Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
13 sierpnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 10-01-2012

Sędziowie obwiniani są o arogancję

 Sędziowie obwiniani są o arogancję, brak kompetencji i stronniczość, tymczasem Krajowa Rada Sądownicza pod postacią v. prezesa Romana Kęski niczym kura chroni swoje skorumpowane pisklęta przed odpowiedzialnością. 

Stare przysłowie mówi: Ryba psuje się od głowy... można też dodać inne, mówiące -  Przykład idzie z góry, co oznacza, że u szczytu władzy powinien kojarzyć się z wiedzą i umiejętnością dla przykładu i nauki podwładnych.... tymczasem..
hmmm... właśnie w najwyższych władzach państwowych mamy prezydenta Komorowskiego heee, po historii... premiera Tuska hee też po historii, sędziów mających istotny wpływ na aspekty funkcjonowania Państwa czyli: Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, czy Krajowej Rady Sądowniczej - tak naprawdę też po historii z uzupełnienie aspektów prawa, ponieważ jest to podstawowy egzaminacyjny przedmiot żyłowany podczas kształcenia prawników. Wielu ministrów rządzącej platformy też otrzymało swoje stanowiska niezgodnie z wykształceniem, wiedza i umiejętnościami - czyli rządzą nami "niekumaci ?".  
Czy historyczne, humanistyczne wykształcenie może być podstawową wiedzą do kierowania państwem,  jak też wielu aspektów życia obywateli? 

Tak tylko obserwując w swoich życiu ile razy zmieniano polską historię w zależności od zapotrzebowania władz rządzących - pozwala mi domniemywać, że ta nauka nie ma wiele wspólnego z nauką, wiedzą, kompetencjami, umiejętnościami itd. 
Powstaje pytanie - kto nami rządzi?!?  MIERNOTY ? - tak jednym słowem można określić większość urzędników i funkcjonariuszy państwowych. Co ciekawe, im urzędnik ma wyższe stanowisko tym ma mniejszą wiedzę i odpowiedzialność... a może przywódcy narodu to tylko marionetki w czyichś rekach? - wiele na to wskazuje co dokumentujemy poniżej i w portalu AP.

Tu przedstawimy typowe zachowanie marionetki - sędziego KRS Romana Kęski. 

Dziennikarze AFER PRAWA zostali zaproszeni na typowo korupcyjną sprawę do Sądu Rejonowego w Świdnicy zapoczątkowaną przez błędy biegłych sądowych i niekompetetnych albo skorumpowanych prokuratorów świdnickich. Problem nagłośniono w tekście przesłanym prokuraturze pt. Interwencja dziennikarzy AFER PRAWA - nielogiczny, bezsensowny, czyli bajkowy akt oskarżenia spłodzony przez funkcjonariusza Annę Zielińską-Rybak z Prokuratury Rejonowej w Świdnicy .
Sprawę powierzono niukumatej sędzinie świdnickiej Elżbiecie Frączak która nijak nie jest w stanie zrozumieć prostych zjawisk chemicznych, jednak musi wydać "wyrok z układów". Normą jest, że ten kto nie rozumie zagrożenia broni się agresją - tak reagowała E. Frączak - krzycząc na sali sądowej, stresując bezpodstawnie oskarżonych, zabraniając im zadawania pytań i utrudniając obronę w sprawie. Za publikacje został też ukarany redaktor AP Zdzisław Raczkowski  karą 1000zł za to, że udzielił  porad prokuratorom i wyraził swoje poglądy w temacie zgodnie z wykształceniem, czyli akurat na czym się zna w przeciwieństwie do prawników. 

Zażalenie od postanowienia  SSR E. Frączak zostało wysłane do Sądu Okręgowego oraz Krajowej Rady Sądowniczej. 
Tu uprzedzę fakty - sędzia KRS Romana Kęski uważa, że wszystko było w jak największym porządku, tymczasem sędziowie Sądu Okręgowego odwrotnie - uznają winę sędzi E. Frączak i anulują karę - czy głowa (KRS) jest tylko chora, np. cierpi na alzhaimera,  czy skorumpowana?
Dokumenty w sprawie poniżej i w tekście: Dziennikarz to ryzykowna profesja - Świdnica, ukarać dziennikarza AFER PRAWA? - tylko stronnicze i niekompletne postępowanie SSR Elżbiety Frączak ?

Warszawa 25.02.2011r

KRAJOWA RADA SĄDOWNICZA

Komisja do Spraw Odpowiedzialności Dyscyplinarnej Sędziów

02-528 Warszawa
ul. Rakowiecka 30

ZAWIADOMIENIE O NIEETYCZNYM POSTĘPOWANIU
SĘDZIEGO SĄDU REJONOWEGO W ŚWIDNICY
ELŻBIETY FRĄCZAK

Pismem z dnia 05.01.2011r Zarząd Czasopisma AFERY PRAWA przesłał do Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Świdnicy Amicus Curiae – czyli opinie przyjaciela sądu – opracowaną przez Redaktora Naczelnego, z wykształcenia materiałoznawcę, w sprawie dot. oskarżenia przez funkcjonariusza Annę Zielińską-Rybak z Prokuratury Rejonowej w Świdnicy.  cyt: O to że, ...działając wspólnie i w porozumieniu sprowadzili bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia, które zagroziło życiu lub zdrowiu wielu osób w budynku mieszkalnym... w ten sposób, że... zamontowali piec CO ogrzewając swoje mieszkanie, którego eksploatacja powodowała wydzielanie się w budynku i lokalach mieszkalnych tlenku węgla, czym narazili w/w osoby na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, tj. o czyn z art. 164 par.1 kk - z uwagi na fakt, że tego typu oskarżenie jest sprzecznie z ogólnie dostępną wiedzą naukową i logiką.

Prokuratura, pismem z dnia 31.01.2011r sygn. 2 Ds 552/06 przesłała opinie do Sądu Rejonowego II Wydział Karny w Świdnicy cyt. celem ewentualnego wykorzystania w prowadzonym postępowaniu karnym. .. i sędzia wykorzystała opinię – jednak nie aby nabyć niezbędną wiedzę dla rzetelnego przeprowadzenia rozprawy, ale do ukarania Redaktora Naczelnego czasopisma internetowego AFERY PRAWA Zdzisława Raczkowskiego karą porządkową grzywny w wysokości 1000,- ( tysiąc złotych ) na podstawie art.49§ 1 UPS za opublikowanie opinii?!?

Ewidentnie mamy w tym wypadku nie tylko nadużycie władzy sądowniczej, naruszenie godności sędziego, ale też dowód niekompetencji tej urzędniczki sądowej, oraz przestępstwo polegające na fabrykowaniu protokołu sądowego dla uzyskania nieetycznych celów – zastraszania dziennikarzy oraz osób bezpodstawnie i nielogicznie pomówionych w sprawie.

Celem interwencji KRS więcej szczegółów o sprawie można znaleźć z załączniku: zażalenie na postanowienie.

Ponieważ kolejna rozprawa z tego oskarżenia ma się odbyć w dniu 14.03. 2011r – z uwagi że nasi dziennikarze dalej będą pilotować postępowanie sędziego E. Frączak –

WNOSZĘ o wytypowanie wizytatorów sądowych do Sądu Rejonowego w Świdnicy celem zweryfikowania przedstawionych w zażaleniu faktów, jak też niegodnego zachowania się sędziego podczas rozpraw – przynajmniej przy wizytatorach nie powinna wrzeszczeć na ludzi...

Poszkodowany przez urzędnika sądowego

mgr inż. Zdzisław Raczkowski

 i mamy odpowiedz podpisana przez marionetkowego sędziego KRS Romana Kęski

TYMCZASEM ODPOWIEDZ ŚWIDNICKICH SĘDZIÓW OKRĘGOWYCH sygn. akt. IV Kz 83/11 w składzie: SSO WALDEMAR MAJKA , SO ADAM PIETRZAK , SO SYLWANA WIRTH JEST CAŁKIEM ODWROTNA  - sędziowie stwierdzają cyt." Oczywiście, nie sposób zaakceptować by sąd pozostawał obojętny na pozamerytoryczne treści uwłaszczające powadze sądu, a eliminowaniu tego typu zachowań służyć ma właśnie norma art. 49 usp., chodzi jednak o zachowanie podjęte jednak w toku czynności sądowych a nie w wyrażonych w piśmie. Przepis art.49 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych - nie ma zastosowania w wypadku naruszenia w piśmie powagi czynności sądowych albo ubliżenia w piśmie skierowanym do sądu temu organowi , innemu organowi państwowemu lub osobom biorącym udział w sprawie ( podzielając wykładnię przepisu wyrażoną w uchwale  SN z 25.03.2003r. I KZP 1/03). Jeśli zaś Sąd I Instancji po lekturze artykułu stwierdza podejrzenie popełnienia przestępstwa winien zawiadomić o tym fakcie prokuratora. - koniec cytatu. 
Jednak na podstawie tego  postanowienia Redaktor Z. Raczkowski ukarany kilkakrotnie przez niekompetentnych sędziów krośnieńskich czy rzeszowskich ma nadzieję, że i wcześniejsze karanie go za publikowanie prawdy o postępowaniach sędziów  - jakby nie było orzekających we własnych sprawach i subiektywnie czujących się pomówionych - też powinny zostać anulowane. Problem w tym, czy znajdzie się choć jeden kompetentny sędzia, prokurator żeby na podstawie medialnego zawiadomienia był w stanie cokolwiek zrobić?
Dla wierzących w cuda (czytaj: sprawiedliwość) - taka opcja nie istnieje z powodu skorumpowania całego układu władzy.
Jak ten problem zamierzają rozwiązać niekompetentne, skorumpowane organy władzy?

swidnica.karaSO.post.01.04.11s1.jpg (238685 bytes) swidnica.karaSO.post.01.04.11s2.jpg (205599 bytes)

  Nie bądźmy naiwni, sędziowie mają tak kiepską wiedzę dot. czegokolwiek z nauk ścisłych, że w tego typach przypadkach tylko pierdoły są w stanie wypisywać i to  w formie kopiuj-wklej podane im przez skorumpowanych biegłych sądowych. Zabawa (prze)biegłych polega na tym, że w jednej sprawie np. wypadku drogowego czy choroby możemy mieć dowolna ilość opinii w zależności od układów czy zamówienia z dowolną interpretacją faktów czego sędzia nie jest w stanie zweryfikować.  Tak naprawdę nie znam wyroku, a w tym temacie obracam się ponad 10 lat i przeanalizowałem tysiące orzeczeń sądowych wydanych w całej Polsce, który nie byłbym w stanie skrytykować, znaleźć różne nieprawidłowości a nawet elementy głupoty. I wcale to nie wynika, że to ja jestem taki dobry, ale z faktu że sędziowie są tacy kiepscy nawet w swym zawodzie. Po prostu zaliczenia aplikacji sądowej jest możliwe tylko dla powinowatych i z układów, a to powoduje degeneracje genetyczne i upośledzenia umysłowe - tym sposobem przez bliskie powinowactwa rodzinne wykończyła się m.in. arystokracja angielska czy egipska. 
Nie kryję swojej złośliwości, ale akurat w wielu sprawach jest to uzasadnione. 

Skargi na nieetyczne wyroki sądowe, często wynikające z braku wiedzy i doświadczenia życiowego młodego sędziego to codzienność.  Właśnie młodym daje się najtrudniejsze sprawy i zmusza ich do nieetycznych wyroków co jest podstawą wkupienia się w tą mafijną organizację gdzie każdy na każdego ma haki.
Ilość takich skarg dot. naruszenia procedury sądowej i dowodzących nieetyki sędziego wysłanych przez poszkodowanych  do działu dyscyplinarnego  KRS orientacyjnie wynosi jakieś sześć tysięcy.... tymczasem niekompetentni sędziowie (kury?)  w KRS rozpatrują niecałą setkę takich skarg - w czym rzecz?

Jak czytamy z portalu: http://www.kancelaria.lex.pl/czytaj/-/artykul/sedziowie-obwiniani-sa-o-arogancje-brak-kompetencji-i-stronniczosc

Skargi na sędziów do KRS dotyczą głównie  niesprawiedliwych wyroków, niekulturalnego zachowania na sali rozpraw, stronniczości. Najczęściej obwiniani są niesłusznie. Natomiast sądy dyscyplinarne karzą ich za naruszenie godności urzędu.

Największa część skarg na sędziów, która wpływa do Komisji d.s. Etyki Zawodowej Sędziów KRS dotyczy sfery orzeczniczej. Skarżący wytykają błędy popełniane przez sędziów przy rozpoznaniu spraw. Komisja nie może jednak ingerować w treść wydanych wyroków, gdyż byłoby to niedopuszczalną interwencją oraz godziłoby w zasadę niezawisłości sędziowskiej. Ponadto powodowałoby, że KRS stała by się kolejną instancją odwoławczą w postępowaniu dyscyplinarnym. W takich wypadkach Rada proponuje skarżącym, aby odwołali się do sądu powszechnego.

Niewłaściwe zachowanie sędziego
Kolejną grupą skarg na sędziów pod względem liczebności stanowią skargi na zachowanie sędziów podczas rozpraw. Zachowania są określane w tych skargach jako aroganckie, lekceważące, niegrzeczne, niekulturalne, a nawet naruszające dobra osobiste -  wyjaśnia sędzia Katarzyna Gonera, przewodnicząca Komisji Etyki.
Te skargi trudno sprawdzić, zwłaszcza, że protokoły z rozpraw nie zawierają każdego słowa, jakie pada w czasie posiedzenia, zwłaszcza jeśli strona nie domagała się wpisania ich do protokołu.
W ubiegłym roku Sąd Najwyższy np. rozpatrywał sprawę sędziego, który w czasie procesu o znęcanie się nad najbliższą rodzina, ofierze tej przemocy powiedział, że nie dziwi się oskarżonemu, gdyż nie chciałby z taką osobą usiąść przy stole. Sędzia otrzymał najłagodniejszą karę: upomnienie.


Stanowczo, nie znaczy obraźliwie
- Nagrywanie rozpraw ograniczyłoby ten rodzaj skarg, ponieważ okazałoby się, że sędzia ingeruje tylko wtedy, gdy musi, jeśli zachowanie stron czy widowni jest nieodpowiednie i musi spotkać się z reakcją  - mówi sędzia Gonera. – Po rozpatrzeniu sprawy okazuje się , że sędzia zachował się stanowczo, ale reakcja mieściła się w granicach, na jakie pozawalają prawo o ustroju sądów powszechnych i policja sesyjna.
Trzecia grupa spraw to skargi bardzo poważne. Dotyczy podejrzeń o niezachowanie przez sędziego bezstronności, czyli istoty wymiaru sprawiedliwości, istoty wykonywania zawodu sędziego. Zachowania takie są opisywane jako nie uwzględnianie wniosków jednej ze stron, wyraźne preferowanie jednej strony, a gorsze traktowanie drugiej. Poprzez uchylanie pytań, niedopuszczanie do głosu, oddalanie wniosków dowodowych.
Zarzut preferowania drugiej strony jest odnoszony do znajomości sędziego np. z adwokatem czy radcą drugiej strony.
Według sędzi Gonery na szczęście te zarzuty nie potwierdzają się.
Ostatnią grupą skarg, to są skargi dotyczące udziału sędziów w ich własnych sprawach sądowych. Sędziowie są bowiem stronami w procesach o rozwód, o alimenty o podział majątku, o kontakty z dzieckiem, ze spółdzielniami mieszkaniowymi itd. Chodzi zwykle o cywilne sprawy. Takich sprawach zarzuty dotyczą braku powściągliwości w formułowaniu pism procesowych czy wniosków dowodowych.


KRS rzadko interweniuje na niekorzyść
Od marca 2010 roku, czyli od początku kadencji obecnego składu Komisji d.s. Odpowiedzialności Dyscyplinarnej Sędziów, KRS przeanalizowała 55 wyroków, pod kątem, czy nie doszło do przewinienia dyscyplinarnego – informuje sędzia SSO, Gabriela Ott z Komisji Odpowiedzialności Dyscyplinarnej KRS. W czterech sprawach podjęto uchwały o wniesienie odwołań od orzeczeń i wszystkie zostały wniesione na niekorzyść sędziów obwinionych. W 2011 roku przeanalizowano 35 wyroków i tylko w jednej sprawie podjęto uchwałę o zaskarżeniu wyroku sądu dyscyplinarnego na niekorzyść sędziego obwinionego.
W 2010 r. KRS wystąpiła z wnioskiem przeniesienie na inne miejsce sędziego, który stosował mobbing wobec podwładnych.
Natomiast wyroki sadów apelacyjnych dotyczą nieco innych spraw, niż skargi na sędziów wpływające do KRS. Na ogół sądy dyscyplinarne rozpatrują naruszenie przez sędziów godności urzędu poprzez niewłaściwe zachowanie na sali rozpraw, ponadto - rażące i nieterminowe sporządzenie uzasadnień wyroków. Trzecia grupa spraw to łamanie zasad etyki zawodowej poprzez jazdę po pijanemu lub wykroczenia drogowe, takie jak przekroczenie szybkości pojazdu lub niewłaściwą postawę wobec funkcjonariuszy policji. 

Więcej:

Szokująca statystyka - czy instytucja skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia jest fikcją prawną?

Dziennikarz to ryzykowna profesja - Świdnica, ukarać dziennikarza AFER PRAWA? - tylko stronnicze i niekompletne postępowanie SSR Elżbiety Frączak ?
ŚWIDNICA - niekompetencja wrocławskiego biegłego Mieczysława Steiningera czy korupcja SSR Elżbiety Frączak i prokuratora Daniela Czarnego
Niedźwiecki Jarosław Świdnica - represjonowany w Polsce 2006 r. ze względów politycznych 60 lat żydowskiej okupacji Polski - Żydzi mnie atakują.
MojRzeszów i kolejny debilizm policyjno - sądowy w wykonaniu sędziego Aleksandry Krawczyk za kradzież 1 złotego. Tymczasem sędzia swym postępowaniem naraża społeczeństwo na kilka tysięcy złotych wyrzuconych w bagno sądowe.
PONAD PRAWEM - chroni ich immunitet i układy - sędzia Zbigniew Jagielski w Tarnobrzegu, prokurator Anna Pałka Prokuratura Apelacyjna w Rzeszowie - zebrane przez czytelnika...
TRANS-TIR w Załężu - czyli jak powodowie zostali oszukani przez rzeszowskich sędziów sądu apelacyjnego: SSA Alicja Podczaska, SSA Roman Skrzypek i SSA Ewa Madera
Rzeszów. Pelc Artur - sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Żak Jacek - dębicki prokurator - kolejni urzędnicy chorzy psychicznie? - skazani za niewinność - z cyklu patologie organów (nie)sprawiedliwości.
AFERY PRAWA - KOLEJNE DOKUMENTY DOT. SKORUMPOWANIA SĘDZIÓW RZESZOWSKICH PRETEKSTEM DO NIEPROCEDURALNYM ZAMKNIĘCIA PRZEZ PROKURATURĘ REDAKTORA Z. RACZKOWSKIEGO?
AFERY PRAWA - KOLEJNE DOKUMENTY DOT. SKORUMPOWANIA SĘDZIÓW RZESZOWSKICH
WALTER - NIEETYCZNY PROKURATOR PROKURATURY APELACYJNEJ W RZESZOWIE
Stowarzyszenie Ochrony Praw Obywatelskich nie może być zarejestrowane i nie może mieć swojego czasopisma w internecie?!? - tak postanawiają nieetyczni sędziowie Andrzej Palacz i Anna Pelc Grażyna Demko z Rzeszowa.
Wojciech Różycki - skorumpowany czy niedouczony prokurator okregowy z Rzeszowa
BLOG POŚWIECONY MATACTWOM SĘDZIEGO RZESZOWSKIEGO SSR PIOTR POPKO - pamiętnik prześladowanego przez władze w XXI wieku
Krzysztof Piękoś z Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów
Cezary Petruszewicz - nawiedzony? " BOSSKI " sędzia Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
APELACJA W SKORUMPOWANYM? SĄDZIE RZESZOWSKIM
TADEUSZ POKRZYWA - taki "mniej niz zero" - niby prezes sądu "okrągłego?" w Rzeszowie
NYCZ-GATE - taka sobie afera w rzeszowskim sądzie, jedna z setek jakie tam robią żydzi, a potem dziwią się, że 90% społeczeństwa nie wierzy w sprawiedliwość...
Rzeszowska
SĘDZIA SĄDU REJONOWEGO W RZESZOWIE GRZEGORZ MACIEJOWSKI OSĄDŹMY KOLEJNEGO SĘDZIEGO RZESZOWSKIEGO.
SSO Edward KUŚ Wydział Karny w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie i jego matactwa...?
EDWARD KUŚ i KOLEJNE AFERY SĘDZIÓW RZESZOWSKICH???!!! - cd.
SYLWESTER KURDA? - kolejny "schorowany?" prokurator z Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszowa
ELŻBIETA KOSIOR - PROKURATOR PROKURATURY OKRĘGOWEJ W RZESZOWIE
Mariusz Chudzik - prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie - odpowiedz na pismo Dsn 13/02/Rz z dnia 04.10.2002r
MARIUSZ CHUDZIK - prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie
Jerzy Kawalec z Zespołu Adwokackiego nr 4 w Rzeszowie, ul Zamkowa 5.
V DZIEKAN OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W RZESZOWIE adw. mgr Andrzej BOCHENEK
Rzeszów - Sąd Wydział Karny - kolejny dowód niekompetencji i stronniczości prawniczej - psia sprawa tajemnicą państwową, czy może tajemnicą korupcji sędziowskiej!?! Czy wice-prezes Sądu Rejonowego w Rzeszowie Tomasz Mucha i sędzia Piotr Popek zakupi
Aplikacje prawnicze - bardziej niż kiepskie wyniki egzaminów w Rzeszowie - tylko niedouczeni?

Polecamy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Sprawy tematyczne poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~marek777
07-08-2012 / 11:47
„Z A D U C H szmaba” wg działalności ministra Krzysztofa KWIATKOWSKI- ego. cd. do Rafała Krzyształowskiego ze Szczecinka – OFIARA koszalińskich szarlatanów Niepospolitych kryminalnych przestępców w T O G A C H. ***S A M O G W A Ł T - Anny W A L E N C I A K*** w dniu 18-07-2012r - sala Nr 3 Sądu Rejonowego w Koszalinie. **SSR A. Walenciak do spółki, w POROZUMIENIU z **PPR I. Paczkowska - Łabędź został poprzedzony w dniu 17-04-2012r i 27-04-2012r II Kp.787/11/AW Grą w DURNIA z Zygmuntem Cąkała – OFIARA przestępczości zorganizowanej na przesłankach kryminalno - politycznych w której TE pierwsze skrzypce „grał” wójt gminy ŚWIESZYNO mgr inż. Franciszek SZCZEPANIK** oraz jego wspólnik OSZUST do potęgi N-tej - S K R Z Y P E K**. Całość OPERACJI okradania Z. CĄKAŁY z hektarów, kredytów i awanturnictwa matactwem odsetek KONTROLOWAŁA koszalińska – zachodniopomorska mafijna ośmiornica koordynowana przez : Stanisława GAWŁOWSKIEGO – poseł Platformy Obywatelskiej. W dniu 18-07-2012r Sądowe SZAMBO PROCESOWE – kontynuuje tradycje koszalińskiej dziczy magistrów prawa uzbrojonych w IMMUNITETY „widzimisię” pozbawionych logiki rozumowania jako E R Z A T Z P R A WA z insynuacji urojeń własnych prokuratorów i sędziów – od ponad 12 lat. D O W Ó D : O F I A R A NAZISTOWSKIEJ ZBRODNI koszalińskich TOGOWCÓW podpartych M i n i s t e r s t w e m S P R A W I E D L I W O Ś C I w autoryzacji : RYDZAK & REWA & RESIAK z MS oraz Antonina S U W A Ł A od sędziego A. S E R E M E T PG. Robią WAŁA ciągłością tradycji ministerialnych DURNI z obecnego pryncypała – prof. J. G O W I N. Był Kalwas, Ziobro, Ćwiąkalski i Czuma – pośrednik Pana Boga. Zrobili własne interesy i … poszli dalej „usprawniać” RESORT S P R A W I E D L I W O Ś C I. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-07-2012r - Marek Krasnopolski – emerytowany oficer policji państwowej, ekspert kryminalistyki. Spełniający od roku 2000 Konstytucyjny Obywatelski Obowiązek Udzielania Obowiązku POMOCY OFIAROM PRZEMOCY w Rodzinie. W stanie NARUSZENIA ***Racji Stanu Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej *** sprowadzonych do poziomu rolki papieru toaletowego przez : ***SSR Anna W A L E N C I A K*** rozpoczęła GRĘ w Durnia ze swoją ofiarą. NIEPOCZYTALNOŚĆ umysłowa ? psychiczna choroba sędziego ?! czy polityczno - kryminalna działalność " GOSPODARCZA " koszalińskiej prokuratorsko-sędziowskiej dziczy magistrów prawa jak przystało na prywatny folwark pod szyldem Ministerstwa Sprawiedliwości wg wytycznych jakie A S Krzysztof K W I A T K O W S K I pozostawił po „USPRAWNIANIU” Ministerstwa SPRAWIEDLIWOŚCI - patrz dz. „FAKT” z dnia 16-10-2009r . WYTYCZNE : Udaremniać OFIAROM PRZEMOCY czynności procesowe. Zgodnie z zastosowaną koszalińską technologią sądową. SSR A. WALENCIAK rozpoczęła przewód sądowy „powtórką SZWINDLU” przez użycie „sprawdzonego” scenariusza sprawy VIII K. 945/03/KK SR K-lin, gdzie OFIARĘ napadu trójki pijanych bandytów : Jerzy Bylicki & Elżbieta Bartkowska vel Bylicka & Agnieszka KOZIOROWSKA – córka Elżbiety Bartkowskiej – konkubiny nałogowego alkoholika (ALK. 16/96 SR K-lin) z objawami schizofrenii maniakalnej -seksualnego zboczeńca (zoo i pedofil) – przerabiano na sprawcę napadu - M. KRASNOPOLSKI. Na wyżyny Niepoczytalności umysłowej w tamtym czasie WYSZEDŁ V Wydział Karny Odwoławczy (SO K-lin PREZES SSO J. SKIBICKI) pod przewodniczącym** felczer I. Jóźwiak. awansowany na - śledczego **UB-e, następnie awansowany* na SSO. Jego wspólnikami w procesowym SZWINDLU GRĄ w DURNIA byli : SSO A. Jaracz, M. Mazur, G. Polewiak, B. Lewandowski, R. Rzepecka - Gawrysiak i I N N I. SSR A.WALENCIAK tą samą metodą usiłowała przygotować swoją „procesową ślizgawkę” pod nieobecność prokuratora. Tak jak w sprawie VIII K. 945/03/KK SSR Katarzyna Krystowczyk udaremniała nagrywanie rozprawy. Tak też ślizgacz SSR A. WALENCIAK usiłowała poprowadzić przedmiotowy SZWINDEL procesowy bez rejestracji na taśmie audio – video. N I E wyraziła zgody na rejestracje przewodu sądowego przy udziale dziennikarza śledczego aferyprawa.eu. Zgodnie z oczekiwaniami SSR A. WALENCIAK przy udziale protokolanta sfałszowała protokół sądowy sprawy II K. 343/12/AW z dnia 18-07-2012r. Co sobie ubzdurała SSR A. Walenciak i jej wspólnicy : SSR J. Sroczyński & PPR T. BODO, SSR S. Wróbel, G. RUDY, M. Wiśniewska, K. Krystowczyk i cała reszta sędziowsko - prokuratorskiej przestępczej zgrai. Taki przebieg SZWINDLU jaki się odbył w dniu 18-07-2012r miał zapewnić wiarygodność wystawionej przez B. Bretner opinii psychiatrycznej. Stary oszust (wiadome od roku 2002) – Ofiara ponad 30-letniej Przemocy w Rodzinie – sprawca Jerzy BYLICKI - NA ZLECENIE SUPER DURNIA SSR T. KRZEMIANOWSKI - przerobiona przez lekarskiego matołka Barbara BRETNER na osobnika z zespołem paranoidalnym – Jedyny ŻYWICIEL RODZINY - Matka samotnie wychowująca dzieci – patrz operacja „TOYOTA”. SSR A. WALENCIAK dokonała SAMOGWAŁTU na samej SOBIE. Procesowo obnażyła się jako pospolity cwaniaczek. GÓWNIARZ z IMMUNITETEM, który w miejsce SZTUKI PRAWA i Jego zasad. Logiki rozumowania. Dochodzenia i dowodzenia prawdy materialnej. Racji Stanu Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski oraz zwykłej ludzkiej rzetelności i uczciwości U D O W O D N I Ł, że jest osobą bez honoru i godności. WALENCIAK J E S T osobnikiem B E Z T W A R Z Y. *PRAWDA * HONOR * WOLNOŚĆ * Pozostaję wierny przysiędze służyć Polsce, Narodowi i Ludziom Mimo przeciwnego wiatru kierunku NIE zmienię. KTO otarł się o śmierć NIE boi się żyć. Marek Krasnopolski.
~czesłąw45
18-04-2012 / 09:03
do Rafała. Sądy Obywatelskie to najprostsze rozwiązanie dla wyrzucenia STERTY obornika PROCESOWEGO przez LATA zalegającego w resorcie sprawiedliwości. To jedyne panaceum na degrengoladę TOGOWCÓW - dzicz magistrów prawa pozbawionych zasad etyczno-moralnych, logiki rozumowania i elementarnych zasad ludzi cywilizowanych. Współżycia społecznego. Hołota, czyli pospolite ludzkie świnie. W dniu 17 kwietnia 2012r w sali nr 3 Sądu Rejonowego w Koszalinie o godzinie 10 : 30 ( zamiast o g. 10) rozpoczęła posiedzenie SSR Anna WALENCIAK (żona SSO Piotra WALENCIAKA - razem tworzą egzotyczno - toksykologiczny RODZINNY duet sędziowski specjalizujący się w wysokiej jakości – S K A L A "Q" > awanturnictwa i bandytyzmu procesowego jaki odbywa się Koszalinie zgodnie z NAZISTOWSKĄ doktryną głoszoną do OFIAR TOGOWCÓW promotor SSR M. Wiśniewska - aktualny wspólnik herszta lokalnej mafii sędziowskiej SSR G. RUDY - Prezes SR K-lin. Poprzedni Prezes J.C.STEBELSKI po wytworzeniu swojej porcji OBOERNIKA zmienił fotel. Zajął się produkcją OBORNIKA w SZWINDLACH procesowych Wydz. Cywilnego > Sąd Rejonowy. Idzie mu to ZNAKOMICIE. Wykończył Jadwigę ŚWIĄTEK z Sarbinowa - patrz - Tyg. SOLIDARNOŚĆ" Nr 47 z dnia 24-11-2006r - "TEMIDA dziwnie stronnicza" (za sprawą ZLECENIA PPO Andrzej SIUCHTA & SSO D. SOKOŁOWSKA & SSO Sławomir PRZYKUCKI - CURIOZUM P R Z Y K U C K I NIE odróżnia amputacji KUTASA od rzekomego zatoru płucnego – dr n.med. E. ZINKA u SPRAWCY ponad 30-letniej Przemocy w Rodzinie - nałogowego alkoholika (ALK. 16/96 SR K-lin)z objawami schizofrenii maniaklnej. Sprawcy, który seksualnie usiłował gwałcić córki, bowiem nawet hodowane stado owiec NIE spełniało już swojej roli. J.C. STEBELSKI Zabrał sie za UŚMIERCANIE jej męża. Posiedzenie w sprawie Zygmunta CĄKAŁA SSR A. WALENCIAK rozpoczęła od podżegania protokolantki, która jej przekazała, że na sprawę Z.CĄKAŁY- przyszła grupa ludzi – obserwatorów interesujących się mechanizmem „puszczenia” CĄKAŁY „skarpetkach”na kwotę ponad 5 mln złotych przy pomocy koszalińskich TOGOWCÓW. Protokolantka przy każdej bytności przed salą Nr 3 – wywoływanie świadków do poprzedniej sprawy > zapowiadała jak dobrze nakręcona KATARYNA że posiedzenie w spr. Z. CĄKAŁY jest N I E J A W N E. MEGA HIT w Sądzie Rejonowym w Koszalinie. ŻE T O G O W C Y z Koszalina SA wtórnymi ANALFABETAMI to jest wiadome od 04 cze3rwiec 1989r. ALE, że NIE potrafią Czytać a w szczególności SSR A. WALENCIAK to KTO ? ją zrobił MAGISTREM. Biorąc pod uwagę, że Koszalin S T A Ł się powiatowym Z A D U P I E M od 20LAT co NIE podlega żadnej dyskusji. WOBEC powyższego, jak to się stało, że TOGOWCY z KOSZALINA NIE przestrzegają Postanowień ORZEKANYCH i publikowanych INSTYTUCJĄ Sądu NAJWYŻSZEGO. 28 MARCA 2012r wydane zostało orzeczenie SN , że „wszystkie posiedzenia są jawne a w szczególności dotyczące spraw karnych”. A. WALENCIAK jak przystało na sędziego z ZADUPIA wywaliła GAŁY bowiem NIC jej o tym NIE WIADOME. SSR A. WALENCIAK postanowiła przedmiotowe posiedzenie utajnić. Usiłowała obserwatorów jej SZWIDLU usunąć z Sali Nr 3. Ostatecznie wobec sprzeciwu samego zainteresowanego oraz jego adw. z urzędu postanowiła odroczyć posiedzenie. Za podstawę podała, że w tej kwestii Opinię PISEMNĄ musi wydać prokurator z Prokuratury Rejonowej w Koszalinie. No cóż w końcu ponad 5 mln złotych Zygmunta CĄKAŁY rozpłynęło się między komornikiem Markiem WINNICKIM a prokuratorami i sędziami, z pomocą pośredników. Wesołego A L L E L U J A.
~Edward Nietresta
16-03-2012 / 01:15
Co mam uczynić,by oczyścic się nie z pomyłki sądowej ale chamowatego wyroku skazującego mnie na podstawie fałszywych roszczeń powoda MZB Stalowa Wola,który pozwał mnie o wpłlatę trzykrotnie większej kwoty jak moja zaliczka na m-c, a udokumentowana dowodem bankowym wpłaty.Debilowaty sędzia SR Mazur yego nie zauważył a na moje sprzeciwy tylko warczał,bo usunę z sali.Debilami okazali się również sędziowie SO z Tarnobrzega gdzie z orłem na piersiach to gówno zaklepali.Ratujcie,co mogę w tej speawie zrobić?
~agent
12-01-2012 / 18:51
Bo w KRS sami "zasłużeni" dla prawa. Sprawdzone szopy pracze. Może odezwie się Beata Morawiec z Krakowa ? Sędzia Sądu Okręgowego, były Prezes Sądu Rejonowego , członek KRS., wycieruch na usługach prokuratury, ustawiaczka nielegalnych procesów która za przestępstwa szybciutko awansowała z przewodniczacej sądu na prezesa a potem do KRS. Teraz w szkole prawniczej szkoli przestępczy narybek jak łamać prawo . Wiedza prawnicza tejże Pani sięga dna.
~Poldek
11-01-2012 / 23:36
Dla naszego wspólnego dobra należałoby jak najszybciej pozbyć się tego kosztownego balastu.
~obywatel
11-01-2012 / 17:52
Tak zastanawiając się, kilkunastu sędziów KRS zatrudnionych na etacie przynajmniej 20tys.zł miesięcznie w ciągu roku rozpatruje 55 spraw - czy to już nie jest korupcją? Po co ten fikcyjny urząd? Czy dla oszczędności nie powinno się wykasować KRS ? - to sugestia dla parlamentarzystów.