Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
6 lipca 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 20-11-2010

Białystok - kolejny dowód przestępstw proceduralnych popełnionych przez sędziego Andrzeja Kochanowskiego - analiza sądownictwa w Polsce.

Jak informuje "Dziennik Polski": Co miesiąc każdy Polak na utrzymanie sędziów, prokuratorów i urzędników płaci 24 zł i 10 gr
Na Temidę w Polsce wydaje się najwięcej ze wszystkich państw Unii Europejskiej. Tylko od 2003 roku wydatki powiększono o dwie trzecie. 
W większości miast Polski wybudowano, lub buduje się jak np. w Rybniku okazałe gmachy sądowe - nowy sąd białostocki kosztował setki milionów złotych. 
W sądach kładzie się marmury, zakłada instalacje alarmowe i monitorujące, zatrudnia się strażników - robi się  się z tych obiektów publicznych bastiony niedostępne dla obywateli bez dokładnego obmacania i sprawdzenia tożsamości (patrz Sąd Rejonowy w Rybniku).

Mamy rekordową, po Niemczech, liczbę zatrudnionych, w większości niekompetentnych - aż 10 322!!! sędziów. Urzędników sądowych, asystentów, kuratorów i referendarzy jest  ponad 42 tys. Na koszt procujących obywateli zatrudnionych jest 13 tys. 617 prokuratorów, ponad 29,5 tys. pracowników więziennictwa oraz kilka tysięcy innych osób związanych z wymierzaniem sprawiedliwości. 
Średnia płaca sędziów i prokuratur (ponad 10tyś złotych brutto - nie płacą ZUSu!?!) przekracza 3-krotnie średnią wynagrodzenia krajowego, gdzie większość emerytów musi się utrzymać za mniej niż 1000zł miesięcznie. Ale im ciągle mało - aktualnie mamy kolejne "dni bez wokand".  

Tymczasem efekty zwielokrotnionych nakładów i pracy blisko stutysięcznej "armii Temidy" w tym  ponad 50tyś. niekompetentnych "humanistów w togach" nie zachwycają ani fachowców, ani obywateli. Mamy do dnia dzisiejszego "komunistyczny tryb kształcenia prawników" - nie produkujący fachowców tylko cwaniaków. Ewidentnie prawnicy oprócz zafałszowanej historii powinni zdawać egzaminy z przedmiotów ścisłych, specjalizując się już podczas studiów w orzekaniu w konkretnie tematycznie działach - tak żeby sędzia rozpatrujący spór między firmami wiedział, że faktura VAT to nie spis towarów handlowych, wiedział jak prawidłowo się księguje operacje gospodarcze w przedsiębiorstwie, odróżniał gips od cementu,  a chorego psychicznie od człowieka znajdujące się w stanie złości emocjonalnej lub w depresji... Zastrzeżeń można mieć sporo, zwłaszcza do młodych sędzin,  którym karze się rozpatrywać skomplikowane sprawy rodzinne czy adaptacyjne, przyszłość dzieci,  a które nie mają w tym temacie żadnego doświadczenia życiowego, ponieważ dalej znajdują się w większości na etapie akademickiego bajerowania i randkowania.   

Niekompetencja?, układy? cwaniarstwo?  togowców - wszystko to powoduje, że mamy "błędne koło" w orzekaniu, które odnosi się do działania sędziów jak i prokuratorów. 
Ludzkiej sprawiedliwości w sądach od dawna nie możemy oczekiwać, i to w nie tylko w polskich. Sędziowie teoretycznie stoją na straży wymyślonego dla plebsu - nielogicznego, zgrzybiałego żydo-postkomunistycznego PRAWA, w sieć które łapie sie muchy, a szerszenie spokojnie przelatują przez nią. Wynika to nie tylko z cwaniactwa urzędników i aferzystów, ale też z braku jakiejkolwiek kontroli jakości ich pracy oraz odpowiedzialności za popełnione błędy. Tym sposobem  proste sprawy są przez niekompetentnych  urzędników sądowych komplikowane i trwają latami - patrz sprawa Olewników ciągnie się 9 rok, Oleksego 15 lat, sprawy Raczkowskiego 12 lat, sprawy Fleszar 10 lat... i tak w nieskończoność można by wyliczać co dokumentowane jest w czasopiśmie AP. Należy zwrócić uwagę, że na "czarnej liście AP" jest kilkaset nazwisk urzędników sądowych i funkcjonariuszy prokuratury którym postawiliśmy zarzuty co najmniej naruszania procedury prawnej...

Jak widać z tego wstępu, sędziowie czują się bogami, panami życia i śmierci obywateli, mają władzę większą niż Premier czy Prezydent - ponieważ mają dożywotni immunitet chroniący ich od przekrętów, a Trybunał Konstytucyjny skutecznie kontroluje i nadzoruje Rząd.    

Władzę swą wykorzystują nie tylko do zdobywania majątków dla siebie i znajomych - sami nie rozliczają się z fiskusem, a w sądach obraca się rocznie miliardami złotych -  ale też do wyeliminowania  osób poszkodowanych i niezadowolonych wysyłając ich do psychiatryków, a dziennikarzy nagłaśniających ich nadużycia karząc aresztem i karami pieniężnymi. 

Jako dowód  takiego postępowania dokumentujemy kolejne matactwa sędziego białostockiego Andrzeja Kochanowskiego.
Na stronach AP dla ostrzeżenia pacjentów został nagłośniony błąd medyczny i oszustwa lekarza Waldemara K z tzw. kliniki leczenia bezpłodności? "KRIOBANK" z Białegostoku którego pacjentka wniosła zarzuty do Prokuratury w Białymstoku. Lekarz poczuł się subiektywnie urażony nagłośnieniem swojej wpadki i wniósł pozew przeciwko pacjentce i redaktorowi AP niby o pomówienie - co oczywiście wolno mu ( każdy chce uniknąć odpowiedzialności ) -  podobnie jak nam nagłaśniać takie incydenty. 
Jak dziennikarz wykonujący prawidłowo swą pracę i  piszący prawdę może być ukarany - dla ostrzeżenia i przestrogi przedstawiamy skrótowo poniżej.
Dziennikarz dla udowodnienia swoich racji wniósł o przesłuchanie pacjentki jako świadka - w końcu to jej zarzuty zostały przedstawione w tekście. Wniósł o opinię biegłego - czy lekarz popełnił błąd w sztuce. Lekarzowi, który chciał się oczyścić z zarzutów powinno zależeć na konfrontacji faktów - jak inaczej udowodnić swoje racje lub swoją niewinność?
Lekarz jednak wolał skorzystać z układów jakie posiada w Białymstoku i skorumpować prowadzącego sędziego, ponieważ ewidentnie sędzia skupiła się jedynie na ukaraniu dziennikarza, a nie zweryfikowaniu żądnych faktów i zarzutów- co zostało przedstawione w tekście pt: 
BIAŁYSTOK - DOWODY SKORUMPOWANIA SSR ANNY KAMIŃSKIEJ - przez niedopuszczenie do zbadania w jakim stopniu doszło do błędu w sztuce lekarskiej przez Waldemara Kuczyńskiego w jego prywatnej Klinice Leczenia Niepłodności Małżeńskiej "Kriobank"
Stawiane sędzi A. Kamińskiej zarzuty naruszenia PRAWA dotyczą jednoaktowego jednoosobowego spektaklu sądowego jaki nieproceduralnie przeprowadziła 15 maja 2009r w  Sądzie  Rejonowym Sądzie  Grodzkm w Białymstoku.:
- odrzucenie wszystkich wniosków dowodowych Redaktora Z. Raczkowskiego a przede wszystkim o powołaniu świadków i opinii biegłego
- nie rozpatrzenie wniosku o przyznanie adwokata z urzędu
- kontynuowanie posiedzenia pomimo nieobecności strony z powodu zawnioskowania o wyłączenie przewodniczącego poprzez pisemne profesjonalne  
uzasadnienia naruszenia procedury sądowej i praw obywatelskich.
- strona nie została poinformowana o zamknięciu przewodu sądowego, tym samym ograniczono jej prawa procesowe np. przez możliwość zadawania pytań świadkowi - radczyni lekarza i jemu samemu. 
- strona nie została poinformowana o terminie ogłoszenia wyroku - które podobno odbyło się to 20 maja 2009 r.
- stronie w obligatoryjnym terminie zgodnie z PRAWEM nie został wysłany wyrok celem uniemożliwienia złożenia apelacji od tego kapturowego wyroku.

Z uwagi na powyższe zarzuty oraz fakt otrzymania uzasadnienia wyroku  dopiero w dniu 02.listopada 2009r. już dnia 09.11.2009r Redaktor AP złożył zgodnie z obowiązującym PRAWEM apelację - co zostało olane, bez odpowiedzi (czyt. wrzucone do kosza) i Z. Raczkowski kolejny raz dopiero z pisma egzekucyjnego dowiedział się że ma być aresztowany za publikację?!? 
Tym razem zawiadomiony prawidłowo stawia się z ekipą AP do sądu. Tam z wokandy czytamy, że sprawę poprowadzi znany nam z niekompetencji SSR Andrzej Kochanowski (kto zaliczył mu aplikacje sędziowską?!?) i w iście odrzutowym terminie - jedna sprawa co minuta - kasuje ludzi. Dla Raczkowskiego wyjątkowo 5 min - czyta akta szybciej niż Pentium3? Dyskutujemy jednak aż 37 min - oczywiście sędzia wyrzuca towarzyszących mu dziennikarzy z sali pomimo że kodeks wyraźnie mówi: 

Rozdział 3. Posiedzenia sądowe

Art. 148. [Zasada]
§ 1. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, posiedzenia sądowe są jawne, a sąd orzekający rozpoznaje sprawy na rozprawie.
§ 2. Sąd może skierować sprawę na posiedzenie jawne i wyznaczyć rozprawę także wówczas, gdy sprawa podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym.

Sędzia zamienia Redaktorowi AP areszt na 8 miesięcy prac społecznych - czekamy aż nadrzędni, również niekompetentni urzędnicy zgodnie z procedurą zaczną wreszcie działać, a nie tylko za darmo brać kasę pracując 2-3 dni w tygodniu.
Kolejny raz terminowo (zaraz po posiedzeniu ) składamy wniosek o wydanie postanowienia wraz z uzasadnieniem - i tym razem dowiadujemy się, że kolejny raz nasze zażalenie zostaje złożone niby po terminie?!?  
Ponieważ od czytelników mamy też doniesienia, że sędziowie często nie informują poszkodowanych o ich prawach i terminach sądowych - poniżej publikujemy zażalenie z pouczeniem sędziego jakie przepisy prawne ma obowiązek przestrzegać.     

SĄD OKRĘGOWY W BIAŁYMSTOKU
WYDZIAŁ KARNY ODWOŁAWCZY
Za pośrednictwem
SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU
XIII WYDZIAŁ KARNY
Ul. ADAMA MICKIEWICZA NR 103
15 - 257 BIAŁYSTOK

Sygnatura akt : XIII K 43 / 08

Strona : Redaktor Naczelny czasopisma internetowego AFERY PRAWA
Mgr inż.
ZDZISŁAW RACZKOWSKI
Adres do korespondencji:
38 -500 Sanok ul. Polna Nr 15

Z A Ż A L E N I E

Na zarządzenie odmawiające przyjęcia środka odwoławczego wobec wniesienia po terminie ?? Sądu Rejonowego w Białymstoku XIII Wydziału Karnego z dnia 09.11.2010r o sygnaturze jak wyżej, a otrzymane dnia 15.11.2010r w przedmiocie umorzenia grzywny oraz zamiany kwoty grzywny na 8 miesięcy pracy społecznie użytecznej .

ZASKARŻAM

powyższe zarządzenie w całości.

WNOSZĘ

O PROCEDURALNE POSTĘPOWANIE W/w SPRAWIE

UZASADNIENIE

Nie jest prawdą, jak sugeruje sędzia Andrzej Kochanowski w swym zarządzeniu z dnia 09.11.2010r, że zażalenie na Postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku XIII Wydziału Karnego z dnia 21 października 2010 roku o sygnaturze jak wyżej, a otrzymane wraz z uzasadnieniem dnia 29 października 2010 roku w przedmiocie umorzenia grzywny oraz zamiany kwoty grzywny na 8 (osiem) miesięcy pracy społecznie użytecznej zostało złożone po terminie.

Należy zwrócić uwagę, że na otrzymanym postanowieniu sędziego A. Kochanowskiego z dnia 21.10.2010r – pomimo, ze strona nie występowała z pełnomocnikiem, który powinien jej być przyznany w trakcie postępowania sądowego, to kolejny raz strona nie została obligatoryjnie pouczona o przysługującej jej prawach.

Dla przypomnienia - zgodnie z Art. 460. KPK [Termin wniesienia zażalenia] Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty ogłoszenia postanowienia, a jeżeli ustawa nakazuje doręczenie postanowienia – od daty doręczenia. Dotyczy to również zażalenia na rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów lub opłat zawarte w wyroku; jeżeli jednak odwołujący się złoży wniosek o sporządzenie na piśmie oraz doręczenie uzasadnienia wyroku, zażalenie można wnieść w terminie przewidzianym do wniesienia apelacji

W tym wypadku strona złożyła pisemny wniosek o postanowienie wraz uzasadnieniem dnia 21 października 2010 roku co zostało potwierdzone w biurze podawczym sądu.

Ponadto: Zgodnie z Art. 123. KPK [Obliczanie terminów] § 1. Do biegu terminu nie wlicza się dnia, od którego liczy się dany termin.

Tak więc, jeżeli strona otrzymała postanowienie z uzasadnieniem w dniu 29.10.2010r, a zażalenie zostało wysłane w dniu 04.11.2010r – czyli w szóstym dniu po otrzymaniu - a proceduralnie jest na to 14 dni – to w żaden sposób nie uchybiła terminowi, wprost przeciwnie – zażalenie zostało wysłane 8 dni wcześniej od obowiązującego zgodnie z PRAWEM terminu wynikającego z Kodeksu Postępowania Karnego.

Z tego powodu strona wnosi jak na wstępie.

Wymyślone, abstrakcyjne i niby obowiązujące PRAWO nie ma nic wspólnego z nauką, logiką, raczej kojarzy się z wróżbiarstwem, astrologią, leczeniem dotykiem :-)
Z tego powodu sędziowie obawiają się weryfikacji swoich wiadomości, oceny swej pracy a wszyscy, zwłaszcza dziennikarze, którzy stawiają im zarzuty niewiedzy czy niekompetencji są przez prawników traktowani po stalinowsku - jako wrogowie których należy zniszczyć. 

Bezsprzecznie, droga dojścia do funkcji sędziego lub prokuratora musi być wieloetapowe - jak choćby w prawie anglosaskim. 
Nie może tak być, żeby kandydatów na sędziów oceniają sami sędziowie, a na prokuratorów - prokuratorzy. 
SĘDZIA  TAK  SAMO  JAK  POSEŁ  POWINIEN  BYĆ  WYBIERANY  KADENCYJNIE I PRZEZ OBYWATELI  A  NIE  TYLKO  PRZEZ RODZINNE UKŁADY  PRZEDSTAWICIELI  PRAWNICZYCH.
WŁADZA SĄDOWA - ZGODNIE Z KONSTYTUCJA RP  - NIE MOŻE MIEĆ WIĘCEJ PRAW NIŻ WŁADZA USTAWODAWCZA. 

I jeszcze jedno, konieczne jest żeby w sądach polskich podobnie jak w amerykańskich wyroki były precedensowe i wiążące - nie może być tak aby młody niedoświadczony sędzia mówił, że on jest sędzią niezależnym i gdzieś tam ma wyroki Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego i nie będzie wniosków w oparciu o takie wyroki rozważał. Takim postępowaniem sędziowie sami podważając swój autorytet uznając np. że pies po to ma zęby żeby gryźć, a więc może dziecko pogryźć, chociaż pies powinien być być w kagańcu... tym samym tacy urzędnicy podważają też autorytet całego sądownictwa.
Konsekwencje jednak są inne - dzisiaj adwokat nie jest w stanie przewidzieć jaki wyrok wyda sędzia - często zależy to od układów i kasy stron dlatego zmuszony jest do bajerowania i oszukiwania klientów. Amerykański adwokat nie bierze kasy "z góry" - bierze procent od wygranej ponieważ wie że daną sprawę wygra lub nie ma szans powołując się na wcześniej wydany precedensowy wyrok. 

Istotny jest też problem obecności ławników w sądzie, którzy zostali wyrzuceni żeby sędziowie mogli swobodniej popełniać przestępstwa sądowe.

TVG-9 Porozumienie Rawskie - Dyskusja z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie ławników sądowych.

AP

PS.
Senyszyn nazwała Trybunał Konstytucyjny - Trybunałem Prostytucyjnym .
I nic.
Tak jakby nazwani w sposób pośredni przez Senyszyn ludzi zasiadających tam prostytutkami nic nie znaczyło .
Korwin Mikke nazwał ludzi , będących sędziami w Sądzie Lustracyjnym zwykłymi s..synami Było to po orzeczeniu w sprawie Jurczyka . 
Mimo ewidentnych dowodów, że Jurczyk był agentem, ludzie wyłonieni bez demokratycznych bezpośrednich wyborów stwierdzili, że tym agentem nie był.
Aby nie ośmieszać sparszywiałego już i tak autorytetu wymiaru sprawiedliwości ludzie, będący tam sędziami nie odważyli się wytoczyć Korwinowi Mikke procesu .

:-)))

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~APEL do PANA BOGA
24-11-2010 / 10:01
To jest oczywiście apel do Pana BOGA. (Diabeł to wszędzie się wkręci i namiesza) Boże prosimy Cię, zastosuj taką sprawiedliwość wobec sędziów jaka oni wobec obywateli stosują. Amen
~APEL do PANA BOBA
24-11-2010 / 09:58
Boże prosimy Cię, zastosuj taką sprawiedliwość wobec sędziów jaka oni wobec obywateli stosują. Amen.
~ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE DLA SĘDZIÓW
24-11-2010 / 09:56
~ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE DLA SĘDZIÓW Z okazji zbliżających się świąt wszystkim SĘDZIOM, PROKURATOROM, Ministrom i ich rodzinom życzymy z całego serca SPRAWIEDLIWOŚCI BOSKIEJ W ŻYCIU PRYWATNYM I OSOBISTYM TAKIEJ JAKĄ ONI WOBEC BLIŹNICH STOSUJĄ.
~ciekawy
23-11-2010 / 22:02
A kim jest ten Sławek Mojżeszowicz Salomon?
~Agata
23-11-2010 / 22:00
Rafał Dutkiewicz znokautował konkurentów. Facet ma klasę.
~Sofik
23-11-2010 / 21:03
Do polityka; niczym nie bedziecie rzadzic bo wojna bedzie wnet i tam buraku gdzie mieszkasz bomba wybuchnie i jajka ci sparzy i ci odpadna. Zresztą juz teraz jestescie bez jajec, to tak własciwie oprócz tej bomby nic sie nie zmieni
~orła cien
23-11-2010 / 20:31
no Bronek. Jak Tam wchodzenie do pałacu przez kuchnię? Nie narzekaj Sławek Salomon 15 lat wchodził przez balkon do mieszkania we Wrocławiu. Tera tylko będziecie mieli gorzej. Co Platforma we Wrocławiu czyli w swoim gnieździe dostała z jakieś 3% od uprawnionych na POsła mecenasa Sławomira Piechoty pracownika w MODUS kancelarii. Huśtawka i karuzela której nie zamawialiście ruszyła w Wy nie umiecie zatrzymać niszczącej maszyny. Mogliście prędzej POmyśleć zanim zaczęliście wyniszczać nasz kraj.
~POlityk
23-11-2010 / 07:40
i znowu wygraliśmy. I tak już będzie ZAWSZE. Nasze dzieci będą rządziły Waszymi czyli tanią siłą roboczą. ( z wnukami będzie ta sama śpiewka)
~sad
22-11-2010 / 16:34
Te Stefan zagrażasz naszej sadowej społeczności. Zrozumcie nas to jest nasz sadowy interes a Wy musicie za naszą "pracę" płacić.
~Stefan
22-11-2010 / 13:27
Należy:::::::::::::: ----------------- zlikwidować władzę sądowniczą i powołać służbę sądowniczą ----------------- zlikwidować immunitety sędziowskie ----------------- zlikwidować niezawisłość sędziowską ( bo to jest schizofrenia prawnicza), do wydania prawidłowego wyroku bardziej przydatna jest odpowiedzialność sędziego. Niezawisłość służy patologii, bezkarności sędziów, stronniczości, korupcji. Wyobraźmy sobie kierowcę, elektryka lub człowieka w innych zawodach który nie odpowiada za wykonywane przez siebie działania. To odpowiedzialność powoduje, że te osoby nie popełniają przestępstw. ------------- powołać społeczny nadzór nad pracą sądów, sędziów i prokuratorów.........