Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
30 stycznia 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 16-02-2013

Kraków - czy sędzia Elżbieta Bednarczuk odważy się skazać Andrzeja Zolla ? Zbigniew Kękuś

2013.02.14 Wniosek Zbigniewa Kękusia do sędzi Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny Elżbiety Bednarczuk o zobowiązanie Andrzeja Zolla do
1.prezentacji dowodów, które zgłosił w sprawie z powództwa Z. Kękusia przeciwko niemu o odszkodowanie,
2. wyjaśnienia, dlaczego zgłosił dowody jak, w p. 1, w tym zdjęcia Redaktora Naczelnego portalu ?Afery Prawa?, Pana Zdzisława Raczkowskiego

Kraków, dnia 14 lutego 2013 r.
Zbigniew Kękuś

SSO Elżbieta Bednarczuk[1][1]
Sąd Okręgowy w Krakowie
I Wydział Cywilny
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków  

Sygn. akt: I C 2213/12

1.        Przeciwko Andrzejowi Zollowi o odszkodowanie  

Dotyczy:
I.        
Prowadzone przez Adresatkę niniejszego pisma posiedzenie w dniu 13 lutego 2013 r.

II.       
Wniosek o dopuszczenie dowodów, jak w pozwie oraz w piśmie z dnia 11 lutego 2013 r., w tym m.in.:
1.      
 z wydanego pod redakcją Andrzeja Zolla Kodeksu karnego część szczególna, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. 3 wydanie, 2008r., LEX  Wolters Kluwer business, s. 942, na okoliczność, że Andrzej Zoll złożył w dniu 11 kwietnia 2005 r. przed prokuratorem Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławą Ridan oraz w dniu 17 lipca 2007 r. przed sędzią Sądu Rejonowego w Dębicy Tomaszem Kuczma  zeznania w sprawie, sygn. II K 451/06, w której ścigano mnie i skazano:
a.      
za czyn – znieważenie RPO jako konstytucyjnego organu RP /art. 226 § 3 k.k./, który według teorii prawa karnego podanego w w.w. publikacji nie jest przestępstwem,
b.      
według teorii prawa karnego podanego w w.w. publikacji jest ścigany z oskarżenia prywatnego – art. 212 § 2 k.k.

2.      
z akt sprawy Sądu Rejonowego w Dębicy sygn. II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ na okoliczność, że Sąd Okręgowy w Rzeszowie uchylił wyrokiem z dnia 15 września 2010 r. skazujący mnie wyrok z dnia 18.12.2007 r. w zakresie czynu XVII, tj. znieważenie konstytucyjnego organu RP, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastującego ten urząd Andrzeja Zolla – art. 226 § 3 k.k.
3.      
z akt sprawy Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód, sygn. akt 1Ds. 80/06/S, na okoliczność, że w tej samej sprawie karnej przeciwko mnie, w której zeznania w postępowaniu przygotowawczym złożył Andrzej Zoll, sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy SSR Maria Włodarczyk zawiadomiła prokurator Radosławę Ridan, że nie czuje się przeze mnie pokrzywdzona i z tego powodu prokurator wydała w dniu 14 czerwca 2006r. postanowienie o umorzeniu śledztwa.

4.       z przesłuchania Andrzeja Zolla, jak w moim:
a.      
pozwie,
b.      
piśmie z dnia 11 lutego 2013 r.  

Wielce Szanowna Sędzio Bednarczuk,  

W dniu 13 lutego 2013 r. prowadziła Pani posiedzenie w sprawie z mojego powództwa przeciwko Andrzejowi Zollowi o odszkodowanie.

Nie uczestniczyłem w nim. Nie uczestniczył w nim także Andrzej Zoll.

Reprezentował go pełnomocnik, najpewniej Autor odpowiedzi na pozew, adw. dr hab. Janusz Raglewski – Załącznik 1:
Dowód:          Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny, sygn. akt IC 2213/12, Pełnomocnictwo z dnia 3 stycznia 2013 r. Andrzeja Zolla dla adw. dr hab. Janusza Raglewskiego – Załącznik 1  

W posiedzeniu uczestniczyli między innymi przedstawiciele mediów internetowych, w tym Redaktor Naczelny portalu „Afery Prawa”, Pan Zdzisław Raczkowski, którego zdjęcie Andrzej Zoll zamieścił trzykrotnie – pliki 2, 5, 6 – jako dowody w sprawie – Załącznik 2:
Dowód:          Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny, sygn. akt IC 2213/12, odpowiedź z dnia 4 stycznia 2013 r. Andrzeja Zolla na pozew – Załącznik 2  

Celem ograniczenia objętości niniejszego pisma załączam tylko jedno z trzech zdjęć red. Zdzisława Raczkowskiego, które Andrzej Zoll załączył jako dowody w sprawie z mojego powództwa przeciwko niemu, tj. Andrzejowi Zollowi.  

Osoby, które uczestniczyły w posiedzeniu prowadzonym przez Panią zawiadomiły  mnie, że Pani poinformowała je o zamiarze ogłoszenia wyroku w dniu 20 lutego 2013 r. oraz że skoncentrowała się Pani przede wszystkim na wątku rekomendowania mi przez Andrzeja Zolla od 2002 roku żebym poddał się badaniom psychiatrycznym w połączeniu ze zgodą, którą ja wyraziłem na poddanie się takowym na żądanie  SSR del. Agaty Wasilewskiej-Kawałek przedstawione mi podczas posiedzenia prowadzonego przez nią w dniu 17.12.2001 r., a następnego dnia, tj. 18.12.2001 r. wycofałem ją.

Okoliczności, w jakich wyraziłem zgodę na żądanie SSR del. A. Wasilewskiej-Kawałek oraz przyczyny jej przeze mnie potem wycofania przedstawiłem w pozwie oraz w piśmie z dnia 11.02.2013 r.  

W związku z Pani zachowaniem podczas posiedzenia w dniu 13.02.2013 r. przypomnę, że złożyłem pozew przeciwko Andrzejowi Zollowi o odszkodowanie z tytułu naruszenia mojej godności i zniszczenia mi opinii na rynku pracy, a z tym życia.

Pragnę także wyjaśnić, że prezentowania mnie przez Andrzeja Zolla od 2002 roku jako osoby chorej psychicznie jest tylko jednym i wcale nie najważniejszym – jak wydaje się być dla Pani - wątkiem mojego pozwu przeciwko niemu.

Najważniejszym moim zarzutem jest, że mi Andrzej Zoll zniszczył opinię na rynku pracy, a z tym życie przez uczynienie mnie przestępcą, w tym w sprzeczności z teorią prawa karnego podawaną w Komentarzu do kodeksu karnego wydawanego pod redakcją samego Andrzeja Zolla.

A Pani tym się w ogóle nie zajęła podczas posiedzenia w dniu 13.02.2013 r., zapowiadając wydanie wyroku podczas następnego posiedzenia. To reguła, że prokuratorzy i sędziowie chronią Andrzeja Zolla przed konsekwencjami naruszania przez niego prawa i patologicznych zachowań. Chce Pani ogłosić wyrok za tydzień, to znaczy, że – standardowo – odrzuci Pani wszystkie dowody zgłoszone przeze mnie. Pani wie, że niedopuszczenie przez Panią dowodów nie jest przyczyną odwoławczą. Skoro dała sobie Pani jednak tydzień na wydanie wyroku, skorzystam z okazji i zwrócę Pani uwagę na to, co w moim pozwie najważniejsze. Nie będzie Pani mogła udawać, że Pani go nie zrozumiała.

Przypomnę zatem, że Andrzej Zoll obciążył mnie dwukrotnie zeznaniami w sprawie, w której ścigano mnie za znieważenie w okresie styczeń 2003 r. do wrzesień 2005 r. za pośrednictwem www.zgsopo.webpark.pl i strony internetowej  www.zkekus.w.interia.pl, konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w jego, osobie piastującego ten urząd osobie – art. 226 § 3 k.k.

Po raz pierwszy obciążył mnie A.Zoll zeznaniami w dniu 11 kwietnia 2005 r. w ramach postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławę Ridan. Na podstawie złożonych przez Andrzeja Zolla zeznań, prokurator R. Ridan wydała w dniu 12 czerwca 2006  r. akt oskarżenia.
Podała w nim między innymi – Załącznik 3:

„Akt oskarżenia przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi o przest. z art. (…) 226 § 3 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk (…). Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, a to zeznań świadków (…) Andrzeja Zolla (k:256-257)  Oskarżam Zbigniewa Kękusia (…) ojca dwojga dzieci w wieku 19 i 15 lat pozostających na jego utrzymaniu, z zawodu ekonomistę, zatrudnionego jako Dyrektor Obszaru Zarządzania Zakupami, Nieruchomościami i Kosztami Banku Zachodniego WBK SA  (…) o to, że: (…) XVII. w okresie od stycznia 2003r. do maja 2005r. – w Krakowie działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu – za pośrednictwem portalu internetowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca  - www.zgsopo.webpark.pl i założonej przez siebie strony pod domeną zkekus.w.interia.pl znieważył Andrzeja Zolla piastującego urząd Rzecznika Praw Obywatelskich używając wobec niego słów obraźliwych i pomówił go o takie postępowanie i właściwości, które mogą poniżyć go w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla piastowanego urzędu to jest o przest. z art. 226 § 3 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.

Dowód:          Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, akt oskarżenia prokurator Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – Załącznik 3  

Przypomnę, że informowałem Sąd, że gdyby mnie Andrzej Zoll nie obciążył zeznaniami w postępowaniu przygotowawczym, prokurator R. Ridan musiała by umorzyć śledztwo.

Przypominam, że w tej samej sprawie, tj. z zawiadomienia prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie SSA Włodzimierza Barana, prokurator Radosława Ridan ścigała mnie za znieważenie w związku z pełnieniem obowiązków służbowych /art. 226 § 1 k.k./ i zniesławienie /art./ 212 § 2 k.k./ sędzi Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy SSR Marii Włodarczyk.

SSR Maria Włodarczyk zawiadomiła jednak prokurator R. Ridan, że nie czuje się przeze mnie pokrzywdzona i nie chce, żeby prokuratura prowadziła z jej udziałem jakiekolwiek działania procesowe.

Prokurator R. Ridan wydała z tej przyczyny w dniu 14 czerwca 2006 r. postanowienie o umorzeniu śledztwa:

 „Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód, 1 ds. 80/06/s Kraków, 14.06.2006r. POSTANOWIENIE o umorzeniu śledztwa

Radosława Ridan – prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków – Śródmieście Wschód, po zapoznaniu się z aktami sprawy sygn. 1 ds. 80/06/S przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi podejrzanemu o przest. z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk na zasadzie art. 322 § 1 kk postanowił umorzyć śledztwo w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi podejrzanemu o to, że: w okresie od czerwca 2005r. do sierpnia 2005r - w Krakowie działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu - za pośrednictwem portalu internetowego   Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca - WWW. zgospo.webpark.pl i założonej przez siebie strony pod domeną zkekus.winteria.pl znieważył Sędzię Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy Wydział III Rodzinny i Nieletnich – Marię Włodarczyk w związku z pełnieniem przez nią obowiązków służbowych używając wobec niej słów obraźliwych i pomówił ją o takie postępowanie i właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla wykonywania zawodu sędziego, tj. o przest. z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 1 kk w zw. z art. 12 kk wobec braku podstaw do wniesienia aktu oskarżenia.

UZASADNIENIE (…)  W toku postępowania przygotowawczego w sprawie z zawiadomienia Prezesa Sądu Apelacyjnego podjęto czynności w kierunku przesłuchania w charakterze świadka SSR Marii Włodarczyk. Jednakże wymieniona oświadczyła, iż nie stawi się na wezwanie albowiem nie jest zainteresowana prowadzeniem postępowania odnośnie jej osoby i nie czując się pokrzywdzoną działaniem Zbigniewa Kękusia nie chce aby były prowadzone z jej udziałem jakiekolwiek czynności procesowe.

Mając powyższe na uwadze – w zakresie czynu opisanego w sentencji niniejszego postanowienia – śledztwo przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi należało umorzyć wobec stwierdzenia, że postępowanie w tym zakresie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia.

Prokurator Radosława Ridan”

Dowód:          Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód, sygn. akt 1Ds. 80/06/S, postanowienie prokurator Radosławy Ridan z dnia 14 czerwca 2006r. o umorzeniu śledztwa  

A Andrzej Zoll obciążył mnie - w dniu 11 kwietnia 2005 r. - zeznaniami przed prokurator Radosławą Ridan.

Przypomnę raz jeszcze – żeby Pani nie pominęła tego wątku w uzasadnieniu do wyroku, który Pani wyda – że powszechne wśród ekspertów w dziedzinie prawa karnego jest stanowisko, że Rzecznik Praw Obywatelskich będąc organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej.

Nawet w Komentarzu do kodeksu karnego pod redakcją Andrzeja Zolla podano:
„Art. 226 § 3. (…) Przedmiot czynności wykonawczej (…) Przedmiotem czynności wykonawczej typu czynu zabronionego opisanego w art. 226 § 3 są konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres znaczeniowy tego terminu jest sporny w doktrynie (por. A. Zoll (w: ) Kodeks Karny …, red. A. Zoll, s. 736. (…) W doktrynie słusznie jednak wskazano, iż nie każdy organ konstytucyjny jest jednocześnie organem Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. takim, który jest powiązany z wykonywaniem jednego z trzech rodzajów władzy w odniesieniu do państwa. Według tego poglądu organami RP są zatem tylko: Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrów, ministrowie, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny.” /Źródło: Kodeks karny część szczególna, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcją Andrzeja Zolla, 3 wydanie, 2008r., LEX  Wolters Kluwer business, s. 942/.  

Nie wymienia Andrzej Zoll wśród organów konstytucyjnych Rzeczypospolitej Polskiej Rzecznika Praw Obywatelskich.  

Nie dość zatem, że mnie Andrzej Zoll uczynił jako Rzecznik moich praw przestępcą, to uczynił mnie nim w sprzeczności z teorią prawa, podawaną w publikacjach wydawanych pod jego redakcją. Jako Rzecznik Praw Obywatelskich też nie wiedział Andrzej Zoll – zeznania przed prokurator R. Ridan składał w dniu 11 kwietnia 2005 r.; Rzecznikiem był od 2000 roku do lutego 2006 r. - że Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie zeznań Andrzeja Zolla, prokurator Radosława Ridan oskarżyła mnie, a sędzia Tomasz Kuczma skazał za czyn, który … nigdy nie był przestępstwem, tj. za znieważenie konstytucyjnego organu RP, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie Andrzeja Zolla art. 226 § 3 k.k.

Jak informowałem Sąd – a zatem Panią – pismem z dnia 11 lutego 2013 r. sędzia Tomasz Kuczma uznał mnie za winnego znieważenia konstytucyjnego organu RP, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastującego ten urząd Andrzeja Zolla i na podstawie art. 226 § 3 k.k. wymierzył mi karę grzywny w kwocie 4.000,00 /słownie; cztery tysiące/ zł. Uczy się człowiek, potem przez lata uczciwie – w przeciwieństwie do Andrzeja Zolla – pracuje. Nagle trafia na mściwego, ale cieszącego się ogromną sympatią sędziów i prokuratorów, potrafiącego się tylko użalać nad sobą tumana i … po karierze zawodowej, czyli po człowieku, ofierze degenerata.  

Kara grzywny to jedna tylko z konsekwencji uczynienia mnie przez Andrzeja Zolla przestępcą za czyn, który nawet według niego nie jest przestępstwem.

Zanim przedstawię inne przypomnę, że w odpowiedzi z dnia 4 stycznia 2013 r. na mój pozew Andrzej Zoll podał:
„Zbigniew Kękuś wysyłał także pisma obrażające Pozwanego, mające na celu zaszkodzenie w stosunkach pracowniczych i zepsucie opinii na Uniwersytecie Jagiellońskim.”
Dowód:          Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. akt IC 2213/12, odpowiedź z dnia 4 stycznia 2013 r. Andrzeja Zolla na pozew  

A. Zoll skarży się na mnie – to jego jedyna, do perfekcji opanowana taktyka – że mu szkodzę w stosunkach pracowniczych.

Tymczasem moi pracodawcy z powodu jego przerażającej ignorancji otrzymywali pisma, jak to skierowane przez komornika Marcina Godynia do Zarządu DTZ Management Sp. z o.o., gdzie pracowałem na stanowisku dyrektora dwóch centrów handlowych należących do austriackiej Firmy Akron Management – Załącznik 4:
 „Kraków, dnia 18-07-2008 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy, Marcin Godyń /adres – ZKE/ sygn. akt XII KMS 128/08 DTZ Management Sp. z o.o. /adres – ZKE/ ZAJĘCIE WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ 1. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy zgodnie z wnioskiem wierzyciela Sąd Rejonowy w Dębicy Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych, 39-200 Dębica ul. Słoneczna 3 działając na podstawie art. 881 kpc oraz tytułu wykonawczego: Sądu Rejonowego w Dębicy, zdnia 18.12.2007 sygn. akt II K 451/06 wzywa do potrącenia poza częścią wolną od zajęcia dłużnikowi, pracownikowi Waszego Zakładu Kękuś Zbigniew PESEL /adres – ZKE/  (…) Zobowiązuje się Zakład Pracy jako dłużnika zajętej wierzytelności na podst. art. 882 kpc do pisemnego powiadomienia komornika w ciągu tygodnia:
1) o wysokości wynagrodzenia dłużnika wraz ze wszystkimi dodatkowymi dochodami w okresie ostatnich trzech miesięcy, za każdy miesiąc oddzielnie,

2) w jakiej kwocie i terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane

3) o istnieniu i rodzajach przeszkód, które uniemożliwiają realizację zajęcia wynagrodzenia za pracę,

4) o każdej zmianie okoliczności wymienionych w pkt. 1) 2) 3)

5) Niewykonanie obowiązku wymienionego w punktach 1)..4) spowoduje nałożenie na osobę winną zaniedbania grzywnę w wysokości ustawowej.

5. Zajęcie wynagrodzenia za pracę jest dokonane z chwilą doręczenia zawiadomienia Zakładowi Pracy (art. 883 kpc). Zakład Pracy, który naruszył obowiązki wynikające z niniejszego zajęcia, stosownie do art. 886 kpc odpowiada za wyrządzoną przez to wierzycielowi szkodę.

Sporządzenie listy płac nie wstrzymuje wykonania niniejszego zajęcia.

Równocześnie informuje się dłużnika, że nie wolno mu odebrać wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia aż do pełnego pokrycia długu. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń”

Dowód:          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń, Zajęcie z dnia 18.07.2008r.wynagrodzenia Z. Kękusia za pracę w Firmie DTZ Management Sp. z o.o. z tytułu egzekucji należności sądowych – Załącznik 4  

Ściganie mnie przez komornika z przyczyn leżących po stronie mściwego tumana także szkodziło i to ogromnie moim „stosunkom pracowniczym”.

Ten chroniony przez prokuratorów i sędziów tuman zupełnie nie zdaje sobie z tego sprawy.

Skutkiem uznania mnie za sprawcę czynu, który nie był przestępstwem komornik M. Godyń psuł mi także przez kilka lat opinię w moim właściwym miejscowo Urzędzie Skarbowym, kierując tam „Zajęcia Wierzytelności”, jak to z dnia 2008-07-08 – Załącznik 5:

Dowód:          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń, skierowane w dniu 2008-07-08 do Urzędu Skarbowego Kraków Krowodrza ZAJĘCIE WIERZYTELNOŚCI – Załącznik 5  

Kreowanie mi wizerunku osoby chorej psychicznie to zatem jeden tylko, nie najważniejszy dowód zniszczenia mi opinii. Z całą pewnością dowód naruszania mojej godności, jak złożenie zeznań w dniu 11 stycznia 2011 r. w sprawie Prokuratury Rejonowej w Dębicy sygn. 1 Ds. sygn. 1 Ds. 1053/10. że ja jako osoba niezrównoważona atakuję Andrzeja Zolla.

Jest jednak zarazem dowodem wiarygodności informacji przekazywanych mi o Andrzeju Zollu, że on należy do frakcji Żydów ortodoksów radykalnych, szowinistów, charakteryzujących się szczególną mściwością, nienawiścią do gojów.

Rzeczywiście, wyjątkowo mściwy z niego tuman. Czymże innym, jak nie dowodem wyjątkowej mściwości, a zarazem bezgranicznej głupoty są złożone przez niego dowody przy odpowiedzi z dnia 4 stycznia 2013 r. na mój pozew. Z niewyjaśnionych przyczyn złożył Andrzej Zoll jako dowody między innymi materiały pt. „Stop Syjonizmowi”.

Są to materiały pod tytułami, między innymi:
1.      
„Polska jest sojusznikiem i dobrym przyjacielem Izraela” – Władysław Bartoszewski
2.      
Przedsiębiorstwo Holocaust
3.      
Żydokomuna w Polsce – III RP (PRL bis)
4.      
Korzenie współczesnego żydostwa + film
5.      
Judeofaszyzm – zbiór filmów
6.      
Słowiańskie niewolnice w rękach żydowskich Panów
7.      
Judeopolonia – bat na żydowskie kłamstwa
8.      
Prawda za bramami Auschwitz – film
9.      
O żydowskim rodowodzie masonerii - Henryk Pająk
10.   
Ukryty Holocaust – Eustach Mullins
11.   
Psychopatologia judaizmu
12.   
Uruchomiono spisek zniszczenia Stanów Zjednoczonych
13.   
Oczami muzułmanina
14.   
Wojna z chrześcijaństwem
15.   
NWO
16.   
Mit „6 milionów”
17.   
Żydowski holokaust jest oszustwem
18.   
Obrona przeciwko Żydowskiej agresji
19.   
Żydowska supremacja
20.   
Żydomasońska rewolucja w Kościele Katolickim
21.   
Spis artykułów o holoszwindlu
22.   
Protokoły Mędrców Syjonu
23.   
Poznaj Żyda
24.   
Żydowski faszyzm
|25.    Holokaustyczny przemysł
26.   
Holo propaganda

Dowód:          Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. akt IC 2213/12, odpowiedź z dnia 4 stycznia 2013 r. Andrzeja Zolla na pozew, załączniki, materiały pt. „Stop Syjonizmowi”  

Andrzej Zoll to – okazuje się – nie tylko sadysta, który przez kilka lat znęcał się nad moim chorym dzieckiem, pozbawiając go, jako RPO, możności korzystania z jego konstytucyjnych i ustawowych praw do ochrony zdrowia. To nie tylko tuman, który uczynił mnie przestępcą w sprzeczności z doktryną prawa karnego prezentowaną jako słuszna w publikacjach wydawanych pod jego redakcją.

To także wyjątkowo bezmyślny mściwy, głupek, gotów w jego bezgranicznej bezmyślności skierować  przeciwko mnie, prezentowanemu przez niego jako antysemita, Mossad.

Przypomnę, że Mossad to Instytut Wywiadu i Zadań Specjalnych, izraelska agencja wywiadowcza odpowiedzialna za m.in. gromadzenie politycznych, technicznych i gospodarczych danych wywiadowczych poza granicami kraju.  

Skoro Andrzej Zoll zgłosił podane wyżej materiały jako dowody w sprawie z mojego powództwa przeciwko niemu żądam, żeby go Sąd zobowiązał do zaprezentowania Sądowi
1.      
wyżej wymienionych materiałów,
2.      
wyjaśnienia dla każdego z tych materiałów z osobna, dlaczego zgłosił je jako dowody w sprawie z mojego powództwa przeciwko niemu.

Przypomnę, że pismem z dnia 13 lutego 2013 r. złożyłem wniosek w tej sprawie – Załącznik 6:
Dowód:          Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny, sygn. akt IC 2213/12, pismo z dnia 13 lutego 2013 r. – Załącznik 6  

Jak mnie poinformowały osoby uczestniczące w posiedzeniu w dniu 13 lutego 2013 r., Pełnomocnik Andrzeja Zolla, adw. dr hab. Janusz Raglewski zapytany przez Sąd, dlaczego wyżej wymienione materiały zostały zgłoszone jako dowody, nie potrafił tego wyjaśnić.

Celem zapobieżenia ewentualnym skutkom głupoty Andrzeja Zolla, kopię niniejszego pisma doręczę Ambasadorowi Izraela w Polsce, Ekscelencji Zvi Rav-Ner, zapewniając Ekscelencję, Sąd oraz Adresatów kopii niniejszego pisma, że nie jestem rasistą-antysemitą, jakim mnie prezentuje Andrzej Zoll.

Bronię się tylko przed patologią przedstawicieli niektórych środowisk w Polsce, w tym Żydów ortodoksyjnych radykałów, potępianych przez normalnych ludzi wszystkich ras i wyznań pod każdą szerokością geograficzną. Co do tego, że Andrzej Zoll jest postacią patologiczną, nie mam, jako jego patologii ofiara, żadnych wątpliwości. Kolejnym, wśród mnóstwa innych, tego dowodem, dowody, które zgłosił w sprawie z mojego pozwu przeciwko niemu. Niech go Sąd – Adresatka niniejszego pisma – nie chroni przed ich prezentacją.  

Wielce Szanowna Sędzio Bednarczuk,  

Niech Pani nie chroni postaci na wskroś patologicznej, jaką jest Andrzej Zoll. Niech Pani nie udaje, że Pani nie zrozumiała, jakie zarzuty stawiam Andrzejowi Zollowi. Niech go Pani nie chroni przed prezentacją zgłoszonych przez niego dowodów.

Oczywiście może się Pani zachować, jak któraś z asesorek sądów i prokuratur, które przez lata traktowały Andrzeja Zolla jak bożyszcze i chroniły tego sadystę i mściwego tumana przed konsekwencjami jego patologicznych zachowań.

Pragnę wszak zauważyć, że artykuł Artykuł 328. § 2 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi:
„Uzasadnienie wyroku powinno zawierać wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, a mianowicie: ustalenie faktów, które sąd uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, i przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, oraz wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa.”  

Jakie ja przedstawiłem Andrzejowi Zollowi zarzuty oraz jakie w związku z nimi zgłosiłem dowody wie większość Adresatów kopii niniejszego pisma.

Po wydaniu przez Panią wyroku oraz po otrzymaniu sporządzonego doń przez Panią uzasadnienia, sporządzę – jeśli dożyję, jak Pani zapewne wie, śp. Claudiu Crulic nie dożył przyznania się przez sędziów i prokuratorów do pomyłki - dokument, w którym dokonam ich konfrontacji z informacjami z mojego pozwu i doręczę go Adresatom kopii niniejszego pisma, którzy są zarazem Adresatami pozwu i mojego pisma z dnia 11.02.2013 r.

Jak z Państwem, sędziami, obcuję od 1997 roku wiem, że wielu z Was satysfakcjonuje wielce, że w 1971 r. Sąd Najwyższy orzekł - postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 sierpnia 1971 r., I CZ 121/71, OSNCP 1972/3 poz. 55 - że wszyscy sędziowie to autorytety moralne.  Z tego powodu jednostki zdemoralizowane posiadana władzą i związanymi z nią przywilejami zachowują się amoralnie. Niektórzy – jak Andrzej Zoll jako najwyższy w hierarchii sędzia, bo były prezes sądu konstytucyjnego, tj. Trybunału Konstytucyjnego - prezentują wręcz moralną degrengoladę. Ciekaw jestem jak się Pani zaprezentuje Adresatom kopii niniejszego pisma. Jako sędzia niezawisła, czy jako … adwokat Andrzeja Zolla.
Nawiasem mówiąc, zastanawiam się, ilu Polaków katolików, którzy udowodnili mu jego rzadko spotykaną ignorancję umieścił Andrzej Zoll razem z zaprzyjaźnionymi prokuratorami, sędziami i biegłymi sądowymi w więzieniach, a ilu w szpitalach psychiatrycznych.  

Ponieważ w odpowiedzi z dnia 4 stycznia 2013 r. Andrzej Zoll, po uczynieniu mnie przestępca i przez to zniszczeniu mi życia, żąda zasądzenia ode mnie na jego korzyść kosztów zastępstwa adwokackiego przypomnę, że jego ignorancją spowodował także skazanie mnie na karę grzywny w kwocie 4.000,00 zł.
A swoją drogą czyż nie – jak o ludziach spoza jego środowiska mawia Władysław Bartoszewski – bydło z Andrzeja Zolla.
Uczynił mnie mściwy tuman przestępcą, przez cztery lata przez gamonia trwałem w statusie przestępcy, straciłem pracę.
Od lutego 2009 r. nie pracuję, o czym Andrzej Zoll wie z pozwu.
Wie też – bo pisałem o tym w pozwie - że mam ponad 180.000,00 /słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy/ zł długu.

Jako przestępcy nikt mnie nie chciał zatrudnić i po wyczerpaniu mi się oszczędności, celem pokrywania moich dzieci i moich kosztów utrzymania, w tym celem płacenia alimentów zasądzonych w kwocie kilku tysięcy złotych zaciągałem długi.

Teraz, po uchyleniu skazującego mnie wyroku, znowu jestem oskarżony – bo mnie Andrzej Zoll obciążył zeznaniami w dniu 11 kwietnia 2005 r. w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez prokurator Radosławę Ridan /patrz: Załącznik 3/ – o znieważenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastującego ten urząd Andrzeja Zolla, tj. o czyn, który nigdy nie był i nie jest przestępstwem.

A ten tuman i łajdak żąda w odpowiedzi z dnia 4 stycznia 2013 r. na pozew zasądzenia ode mnie kosztów zastępstwa adwokackiego.
Pani – tj. Wysoki Sąd – najwyraźniej nie zamierza go przesłuchać i zapewne uczyni zadość żądaniu degenerata.
Czyli … standard, zwany przeze mnie od lat  „zollizacją prawa”:

„Zollizacja prawa” – «kończone penalizacją przeciwników familii Zoll  "naginanie" prawa,  jego interpretacja w doraźnym interesie Andrzeja Zoll i Wiesławy.
Działania sądów i prokuratur Rzeczypospolitej Polskiej gwarantujące, aby we wszelkich decyzjach, które dotyczą Andrzeja Zoll i Wiesławy podstawową sprawą było zabezpieczenie ich interesu»

Zbigniew Kękuś  

Raz jeszcze zwracając uwagę, że najważniejszym zarzutem, który stawiam Andrzejowi Zollowi w pozwie przeciwko niemu jest ten, że czyniąc mnie przestępcą – w dodatku wbrew teorii prawa podawanej w publikacjach wydawanych pod jego redakcją – pozbawił mnie pracy i zniszczył mi opinię na rynku pracy, a z nią życie oraz że z przyczyn leżących po stronie tego mściwego tumana znowu jestem oskarżony o czyn, który nie jest i nigdy nie był przestępstwem wnoszę, jak na wstępie.  

1.        dr Zbigniew Kękuś

Więcej:

2013.02.13 Wniosek Zbigniewa Kękusia o złożenie interpelacji poselskiej do Ministra Sprawiedliwości - zatrzymanie i doprowadzenie na badania do Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego.

Pismo Zbigniewa Kękusia do Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny w sprawie odpowiedzi Andrzeja Zolla na pozew.

Wniosek Zbigniewa Kękusia do marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Ewy Kopacz o odwołanie przez Sejm Ireny Lipowicz z urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich - z cyklu co może  czego nie robi żydowski rzecznik w Polsce

Raport dr Zbigniewa Kękusia w sprawie przestrzegania prawa przez funkcjonariuszy publicznych Rzeczypospolitej Polskiej, demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej

2013.01.08 Wniosek dr Zbigniewa Kękusia do sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój o niezwłoczne wydanie wyroku uniewinniającego

Zawiadomienie dr Zbigniewa Kękusia o udzielenie azylu politycznego w Norwegii z przyczyn humanitarnych.

Wniosek Zbigniewa Kękusia do Jarosława Gowina z żądaniem zbadania zdolności Beaty Stój do pełnienia obowiązków sędziego SR w Dębicy oraz poddaniu jej badaniom psychicznym.  

Zbigniew Kękuś - POZEW przeciwko prof. dr hab. Andrzejowi Zollowi o odszkodowanie 300tys. złotych z tytułu naruszenia mojej godności i zniszczenia mi z opinii na rynku pracy, a z tym życia  

Wniosek Zbigniewa Kękusia do przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska o sporządzenie i doręczenie wyjaśnienia, czy Platforma Obywatelska zamierza postawić przed trybunałem Stanu Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobro.

Wniosek Zbigniewa Kękusia do ministra sprawiedliwości Jarosłąwa Gowina o dopełnienie ustawowego  obowiązku denuncjacji i złożenie zawiadomienia o popełnieniu przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Urszulę Mirończuk szeregu przes

Czy Gowin boi się Z. Kękusia?

Zamiast spotkania z Gowinem, psychiatryk. Dr Zbigniew Kękuś

Kraków SSR Ewa Krakowiak rozchorowała się aby nie rozpatrywać pozwu Zbigniewa Kękusia... 29.10.2012r. czekamy na rozmowę z posłem - Ministrem Sprawiedliwości Jarosławem Gowinem.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Melissa
06-02-2017 / 12:15
Dziękujemy za udostępnienie słupek! Jest to bardzo pomocne dla mnie zrozumieć więcej na ten temat www.gotaram.com
~marek777
05-03-2013 / 09:53
F I K C J A F I K C J I TYDZIEŃ POMOCY Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 25-02-2013 - 02-03-2013r w Ministerstwie (NIE)SPRAWIEDLIWOŚCI opanowanym epidemią syfilisu schizofrenii paranoidalnej pod okupacją dziczy magistrów prawa Przez LATA w Koszalinie trwa awanturnicze MATACTWO procesowe - NAZIZM - z Konfabulacji insynuacją urojeń własnych przy braku zasad etyczno - moralnych i logiki rozumowania z NIEpoczytalności umysłowej dziczy magistrów prawa uzbrojonych w Immunitety bezkarności z NIEZAWISŁOŚCI. Szumnie zwących się prokuratorami i sędziami. By przez 7dni perfumować gówno procesowe w trybie kuglarskich sztuczek charakterystycznych dla ruchów frykcyjnych polskiej państwowości godnych wyświechtanej polskiej demokracji. PRAWDA MATERIALNA istota dochodzenia i dowodzenia jej w postępowaniach procesowych. Niekonstytucyjna interpretacja prawa przez sędziów i prokuratorów - bezprawny immunitet funkcjonariuszy władzy. D O W Ó D : wprowadzenie w błąd i wykorzystanie błędu celem osiągnięcia korzyści materialnych w K o s z a l i n i e wg. PPR K. KRET & as. PR M. Wilczopolska & T. BODO & B. Wysocka vel NIEDEK cit. “ … NIE JEST to czyn zabroniony …”zaskarżone przez pełnomocnika : otrzymały wymiar wg SSR Anna WALENCIAK cit. “... brak interesu społecznego ...”- 1 Ds. 975/11; II Kp.252/ 12: II Kp. 557/12: II K. 343/12 i I N N E - od roku 2000. Zaskarżone ponownie. Uzbrojone Wnioskiem Dowodowym - zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w trybie art. 231 § 1 i 2 kk przez funkcjonariuszy publicznych uzbrojonych w IMMUNITETY prokuratorów i sędziów z Koszalina. Otrzymują w Ministerstwie (NIE)Sprawiedliwości przy pomocy GENIUSZY zespołu 3 x R (Rydzak & Resiak & Rewa) a w Prokuraturze Genetralnej przy pomocy Antonina SUWAŁA NAKAZ administracyjny - POWRÓT – do miejsca wyprodukowania procesowego GNOJU pod IMMUNITETEM. JAK WEKSEL - wraca koszaliński OBORNIK - dokumenty procesowego awanturnictwa do K O S Z A L I N A zgodnie z NAZISTOWSKĄ doktryną OBOWIĄZUJĄCĄ w Koszalinie : cit. “... Swobodna ocena dowodów ..” - PPO B. KONDEK & J. OŻÓG i I N N I oraz cit. „ … kurator, prokurator, sędzia może robić, mówić i pisać co chce ...” - SSR M. WIŚNIEWSKA obecnie PREZES SR Koszalin & J. SROCZYŃSKI & J. C. STEBELSKI & B. LEWANDOWSKI i I N N I. Jak nakazuje warszawka - załatwić we własnym zakresie. DWA magistra prawa z IMMUNITETAMI : PPR Tomasz BODO & SSR Jarosław SROCZYŃSKI w POROZUMIENIU solidarnością zawodową sitwy ZARZĄDZAJĄ badania psychiatryczne Zarządzają badania psychiatryczne pełnomocnika. PROKURATOR Tomasz BODO - NIE odróżniający amputacji kutasa u SPRAWCY ponad 30-letniej PRZEMOCY w Rodzinie : Jerzy BYLICKI – nałogowy alkoholik (ALK> 16/96 SR Koszalin) z objawami schizofrenii maniakalnej, kryminalista od roku 1964, seksualny zboczeniec (zoo i pedofil) od kupionego zatoru płucnego. POSIADA NIEDOSYT – sporządza do spółki z PPR Beata WYSOCKA vel NIEDEK - Wniosek do prezydenta miasta Koszalina - Piotr JEDLIŃSKI ***Pa -165/12/TB & BW vel NIEDEK.- Cit. „Pełnomocnik jest psychicznie chory i zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym.” Itd itp. KOMU ? przeszkadza *** PRAWDA Niszczenie pracy i dóbr osobistych dziennikarzy i współpracowników – z POMOCĄ pospolitego PRZESTĘPSTWA. NISZCZĄC dokumentowanie PRAWDY przez jej ujawnianie i identyfikowanie spełniając od roku 2000 Konstytucyjny Obywatelski Obowiązek Udzielania Obowiązku Pomocy OFIAROM PRZEMOCY na podstawie *** RACJI STANU Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski. Co ze S Ł U Ż E B N O Ś C I Ą ?! Dziennikarze oraz sędziowie mają obowiązek*** służenia społeczeństwu - *** DEMOKRACJA POLEGA NA WOLNOŚCI SŁOWA i WYPOWIEDZI - NIE TYLKO dla sędziów. Aby TO zrozumieć trzeba rozpocząć analizę od konstytucji jako najwyższego aktu prawnego w kraju. Młodym ludziom startującym w DOROSŁE życie wydaje się, że JEST TO tylko *** „jakiś tam” akt prawny. JAK się nad tym Głęboko zastanowić i uważnie go przeanalizować. TO zaczyna się wyłaniać fundament konstrukcji stanowiącej PODSTAWĘ *** istoty funkcjonowania PAŃSTWOWOŚCI. Pojawia się pytanie. Dlaczego w Polsce tak często zmieniano konstytucję ? Szczególnie po roku 1980 ?! Jeżeli się zmienia *** konstytucję TO musi tego być jakiś POWÓD ? Albo *** kryje się za tym jakiś P O D S T Ę P ? Podstęp *** jaki został wprowadzony przez polityków szczególnie po 1997r. odebrał władzę społeczeństwu i doprowadził do obecnego B A J Z L U (NIE mylić z burdelem. TAM wbrew porzekadłu jest porządek. Tam się łóżek NIE przestawia). W systemie prawnym, w sądownictwie (władza sędziów) DEMOKRACJA *** w prawie już była za komuny. Tylko, że społeczeństwo jej NIE realizowało. ***Władza realizowała swoje widzimisię *** OSZUKUJĄC społeczeństwo. Obecnie demokracja została *** zlikwidowana prawnie. NIE TRZEBA NICZEGO oszukiwać bo władza jest w rękach partyjnych CWANIACZKÓW. Obowiązuje *** ponad 1000LETNIA *** staropolska doktryna : „ …każdy wuj na swój strój …” ponad czasowe polskie NIECHLUJSTWO, ślizgawka, cwaniactwo … żulia … Bez armat i czołgów zachód wziął braci Polaków jak … chłopa w sądzie … Zamienił stryjek … siekierkę na … kijek .. ***Za komuny społeczeństwo miało władzę nad władzą. patrz : Konstytucja PRL 1952r – 7lat po II Wojnie Światowej.
~ten link
21-02-2013 / 13:27
~nawzajem prawnicy
21-02-2013 / 13:19
~teresa Kawiak
20-02-2013 / 23:48
No jakże, dobroczyńcę !!! Ten bubel prawny to jego dzieło. Ten "wybitny" znawca prawa zgubił się przy rozpoznaniu 80 kart postępowania, gdzie nawet idiota prokuratorski wiedziałby, co zrobiono. To taki sam przestępca jak ci, którzy rozpoznają pozew Kękusia przeciwko niemu. Przeciwko UJ trzeba wnieść skargę za wydawanie dyplomów analfabetom których jest "promotorem" Zoll .Wszyscy od niego, jakich udało nam się poznać, posiadają wybitne zdolności do patologicznego kłamstwa i matactwa. Zero wiedzy. Żydowskie nasienia
~joseph
19-02-2013 / 22:13
Pan który podpalył się przed kancelarią premiera w sprawie przekrętów mafii skarbowej w TYP 1 powiedział że nie warto za ten kraj walczyć i umierać, nie pomogły mu Posłowie RP, ponieważ nie miał wiedzy że tam SEJMIE znajduję się główna MAFIA. Sejm jak i rząd do oczyszczenia, a potem Sądowo - Prokuratorskie Mafie zweryfikować i odebrać majątki z przestępstw nabyte i za 250,68 zł na prace społecznie-urzytecznie zatrudnić, wraz z Posłami ulice zamiatać. ŻYCZĘ TEGO OPRAWCOM NARODU POLSKIEGO
~gość
19-02-2013 / 20:44
PROŚBA POMNIKA O KONIA: Będący mocno pod wpływem Bronek wraca do domu przez Plac Zamkowy w Warszawie. Nagle słyszy jak ktoś wysoko z góry woła: - Bronek! Bronek!... Podnosi wzrok do góry i widzi że to Zygmunt III Waza. - Bronek! Załatw mi konia! Poniatowski ma konia, Sobieski ma konia a ja tu tyle lat stoję na nogach! Na drugi dzień Bronek wraca pod pomnik króla, ale tylko po jednym "głębszym" na odwagę! i znów słyszy: - Bronek! Załatw mi konia!... Utwierdziwszy się w przekonaniu, że to nie była pijacka zjawa pobiegł do swojego przyjaciela Donka, podzielić się tym co zobaczył. - No, Bronek! Bujać to my, a nie nas! Nigdy nie uwierzę, żeby pomnik przemówił do człowieka. - No to chodź ze mną i przekonaj się, że mówię prawdę. Jak postanowili tak i zrobili. Jeszcze nie doszli do placu Zamkowego a już słyszą głośne: - Bronek! Bronek! Co ty prowadzisz?!.. Przecież prosiłem o konia a nie osła!
~odcisk
17-02-2013 / 15:05
Czy ten bubel prawny____www.pg.gov.pl/index.php?0,821,1,608_____, to też pomysł tego geniusza intelektualnego Zolla?
~zenon
17-02-2013 / 11:02
zycze zdrowia i cierpliwosci w walce z tym gównem w togach. Bolek spaprał robote, my to dokonczymy. Za jakis czas bedzie Pan i my wszyscy obywatele górą
~NIK
16-02-2013 / 22:32
a to dlatego 3li za nazwisko zamurowano żywcem Salomona Sławomira wraz z rodziną i jego firmą w jego mieszkaniu wmeldowując na krzywy ryj ludzi z obecnego MSWiA a do tego zamordowano głównego najemcę tego mieszkania w nagrodę, że się zorientował w fałszerstwach, gdzie odkryto pieczęć prezdydenta Wrocławia wówczas a obecnie ministra Kultury POsła Bogdana Zdrojewskiego. Słowem Holokaust trwa. SUPER???? Rasizm w magistracie Wrocławskim, Rasizm w sądach, rasizm w prokuraturze, rasizm w policji,sejmie i senacie, Izbie radców, adwokaturze- Wszystko jest OK?