Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
1 października 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 17-12-2010

Zawiadomienie o istnieniu i działaniu mafii sądowo-prokuratorskiej w okręgu Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

Tychy, dnia 16 grudnia 2010r.

Sąd Najwyższy w Warszawie
Izba Cywilna
Pl. Krasińskich 2/4/6
00-591 Warszawa

Za pośrednictwem:

Kolegium Sądu Najwyższego

Pl. Krasińskich2/4/6

00-591 Warszawa

Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

Wydział I Cywilny

ul. Trójpole 21

61-693 Poznań

Rzecznik Dyscyplinarny
przy Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu

ul. Trójpole 21

61-693 Poznań

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka

ul. Wiejska 4/6/8

00-902 Warszawa

Pani Irena Lipowicz

Rzecznik Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

Komisja Praw Człowieka Praworządności i Petycji Senatu

ul. Wiejska 6

00-902 Warszawa

Pan Krzysztof Kwiatkowski

Minister Sprawiedliwości RP

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Pan Andrzej Seremet

Prokurator Generalny RP

ul. Bracka 28/30

02-315 Warszawa

Pan Paweł Wojtunik

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Al. Ujazdowskie 9

0 00-583 Warszawa

Dotyczy: akt sprawy Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, sygn. akt I A Co 20/10.

Z uwagi na wiek skarżącej – obecnie 80 lat, uprzejmie wnoszę o nadanie niniejszej sprawie charakteru priorytetowego.

Skarżąca: Michalina Jączek – obecnie 80 lat i osoba nieporadna, na podstawie art. 51 §3 KPK reprezentowana przez syna Jana Jączek, adres do korespondencji; ul. Elfów 63/79, 43-100 Tychy. 

Zażalenie skarżącej Michalina Jączek

na postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, z dnia 2 grudnia 2010r., sygn. akt I A Co 20/10, doręczone dnia 9 grudnia 2010r.

Zawiadomienie o przestępstwie

i wniosek o ściganie karne sędziów Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w osobach: Karol Ratajczak, Elżbieta Fijałkowska i Małgorzata Mazurkiewicz-Talaga, działających w mafii sądowo-prokuratorskiej w okręgu Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, na szkodę Michaliny Jączek-80letniej pokrzywdzonej, tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 KK w związku z art. 231 § 2 KK i inne.

WPROWADZENIE DO NINIEJSZEGO ZAŻALENIA I ZAWIADOMIENIA

1. Zawiadamiam, że dnia 13 czerwca 2007r., działając w imieniu mojej matki Michaliny Jączek – obecnie 80 lat, podpisałem umowę kredytu z Getin Bank S.A, na kwotę dwadzieścia milionów złotych.

Bank udzielił kredytu w kwocie 20 milionów złotych, mimo że matka nie posiadała zdolności kredytowej, co narusza art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe i inne ustawy. Dowód: akta sprawy Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, sygn. akt I A Co 20/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty. 

Niniejsza umowa okazała się wielkim oszustwem bardzo podstępnie, przebiegle i precyzyjnie zaplanowanym i konsekwentnie realizowanym przez „żołnierzy” Leszka Czarneckiego, byłego agenta Służby Bezpieczeństwa PRL, obecnie właściciela Getin Banku S.A.

Dowód: akta sprawy Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, sygn. akt I A Co 20/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty.

W wyniku tej afery finansowej właściciel Getin Banku S.A. zagrabił majątek wielu swoich klientów w kwocie 689 milionów złotych, a Ja z matką straciliśmy dorobek całego życia w kwocie 326 592,82 złotych. Ponadto oszuści z Getin Banku S.A. bezprawnie doprowadzili do powstania zadłużenia na rachunku Michaliny Jączek obecnie w kwocie około 100 000,00 złotych.

Dowód: akta sprawy Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, sygn. akt I A Co 20/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty. 

Jednocześnie oszuści z tego banku kupili postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09, niezgodnie z art. 379 pkt 3 KPC w związku z art 199 § 1 pkt 2 KPC, na mocy którego co miesiąc komornik sądowy ograbia moją matkę z jej emerytury.

Dowód: akta sprawy Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, sygn. akt I A Co 20/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty. 

Należy podkreślić, że sposób stosowania prawa przez funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości zajmujących się tą sprawą jest rażąco błędny, karykaturalny, nie uwzględnia orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Cłowieka i wskazuje jednoznacznie, że prokuratorzy i sędziowie działają wspólnie i w porozumieniu w ramach grupy przestępczej – MAFII SĄDOWO – PROKURATORSKIEJ i zamiast reprezentować interes organów władzy publicznej – Sądu i Prokuratury – reprezentują interes własny i interes oszustów z Getin Banku S.A.

Dowód: akta sprawy Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, sygn. akt I A Co 20/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty.

Uważam, że w tej sprawie mamy do czynienia z dwiema zorganizowanymi grupami przestępczymi.

A. Pierwsza grupa przestępcza to część pracowników z Getin Banku S.A., którzy łamiąc m.in. przepisy Prawa Bankowego doprowadzili bezprawnie do przejęcia mienia od swoich klientów na kwotę 689 milionów złotych na rzecz Leszka Czarneckiego – właściciela Getin Banku S.A., kosztem setek osób klientów tego banku, w tym oszukali moją matkę Michalinę Jączek na kwotę ponad 326 tysięcy złotych. Jednocześnie oszuści z Getin Banku SA dodatkowo bezprawnie zrobili zadłużenie Michalinie Jączek w kwocie obecnie ok. 100 tysięcy złotych.

Jest to jedna z największych afer finansowych w Polsce a władze prokuratorskie i sądownicze nie chcą się tą afera zająć.

B. Druga grupa przestępcza to przekupni prokuratorzy, przekupni sędziowie i inni funkcjonariusze publiczni, którzy „stworzyli” związek przestępczy o charakterze korupcyjnym, MAFIĘ SĄDOWO – PROKURATORSKĄ i chronią przed odpowiedzialnością karną i cywilną oszustów z Getin Banku S.A. oraz wzajemnie się wspierają w przestępczych działaniach. Podkreślić należy, że struktury przestępcze tej mafii są silniejsze od struktur-władzy Państwa Polskiego.

Dowód: akta sprawy Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, sygn. akt I A Co 20/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty. 

Zwracam uwagę na istotny fakt, że mafia sądowo - prokuratorska działająca w okręgu Sądu Apelacyjnego w Poznaniu i w okręgu Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, utrzymywana za pieniądze publiczne, uniemożliwia pokrzywdzonym ustalenie prawdy obiektywnej, w sposób bezczelny chroni przestępców przed odpowiedzialnością karną i cywilną, łamie wszelkie zasady obowiązujące w państwach demokratycznych, co poniżej uzasadniam, na przykładzie kuriozalnego postanowienia z dnia 2 grudnia 2010r., sygn. akt I A Co 20/10, wydanego przez skorumpowanych sędziów Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w osobach: Karol Ratajczak, Elżbieta Fijałkowska i Małgorzata Mazurkiewicz-Talaga.

Uzasadnienie

2.         Działając w imieniu mojej matki Michaliny Jączek (pełnomocnictwo w aktach sprawy) na podstawie art. 394 §1 punkt 10 Kodeksu Postępowania Cywilnego zaskarżam w całości powyższe postanowienie wydane przez sędziów Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w osobach: Karol Ratajczak, Elżbieta Fijałkowska, Małgorzata Mazurkiewicz-Talaga, którym zarzucam:

A.        Umyślny i rażący błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, polegający na przyjęciu, że nie ma podstaw do wyłączenia sędziów Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w osobach: Jolanta Kurzawińska-Pasek, Elżbieta Ozga-Świetlik i Sławomir Kaczanowski od rozpoznania skargi na przewlekłość postępowania sądowego toczącego się przed Sądem Rejonowym w Krośnie Odrzańskim, sygn. akt I Co 958/08, w sytuacji gdy sędziowie Sądu Okręgowego popełnili czyny karalne – przestępstwa, na szkodę Michaliny Jączek.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09, akta sprawy Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, sygn. akt I A Co 20/10 i inne. 

B.         Umyślne i celowe przewlekanie niniejszego postępowania sądowego, poprzez wydanie kuriozalnego postanowienia, mającego na celu chronienie przekupnych sędziów Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, którzy popełnili przestępstwa na szkodę Michaliny Jączek. Dodać należy, że takie działanie chroni, także przed odpowiedzialnością cywilną oszustów z Getin Banku S.A., którzy oszukali Michalinę Jączek na kwotę ponad 326 tys. zł., a dodatkowo bezprawnie zrobili zadłużenie obecnie na kwotę około 100 tys. zł i ograbiają matkę z jej emerytury.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09, akta sprawy Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, sygn. akt I A Co 20/10 i inne. 

        W nawiązaniu do powyższej treści, wnoszę o uwzględnienie tego zażalenia przez Sąd Najwyższy oraz wyłączenie sędziów Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w osobach: Jolanta Kurzawińska-Pasek, Elżbieta Ozga-Świetlik i Sławomir Kaczanowski od rozpoznania skargi na przewlekłość postępowania sądowego toczącego się przed Sądem Rejonowym w Krośnie Odrzańskim, sygn. akt I Co 958/08.

3. Informuję, że pismem z dnia 5 kwietnia 2010r. skarżąca Michalina Jączek, reprezentowana przez syna Jana Jączek, złożyła skargę na naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. Skarga dotyczy sprawy prowadzonej-pozorowanej przez popełniającą przestępstwa sędzię SR Arletę Miszczyk, na szkodę Michaliny Jączek, w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim pod sygn. akt I Co 958/09.

Dowód: akta sprawy Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, sygn. akt I A Co 20/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09, akta sprawy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, sygn. akt I Co 958/09 i inne akta oraz dokumenty. 

W toku w/w postępowania pełnomocnik Jan Jączek złożył wniosek o wyłączenie od rozpoznania tej skargi wszystkich sędziów Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, ze względu na to, iż niniejsza skarga została przekazana do rozpoznania sędzi SO Jolancie Kurzawińskiej-Pasek, która sprzedała oszustom z Getin Banku S.A. postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z datą 31 sierpnia 2009r., sygn. akt VI Cz 504/09, niezgodne z art. 379 pkt 3 k.p.c. w związku z art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c., na szkodę skarżącej Michaliny Jączek.

Dowód: akta sprawy Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, sygn. akt I A Co 20/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty. 

Nie mam żadnych wątpliwości, że sędzia SO Jolanta Kurzawińska-Pasek, jak również sędziowie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w osobach: Elżbieta Ozga-Świetlik i Sławomir Kaczanowski, którzy sprzedali oszustom z Getin Banku S.A. postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z datą 31 sierpnia 2009r., sygn. akt VI Cz 504/09, NIEZGODNE Z ART. 379 PUNKT 3 KPC W ZWIĄZKU Z ART. 199 §1 PUNKT 2 KPC i doprowadzili do bezprawnego ograbiania Michaliny Jączek z jej emerytury na rzecz oszukańczego banku, tj. o przestępstwo z art. 258 §1 KK w związku z art. 231 §2 KK i inne, iż rozpoznają niniejszą skargę w sposób nieobiektywny i tendencyjny.

Powyżej wskazani sędziowie mogą również wywierać wpływ na innych sędziów Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, aby nie dopuścić do ustalenia prawdy obiektywnej, tj. przestępczych i nieludzkich działań sędzi SR Arlety Miszczyk z Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, na szkodę Michaliny Jączek, jak również będą chcieli ukryć swoje przestępstwa przed wymiarem sprawiedliwości popełnione w tej sprawie.

Biorąc pod uwagę, powyższe okoliczności, pełnomocnik Jan Jączek złożył wniosek o wyłączenie wszystkich sędziów Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.

Dowód: akta sprawy Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, sygn. akt I A Co 20/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty. 

4. Tymczasem sędziowie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w osobach: Karol Ratajczak, Elżbieta Fijałkowska i Małgorzata Mazurkiewicz-Talaga oddalili wniosek skarżącej o wyłączenie sędziów Sądu Okręgowego w Zielonej Górze od rozpoznania tej skargi.

Dowód: postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, z dnia 2 grudnia 2010r., sygn. akt I A Co 20/10.

Powyżej wskazani sędziowie umyślnie i celowo zaniechali rozpoznania moich poważnych zarzutów przeciwko sędziom Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w osobach: Jolanta Kurzawińska-Pasek, Elżbieta Ozga-Świetlik i Sławomir Kaczanowski, mających charakter czynów karalnych – przestępstw popełnionych na szkodę mojej matki Michaliny Jączek, czym naruszyli art. 231 §2 KK w związku z art. 258 §1 KK i inne.

Dowód: akta sprawy Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, sygn. akt I A Co 20/10. 

Ponadto sędziowie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu przy wydawaniu powyższego postanowienia umyślnie i celowo nie uwzględnili wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r., sygn. akt P 8/07 , Dz. U. Z 2008 r., Nr 119, poz. 772, jak również zasad prawidłowego rozumowania a oparli się wyłącznie na korupcji i zakłamaniu.

Dowód: postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, z dnia 2 grudnia 2010r., sygn. akt I A Co 20/10.

5. Podkreślam, że zgodnie z treścią Kodeksu Postępowania Cywilnego, Wydawnictwo ParkPrawo, Wydanie II 2008 r., cytuję: „Art.49 w zakresie, w jakim ogranicza przesłankę wyłączenia sędziego jedynie do stosunku osobistego między nim a jedną ze stron lub jego przedstawicielem ustawowym, pomijając inne okoliczności, które mogłyby wywołać wątpliwość co do bezstronności sędziego, uznany za niezgodny art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wyrokiem T K z dn. 24.06.2008 r., sygn. akt P 8/07 , Dz. U. Z 2008 r., Nr 119, poz. 772.”

W nawiązaniu do powyższej treści, zadaję fundamentalne pytanie: Jaki był motyw sędziów Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w osobach: Karol Ratajczak, Elżbieta Fijałkowska, Małgorzata Mazurkiewicz-Talaga, że umyślnie i celowo zaniechali rozpoznania naruszenia ART. 379 PUNKT 3 KPC W ZWIĄZKU Z ART. 199 §1 PUNKT 2 KPC przez sędziów SO w osobach: Jolanta Kurzawińska-Pasek, Elżbieta Ozga-Świetlik i Sławomir Kaczanowski, na szkodę Michaliny Jączek ?

6. Zgodnie z treścią orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w demokratycznym społeczeństwie Sądy muszą wzbudzać zaufanie w odczuciu opinii społecznej (…).

Każdy sędzia, w stosunku do którego zachodzi prawowity powód, by obawiać się braku bezstronności, musi się wycofać.

Vide: „Orzecznictwo Strasburskie”, autorstwa Profesora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Tadeusza Jasudowicz. 

Tymczasem w Polsce zdecydowana większość społeczeństwa nie ma zaufania do władzy sądowniczej, natomiast w okręgu Sądu Apelacyjnego w Poznaniu mamy do czynienia nie tylko z utratą zaufania do Sądów, ale również z głęboką korupcją, samowolą i wspieraniem się w bezprawnych działaniach przez zdeprawowanych funkcjonariuszy publicznych.

Dowód: akta sprawy Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, sygn. akt I A Co 20/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty. 

7. Zjawiskiem powszechnym w naszym państwie jest kupowanie orzeczeń sądowych i prokuratorskich przez przestępców a zawód sędziego sądów powszechnych jest postrzegany jako jeden z najmniej uczciwych.

Powyższe ustalenia wynikają z przeprowadzonych badań na polskim społeczeństwie przez Transparency International, międzynarodową, niezależną i pozarządową organizację, badającą, ujawniającą i zwalczającą praktyki korupcyjne.

Dowód: Dokumentacja Transparency International. 

8. Reasumując powyższe, wyrażam ogromny ból i protest przeciwko mafii sądowo – prokuratorskiej działającej w okręgu Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, która szydzi i kpi z praw pokrzywdzonych i Państwa Prawa.

Zwracam uwagę, że sposób stosowania prawa przez sędziów Sądu Okręgowego w Zielonej Górze wobec Michaliny Jączek jest nie tylko błędny i karykaturalny, ale wskazuje, że ta grupa funkcjonariuszy nie posiada cech ludzkich ani żadnej kultury prawnej

Nie można bowiem, na podstawie działań rażąco sprzecznych z Ustawą - Kodeksem Postępowania Cywilnego ograbiać staruszkę Michalinę Jączek obecnie 80-letnią pokrzywdzoną z emerytury na rzecz mafii finansowej z Getin Banku S.A.

Istotny jest fakt, że sędziowie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze dopuścili się również rażącej i oczywistej obrazy przepisów prawa na szkodę Michaliny Jączek a mianowicie

A.        Umyślnie i celowo zaniechali rozpoznania złamania przez oszustów z Getin Banku S.A. art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.), na szkodę Michaliny Jączek.

Dowód: akta sprawy Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, sygn. akt I A Co 20/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty. 

B.        Umyślnie i celowo zaniechali rozpoznania złamania przez oszustów z Getin Banku S.A. art. 183 §1 w związku z art. 39 §1 i §2 pkt 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z 23 września 2005r.), na szkodę Michaliny Jączek.

Dowód: akta sprawy Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, sygn. akt I A Co 20/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty. 

C.        Umyślnie i celowo zaniechali rozpoznania złamania przez oszustów z Getin Banku S.A. art. 486 §2 Ustawy-Kodeks Cywilny, na szkodę Michaliny Jączek.

Dowód: akt sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08, akta sprawy Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, sygn. akt I A Co 20/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty. 

9. Zgodnie z treścią art. 11 Ustawy z dnia 17 czerwca 2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, cytuję:
„Sąd wydaje orzeczenie w terminie dwóch miesięcy, licząc od daty złożenia skargi”.

Tymczasem mafia sądowa działająca przy Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu od 7 kwietnia 2010r. (data zarejestrowania skargi na przewlekłość postępowania sądowego w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim) nie chce rozpoznać tej skargi, łamiąc wszelkie zasady obowiązujące w państwach demokratycznych.

Dowód: akta sprawy Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, sygn. akt I A Co 20/10, akta sprawy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, sygn. akt I Co 958/09 i inne akta oraz dokumenty. 

Dodać należy, że niniejszą skargę z datą 5 kwietnia 2010r. sędzia SR Arleta Miszczyk, bezprawnie nie chciała przez ponad dwa miesiące przekazać zgodnie z właściwością do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, czym złamała art.  11 Ustawy z dnia 17 czerwca 2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, jak również art. 231 §2 KK i inne.

Z uwagi na ogromną korupcję w polskim wymiarze sprawiedliwości, sędzia SR Arleta Miszczyk nie ponosi żadnej odpowiedzialności dyscyplinarnej ani karnej a wręcz przeciwnie, mafia sądowa powierzyła jej funkcję Przewodniczącego Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim i utrzymuje ją z pieniędzy podatników, mimo jej arogancji władzy.

Zadaję pytanie: Kto chroni przed odpowiedzialnością dyscyplinarną i karną skompromitowanego sędziego, która wielokrotnie wprowadzała mnie w błąd i oszukiwała, szyderczo śmiejąc się z mojej bezsilności na przestępcze działania mafii sądowej?

Takie działania potwierdzają brak zaufania społeczeństwa do władzy sądowniczej, łamanie elementarnych standardów Państwa Prawa i brak kultury prawnej, co dyskwalifikuje zdeprawowanych sędziów do pełnienia jakiejkolwiek funkcji publicznej.

Dowód: akta sprawy Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, sygn. akt I A Co 20/10, akta sprawy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, sygn. akt I Co 958/09 oraz świadek Pan Tadeusz Pruszyński, który na prośbę Jana Jączek był w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim i inne akta oraz dokumenty. 

Biorąc pod uwagę powyższe, uprzejmie wnoszę o zapoznanie się z aktami opisanej sprawy przez przedstawicieli Państwa Polskiego, do których wysyłam niniejsze pismo i podjęcie skutecznych działań przeciwko mafii sądowo – prokuratorskiej działającej w okręgu Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, bezprawnie realizującej interesy własne i interesy oszustów z Getin Banku S.A , na szkodę pokrzywdzonej Michaliny Jączek. 

Pełnomocnik
Jan Jączek

Więcej o sprawie:

Jak Czarnecki Leszek właściciel Getin Banku S.A. we współpracy z Domem Maklerskim IDM S.A. oszukuje klientów i manipuluje kursami akcji.

APEL POKRZYWDZONYCH DO PRZEDSTAWICIELI PAŃSTWA POLSKIEGO I INSTYTUCJI MIĘDZYNARODOWYCH O PODJĘCIE DZIAŁAŃ PRZECIWKO MAFII SĄDOWO – PROKURATORSKIEJ, DZIAŁAJĄCEJ W POLSKIM WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI, BEZPRAWNIE REALIZUJĄCEJ INTERESY OSZUSTÓW Z GETIN BANKU S.A. I INTERESY WŁASNE, NA SZKODĘ POKRZYWDZONYCH.

List otwarty do sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Prokuratora Generalnego w sprawie doprowadzenia kilkuset klientów Getin Banku S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o znacznej wartości przez osoby działające w imieniu tego banku.

„Jak prokurator Mariola Musiał z Katowic chroni przed odpowiedzialnością karną oszustów z Getin Banku S.A.”

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~NBA Canotte 2016
14-05-2016 / 05:21
www.2016nbacanotte.com/ NBA Canotte 2016 www.lefenil.fr/ Chaussures NIKE www.icefandom.com/ NHL Jerseys www.06annonces.fr/ Nike Air Max pas chers www.computer-slave.fr/ Nike Air Max pas cher
~Sharleena
17-02-2015 / 21:22
heal erectile cilaiscom.com nitric oxide
~Dreama
04-01-2015 / 17:46
Your's is the inegllitent approach to this issue. avvavrpho.com [url=tayrcxonx.com]tayrcxonx[/url] [link=uhealat.com]uhealat[/link]
~Naffa
24-12-2014 / 00:45
Hej Annelie!GRATTIS till din bokutgivning! Vad rolgit" rel="nofollow">oufqpjsjoy.com">rolgit! Jag hoppas fe5 recensera din bok se5 ska jag blogga lite om den sedan!Jag hade ingen aning om att du e4r samma Annelie som hade Tensta-bloggen ff6rut (fortfarande?) men nu har jag le4st ikapp lite pe5 denna blogg.Ang Barcelona har jag bara tips som involverar ve4ninnor, tapas och en massa rf6dvin, ff6r det e4r se5 jag minns Barcelona men ett tips har jag och det e4r ett besf6k pe5 akvariet. Och se5 linbanan ff6rste5s.Trevlig resa!
~Zakk
20-12-2014 / 14:00
Jag har bott i Barcelona, men det var ett tag sedan. Ne4r jag har e5kt dit efter det har jag tycket att det varit toeppn att hyra en le4genhet fre5n en ff6rmedling. Billigare, mer frihet och se5 ke4nns det mer som hemma. He5ll i ve4skorna, ge5 ge4rna en ge5ng le4ngs las Ramblas men se4tt er inte pe5 ne5gon servering de4r. Dyrt och de5ligt som pe5 alla tursitstre5k.c4t skaldjur pe5 en uteservering pe5 Barceloneta, hamnen, om ni vill lyxa till det en aning (och om barnen kan sitta stilla en stund, vet inte hur gamla de e4r?). Bo ne4ra stranden, promenera de4r, sola och bada om det ge5r. Born-omre5det e4r mysigt, missa inte romantiska katedralen Sankta Maria del Mar. Ge5 pe5 moderna muse9et i Raval, min favoritstadsdel som var ruffig ne4r jag bodde de4r, men det e4r den knappast le4ngre.Allt med Gaudi e4r ett "me5ste" om man e4r intresserad av arkitektur: Titta pe5 Sagrada Familia. Ge5 upp i Gaudi-huset pe5...vad e4r det, Paseo de Gracia? Det var ett tag sedan som sagt. Det med en massa gubbar pe5 taket. c5k till Parc Guell.Haha, det blev mycket sje4lvklarheter he4r kanske? Ljuvlig stad, hoppas ni fe5r en fin semster!
~Stefafrej
14-11-2011 / 17:26
Sądy są niezawisłe i niezależne,ale nie wobec ustaw i konstytucji. Nie jesteśmy bezsilni,możemy to zmienić.Wystarczy 100000 obywateli do wniesienia inicjatywy ustawodawczej.Sędzia powinien mieć własne OC i z niego płacić za swoje błędy ,teraz płacą wszyscy obywatele.Nie powinien też dożywotnio pełnić swoich funkcji, to jest brak motywacji do podnoszenia kwalifikacji.To my obywatele płacimy sędziom za ich usługi z naszych podatków i mamy prawo do traktowania jako podmiot, a nie przedmiot prawa.Prawo powinno być jasne i jednoznaczne ,dla obywatela, nie tylko dla korporacji prawniczych. Możliwość jego interpretacji ograniczona.Zbierzmy się i zmieńmy prawo i konstytucję, dostosujmy ja do potrzeb obywatela zamiast narzekać,zróbmy to.
~okradziony przez mafię sądowniczą
15-04-2011 / 18:37
W Katowicach mafia sądownicza tworzy zorganizowane grupy przestępcze, fałszuje akta a poszkodowanych obciąża horrendalnymi kosztami adwokackimi nieźle w ten sposób dorabiając. Oczywiście bezkarność zagwarantowana.
~asia
12-01-2011 / 17:48
mojego dziadka zaatakowała mafia sądowa i chcą od niego 200 000!!! ale to itak dobże bo na początku chcieli 20 mln!!! mój dziadek wpłacił już 20 tys:(
~obiwankeyobi
21-12-2010 / 09:54
A co z lubelską mafią czyli "najmądrzejszym" Iskrą, Bazelan, Orłowska, gwiazdą tv Surdy i całym aparczykiem w sądzie apelacyjnym razem z jego głowami.? To dopiero grupa zorganizowanej przestępczości dla której liczy się kto da więcej i kto ma jakie układy a sprawiedliwość jest pojęciem abstrakcyjnym i wręcz nie do przyjęcia. Dla tych "gwiazd" polskiej temidy dokumenty w sprawie są niczym bo te "gwiazdy" orzekają według "układów" i swojego "widzimisię" "niezawiśle" ze szkodą dla pokrzywdzonych ograbiając ich zarówno z dóbr materialnych jak i wiary w sprawiedliwość. Nic dziwnego że Temida ma zawiązane oczy a jej waga jest przekrzywiona. Tożto symbol lubelskiej mafii sądowo - prokuratorskiej.
~sru
21-12-2010 / 09:10
Trzeba się dobrać do dupsk wszystkich świętych krów i byków i bezkarną temidę w kosmos.