Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
8 grudnia 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 14-10-2012

Jak działa sitwa funkcjonariuszy w Bydgoszczy i Rybniku na przykładzie  art. 207 § 1 k.k. - czyli za znęcanie się nad rodziną... 

Sitwa - słownik języka polskiego: «grupa osób wzajemnie się popierających i dążących wspólnie do osiągnięcia własnych korzyści wbrew interesowi społecznemu»
Jarosław Gowin - Mam w nosie literę przepisów, ważny jest ich duch i ważne jest to, że Polacy mają prawo żyć w państwie, gdzie wymiar sprawiedliwości stoi na straży interesów obywateli, a nie na straży interesów sitwy tworzonej przez część środowisk prawniczych. Ja wiem, że ta sitwa jest dzisiaj przerażona tym, co robię i chcę, żeby stąd poszedł jasny przekaz do tej sitwy: nie zastraszycie mnie.

Żeby zostać prokuratorem, sędzią adwokatem trzeba odpowiednio wcześniej urodzić się w tej sitwie ponieważ niezbędne są koneksje rodzinne inaczej nici z aplikacji... 
Prawnik to z wykształcenia humanista, dodajmy kiepski humanista, Prawnicy nie posiadają wiedzy ścisłej -  uczą się cwaniactwa - jak wykorzystać wiele wzajemnych sprzecznych praw zawartych we wszelkich kodeksach w celu okradzenia obywatela tzw. robola z jego majątku, lub uwolnienia aferzystów prowadzących parabanki  od odpowiedzialności. 
Sędziowie czy prokuratorzy z braku ścisłej tematycznej wiedzy dot. spraw i sporów kierują się tzw. swobodną oceną dowodów co znaczy, że mogą wydawać dowolne i bezsensownie orzeczenia z pominięciem dowodów naukowych logiki i doświadczenia zawodowego. Z tego powodu nie odpowiadają osobowo za wypisywane bzdury - tylko oni są ponad PRAWEM. Z reguły ich praca jest nielimitowana a zarobek kilkakrotnie wyższy od średniej krajowej.  

Z setek spraw trafiających do dziennikarzy AFER PRAWA dokonamy analizy dwóch podobnych spraw prokuratorsko-sądowych:
Występują: 
1/ funkcjonariusze z Bydgoszczy: asesor Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ Agnieszka Kalinowska-Sługocka,  asesor sądowy Karol Przybysz, mł. asp. Maciej Kopyciński,  Prokurator Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy Marcin Zawieruszyński, prokurator Prokuratury Okręgowej Jan Bednarek, prokurator Marzena Drążewska, prokurator Izabela Michońska, SSO Dariusz Jagielski. 

2/ funkcjonariusze z Rybnika:
2/ funkcjonariusze z Rybnika: asesor prokuratury z Rybnika Anna Drzazga, SSR Ewa Woźniczka, Sąd Okręgowy w Gliwicach Wydział Zamiejscowy w Rybniku w składzie: SSO Jacek Myśliwiec, SSO, Anita Ossak, SSO Eugeniusz Paloc, SSR del. Katarzyna Gozdawa-Grajewska, Prezes SR w Rybniku Krzysztof Fojcik, 

Bydgoszcz Elżbieta,
 22.09.2008r. zawiadamia funkcjonariuszy policji z KMP w Bydgoszczy , że w okresie od marca 2008r. do września 2008r. jej mąż znęcał się nad nią fizycznie i psychicznie  tj. z art. 207 § 1 kk - czyli za znęcanie się nad rodziną
Zgłasza też fakt doznania obrażeń i naruszenia ciała z art. 157k.k. [Rozstrój zdrowia] § 2.  W opinii sądowo-lekarskiej wydanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Zakład Medycyny Sądowej podczas badan 23.09.2008r. stwierdzono: 
- na przyśrodkowej powierzchni przedramienia prawego zsinienie powierzchni o wymiarach3,5x1,5cm
- na bocznej powierzchni przedramienia prawego zsinienie o wymiarach 1x1,5cm
- na przyśrodkowej powierzchni przedramienia lewego zsinienie o średnicy 1,5cm
- w okolicy przyśrodkowej powierzchni łokcia zsinienie o średnicy 3,5cm
- na przyśrodkowej powierzchni ramienia lewego zsinienie o wymiarach 8x6cm
- na plecach po stronie lewej zsinienie o wymiarach 4,5x9 , powyżej otarcie naskórka o wymiarach 2x1,5cm
- na bocznej powierzchni szyi po stronie lewej otarcie naskórka otarcie naskórka o wymiarach 2x1cm
Podsumowując: zsinienia na kończynach górnych i plecach, otarcie naskórka na szyi i plecach mogły powstać w czasie i okolicznościach jak to podaje pokrzywdzona.  Przyjmując za wiarygodne dane podawane w wywiadzie, co do występowania u pokrzywdzonej dolegliwości bólowych klatki piersiowej utrudniające oddychanie i bólu gardła utrudniającego przełykanie, skutki przedmiotowego zdarzenia należałoby zakwalifikować jako naruszenie czynności narządów ciała  ( narządu oddechowego i narządu żucia ) na czas poniżej 7 dni w rozumieniu Kodeksu Karnego.

27.10.2008r asesor Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ Agnieszka Kalinowska-Sługocka postanawia umorzyć dochodzenie dot. zawiadomienia o przestępstwach.
ad.1 dot. znęcania - brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenia popełnienia czynu zabronionego.
ad.2 dot. uszkodzenia ciała - stwierdza brak znamion przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego i brak interesu społecznego w kontynuowaniu postępowania. 
I twierdzi cyt: Zakres doznanych obrażeń nie wyczerpuje znamion czynu określonego w art. 157
§1 k.k. a jest występkiem ściganym z oskarżenia prywatnego. ( ) W niniejszej sprawie stwierdzić należy, że pokrzywdzona nie jest osobą starszą, schorowaną , małoletnią, czy zależną od sprawcy, a także nie zachodzą inne okoliczności utrudniające jej realizację jej uprawnień z zakresu oskarżenia prywatnego. Za objęciem przedmiotowego czynu ściganiem z oskarżenia publicznego nie przemawia również charakter strony  przedmiotowej czynu tj. nie występuje szczególna drastyczność, czy powstanie istotnej szkody. Mając na uwadze zgromadzony w sprawie materiał dowodowy oraz brak interesu społecznego w objęciu ściganiem sprawcy przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego dochodzenie postanowiono umorzyć. 

To postanowienie zostaje zaskarżone, jednak dnia 06.02.2009r asesor sądowy Karol Przybysz z Sądu Rejonowego wydaje postanowienie o podtrzymaniu w mocy postanowienia o umorzeniu sprawy co do czynu znęcania się męża nad żoną.

Ponadto 26.02.2009r prokurator Prokuratury Okręgowej Jan Bednarek wydaje postanowienie o nie uwzględnieniu zażalenia  odnośnie pobicia z art. 157 § 2. 
Na tym możliwości odwoławcze kończą się.
 

Kolejne zgłoszenie, że w okresie od września 2008r. do czerwca 2009r jej mąż znęcał się nad nią fizycznie i psychicznie w ten sposób, że co najmniej 2-3 razy w tygodniu pod byle pretekstem wszczyna awantury używając wulgarnych słów, poniża, szarpiąc narusza jej nietykalność cielesną  tj. z art. 207 § 1 kk.  
Postanowieniem z dnia 23.11.2009r. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy Marcin Zawieruszyński postanawia umorzyć dochodzenie przeciw Grzegorzowi wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przez podejrzanego czynu. Prokurator informuje pokrzywdzona Elżbietę, iż z uwagi na udział w awanturach obu stron, strony winny znaleźć rozwiązanie problemu na drodze postępowania cywilnego.

Kolejne umorzenia śledztwa z dnia 23.10.2010r. przez mł. asp. Macieja Kopycińskiego dotyczy napaści na Elżbietę i rozboju przez dwóch  n/n sprawców 04.01.2010r  wobec nie wykrycia sprawców. 
Ten napad dał dużo Elżbiecie do myślenia. Robi własne śledztwo i od bezdomnego dowiaduje  się, że to na zlecenie b. męża  ma mieć "porządnie połamane ręce i nogi". Zawiadamia o tym policję przekazując im nagranie z rozmowy z bezdomnym dnia 20.02.2012r. Mówi o całej sytuacji z mężem, o jego zachowaniu, o tym co ją spotkało, o jego układach w prokuraturze, o zastraszaniu i groźbach zabicia. Mijają kolejne tygodnie a policja nic nie robi  w sprawie zawiadomienia. Jeszcze w  marcu 2012r. spotyka w lesie bezdomnego. Następnego dnia widzi jak las płonie. 
29.03.2012r prokurator Marzena Drążewska odmawia wszczęcia dochodzenia. 12.04.2012 Elżbieta pisze zażalenie. Zawiadamia Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Do dnia dzisiejszego nie ma orzeczenia.

W międzyczasie tj. 01.03.2011r. Elżbieta wnosi kolejne zawiadomienie o przywłaszczeniu wspólnych oszczędności przez b. męża, nękanie i dręczenie. 
18 04.2011r prokurator Izabela Michońska odmawia wszczęcia śledztwa w sprawie. W uzasadnieniu stwierdza, że brak jest danych uzasadniających podejrzenie popełnienia przez Grzegorza M. przestępstwa polegającego na przywłaszczeniu składników majątku wspólnego. Kwestia podziału majątku stanowi przedmiot postępowania cywilnego a nie karnego. Przyklepał to SSO Dariusz Jagielski. 
Tak więc trybem karnym p. Elżbieta nic nie osiągnęła. Okazało się, że jej mąż biznesmen ma większe przebicie i lepsze układy... niestety, wszędzie liczy sie kasa...

 

Rybnik Sabina,
  zgłasza na policję, że na przełomie roku 2008-2009r, że jej mąż znęcał się nad nią psychicznie poprzez wielokrotne wyzywanie jej słowami powszechnie uważanymi za obelżywe tj. z art. 207 § 1 kk - czyli za znęcanie się nad rodziną. Wspiera ją konkubent uznając iż SMS przysłany z jej komórki podobno przez jej męża o treści: znasz IX przykazanie cwaniaczku? Jeśli nie to się z nim zapoznaj, żebyś wiedział za co poniesiesz karę... i pamiętaj nie ujdzie ci to płazem.  na podstawie tego zawiadomienia prokurator sporządziła akt oskarżenia cyt: groził Michałowi K. popełnieniem na jego szkodę przestępstwa skierowanego przeciwko życiu i zdrowiu, zaś groźba ta wzbudziła w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona tj. art.190 kk § 1 [Groźba popełnienia przestępstwa]. 

Wyjaśnienia - małżeństwem byli od 1994r, mąż Sabiny, Mirosław- technik budowlany stracił pracę w 2008r, mają dwoje dzieci, powstają problemy finansowe i zastoje płacowe. Żona zamiast wspomóc męża robi mu ciągłe awantury wyzywając od nieudaczników itd.. znajduje sobie  kochanka Michała K.-  "wiecznego kawalera". Razem postanawiają pozbyć się jej męża z ich mieszkania. Jak to zrobić? - najprostszy sposób to pomówić i wykorzystać niekompetencje funkcjonariuszy prokuratury. Kochanek, Michał K. miał już w tej dziedzinie doświadczenie ponieważ zajmował się tematyką satanistyczną na wykasowanej w czasie procesu swojej stronie: www.kondrot.pl  pt. witaj w moim piekle, piekielny album przedstawiający zdjęcia grobów, teksty "porwany obłędem", "spisz jak kamień", ...niebo to żart... - dlatego nie ma co się dziwić, że wystraszył się boskiego przykazania: IX Nie pożądaj żony bliźniego swego. 
Jednak ewidentnie bez doświadczenia życiowego i wiedzy asesor prokuratury z Rybnika Anna Drzazga, "daje wiarę sataniście", nie badając faktów ze skonfliktowanego życia kochanka, nie zdaje sobie sprawy, że to Bóg ma ukarać kochanka - zresztą tak się też stało, a nie wyjątkowo spokojny i opanowany jak na zdradzanego męża..Pomimo bardzo pozytywnej opinii Dzielnicowego Sekcji Prewencyjnej KMP w Rybniku  - nie było interwencji policji, dzieci zadbane, ubrane, świadków rzekomego znęcania nie ujawniono, alkohol nie jest przyczyną kłótni małżeńskich -  oraz zeznań dzieci, które zeznały, że to matka prowokowała awantury i wyzywała tatę - prokurator bezmyślnie sporządza 23.04.2009r. akt oskarżenia przeciwko Mirosławowi. Sabina zabierając część wspólnego wyposażenia mieszkania wyprowadza się do domu wynajętego przez konkubenta. Ich sielanka nie trwa długo około roku...

 W Rybnickim Sądzie Rejonowym sprawę do rozpatrzenia dostaje SSR Ewa Woźniczka.  Udaje, że coś sprawdza, ale ewidentnie jak większość "togowców" nie jest w stanie dokonać analizy faktów i działa na zasadzie" dajcie człowieka a paragraf się znajdzie". 
Sędzia E. Woźniczka "daje wiarę" subiektywnym odczuciom niedoświadczonej i niedouczonej asesor Annie Drzazdze , która tą sprawę winna umorzyć ze wskazaniem drogi cywilnej z uwagi na brak interesu społecznego w kontynuowaniu postępowania karnego. Pomimo oparcia aktu oskarżenia wyłącznie na subiektywnych odczuciach Sabiny i Michała - nie znaleźli nawet świadków potwierdzających ich wersję - ustala, że oskarżony popełnił czyny groźby karalnej i warunkowo umarza postępowanie karne na okres próby dwóch lat. Musi też zapłacić koszty adwokackie ok. 1000zł.
W uzasadnieniu, podobnie jak w expose Tuska mamy typowe ble, ble,: Oceniając stopień szkodliwości tych czynów oskarżonego, Sąd uznał go za średni. Sąd uwzględnił to, że oskarżony naruszył dobra podlegające ochronie prawnej jakim jest wolność człowieka przed oba popełnienia przestępstwa na jego szkodę przestępstwa mówiąc, iż jak rozbije mu rodzinę, to nic nie będzie go interesowało, on pójdzie siedzieć, ale Michał  K. będzie tego żałował.  (...) Jednak, czy to faktycznie było tak wypowiedziane i czy może być przestępstwem "przeciwko życiu i zdrowiu?" - i czy satanista byłby taki bojaźliwy? - wszak nie sprecyzowano ani sposobu, ani jakiejkolwiek realnej możliwości wykonania groźby, tak więc sąd z urzędu takie urojone wypowiedzi w trakcie kłótni powinien uznać za bzdety, inaczej połowę ludzi należałoby umieścić w więzieniach ponieważ kłótnie zdarzają się nawet w najlepszej rodzinie.
Minimalną karę uzasadnia: Oskarżony nie dążył do bezpośredniego kontaktu z pokrzywdzonym po to by kierować pod jego adresem groźby popełnienia przestępstwa - do ich styczności w obu dniach doszło z inicjatywy Michała K...  tak a więc zajścia zostały sprowokowane przez oskarżyciela, a sędzia zamiast uznać, że prokuratorka została zmanipulowana i wprowadzana w błąd  tylko z tzw. "wzajemnych układów" skazuje niewinnego.    

Apelację piszę bezpodstawnie oskarżony Mirosław  i apelację również składa ta sama niekompetentna asesor prokuratury - Anna Drzazga. Musi jakoś bronić swój bezmyślny akt oskarżenia, dlatego dodaje zarzuty z art.216kk § 1[Zniewaga]  pomimo, że udowodniono ich strony sporu wzajemnie się znieważały i przyznały się do tego i wnosi o ponowne rozpoznanie. Sąd Okręgowy w Gliwicach w składzie: SSO Jacek Myśliwiec, SSO Anita Ossak, SSO Eugeniusz Paloc w obecności prokurator Wandy Ostrowskiej "na to jak na lato" 13 stycznia 2011r wracają sprawę do ponownego rozpatrzenia. zasądzając oczywiście kasę dla adwokatów o kolejny 1000zł.

W Rybniku sprawę dostaje sam Prezes SR Krzysztof Fojcik. 
Rezygnuje z przeprowadzenia dowodów z zeznań świadków i pomimo, że Sabina którą satanistyczny konkubent  wyrzucił wnosi o niekaranie Mirka,
przecież razem się znieważali, przyznaje że Sąd został wprowadzony w błąd ponieważ zarzuty zostały spreparowane przez  kochanka, to i tak stronniczym wyrokiem z dnia 26.05.2011r K. Fojcik - wszak władza nie może przyznać się do błędów - uznaje że doszło do jednostronnego przestępstwa znieważenia z art. 216kk, umarza warunkowo postępowanie karne na rok i dokłada kolejną kasę adwokatowi .

Mamy kolejną nieudaną apelację adwokata z urzędu Alojzego Lamparta - ponieważ Wygrana-z-urzedu-nie-gwarantuje-adwokatowi-wynagrodzenia.html a przegrywając sprawy zarabia kasę.

Sąd Okręgowy w Gliwicach V Wydział Karny Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku dnia 13.10.2011r w składzie: SSR del. Katarzyna Gozdawa-Grajewska , SSO Eugeniusz Paloc, SSO Anita Ossak - ciekawe, ponownie rozpoznają już raz przez siebie rozpoznawaną tą sprawę w dniu 13.01.2011r ? i w obecności prokuratora Janusza Smagi - uznają apelacje jako oczywiście bezzasadną. Adwokatowi A. Lampart zarzucają, że nie powinien jednocześnie stawiać błędu o ustalenia faktycznie oraz obrazę prawa materialnego, gdyż ten zarzut może się aktualizować dopiero wówczas, gdy nie jest kwestionowany stan faktyczny. Jak widać, nawet bez dowodów, na podstawie pomówień i subiektywnych odczuć można być skazanym, zwłaszcza jak nie ma się kasy...

 

Podsumowując - funkcjonariuszom układu prokuratorsko-sądowego zarzucamy obrazę praw sądowych, a przede wszystkim błędy w ustaleniach stanów faktycznych przyjętych za podstawę rozstrzygnięć mających istotny wpływ na treść wydawanych orzeczeń w podobnych sprawach - a orzeczenia  diametralnie różne. Sędziowie i prokuratorzy nie byli w stanie dokonać analizy materiału dowodowego zebranego w tych ciągnących się latami sprawach, ocenić materiał zgodnie z zasadami logiki, wskazań wiedzy oraz doświadczenia życiowego, z łatwością dali się zmanipulować. 
Jest to dowodem, że w tych środowiskach działa układ wzajemnych zależności, czyli jak stwierdził Minister Gowin - sitwa.

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~bdyll
28-02-2015 / 11:38
Mam zastrzeżenia do pracy policji i prokuratorów z Bydgoszczy, na przykładzie zgłaszanych przestępstw oszusta PKF SKARBIEC GDAŃSK od 2002 r.... dopiero 26.1.2015 zatrzymano na 3 miesiące szefów RUSSJANA i GRZYBINA . Prok Michońska z Bydgoszczy, prok Niesyn... umarzali w 2013 r. doniesienia o oszustwach, nie rozpatrywali dowodów, a po wyroku sądu w Bydgoszczy nakazującym wznowienie dochodzenia... nie podjęli tych czynności... Od czasu zgłaszanych dowodów przestępczego działania tej firmy upłynęło ponad 700 dni w których przestępcy podpisali około 300 000 umów o kredyt-wyłudzenie... opisy na blogach skarbiecoszustwa.blog.onet.pl...które okradły łącznie na min 360 mil zł ... to jest wymierna cena lenistwa, krętactwa, zaniechań.... przestępczego działania BYDGOSKIEJ PROKURATURY, JEJ SZEFÓW.... nie ponosi za to zadnej odpowiedzialności.... OSKARŻAM ICH O TE PRZESTĘPSTWA... znają prawo i nie mogą tłumaczyć się nieświadomością.... Problem jest w skierowaniu oskarżenia przeciwko tym dupkom... gdy chciałem rozmawiać prok Michońską o problemie... usłyszałem "NIE MAM PRZYJEMNOŚCI ROZMAWIAĆ Z PANEM" odbyłem rozmowę z szefem... usłyszałem jakie problemy ma prokuratura.... 0 działania !!! Dziś mamy wymierne problemy wynikające z braku uczciwości, tolerowania przestępców... Trzeba wymieniać ich po nazwiskach, prowokować by wnieśli oskarżenia do sądu o szkalowanie ICH /NIE/DOBREGO IMIENIA.... bo tylko wówczas będzie można przedstawić dokumenty, dowody ich przestępczego, świadomego postępowania, efektów w pełnienia zaszczytnych, obowiązków.... itd KREW się burzy.... gdy się to widzi... ŚWIĘTE KROWY NA STRAŻY PRZESTĘPCZOŚCI W PAŃSTWIE !!!
~rick
31-03-2013 / 21:28
DO ~ Jakela - jest Rowińskich ciąg dalszy ... po "BIWAKU" i głodówce przed OBORĄ NIEsprawiedliwości al. Ujazdowskie 11 w W-wie Pani Urszula otrzymała od MINISTRY GLEJT który miał GWARANTOWAĆ REWIZJĘ dokonanych w Koszalinie na zlecenie DYZMY - zarządzający REPUBLIKĄ (dawne woj. koszalińskie) NAZISTOWSKICH SZWINDLI Procesowych (BEZPRAWIE + Siła = N A Z I Z M). PO powrocie do domu już następnego dnia ok. 5 : 00 GWARANCJE Ministry KURWY z W-wy (MS) zmaterilizowali bandyci w policyjnych mundurach. Na pałach wynieśli ROWIŃSKICH wyrzucając na bruk ... następna ekipa w policyjnych mundurach wywiozła OFIARY NAZISTOWSKIEJ ZBRODNI na Oddział Psychiatryczny koszalinskiego szpitala przy ulicy Słonecznej. Resort sprawiedliwości pensjonatu "Pod Orłem" daje Gwarantowane GLEJTY o wartości wiarygodności rolki papieru toaletowego do podcierania d...y. TAKĄ samą wartość na terytorium TUSKOLANDII posiadają : Racja STANU postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski, Prawo i JEGO Zasady, Prawda Materialna, Prawa Człowieka ... i TU SUPER CURIOZUM !!!, czy ***POLSKA jest jeszcze POLSKA ? ! Bo Poczta POLSKA już NIE JEST polska.
~marek777
31-03-2013 / 21:07
PATRZ : http :// youtu.be/T7rrKNRuCas
~Sądy w Bydgoszczy i Tucholi
29-12-2012 / 16:29
Sad Rejonowy w Tucholi i Sąd Okręgowy w Bydgoszczy okradają sybiraków z ich nieruchomości stosując bezprawne zasiedzenie, wyroki w tych sadach są pisane szablonowo i stoją za tym starzy towarzysze minionych lat którzy decydują kto ma wygrać a kto przegrać, podobnie jest w prokuraturze tucholskiej i bydgoskiej, Sąd apelacyjny w Gdańsku dział pod ich dyktando a niektórzy sędziowie mają na swoim koncie liczne wyroki wydane na zlecenie zbrodniarzy komunistycznych w czasach PRLu na opozycjonistach demokratycznych wiecej na stronie 13grudnia81.pl
~jakel
27-10-2012 / 23:58
Rodacy ! Przekazuję ZDARZENIE jakie odbyło się dnia 29-09-2012r w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 97 za sprawą wypłukanej z mózgów, zasad etyczno-moralnych i logiki rozumowania ale doskonale uzbrojonej w hitlerowsko- stalinowskie zwyczaje ministerialnej HOŁOTY z Ministerstwa Sprawiedliwości al. Ujazdowskie 11 w Warszawie. Po kilkunastodniowej GŁODÓWCE Urszuli ROWIŃSKIEJ na terenie ministerialnego obiektu OFIARY NAZISTOWSKIEJ ZBRODNI koszalińskich TOGOWYCH przestępców wróciła z pisemnym zapewnieniem, że sprawa samozwańczej DECYZJI „ojca chrzestnego” PS. DYZMA – herszt „koszalińskiej PIRAMIDY” b. V-ce Prezydent m. Koszalina – Stanisław GAWŁOWSKI – patrz : www.pokrzywdzeniprzezgawlowskiego.pl zostanie w trybie pilnym ZREWIDOWANA. SUPER HIT. Jak „zrewidowano” sprawę ROWIŃSKICH. Z udziałem Marek WINNICKI – komornik + bandyci w policyjnych mundurach „wynieśli na pałach” Urszulę i Wiesława Rowińskich. Wyp… ich z mieszkania jak psy … na ulicę. C U R I O Z U M Stanisław GAWŁOWSKI żołnierz PO – poseł (sekretarzyna w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Prezes Rady Nadzorczej Fundacji Ochrony Środowiska zarządzający – 5mld złotych pranymi przez Szwajcarię na zakodowane konta) w dniu 29-09-2012r rozliczył się z Wiesławem. Swoim partyjnym kolegą z PO. GAWŁOWSKI pretendent do fotela po Donaldino TUSK. Buduje swoje IMPERIUM wzorem miliardera KULCZYKA. Polska JEST N I E P O D L E G Ł A, D E M O K R A T Y C Z N A i WOLNA. Do 1989r Pod przykrywką „budowy komunizmu” Niepospolita kurwa i złodziej kradła i grabiła Polski Naród. Po 1989r „PROsolidarnościowe” LARWY zżerają PRL-owskiego TRUPA. Aktualnie pod przykrywką „niszczenia komunizmu” HOŁOTA okrada i grabi Obywatela w Polsce rzekomo Wolnej, Niepodległej i Demokratycznej. Ministerstwo Sprawiedliwości , Racja Stanu Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski ?! czy pospolita KUPA GNOJU, plantacja bambusa i niewolnictwo ? pod przykrywką Orła z korona ale z gołą d … JEST Pomnik DONALDA - BASEN NARODOWY, ślizgacz MUCHA – ministra i … JEDEN Wielki P I C po polsku. NIECH żyje Polska …