Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA
CELEM PROCESOWEGO ZAŁATWIENIA PRZEZ
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

HALINA ŚWIĘCICKA - MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI - 
Naczelnik Wydziału Sprawa Karnych - czy wszystkie blondynki są naiwne???... 

       W związku z prywatą sędziów w Sądach, naruszaniem procedury sądowej przez sędziów, naruszanie godności i etyki stanu sędziowskiego przez samych sędziów, naruszanie praw osób poszkodowanych... – te wszystkie problemy, zostały opublikowane na prowadzonych przeze mnie stronach internetowych w intencji „Stowarzyszenia Poszkodowanych”. Systematycznie informuję też o tych przestępstwach Rzecznika Praw Obywatelskich.

        Na jedną z takich skarg otrzymałem Pani odpowiedz z dnia 19.05.03r.[otrzymana 24.05.03r.]  Widzę, że samo pismo nie ma żadnych mocy prawa, nic nie wyjaśnia, a jego celem jest tylko  wprowadzenie w błąd Rzecznika Praw Obywatelskich. Jako sędzia przynajmniej powinna Pani wiedzieć, ze błędy procedury sądowej powodują automatycznie „brak mocy prawnej” wydanych postanowień. A prawidłowość procedury sądowej ma zagwarantować sędzia, a nie świadek, czy strona. Dlaczego wśród organów sprawiedliwości jest tak wiele niekompetencji? – na prowadzonych stronach staram się systematycznie odpowiadać na podobne pytania.    

ministerstwo-swiec.s1.gif (16604 bytes) ministerstwo-swiec.s2.gif (5088 bytes)

      W poruszanych w piśmie sprawach typowe nieproceduralne postępowanie opisuję na przykładzie sędziego SSR Zbigniewa Stója z Sądu Rejonowego w Strzyżowie. [www.afery.prx.pl/raczkowski-stoj-index.html]. Przedstawienie cyrkowe w sądzie rzeszowskim starałem się możliwie dokładnie opisać, na stronach: www.afery.prx.pl/nycz-gate.html - oczywiście dysponuje dodatkowo nagraniem tego spektaklu. Ten cyrk zabawnie interpretuje sam Tadeusza Pokrzywy -  Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie, co zostało opublikowana na poświęconych mu stronach internetowych pod adresem: http://www.afery.prx.pl/pokrzywa.html. Ciekawe numery łamania procedury i niedopuszczenie do [kupionego?] posiedzenia sądowego zaprezentował też sędzia krośnieński SSO Tomasz Marczuk [www.afery.prx.pl/marczuk_postanow.html ].

        Pani Naczelnik, o charakterze i jakości przekrętów dużo powinna powiedzieć analiza pisma [też na zapytania Rzecznika], udzielona przez Prokuratora Okręgowego W. Różyckiego, którą przeanalizowałem i oceniłem na stronach: http://www.afery.prx.pl/rozycki-prokurator.html . Po prostu, należałoby się najpierw zapoznać z materiałami, a następnie wysyłać jakieś niekompetentne pisma informacyjne. Po co się  ośmieszać? Chyba, że [solidarność sędziowska] została Pani po prostu „wpuszczona w kanał” i ma Pani za zadanie kryć te wszystkie przekręty z naiwną nadzieją,  że kobiecie każda głupota uchodzi? Z moich informacji wynika, ze najwięcej przestępstw prawa popełniają właśnie sędziowie. Znam już dokładnie procedurę postępowania, dlatego Pani odpowiedz, a raczej jej brak, mnie wcale nie dziwi. Jednak Pani pismo nasunęły mi ciekawe myśli, co przedstawię w publikacji o... "kobietach władzy"?....ich roli, celach, sposobach osiągnięciach stanowiska, zaszczytach, roli mężczyzny w tej karierze?....i upadku kobiety wamp...        

        Po tym wstępie podobnie krótko objaśnię:

sprawa Ko1 45/02 z dnia 11.03 2003r.? – Nie znam żadnej sprawy z tego dnia? Jeżeli było wtedy coś takiego, a Sąd nie raczył poinformować mnie, ani mojego adwokata, ani wysłać zawiadomienia i wydanego postanowienia, to znaczy że popełnił istotne błędy proceduralne i jego decyzja nie ma „mocy prawa”. Poproszę o wyjaśnienie. Sąd nie może bawić się w konspirację, a na rozpatrzeniu zażaleniu moja obecność jest obowiązkowa. Pani, jako sędzia? powinna o tym dobrze wiedzieć.

          Następna, Ko1 47/02 z dnia 10.03 2003r. – podobnie, popełniono istotne błędy proceduralne mające wpływ na wyrok. Nawet Pani nie stara się sędziego usprawiedliwić, na zarzucane nieprawidłowości, a to znaczy, że mam rację. Sprawy nawet nie próbowano rozpatrywać. Sąd w Strzyżowie od początku powinien być zgodnie z procedurą wyłączony, stronnictwo i nieproceduralność sędziów udowodniłem ponad pół roku temu. Dla pouczenia opublikowałem nawet warunki wyłączenie dla niekompetentnych sędziów: www.afery.prx.pl/aferyprawa_sedzia-wylonczenie.html - już nawet nie potrafią czytać? Oczywiście, że wszystkie wystawione tam postanowienia nie mają „mocy prawa” i należy postępowania wznowić. Nie może tak być, żeby inne przepisy prawa obowiązywały w Sanoku, a inne w Strzyżowie i te same warunki wyłączenia można było zastosować dla sędziów w Sanoku, a nie obowiązywały one w Strzyżowie. A już na pewno decydującą rolę ma tu „niewłaściwość miejscowa” Sądu w Strzyżowie – zrobiona tak typowo złośliwie.

                 Następna poruszona Ko1 49/02 z dnia 26.02 2003r. – Sąd Okręgowy w Rzeszowie – podobny przekręt jak w Strzyżowie – „niby” mój adwokat, bez akt i znajomości sprawy, bez mojej zgody na reprezentowanie [był protest] broni prokuratora? – śmieszne. Dalej mamy nieproceduralne postępowanie sędziego Nycza opisane w internecie – wyjatkowa stronniczość i nieproceduralność. Całość oparte na sfabrykowanych przez prokuratora pomówieniach - brak udokumentowania i podstaw prawnych takiego postępowania.  I Pani, jako sędzia śmie twierdzić, ze takie „załatwione” postanowienie ma „moc prawa”?

 Wszystkie wydane postanowienia w Sądzie Rejonowym w Strzyżowie z powodu stronniczości i istotnych błędów proceduralnych popełnionych przez   prowadzących sędziów nadają się wyłącznie do ponownego rozpatrzenia i nie mają „mocy prawa”.

         Oczywiście, że te nieetyczne i stronnicze postępowania sędziów i prokuratorów, pozbawianie mnie praw obywatelskich i naruszanie mojego dobra osobistego i materialnego będę nieustannie zaskarżał. W końcu to na mnie popełniono przestępstwo kradzieży majątku mojej firmy, a fakt włamania, czy kradzieży nie ulega przedawnieniu. To prokuratura ukrywa dowody popełnionych na mnie przestępstw, „świadomie gubiąc dokumenty?”. Najbardziej mnie śmieszy jednak fakt, że wszystkie te nieproceduralne  kombinacje są po to, żeby ukryć przekręty „małego prezesa po zawodówce” W. Garbińskiego ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie? , który „załatwił” sobie umorzenie sprawy - gdzie tu logika?

Zapraszamy sędziów i adwokatów zamieszanych w przekręty do "czarnej listy" Raczkowskiego... miłego towarzystwa wzajemnej  adoracji ... 

www.aferyprawa.com - Niezależne Wydawnictwo Internetowe "AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE" Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich 
i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI.
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.