Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
20 października 2017
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA PETYCJA NA RZECZ POZBAWIENIA IMMUNITETU SĘDZIÓW I PROKURATORÓW.

Petycja na rzecz pozbawienia sędziów i prokuratorów immunitetu
oraz korporacyjnych przywilejów.


Do
Marszałka Sejmu
Bronisława Komorowskiego
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 WARSZAWA
List do Marszałka

SZANOWNY PANIE MARSZAŁKU

Zgodnie z Art.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który informuje nas, czyli Naród, że - Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli
i zapewnieniu Art. 32.1. - Wszyscy są wobec prawa równi
-
okazuje się, że mamy też w nadanej nam Konstytucji kompromitujące Polskę
Art. 178. 1. Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom
Art. 179. Sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony ?

Art. 180. 1. Sędziowie są nieusuwalni ?

Konstytucja RP jednocześnie nas informuje:
Art. 4.1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
Art. 4.2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Pytamy się:
Jak to jest możliwe, że przedstawiciele narodu – posłowie – posiadają znacznie mniejszą władzę niż sędziowie?
Wynika to choćby z faktu kadencyjności (4 lata) sprawowania przez nich swoich funkcji, a przecież na jednej ze ścian budynku Sądu Najwyższego czytamy: "Memo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse haberet" - czyli: Nie można przenieść na drugiego więcej praw, niż się ma samemu"...

Dlatego wnosimy o powołanie specjalnej Komisji Sejmowej dla ustalenia zmiany tych kompromitujących Polskę artykułów w Konstytucji RP tj.

1/ Pozbawienia sędziów i prokuratorów immunitetu wzorem demokratycznych krajów takich jak: Stany Zjednoczone, Anglia, Australia, Niemcy, Francja, Belgia, Hiszpania, Irlandia i wielu innych;

2/ Ustalenia kadencyjności i weryfikacji pracy tych urzędników władzy;

3/ Wzorem państw demokratycznych wprowadzenie systemu Ławy Przysięgłych w sądownictwie dla kontroli i oceny przypadków szczególnie nieetycznych urzędników państwowych oraz obywateli, celem wyeliminowania wzajemnych układów korporacyjnych.

Działanie nasze ma na celu zwiększenie rangi i godności tych zawodów prawniczych.

Inicjatywa
Ogólnopolskiego Ruchu Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją.
Redakcji czasopisma AFERY PRAWA

Do wiadomości
Prezydent RP Lech Kaczyński

Motto:
Największym wrogiem PRAWA jest przywilej
Charles de Gaulle

ZŁÓŻ PODPIS POD PETYCJĄ PRZEZ INTERNET
(uwaga: należy zweryfikować podpis po otrzymania mailu na stronie www.petycje.pl/3446

Jesteś poszkodowany przez urzędników władzy?
Chcesz być poważnie przez nich traktowany?

Zgłoś do nas swoją chęć zbierania podpisów pod petycją w sądach, prokuraturach i urzędach całego kraju a otrzymasz od nas wzory dokumentów i materiałów reklamowych.

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Celem petycji jest poinformowanie i nagłośnienie sprzeczności prawnych istniejących w Konstytucji RP oraz zebranie ludzi i opracowanie technicznego rozwiązania dla wniesienia ustaw do sejmu. Dlatego wskazane jest zaangażowania się kompetentnych osób w tą inicjatywę dla utworzenia Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.
Wiemy, że na posłów nie warto liczyć.
Zdajemy sobie sprawę, że przy aktualnym rządzie i układach politycznych nie ma szans przegłosowania w Sejmie zmian samej Konstytucji dla osiągnięcia wspólnego celu.
Niemniej, zakładając, że kolejne wybory będą w następnym roku, jak najszybciej należy zacząć pracę i nad projektem zmian i naprawy Konstytucji RP - która została napisana nie tylko z błędami legislacyjnymi ale też gramatycznymi i stylistycznymi - jakoś tak całkiem nie po Polsku i wyraźnie nie dla Polaków...

Dlatego pod patronatem Afer Prawa na łamach czasopisma będziemy chcieli powołać:
1. Formalne stowarzyszenie,
2. Radę operacyjną,
3. Radę strategiczno - organizacyjną.

Te organy będą kontaktowały się z Rządem, będą mogły skutecznie zająć się realizacją idei zawartej w petycji, oraz ingerowaniem w wiele innych spraw z tego zakresu jak również kształtowaniem prawa w RP.

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

DLACZEGO URZĘDNIK NIE POWINIEN KRYĆ SIĘ ZA IMMUNITETEM

Immunitet sędziowski w sprawach karnych jest instytucją typową dla byłych pseudo-komunistycznych państw Europy Wschodniej. Na cywilizowanym Zachodzie, sędzia odpowiada za przestępstwa na tych samych zasadach co reszta obywateli, a nawet ostrzej, ponieważ tam on jest autorytetem.
W Polsce, aby prowadzić postępowanie karne przeciwko sędziemu, konieczna jest zgoda jego korporacyjnych kolegów na uchylenie immunitetu.
Jednak postępowanie o uchylenie immunitetu musi się toczyć długo, niejednokrotnie latami, ponieważ podobno potrzeba dokładnie zbadać wszystkie dowody. Logicznie rozumując, to takie postępowanie dyscyplinarne powinno być połączone z procesem karnym i wydaniem wyroku, a nie tylko ewentualnie zgodą na uchylenie immunitetu. Bez sensu jest dublowanie czynności w kolejnym identycznym procesie.

Obecny system prowadzi do tego, że zatrzymany sędzia czy prokurator musi być zwolniony, gdyż nie można wystąpić do sądu w konstytucyjnym czasie o areszt, ponieważ posiada immunitet. Ekstremalnym przykładem był casus prokuratora Krzysztofa W., który został zatrzymany za przyjmowanie łapówek, a następnie musiał być zwolniony, gdyż odwołał się od decyzji uchylającej mu immunitet. W trakcie swojego pobytu na wolności próbował zaś przekupić sędziów dyscyplinarnych, tak aby pozostawili mu immunitet.

Otóż wbrew temu co głoszą sędzia Teresa Romer, i były prezes Trybunału Konstytucyjnego Marek Safian, oraz ciechanowsko - rydzewsko - sieniawskie tzw. autorytety i inne lubelsko - toruńskie filary prawnicze, immunitet sędziowski wcale nie jest warunkiem bezwzględnie niezbędnym i koniecznym, by uczciwie wypełniać zaszczytne i dobrowolnie przyjęte na siebie obowiązki sędziego, zgodnie ze słowami roty ślubowania sędziowskiego. Wręcz przeciwnie, jest bardzo poważną przeszkodą. Żadnemu uczciwemu człowiekowi, żaden immunitet potrzebny nie jest. A tu chodzi przecież o nieskazitelnych. Tymczasem dowodów przestępstw nielicujących z godnością sędziego jest nie tylko w AP przerażająco dużo. Immunitet nie może służyć do zapewnienia bezkarności różnym typom przebranym w togi.

Z danych Krajowej Rady Sądownictwa wynika, że w latach 2001-07 wniesiono tylko 88 spraw, w których wniesiono o uchylenie immunitetu sędziego. W efekcie pociągnięto do odpowiedzialności tylko 43 osoby - gdy tymczasem czterokrotnie więcej przypadków nieetycznego postępowania urzędników dokumentowanych jest corocznie na stronach czasopisma Afer Prawa.
W 21 przypadkach wniosek dotyczył przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności, których górna granica wynosi co najmniej osiem lat. Chodziło m.in. o: sprzedajność (10 przypadków), oszustwo (2), wypadki komunikacyjne o poważnych skutkach (8), przestępstwa przeciw obyczajności (1).
Pomimo ewidentnych dowodów i tak w 27 przypadkach odmówiono uchylenia immunitetu - co potwierdza działanie wzajemnych koleżeńskich korupcyjno - korporacyjnych układów. Widzimy, że
dzisiaj wyraźnie sądy dyscyplinarne nie zdają egzaminu. Dlatego do rozpatrzenia właśnie tego typu spraw wskazane jest wprowadzenie niezależnego od korporacji prawniczych społecznego systemu Ławy Przysięgłych.
Zresztą zgodnie z Konstytucją to Naród powinien być tą najwyższą władzą - czyli m.in. właśnie do sądzenia sędziów. Jeżeli sędzia stronniczo będzie wystawiał wyroki to wybrana losowo Ława powinna być właśnie tą najwyższą odwoławczą instytucją dla obywateli.

Jeżeli sędziowie i prokuratorzy wzorem innych urzędników zaczną osobowo odpowiadać za popełnione pomyłki i błędy w sztuce, to na pewno w sądach i prokuraturach przestanie ginąć rocznie kilkaset tomów akt i dowodów uniemożliwiających skazanie przestępców. Z takiego właśnie powodu nie ma już szans m.in. na wykrycie sprawców zabójstwa Alicji i Piotra Jaroszewiczów, czy wyjaśnienie okoliczności samobójczej śmierci Ireneusza Sekuły i setek innych spraw.
Jednocześnie zaczną oni przygotowywać się merytorycznie do rozpatrzenia spraw im przydzielonych, a nie szukać dodatkowych dochodów i chałturzyć w innych niż sąd miejscach, żądając jednocześnie większego wynagrodzenia za symulowaną pracę w domu i za nadgodziny.

Należy tu zwrócić uwagę, że tylko z tytułu nieuzasadnionego kolejnego przedłużenia tymczasowych aresztowania w2007 r. do sądów wpłynęły 634 wnioski o przyznanie rekompensat za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie (w 2006 r. wniosków było 577). W 324 sprawach zasądzono odszkodowanie na sumę 5,6 mln zł
- tyle za błędy sędziów zapłaciło społeczeństwo.
A przecież w przeważającej większości spraw odszkodowawczych roszczeń nie przyznano lub znacznie zminimalizowano korzystając z małej świadomości prawnej społeczeństwa.
Bulwersującą sytuacją jest też to, że źle pracujący ( i często na szkodę społeczeństwa ) sędzia, w nagrodę przechodzi w wysoko płatny stan spoczynku.

Dlatego uważamy, że sędziowie i prokuratorzy są w stosunku do innych urzędników państwowych tak dobrze wynagradzani i korzystają z tak wielu niezasłużonych przywilejów, że kolejną decyzją Suwerena jakim jest Naród, powinni być pozbawieni przywileju branżowego jakim jest immunitet - przywileju, jak dowodzi praktyka - chroniącego ich przed odpowiedzialnością.
Ujęci na tzw. "gorącym uczynku" - zwłaszcza oni powinni być zagrożeni wyższym wyrokiem, niż przeciętny obywatel. Np. australijski sędzia ukarany za przekroczenie prędkości przy zastosowaniu fotoradaru, który miał zapłacić 70$ ( ale skłamał podając, że to jego znajoma prowadziła ) - został skazany na kilka lat więzienia. Sędzia tam jest autorytetem, dlatego złapany na kłamstwie jest znacznie ostrzej traktowany niż "zwykły" obywatel.

REDAKCJA AFERY PRAWA

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'

Wybrane teksty archiwalne o podobnej tematyce:

IMMUNITET DO POPRAWKI - DLACZEGO SĘDZIA NIE POWINIEN KRYĆ SIĘ ZA IMMUNITETEM cz.1

DYSKUSJA NAD IMMUNITETEM - Czy sitwa sama zrezygnuje z koryta i nahajki?

Co kryje przywilej immunitetu?

Prof. Lech Gardocki bajeruje

AKTUALNE WPADKI - PRZEKRĘTY W SĄDACH GDAŃSKICH

afery i wpadki prokuratorów i sędziów,

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

A w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

 
~STANISŁAW RÓŻAŃSKI
20-11-2010 / 16:20
PRZEKAŻ INNYM STANISŁAW RÓŻAŃSKI PRZECIWKO GWAŁCENIU PRAW CZŁOWIEKA I TERROROWI W POLSCE NR. 55339/00 KONTAKT ; daniel.rozanski38@wp.pl aferyprawa.eu/index2.php?p=tekst … mp;id=1755 Mężczyzna walczy o dziecko rod 2006-12-18, ostatnia aktualizacja 2006-12-18 22:00 Gdańszczanin wygrał przed Trybunałem Praw Człowieka proces z Rzeczpospolitą Polską. Wykazał, że zostało naruszone jego prawo do poszanowania życia rodzinnego. Stanisław Różański uważa, że jest ojcem 14-letniego chłopca. Nie mieszkają razem, więc Różański od połowy lat 90. procesuje się o przyznanie opieki nad dzieckiem. Aby jego starania były skuteczne, musi uzyskać potwierdzenie, że jest biologicznym ojcem. Polskie prawo do 2003 r. nie dawało możliwości, by badanie takie przeprowadzono na wniosek ojca. - Prawomocny już wyrok Trybunału w Strasburgu potwierdza, że mój klient był dyskryminowany przez polskie prawodawstwo - mówi mec. Przemysław Rybiński. - Państwo ma zapłacić 8 tys. euro zadośćuczynienia. Problem polega na tym, że jeszcze przed zmianą przepisów o sposobie ustalania ojcostwa, konkubent matki uznał chłopca za własne dziecko. Różański musi więc teraz dochodzić przed sądem unieważnienia tego uznania. Czekają go kolejne lata procesów. Możliwe, że chłopiec szybciej uzyska pełnoletność. Źródło: www.gazeta.pl Dodał(a): Ewa Bielecka Dodano: 2006-12-19 09:09:21 Strasburg - co daje złożenie skargi i otrzymanie wyroku z Europejskiego Trybunału?... nieraz wielkie g... Skarga do Europejskiego Trybunału stała się dla wielu poszkodowanych osób „ostatnia deską ratunku” na wykazanie niesłuszności wyroków (decyzji) krajowych organów władzy, a co za tym idzie ma służyć obronie i egzekwowania należnych praw konkretnym podmiotom. W rzeczywistości na kilka tysięcy spraw wnoszonych przez Polaków, w latach 1999 -2006 Trybunał wydał wobec Polski 318 wyroków stwierdzających przynajmniej jedno naruszenie konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Najwięcej spraw przeciwko Polsce dotyczy zarzutów przewlekłości tymczasowego aresztu (w latach 1999 - 2006 - 108 wyroków) oraz przewlekłości postępowania sądowego (w latach 1999 -2006 - 210 wyroków). Reszta jest odrzucana na wstępie - kopia takiego powielanego schematu na końcu artykułu. Co z tego, jak ktoś nawet wygra w Stasburgu? - czasami wielkie g.... Opisaliśmy w AP wygraną Stanisława Różańskiego - Trybunał w Strasburgu - wyciszanie wyroku - cenzura me diów. Jak na razie jedynym efektem naszej publikacji jest umieszczenie wyroków Trybunału na stronach Ministerstwa www.ms.gov.pl Otrzymaliśmy też interpretację prawną w sprawie S. Różańskiego, którą przedstawiamy czytelnikom - jeszcze wierzącym, że wyrok Trybunału może coś zmienić w ich życiu. Po pierwsze: Wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wiążą tylko strony postępowania. Nie mają mocy obowiązującej powszechnie. Nie uchylają automatycznie orzeczeń sądów krajowych. Ich moc jest względna – nie działają wobec wszystkich. Rozstrzygają konkretną sprawę i wyrażają ważne poglądy dotyczące zgodności danego prawa lub praktyki z Konwencją. Nie stanowią nowego stanu prawnego. Gdy Trybunał stwierdzi naruszenie, to na państwie spoczywa obowiązek dostosowania sytuacji prawnej i faktycznej do wymogów konwencji. Ma ono obowiązek podjąć wszelkie niezbędne kroki, aby wyeliminować skutki konkretnego naruszenia i przywrócić stan zgodny z konwencją. Wybór środków pozwalających wypełnić obowiązek "wykonania" orzeczenia, a więc dostosowania sytuacji w konkretnej sprawie do wymogów Konwencji oraz zagwarantowania, iż nie dojdzie do dalszych podobnych naruszeń w przyszłości należy do danego państwa. W większości spraw, państwa lepiej lub gorzej wykonują orzeczenia Trybunału. Pojawiają się jednak sprawy, które rodzą problemy. Jeżeli żadne działanie nie może zostać zrealizowane przez dane państwo, Trybunał orzeka zadośćuczynienie pokrzywdzonej stronie. Organem odpowiedzialnym za egzekucję orzeczeń jest Komitet Ministrów Rady Europy. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Po drugie: W Pana sytuacji, należałoby zbadać, czy po wydaniu orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zachodzi możliwość (jeśli nie skorzystał z poniższych możliwości): 1. wznowienia postępowania z uwagi na wydany wyrok Trybunału – art. 408 k.p.c z uwagi na pozbawienie możności działania w innych wypadkach można wznowić w ciągu 5 lat od uprawomocnienia się wyroku 2. zmiany przepisów prawa z uwagi na wskazane naruszenia przez Trybunał zaskarżenie skargą kasacyjną na podstawie zarzutu obrazy prawa konwencyjnego (raczej z uwagi na termin, prawdopodobnie nie ma takiej możliwości) wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub Prokuratora Generalnego – niezgodność orzeczenia z Europejską Konwencją Praw Człowieka termin: 2 lata od dnia uprawomocnienia się orzeczenia Może Pan wystąpić do prokuratora z wnioskiem o wystąpienie przez prokuratora z powództwem o ustalenie ojcostwa dziecka. W interesie publicznym leży prawidłowe ustalenie stanu cywilnego obywateli. Można żądać przeprowadzenia np. dowodu DNA (PCR) za zgodą przedstawiciela ustawowego. Odmowę zgody ocenia sąd. W odpowiedzi na pismo od prokuratury należałoby wskazać, iż interes dziecka w unieważnieniu jego uznania przez J. M. jest, na co uwagę zwrócił Europejski Trybunał Praw Człowieka w swoim orzeczeniu. Zgodność uznania dziecka z rzeczywistym biologicznym ojcostwem (prawdą biologiczną) jest standardem europejskim zgodnie z Europejską Konwencją o statusie prawnym dziecka pozamałżeńskiego. ------------------------------------------------------------------------------------------ Po trzecie: Należy pamiętać, iż niezależnie od powyższego, pewne uprawnienia przysługują samemu dziecku, po dojściu do pełnoletności, które może: 1) wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa męża swojej matki, nie później jednak jak w ciągu trzech lat od osiągnięcia pełnoletności na podstawie art. 70 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 2) wniosek o unieważnienie jego uznania , jeżeli mężczyzna, który je uznał, nie jest jego ojcem (nie później jednak jak w ciągu trzech lat od osiągnięcia pełnoletności art. 81 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Działania prawne w interesie publicznym. Kontakt: Maria Ejchart tel.: /22/ 556 44 69 e-mail: M.Ejchart@hfhr.org.pl M.Ejchart@hfhr.org.pl Aby wysłać do nas e-mail musisz mieć włączoną obsługę JavaScript IV sekcja zajmująca się sprawami z Polski ma swojego przedstawiciela - Lecha Gardockiego znany nam od dawna z wrogiego nastawienia do Polaków, podobnie jak bywszy RPO Andrzej Zoll - to ta sama krew niesłowiańska... Strasburg rok 2006 WYROKI www.ms.gov.pl Sprawa Dąbrowski przeciwko Polsce (skarga nr 18235/02, wyrok z dnia 19 grudnia 2006 r.) format RTF, KB Sprawa Szwargun-Baurycza przeciwko Polsce (skarga nr 41187/02, wyrok z dnia 24 października 2006 r.) format RTF, KB Sprawa Szymoński przeciwko Polsce (skarga nr 6925/02, wyrok z dnia 10 października 2006 r.) format RTF, KB Sprawa Tabor przeciwko Polsce (skarga nr 12825/02, wyrok z dnia 27.06.2006) format WORD, KB Sprawa Byrzykowski przeciwko Polsce (skarga nr 11562/99, wyrok z dnia 27.06.2006 r.) format WORD, KB Sprawa Woś przeciwko Polsce (skarga nr 22860/02, wyrok z dnia 08.06.2006) format RTF, KB Decyzja o dopuszczalności w sprawie Woś (format RTF, KB) Sprawa Hutten-Czapska przeciwko Polsce (skarga nr 35014/97, wyrok z dnia 19.06.2006) format RTF, KB Sprawa Różański przeciwko Polsce (skarga nr 55339/00, wyrok z dnia 18.05.2006) format RTF, KB Sprawa Ambruszkiewicz przeciwko Polsce (skarga nr 38797/03, wyrok z dnia 04.05.2006) format RTF, KB Sprawa Stankiewicz przeciwko Polsce (skarga nr 46917/99, wyrok z dnia 06.04.2006) format RTF, KB Sprawa Malisiewicz-Gąsior przeciwko Polsce (skarga nr 43797/98, wyrok z dnia 06.04.2006) format WORD, KB O tym jak pisać skargi do Trybunału i jak stronniczo działa Starsburg będzie jeszcze w AP. Linki do wybranych artykułów AP. Bystrzonowski Janusz - adwokat tarnowski i jego przekręt - jak z lokatora stać się właścicielem mieszkania - specjalista w okradaniu staruszek. Rzeszów - Sąd Wydział Karny - kolejny dowód niekompetencji i stronniczości prawniczej - psia sprawa tajemnicą państwową, czy może tajemnicą korupcji sędziowskiej!?! Czy wice-prezes Sądu Rejonowego w Rzeszowie Tomasz Mucha i sędzia Piotr Popek zakupili swoje aplikacje sędziowskie? - z cyklu patologie systemu sądownictwa. Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu obozem koncentracyjnym? Eksperymenty na pacjentach prowadzone przez psychiatrę Piotra Ciska? PROKURATOR ADAM SAWICKI SKAZUJE BEZ WYROKU CHORĄ STARUSZKĘ NA CIĘŻKIE WIĘZIENIE - z cyklu patologiczne organy wymiaru (nie)sprawiedliwości. Biegli sądowi są jedną z najbardziej skorumpowanych grup - w polskich sądach kwitnie korupcja - raport Transparency International. Starzychowicz - kolejny dowód skorumpowania sędziego krośnieńskiego czy choroba umysłowa? - z cyklu patologie polskiego sądownictwa. Zawiadomienie Zbigniewa Kękusia o popełnieniu przestępstw obejmujące 15 sędziów krakowskich, byłego rzecznika A. Zoll i jego żonę Wisławę Zoll - z cyklu patologie polskiego sądownictwa. ANDRZEJ ZOLL - RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH pytanie: Czyj to rzecznik? - na pewno nie polskich praw i interesów - prawda i mity o rzeczniku Wrocław - rażące uchybienia funkcjonariuszy prokuratury, oraz nadzoru Ministerstwa Sprawiedliwości w wyjaśnieniu upozorowanego samobójstwo Marka Stróżyka. Krytyka wyroków sądowych nie jest godzeniem w niezawisłość sędziowską. Nadmiar prawa prowadzi do patologii w zarządzaniu państwem - Profesor Bronisław Ziemianin Strasburg - wyroki Trybunału - ukarana Polska i polskie sądy za wydane wyroki naruszające prawo - efekty skorumpowania polskich sędziów. Polecam sprawy poruszane w działach: SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników Tematy w dziale dla inteligentnych: ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA "AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Krzysztof Maciąg, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu sympatyków SOPO uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm redakcja@aferyprawa.com Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. ============================================================================================= CZ I autor: RÓŻAŃSKI INFRINGEMET AGAINST HUMAN RIGHTS IN POLAN data: 2009-07-22, 12:43 tytuł: GOOGLE : AFERA PRAWA 55339/00 RÓŻAŃSKI INFRINGEMET AGAINST HUMAN RIGHTS IN POLAND NUMBER 55339/00e - mail : daniel.rozanski38@wp.plwww.google.pl/search?hl=pl&lr=&q=+site:www.aferyprawa.com+AFERA+PRAW w Strasburgu - wyciszanie wyroku - cenzura mediów. Ostatnio otrzymaliśmy od czytelnika wyrok Trybunału Praw Człowieka w jegosprawie. Wyrok ten miał miejsce 15 maja 2006. Polska została potępiona zauniemożliwianie ojcu potwierdzenia praw rodzicielskich. Krajowe media jednakprzemilczały ten fakt. Świadczy to o tym, co już dawno można byłoprzypuszczać. Cenzura istnieje, wciąż są tematy tabu i jest to porozumienieponad podziałami politycznymi. Podporządkowują się mu media z prawa, lewa icentrum, jednocześnie stwarzając pozory niezależności i obiektywizmu. Poniżej przedstawiamy tłumaczenie skróconego opisu wyroku Trybunału. Pełnywyrok po angielsku mona znaleźć na stronie internetowej Trybunału. Poniżej przedstawiamy tłumaczenie skróconego opisu wyroku Trybunału. Pełnywyrok po angielsku można znaleźć na stronie internetowej Trybunału. Informacja prasowa jest dostępna po angielsku. Warto zauważyć, że mimo wyroku Trybunału, Stanisław Różański wciąż nie możepotwierdzić praw rodzicielskich do dziecka, chociaż twierdzi, że jest jegobiologicznym ojcem i dowiódł swojego związku. Według jego adwokata czeka gojeszcze kilka lat procesów.A wydawałoby się to proste. Wystarczy test genetyczny, dostępny dzisiajstandardowo. To byłoby jednak zbyt łatwe dla pijawek w togach. Zanim sięcokolwiek osiągnie w polskim sądzie, trzeba zostać zniszczonym. Inną ciekawą kwestią jest to, że z dwóch sędziów Trybunału mających odmiennezdanie, jednym jest polski sędzia Lech Garlicki. Potwierdza to naszą opinię,że lojalność polskich sędziów jest w stosunku do represyjnego państwa a nie doobywateli. Europejski Trybunał Praw Człowieka287 15 maja 2006r. Informacja prasowa trybunału, Wyroki Trybunału dotyczące Grecji i Polski. Europejski Trybunał Praw Człowieka w dniu dzisiejszym wydał dwa wyroki, zktórych żaden nie jest prawomocny1Sprawa przewlekłości postępowania ze wskazaniem głównego wyroku sądu, jestdostępna na końcu informacji prasowej Różański przeciwko Polsce (skarga nr. 55339/00) naruszenie Artykułu 8.Skarżący Stanisław Różański, jest obywatelem Polskim, urodzonym w roku 1960 imieszka w Gdańsku. Skarżący zamieszkał razem ze swoją partnerką w roku 1990 i w sierpniu 1992urodził im się chłopiec. Jako nazwisko ojca chłopca zostało podane fikcyjnenazwisko - Stanisław F, składające się z imienia skarżącego i nazwiska matki.W kwietniu 1994 partnerka skarżącego wyprowadziła się z domu i pozostawiłasyna ze skarżącym. Krótko po tym dziecko zachorowało i trafiło do szpitala.Matka chłopca po tym zabrała syna ze szpitala i ukrywała się z nim przez kilkamiesięcy. Skarżący nie miał więcej kontaktu z dzieckiem. W związku z zaistniałą sytuacją, skarżący podjął wysiłki w celu prawnegouznania się za biologicznego ojca, za którego się uważał. Zwrócił się do SąduOkręgowego w Gdańsku w celu wyznaczenia pełnomocnika dziecka dlaprzeprowadzenia procesu ustalenia ojcostwa. Zwrócił się także do prokuratury,aby złożyła w jego imieniu wniosek o ustalenie ojcostwa. W dopowiedzi z datą5 lipca 1995 prokuratura odmówiła, zwracając uwagę, że skarżący zwrócił się dosądu o wyznaczenie pełnomocnika dla dziecka, w celu wszczęcia procesuustalenia ojcostwa. Prokuratura uważała, że nie byłoby zasadne uwzględnianiewniosku skarżącego, który w razie powodzenia, mógłby doprowadzić do dwóchrównoległych procesów w tym samym czasie, obu dotyczących ojcostwa skarżącego.Ostateczne skarżący wycofał prośbę w listopadzie 1995.Później, w czerwcu 1996r, J.M nowy partner matki uznał ojcostwo dziecka izostał potwierdzony jako prawny ojciec dziecka.W związku z tym, skarżący powtórnie zwrócił się do Sądu Okręgowego owyznaczenie pełnomocnika w celu rozpoczęcia procesu ustalenia ojcostwa.Spotkał się z odmową, którą sąd uzasadnił tym, że skarżący nie miał prawa dodziałania w tym zakresie, gdy w następstwie złożonego oświadczenia prawnymojcem był J.M. Kolejne wnioski skarżącego były odrzucane bez rozpatrzenia, natej samej podstawie. Skarżący, który uważa się za biologicznego ojca chłopca, skarży się, żeuniemożliwiono mu oficjalnie uznać swojego syna. Polegał tu na Artykule 8(prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego).W opinii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, związek skarżącego zdzieckiem miał wystarczającą podstawę faktyczną, aby ująć to w zakres życiarodzinnego w rozumieniu Artykułu 8 § 1. Trybunał powtórnie stwierdził, że wprzypadku, gdy został ustanowiony związek rodzinny z dzieckiem, państwopowinno postępować w sposób obliczony na to, aby ten związek rozwijać itworzyć zabezpieczenia prawne umożliwiające od momentu narodzin, integracjędziecka w rodzinę ojca lub matki.Trybunał uznał, że kluczowym aspektem sprawy był brak jakiejkolwiekbezpośredniej procedury, z pomocą której skarżący mógłby potwierdzić prawnieswoje roszczenie do ojcostwa. Wszczęcie postępowania zależało kompletnie doarbitralnej decyzji władz. Po drugie, Trybunał zauważył, że brak jest w prawiepolskim jakichkolwiek wskazań sposobu, w jaki owe arbitralne uprawnienianadane władzom w kwestii podważenia stanu prawnego ojcostwa uzyskanego poprzezdeklarację złożoną przez innego mężczyznę, mogą być realizowane. Po trzecie,Trybunał rozważył pobieżny sposób, w jaki władze wykonywały swoje uprawnienia,rozpatrując wnioski skarżącego podważające owo ojcostwo. Nie podjęte zostałyżadne kroki dla ustalenia rzeczywistej sytuacji dziecka, matki i skarżącego.Ze skarżącym władze nigdy nie przeprowadziły rozmowy w celu ustalenia i ocenyjego zdolności opiekuńczych. Co więcej, w ogóle nie sprawdzono, czy wistniejących okolicznościach, sprawdzenie ojcostwa skarżącego zaszkodziłobyinteresom dziecka, czy nie. Władze po prostu potwierdziły w swoich decyzjach, że sam fakt, że dzieckozostało prawnie uznane przez innego mężczyznę, był wystarczający aby odrzucićwniosek skarżącego o uznanie jego biologicznego ojcostwa. W świetle owychokoliczności, Trybunał doszedł do wniosku, że państwo nie wywiązało się zobowiązku uszanowania życia rodzinnego skarżącego, do czego miał on prawozgodnie z Konwencją.Trybunał uznał głosami pięć do dwóch, że w sprawie tej miało miejscenaruszenie Artykułu 8 i przyznał mu 8 tys. euro tytułem zadość czynienia za zanie finansową szkodę. (wyrok jest dostępny jedynie w języku angielskim)-----------------------------------------------------------------------------------------------------Kwestia przewlekłości postępowania dotyczy sprawy Arvanitaki-Roboti andOthers v. Greece (no 27278/03) Zarzucane jest naruszenie Artykułu 6 §1Konwencji. Bogdan GoczyńskiLink do podobnych spraw.Sprawa W.Z. - złożenie skargi do Trybunału w Strasburgu - wykonywanie wyrokówsądowych regulujących kontakty z dzieckiemwww.epomoc.pl/newsy.php?shownews=353http://www.ojcowie.pl/index.htmP sprawy poruszane w działach: SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników Tematy w dziale dla inteligentnych: ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA "AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com Stowarzyszenia Ochrony Praw ObywatelskichZespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar,Krzysztof Maciąg, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński orazwielu sympatyków SOPO uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm redakcja@aferyprawa.com Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓWJEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.========================================Strasburg - co daje złożenie skargi i otrzymanie wyroku z EuropejskiegoTrybunału?... nieraz wielkie g... Skarga do Europejskiego Trybunału stała się dla wielu poszkodowanych osób„ostatnia deską ratunku” na wykazanie niesłuszności wyroków (decyzji)krajowych organów władzy, a co za tym idzie ma służyć obronie i egzekwowanianależnych praw konkretnym podmiotom. W rzeczywistości na kilka tysięcy sprawwnoszonych przez Polaków, w latach 1999 -2006 Trybunał wydał wobec Polski 318wyroków stwierdzających przynajmniej jedno naruszenie konwencji o ochroniepraw człowieka i podstawowych wolności. Najwięcej spraw przeciwko Polsce dotyczy zarzutów przewlekłości tymczasowegoaresztu (w latach 1999 - 2006 - 108 wyroków) oraz przewlekłości postępowaniasądowego (w latach 1999 -2006 - 210 wyroków).Reszta jest odrzucana na wstępie - kopia takiego powielanego schematu na końcuartykułu. Co z tego, jak ktoś nawet wygra w Stasburgu? - czasami wielkie g....Opisaliśmy w AP wygraną Stanisława Różańskiego - Trybunał w Strasburgu -wyciszanie wyroku - cenzura mediów. Jak na razie jedynym efektem naszej publikacji jest umieszczenie wyrokówTrybunału na stronach Ministerstwa www.ms.gov.pl Otrzymaliśmy też interpretację prawną w sprawie S. Różańskiego, którąprzedstawiamy czytelnikom - jeszcze wierzącym, że wyrok Trybunału może cośzmienić w ich życiu. Po pierwsze:Wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wiążą tylko strony postępowania.Nie mają mocy obowiązującej powszechnie. Nie uchylają automatycznie orzeczeńsądów krajowych. Ich moc jest względna – nie działają wobec wszystkich. Rozstrzygają konkretną sprawę i wyrażają ważne poglądy dotyczące zgodnościdanego prawa lub praktyki z Konwencją. Nie stanowią nowego stanu prawnego. Gdy Trybunał stwierdzi naruszenie, to na państwie spoczywa obowiązekdostosowania sytuacji prawnej i faktycznej do wymogów konwencji. Ma onoobowiązek podjąć wszelkie niezbędne kroki, aby wyeliminować skutki konkretnegonaruszenia i przywrócić stan zgodny z konwencją.Wybór środków pozwalających wypełnić obowiązek "wykonania" orzeczenia, a więcdostosowania sytuacji w konkretnej sprawie do wymogów Konwencji orazzagwarantowania, iż nie dojdzie do dalszych podobnych naruszeń w przyszłościnależy do danego państwa. W większości spraw, państwa lepiej lub gorzejwykonują orzeczenia Trybunału.Pojawiają się jednak sprawy, które rodzą problemy. Jeżeli żadne działanie nie może zostać zrealizowane przez dane państwo, Trybunał orzeka zadośćuczynienie pokrzywdzonej stronie. Organemodpowiedzialnym za egzekucję orzeczeń jest Komitet Ministrów Rady Europy.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Po drugie:W Pana sytuacji, należałoby zbadać, czy po wydaniu orzeczenia EuropejskiegoTrybunału Praw Człowieka zachodzi możliwość (jeśli nie skorzystał z poniższychmożliwości): 1. wznowienia postępowania z uwagi na wydany wyrok Trybunału – art. 408k.p.c z uwagi na pozbawienie możności działania w innych wypadkach możnawznowić w ciągu 5 lat od uprawomocnienia się wyroku 2. zmiany przepisów prawa z uwagi na wskazane naruszenia przez Trybunał zaskarżenie skargą kasacyjną na podstawie zarzutu obrazy prawa konwencyjnego(raczej z uwagi na termin, prawdopodobnie nie ma takiej możliwości)wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczeniaprzez Rzecznika Praw Obywatelskich lub Prokuratora Generalnego – niezgodnośćorzeczenia z Europejską Konwencją Praw Człowieka termin: 2 lata od dniauprawomocnienia się orzeczeniaMoże Pan wystąpić do prokuratora z wnioskiem o wystąpienie przez prokuratora zpowództwem o ustalenie ojcostwa dziecka. W interesie publicznym leżyprawidłowe ustalenie stanu cywilnego obywateli. Można żądać przeprowadzenianp. dowodu DNA (PCR) za zgodą przedstawiciela ustawowego. Odmowę zgody oceniasąd.W odpowiedzi na pismo od prokuratury należałoby wskazać, iż interes dziecka wunieważnieniu jego uznania przez J. M. jest, na co uwagę zwrócił EuropejskiTrybunał Praw Człowieka w swoim orzeczeniu.Zgodność uznania dziecka z rzeczywistym biologicznym ojcostwem (prawdąbiologiczną) jest standardem europejskim zgodnie z Europejską Konwencją ostatusie prawnym dziecka pozamałżeńskiego.------------------------------------------------------------------------------------------Po trzecie:Należy pamiętać, iż niezależnie od powyższego, pewne uprawnienia przysługująsamemu dziecku, po dojściu do pełnoletności, które może:1) wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa mężaswojej matki, nie później jednak jak w ciągu trzech lat od osiągnięciapełnoletności na podstawie art. 70 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego2) wniosek o unieważnienie jego uznania , jeżelimężczyzna, który je uznał, nie jest jego ojcem (nie później jednak jak w ciągutrzech lat od osiągnięcia pełnoletności art. 81 kodeksu rodzinnego iopiekuńczego Działania prawne w interesie publicznym.Kontakt:Maria Ejcharttel.: /22/ 556 44 69e-mail: M.Ejchart@hfhr.org.pl M.Ejchart@hfhr.org.pl Aby wysłać do nas e-mailmusisz mieć włączoną obsługę JavaScriptIV sekcja zajmująca się sprawami z Polski ma swojego przedstawiciela - LechaGardockiego znany nam od dawna z wrogiego nastawienia do Polaków, podobniejak bywszy RPO Andrzej Zoll - to ta sama krew niesłowiańska... Strasburg rok 2006 WYROKI www.ms.gov.plSprawa Dąbrowski przeciwko Polsce (skarga nr 18235/02, wyrok z dnia 19 grudnia2006 r.)format RTF, KBSprawa Szwargun-Baurycza przeciwko Polsce (skarga nr 41187/02, wyrok z dnia 24października 2006 r.)format RTF, KBSprawa Szymoński przeciwko Polsce (skarga nr 6925/02, wyrok z dnia 10października 2006 r.)format RTF, KBSprawa Tabor przeciwko Polsce (skarga nr 12825/02, wyrok z dnia 27.06.2006)format WORD, KBSprawa Byrzykowski przeciwko Polsce (skarga nr 11562/99, wyrok z dnia27.06.2006 r.)format WORD, KBSprawa Woś przeciwko Polsce (skarga nr 22860/02, wyrok z dnia 08.06.2006)format RTF, KBDecyzja o dopuszczalności w sprawie Woś (format RTF, KB)Sprawa Hutten-Czapska przeciwko Polsce (skarga nr 35014/97, wyrok z dnia19.06.2006)format RTF, KBSprawa Różański przeciwko Polsce (skarga nr 55339/00, wyrok z dnia 18.05.2006)format RTF, KBSprawa Ambruszkiewicz przeciwko Polsce (skarga nr 38797/03, wyrok z dnia04.05.2006)format RTF, KBSprawa Stankiewicz przeciwko Polsce (skarga nr 46917/99, wyrok z dnia06.04.2006)format RTF, KBSprawa Malisiewicz-Gąsior przeciwko Polsce (skarga nr 43797/98, wyrok z dnia06.04.2006)format WORD, KBO tym jak pisać skargi do Trybunału i jak stronniczo działa Starsburg będziejeszcze w AP. Linki do wybranych artykułów AP. Bystrzonowski Janusz - adwokat tarnowski i jego przekręt - jak z lokatorastać się właścicielem mieszkania - specjalista w okradaniu staruszek. Rzeszów - Sąd Wydział Karny - kolejny dowód niekompetencji i stronniczościprawniczej - psia sprawa tajemnicą państwową, czy może tajemnicą korupcjisędziowskiej!?! Czy wice-prezes Sądu Rejonowego w Rzeszowie Tomasz Mucha i sędzia Piotr Popek zakupili swoje aplikacje sędziowskie? - z cyklu patologiesystemu sądownictwa. Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu obozemkoncentracyjnym? Eksperymenty na pacjentach prowadzone przez psychiatręPiotra Ciska? PROKURATOR ADAM SAWICKI SKAZUJE BEZ WYROKU CHORĄ STARUSZKĘ NA CIĘŻKIEWIĘZIENIE - z cyklu patologiczne organy wymiaru (nie)sprawiedliwości. Biegli sądowi są jedną z najbardziej skorumpowanych grup - w polskich sądachkwitnie korupcja - raport Transparency International. Starzychowicz - kolejny dowód skorumpowania sędziego krośnieńskiego czychoroba umysłowa? - z cyklu patologie polskiego sądownictwa. Zawiadomienie Zbigniewa Kękusia o popełnieniu przestępstw obejmujące 15sędziów krakowskich, byłego rzecznika A. Zoll i jego żonę Wisławę Zoll - zcyklu patologie polskiego sądownictwa. ANDRZEJ ZOLL - RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICHpytanie: Czyj to rzecznik? - na pewno nie polskich praw i interesów - prawda imity o rzeczniku Wrocław - rażące uchybienia funkcjonariuszy prokuratury, oraz nadzoruMinisterstwa Sprawiedliwości w wyjaśnieniu upozorowanego samobójstwo MarkaStróżyka. Krytyka wyroków sądowych nie jest godzeniem w niezawisłość sędziowską.Nadmiar prawa prowadzi do patologii w zarządzaniu państwem - ProfesorBronisław Ziemianin Strasburg - wyroki Trybunału - ukarana Polska i polskie sądy za wydane wyrokinaruszające prawo - efekty skorumpowania polskich sędziów.Polecam sprawy poruszane w działach: SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników Tematy w dziale dla inteligentnych: ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA "AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com Stowarzyszenia Ochrony Praw ObywatelskichZespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar,Krzysztof Maciąg, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński orazwielu sympatyków SOPO uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm redakcja@aferyprawa.com Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓWJEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
~Anna
12-11-2010 / 18:07
Też popieram
~prawnik
10-11-2010 / 15:10
Należy jak najbardziej pozbawić sędziów i prokuratorów imunitetów i przywileju polegającego na tym że to my płacimy za nich składki na ubezpieczenie społeczne. Należy skonstruować przepisy które pozwolą premiować pracę porządnych (dokładnych i skrupulatnych) sędziów a piętnować nieuków którym się nawt niechce czytać dokładnie pozwu czy to apelacji.
~Waldemar
09-09-2010 / 00:00
to ten kalkschtein co byl w ruskim palacu nic nie zrobil z ta wasza wczesniejsza ,,petycja,,teraz piszecie do POdgajowego, jaja se robi ten co to wykombinowal
~Wolf
06-06-2010 / 00:00
Prawo powinno obowiązywać wszystkich. Znam taki przypadek z dawnych lat. Prokurator po pijanemu zastrzelił przechodzącą kobietę. Fakt że z tego miasta zniknął..natomiast został po cichu przeniesiony do innej prokuratury w innym mieście. Jestem za tym by sędziów i prokuratorów pozbawić immunitetu.[/big][/b]
~Dariusz
10-03-2010 / 00:00
POPIERAM ,ZABRAC IMUNITETY SĘDZIOM I PROKURATOROM
~Sebek
08-03-2010 / 00:00
[color=blue][/color][big]Jak ajest szansa powodzenia waszej akcji bo coś mi się wydaje że za mało nas. Przypadkiem tutaj trafiłem. I zastanawiam się, dlaczego ta inicjatywa jest opatrzona opłatą wstępną. Znam wielu ludzi poszkodowanych przez pseudo wymiar sprawiedliwości i pseudourzedników, których nie stać na internet a co dopiero na wnoszenie opłaty. Pomyślcie o tym aby rozpropagować waszą słuszną inicjatywę w mediach. Jestem chętny do pomocy ale nie widzę tu animatorów, zbyt mała transparentność. a może to podziemie? [/big]
~Tadeusz
12-02-2010 / 00:00
Pomysł petycji popieram w całości. Sytuacji w sądownictwie i prokuraturze nie zmieni się tak szybko ale trzeba mieć nadzieję,że z panoszeniem się tych "świętych krów" trzeba skończyć jak najszybciej.Jest to ewenement na skalę światową,gdyż są jedynymi co nie odpowiadają za swoje czyny.Nawet Prezydent RP odpowiada za swoje czyny przed Trybunałem Konstytucyjnym.Pisałem do Ministra Sprawiedliwości w tej sprawie i złożyłem propozycję karania sędziów i prokuratorów za udowodnione błędne decyzje punktami karnymi(podobnie jak stosuje się ten system wobec kierowców).Sędzia ,który "uzbierałby"odpowiednią ilość punktów karnych musiałby zdać egzamin państwowy.