Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Jak wyłączyć sędziego?
Kolejne mataczenia w sądzie krośnieńskim. 

Mamy kolejny bajer [niedouczenie?], sędziów krośnieńskich polegający na tym, że sam Prezes Sądu Okręgowego Zbigniew Dziewulski  wnosząc sprawę o pomówienie do prokuratury automatycznie wyłączył prokuraturę i sąd krośnieński z rozpatrywania jego donosu - ponieważ są stroną w sprawie - a przekazano wszystko  prokuraturze i sądowi w Strzyżowie.

Jednak jak Raczkowski wniósł kontr-sprawę do Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie zawiadamiając o przestępstwie popełnionym przez biegłych sądowych - psychiatrów krośnieńskich Adama Drechera i Pawła Hejnara, którzy wydali swoją opinię bez badania strony, to rozpatrzeniem tej sprawy, (podobno z uwagi na właściwość miejscową), dostało się ponownie prokuraturze krośnieńskiej. Jasne, że rozpatrując sprawę na siebie, prokuratura wykazała się swą kolejną stronniczością.  

Dla uniknięcia kolejnego matactwa, do sądu w Krośnie został złożono wniosek o wyłączenie sędziów których stronniczość już zastała udokumentowana na stronach wydawnictwa, a w zasadzie  wszystkich sędziów krośnieńskich z rozpatrzenia skargi  Raczkowskiego - w końcu inicjatorem prześladowań autora witryny AFERY PRAWA jest sam Prezes Sądu Okręgowego Zbigniew Dziewulski. 
Sędziowie sądu są zależni od niego - choćby w sprawcach premii, poparli go w pomówieniu Raczkowskiego, określając jasno swój stosunek do strony  - tak więc obligatoryjnie są stroną w sprawie.


W wniosku o wyłączenie całego sądu wniesiono: 

1/ o wyłączenie z rozpatrzenia sprawy sędziów krośnieńskich, ponieważ inicjatorem doniesienia do prokuratury na działalność publicystyczną strony był prezes sądu Zbigniew Dziewulski.
2/ wniosek o wyłączenie sędziów krośnieńskich rozpatrzyć w nadrzędnym sądzie rzeszowskim – nieproceduralne jest, żeby sędziowie sami na siebie rozpatrywali wniosek, co już było przerabiane w sądzie krośnieńskim bez efektu, bez uzasadnienia prawnego itp. [pomimo ze np. sędzia Marczuk dopuścił się potwierdzenia nieprawdy].  
3/ obligatoryjnie – z uwagi na kodeks etyki sędziowskiej, wskazanie jest wyłączenie się sędziów, którzy poparli wniosek prezesa Zbigniewa Dziewulskiego do prokuratury o ukaranie strony, jak też tych, których nieetyczne postępowanie zostało udokumentowane na stronach witryny.

-        
Zbigniew Dziewulski
-         Anna Bembenek
-        
Piotr Bartnik
-        
Anna Pasterz
-        
Tomasz Marczuk
-        
Grzegorz Gładysz
-        
Barbara Stukan-Pytlowany
-        
Henryk Zygmunt
-        
Wojciech Węgrzyn
-        
Piotr Uliasz
-        
Jan Turek
3/ o przekazaniem akt sprawy zgodnie z procedurą do Rzeszowa.
4/ o jawność posiedzenia sądowego
5/ o obowiązkową obecność podczas posiedzenia wizytatorów sądowych. 

Strona występuje bez adwokata i czuje się zagrożona nieproceduralnym rozpatrzeniem jej sprawy z jakim spotykała się do tego czasu w sądzie krośnieńskim.

UZASADNIENIE  

       Z uwagi na prowadzenie przez stronę popularnej witryny internetowej www.afery.prx.pl prezes sądu krośnieńskiego Zbigniew Dziewulski wszczął za pomocą prokuratury krośnieńskiej prześladowanie działalności reporterskiej autora. Pretekstem miało być śledztwo „o pomówienie”, jednak  prokuratura krośnieńska nie rozpoznawała i nie udokumentowała żadnych faktów pomówienia przez stronę, a śledztwo umorzono.

       Logiczne jest, ze od daty wniesienia przez prezesa zawiadomienia do prokuratury obligatoryjnie żadne sprawy strony nie powinny być rozpatrywane w Sądzie Okręgowym w Krośnie. Sędziowie są w pewnym stopniu zależni od opinii wydanej przez prezesa i z góry wiadomo, ze zrobią wszystko żeby mu nie podpaść. Na takiej podstawie i zgodnie z art.49kpc zostali wyłączeni wszyscy sędziowie Sądu Rejonowego w Brzozowie [zał.1 - nawet ci, którzy nie mieli nic wspólnego ze stroną] z rozpatrywania pozwów - prezes tego sądu złożył zeznanie na stronę do prokuratury.

       Dowodem stronniczości sędziów krośnieńskich jest szereg ich nieproceduralnych decyzji  opublikowanych w prowadzonej przez poszkodowanego witrynie [strony: „piramida kłamstwa”]. Sama witryna zresztą powstała na skutek ich nieproceduralnego postępowania. Strona wielokrotnie spotkała się z lekceważeniem jej wniosków, nie otrzymywaniem odpowiedzi na pisma [nawet od prezesa, czy rzecznika sądu], wieloletnie przetrzymywanie wniesionych pozwów, ograniczeniem prawa strony do przedstawienia faktów, zeznań świadków itp. Jest przekonana w 99%, że w sądzie krośnieńskim sprawa będzie przeprowadzona tzw. „trybem niejawnym, będzie pozbawiona możliwości obrony i przedstawienia dowodów. Tak postąpili już wielokrotnie sędziowie krośnieńscy, czego  dowodem jest „pozew o ustalenie prawa” - przetrzymywany cztery lata i zakończony bez rozpatrzenia, piąty rok leżą w szafach sądu krośnieńskiego nie rozpatrzone zażalenie na nieproceduralne postępowanie komornika brzozowskiego. W podobnej sytuacji jest pozew „o ustalenie wzajemnych zobowiązań z ZUS-em”  wniesiony w 2001r i brak reakcji do dnia dzisiejszego. Dowodem  stronniczości i dziwactwa jest bez wątpienia wyrok na wniesiony pozew „o ochronę posiadania” wydany przez Piotra Barnika z jego uzasadnieniem [„numer na klucz”], opartym na świadku schizofreniku, i złodzieju, jak też nielogiczny i bezprawny z punku widzenia prawa finansowanego – firma nie funkcjonuje, jeżeli tylko jej połowa funkcjonuje? Szereg innych dowodów stronniczości można znaleźć na stronach witryny.

     Strona uważa, że celem takich nieproceduralnych decyzji sędziów jest ukrycie przestępstwa popełnionego na poszkodowanym. Strona nie jest prawnikiem, występuje bez adwokata, odpowiada terminowo na każde pisma, tak więc obowiązkiem sędziego jest poinformowanie i pouczenie strony o jej prawach i konsekwencjach. A prowadzenie posiedzeń trybem niejawnym, gdzie strona nie ma możliwości odpowiedzi, wyjaśnienia faktów, przedstawiania dowodów, brak wezwań na posiedzenia sądu świadków – jest dowodem pozbawienia jej konstytucyjnych praw do rzetelnej obrony. 

Logiczne, że powyższe wnioski zostały nieproceduralnie "olane" przez sędziów krośnieńskich. 
Ta sprawa nie mógła być zgodnie z procedurą sądową rozpatrzona niejawnie w sądzie krośnieńskim, ponieważ główną osobą do wyłączenia jest prezes tego sądu Zbigniew Dziewulski. W odpowiedzi nawet go nie uwzględniono.
Poniżej w ramkach postanowienie Sądu Okręgowego II Ko 147/04 z dnia 07.10.04r. i moje dywagacje...
 

trojanowski-post.s1.gif (18062 bytes) trojanowski-post.s2.gif (25627 bytes) trojanowski-post.s3.gif (22568 bytes)

 Mamy tu kolejny dowód niekompetencji i fałszu, albo nawet schizofrenii sędziów. Jeżeli sędzia wyraźnie - zgłaszając do prokuratury, manifestuje swą niechęć do strony, a potem głupio się tłumaczy, że jej nie zna - to nie tylko że popełnia przestępstwo fałszywego oświadczenia, ale należy istotnie zbadać tego urzędnika psychiatrycznie, czy nadaje się do pełnienia tak odpowiedzialnej funkcji. Wyraźnie mamy tu podwójną osobowość sędziów krośnieńskich. A specjalnie dla nich, dla poduczenia się, opublikowałem warunki prawne wyłączenia sędziów. I co z ta wyimaginowaną etyką
Ale już szczyt głupoty, typowy "fałsz intelektualny" mamy w uzasadnieniu: cyt. Podnoszony przez składającego wniosek argument, iż fakt, że postępowanie przeciwko w/w o przestępstwo z art. 212 kk wszczęte zostało na skutek zawiadomienia Prezesa Sądu Okręgowego w Krośnie Zbigniewa Dziewulskiego musi skutkować wątpliwością co do bezstronności należy uznać za bezpodstawny. Zauważyć bowiem trzeba, że przedmiotowa sprawa dotyczy poświadczenia nieprawdy przez lekarzy psychiatrów Adama Drechera i Piotra Hejnara i już choćby z tego powodu argumentacja wnioskodawcy uznać należy, za pozbawioną merytorycznych podstaw.   ... heee, większej nielogiczności chyba nigdzie oprócz sądu sądu krośnieńskiego nie można spotkać.  W końcu na doniesienie prezesa Dziewulskiego mieli mnie zbadać właśnie w/w  biegli. Tak więc ten sędzia jest stroną, jak i inni, którzy złożyli na mnie doniesienie do prokuratury.  No nie, co w końcu uczą na tym prawie - samych przekrętów? Mamy tu kolejny przykład mizeroty intelektualnej prawników. A potem nadają na mnie, że wyśmiewam się z ich niekompetencji. Już dawno napisałem, myśleć, myśleć, i jeszcze raz myśleć - nie róbcie z siebie idiotów większych niż jesteście. Nie wierzę w całkowity debilizm sędziowski, ale te uzasadnienia które mi są przysyłane, to tragiczny szczyt niekompetencji, bezsensowności i  bezprawia. Czy może są to pisane po pijanemu na tych tajnych posiedzeniach (alkoholowym?). Jak inaczej wytłumaczyć uprzywilejowaną i ograniczoną ilość osób? - kodeks [kpc] nakazuje jawność posiedzenia sądowego, a wyjątki takiego postępowania powinny być uzasadnione przepisami prawnymi, a nie prywatą i mataczeniem w sprawie.  Sędziowie powinni zdawać sobie sprawę, że te ich wypociny będą opublikowane - aż taka bezmyślność i zadufanie?  

Logiczne, że niekompetencja i stronniczość krośnieńskiej  prokurator Iwony Czerwonka-Rogoś  została opublikowana, podobnie jak niedouczonego, sędziego Piotra Wojtowicza- kozła ofiarnego majaczącego prezesa Zbigniewa Dziewulskiego.

Na tym jednak ta zabawa w przedszkolu zwanym Sądem Okręgowym w Krośnie dziecinnych sędziów krośnieńskich w prawo jeszcze nie skończyła się. 
Po interwencyjnym odnalezieniu wyrzuconego przed trzema laty  pozwu „o ustalenie wzajemnych zobowiązań z ZUS-em”, znalazło się też moje zażalenie sprzed pary lat? - skarga na komornika - a w nim wniosek o wyłączenie skompromitowanych sędziów krośnieńskich. 
Logiczne, że wykorzystując sytuację wniosłem uzupełnione pismo o wyłączenie sędziów krośnieńskich. Wybrałem 12 (jak apostołów), chociaż zdążyłem opisać już więcej :-)
Jak będą kombinować i unikać odpowiedzialności za swoje mataczenia na pewno dopiszę.

Sanok 09.05.2005r 

SĄD NADRZĘDNY
Za pośrednictwem:
SĄD OKRĘGOWY w KROŚNIE
I WYDZIAŁ CYWILNY
38-400  KROSNO
ul. Sienkiewicza 12

POWÓD:
Zdzisław Raczkowski
38-500 Sanok
ul.II Pułku Strzelców podh.17
sygn. akt. I. Cz 146/05

e-mail:
Z.Raczkowski@prx.pl

  PISMO SĄDOWE

       W związku z otrzymanym dnia 04.05.05r pisma [z dnia 27.04.05r] o uzupełnienie braków formalnych  dot. wskazania do  wyłączenia od rozpoznania spraw powoda Zdzisława Raczkowskiego sędziów sądu krośnieńskiego, z uwagi na wzajemne pomówienia opublikowane w redagowanym przez powoda Niezależnym Wydawnictwie Internetowym „AFERY PRAWA”[ www.afery.prx.pl]    

POWÓD WNOSI O: 

I - wyłączenie z rozpatrzenia sprawy sędziów Sądu Okręgowego w Krośnie, ponieważ stroną w sporze i inicjatorem nieuzasadnionego doniesienia do prokuratury (sprawę umorzono) na działalność publicystyczną powoda jest Prezes Sądu  Okręgowego Zbigniew Dziewulski. W sprawie o pomówienie istotne jest, że rozpoznanie jej obligatoryjnie przeniesiono do Sądu Rejonowego w Strzyżowie – z wyłączeniem sądów w Krośnie, Brzozowie i Sanoku. Ta decyzja skutkuje do dnia dzisiejszego, ponieważ doniesienia sędziowskie nie zostały wycofane.  

II - wniosek o wyłączenie sędziów krośnieńskich powinien być rozpatrzony w nadrzędnym sądzie. Nieproceduralne jest, żeby sędziowie sami na siebie rozpatrywali wniosek, co już było kilka razy przerabiane w sądzie krośnieńskim – oczywiście bez proceduralnego podejścia do spraw. Złożone wnioski zostały zlekceważone, lub w części  rozpatrzone np. w sprawie sygn. akt. II Ko 147/04. Pomimo każdorazowego wnoszenia o  wyłączenie prezesa Z. Dziewulskiego nigdy nie potraktowano tego poważnie, co jest dowodem zażyłości wzajemnej sędziów.  

 III/ obligatoryjnie – z uwagi na kodeks etyki sędziowskiej, wskazane jest wyłączenie się sędziów, którzy poparli wniosek prezesa Zbigniewa Dziewulskiego do prokuratury o ukaranie strony, jak też tych, których nieetyczne postępowanie zostało udokumentowane na stronach witryny. 

IV/  przekazaniem akt sprawy zgodnie z procedurą do sądu nadrzędnego. 

V/  jawność posiedzenia sądowego 

VI/ o obowiązkową obecność podczas posiedzenia wizytatorów sądowych - strona występuje bez adwokata i czuje się zagrożona stronniczym rozpatrzeniem jego spraw, ponieważ od 1998r - pozwy wnoszone do sądu krośnieńskiego były lekceważone. 

       Zgodnie z zaleceniem powód podaje personalia sędziów, adresy stron opisujących szczegółowo ich nieetyczne zachowanie, wyszczególnienie przyczyn wyłączenia: 

1/ Zbigniew Dziewulski – adres: www.afery.prx.pl/dziewulski_index.html  - bezzasadne pomówienia,  nie podanie dowodów w sprawie, fabrykowanie dokumentów, pozaproceduralne naciski na administratora sieci. 

2/ Piotr Bartnik – strona: www.afery.prx.pl/bartnik_numer_na_klucz.html - stronniczość, nieproceduralność, wykorzystanie swojego stanowiska. 

3/ Arkadiusz Trojanowski,
4/ Wiesław Ruszała,
5/ Artur Lipiński – strona: www.afery.prx.pl/trojanowski_wylonczenie-krosno.html - już raz brali udział w niejawnym posiedzeniu wyłączenia sędziów – (wyłączyli płotki, zostawiając rekiny - bez uzasadnienia takiego podziału), ukrywanie faktów nieproceduralnego postępowania sędziów, pozaproceduralny nacisk na administratora sieci, udzielanie fałszywych informacji redakcji lokalnej gazety, brak odpowiedzi na oficjalne pisma sądowe. 

6/ Grzegorz Gładysz - strona: www.afery.prx.pl/gladysz_wywiad.html - brak kontroli nad procedurą postępowania sądowego w sądzie okręgowym. 

7/ Anna Bembenek,
8/ Andrzej Dziedzic,
9/ Barbara Stukan-Pytlowany – strona: http://www.afery.prx.pl/dziedzic-pozew-ustalenie.html mataczenie w sprawie, niedopuszczanie faktów do rozpatrzenia, nie wezwanie świadków w sprawie. 

10/ Tomasz Marczuk – adres: www.afery.prx.pl/marczuk_postanow.html - dopuszczenie się potwierdzenia nieprawdy, fabrykowania dokumentów, nie przesłuchanie świadków, prowadzenie sprawy trybem niejawnym.   

11/ Henryk ZYGMUNT, Wojciech WĘGRZYN , Bogdan ULIASZ, Jan TUREK strona: www.afery.prx.pl/bartnik_index.html - niezachowanie procedury sądowej, stronniczość, 

12/ Piotr Wojtowicz –strona: http://www.afery.prx.pl/wojtowicz.html - dopuszczenie się potwierdzenia nieprawdy, fabrykowania dokumentów, nie przesłuchanie świadków, niezachowanie procedury sądowej, stronniczość. 

To nie są wszyscy sędziowie krośnieńscy opisani za stronniczość i nie zachowanie procedury sądowej na stronach www.afery.prx.pl . Nawet nie opisani sędziowie, ze względów etycznych powinni sami wyłączyć się z prowadzenia spraw redaktora Zdzisława Raczkowskiego.

UZASADNIENIE

          Z uwagi na prowadzenie przez stronę popularnego wydawnictwa internetowego, którego aktualnie strony są otwierany ok. miliona razy miesięcznie, prezes sądu krośnieńskiego Zbigniew Dziewulski (ok. 200tys. wywołań) wszczął za pomocą prokuratury krośnieńskiej prześladowanie działalności reporterskiej autora. Pretekstem miało być śledztwo „o pomówienie”, jednak prezes nie potrafił nawet wskazać tekstów pomawiających go, podobnie   prokuratura krośnieńska nie rozpoznawała i nie udokumentowała żadnych faktów pomówienia przez stronę, a śledztwo umorzono.

       Logiczne jest, że od daty wniesienia przez prezesa zawiadomienia do prokuratury i wyłączenia się sądu – marzec 2002r - obligatoryjnie żadne sprawy strony nie powinny być rozpatrywane w Sądzie Okręgowym w Krośnie. Sędziowie są w pewnym stopniu zależni od opinii wydawanej przez prezesa, on podpisuje nagrody, rozlicza, określa premię itp., dlatego z góry wiadomo, że zrobią wszystko żeby mu nie podpaść. Na takiej podległości i zgodnie z art.49kpc i etyką wyłączyli się wszyscy sędziowie Sądu Rejonowego w Brzozowie  - nawet ci, którzy nie mieli nic wspólnego ze stroną, ponieważ prezes ich sądu - Andrzej Siedlecka złożył zeznanie na powoda do prokuratury. Sędziowie uznali, że zachodzi osobisty stosunek tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności sędziego oraz osobiste zaangażowanie sędziów w sprawę. Powiązane jest to z obligatoryjnym wyłączeniem sędziów, którzy brali udział w wydawanych postanowieniach i orzeczeniach objętego wnioskiem o wznowienie, jak też toczących się obecnie spraw. 

        Powód wielokrotnie spotkał się z lekceważeniem jego wniosków, nie otrzymywał odpowiedzi na pisma sądowe (pomimo potwierdzenia przez pocztę, że zostały dostarczone do sądu), jego zażalenia i skargi na komornika brzozowskiego po prostu „wrzucano do kosza?”  Wieloletnie przetrzymywanie wniesionych pozwów bez rozpatrzenia (np. pozew o uzasadnienie prawa leżał cztery lata i nie został rozpoznany, podobnie pozew „o ustalenie wzajemnych zobowiązań z ZUS-em”). Ograniczano prawa strony do przedstawienia faktów w sprawie o pomówienie, uniemożliwiano składanie zeznań przez świadków, nawet odmówiono rejestracji prowadzonego wydawnictwa, gdzie sąd nie ma takiej możliwości itp.

       Dowodem stronniczości sędziów, jest  też aktualna sprawa. Sędziowie krośnieńscy są zamieszani w kontrowersyjną aferę ukrywania faktu oszustwa i wyłudzenia lokalu handlowego wraz z towarem i wyposażeniem należącego do prowadzonej przez powoda firmy „ELSAN” w Brzozowie. Istotne jest zgłoszenie do sądu i prokuratury zawiadomienia o przestępstwie brzozowskiego komornika sądowego Lesława Pankiewicza. [www.afery.prx.pl/komornik_pankiewicz_zawiad.prok.html] w lutym 2004r. Do dnia dzisiejszego skarga nie zostało proceduralnie rozpatrzona. Komornik sądowy przejął towary handlowe firmy – wyfakturowane na kwotę ponad 87tys zł, oraz jej wyposażenie wycenione na min. 30tys.zł, i nie potrafił nawet wygospodarować 6tys. zł dla zaopatrzeniowców?
Tą defraudację majątku firmy Raczkowskiego do dnia dzisiejszego (ósmy rok)  ukrywają sędziowie i prokuratorowie krośnieńscy. Ponieważ komornik nie rozliczył się z powodem, zgodnie z „prawem o rachunkowości” - firma ELSAN do dnia dzisiejszego  należy do Raczkowskiego, i Urząd Skarbowy wymaga comiesięcznych deklaracji. (załącznik).      

         W tej sytuacji konsekwencją wcześniejszego postępowania jest obligatoryjnie wyłączenie się sędziów Sądu Okręgowego w Krośnie z rozpatrywania wniesionych spraw.

      Strona nie jest prawnikiem, występuje bez adwokata, tak więc obowiązkiem sądu jest poinformowanie i pouczenie strony o jej prawach i konsekwencjach prawnych. A prowadzenie posiedzeń trybem niejawnym, gdzie strona nie ma możliwości odpowiedzi, wyjaśnienia faktów, przedstawiania dowodów, brak wezwań na posiedzenia sądu świadków – jest dowodem pozbawienia jej konstytucyjnych praw do rzetelnego dochodzenia sądowego.

     Dlatego powód wnosi jak na wstępie.
                                                                                                   Zdzisław Raczkowski

cdn.

Nowe publikacje o tematyce aferalnej i korupcyjnej WYDAWNICTWA AFERY PRAWA
AKTUALNIE NA PULPICIE - AFERA EuroFarmu - czyli jak syndyk okrada firmy - nieetyka wałbrzyskich sędziów... cdn.
 KANDYDACI NA PREZYDENTURĘ W POLSCE NA 2005r. w stałym opracowaniu i uzupełnianiu...
UJAWNIĆ PRAWDĘ - LISTA PODKARPACKICH AGENTÓW SB - kiedy Warszawa opublikuje listę swoich agentów? - czy są tam jeszcze nieskorumpowani odważni urzędnicy??? (z jajami:-)
prof? ANDRZEJ ZOLL - Czyj to rzecznik? - na pewno nie polskich praw i interesów - prawda i mity o rzeczniku 
CO BĘDZIE Z TĄ POLSKĄ POD ŻYDOWSKĄ WŁADZĄ?  PISMO DO KOFI ANANA SEKRETARZA GENERALNEGO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH (ONZ) - SKARGA KOMITETU NARODOWEGO POLSKI
Państwo w Państwie - czyli misja Żydów w Polsce?
Dla kogo elitarne stowarzyszenie "ORDYNACKA"??? Lista Wildsteina - nie tylko agenci SB
KIM NAPRAWDĘ JEST PREZYDENT R.P.???? 
KWAŚNIEWSKI, CZY MOŻE STOLZMAN??? -  UKRYWANE FAKTY Z ŻYCIA KWAŚNIEWSKIEGO - tylko przekręty w SLD?
"CZY JOLANTA KWAŚNIEWSKA  MA SZANSE  ZOSTAĆ PREZYDENTEM RZECZPOSPOLITEJ???"
czy fundacje "piorą pieniądze?" , zostały tylko wspomnienia J. Kwaśniewskiej
"Bóg Honor Ojczyzna" - krzyż narodu polskiego? - Judaizm, czyli "Jak rozpoznać Żyda".
TAJNE - JAWNE TAJEMNICE PAŃSTWOWE?
Raport o działalności pułkownika Władimira Ałganowa z KGB w sprawach: Aleksandra Kwaśniewskiego, Józefa Oleksego, Leszka Millera, Włodzimierza Cimoszewicza,  Wiesława Kaczmarka, Jana Kulczyka.
TYLKO ŻEBRZĄCE "PRUSKIE POWIERNICTWO" ??? , czy kolejny “Drang nach Osten"???
witryna OBYWATELSKIE NIEPOSŁUSZEŃSTWO  i dodatkowo:

Zmiany przepisów KPC obowiązujące od 2005r.

 WIELKIE BRANIE  ,    fakty o korupcji  , KORUPCJA ,  korupcja - uzasadnienie "wpadki parlamentarzystów", 
Kto może zostać politykiemco kryje przywilej immunitetu? odszkodowania - Sąd Najwyższy,
dowCIPY spod §... i wiele innych... 

tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sądownictwa polskiego", ale to tylko dla osób myślących, a więc nie dla prawników... jasne, że terror rodzi terror, tak więc z uwagi na typowo stalinowskie prześladowanie  mojej osoby i prowadzonej działalności publicystycznej, moim celem jest obnażenie impotencji organów władzy...

POLECANE WITRYNY PATRIOTÓW POLSKICH http://www.polonica.net I http://www.ojczyzna.pl 
RAPORT NOWAKA - wydawnictwo niezależnego posła Zbigniewa Nowaka.

Podobne tematy znajdziesz w dziale dla inteligentnych:  
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia

 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników
i wiele innych w kolejnych w działach czasopisma "AFERY PRAWA"

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe 
www.aferyprawa.com  
Redaktor Naczelny:
mgr inż.  ZDZISŁAW RACZKOWSKI

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.