Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
25 września 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 02-09-2012

Wałbrzych - niekompetentny sędzia SSR Fryderyk Kwiatek do wyłączenia - z cyklu patologii sądowych

Problemy Tomka z Urzędem Skarbowym poruszyliśmy w tekście pt. Wałbrzych - na czym polega oszustwo urzędników skarbowych i funkcjonariuszy prokuratury w sprawie podatku akcyzowego za samochody. W skrócie mówiąc, Tomek prowadząc komis samochodów używanych sprowadzanych z Niemiec zaniżał faktury zakupu oraz sprzedaży tych samochodów klientom, płacąc jednak skarbówce podatek od faktycznie  uzyskiwanej kwoty na tych transakcjach. Rodzi się pytanie - czy  tak postępując oszukiwał Skarb Państwa? - Wszak podatek VAT płaci się od kwoty sprzedaży a nie od obrotów firmy ? Urzędnicy skarbowi zakwestionowali ceny sprzedaży, jednak w żaden sposób nie brali pod uwagę faktycznych kosztów zakupu tych samochodów, czym dali ewidentne dowody swej stronniczości i niekompetencji. Wszak nikt logicznie rozumujący nie da wiary, że można wysokiej klasy samochód "na chodzie" , sprawny technicznie kupić za 100 euro i za dwa dni sprzedać go za 40.000,00 złotych. Urzędnicy państwowi powinni być przede wszystkim rzetelni i wiarygodni w swych postępowaniach, ocenach i obliczeniach, ponieważ ich kompetencja ma gwarantować wiarygodność Państwa. Obywatel oszukany przez urzędników państwowych czyje się oszukany przez władze i powstaje u niego negatywna ocena działalności całego systemu rządowego i sądowego.

Sprawa Tomka trafiła do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu i przypadła, jak się wkrótce okazało młodemu niekompetentnemu sędziemu  SSR Fryderykowi Kwiatek.
Problem naszego sądownictwa polega na tym, że prawnicy ciągle kształceni są starym komunistycznym i humanistycznym systemem kształcenia przez co mają wiedzę głównie historyczną, która nijak ma się do dzisiejszych czasów oczekiwań i wymagań. I teraz taki młody sędzia bez żadnej ścisłej wiedzy ma wydawać wyroki np. w sprawach błędów lekarskich, wypadków drogowych, tragedii budowlach, rozliczeń księgowych pomiędzy firmami, oszustw skarbowych itp. itd. tak naprawdę nie mając o tym "zielonego pojęcia", nie wiedząc nawet jak powinna wyglądać prawidłowa faktura VAT. Wprawdzie sędzia ma możliwość skorzystania z opinii biegłych, ale w wielu sprawach spotykamy się ze sprzecznymi opiniami różnych pseudo-biegłych sądowych dot. tego samego zdarzenia. I teraz komu taki niekumaty sędzia ma "dać wiarę" jak nie ma on niezbędnej wiedzy dla dokonania jakiejkolwiek analizy faktów  ponieważ z wykształcenia jest tylko humanistą? 

Sędzia wałbrzyski F. Kwiatek jest jednym z tych wielu sędziów których "sprawa przerosła". Okazał się typową "marionetką do przyklepywania" głupot prokuratorskich, bez możliwości logicznego analizowania faktów. 
W tej sytuacji wniesione zostało do sądu pismo o jego wyłączenie z prowadzenia sprawy.

Wałbrzych 26.07.2012r  

Sąd Rejonowy
Wydział III Karny
w Wałbrzychu

sygn. akt. III K 2/12

Pismo procesowe

     W związku z wielokrotnym naruszaniem przez sędziego SSR Fryderyka Kwiatka praw strony do rzetelnego procesu sądowego i jak też profesjonalnego rozpoznania i oceny faktów w sprawie -

WNOSZĘ O  

 wyłączenie od rozpoznania sprawy przez sędziego SSR Fryderyka Kwiatka zgodnie z  Art. 49 kpc – wyłączenie sędziego na żądanie lub wniosek - sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli między nim a jedną ze stron lub jej przedstawicielem zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności sędziego.  

UZASADNIENIE  

      Przedstawiciel Kontroli Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu zakwestionowali wiarygodność prowadzonych przeze mnie ksiąg i rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Faktem jest, że do rozliczeń były podawane zaniżone kwoty zakupu i sprzedaży samochodów, jednak sam podatek dochodowy jak i podatek VAT był prawidłowo naliczany - od faktycznie uzyskiwanego dochodu – czyli Skarb Państwa nie ucierpiał z tego powodu. Należy sądowi zwrócić uwagę, że dochód wcale nie zależy od wielkości obrotu w firmie, ponieważ koszty uzyskania przychodu mogą być na tyle duże, że firma nie będzie dochodowa.    

       W moim przypadku, jeżeli Urząd Skarbowy zakwestionował wiarygodność ksiąg, to ewidentnie dotyczy to zarówno kosztów zakupu jak i sprzedaży. Urzędnicy zweryfikowali poprzez przesłuchanie świadków koszty sprzedaży, jednak nie przesłuchano świadków i nie zweryfikowano  kosztów zakupu tak, aby proces był rzetelnie przeprowadzony. Nie jest też żadnym problemem technicznym dokonanie analizy przez biegłego sądowego kosztów zakupu samochodu jeżeli znamy markę i rok produkcji – jednak na to nie zgodził się SSR Fryderyk Kwiatek. W efekcie doszło do abstrakcyjnego nielogicznego ponad siedemsettysięcznego wyliczenia podatku od dochodu  przez urzędników skarbowych i zarzutów funkcjonariuszy prokuratury nijak mającego się do stanu faktycznego, wiedzy i doświadczenia zawodowego. Nierealne i niemożliwe jest, aby przy tak wysokiej konkurencji pomiędzy firmami i tak dużej podaży towaru, osiągnięcie wyższych zysków niż wykazałem i od których został  odprowadzony podatek. Niestety, nie jestem prezesem jakiegoś banku czy ministrem Gradem żebym mógł zarabiać ponad 100tys. złotych miesięcznie.  W handlu nikt takich zarobków nie osiąga...  

      Od Sądu oczekuje się rzetelności i fachowości przy rozpatrywaniu sprawy. Nie dopuszczając wniosków strony mających na celu zweryfikowanie stanu faktycznego i dojścia do prawdy, sędzia F. Kwiatek wykazał się stronniczością i niefachowością.  

       W tej sytuacji wnoszę o wyznaczenie kompetentnego, rzetelnego i bezstronnego sędziego do rozpatrzenia tego sporu oraz umiejącego zweryfikować fakty od fikcji urzędników Urzędu Skarbowego.

Okazało się jednak, że sędzia F. Kwiatek nie chce dać się wyłączyć. 
SSR Marzena Rzepecka-Wiatrowska odrzuciła skargę dot. wyłączenia niekompetentnego sędziego Fryderyka Kwiatka, uzasadniając swoje postanowienie jednym nielogicznym zdaniem, pisząc typowe masło-maślane : „Zdaniem Sądu, sam fakt iż sędzia nie dopuścił konkretnego dowodu w sprawie nie wywołuje uzasadnionej wątpliwości co do jego bezstronności.” i tyle... ? 
Przypuśćmy, że sędzia nie dopuszcza dowodów linii papilarnych sprawcy zabójstwa  z miejsca zbrodni, tym samym skazana zostaje osoba przypadkowa na podstawie pomówienia. Czy tak powinno wyglądać postępowanie sędziego?
Sąd nie powinien sądzić na podstawie urojonych pomówień – a tak chce się Tomasza osądzić - ale na podstawie  faktycznych fizycznych dowodów. Ewidentnie urzędnik skarbowy Adam Olszówka dochód obliczył „z nieba” dochodząc do abstrakcyjnych nielogicznych przychodów , które to powinny być zweryfikowane przez rzetelny, kompetentny Sąd.  Swoje nielogiczne rozliczenia jednak podsumował: „istnieje prawdopodobieństwo braku wypłacalności Strony w przypadku określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych...” – czyli sam nie uwierzył, że tak ogromną kasę uzyskał Tomasz ze sprzedaży kilkudziesięciu używanych samochodów.  Podobne nielogiczności i niedorzeczności można znaleźć w prokuratorskim akcie   oskarżenia.


Tak więc ewidentnie naruszono prawa strony do rzetelnego procesu sądowego, jak też profesjonalnego rozpoznania i oceny faktów w sprawie. 
Stalinowski system osądzania polegał na zasadzie: Dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie” – i jak widać tą zasadą dalej stosuje wałbrzyski sędzia F. Kwiatek dla skazania Tomka naruszając wszelkie demokratyczne i konstytucyjne prawa do obrony i rzetelnego osądu.

Zażalenie Tomasza ma być rozpatrzone przez Sąd Okręgowy w Świdnicy dnia 7 września 2012r o godz. 9 w sali A-109 (PL. Grunwaldzki 14)

MY TAM BĘDZIEMY

AP

Więcej o przekrętach wałbrzysko-świdnickich:

Wałbrzych - na czym polega oszustwo urzędników skarbowych i funkcjonariuszy prokuratury w sprawie podatku akcyzowego za samochody. 

Wałbrzych - Fałszywa opinia (jeszcze?) biegłego Henryka Jagodzińskiego. Dlaczego prokuratorzy nie tylko świdniccy nie potrafią przyznać się do błędów i nielogicznych oskarżeń?

Świdnica i kolejny skorumpowany sędzia Maciej Jedliński w towarzystwie prokuratorów Krzysztofa Schwartz i Karoliny Rzeczyckiej-Jarosz
ŚWIDNICA - niekompetencja wrocławskiego biegłego Mieczysława Steiningera czy korupcja SSR Elżbiety Frączak i prokuratora Daniela Czarnego
Dziennikarz to ryzykowna profesja - Świdnica, ukarać dziennikarza AFER PRAWA? - tylko stronnicze i niekompletne postępowanie SSR Elżbiety Frączak ?

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Paweł
21-09-2016 / 13:03
Postanowiłem stanąć w obronie sędziego Fryderyka Kwiatka .Ostatnio prowadził moją sprawę karną w Wałbrzych . Jak zobaczyłem tego Pana pomyślałem że młody , niedoświadczony itp.Ale było wręcz przeciwnie pełen profesjonalizm .Sprawa z pozoru wygladała ze jestem winny i podejrzewam gdyby trafiła do sędziego dużo starszego potraktował by to rutynowo , lecz Sedzia Fryderyk podszedł do tego profesjonalnie nie dał się zmanipulować . Mało to spokojny, uprzejmy , zrównoważony . To jest Sędzia z prawdziwego zdarzenia. Życzę temu Panu szybkiego awansu .
~marek777
31-10-2012 / 00:03
10 minutowy S A M O G W A Ł T SSR Anny WALENCIAK w sali Nr3 Sądu Rejonowego w Koszalinie o godz.14 przy ul. gen.Wł. Andersa 34 Sprawa II Kp. 557/12/AW w zw. Ds. 837/12/ asesor PR Monika WILCZOPOLSKA. Zaskarżenie dokonanej w trybie awanturnictwa marketingowego przez agenta PZU sprzedaży polisy ubezpieczenia mieszkania za kwotę : 600PLN, gdy faktycznie polisa mogła być sprzedana za kwotę : 120,00PLN. Nabywcą tej POLISY została 84-letnia kobieta – wdowa mieszkająca samotnie. W obronie interesów swojej matki wystąpił, jako pełnomocnik w sprawie karnej jej syn, który zawiadomił o popełnieniu przestępstwa z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego. Koszalińska prokuratorska przestępcza zgraja o skłonnościach NAZISTOWSKICH ze swoich OFIAR robi sobie procesowo jaja. Spełnia tym sposobem jeden z elementów ZABEZPIECZANIA własnych INTERESÓW - praktycznego sposobu zapobiegania bezrobocia wśród TOGOWCÓW. W przypadku wyprowadzenia bałaganu i chaosu z życia społecznego w Polsce liczebna zgraja TOGOWCÓW ślizgaczy i Nierobów stanie się zbędna. TOGOWCY NIE są tym ZAINTERESOWANI. „Mętna woda ZŁOTA ryba”. Dlatego bajzel w Polsce JEST konieczny. To NIE jest już PATOLOGIA. To JEST „działalność gospodarcza” i biznes razem wzięte. STERTA procesowego obornika rośnie. WZRASTA liczba TOGOWCÓW. ADWOKATÓW podobnie. Prokuratorsko-sędziowskie KONFABULACJE, urojenia i insynuacje mają niesamowite wzięcie. Solidarnością Zawodową Sitwy Są wspomagane itd. itp. Skąd my to znamy. PIRAMIDA. Pełnomocnikowi towarzyszył na sali rozpraw członek założyciel Komitetu Obywatelskiego ds. Praworządności i Walki z Korupcją. SSR A. WALENCIAK już na wstępie postępowania procesowego założyła szantaż.wobec pełnomocnika. Postępowanie się odbędzie pod warunkiem, że obserwator KO opuści salę rozpraw lub SSR A. WALENCIAK musi się naradzić z Prokuratorem. Tu wyszły JAJA, że sędzia NIE JEST przygotowana do rozpatrzenia sprawy II Kp. 557/12 albowiem Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego określonego Przez Sędzinę mianem „ŚLEDZTWA” przeprowadził prokuratorski asesor wystawiony przez ŻULIĘ (T.BODO & K. KRET & B. WYSOCKA vel NIEDEK i INNI) z Prokuratury Rejonowej w Koszalinie za wiedzą i zgodą HERSZTA prokuratorskich przestępców PPO Jerzy OŻÓG na „ZAJĄCA”. Wobec podtrzymania wniosku o obecności Obserwatora Komitetu Obywatelskiego SSR A. WALENCIAK zarządziła naradę Sądu do dnia 15-11-2012r do godziny 14 : 10. DLA NIEZORIENTOWANYCH w procesie CURIOZUM – każda przerwa procesowa na zarządzoną naradę Sądu to wpływ kwoty : 500,00PLN do kieszeni sędziego. To się nazywa Interes. Jak będzie przebiegał scenariusz sprawy II Kp.557/12/AW w dniu 15-11-2012r godz. 14 : 10 ? Najprawdopodobniej T A K jak sprawa II Kp. 787/11/AW w dniu 17-04-2012r i 27-04-2012r Gdzie SSR A. WALENCIAK & PPR I. Paczkowska-Łabędź zrobiły DURNIA z OFIARY OKRADANIA przez PIRAMIDĘ żołnierza PO ps. DYZMA – patrz : www.pokrzywdzeeniprzezgawlowskiego.pl TOGOWE damy pokazały, że mają w DUPIE Rozporządzenie Sądu Najwyższego obowiązujące od 28 marca br. Zakazujące utajniana-niejawności postępowań procesowych i wypraszaniu publiczności – obserwatorów. Wolność, Niepodległość i Demokracja, rzetelność, prawda materialna, logika rozumowania w wydaniu wypłukanej z wszelkich zasad i cech ludzi cywilizowanych przy porażającej obrazie PRAWA i JEGO ZASAD, Racji Stanu Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski sędziny A. WALENCIAK. Vivat PRAWO, vivat bezkarność z NIEZWISŁOŚCI pod szyldem IMMUNITETU. Polski PIC.
~marek777
31-10-2012 / 00:03
10 minutowy S A M O G W A Ł T SSR Anny WALENCIAK w sali Nr3 Sądu Rejonowego w Koszalinie o godz.14 przy ul. gen.Wł. Andersa 34 Sprawa II Kp. 557/12/AW w zw. Ds. 837/12/ asesor PR Monika WILCZOPOLSKA. Zaskarżenie dokonanej w trybie awanturnictwa marketingowego przez agenta PZU sprzedaży polisy ubezpieczenia mieszkania za kwotę : 600PLN, gdy faktycznie polisa mogła być sprzedana za kwotę : 120,00PLN. Nabywcą tej POLISY została 84-letnia kobieta – wdowa mieszkająca samotnie. W obronie interesów swojej matki wystąpił, jako pełnomocnik w sprawie karnej jej syn, który zawiadomił o popełnieniu przestępstwa z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego. Koszalińska prokuratorska przestępcza zgraja o skłonnościach NAZISTOWSKICH ze swoich OFIAR robi sobie procesowo jaja. Spełnia tym sposobem jeden z elementów ZABEZPIECZANIA własnych INTERESÓW - praktycznego sposobu zapobiegania bezrobocia wśród TOGOWCÓW. W przypadku wyprowadzenia bałaganu i chaosu z życia społecznego w Polsce liczebna zgraja TOGOWCÓW ślizgaczy i Nierobów stanie się zbędna. TOGOWCY NIE są tym ZAINTERESOWANI. „Mętna woda ZŁOTA ryba”. Dlatego bajzel w Polsce JEST konieczny. To NIE jest już PATOLOGIA. To JEST „działalność gospodarcza” i biznes razem wzięte. STERTA procesowego obornika rośnie. WZRASTA liczba TOGOWCÓW. ADWOKATÓW podobnie. Prokuratorsko-sędziowskie KONFABULACJE, urojenia i insynuacje mają niesamowite wzięcie. Solidarnością Zawodową Sitwy Są wspomagane itd. itp. Skąd my to znamy. PIRAMIDA. Pełnomocnikowi towarzyszył na sali rozpraw członek założyciel Komitetu Obywatelskiego ds. Praworządności i Walki z Korupcją. SSR A. WALENCIAK już na wstępie postępowania procesowego założyła szantaż.wobec pełnomocnika. Postępowanie się odbędzie pod warunkiem, że obserwator KO opuści salę rozpraw lub SSR A. WALENCIAK musi się naradzić z Prokuratorem. Tu wyszły JAJA, że sędzia NIE JEST przygotowana do rozpatrzenia sprawy II Kp. 557/12 albowiem Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego określonego Przez Sędzinę mianem „ŚLEDZTWA” przeprowadził prokuratorski asesor wystawiony przez ŻULIĘ (T.BODO & K. KRET & B. WYSOCKA vel NIEDEK i INNI) z Prokuratury Rejonowej w Koszalinie za wiedzą i zgodą HERSZTA prokuratorskich przestępców PPO Jerzy OŻÓG na „ZAJĄCA”. Wobec podtrzymania wniosku o obecności Obserwatora Komitetu Obywatelskiego SSR A. WALENCIAK zarządziła naradę Sądu do dnia 15-11-2012r do godziny 14 : 10. DLA NIEZORIENTOWANYCH w procesie CURIOZUM – każda przerwa procesowa na zarządzoną naradę Sądu to wpływ kwoty : 500,00PLN do kieszeni sędziego. To się nazywa Interes. Jak będzie przebiegał scenariusz sprawy II Kp.557/12/AW w dniu 15-11-2012r godz. 14 : 10 ? Najprawdopodobniej T A K jak sprawa II Kp. 787/11/AW w dniu 17-04-2012r i 27-04-2012r Gdzie SSR A. WALENCIAK & PPR I. Paczkowska-Łabędź zrobiły DURNIA z OFIARY OKRADANIA przez PIRAMIDĘ żołnierza PO ps. DYZMA – patrz : www.pokrzywdzeeniprzezgawlowskiego.pl TOGOWE damy pokazały, że mają w DUPIE Rozporządzenie Sądu Najwyższego obowiązujące od 28 marca br. Zakazujące utajniana-niejawności postępowań procesowych i wypraszaniu publiczności – obserwatorów. Wolność, Niepodległość i Demokracja, rzetelność, prawda materialna, logika rozumowania w wydaniu wypłukanej z wszelkich zasad i cech ludzi cywilizowanych przy porażającej obrazie PRAWA i JEGO ZASAD, Racji Stanu Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski sędziny A. WALENCIAK. Vivat PRAWO, vivat bezkarność z NIEZWISŁOŚCI pod szyldem IMMUNITETU. Polski PIC.
~olek152
10-09-2012 / 21:18
Ja w sądzie kamiennogórskim mam to samo. Różnica polega na tym że ja w sądzie rodzinnym. Sędzia Mirosław R to zwykły prostak bydlak i cham. Powinien siedzieć w psychiatryku na oddziale zamkniętym.
~Leszek
03-09-2012 / 13:20
W POLSKIM PRAWIE SĄ GANGI RODZINNE,NIKT NIE SPRAWDZA KTO JEST SĘDZIĄ NP.OJCIEC,MATKA NP.PROKURATOR,KOMENDANT POLICJI NP.WUJEK.SZWAGIER SĘDZIA,CZĘSTO DZIAŁAJĄ W TYM SAMYM OKRĘGU TWORZĄC SWOISTY GANG.Do tego dochodzą rodzina i znajomi wzajemnych powiązań.To klient powinien wybierać sędziego który go osądzi.Nie powinien być ograniczonym terenowo.Immunitety to nonsens -przyzwolenie na bezprawie.