Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
18 września 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA OSZUSTWA SSA KRYSTYNA SITKOWSKA WARSZAWA

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Krystynę Sitkowską, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Warszawa, 1 grudnia 2008 r.

Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie
Krajowa Rada Sądownictwa
Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny

Zawiadomienie
o popełnieniu przestępstwa
przez Krystynę Sitkowską, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie
,

która w wystawionym przez siebie piśmie
z dnia 20 listopada 2008 r., znak: Wiz-04-564/08/C, –

z zamiarem bezpośrednim:

– celowo poświadcza nieprawdę (art. 271 k.k.),
– udaremnia postępowanie karne i pomaga sprawcom przestępstwa uniknąć
odpowiedzialności karnej (art. 239 § 1 k.k.),

a tym samym

– działa na szkodę interesu publicznego i prywatnego (art. 231 k.k.).

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2008 r. złożyłem Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie:
Marek Podogrodzki, Barbara Godlewska-Michalak, Anna Orłowska.
(publikowane też na stronie internetowej).

Z kolei, w dniu 19 listopada 2008 r. złożyłem Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez sędzie Sądu Apelacyjnego w Warszawie, w składzie:
Ewa Śniegocka, Zofia Markowska, Regina Owczarek-Jędrasik.
(publikowane też na stronie internetowej ).

W dniu 24 listopada 2004 r. otrzymałem pismo z dnia 20 listopada 2008 r., znak:
Wiz-04-564/08/C, w którym Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie Krystyna Sitkowska, przedstawia – cytuję:
W odpowiedzi na pisma z dnia 13 listopada 2008 r. i 19 listopada 2008 r. /data wpływu/ uprzejmie informuję…”.
„Ponownie zarzucając sędziom popełnienie przestępstw nie wskazuje Pan jakichkolwiek faktów i dowodów, które mogłyby uprawdopodobnić tego rodzaju zarzuty.
Z powyższego względu nie znajduję podstaw do uznania wniesionej skargi za uzasadnioną.”
,
koniec cytatu.

W powyższym, Pani Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie Krystyna Sitkowska celowo dokonała tzw. „przekrętu przestępczego”, że jakoby wnosiłem skargi. - Nieprawda. Złożyłem zawiadomienia o przestępstwach!
Skarga a zawiadomienie o przestępstwie to nie jest to samo!

Powtórzmy też z powyższego: „… nie wskazuje Pan jakichkolwiek faktów i dowodów…”.
Porównując powyższe z treścią moich zawiadomień oraz dokumentów w aktach spraw tam wskazanych, to nasuwają się nieodparte wnioski:
a) Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie Pani Krystyna Sitkowska celowo dopuściła się
przestępstw wskazanych we wstępie niniejszego zawiadomienia o przestępstwach (a nie są to skargi!); lub/oraz
b) Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie Pani Krystyna Sitkowska jest chora psychicznie.

Należy udzielić jej pomocy i spowodować odpowiednie leczenie w odpowiednim zakładzie.

Przyjmuję, że Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie nie jest psycholem-przestępcą i dokona czynności wskazanych w:
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. nr 98, poz. 1070, z dnia 12 września 2001 r.)

Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów

Art. 107. § 1. Za przewinienia służbowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa i uchybienia godności urzędu (przewinienia dyscyplinarne), sędzia odpowiada dyscyplinarnie.

Art. 110. § 1. Sądami dyscyplinarnymi w sprawach dyscyplinarnych sędziów są:

1) w pierwszej instancji - sądy apelacyjne,

2) w drugiej instancji - Sąd Najwyższy.

§ 2. Sądy dyscyplinarne są ponadto właściwe do orzekania w sprawach, o których mowa w art. 75 § 2 pkt 3 oraz w art. 80.

§ 3. Do rozpoznania spraw wymienionych w § 1 i 2 właściwy miejscowo jest sąd dyscyplinarny, w okręgu którego pełni służbę sędzia objęty postępowaniem. Jeżeli jednak sprawa dotyczy sędziego sądu apelacyjnego albo sędziego sądu okręgowego, właściwy jest inny sąd dyscyplinarny wyznaczony, na wniosek rzecznika dyscyplinarnego, przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

Ponadto, po raz kolejny przypominam i wskazuję, że obowiązująca Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi:

Art. 32.

1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

Na podstawie powyższego, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie Pani Krystyna Sitkowska powinna być pociągnięta do odpowiedzialności karnej za swe przestępcze czyny, identycznie jak każdy inny obywatel/obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej.
Jako mafijno-przestępcze należy określić ewentualne tłumaczenia, że przestępców (często już skrajnie zwyrodniałych!) chroni toga sędziowska.

„Tłumaczenia” takie byłyby też potwierdzeniem opinii Rzecznika Praw Obywatelskich, Janusza Kochanowskiego, który w wywiadzie (FAKT, 4 kwietnia 2008 r.), przedstawia, że III Rzeczpospolita Polska „To nie jest państwo prawa”, koniec cytatu.

Ja jednak mam nadzieję, że Rzeczpospolita Polska to (ponoć) nie jest Folwark Zwierzęcy, w którym są „równi i równiejsi” oraz w kraju tym (rzekomo) nie jest tak, że Rzeczą-pospolitą są rządy świń nad baranami.

bezpośrednio pokrzywdzony przestępczymi działaniami
wielu sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Janusz B. Kępka

Warszawa, 1 grudnia 2008 r.

Walka o PRAWO i PRAWDĘ

Afera S.M. „Służew nad Dolinką” w Warszawie
Cz. IV. Trójkąt gangsterski: biegły – sędzia – prokurator.

Cz. III. „Mafia sędziowska” w akcjach przestępczych

Cz. II. „Mafia mokotowska” w akcji

Cz. I. Jak sędziowie III R.P. „mianują” prezesów spółdzielni.

Dziwny jest ten świat - Janusz B. Kępka Who is Who ?
Wydanie obecne jest znacznie zmienione i uzupełnione. Poruszana jest tu tematyka z trzech istotnych dziedzin tzw. "twórczości ludzkiej": religii, prawodawstwa oraz Nauki.
Stworzenie świata, Pana Boga i... Krótka (pra)historia "narodu wybranego" ...Sodoma i Gomora
Rodowód przepisów prawodawczych
Alberta Einsteina przekręty
.

Do pobrania wersja elektroniczna książki - format .pdf - 25Mb

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~NBA Canotte 2016
14-05-2016 / 09:09
www.2016nbacanotte.com/ NBA Canotte 2016 www.lefenil.fr/ Chaussures NIKE www.icefandom.com/ NHL Jerseys www.06annonces.fr/ Nike Air Max pas chers www.computer-slave.fr/ Nike Air Max pas cher www.3610.fr/ Chaussures Nike Air Max 90 www.vitameen.fr Nike Air Jordan