Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

SĘDZIA SĄDU REJONOWEGO W RZESZOWIE GRZEGORZ MACIEJOWSKI
OSĄDŹMY KOLEJNEGO SĘDZIEGO RZESZOWSKIEGO.

Z uwagi na mataczenia sędziego rzeszowskiego Piotra Popko w poprzedniej sprawie, wniosłem o jego wyłączenie. Jednocześnie wiedząc, że już "został kupiony" i będzie wszystko robił, żeby nie został odsunięty od sprawy, wniosłem o konieczną obecność wizytatorów sądowych. Na moje pismo sądowe odpowiedział właśnie Grzegorz Maciejowski. [poniżej]

popek_wyl.odp.maciejowski.s1.gif (23129 bytes) popek_wyl.odp.maciejowski.s2.gif (17446 bytes)

Warunki wyłączenia sędziów zamieściłem w poradach dla czytelników.
 Przeanalizujmy postanowienie Maciejowskiego:
 Bez wątpliwości, mój wniosek o wyłączenie powinno być rozpatrzone zgodnie z Art. 41. § 1. kpk Sędzia ulega wyłączeniu, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie. - te wątpliwości i uzasadnienie właśnie zostały podane na stronie poświeconej sędziemu. Jasne, że sędzia Maciejowski, nie byłby już sędzia, gdyby oparł się na moich dowodach. Prawda jest taka , ze jego obowiązuję 10 przykazań wzajemnej adoracji.  Obowiązek ochrony kliki, a więc  adwokatów: Jan BanduraGrzegorz Baran, czy Jerzy Kowaleca, oraz  sędziów rzeszowskich i strzyżowskich m.in.: Zbigniewa Stoja , Waldemara Nycz, Małgorzaty Pirgi i kolejnych.   
W uzasadnieniu nie uwzględniającym mojego wniosku sędzia Maciejowski odpisuje jednym zdaniem: Sama nieufność do sędziego niepoparta właściwie żadnymi racjonalnymi argumentami poza odwołania się do publikacji w internecie na temat poprzednich spraw, zresztą jak sam pokrzywdzony to przyznaje jego autorstwa, nie uzasadnia zarzutu stronniczości. Przekonuje o tym również analiza protokołu posiedzenia Sądu z dnia 09.07.2004r., gdzie wyraźnie widać, ze strona miała pełne prawo wypowiedzenia się we wszystkich kwestiach dotyczących sprawy, natomiast miała problemy z zastosowaniem się do zarządzeń porządkowych Prowadzącego. 
Haa, i tu mamy typowy przykład mataczenia sędziowskiego, typowy "kit" bez faktów, dowodów, podstaw prawnych. Nie dość, ze sędzia wcale nie zapoznał się z argumentami i opublikowanymi dowodami w witrynie AFERY PRAWA [pytanie, czy jest w stanie?], to potwierdza fakt, że strona nie mogła nic wnieść, zaprotestować, uzgodnić z sędzią, [który notabene zobowiązany jest do udzielania wyjaśnień i informacji], ponieważ wszelkie jej wnioski były traktowane przez sędziego jako naruszenie procedury. Jeżeli sędzia ma "prywatne" podejście do sprawy, OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA,  to jak ma postępować strona? A to ze miałem racje, dowodzi postanowienie sędziego Popko z dnia 03.09.04r. Bez przesłuchania stron, uzasadnienia wniosków strony, typowe "olanie sprawy"...  - i to są właśnie moje udokumentowane racjonalne argumenty  i fakty. Sędzia nie dość, ze nie odpowiedział na zarzuty, co stawia pod znakiem zapytania jego możliwości umysłowe, to nie potrafił poprawnie uzasadnić swej stronniczej decyzji. 
Czy zna Art. 40. § 1. Sędzia jest z mocy prawa wyłączony od udziału w sprawie, jeżeli:
5) brał udział w sprawie jako prokurator, obrońca, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy strony, albo prowadził postępowanie przygotowawcze,
6) brał udział w niższej instancji w wydaniu zaskarżonego orzeczenia lub wydał zaskarżone zarządzenie,
7) brał udział w wydaniu orzeczenia, które zostało uchylone lub stwierdzono jego nieważność,
8) brał udział w wydaniu postanowienia o warunkowym umorzeniu postępowania,
9) brał udział w wydaniu orzeczenia, co do którego wniesiono sprzeciw.

a akurat te warunki spełnił sędzia Popko i co na te zarzuty?
Marzycielski sędzia Maciejowski nie przewiduje odwołania się od jego stronniczego i pozbawionego podstaw prawnych postanowienia.  Cóż, powodowi też się marzyło ze jego sprawa będzie proceduralnie i zgodnie z PRAWEM rozpatrzona... tak się nie stało, chyba z powodu marzeń sędziego Popko? Kolejny który znowu gdzieś tam komuś zobowiązał się "ukrócić łeb sprawie"?
Mamy więc konflikt interesów, czyli po prostu, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kasę. Gra jednak jeszcze się nie skończyła, pomimo marzycielskich sędziów, jak fajnie byłoby być już w tym raju...
Na dzień dzisiejszy zostało złożone kolejne pismo do prezesa sądu celem sprawdzenia proceduralnego postępowań sędziów, [chodzi o zgodność z art. 351 § 1 K.p.k. oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. dotyczącego określenia szczegółowych zasad wyznaczania składu orzekającego]. A odwołanie od ich postanowień i tak będzie złożone. Przewiduje kolejne wzruszenia spraw zakupionych w sadzie rzeszowskim. Forma i powód zawsze się znajdzie, na tyle to ja też jestem cwany, na co daję moją gwarancję... cdn.  

Zapraszamy sędziów i adwokatów zamieszanych w przekręty do "czarnej listy" Raczkowskiego... miłego towarzystwa wzajemnej  adoracji ... 

popek_wniosek.art351s1.gif (23842 bytes)
www.aferyprawa.com - Niezależne Wydawnictwo Internetowe "AFERY KORUPCJA BEZPRAWIE" Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~NBA Canotte 2016
14-05-2016 / 12:03
www.2016nbacanotte.com/ NBA Canotte 2016 www.lefenil.fr/ Chaussures NIKE www.icefandom.com/ NHL Jerseys www.06annonces.fr/ Nike Air Max pas chers www.computer-slave.fr/ Nike Air Max pas cher www.3610.fr/ Chaussures Nike Air Max 90 www.vitameen.fr Nike Air Jordan