Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:





Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
5 lutego 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 15-10-2013

Trzecia Rzesza Pospolita utrzymuje, że jej Herrenvolk - rasa panów - jest nieomylna. Nieomylnie sądy rasy panów wybierają tylko podłość, zło, i zbrodnię... Mariusz Cysewski

WOLNY CZYN: Sądy: pozew przeciw sędzi o oszustwo

Obraz w treści 1
Dorota Bobek, "sędzia" "Sądu" Rejonowego w Tarnowskich Górach; rok 2012. Fot. Wolny Czyn

Wstęp. 
Latem tego roku (w sierpniu?) „Sąd” Okręgowy w Gliwicach zażądał ode mnie kosmicznych kosztów sądowych, uprzednio pozbawiwszy mnie dochodów i pracy -  w Europie zwolnienie z takich kosztów jest niemal automatyczne w wypadku osób niezamożnych - i pod takim pretekstem odrzucił przynajmniej dwa moje pozwy przeciwko „sędziom” tzw. „Sądu” Rejonowego w Tarnowskich Górach, których oskarżam o poważne przestępstwa i naruszenia podstawowych praw człowieka. Jeden z tych pozwów dotyczył pani Doroty Bobek. Dorota Bobek nigdy jeszcze nie uniewinniła polskiego podsądnego. W roku 2006 D. Bobek na polecenie lokalnej szajki kierowanej przez jej znajomego prokuratora uznała, że dokonałem przestępstwa i że jestem niepoczytalny. W roku następnym ten sam sąd – choć inny sędzia - uznał, że przestępstwa nie było, ale i tak jestem niepoczytalny. Jeszcze później ten sam sąd uznał, że niepoczytalny też jednak nie jestem… Sądzą państwo, że Dorota Bobek po prostu się pomyliła? – A gdzie tam, obrona w roku 2006 była zaciekła i Bobek prawdę znała; sądziła jednak, że prawdę uda się jej zgwałcić. Oczywiście nigdy nie przeprosiła za sprzedany w roku 2006 wyrok. W kilka lat później kpiąco zwróciłem się do „Sądu” Apelacyjnego w Katowicach o uporządkowanie burdelu wytworzonego przez sprzeczne i wzajemnie wykluczające się orzeczenia z Tarnowskich Gór. Orzeczenia późniejsze na ten sam temat bynajmniej nie uchylają wcześniejszych i do dziś są one „prawomocne”; wszystkie naraz – czyli podsądny i był, i nie był niepoczytalny, i popełnił i nie popełnił. Kakaja raznica? - „Sąd” Apelacyjny sprzeczności te uznał za naturalne… Obiektywna prawda nie istnieje dla bydlaków, dla potworów których Trzecia Rzesza Pospolita przebiera w cudze stroje polskich prawników, zdarte zabitym w Katyniu.

 Powtórzmy treść z poprzedniego wpisu: odrzucenie pozwu przeciw Dorocie Bobek przez „sąd” w Gliwicach w rzeczywistości miało na celu uniknięcie jawnej rozprawy i nieuchronnej kolejnej, publicznej kompromitacji i jego, i jego podopiecznych. Innymi słowy służyło, moim zdaniem, ochronie kastowego interesu o wyraźnym zabarwieniu przestępczym. Z kolei interes Polski wymaga maksymalnego nagłośnienia podobnych wydarzeń. Każde państwo totalitarne - a takim jest i obecne - opiera się na kłamstwie, oszustwie, przemocy; na codzień oglądamy też jakąś paradę ornamentatorów (za Herbertem) - nie tylko po stronie rządowej – co tłumaczą nam, że sporadycznie ujawniane skandale sądowe to takie ot, przypadki, broń Boże dowody prawidłowości, broń Boże dowody patologii ustrojowych. By reformować drugorzędne i bezsensowne szczegóły tak, by wszystko zostało po staremu, by Polska nigdy już więcej nie mogła podnieść głowy... By urządzić dla wymiaru niesprawiedliwości co najwyżej coś w rodzaju Okrągłego Stołu. Takie pomysły oczywiście nie wystarczą, a nam właściwie ubliżają. Proszę zastanowić się: w „uwalenie” samego pozwu przeciw pani Bobek zaangażowała się grupa innych „sędziów” - kilka, kilkanaście osób - co najmniej dwu „sądów”.

 „Sądy” te należy rozpędzić. Opcja zerowa. Wszyscy won!

 Jedyne sądy prawdziwe to takie, które dają gwarancję niezależności zrozumiałą dla wszystkich. A więc ławy przysięgłych. Mariusz Cysewski



Wartość sporu: ok. 223.000 zł oraz nieznany koszt publikacji oświadczeń i przeprosin

 

Katowice, 8 października 2012 r.

Powód:

Mariusz Cysewski

(adres)

 

Pozwani:

(i) Dorota Bobek – sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach; adres dla doręczeń - Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 17, 42-600 Tarnowskie Góry;

(ii) Skarb Państwa – Prezes Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach; adres dla doręczeń - Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 17, 42-600 Tarnowskie Góry;

(iii) Skarb Państwa – Minister Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 

Sąd Rejonowy

w Tarnowskich Górach

 

POZEW O OCHRONĘ DÓBR OSOBISTYCH

Fakty

1. W postępowaniu II K 284/06 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach 30.08.2006 postanowienie wydała sędzia tego sądu, Dorota Bobek („Pozwana”). W postanowieniu tym Pozwana uznała, że niżej podpisany („Powód”) (i) jakoby groził rzekomej poszkodowanej, a także iż (ii) Powód jest niepoczytalny. Powód do dziś przeczy jednemu i drugiemu.

2. Kilka miesięcy później, w lutym 2007, rzekomo poszkodowana wyznała, odmiennie niż uprzednio, że w rzeczywistości Powód Jej nie groził. Na wyznaniu tym opiera się prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z 8.06.2008.

3. W kilku dalszych postępowaniach na jaw wyszło, że Powód nie jest niepoczytalny i nie był w okresie objętym postępowaniem II K 284/06. Prawomocnych orzeczeń na ten temat jest kilka; w szczególności mówi o nim postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach z 18.08.2010, VI Kz 247/10.

4. Tedy obie przesłanki orzeczenia Pozwanej runęły w postępowaniach późniejszych. Choć fałsz tego orzeczenia wykazali sami zainteresowani sędziowie, nie doprowadziło to do usunięcia z obiegu prawnego wadliwego orzeczenia Pozwanej.

5. Orzeczenia błędne (miscarriage of justice) nie są niczym niezwykłym w Europie. Wszelako prowadzą do wyjaśnienia przyczyn i opracowania rozległych czasem środków zaradczych, zabezpieczeń, gwarancji procesowych… Odszkodowań dla ofiar. Odmienność sytuacji okupowanej Polski od państw europejskich polega na tym, że w Polsce skazywanych jest 98,2% oskarżonych z oskarżenia publicznego. Czyli podobnie jak w północnej Korei i gorzej niż w hitlerowskiej Trzeciej Rzeszy.

6. Powód z zawodu jest tłumaczem. Nade wszystko jednak: dziennikarzem radykalnej opozycji patriotycznej. Jego biogram trafił do Encyklopedii Solidarności. Do niepodległościowego Podziemia przystąpił w wieku lat 15. Od tego czasu redagował kilka pism podziemnych, założył konspiracyjne Wydawnictwo Polskie w Katowicach, a po aresztowaniach z 1985 r. pokierował Obszarem V KPN. Sąd Okręgowy w Katowicach zasądził zadośćuczynienie za represje w okresie okupacji rosyjskiej za działalność Powoda na rzecz odzyskania niepodległości i odtworzenia państwa polskiego. Okoliczności tych wszelako, w odróżnieniu od licznych osobistości życia publicznego, nie uważa Powód za tytuł do względów szczególnych; w każdym razie, nie tytuł samoistny; są za to źródłem szczególnych obowiązków, o czym dalej. We wszystkich wspomnianych rolach społecznych Powodowi potrzebne jest zaufanie. O zaufanie dobijają się np. prokuratorzy, albo dziennikarze reżimu, powołując się na swą rolę społeczną. Zobaczymy czy działa to dla wszystkich. Przewijający się w tutejszym orzecznictwie pogląd najwyraźniej uzależniający wartość dóbr osobistych od ról społecznych – a pośrednio: klasy, rasy, statusu nadczłowiekowości itp. - Powód ma za kolejne wynaturzenie tutejszego, obcego mu państwa. Uważał bowiem Powód zawsze, iż dobra te przysługują wszystkim.

7. Pozwana w czasie krytycznym była sędzią sądu rejonowego. Ustalenia jawnie niezgodne z prawdą nie mogły nie mieć demoralizującego wpływu na – w wypadku Powoda: późniejsze - poczynania innych sędziów. Jawnie fałszywe ustalenia Pozwanej były wynikiem domniemanego przestępstwa skorumpowanego prokuratora; w tym wypadku, najprawdopodobniej drobnej łapówki; lecz Pozwana, jako osoba inteligentna, zdaniem Powoda co najmniej nie mogła o tym nie wiedzieć. Również powszechny upadek tutejszego obcego państwa, siłą rzeczy widoczny w stylizowanych na północnokoreańskie wynikach jego wymiaru niesprawiedliwości, wyjaśnia co najwyżej cywilizacyjne tło wydarzeń będących osnową niniejszego pozwu - lecz zdaniem Powoda nie zwalnia z odpowiedzialności odpowiedzialnych za konkretne implementacje funkcjonariuszy, w tym wypadku Pozwanej. To za sprawą Pozwanej wytworzył się łańcuch wydarzeń i późniejszych orzeczeń, z których większość byłaby niemożliwa w sądach niezależnych, przed ławami przysięgłych.

8. Częścią nin. postępowania będzie wykazanie, jaki dokładnie skutek dla życia prywatnego Powoda miały inkryminowane wypowiedzi Pozwanej (zob. orzeczenie ETPCz w „sprawie Ziobro”, § 47). „Życie prywatne” w orzecznictwie Konwencji obejmuje „życie zawodowe”. Część ta wymaga odrębnego pisemnego i szczegółowego dowodu, do przeprowadzenia w toku procesu.

9. Naruszone dobra osobiste Powoda: cześć, dobre imię, dobra sława, prawo do spokoju i wolności (wolności od strachu), godności, domniemania niewinności, uczciwego procesu.

10. Okolicznością subiektywnie dla Powoda doniosłą w ocenie powyższych okoliczności jest to, że w sprawie II K 284/06 był niewinny, a dowiedli tego w końcu właśnie ci sędziowie, którzy następnie na Powoda napadali.

Do sędziów tych do dziś należy Pozwana, w najlepsze uczestnicząc w kolejnych hucpach, wyłączając jawność rozpraw…

11. Co więcej i co gorsza: Od roku 2006 minęło kilka lat. W tym czasie Powód mierzył się i mierzy nadal z licznymi innymi wyzwaniami, skądinąd poważniejszymi od domniemanych naruszeń warunkujących pozew niniejszy. Pewna część tych wyzwań wynika z orzeczenia Pozwanej z roku 2006, tak jak – pamiętając o proporcjach - dzisiejszy skład rządu jest konsekwencją zbrodni w Katyniu. Brak rozliczenia domniemanych przestępstw z przeszłości prowadzi jedynie do eskalacji problemów późniejszych. W tym kontekście warto zważyć że w samym tylko roku 2012 r. Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach efektywnie skonfiskował Powodowi resztki jego i tak skromnych dochodów (które i przedtem były poniżej minimum biologicznego; Wydział I Cywilny (sic) tego sądu od marca 2012 r. zorganizował kilkadziesiąt (!) ekspedycji karnych i ekspropriacji w stylu Waffen SS, efektywnie wydał Powodowi zakaz pracy (!), przypuszczalnie bezprawny nawet w świetle hitlerowskich przepisów tutejszego obcego państwa w zakresie ekspropriacji komorniczych. Pozwana jest podwładną Teresy Żyłki, przewodniczącej wydziału karnego pozwanej odrębnym pozwem, i uczestniczy nadal w kilku postępowaniach karnych przeciw Powodowi, które z punktu odrzuciłby każdy sąd niezależny, jak zwykle lekceważąc wnioski o odsunięcie ich od tych spraw. Okoliczności te zdają się dowodzić ostentacji w lekceważeniu powszechnie akceptowanych standardów prawnych nie porównywalnej, a jeszcze większej od pierwszych bezprawnych postanowień Pozwanej wymierzonych w Powoda. Innymi słowy, rachuby na osiągnięcie z czasem minimalnej choć stabilizacji Powód uważa obecnie za nie tylko płonne, ale i dowodzące naiwności.

Stabilizacja bez normalności – wywalczonej - możliwa nie jest. 

Stąd niniejszy pozew.

12. Przepis art. 24 kc przewiduje możność dochodzenia przez powoda – pokrzywdzonego na skutek dokonanego naruszenia jego dóbr osobistych – zadośćuczynienia pieniężnego od pozwanego. Zadośćuczynienie winno być adekwatne do rozmiarów dokonanego naruszenia. Wyznacznikiem wysokości zadośćuczynienia należnego Powodowi nie może być zdaniem Powoda – w odróżnieniu od poglądów częstych w tutejszym państwie – jego „pozycja”, rola społeczna, klasa, rasa, czy status nadczłowiekowości. Wyznacznikiem tym może i powinien być fakt, że narażenie na utratę zaufania w opinii publicznej może prowadzić do zniweczenia jego dotychczasowych osiągnięć i uniemożliwić kontyuację kariery zawodowej. Przyznając tedy zadośćuczynienie Powodowi należy mieć na uwadze fakt, iż jego wysokość winna zarówno kompensować doznaną przezeń krzywdę, jak i stanowić odczuwalną dla Pozwanej sankcję za dokonane naruszenie i skutecznie powstrzymywać ich od podejmowania podobnych działań w przyszłości. W świetle powyższego uznać należy, iż żądana przez Powoda kwota zadośćuczynienia zbyt wygórowana nie jest.

 

Z powyższych przyczyn, Powód wnosi o:

·       stwierdzenie naruszenia przez Pozwanej dóbr osobistych Powoda - jego wolności, czci, dobrego imienia, dobrej sławy, godności, domniemania niewinności, uczciwego procesu; 

·       zasądzenie kwoty:

- 100,000 (stu tysięcy) złotych od Pozwanej tytułem zadośćuczynienia za szkody moralne związane z naruszeniem dóbr osobistych Powoda;  

- 100 tysięcy złotych od Pozwanego Skarbu Państwa - Prezesa Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach tytułem zadośćuczynienia za szkody moralne związane z naruszeniem dóbr osobistych Powoda;

·       na zasadzie art. 24 § 1 kc, nakazanie Pozwanemu Skarbowi Państwa – Ministrowi Sprawiedliwości wystosowania przeprosin o następującej treści: „Minister Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej przeprasza Mariusza Cysewskiego za naruszenie jego dóbr osobistych.” oraz następującego oświadczenia: „Oświadczenie Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowni Państwo! W przeszłości sędziowie Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach naruszali prawo niezgodnie z prawdą orzekając winę oskarżonych choć wiedzieli, że w rzeczywistości są oni niewinni. Sądząc z tragicznej statystyki ujawnionej niedawno przez Andrzeja Seremeta, skala tego procederu, a zarazem skala zła reprezentowanego przeze mnie państwa, okazać się może przerażająca. W okresie gdy Polska była państwem niepodległym, sądy skazywały 70% oskarżonych, w ten sposób gwarantując równowagę społeczną, gdzie niewinni mieli realną możliwość obrony, gdzie oskarżyciel publiczny rzetelnie i zgodnie z prawem zbierał dowody – pod rygorem przegrania sprawy, gdzie szanowane były prawo i argumenty. Możliwe były rozwój, ewolucja społeczeństwa i państwa. Była Polska ojczyzną ludzi wolnych i godnych. W obecnym państwie totalitarnym skazywanych jest ponad 98% oskarżonych, jak w innych, znanych z historii państw totalitarnych; obowiązuje logika pałki, nagana, kastetu; założony przez nas pokój społeczny aż nadto często oznaczał spokój cmentarza. Ministerstwo Sprawiedliwości nie podejmowało jakichkolwiek kroków w związku z tymi wydarzeniami, choć były mu one zgłaszane. Sędziowie winni niezgodnych z prawem orzeczeń do dziś nie ponieśli za nie odpowiedzialności. Rzeczypospolita Polska nie może tego dłużej tolerować. Rzeczypospolita Polska nie będzie już więcej synonimem zła, terroru, i ludzkiego nieszczęścia. W wyniku pozwu pana Mariusza Cysewskiego z Konfederacji Polski Niepodległej i prawomocnego orzeczenia sądu, pouczony przez sąd o konieczności rzeczywistej, a nie jak dotąd pozorowanej akceptacji standardów cywilizacyjnych demokratycznego państwa prawa, zmuszony jestem nadużyciom tym wreszcie położyć kres. Dlatego jeżeli ktoś z Państwa został skazany niewinnie, może wystąpić do sądu z wnioskiem o wznowienie procesu i pozwem o ochronę dóbr osobistych które rozpozna tym razem sąd niezależny, złożony z dwunastu losowo dobranych przysięgłych. W konsekwencji uzyskać mogą Państwo wyrok uniewinniający, nawet tak bardzo spóźniony, i kwotę zadośćuczynienia i/lub odszkodowania adekwatną do wyrządzonej Państwu krzywdy i szkód, jakie mogli Państwo ponieść. Kwoty, jakie na Państwa rzecz mogą w ten sposób być zasądzone, niestety w nikłym stopniu odzwierciedlać będą ciężar wyrządzonych Państwu krzywd; lecz wiele powiedzą o samoocenie właściwych sądów i pozycji moralnej państwa, za które jako funkcjonariusz publiczny odpowiadam. Wszelkie pytania i wątpliwości na temat wnoszenia pozwów mogą Państwo zgłaszać Mariuszowi Cysewskiemu z biura interwencji prawnych Konfederacji Polski Niepodległej, nr telefonu: 511 060 559. To bowiem obrońcom Polski z Konfederacji Polski Niepodległej i Solidarności Walczącej, a nie drapowanym w cudze a kradzione stroje jurgieltnikom przysługuje wyłączny moralny tytuł do funkcji jakie w państwach cywilizowanych zwykle pełni rząd i ministerstwo sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości (miejscowość i data)”.

·       na zasadzie art. 24 § 1 kc, nakazanie Pozwanemu Skarbowi Państwa - Prezesowi Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach czynności potrzebnej dla usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych Powoda, a mianowicie złożenia oświadczenia następującej treści: „Skarb Państwa - Prezes Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach Mariusza Cysewskiego za naruszenie jego dóbr osobistych objetych gwarancją Artykułu 6 § 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.” oraz następującego oświadczenia: „Oświadczenie Prezesa Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach. W przeszłości sędziowie Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach naruszali prawo niezgodnie z prawdą orzekając winę oskarżonych choć wiedzieli, że w rzeczywistości są oni niewinni. Sądząc po statystykach ujawnionych niedawno przez Andrzeja Seremeta, skala tego procederu, a zarazem skala zła reprezentowanego przeze mnie państwa,  okazać się może przerażająca. Ministerstwo Sprawiedliwości nie podejmowało jakichkolwiek kroków w związku z tymi wydarzeniami, choć były mu one zgłaszane. Sędziowie winni niezgodnych z prawem orzeczeń do dziś nie poniosła za nie odpowiedzialności. Rzeczypospolita Polska nie może tego dłużej tolerować. Rzeczypospolita Polska nie będzie już więcej synonimem zła, terroru, i ludzkiego nieszczęścia. W wyniku pozwu pana Mariusza Cysewskiego z Konfederacji Polski Niepodległej i prawomocnego orzeczenia sądu, pouczony przez sąd o konieczności rzeczywistej, a nie jak dotąd pozorowanej akceptacji standardów cywilizacyjnych demokratycznego państwa prawa, zmuszony jestem nadużyciom tym wreszcie położyć kres. Dlatego jeżeli ktoś z Państwa został skazany niewinnie, może wystąpić do sądu z wnioskiem o wznowienie procesu i pozwem o ochronę dóbr osobistych które rozpozna tym razem sąd niezależny, złożony z dwunastu losowo dobranych przysięgłych. W konsekwencji uzyskać mogą Państwo wyrok uniewinniający, nawet tak bardzo spóźniony, i kwotę zadośćuczynienia i/lub odszkodowania adekwatną do wyrządzonej Państwu krzywdy i szkód, jakie mogli Państwo ponieść. Kwoty, jakie na Państwa rzecz mogą w ten sposób być zasądzone, niestety w nikłym stopniu odzwierciedlać będą ciężar wyrządzonych Państwu krzywd; lecz wiele powiedzą o samoocenie właściwych sądów i pozycji moralnej Sądu Rejonowego, za które jako jego Prezes i jako funkcjonariusz publiczny odpowiadam. Wszelkie pytania i wątpliwości na temat wnoszenia pozwów mogą Państwo zgłaszać Mariuszowi Cysewskiemu z biura interwencji prawnych Konfederacji Polski Niepodległej, nr telefonu: 511 060 559. To bowiem obrońcom Polski z Konfederacji Polski Niepodległej i Solidarności Walczącej, a nie drapowanym w cudze a kradzione stroje jurgieltnikom przysługuje wyłączny moralny tytuł do funkcji jakie w państwach cywilizowanych zwykle pełni rząd i ministerstwo sprawiedliwości. Prezes Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach (imię i nazwisko, miejscowość i data)”.

·       nadanie powyższych przeprosin i oświadczeń na koszt ich autorów w porze największej tzw. oglądalności przed wieczornym wydaniem wiadomości w trzech największych stacjach telewizyjnych: TVP, TVN, Polsat codziennie przez okres 1 tygodnia (7 dni);

·       zasądzenie kwoty 1000 (tysiąca) złotych od Pozwanego Skarbu Państwa - Prezesa Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach na rzecz Powoda za udział Powoda w każdej rozprawie w tej sprawie, w tym w możliwych rozprawach odwoławczych, kasacyjnych, itp.; i tak, jeżeli rozpraw będzie 10, zasądzona kwota z tego tytułu wyniesie 10,000 (dziesięć tysięcy) złotych; niniejszym wyrażam nadzieję, że będzie jedna tylko rozprawa, jeżeli jednak Pozwany Skarb Państwa - Prezes Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach postanowi sprawę przeciągać, winien ponieść tego konsekwencje, głównie finansowe; to samo dotyczy następnego roszczenia:

·       zasądzenie kwoty 100 (stu) złotych od Pozwanego Skarbu Państwa - Prezesa Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach na rzecz Powoda tytułem zwrotu zryczałtowanych kosztów przejazdu Powoda na każdą rozprawę w tej sprawie; i tak, jeżeli rozpraw będzie 10, zasądzona kwota z tego tytułu wyniesie 1,000 (tysiąc) złotych; z tym i z poprzednim postulatem wiąże się postulat kolejny, poniżej, mianowicie:

·       zasądzenie kwoty 50 (pięciu) złotych od Pozwanego Skarbu Państwa - Prezesa Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach na rzecz Powoda tytułem zryczałtowanych kosztów wydruków, kserokopii, listów poleconych itp. kosztów biurowo-pocztowych związanych z niniejszym postępowaniem;

·       obciążenie Pozwanego Skarbu Państwa - Prezesa Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach kosztami sądowymi;

·       na zasadzie Art. 6 pkt 1 Konwencji, zwolnienie Powoda z kosztów sądowych i kosztów reprezentacji prawnej zgodnie z treścią załączonego Oświadczenia o stanie majątkowym.

Z poważaniem

Mariusz Cysewski

Dowody do przeprowadzenia na rozprawie:  

·        Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, II K 284/06, postanowienie z 30.08.2006

·        Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, II K 941/06, postanowienie z 8.06.2008

·        Sąd Okręgowy w Gliwicach, VI Kz 247/10, postanowienie z 18.08.2010

·        Przesłuchanie Powoda

·        Przesłuchanie Pozwanej

 

Osoby podlegające wezwaniu na rozprawę:

Powód: Mariusz Cysewski (adres)

 

Otrzymują egz.:

1, adresat;

1, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP; ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa;

1, W.P. Zbigniew Romaszewski, Marszałek Senatu RP, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa;

1, Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa;

1, W.P. Aleksandra Wentkowska, urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, Biuro Terenowe w Katowicach; ul. Jagiellońska 25, pokój 122; 40-032 Katowice;

Więcej

Tematy  w dziale dla inteligentnych:  
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników  

"AFERY PRAWA" 
 
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
  redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm  - Polska
aferyprawa@gmail.com 
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Nazeli
24-12-2014 / 03:44
That's really thnnikig" rel="nofollow">eiyxfgnk.com">thnnikig of the highest order
~Randy
20-12-2014 / 10:00
Alrgiht alright alright that's exactly what I needed!
~stophasbara
20-10-2013 / 15:10
Apel!!! Bierzcie przykład ze Słowaków, ich posłów!!!!!!!!! Seans filmowy: wezwanie wolnych obywateli Słowacji - Podaj Dalej!!!!!! Wezwanie naszych słowackich sąsiadów do swych rodaków oraz jawne wypowiedzenie nieposłuszeństwa judeokratycznym pasożytom. Słuchając apelu nie możemy oprzeć się wrażeniu, że dokładnie ten sam scenariusz walki z narodem został przeprowadzony na gruncie polskim. Sytuacja jest uderzająco analogiczna. Szczere wyrazy szacunku dla naszych sąsiadów i powodzenia w walce z naszym wspólnym wrogiem. Wezwanie wolnych obywateli Słowacji (napisy pl) www.savetubevideo.com/?v=TlmuIEMIJd0 „Mamy już dość, weźcie wszystko co nakradliście i wynoście się!” – w ten sposób Słowacy wzywają własną „elitę” rządzącą do opuszczenia kraju. Apel ten został również odczytany w parlamencie Republiki Słowackiej Helena Mezenská – Výzva slobodných občanov Slovenska www.savetubevideo.com/?v=IOVx8wRyFyY Serdeczne podziękowania dla tom76 za podrzucenie materiału. Ps. Nie rozumiem tylko dlaczego autor pozwoliłby szarańczy uciec z kraju z tym co nakradła? To przerzucenie pasożyta na innego żywiciela. Czyli rozwiązanie problemu tymczasowe, bo pasożyt gdy już wykończy nową ofiarę, to wróci i będzie dalej robić to, co robił. Dla przestępców nie ma pobłażliwości a już z całą pewnością nie można pozwalać im zbiec z miejsca zbrodni. Ich się po prostu sądzi za to, co zrobili. W „samych skarpetkach ich puszczać” tak jak tego uczył słynny na cały świat obalacz komuny(butelek) – TaWariszcz Bolek. Ps. II Widmo krąży po Polsce, widmo stalinizmu pod postacią Baumana. Celebrowanie Baumana przez urzędników państwa polskiego i przez władze uczelni, to dowód, że Unia Europejska jest Związkiem Radzieckim bis, jak to udowadnia Władimir Bukowski... Przecież cała ta wierchuszka PO nie występowałaby przeciw Brukseli... Niedawno Putin i Barroso zgodnie snuli plany Europy zjednoczonej od Barcelony do Władywostoku...No i Bauman to taki wzór europejsa zjednoczonego.
~Demaskator
19-10-2013 / 00:20
~OBIEKTYW
16-10-2013 / 06:46
To aparat skazywania z poprzedniego okresu. Trzeba brać pod uwagę że w poprzednim okresie nie zależało tzw. władzy na osądzie lecz na skazaniu. Dzisiaj nadal funkcjonuje to samo - nie osąd lecz skazanie jest celem pseudo sądu. Tak jak wielokrotnie pisałem sądy nie działają jako sądy, zwłaszcza w sprawach karnych to po prostu układ skazywania.Sąd nie rozpatruje lecz stronniczo skazuje.Za nic obecne pseudo sądy maja prawo i jego interpretacje. Ludzie którzy tam pracują nie odpowiadają za bzdurne oskarżenia i wyroki. Prokuratorzy i sędziowie śmieją się z Narodu który ich utrzymuje, ubiera i karmi. Krótko mówiąc Naród płaci podatki na czynione mu represje w stylu wodza Stalina. Podobnie marnowane podatki są na utrzymywanie policjantów przez wystraszoną obecną władzę. Marnują czas na polowanie na obywatela zamiast mu służyć. Ich cel nakreślony przez obecną władzę to wpływy do budżetu który jest nadwyrężonym przez wysokie płace dla niekompetentnych ludzi na tzw. stanowiskach. Tutaj nie potrzeba nic innego jak po prostu zupełnej zmiany w sądach, prokuraturach i wybieraniu przedstawicieli do rządu. To kiełkujące prawo do demokracji które powinno zostać zmienione przez wolny demokratyczny Naród. Dzisiaj jesteśmy krajem niedemokratycznym i nie zachowującym praw człowieka. Ba nawet własna konstytucję maja za nic. Wprowadzić im odpowiedzialność za to co czynią. Przedstawiciele Narodu i ci którzy mu służyć mają jak sędziowie i prokuratorzy- muszą odpowiadać za swoje bezprawie.Jednak przywilej immunitetów jest już bezprawiem i nierównością wobec prawa. Państwo posiada zalegalizowane formy bezprawia z poprzedniego okresu. Człowieka w tym kraju można okraść nazywając to prawem. Można też oskarżyć -bez brania odpowiedzialności za niesłuszne oskarżenie. To system jak w byłej NRD. Jednak koniec tego systemu będzie taki sam jak w byłej NRD. Obecne sądy i prokuratury musza zostać zastąpione nowymi ludźmi spoza obecnych. Ławy przysięgłych w pierwszej instancji to minimum początku zmian.
~ciociababcia
15-10-2013 / 16:11
"Więc zapamiętaj synu: Ci, co ludźmi gardzą, Są tylko krok od zbrodni, Z ’rasy panów’ czarciej”… naszdziennik.pl/wp/56808,pogarda.html