Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
27 stycznia 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 29-10-2011

PROTEST  W  STRASBOURGU – walczymy o praworządność w polskich prokuraturach i sądach. 

W dniach 25 i 26 października 2011 roku zorganizowany został protest przed Parlamentem Europejskim w Strasbourgu po to aby zwrócić uwagę szerszej opinii publicznej jak bardzo i jak często łamane są prawa człowieka w Polsce.

Przykładów na temat wręcz mafijnych układów w polskim wymiarze sprawiedliwości jest bardzo dużo choćby na stronach AFER PRAWA. Osób skarżących się na łamanie podstawowych procedur sądowych jest coraz większa rzesza. Praktycznie pokrzywdzeni pozostają sami sobie chociaż w Polsce obowiązuje dwuinstancyjny układ sądownictwa to z reguły jest tak, że popełnione błędy przez sędziów w I instancji sąd II instancji „przyklepuje”.

Dlatego niezadowolenie obywateli dało wyraz po raz kolejny wyjazdem na PROTEST przed EUROPEJSKIM PARLAMENTEM W STRASBOURGU.
Głównymi przykładami nie radzenia sobie przez Państwo Polskie z problemami podnoszonymi przez protestujących to brak zakończenia sprawy zabójstwa Krzysztofa Olewnika, brak rzetelnego wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej, w której zginęło tylu wartościowych Polaków z Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej Lechem Kaczyńskim.

Te fotografie potwierdzają żądania rzetelnych procesów sądowych w oparciu o prawo i wszelkie standardy panujące w Unii Europejskiej. Skoro do tej pory nie została wyjaśniona sprawa śmierci Szefa Policji Marka Papały, która nastąpiła tyle lat temu i nie został wykryty zabójca z podaniem do ogólnej wiadomości jego nazwiska. Ponadto skoro wyjaśnienie przyczyn i podanie do wiadomości mordercy Krzysztofa Olewnika jest przedłużane w czasie , a przyczyna katastrofy smoleńskiej i śmierć Prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego pozostaje w martwym punkcie to musi być również podnoszone jak bardziej lekceważąco w sprawach mniej głośnych są traktowani Obywatele we wszelkich procedurach prokuratorsko -sądowych.

Sędziowie i prokuratorzy posiadają immunitety i dlatego nie ma żadnej możliwości aby pokrzywdzony mógł rzetelnie dochodzić swoich praw do obrony. Każdy inny obywatel np. lekarz, hydraulik, krawcowa, mechanik samochodowy, kierowca itp. za swoją pracę ponosi odpowiedzialność natomiast sędzia – NIE PONOSI KOMPLETNIE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Pokrzywdzeni poprzez błędne lub załatwione wyroki sądowe są zmuszeni dochodzić swoich praw poza granicami kraju. Bardzo wyraźnie jest podnoszony fakt nie obowiązywania art. 32 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, który wyraźnie mówi, że „ Wszyscy są wobec praw równi . Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne”.

Niestety to tak brzmi tylko w Ustawie , a rzeczywistość z uwagi na brak odpowiedzialności sędziów i możliwość parasola ochronnego jakim jest immunitet jest zupełnie inna.

- Procesy są prowadzone nie rzetelnie , bardzo często stronniczo.

- Akty oskarżenia i orzeczenia sądowe niejednokrotnie są wydawane bez materiału dowodowego.

- Strony biorące udział w sprawach są pozbawiani dostępu do akt.

- Bez podania uzasadnienia są stosowane odmowy przesłuchań świadków powołanych przez pokrzywdzonych czy oskarżonych .

- Wspólnym mianownikiem w całej procedurze w Polskim Wymiarze Sprawiedliwości jest nie spójność podawana w orzeczeniach- postanowieniach czy wyrokach z materiałem dowodowym w danej sprawie.

Powtarzana jest jak mantra zasada, że Wyroki są niepodważalne, że treści ich się nie komentuje, gdyż sędziowie są niezawiśli. Ta zasada miałaby słuszność ale tylko wtedy jakby wyroki były rzetelnie dokumentowane – tak jednak nie jest i takich przykładów można podawać na pęczki. 

Problem z sądownictwem w Polsce polega na tym, że dochodzenie swoich racji za następstwa złych – obojętnie czy błędnych czy „kupionych” wyroków jest praktycznie niemożliwe.

Poszkodowani zazwyczaj po tym co ich spotkało są zrujnowani finansowo. Nagminnie nagłaśnia się , że wyroki są niepodważalne i rzeczywiście złożenie skargi kasacyjnej wymaga trudnych do spełnienia warunków – a nie daje żadnej gwarancji na jej przyjęcie.

Natomiast zmiana wyroków w Sądzie Najwyższym w Warszawie biorąc pod uwagę ilość wydanych wyroków i zaskarżanych to faktycznie graniczy z cudem.

Wyroki są często wydawane z układów, a nie na podstawie dowodów w sprawie dlatego jest taki wysoki odsetek obywateli w naszym kraju nie zadowolonych , a wręcz pokrzywdzonych przez pracowników wymiaru sprawiedliwości czego wyrazem są protesty w Polsce i poza jej granicami. 

Ten protest przed Parlamentem Europejskim w Satrasourgu jest początkiem takich akcji – następny protest jest planowany pod siedzibą Parlamentu Europejskiego w Brukseli i takie są założenia, że ktoś w Polsce musi się obudzić jaką krzywdę wyrządza się jej Obywatelom dzięki swobodnej nie kontrolowanej ocenie dowodów. Pół biedy jak jakieś dowody choć nierzetelne są ale są też przypadki, że nie ma żadnych dowodów w aktach sprawy, a one są powoływane w uzasadnieniu wyroku.

W tym proteście podnoszony był fakt, że w polskim sądownictwie rażąco i nagminnie łamany jest art. 45 Konstytucji, który zapewnia , że „ Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki”

Rzeczywistość przeczy tym konstytucyjnym zapewnieniom, gdyż odmawia się nagrywania rozpraw, do protokołu prowadzący rozprawę podaje czasem zupełnie inną treść zeznań. Wnioski o sprostowanie protokołu z reguły nie przynoszą żadnego efektu. Kserokopię protokołu można otrzymać za opłatą ale dopiero w ciągu kilku dni, a czasem nawet kilkunastu.

W tej sytuacji nie można dopatrzeć się ani jawności postępowania ani niezbędnej zwłoki.

Dziennikarze AFER PRAWA takich przykładów rażącego naruszania procedur sądowych mają na bieżąco bardzo dużo dlatego też postulaty podnoszone w czasie protestu w Strasburgu są w pełni uzasadnione i należy ich popierać i publikować na wielu portalach internetowych aby umocnić nasze państwo bo Sądy są ostoją każdego państwa, a jeśli Obywatele wątpią w sądownictwo - tracą wiarę w Państwo !.

Protesty przeciwko niesprawiedliwości społecznej w Polsce są po to, aby  zmusić pracowników wymiaru sprawiedliwości do przestrzegania obowiązującego prawa. Po to aby prokuratorzy i sędziowie byli kontrolowani i pociągani do odpowiedzialności za swoje czyny – przecież to winno być normalne w kraju należącym do Unii Europejskiej

Planowane daty dalszych protestów poza granicami kraju będziemy podawać na naszej stronie dlatego prosimy o zainteresowanie się tym problemem osób pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości lub osób, które mogły by taki protest poprzeć finansowo ( osób pokrzywdzonych zazwyczaj nie stać na dojazd) o kontakt z Redakcją Niezależnego Czasopisma Internetowego AFERY PRAWA lub organizatorami protestów.

AP
cdn.

Tematy w dziale dla inteligentnych:

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Manoj
24-12-2014 / 11:06
This is the perfect way to break down this innatmoriof." rel="nofollow">fvaasxyttv.com">innatmoriof.
~jerozolita
31-07-2014 / 05:52
~kazikw41
04-07-2012 / 10:50
Wolność konstytucyjna i art 54 nic nam nie gwarantuje bo, wymiar sprawiedliwości jest przestępczą zorganizowaną instytucją państwową, która łamie podstawowe prawa konstytucyjne, wydając wyroki łamiące Konstytucję i Prawo. Najgorsze jest to, że ani Rzecznik Praw Obywatelskich tak samo Prezydent odpowiadają, że ci przestępcy w myśl "art. 173 Konstytucji RP sądy są władzą odrębną i nie zależną od innych władz. Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są nie zawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawą. Do ewentualnej kontroli orzecznictwa sędziów i zmiany wyroku uprawnione są wyłącznie sądy w trybie postępowania odwoławczego. Żeby to nie było dla wielu ludzi takie tragiczne to można by się śmiać. To, że łamią prawo Konstytucji i Karne, wyroki Sadu Najwyższego, nikogo nie interesuje. I tu kółko się zamyka, wydany z wyrok zatwierdza ten sam Sąd czyli koledzy z w osobach trzech sędziów i koniec. Ci przestępcy zależni tylko od Boga, którego przykazania też całkowicie lekceważą w swojej zachłanności i iskają nas jak małpa małpę tylko że my siedzimy spokojniutko z przodu a oni za naszymi plecami robią co chcą. Mają wybitnie przystosowany do przestępczości 479 i swoich przestępców, którzy robią przekręty oficjalne jak najbardziej legalne z zakupem na przelew i zajmują się następnym przekrętem a ich ochroniarze za Sadu Gospodarczego tylko czekają aby ten poszkodowany zgłosił się do nich to oni już go wyiskają. Okradziony musi wszystko udokumentować opłacić i jechać do nich z kąt pochodzi przestępca. Następny przekręt mają taki, że wydają wyrok i nie mają obowiązku powiadomienia o tym wyroku, tego kogo dotyczy i który ich opłacił i którego przebił prywatną dawką przestępca a wiadomo, że tacy raz dwa się dogadają dla takich podzielenie się moimi stratami i dodatkowymi kosztami po 50% jest czystym dochodem. Moja opłata sadowa jest śmieszna w porównaniu z przekrętem i mogę się odwołać tak jak za czasów Feudalnych skargę na dziedzica kmiotek składał do dziedzica. Jeżeli nie zbierzemy się w jakąś organizację to uważam, że ta pisanie nic nikomu nie da. Trzeba się zebrać i na podstawie przekręconych wyroków udowodnić im, ze nie są sędziami a przestępcami w pojedynkę nikt z nimi nie wygra bo, ci co ich powołują jak wiadomo to popierają i kółko się zamyka. Kupa innych "prawników" robi na ich przekrętach bardzo duży szmal jak firmy windykacyjne, komornicy i Krajowy Rejestr długów namawiający do współpracy czyli do łożenia na nich miesięcznego haraczu i przekręt za przekrętem i solidaruchy się chwalą, że rozbili istniejący porządek za Gierka a robotnicy poszli za Wałęsą jak małpy za swoim przywódcą.
~gorczyn2
30-06-2012 / 07:14
W obecnym czasie, jest to jedyny sposób na zmuszenie wymiaru sprawiedliwości do uczciwej pracy. Być może niektórzy sędziowie będą się wstydzić, że tak postępują, że nie będą uważani za osoby zaufania publicznego tylko do drani. Pisanie skarg jest tylko stratą czasu, bo nikt ci nie pomoże jeżeli sam nie będziesz dochodził sprawiedliwości. Być może w końcu trafisz na uczciwego sędziego, który swój wykonywany zawód traktuje z należyta powagą.
~czesłą45
29-04-2012 / 19:14
www.aferyprawa.eu – List otwarty Rafała Krzyształowskiego. Sądy Obywatelskie to najprostsze rozwiązanie dla wyrzucenia STERTY obornika PROCESOWEGO przez LATA zalegającego w resorcie sprawiedliwości. To jedyne panaceum na degrengoladę TOGOWCÓW - dzicz magistrów prawa pozbawionych zasad etyczno-moralnych, logiki rozumowania i elementarnych zasad ludzi cywilizowanych. Współżycia społecznego. Hołota, czyli pospolite ludzkie świnie. W dniu 17 kwietnia 2012r w sali Nr 3 Sądu Rejonowego w Koszalinie o godzinie 10 : 30 ( zamiast o g. 10) rozpoczęła posiedzenie w spr. II Kp.787/11/AW * SSR Anna WALENCIAK (żona * SSO Piotra WALENCIAKA - razem tworzą egzotyczno - toksykologiczny RODZINNY duet sędziowski specjalizujący się w wysokiej jakości – S K A L A "Q" > awanturnictwa i bandytyzmu procesowego jaki odbywa się w Koszalinie zgodnie z NAZISTOWSKĄ doktryną głoszoną do OFIAR TOGOWCÓW promotor SSR M. Wiśniewska - aktualny wspólnik herszta lokalnej mafii sędziowskiej * SSR G. RUDY - Prezes SR K-lin. Poprzedni Prezes ***J.C.STEBELSKI po wytworzeniu swojej porcji OBORNIKA zmienił fotel. Zajął się produkcją procesowego OBORNIKA w SZWINDLACH Wydz. Cywilnego > Sąd Rejonowy. Idzie mu to ZNAKOMICIE. Wykończył ++ Jadwigę ŚWIĄTEK++ z Sarbinowa - patrz - Tyg. „SOLIDARNOŚĆ" Nr 47 z dnia 24-11-2006r - "TEMIDA dziwnie stronnicza" (za sprawą ZLECENIA **PPO Andrzej SIUCHTA & **SSO D. SOKOŁOWSKA & **SSO Sławomir PRZYKUCKI - CURIOZUM *** P R Z Y K U C K I *** NIE odróżnia amputacji KUTASA od rzekomego zatoru płucnego – dr n.med.**** E. ZINKA u SPRAWCY ponad 30-letniej Przemocy w Rodzinie - nałogowego alkoholika (ALK. 16/96 SR K-lin)z objawami schizofrenii maniakalnej. Sprawcy, który seksualnie usiłował gwałcić córki, bowiem nawet hodowane stado owiec NIE spełniało już swojej roli. ****J.C. STEBELSKI Zabrał się za UŚMIERCANIE jej męża. Posiedzenie w sprawie II Kp.787/11/AW - Zygmunt CĄKAŁA. SSR * A. WALENCIAK rozpoczęła od podżegania protokolantki, która jej przekazała, że na sprawę Z.CĄKAŁY- przyszła grupa ludzi – obserwatorów interesujących się mechanizmem „puszczenia” CĄKAŁY w „skarpetkach” na kwotę ponad 5 mln złotych przy pomocy koszalińskich TOGOWCÓW. Protokolantka przy każdej bytności przed salą Nr 3 – wywoływanie świadków do poprzedniej sprawy > zapowiadała jak dobrze nakręcona KATARYNA< że posiedzenie w spr. II Kp. 787/11/AW - Z. CĄKAŁA jest N I E J A W N E. MEGA HIT-em w Sądzie Rejonowym w Koszalinie. JEST TO, ŻE T O G O W C Y z Koszalina SĄ wtórnymi A N A L F A B E T A M I TO jest wiadome od 04 czerwiec 1989r. NIE potrafią Czytać, a w szczególności SSR **A. WALENCIAK. KTO ją zrobił MAGISTREM ? Koszalin od 20LAT JEST powiatowym Z A D U P I E M TO NIE podlega żadnej dyskusji. WOBEC powyższego to się stało, że TOGOWCY z KOSZALINA NIE przestrzegają Postanowień ORZEKANYCH i publikowanych INSTYTUCJĄ Sądu NAJWYŻSZEGO. 28 MARCA 2012r wydane zostało orzeczenie SN , że „wszystkie posiedzenia są jawne a w szczególności dotyczące spraw karnych”. ****A. WALENCIAK jak przystało na sędziego z ZADUPIA wywaliła GAŁY bowiem NIC jej o tym NIE WIADOME. *** SSR A. WALENCIAK postanowiła przedmiotowe posiedzenie utajnić. Usiłowała obserwatorów jej SZWIDLU usunąć z Sali Nr 3. Ostatecznie wobec sprzeciwu samego zainteresowanego oraz jego adw. z urzędu postanowiła odroczyć posiedzenie. Za podstawę podała, że w tej kwestii Opinię PISEMNĄ musi wydać prokurator z Prokuratury Rejonowej w Koszalinie. No cóż w końcu ponad 5 mln złotych Zygmunta CĄKAŁY rozpłynęło się między komornikiem Markiem WINNICKIM a lokalnymi prokuratorami i sędziami, z pomocą pośredników : prokuratorzy i sędziowie ze Szczecina oraz I N N I ze struktur państwowości. Wesołego A L L E L U J A.
~BARTEK2
24-04-2012 / 13:31
Ja poprostu zaczynam sie bac.Dla takich ludzi nastały złote czasy: współczesność nagradza ich nieograniczone ambicje, nikt nie karze ich za nieliczenie się z długoterminowymi konsekwencjami własnych działań, całkowitą obojętność wobec własności, uczuć i komfortu innych ludzi.
~Marek
12-01-2012 / 22:08
Potwierdzam wiedzę o Trybunale w Strasbourgu zawartą na witrynie głównej www.aferyprawa.com. STRASBOURG stracił na randze i znaczeniu po rozbiciu politycznym układu geo-polityczno-militarnego wschód-zachód zresztą przy aktywnym udziale Polaków. W układzie funkcjonowania istniejącego systemu PRL spełniał rolę nadrzędnego i skutecznego narzędzia dywersyjnego, które pomagało rozsadzać układ prosowiecki. Dywersyfikacja Zdublowana została zorganizowaną „Solidarnością”. Po której na dzień dzisiejszy pozostało 21 wyświechtanych do granic NIEmożliwości frazesów postulatów, NIE zrealizowanych do dnia DZISIEJSZEGO. Orzeł dostał koronę ale ma gołą … INNĄ część ciała. I ostał się "BOLEK" bez twarzy. Co puścił 40mln na bosaka pod "przykrywką" BUDOWY Drugiej JAPONII. w Polsce. Otrzymał za swój wyczyn Nagrodę NOBLA. To jest SZTUKA uwierzyć, że się obaliło nawet mur berliński a z 40 mln zrobić balona. Po 04 czerwiec 1989r priorytety Trybunały uległy degradacji. Orzeczenia Trybunału są selektywne zresztą za sprawą wybitnych polskich prawników - delegatów którzy w miejsce obiektywności i rzetelności aktywnie przeszczepili epidemię syfilisu schizofrenii paranoidalnej, która wszechwładnie panuje w Rzeczypospolitej Polskiej rzekomo Wolnej , Niepodległej i Demokratycznej. Curiozalnym STAŁO SIĘ po 04 CZERWIEC 1989 ROK, że w Trybunale za sprawą Polaków zreanimowano doktrynę panującą w okresie okupacji hitlerowskiej : że aby przetrwać Polak musiał się bać Polaka. Polak wystrzegając się Polaka prędzej dogadał się z NIEMCEM by zapewnić dla siebie i Rodziny bezpieczeństwo. Dowód : oświadczenie z autopsji żołnierza Polskiego Państwa Podziemnego patent wiarygodności Nr 13008 (w okresie okupacji pracował jako kolejarz obsługując parowóz). Wcale NIE na przesłankach donosu. Wykładnię stanowiła argumentacja logiką rozumowania. Czego NIE da się powiedzieć o dziczy magistrów prawa z Immunitetami prokuratorów i sędziów. Powstanie witryn www.aferyprawa i podobnych DOWODZI, że Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a zwłaszcza resort sprawiedliwości znajduje się pod Okupacją niepoczytalnej umysłowo dziczy magistrów prawa i prywatnego folwarku, gdzie funkcjonuje prokuratorsko-sędziowsko-adwokacko-lekarskie perpetum mobile doskonałego źródła napełniającego prywatną kabzę skorumpowanych i zdegenerowanych osobników którzy ubzdurali sobie , że Pana Boga trzymają za kolana. Ich OFIARY to DURNIE. Za Józefa Piłsudskiego założono pierwsze pierwowzory obozów koncentracyjnych np. Bereza tam trzymano komunistów i kryminalistów. Tam dochodziło do masakry komunistów przez kryminalistów z podjudzania służby więziennej. Komuniści jednak wywalczyli swoje prawa i więźniów -komunistów rozdzielono (dzisiaj demokratycznie zwie się to - osadzonych). W tamtym też czasie obowiązywała dewiza, że komunista to NIE jest złodziejem a złodziej NIE jest komunistą. Było to stwierdzenie pewnik. Curiozum ale do BEREZY za Józefa Piłsudskiego byli zapraszani NIEMCY dla oględzin i wszkolenia się w technologii indokrynacji. Jak pokazał czas przerośli swoich nauczycieli z BEREZY. Dowód : AIUSCHWITZ i INNE. O jakim niszczeniu komunizmu bełkoce w Nr 208/11 w dz. FAKT w wywiadzie str 2 - Jarosław Kaczyński ? o jakim komuniźmie bełkoca dziennikarze z TVP i INNYCH ? Om jakim komuniźmie bełkoce Justyna DOBROSZ Oracz TVP, ktyóra komunizmowi bunczucznie zapowiedziała : CURIOZUM, że jakby wtedy żyła to by komunistom pokazała gest Kozakiewicza.
~Spostrzegawczy
19-11-2011 / 10:01
Oszukani przez polski wymiar "niesprawiedliwości" bierzcie się do roboty i nagłaśniajcie FAKTY, które faktycznie miały miejsce. Nie wolno bać się prawdy mającej oparcie w dokumentach. Prawda zwycięża choć zawsze rodzi się w bólach - to trzeba wytrzymać.
~XXXX oburzony
19-11-2011 / 09:46
Jest tak wielu poszkodowanych - jest strona, na której można swoje krzywdy nagłośnić więc skrzywdzeni przez układy pokazujcie te manipulacje prokuratorsko-sądowe. Bierzcie przykład z pani z Rybnika, która o prawdę walczy już 11 lat. Czytałem opisany jej dramat i czekam na zakończenie go. Życzę siły i uporu w dalszej walce o sprawiedliwość Edek.
~tamdolicha
16-11-2011 / 23:09
Zniesienie immunitetu to dobry pomysł. Tak samo jak ponoszenie dotkliwych konsekwencji przez sędziów i prokuratorów za ewidentne pomyłki