Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 22-10-2012

Kraków SSR  Ewa Krakowiak rozchorowała się aby nie rozpatrywać pozwu Zbigniewa Kękusia... 29.10.2012r. czekamy na rozmowę z posłem - Ministrem Sprawiedliwości Jarosławem Gowinem.

18 października 2012 r. w VI Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia, miała się odbyć rozprawa o zapłatę z pozwu wniesionego przez dr Zbigniewa Kękusia Sądowi Okręgowemu w Krakowie. Inicjatorowi protestu pod krakowskim sądem towarzyszyło kilkanaście osób, w tym poszkodowani przez ten sam są oraz niezależne media. Do rozprawy jednak nie doszło, bowiem ... sędzia się rozchorowała.
Ponad 20 minutowy reportaż zawiera jednak ciekawą konwersację, warto posłuchać do końca!

!

29 października odbędzie się spotkanie grupy pikietujących pod Sądem w Krakowie z posłem / Ministrem Sprawiedliwości Jarosławem Gowinem.
Inicjatorzy protestu, Teresa Kawiak i dr Zbigniew Kękuś wyjaśniają jak doszło do porozumienia.
Dr Kękuś tłumaczy także dlaczego nazwał sędziego Duckiego "bucem".

!

Pan
Jarosław Gowin
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Biuro Poselskie
ul. Karmelicka 1
31
-133 Kraków  

Sygn. akt Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia
Wydział VI Cywilny:  VI C 1353/12/S

„Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki
przez właściwy, niezależny, bezstronny  i niezawisły sąd.”
Artykuł 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie,

W dniu 29 października 2012 r. o godz. 11:00 odbędzie się w Pana Biurze Poselskim Pana spotkanie z Państwem, Sieglinde Brodą, Teresą Kawiak, Wacławem Stechnijem oraz ze mną.

Spotkanie, jak wyżej potwierdził pismem z dnia 10 października 2012 r. Doradca Ministra Sprawiedliwości, Pan Maciej Schab.

Celem spotkania jest, między innymi, zaprezentowanie przez Pana stanowiska w zgłoszonych Panu przez nas sprawach.

Uprzejmie proszę w związku z powyższym o oddelegowanie Pana Macieja Schaba, lub innej współpracującej z Panem osoby na rozprawę, jak w p. I, s. 1 niniejszego pisma.

W załączeniu przesyłam:

I.         Odpowiedź z dnia 15.10.2012 r. na odpowiedź z dnia 1.10.2012 r. radcy prawnego Sądu Okręgowego w Krakowie mgr Jerzego Szkodzińskiego na mój pozew przeciwko Skarbowi Państwa-Prezesowi Sądu Okręgowego w Krakowie o zapłatę.

II.        Zaproszenie z dnia 16.10.2012 r. dla sędziów Teresy Dyrga, Małgorzaty Ferek, Agnieszki Oklejak, Piotra Rusina, Pawła Rygla, Krzysztofa Sobierajskiego, Izabeli Strózik, Andrzeja Struzika na rozprawę, jak w p. I, s.1.

III.      Pismo z dnia 16.10.2012 r. do Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział VI Cywilny, zawierające wnioski o:

1.       wydanie polecenia sporządzenia protokołu za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk i obraz z przebiegu rozprawy, która odbędzie się w dniu 18 października 2012 r.

2.       wyrażenie zgody na rejestrowanie przebiegu rozprawy za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk i obraz,

3.       nie wyłączenie jawności rozprawy w dniu 18 października 2012 r., w tym o dopuszczenie do udziału w niej publiczności oraz przedstawicieli mediów.

IV.      Pismo z dnia 16.10.2012 r. do Panów:

1.       insp. Mariusza Dąbka, Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji,

2.       Wiktora Jaworskiego, Dyrektora Micros Sp. z o.o. Oddział w Krakowie.

 

Pragnę poinformować, że moje od lat doświadczenia z sędziami upoważniają mnie do domniemania, że celem sędziego rozpoznającego złożony przeze mnie pozew będzie podczas rozprawy w dniu 18.10.2012 r. nie dopuścić do:

1.       udziału publiczności i przedstawicieli mediów,

2.       wydania wyroku  

W przypadku wyproszenia publiczności sędzia może wezwać pogotowie ratunkowe celem odwiezienia mnie do szpitala psychiatrycznego.

Po tym, gdy udowodniłem całkiem sporej grupie sędziów, że jednak – tj. wbrew orzecznictwu Sądu Najwyższego sprzed 40 lat oraz wbrew zapisom ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych – nie są ani autorytetami moralnymi, ani nieskazitelnymi charakterami, ci kreują mnie na wariata, oszukując przy tym media /patrz: Załącznik II/.

Uczestnictwo Doradcy Ministra Sprawiedliwości w rozprawie w dniu 18.10.2012 r. będzie dla mnie gwarancją bezpieczeństwa, że ta będzie prowadzona w sposób, jak w art. 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a dla osoby, która będzie Pana na niej reprezentowała, będzie okazją do zebrania przed naszym spotkaniem w dniu 29.10.2012 r. dodatkowych informacji na temat zgłoszonej Panu przeze mnie sprawy.

W związku z powyższym wnoszę, jak na wstępie.  

Gdyby Pan sam znalazł czas, serdecznie zapraszam.

Będzie Pan miał okazję przekonać się, co znaczy sitwa krakowska.  

Z poważaniem,  

dr Zbigniew Kękuś

Więcej:

2012.10.17. Prośba o oddelegowanie dziennikarzy „Dziennika Polskiego”, „Faktu Kraków” i „Gazety Krakowskiej” - ZBignie Kękuś
Porozumienie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina z Sieglindą Broda, Teresą Kawiak, Zbigniewem Kękusiem i Wacławem Stechnijem.
2012.01.10 Pismo Zbigniewa Kękusia do członków Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej
Dalszy ciąg działań Zbigniewa Kękusia - pisma do Komendanta Policji w Rzeszowie oraz Sądu Okręgowego w Rzeszowie.
2012.09.24 List otwarty Zbigniewa Kękusia do Żydów "na świeczniku"
Rzeszów - zapraszamy media i publiczność 25.09.2012 r. do Sądu Okręgowego w Rzeszowie Wydział II Karny na posiedzenia dot. niekompetencji Beaty Stój z Sądu Rejonowego w Dębicy. Zbigniew Kękuś. 
2012.09.20 Prośba Zbigniewa Kękusia do redaktora "Dziennika Polskiego" Zbigniewa Bartusia o uczestnictwo w posiedzeniu Sądu Okręgowego w Rzeszowie w dniu 25 września 2012 r. w sprawie odszkodowania za przewlekłość postępowania sądowego
2012.09.14. Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzi Barbary Baran o zwrot kwoty 25.450,30
2012.09.03 Zaproszenie Zbigniewa Kękusia dla premiera Donalda Tuska na posiedzenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w dniu 6 września 2012 r.
Warszawa - 6 września zapraszamy na protest przed sądem ul. Marszałkowska 82 i posiedzenie w sprawie przestępstw prokuratorów Z. Ćwiąkalskiego, A. Czumy, K. Kwiatkowskiego z zawiadomienia Zbigniewa Kękusia.
2012.08.31 Wniosek Zbigniewa Kękusia i Teresy Kawiak do Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Gowina o wyznaczenie terminu spotkania
Pismo Teresy Kawiak i Zbigniewa Kękusia do funkcjonariuszy Policji Sądowej Sądu Okręgowego w Krakowie oraz pracowników firmy świadczącej sądowi usługę ochrony.
2012.08. 27. Wniosek Zbigniewa Kękusia i Teresy Kawiak do przedstawicieli władz i mediów Krakowa o zwrócenie się z wnioskiem do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina
2012.08. Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, o sporządzenie i doręczenie wyjaśnienia, że nielegalny, tj. sprzeczny z prawem jest protest prowadzony przed Sądem Okręgowym w Krakowie
2012.08.22 Pozew Zbigniewa Kękusia do Sądu Apelacyjnego w Krakowie o stwierdzenie, że wyrok nie istnieje.
2012.08.20 Pozew Zbigniewa Kękusia przeciwko Skarbowi Państwa - Prezesowi Sądu Okręgowego w Krakowie o zadośćuczynienie
2012.08.21 Wniosek Zbigniewa Kękusia o odwołanie Prezesa Sądu Barbary Baran
Dr Zbigniew Kękuś o "reprywatyzacji mienia. Sprawa dla ABW
PROTEST TERESY KAWIAK I ZBIGNIEWA KĘKUSIA I PRZED SĄDEM OKRĘGOWYM W KRAKOWIE PRZERWANY PRZEZ POLICJĘ
Kraków - Sąd Okręgowy odstępuje od egzekucji komorniczej mieszkania dr Zbigniewa Kękusia po interwencji dziennikarzy AFER PRAWA i Rebeliantki.
Przestępczość zorganizowana w krakowskich sądach? Ciąg dalszy protestu Zbigniewa Kękusia
Zbigniew Kękuś, Teresa Kawiak demaskują bandytyzm sądowy cd..
Dr Zbigniew Kękuś demaskuje bandytyzm sądowy – kolejny dzień głodówki pod Sądem w Krakowie 
Prześladowanie Zbigniewa Kękusia przez niekompetentną i niezrównoważoną psychicznie SSR Beatę Stój z Dębicy.
Zbigniew Kękuś rozpoczyna w dniu 17 lipca 2012 r. protest głodowy przed Prokuraturą Generalną.
Pismo Zbigniewa Kękusia do piętnaściorga sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie, którym autor informuje adresatów, że sami, z własnej woli dowiedli, że są groźnymi dla społeczeństwa mściwymi przestępcami.
Donald Tusk - zawiadomienia o dokonanym przez władze Rzeczypospolitej Polskiej mordzie na 33-letnim obywatelu Rumunii Claudiu Crulicu przez jego zagłodzenie... następnym będzie Zbigniew Kękuś.
Skarga na sędzię Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny Elżbietę Bednarczuk Zbigniew Kękuś
Zażalenie Zbigniewa Kękusia na postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Bartosza Tomczaka o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie o popełnienie przestępstwa

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Dobromirecki
25-02-2015 / 19:34
Pani sędzia Ewa Krakowiak jest mi znana z szczególnej opieszałości i zupelnego braku osadzenia w realiach życia . Sprawia wrażenie przytłoczonej sprawami które Ją przerastają i jedyną ucieczką staje się przeciąganie spraw w sposob nieuzasadniony i sprzeczny nie tylko z prawem ale i z zdrowym rozsądkiem . Sztandarowy przyklad osiągnięcia pułapu niekompetencji , sprawy wymykają się jej z rąk ....calkowity upadek profesjonalizmu i zdolności podejmowania decyzji . Być może zakulisowy przydomek ,,kolejna mądra ,, jest nadto wyrozumiałą oceną. Weryfikacja i dokładne rozliczanie sędziów ukróciłoby patologie sądownictwa i prowadzenie spraw po dwadzieściakilka lat . Hańba i wstyd , tylko co z nadzorem wewnętrznym w sądzie.
~jakel
28-10-2012 / 00:04
Rodacy ! Przekazuję ZDARZENIE jakie odbyło się dnia 29-09-2012r w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 97 za sprawą wypłukanej z mózgów, zasad etyczno-moralnych i logiki rozumowania ale doskonale uzbrojonej w hitlerowsko- stalinowskie zwyczaje ministerialnej HOŁOTY z Ministerstwa Sprawiedliwości al. Ujazdowskie 11 w Warszawie. Po kilkunastodniowej GŁODÓWCE Urszuli ROWIŃSKIEJ na terenie ministerialnego obiektu OFIARY NAZISTOWSKIEJ ZBRODNI koszalińskich TOGOWYCH przestępców wróciła z pisemnym zapewnieniem, że sprawa samozwańczej DECYZJI „ojca chrzestnego” PS. DYZMA – herszt „koszalińskiej PIRAMIDY” b. V-ce Prezydent m. Koszalina – Stanisław GAWŁOWSKI – patrz : www.pokrzywdzeniprzezgawlowskiego.pl zostanie w trybie pilnym ZREWIDOWANA. SUPER HIT. Jak „zrewidowano” sprawę ROWIŃSKICH. Z udziałem Marek WINNICKI – komornik + bandyci w policyjnych mundurach „wynieśli na pałach” Urszulę i Wiesława Rowińskich. Wyp… ich z mieszkania jak psy … na ulicę. C U R I O Z U M Stanisław GAWŁOWSKI żołnierz PO – poseł (sekretarzyna w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Prezes Rady Nadzorczej Fundacji Ochrony Środowiska zarządzający – 5mld złotych pranymi przez Szwajcarię na zakodowane konta) w dniu 29-09-2012r rozliczył się z Wiesławem. Swoim partyjnym kolegą z PO. GAWŁOWSKI pretendent do fotela po Donaldino TUSK. Buduje swoje IMPERIUM wzorem miliardera KULCZYKA. Polska JEST N I E P O D L E G Ł A, D E M O K R A T Y C Z N A i WOLNA. Do 1989r Pod przykrywką „budowy komunizmu” Niepospolita kurwa i złodziej kradła i grabiła Polski Naród. Po 1989r „PROsolidarnościowe” LARWY zżerają PRL-owskiego TRUPA. Aktualnie pod przykrywką „niszczenia komunizmu” HOŁOTA okrada i grabi Obywatela w Polsce rzekomo Wolnej, Niepodległej i Demokratycznej. Ministerstwo Sprawiedliwości , Racja Stanu Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski ?! czy pospolita KUPA GNOJU, plantacja bambusa i niewolnictwo ? pod przykrywką Orła z korona ale z gołą d … JEST Pomnik DONALDA - BASEN NARODOWY, ślizgacz MUCHA – ministra i … JEDEN Wielki P I C po polsku. NIECH żyje Polska …
~Andrzej Tomasz Sobolewski
25-10-2012 / 12:54
Przecież Ustawowo za pomocą Sejmu R.P. Dokonany Został Sabotaż Systemu Sądowniczego Rzeczpospolitej Polskiej! To co okupuje wokandy Sądów nic wspólnego nie ma ze stanowiskiem, urzędem i zawodem sędziego! Pozdrawiam. Andrzej Tomasz Sobolewski