Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
21 października 2017
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA PETYCJA NA RZECZ POZBAWIENIA IMMUNITETU SĘDZIÓW I PROKURATORÓW.

Petycja na rzecz pozbawienia sędziów i prokuratorów immunitetu
oraz korporacyjnych przywilejów.


Do
Marszałka Sejmu
Bronisława Komorowskiego
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 WARSZAWA
List do Marszałka

SZANOWNY PANIE MARSZAŁKU

Zgodnie z Art.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który informuje nas, czyli Naród, że - Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli
i zapewnieniu Art. 32.1. - Wszyscy są wobec prawa równi
-
okazuje się, że mamy też w nadanej nam Konstytucji kompromitujące Polskę
Art. 178. 1. Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom
Art. 179. Sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony ?

Art. 180. 1. Sędziowie są nieusuwalni ?

Konstytucja RP jednocześnie nas informuje:
Art. 4.1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
Art. 4.2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Pytamy się:
Jak to jest możliwe, że przedstawiciele narodu – posłowie – posiadają znacznie mniejszą władzę niż sędziowie?
Wynika to choćby z faktu kadencyjności (4 lata) sprawowania przez nich swoich funkcji, a przecież na jednej ze ścian budynku Sądu Najwyższego czytamy: "Memo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse haberet" - czyli: Nie można przenieść na drugiego więcej praw, niż się ma samemu"...

Dlatego wnosimy o powołanie specjalnej Komisji Sejmowej dla ustalenia zmiany tych kompromitujących Polskę artykułów w Konstytucji RP tj.

1/ Pozbawienia sędziów i prokuratorów immunitetu wzorem demokratycznych krajów takich jak: Stany Zjednoczone, Anglia, Australia, Niemcy, Francja, Belgia, Hiszpania, Irlandia i wielu innych;

2/ Ustalenia kadencyjności i weryfikacji pracy tych urzędników władzy;

3/ Wzorem państw demokratycznych wprowadzenie systemu Ławy Przysięgłych w sądownictwie dla kontroli i oceny przypadków szczególnie nieetycznych urzędników państwowych oraz obywateli, celem wyeliminowania wzajemnych układów korporacyjnych.

Działanie nasze ma na celu zwiększenie rangi i godności tych zawodów prawniczych.

Inicjatywa
Ogólnopolskiego Ruchu Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją.
Redakcji czasopisma AFERY PRAWA

Do wiadomości
Prezydent RP Lech Kaczyński

Motto:
Największym wrogiem PRAWA jest przywilej
Charles de Gaulle

ZŁÓŻ PODPIS POD PETYCJĄ PRZEZ INTERNET
(uwaga: należy zweryfikować podpis po otrzymania mailu na stronie www.petycje.pl/3446

Jesteś poszkodowany przez urzędników władzy?
Chcesz być poważnie przez nich traktowany?

Zgłoś do nas swoją chęć zbierania podpisów pod petycją w sądach, prokuraturach i urzędach całego kraju a otrzymasz od nas wzory dokumentów i materiałów reklamowych.

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Celem petycji jest poinformowanie i nagłośnienie sprzeczności prawnych istniejących w Konstytucji RP oraz zebranie ludzi i opracowanie technicznego rozwiązania dla wniesienia ustaw do sejmu. Dlatego wskazane jest zaangażowania się kompetentnych osób w tą inicjatywę dla utworzenia Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.
Wiemy, że na posłów nie warto liczyć.
Zdajemy sobie sprawę, że przy aktualnym rządzie i układach politycznych nie ma szans przegłosowania w Sejmie zmian samej Konstytucji dla osiągnięcia wspólnego celu.
Niemniej, zakładając, że kolejne wybory będą w następnym roku, jak najszybciej należy zacząć pracę i nad projektem zmian i naprawy Konstytucji RP - która została napisana nie tylko z błędami legislacyjnymi ale też gramatycznymi i stylistycznymi - jakoś tak całkiem nie po Polsku i wyraźnie nie dla Polaków...

Dlatego pod patronatem Afer Prawa na łamach czasopisma będziemy chcieli powołać:
1. Formalne stowarzyszenie,
2. Radę operacyjną,
3. Radę strategiczno - organizacyjną.

Te organy będą kontaktowały się z Rządem, będą mogły skutecznie zająć się realizacją idei zawartej w petycji, oraz ingerowaniem w wiele innych spraw z tego zakresu jak również kształtowaniem prawa w RP.

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

DLACZEGO URZĘDNIK NIE POWINIEN KRYĆ SIĘ ZA IMMUNITETEM

Immunitet sędziowski w sprawach karnych jest instytucją typową dla byłych pseudo-komunistycznych państw Europy Wschodniej. Na cywilizowanym Zachodzie, sędzia odpowiada za przestępstwa na tych samych zasadach co reszta obywateli, a nawet ostrzej, ponieważ tam on jest autorytetem.
W Polsce, aby prowadzić postępowanie karne przeciwko sędziemu, konieczna jest zgoda jego korporacyjnych kolegów na uchylenie immunitetu.
Jednak postępowanie o uchylenie immunitetu musi się toczyć długo, niejednokrotnie latami, ponieważ podobno potrzeba dokładnie zbadać wszystkie dowody. Logicznie rozumując, to takie postępowanie dyscyplinarne powinno być połączone z procesem karnym i wydaniem wyroku, a nie tylko ewentualnie zgodą na uchylenie immunitetu. Bez sensu jest dublowanie czynności w kolejnym identycznym procesie.

Obecny system prowadzi do tego, że zatrzymany sędzia czy prokurator musi być zwolniony, gdyż nie można wystąpić do sądu w konstytucyjnym czasie o areszt, ponieważ posiada immunitet. Ekstremalnym przykładem był casus prokuratora Krzysztofa W., który został zatrzymany za przyjmowanie łapówek, a następnie musiał być zwolniony, gdyż odwołał się od decyzji uchylającej mu immunitet. W trakcie swojego pobytu na wolności próbował zaś przekupić sędziów dyscyplinarnych, tak aby pozostawili mu immunitet.

Otóż wbrew temu co głoszą sędzia Teresa Romer, i były prezes Trybunału Konstytucyjnego Marek Safian, oraz ciechanowsko - rydzewsko - sieniawskie tzw. autorytety i inne lubelsko - toruńskie filary prawnicze, immunitet sędziowski wcale nie jest warunkiem bezwzględnie niezbędnym i koniecznym, by uczciwie wypełniać zaszczytne i dobrowolnie przyjęte na siebie obowiązki sędziego, zgodnie ze słowami roty ślubowania sędziowskiego. Wręcz przeciwnie, jest bardzo poważną przeszkodą. Żadnemu uczciwemu człowiekowi, żaden immunitet potrzebny nie jest. A tu chodzi przecież o nieskazitelnych. Tymczasem dowodów przestępstw nielicujących z godnością sędziego jest nie tylko w AP przerażająco dużo. Immunitet nie może służyć do zapewnienia bezkarności różnym typom przebranym w togi.

Z danych Krajowej Rady Sądownictwa wynika, że w latach 2001-07 wniesiono tylko 88 spraw, w których wniesiono o uchylenie immunitetu sędziego. W efekcie pociągnięto do odpowiedzialności tylko 43 osoby - gdy tymczasem czterokrotnie więcej przypadków nieetycznego postępowania urzędników dokumentowanych jest corocznie na stronach czasopisma Afer Prawa.
W 21 przypadkach wniosek dotyczył przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności, których górna granica wynosi co najmniej osiem lat. Chodziło m.in. o: sprzedajność (10 przypadków), oszustwo (2), wypadki komunikacyjne o poważnych skutkach (8), przestępstwa przeciw obyczajności (1).
Pomimo ewidentnych dowodów i tak w 27 przypadkach odmówiono uchylenia immunitetu - co potwierdza działanie wzajemnych koleżeńskich korupcyjno - korporacyjnych układów. Widzimy, że
dzisiaj wyraźnie sądy dyscyplinarne nie zdają egzaminu. Dlatego do rozpatrzenia właśnie tego typu spraw wskazane jest wprowadzenie niezależnego od korporacji prawniczych społecznego systemu Ławy Przysięgłych.
Zresztą zgodnie z Konstytucją to Naród powinien być tą najwyższą władzą - czyli m.in. właśnie do sądzenia sędziów. Jeżeli sędzia stronniczo będzie wystawiał wyroki to wybrana losowo Ława powinna być właśnie tą najwyższą odwoławczą instytucją dla obywateli.

Jeżeli sędziowie i prokuratorzy wzorem innych urzędników zaczną osobowo odpowiadać za popełnione pomyłki i błędy w sztuce, to na pewno w sądach i prokuraturach przestanie ginąć rocznie kilkaset tomów akt i dowodów uniemożliwiających skazanie przestępców. Z takiego właśnie powodu nie ma już szans m.in. na wykrycie sprawców zabójstwa Alicji i Piotra Jaroszewiczów, czy wyjaśnienie okoliczności samobójczej śmierci Ireneusza Sekuły i setek innych spraw.
Jednocześnie zaczną oni przygotowywać się merytorycznie do rozpatrzenia spraw im przydzielonych, a nie szukać dodatkowych dochodów i chałturzyć w innych niż sąd miejscach, żądając jednocześnie większego wynagrodzenia za symulowaną pracę w domu i za nadgodziny.

Należy tu zwrócić uwagę, że tylko z tytułu nieuzasadnionego kolejnego przedłużenia tymczasowych aresztowania w2007 r. do sądów wpłynęły 634 wnioski o przyznanie rekompensat za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie (w 2006 r. wniosków było 577). W 324 sprawach zasądzono odszkodowanie na sumę 5,6 mln zł
- tyle za błędy sędziów zapłaciło społeczeństwo.
A przecież w przeważającej większości spraw odszkodowawczych roszczeń nie przyznano lub znacznie zminimalizowano korzystając z małej świadomości prawnej społeczeństwa.
Bulwersującą sytuacją jest też to, że źle pracujący ( i często na szkodę społeczeństwa ) sędzia, w nagrodę przechodzi w wysoko płatny stan spoczynku.

Dlatego uważamy, że sędziowie i prokuratorzy są w stosunku do innych urzędników państwowych tak dobrze wynagradzani i korzystają z tak wielu niezasłużonych przywilejów, że kolejną decyzją Suwerena jakim jest Naród, powinni być pozbawieni przywileju branżowego jakim jest immunitet - przywileju, jak dowodzi praktyka - chroniącego ich przed odpowiedzialnością.
Ujęci na tzw. "gorącym uczynku" - zwłaszcza oni powinni być zagrożeni wyższym wyrokiem, niż przeciętny obywatel. Np. australijski sędzia ukarany za przekroczenie prędkości przy zastosowaniu fotoradaru, który miał zapłacić 70$ ( ale skłamał podając, że to jego znajoma prowadziła ) - został skazany na kilka lat więzienia. Sędzia tam jest autorytetem, dlatego złapany na kłamstwie jest znacznie ostrzej traktowany niż "zwykły" obywatel.

REDAKCJA AFERY PRAWA

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'

Wybrane teksty archiwalne o podobnej tematyce:

IMMUNITET DO POPRAWKI - DLACZEGO SĘDZIA NIE POWINIEN KRYĆ SIĘ ZA IMMUNITETEM cz.1

DYSKUSJA NAD IMMUNITETEM - Czy sitwa sama zrezygnuje z koryta i nahajki?

Co kryje przywilej immunitetu?

Prof. Lech Gardocki bajeruje

AKTUALNE WPADKI - PRZEKRĘTY W SĄDACH GDAŃSKICH

afery i wpadki prokuratorów i sędziów,

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

A w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

 
~ggw
09-11-2014 / 16:12
Mnie skrzywdziła Sędzia z Bielska-Białej Marta Garapich z SRiO która w sposób tendencyjny poprowadziła moją sprawę rozwodową.Jej negatywne nastawienie z tego co się dowiedziałem wynikało z tego''że spała na styropianie'' a ja swojego czasu byłem w/g niej człowiekiem złego PRL-u.W trakcie rozpraw dało się wyczuc wrogie nastawienie Sędzi do mnie.Odrzuciła moje dowody,kluczowe dla sprawy twierdząc że rzekomo są zmanipulowane,przyjęła że świadkowie mojej byłej żony są bardziej wiarygodni niż moi a było tak, że wrabiano mnie w rzekome pobicia których nikt nie widział bo ich nie było itp,itd.Przy braku dochodów zasądziła mi 2000 zł alimentów.Moje próby obrony czy zadawania pytań były utrącane grożbami ukarania grzywną.Protokół z przesłuchania świadków został zmanipulowany aby jego wymowa była przeciwko mnie.Kobiety jako sędziowie są drastycznie nieobiektywne i coś trzeba ztym zrobic.
~ggw
09-11-2014 / 15:52
Prokuratorzy,sędziowie,biegli powinni w uzasadnionych przypadkach odpowiadac przed powołaną w tym celu społeczną radą wyłonioną w bezpośrednich wyborach spośród wszystkich warstw społecznych aby wyroki i praktyka wymiaru sprawiedliwości była zgodna ze społecznym poczuciem sprawiedliwości.Powinni to byc ludzie nie zaangażowani politycznie.Wtedy byc może ta banda niegodziwców,speców od krzywdzenia ludzi zaczęła by sie liczyc ze społeczeństwem.
~waldizzagranicy
12-06-2014 / 20:20
kugelschreiber ty zapluty czerwony grafomanie ,
~kugelschreiber
20-02-2014 / 17:19
Strona holoty dla holoty. Samozwanczy zapluty trybun ludowy, obraza wszystkich o wszystko. Zygac sie chce widzac takie pieniactwo. Az musialem zjesc bigos na uspokojenie.
~neri7
26-07-2013 / 00:41
W związku z rażącym łąmaniem praw człowieka w obecnym PRL prosze o interwencje zmierzającą do 1/. Równego traktowania wszystkich obywateli, a mianowicie ze skutkiem nadania imunitetów wszystkim obywatelom, którzy jeszcze takowego nie otrzymali z wyłączeniem jedynie tych którzy weszli w konflikt z prawem w czasie posiadania przez nich imunitetu oraz pozbawieniem tych którzy za w/w konflikt jeszcze pozbawieni nie zostali. 2/. Zlikwidowania dotychczasowej procedury nadawania imunitetów i powołania ciała spośród społeczeństwa do nadawania imunitetów wszystkim obywatelom, ciała wybieranego przez obywateli co dwa lata i na poziomie dzielnic i gmin. Pozdrawiam obywatel czytelnik
~jarki60
10-07-2013 / 11:38
W dniu dzisiejszym odbyła się sprawa w Sądzie Rejonowym w Katowice -Wschód z mojego wniosku o ściganie Barbary Macha Radcy Prawnego z Sosnowca oraz mojej byłej zony Iwony Chojnackiej zatrudnionej US w Sosnowcu-które działając wspólnie i w porozumieniu powiadomiły SO w Katowicach w odpowiedzi na moje zażalenie ze ja cyt: złożyłem doniesienia na własna córkę na policji w sprawie przywłaszczenia mebli". Było to i nadal jest kłamstwem. Początkowo moja sprawa trafiła do SR w Sosnowcu ale SR w Sosnowcu z nie ustalonych przyczyn przesłał sprawę do Katowic a pomiędzy dwoma Sądami w Katowicach zaistniał tzw. spór kompetencyjny tez nie wiadomo dlaczego az wreszcie sprawa trafiła do SR w Katowicach-Wschód ul. Francuska 70 -czyli dawny Sąd Okręgowy gdzie Radca Pani Macha od wielu lat występuje w roku Radcy i jest tam "poukładana". Ja jako oskarżyciel zgodnie z art. 488 KPK zwróciłem się do SR w Katowice-Wschód o uzyskanie kserokopii rzekomego doniesienia mojego na własna córkę jak Pani Macha i była moja żona Iwona Chojnacka powiadomiła Sad Okregowy w Katowicach do sprawy o alimenty. W dniu dzisiejszym SSR w Katowicach AD umorzyła postępowanie.Po 15 minutowej przerwie SSR AD umotywowała umorzenie że córka inaczej myślała, była zona tez inaczej myślała a pani Radca Macha to w ogóle nie odpowiada bo tak miała przekazane przez była moja żonę. Czyli jak widać w chwili obecnej sądy nie opierają się na dowodach tylko na "myśleniu" osób które nawet nie były przesłuchane. Czyli dzisiaj sie dowiedziałem ze chyba złożyłem doniesienie na własna córkę bo inaczej tego nie można zrozumieć. Zgodnie z art. 213 par. 1 KK nie można mówić o popełnieniu przestępstwa zniesławienia w przypadku gdy zarzut który został uczyniony niepublicznie jest -prawdziwy. Sprawca może uniknąć zarzutów jeżeli udowodni w prowadzonym postępowaniu prawdziwość stawianych zarzutów. No cóż tu w tej sprawie Sąd nawet się nie wysilił i nie zwrócił się do Policji czy do Prokuratury o przesłanie rzekomego mojego doniesienia na córkę. Bo po co?? Tak to wszystko jest poukładane teraz sąd wydaje postanowienia jak usłyszałem dzisiaj na podstawie myśli osób trzecich.Czyli wszyscy dobrze myśleli ale SO w Katowicach został powiadomiony że ja złożyłem doniesienia na własna córkę. A Pani Macha to w ogóle nic nie rozumie i nie może odpowiadać karnie bo tak ja poinformowała klientka. Rok temu Iwona Chojnacka zatrudniona Urząd Skarbowy Sosnowiec podstawiła w SR w Sosnowcu wydruki za 11 miesięcy bez pieczęci Naczelnika US że niby za cały rok to jest dochód -bez kwietnia. pani Macha za zgodność z oryginałem podstemplowała swoją pieczątką jako zgodne z prawdą. No tak Chojnacka twierdzi jako urzędzik Skarbowy w Sosnowcu ze rok ma 11 miesięcy Barbara Macha potwierdza za zgodność a Sędzia Sadu rejonowego w Sosnowcu pani Katarzyna Pańczyk Lusinii udaje ze w Polsce rok ma 11 miesięcy i zaniża dochód Iwony Chojnackiej o 900 złotych co jest sprzeczne z rozliczeniem PIT. I wszystko dzieje się w IMIĘ RZECZPOSPOLITEJ Polskiej. Nie wspomnę ze Pani Pańczyk Lusini moje dowody poniesione na córkę nie zaprotokołowała i dołączyła do wydatków byłej mojej żony.A to pech .I Wszystko w Imię Rzeczpospolitej Polskiej.
~poszkodowana
28-06-2013 / 01:08
Zgadzam sie Zdzichu z Toba -przeciez sedzia to tez czlowiek,a przeciez nie ma ludzi nieomylnych,wszechwiedzacych itd.prawo I ustawy mozna interpretowac w rozny sposob I to zalezy jakie kto ma myslenie.W mojej sprawie Sad zinterpretowal ustawe,ktora wplynala na moja niekorzysc-bylam ofiara a zostalam przestepca.
~jarki60
01-12-2012 / 14:01
Należy również zauważyć że obecna moja żona ma córkę. Niezawisły sąd rejonowy w Sosnowcu i niezawisły SO w Katowicach nie dostrzegł że ona mieszka z nami i czasami też musi jeść. Sąd dobitnie podkreślił że nie mam obowiązku alimentacyjnego na nią.No własnie coś sobie żony córka wzięła z lodówki chyba jej to zabiorę.Ale Sąd jest niezawisły. To jest najważniejsze. Sąd uznał że na jedno dziecko w Polsce trzeba zgodnie z wyrokiem 1700-1800 złotych. Panie Premierze może by tak zgodnie z wyrokiem sądu dać każdej matce na każde dziecko po 1700 złotych na miesiąc. przecież to jest wyrok sądu niezawisłego.A te matki co nie maja majątku po księżach jak była moja żona i muszą za 1700 złotych wyżywić się i opłacić koszty mieszkania i nie tylko .Bądźmy uczciwi i dajmy każdej matce takie pieniądze. No tak w sadzie temat księży temat tabu.No tak kiedyś się żyło ponad stan jadło się dziczyznę,przepiórki,wakacje w zaciszu,jeździło się autkiem za pieniądze wiernych a teraz trzeba sobie zrobić bankomat z kogoś innego. Teraz Państwo nie dziwcie się jak się idzie do Urzędu Skarbowego dlaczego jesteśmy intruzami.Podatnik musi wykazać się dochodami za 12 miesięcy bo podobno tyle miesięcy ma rok w Polsce ale sam pracownik urzędu w Sosnowcu podkłada zaświadczenie i twierdzi ze rok ma 11 miesięcy a SR w Sosnowcu uznaje to za dowód i sam zaniża dochody byłem mojej żony o około 1100 złotych miesięcznie.To piękny wizerunek US w Sosnowcu.jak nie teczki z dokumentami na ławce w centrum Sosnowca to pracownik US który przedstawia w SR w Sosnowcu dochody swoje za 11 miesięcy bo w kwietniu była trzynastka i dodatkowa pensja.Co oczywiście potwierdza swoim pismem pani mec, Macha. Gdyby ktoś chciał obejrzeć to pismo to chętnie wyślę. jarki60@tlen.pl No bo może ktoś nie wierzyć!!!!
~jarki60
01-12-2012 / 12:50
Była żona Iwona Chojnacka zatrudniona Urząd Skarbowy Sosnowiec podała mnie o podwyższenie alimentów w marcu 2012r .Wzięła sobie adwokata Barbara Macha z Sosnowcu. Na sprawie sądowej przedstawiła wydruk z dochodów za 11 miesięcy bez kwietnia no bo w kwietniu jest przecież trzynasta i dodatkowa pensja,zeznawała w świetle art. 304 KPC to jest przyzwolenia sądów na zeznanie nie prawdy. Osoba uprzedzona w świetle tego art.nie będzie odpowiadać karnie za składanie fałszywych zeznań.Była żona zeznawała że jako urzędnik skarbowy w 2008 roku zarabiała 1600 złotych a utrzymanie dziecka wtedy kosztowało 1400-1500 złotych.Na tak musiała cały miesiąc życ za 100 złotych.Oczywiście zeznawała nie prawdę ponieważ zaniżała swoje dochody z 2008 roku o około 1500 złotych miesięcznie.Zeznawała że jako miesięczne wydatki na dziecko to co miesiąc komitet rodzicielski 150 złotych,wyprawka szkolna 600 złotych,wycieczki 300 złotych, itp oraz że pies ja kosztuje 60 złotych miesięcznie jakbym miał obowiązek alimentacyjny na psa.Zeznawała w Sądzie w Sosnowcu że w żaden sposób nie finansuje córki. Chwilę później ja zeznawałem i na dowód składania fałszywych zeznań przez byłą moją zonę wręczyłem wysokiemu ,niezawisłemu Sadowi w Sosnowcu a dokładnie sędzinie o nazwisku Pańczyk Lusinii dwa dowody. jeden to nadanie przesyłki poleconej -paczka z bluzkami,drugi dowód to rachunek ze sklepu Berhka na kwotę 144 złote- zakupy dla córka.Niezawisły Sąd tak zmanipulował sytuację że nie przyjął moich dowodów protokólarnie ,w aktach sprawy znajduje się potwierdzenie nadania jakby listu poleconego bo nie wiadomo o co chodzi a drugi dowód w postaci rachunku z Berkhi dołączył do rachunków byłej żony. Czyli moje dowody zniknęły.Ciekawa sytuacja. Ponadto niezawisły i wysoki sąd nie dostrzegł zeznania pit z którego wynika że dochody mojej byłej żony są o 1100 złotych wyższe miesięcznie,nie dostrzegł że zaświadczenie z US w Sosnowcu które również było w aktach sprawy również jest zgodne z zeznaniem PIT.Ale wysoki niezawisły sąd nie dostrzegł tego. Oczywiście pani Macha ubolewa cały czas przed SR w Sosnowcu że była żona musiała mnie spłacić po podziale majątku.No tak wreszcie niezawisły sąd zapytał mnie ile mi jeszcze zostało gotówki. No to było najważniejsze . Ponadto była żona jak zeznała w SR w Sosnowcu że zarabia 2130 złotych na dziecko musi wydać 1800-2000 tys. złotych. No tak biedna musi żyć za 130 złotych miesięcznie.Aż mnie serce ścisnęło.No Ale należy dostrzec że spłaciła mnie w kwocie 83 tys. złotych w rok.Jak nie trudno zauważyć bez żadnej pożyczki wypłaciła mi taka kwotę. Cud gospodarczy. Jak ona oszczędza,każdy z nas powinien mieć taką zaradną żonę.No ale niezawisły SR w Sosnowcu nie dostrzegł tego faktu. Ponadto SR w Sosnowcu nie dostrzegł znajdującej sie w aktach sprawy mapki geodezyjnej z Kalety-Drutarnia gdzie Iwona Chojnacka wspólnie ze swoją mamusią otrzymały spadek po plebani w Sosnowcu ul. Smutna. No tak jak się ma drugiego tatusia proboszcza Stanisława Szopa SP to teraz można działki sprzedawać.Taka zaradną żonę trzeba mieć. No nieraz całowała drugiego tatusia na dobranoc ale czego się nie robi za kasę.No ale niezawisły wysoki SR w Sosnowcu nie dostrzegł tego drobnego faktu.Ponadto niezawisły sąd dostrzegł że moja sytuacja poprawiła się. Jakoś tego tez nie potrafię zrozumieć .Przedtem zarabiałem o 675 złotych więcej a teraz mniej. No tak to racja sytuacja mi się poprawiła .mam teraz normalna żonę, a to jak trudno nie zauważyć kosztuje.Pechem dla mnie jak nie trudno zauważyć przez niezawisły SR w Sosnowcu jest fakt że moja obecna zona ma dom. jaki pech. Powinna mieszkać w lesie i myć się w kałuży a ja z nią .Tu by się wszyscy cieszyli. Moja była oszczędna i gospodarna żona zeznawała w sądzie . że nawet mam meble. No tak powinienem na skrzynkach siedzieć w mieszkaniu .Odwołałem się od tej decyzji niezawisłego SR w Sosnowcu.W kolejnym piśmie pani Macha mec. mojej zony poinformowała SO w Katowicach że ja złożyłem doniesienie na córkę na policję w sprawie kradzieży mebli. Poświadczenie nie prawdy.!!!!Poinformowałem o tym fakcie prokuraturę rej. w Sosnowcu która wpierw nie wiedziała co z tym zrobić ,przesłała na opolszczyznę sprawę a gdy sprawa wróciła do Sosnowca Prokuratura poinformowała mnie że cyt:"nie doszło do sfałszowania dokumentu " tj o czyn z art. 270 KK. O co tu chodzi???? . oczywiście bez prawa do zażalenia. Ciekawe.!!!!Gdy przedzwoniłem do szanownej pani Prokurator to poinformowała mnie by sam na siebie doniesienie napisał. A gdy kolejny raz zwracałem się z zapytaniem czy prokuratura jest w posiadaniu rzekomego zawiadomienia o przestępstwie zgłoszonym na moja córkę to nie potrafią odpowiedzieć. Ponadto Pani Macha zainicjowała pismem bezwzględne zabranie mebli z mieszkania w Sosnowcu które były mi przydzielone z podziału. ja nigdy nie chciałem brać mebli i poinformowałem wcześniej o tym córkę.Pani Macha jednak stanowczo poleciła zabrać meble.Gdy chciałem podarować to jakiejś biednej kobiecie to była gospodarna żona pracownik US w Sosnowcu wyrzuciła meble by nawet biednej kobiecie nie dać mebli. No ale córka dzwoniła do mnie tatuś jak nie musisz to nie zabieraj mebli.No jak tu wytłumaczyć córce że jej mamusia wraz z panią Macha zainicjowały zabranie i mebli by wykazać w SR w Sosnowcu jaki to zły ojciec jestem jestem nawet meble zabieram.Ponadto w lutym br dałem córce zloty łańcuszek z podziału, zakupy w Bershe. żona zeznawała że to stary łańcuszek a wcześniej bluzki to taki tanie z bazaru.Bluzki były akurat z Berlina firmowego sklepu. Sąd przecież wszystko łyknie.Niezawisły Sąd.odwołałem się od tej decyzji sądu do SO w Katowicach.Trzy sędziny,pani Macha i biedna protokolantka która z pewnością nie sypia po nocach.Nie muszę chyba wyjaśniać jak wyglądała sprawa odwoławcza!!! Podobno chodzi tu o dobro dziecka.Kpina. matka znęca się psychicznie nad dzieckiem i informuje ją że tatuś doniósł na nią na policję. Przed świętami to miły akcent.Dobrze przynajmniej ze sady są niezawisłe a dobro dziecka najważniejsza wartością. na nie należy zapomnieć o księżach. Kto ma księdza w rodzie to mu bieda nie dobodzie.Jarecki
~Wolnyczlowiek
04-09-2012 / 18:33
Wszyscy sa rowni czas skonczyc z ta nietykalnoscia legalnej mafi!