Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 18-04-2021

Strzyżów - zawiadomienie o przekrętach sędziów P. Filipa i  Małgorzaty Pirga skierowane do Sądu Dyscyplinarnego.

 

SĄD DYSCYPLINARNY 
Rzecznik Dyscyplinarny

 

sygn.akt  II K 29/19 Sądu Rejonowego w Strzyżowie 
Strona: Zdzisław Raczkowski 
Redaktor Naczelny Czasopisma Internetowego AFERY PRAWA

e-mail: aferyprawa@gmail.com
tel. 6191 701 304
Adres do korespondencji: 
UL. Polna 15 38-500 SANOK

 ZAWIADOMIENIE 

     o nieetycznym i nieproceduralnym postępowania sędziego SR w Strzyżowie  Piotra Filipa opisane w APELACJI i ZAŻALENIU na zarządzenie /w załączeniu/

Sprawa dotyczy tekstu zamieszczonego w portalu AFERY PRAWA w 2017r.: http://www.aferyprawa.eu/Interwencje/Wypadek-motocyklowy-za-ile-sprzedal-sie-biegly-krosnienski - biegły, były milicjant, uznał w swej opinii, że 17-letni chłopak może jeździć drogą publiczną bez prawa jazdy, a więc bez uprawnienia i doświadczenia, motorem bez aktualnych badań technicznych, spowodować wypadek i być dodatkowo osobą poszkodowaną. Jego wersja wypadku została skrytykowana przez biegłego rzeszowskiego co  stanowiło podstawę do napisania krytycznego tekstu o nieetyce biegłego Gosztyły. Biegły subiektywnie poczuł się pomówiony z art.212kk.  

Sędziemu SR P. Filipowi ze Strzyżowa stawiam nast. ZARZUTY:

1/  sędzia nie wyłączył się pomimo takiego wniosku strony w związku z wcześniejszym zamieszczeniem szeregu tekstów krytycznych np. Strzyżów - zażalenie na wyłączenie sędziego - kolejny dowód działania zorganizowanej grupy przestępczej w togach między innymi SSR Piotr Filip i SSR Małgorzata Pirga

2/  sędzia w ogóle nie zareagował na wniosek o przyznanie adwokata osobie zarejestrowanej jako bezrobotnej – a w sprawie  karnej strona powinna mieć obrońcę.

3/  sędzia nie uwzględnił, że roszczenia pomówienia medialnego przedawniają się już po roku a sprawa do SR w Strzyżowie trafiła 3 lata po publikacji.

4/  nie rozpatrzył też pomówienia w kontekście art. 213kk – nie popełnia przestępstwa określonego w art.212kk kto publicznie podnosi lub rozgłasza zarzut służący w obronie społecznego uzasadnionego interesu, oraz ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

5/  wydał wyrok bez sprawdzenia opisywanych faktów, bez dowodów w jaki sposób biegły Gosztyła miał zostać pomówiony – w tekście zostało jedynie zadane pytanie czy opinia biegłego przypadkiem nie wynikła z układów korupcyjnych a nie że to fakt. Wyrok oparto na podstawie subiektywnego bliżej nie określonego wnioskowania sędziego.

6/  przyznał nawiązkę w kwocie 5.000zł dla biegłego pomimo że tekst ugodą sądową został zablokowany i nie był dostępny 2 lata aż do dnia dzisiejszego.

7/ wydał wyrok wiedząc, że strona jest po chorobie i kwarantannie, a jak wiadomo nieraz miesiącami odczuwa się skutki pandemii i powikłania pochorobowe.

8/  sędzia złośliwie ograniczył się wyłącznie do „szukania haków” na Redaktora AP nasyłając dzielnicowego dla zrobienia wywiadu środowiskowego i policjantów oraz wielokrotnie sprawdzając czy Raczkowski nie był karany.  

9/ strona nie została powiadomiona o tym, że sędzia zamierza wydać wyrok ponieważ  zamierzała do sprawy wnieść o przesłuchanie świadka oraz dodać przeciwstawną opinię biegłego rzeszowskiego. 

          Należy też zwrócić Sądowi uwagę, że nie ma bezpośredniego połączenia Sanok – Strzyżów – 45km.  Jako osoba bezrobotna i bez dochodów często nie miałem możliwości przybycia rano do sądu.

Ponadto awiza przychodziły na adres mojej 84-letniej mamy a ja tam nie mieszkam. Niejednokrotnie zapominała przekazać mi wiadomość lub gubiła zawiadomienie.

W dodatku często wyjeżdżam interwencyjnie do osób poszkodowanych przez organa władzy co trwa nieraz i tydzień tak że nie mam możliwości odebrania poczty.

A przecież wystarczyłoby aby reprezentował mnie w sądzie adwokat z którym miałbym kontakt telefoniczny. 

       Ponieważ zostałem pozbawiony możliwości obrony, uważam że jego wyrok jest zemstą na mnie za zamieszczone publikacje o nim,  tym samym sędzia P. Filip postąpił nieetycznie naruszając dobre imię palestry i wszelkie normy procesowe i proceduralne obowiązujące sędziów.  Uważam, że ten osobnik to typowy psychopata nie nadający się do pełnienia tak odpowiedzialnej pracy. 

WNOSZĘ Z RACJI NADZORU O NADANIE SPRAWIE PROCEDURALNEGO TOKU.

Więcej o przekrętach sitwy wiejskiego swądu strzyżowskiego:

Tylko dzięki sędzi Annie Piskozub ze Strzyżowa można ukraść drogę gminną a działki prywatne przerobić na konieczny dojazd dla wielu rodzin. Dlaczego Burmistrz Mariusz Kawa nie interweniuje?
Strzyżów - kolejny przykład oszukiwania ludzi przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
Strzyżów kontra Raczkowski - powtórka z rozrywki już 04.09.2008r. Schizofrenik SSR Zbigniew Stój? 
STRZYŻOWSKI PREZES SĄDU LESZEK ZAMORSKI Z UKŁADÓW CZY JAK INNI TYLKO NIEDOUCZONY?
Jarosław - sprawa Kazimierza Kalisza - nieetyczni psychiatrzy Andrzej Kuliński oraz Stanisław Adamik na usługach skorumpowanych prokuratorów ze Strzyżowa Jacka Złotko i Zbigniewa Husa.
Strzyżów - prok. Zbigniew Wieszczek i sędzia Zbigniew Stój - kolejnym dowód niefachowości (czyt. korupcji) organów (nie)sprawiedliwości.
ASR Małgorzata PIRGA - KOLEJNY ZARAŻONY SĘDZIA W SĄDZIE STRZYŻOWSKIM???
Strzyżów - nieetyczny prokurator Jacek Złotek idiota czy tylko skorumpowany? - z cyklu patologie organów władzy.
Jacek Złotek - typowo stronniczy, osobiście zaangażowany prokurator Prokuratury Rejonowej ze Strzyżowa
JACEK ZŁOTKO - jeszcze? prokurator strzyżowski i c.d. jego stronniczości...
Zbigniew Hus - prokurator rejonowy ze Strzyżowa- typowy przykład nadgorliwości i niekompetencji???!!!
Piotr Filip - typowo stronniczy i niekompetentny sędzia Sądu Rejonowego w Strzyżowie
Zbigniew STÓJ - sędzia Sądu Rejonowego w Strzyżowie i jego dywagacje cd.
Zbigniew STÓJ - sędzia Sądu Rejonowego w Strzyżowie i jego dywagacje
JAN BANDUR - podobno jest taki adwokat w Strzyżowie?

 Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY  PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" 
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.eu redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~NlKT
29-04-2021 / 14:16
,l, demokratów
~obserwator
19-04-2021 / 14:31
Ciekawe kto takim skorumpowanym psychopatom daje możliwość wykonywania zawodu i z jakich układów zdał aplikacje? To dowodzi miernoty całej sitwy sądowniczej.