Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA OSZUSTWA SSR MACIEJA PRAGŁOWSKIEGO SĄD REJONOWY W WIELICZCE

Bochnia - napaść adwokata Andrzeja Kosturka na redaktora AP cz.3 - spektakl teatralny w SR Wieliczka w wykonaniu Macieja Pragłowskiego.

Mataczenia prokuratorów bocheńskich i tarnowskich w prostej sprawie napadu na redaktora Afer Prawa Z. Raczkowskiego adwokata bocheńskiego Andrzeja Kosturka "w todze" zostały wcześniej opisane w tekście: Bochnia - Sąd Rejonowy - napaść na dziennikarza AP przez adwokata Andrzeja Kosturka. Pseudo-prokuratorskie "dochodzenie do uniewinnienia przestępcy w todze" ciągnące się od marca 2008r opisano następnie w artykule Bochnia - niewinny adwokat bocheński Andrzej Kosturek napada na dziennikarza AP w sądzie - z cyklu o patologiach organów władzy w końcu znalazło pseudo-finał w sądzie wielickim.
Okazało się, że wyznaczona na dzień 15.września rozprawę ma prowadzić "delegowany" przez Kosturka jego dobry znajomy - sędzia ze Skawiny Maciej Pragłowski.
No i zaczął się teatr w sądzie.
Najpierw stronniczy sędzia bezprawnie chce utajnić sprawę przestępstwa adwokata Kosturka i wyrzucić publiczność towarzyszącą Z. Raczkowskiemu. Widocznie nie zapoznał się z tekstem: Test na sprawdzenie etyki urzędniczej - czy prowadzący Twoją sprawę sędzia lub prokurator jest skorumpowany?
Logiczne, że nikt nie wychodzi a sędzia M. Pragłowski zostaje poinformowany, że ten nieproceduralny teatr w jego wykonaniu jest nagrywany. Ponieważ nie wyraził zgody na nagrywanie pomimo, że żaden przepis tego nie zabrania - a tylko mataczący sędzia sprzeciwia się nagrywaniu posiedzenia - wniesiono o wyłączenie takiego nieetycznego sędziego, jak też zażądano jego delegacji oraz zgłoszono niewłaściwość miejscową sądu.
Z takich zabawniejszych elementów tego spektaklu to przerwa 15min. gdzie sędzia udaje (do szefa?) "wyłączyć się" ale wróca z niczym ponieważ nie ma kto go wyłączyć.... no i zapis do protokołu w stylu: widownia nie opuszcza sali...

Dla załatwienia wniosków przełożono posiedzenie na 03.11.2008r godz. 14. - zapraszany na kolejną cześć tego spektaklu w wykonaniu sędziego Macieja Pragłowskiego do Sądu Rejonowego w Wieliczce.

W międzyczasie sędzia SSR Łukasz Woźniak postanawia nie wyłączyć kolegi po fachu. W dodatku udaje że niby coś tam potrafi analizować - niby jak? haa, może we śnie? Wyraźnie sędzia Ł.Woźniak ma subiektywne odczucia, że jako humanista umie logicznie analizować i zna procedurę sądową.
Panie sędzio, żeby móc cokolwiek analizować trzeba mieć wiedzę z wielu dziedzin nauk ścisłych, tak więc z czym do ludzi?

bochnia_kosturek.wyl.sedz.s1.gif (21923 bytes) bochnia_kosturek.wyl.sedz.s2.gif (7150 bytes)

Żeby uatrakcyjnić to przedstawienie sądowe redaktor Raczkowski wniósł pismo do Sądu Apelacyjnego o:
1/ o nadzór tej sprawy przez wizytatorów sądowych z Sądu Apelacyjnego
2/ weryfikację poprawności delegacji sędziego SSR Macieja Pragłowskiego ze Skawiny
3/ rozpatrzenie wniosku poszkodowanego o przeniesienia sprawy do Sądu Rejonowego w Sanoku – właściwego dla zamieszkania poszkodowanego.

SĄD APELACYJNY
31-542 KRAKÓW
ul. Mogilska 17

SYGN. AKT. II Kp 447/08 (SR Wieliczka)
Poszkodowany:
Zdzisław Raczkowski - redaktor www.aferyprawa.com

Pozwany:
Andrzej Kosturek - adwokat z Bochni

PISMO SĄDOWE

Sprawa dotyczy napaści przez adwokata bocheńskiego Andrzeja Kosturka w dniu 27.03.2008r na Redaktora Naczelnego Niezależnego Czasopisma Internetowego AFERY PRAWA Zdzisława Raczkowskiego na korytarzu sądowym Sądu Rejonowego w Bochni podczas wykonywania przez niego pracy dziennikarza śledczego.
Zarzuty to: naruszenie nietykalności cielesnej, próba kradzieży telefonu komórkowego wysokiej klasy, groźby karalne.

Z rozpatrzenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez adwokata bocheńskiego wyłącza się bocheńska prokuratura i sąd. Sprawa z urzędu zostaje przekazana do Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Tarnowskiej a tam produkują postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia DS. 463/08 z dnia 21.05.2008r . Po zażaleniu tego postanowienia trafia do Sądu Rejonowego w Wieliczce i ma być podobno rozpoznana dnia 15.09.2008r przez sędziego delegowanego ze Skawiny SSR Macieja Pragłowskiego. Sędzia utajnia sprawę, nie godzi się na jej nagrywanie i obecność publiczności. Takie nieproceduralne postępowanie sędziego powodują, że zostaje wniesiony do protokołu wniosek o wyłączenie sędziego SSR Macieja Pragłowskiego, jak też Sądu Rejonowego w Wieliczce z uwagi na jego niewłaściwość miejscową. Na posiedzeniu nie było ani prokuratora ani sprawcy napaści...

Dnia 23.09.2008r poszkodowany dostaje postanowienie o nie uwzględnieniu jego wniosku o wyłączenie prowadzącego SSR Macieja Pragłowskiego od rozpoznania sprawy.

Termin posiedzenia został wyznaczony na dzień 03.11.08. godz.14. S.R. w Wieliczce.

W tej sytuacji, z uwagi że zawiadomienie dotyczy adwokata - poszkodowany domniemając układów koleżeńskich - stronniczości i nieproceduralności postępowania w sprawie

WNOSI:

1/ o nadzór tej sprawy przez wizytatorów sądowych z Sądu Apelacyjnego

2/ weryfikację poprawności delegacji sędziego SSR Macieja Pragłowskiego ze Skawiny

3/ rozpatrzenie wniosku poszkodowanego o przeniesienia sprawy do Sądu Rejonowego w Sanoku – właściwego dla zamieszkania poszkodowanego z uwagi na wyłączenie się sądu właściwego dla miejsca zamieszkania oskarżonego oraz z uwagi na uciążliwy i kosztowny dojazd (200km) do Sądu Rejonowego w Wieliczce. Sąd ten znajduje się w miejscu działania adwokata A. Kosturka, tak więc przyczyny wyłączenia jego sędziów są te same co sędziów z Bochni - z uwagi na wspólną wieloletnią znajomość z adwokatem bocheńskim, co może wywoływać wątpliwości co do bezstronności i obiektywizmu sędziów tj. zgodnie z art.37kpk. Zwłaszcza, że nieetyczne postępowanie wielickich sędziów i prokuratorów było też opisywane w czasopiśmie www.aferyprawa.com i prowadzone jest tam dochodzenie. Jest to w konflikcie z rozpatrywaniem przestępczego zachowanie się adwokata Andrzeja Kosturka.

Proszę o tryb pilny załatwienia moich wniosków.

Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze odpowiedzi z AP.
Czekamy też na reakcję Ministerstwa Sprawiedliwości i RPO.
W końcu jak się bawić to dobrze się bawić...
cdn.

Zapraszamy osoby interesujące się teatrem na posiedzenie w dniu 03.11.2008r godz. 14. - na kolejną cześć tego spektaklu w wykonaniu sędziego Macieja Pragłowskiego do Sądu Rejonowego w Wieliczce.

AP

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.