Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
17 stycznia 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 29-10-2011

PROTEST  W  STRASBOURGU – walczymy o praworządność w polskich prokuraturach i sądach. 

W dniach 25 i 26 października 2011 roku zorganizowany został protest przed Parlamentem Europejskim w Strasbourgu po to aby zwrócić uwagę szerszej opinii publicznej jak bardzo i jak często łamane są prawa człowieka w Polsce.

Przykładów na temat wręcz mafijnych układów w polskim wymiarze sprawiedliwości jest bardzo dużo choćby na stronach AFER PRAWA. Osób skarżących się na łamanie podstawowych procedur sądowych jest coraz większa rzesza. Praktycznie pokrzywdzeni pozostają sami sobie chociaż w Polsce obowiązuje dwuinstancyjny układ sądownictwa to z reguły jest tak, że popełnione błędy przez sędziów w I instancji sąd II instancji „przyklepuje”.

Dlatego niezadowolenie obywateli dało wyraz po raz kolejny wyjazdem na PROTEST przed EUROPEJSKIM PARLAMENTEM W STRASBOURGU.
Głównymi przykładami nie radzenia sobie przez Państwo Polskie z problemami podnoszonymi przez protestujących to brak zakończenia sprawy zabójstwa Krzysztofa Olewnika, brak rzetelnego wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej, w której zginęło tylu wartościowych Polaków z Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej Lechem Kaczyńskim.

Te fotografie potwierdzają żądania rzetelnych procesów sądowych w oparciu o prawo i wszelkie standardy panujące w Unii Europejskiej. Skoro do tej pory nie została wyjaśniona sprawa śmierci Szefa Policji Marka Papały, która nastąpiła tyle lat temu i nie został wykryty zabójca z podaniem do ogólnej wiadomości jego nazwiska. Ponadto skoro wyjaśnienie przyczyn i podanie do wiadomości mordercy Krzysztofa Olewnika jest przedłużane w czasie , a przyczyna katastrofy smoleńskiej i śmierć Prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego pozostaje w martwym punkcie to musi być również podnoszone jak bardziej lekceważąco w sprawach mniej głośnych są traktowani Obywatele we wszelkich procedurach prokuratorsko -sądowych.

Sędziowie i prokuratorzy posiadają immunitety i dlatego nie ma żadnej możliwości aby pokrzywdzony mógł rzetelnie dochodzić swoich praw do obrony. Każdy inny obywatel np. lekarz, hydraulik, krawcowa, mechanik samochodowy, kierowca itp. za swoją pracę ponosi odpowiedzialność natomiast sędzia – NIE PONOSI KOMPLETNIE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Pokrzywdzeni poprzez błędne lub załatwione wyroki sądowe są zmuszeni dochodzić swoich praw poza granicami kraju. Bardzo wyraźnie jest podnoszony fakt nie obowiązywania art. 32 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, który wyraźnie mówi, że „ Wszyscy są wobec praw równi . Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne”.

Niestety to tak brzmi tylko w Ustawie , a rzeczywistość z uwagi na brak odpowiedzialności sędziów i możliwość parasola ochronnego jakim jest immunitet jest zupełnie inna.

- Procesy są prowadzone nie rzetelnie , bardzo często stronniczo.

- Akty oskarżenia i orzeczenia sądowe niejednokrotnie są wydawane bez materiału dowodowego.

- Strony biorące udział w sprawach są pozbawiani dostępu do akt.

- Bez podania uzasadnienia są stosowane odmowy przesłuchań świadków powołanych przez pokrzywdzonych czy oskarżonych .

- Wspólnym mianownikiem w całej procedurze w Polskim Wymiarze Sprawiedliwości jest nie spójność podawana w orzeczeniach- postanowieniach czy wyrokach z materiałem dowodowym w danej sprawie.

Powtarzana jest jak mantra zasada, że Wyroki są niepodważalne, że treści ich się nie komentuje, gdyż sędziowie są niezawiśli. Ta zasada miałaby słuszność ale tylko wtedy jakby wyroki były rzetelnie dokumentowane – tak jednak nie jest i takich przykładów można podawać na pęczki. 

Problem z sądownictwem w Polsce polega na tym, że dochodzenie swoich racji za następstwa złych – obojętnie czy błędnych czy „kupionych” wyroków jest praktycznie niemożliwe.

Poszkodowani zazwyczaj po tym co ich spotkało są zrujnowani finansowo. Nagminnie nagłaśnia się , że wyroki są niepodważalne i rzeczywiście złożenie skargi kasacyjnej wymaga trudnych do spełnienia warunków – a nie daje żadnej gwarancji na jej przyjęcie.

Natomiast zmiana wyroków w Sądzie Najwyższym w Warszawie biorąc pod uwagę ilość wydanych wyroków i zaskarżanych to faktycznie graniczy z cudem.

Wyroki są często wydawane z układów, a nie na podstawie dowodów w sprawie dlatego jest taki wysoki odsetek obywateli w naszym kraju nie zadowolonych , a wręcz pokrzywdzonych przez pracowników wymiaru sprawiedliwości czego wyrazem są protesty w Polsce i poza jej granicami. 

Ten protest przed Parlamentem Europejskim w Satrasourgu jest początkiem takich akcji – następny protest jest planowany pod siedzibą Parlamentu Europejskiego w Brukseli i takie są założenia, że ktoś w Polsce musi się obudzić jaką krzywdę wyrządza się jej Obywatelom dzięki swobodnej nie kontrolowanej ocenie dowodów. Pół biedy jak jakieś dowody choć nierzetelne są ale są też przypadki, że nie ma żadnych dowodów w aktach sprawy, a one są powoływane w uzasadnieniu wyroku.

W tym proteście podnoszony był fakt, że w polskim sądownictwie rażąco i nagminnie łamany jest art. 45 Konstytucji, który zapewnia , że „ Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki”

Rzeczywistość przeczy tym konstytucyjnym zapewnieniom, gdyż odmawia się nagrywania rozpraw, do protokołu prowadzący rozprawę podaje czasem zupełnie inną treść zeznań. Wnioski o sprostowanie protokołu z reguły nie przynoszą żadnego efektu. Kserokopię protokołu można otrzymać za opłatą ale dopiero w ciągu kilku dni, a czasem nawet kilkunastu.

W tej sytuacji nie można dopatrzeć się ani jawności postępowania ani niezbędnej zwłoki.

Dziennikarze AFER PRAWA takich przykładów rażącego naruszania procedur sądowych mają na bieżąco bardzo dużo dlatego też postulaty podnoszone w czasie protestu w Strasburgu są w pełni uzasadnione i należy ich popierać i publikować na wielu portalach internetowych aby umocnić nasze państwo bo Sądy są ostoją każdego państwa, a jeśli Obywatele wątpią w sądownictwo - tracą wiarę w Państwo !.

Protesty przeciwko niesprawiedliwości społecznej w Polsce są po to, aby  zmusić pracowników wymiaru sprawiedliwości do przestrzegania obowiązującego prawa. Po to aby prokuratorzy i sędziowie byli kontrolowani i pociągani do odpowiedzialności za swoje czyny – przecież to winno być normalne w kraju należącym do Unii Europejskiej

Planowane daty dalszych protestów poza granicami kraju będziemy podawać na naszej stronie dlatego prosimy o zainteresowanie się tym problemem osób pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości lub osób, które mogły by taki protest poprzeć finansowo ( osób pokrzywdzonych zazwyczaj nie stać na dojazd) o kontakt z Redakcją Niezależnego Czasopisma Internetowego AFERY PRAWA lub organizatorami protestów.

AP
cdn.

Tematy w dziale dla inteligentnych:

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~pokrzywdzony
31-10-2011 / 13:30
Prym wiedzie Renata Deneger sekretarz Czwartej Sekcji, adwokatka z Polski. Najpierw informuje o przyjęciu skargi, zobowiązuje do udzielania wszystkich informacji dotyczących sprawy (gra na czas) a potem okazuje się że przyjęta skarga zostaje odrzucona , bez podania konkretnych powodów.
~jan
31-10-2011 / 09:08
Polacy – w Europejskich instytucjach są obsadzane wakaty dziećmi skorumpowanych urzędników w Polsce. W roku 2006 została powołana komisja do zwalczania korupcji w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, Komisja została powołana przez ówczesnego przewodniczącego Rady Europy. www.petitieonline.ro/petitie/the_corruption_at_the_council_of_europe Komisja przez 9 miesięcy rozpatrywała sprawy korupcyjne i wypłacano ogromne sumy za zbrodnie sędziów krajowych jak i zagranicznych działających w ETPCZ. Polska w tym burdelu i terroryzmie wiedzie prym. Powinniśmy złamać kark tej bandzie oprawców. Terroryzm – pojęcie najczęściej definiowane jako użycie siły lub przemocy przeciwko osobom lub własności z pogwałceniem prawa, mające na celu zastraszenie i wymuszenie na danej grupie ludności lub państwie ustępstw w drodze do realizacji określonych celów. Działania terrorystyczne mogą dotyczyć całej populacji, jednak najczęściej są one uderzeniem w jej niewielką część, aby pozostałych obywateli zmusić do odpowiednich zachowań. Spośród polskich politologów Bartosz Bolechów definiował terroryzm następująco: Terroryzm jest formą przemocy politycznej, polegającej na stosowaniu morderstw lub zniszczenia (albo zagrożeniem stosowania takich środków) w celu wywołania szoku i ekstremalnego zastraszenia jednostek, grup, społeczeństw lub rządów, czego efektem mają być wymuszenia pożądanych ustępstw politycznych, sprowokowanie nieprzemyślanych działań lub/i zademonstrowanie/nagłośnienie politycznych przekonań. W dalszej części incydentem/zamachem terrorystycznym autor nazywa: akt przemocy lub wiarygodnego zagrożenia jej użycia (oparty o typowe metody terrorystyczne), przeprowadzony z pogwałceniem prawa, którego głównym celem jest zastraszenie rządu, społeczeństwa lub jakiejkolwiek jego części, co ma umożliwić realizację założonych celów politycznych[1]. Inny badacz, Adam Krawczyk podał nieco odmienną definicję. Za zjawisko terroryzmu przyjął proces oddziaływania ideologii (światopoglądu) poprzez akty przemocy (lub groźbę ich użycia) zastosowane pośrednio lub bezpośrednio na rozmaite struktury decyzyjne, w celu poddania ich określonemu zachowaniu. Zjawisko to występuje często wraz z innymi czynnikami mającymi na niego bezpośredni lub pośredni wpływ.[2] Powinniśmy wszelkimi metodami jako Naród, będąc częścią wspólnoty europejskiej, dążyć do tego by wypracować wspólne stanowisko osób poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości , osób stowarzyszonych w stowarzyszeniach do walki z bezprawiem, na zasadzie prawa Europejskiego żądać powołania takiej komisji i ścigania według zaleceń Rady Europy ścigania osób ukrywających się pod immunitetami. Powstał zaczątek i trzeba go usprawnić . Zapraszamy do działania .
~agent
31-10-2011 / 08:13
Ty poległy w układzie ,podobnie jak Hitler, Stalin, Kadafi , Husein i inni
~POgromca buntowników
31-10-2011 / 07:57
buntowników do paczki a tam likwidacja - jak ostatnio.
~POdległy układowi
30-10-2011 / 22:39
te "agendzie" byliście , jesteście i będzieci3e mizernotą niedożywioną. Twój POkrój kończy albo na sznurze albo w paczce albo w psychuszce.
~Anna
30-10-2011 / 20:35
Jak by nie były słuszne protesty garstki ludzi w obronie szczytnych ideałów równości i sprawiedliwości wobec prawa, "SK" i "Agent" mają rację. Polacy, odkąd utworzono tam polskojęzyczne przedstawicielstwo, w Strasburgu nie maja już czego szukać.Nawet bardzo precyzyjne skargi sporządzone przez kilku prawników trybunał odsyła z adnotacją, że sprawa nie zasługuje na rozpatrzenie.
~Polak
30-10-2011 / 19:51
www.youtube.com/user/romualdpiatek ............ Zobaczcie dokładnie ten film .......... Możemy zobaczyć wiele innych działań ,aktów desperacji ,no i co ??? Jest pytanie podstawowe czy zbyt wielu jest wśród nas z UB-ecji czy my jesteśmy tak nieudolni w działaniach że mamy to co mamy i ...........
~agent
30-10-2011 / 16:57
Znowu "układ" z Tworek tworzy swoje scenariusze
~układ
30-10-2011 / 15:08
Wiecie Co zamknijcie się i do roboty. W urzędach potrzebujemy Waszych podatków. I tak nic nie wskóracie. Bo co zmienicie konstytucję, Sejm, Senat, prezydenta, eurodeputowanych? Nie!!! nabawicie się kłopotów. Macie grzecznie płacić podatki z wypłaty a potem w sklepach płacąc za cukier, mąkę.... Jeżeli wyjdziecie z agresją na ulicę nasza policja , wojsko jest przygotowana na wszystkie ewentualności. Wasze podatki dozbroiły mundurowych nawet w broń snajperską. A wy zastanówcie się czym dysponujecie. Schemat w przypadku " W" jest prosty. Na pierwszą linię idą mundurowi, gdyż muszą bronić swoje luxusowe przywileje, Za nimi urzędnicy w tym z temidy, W tym czasie Samoloty LOTu ewakuują polityków i ich rodziny. Fajny scenariusz?
~Zainteresowany
30-10-2011 / 13:54
Byłoby dobrze, aby było jak najwięcej takich protestów. Protesty w kraju - jak dotąd - niewiele dają. Może przeniesienie tych spraw na forum międzynarodowe przyniesie przebudzenie się naszych posłów z letargu? Może zacznie im być wstyd, że nic nie robią, aby wydobyć Polskę z postkomunistycznych układów i zwyczajów?