Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
5 lutego 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 20-11-2010

Białystok - kolejny dowód przestępstw proceduralnych popełnionych przez sędziego Andrzeja Kochanowskiego - analiza sądownictwa w Polsce.

Jak informuje "Dziennik Polski": Co miesiąc każdy Polak na utrzymanie sędziów, prokuratorów i urzędników płaci 24 zł i 10 gr
Na Temidę w Polsce wydaje się najwięcej ze wszystkich państw Unii Europejskiej. Tylko od 2003 roku wydatki powiększono o dwie trzecie. 
W większości miast Polski wybudowano, lub buduje się jak np. w Rybniku okazałe gmachy sądowe - nowy sąd białostocki kosztował setki milionów złotych. 
W sądach kładzie się marmury, zakłada instalacje alarmowe i monitorujące, zatrudnia się strażników - robi się  się z tych obiektów publicznych bastiony niedostępne dla obywateli bez dokładnego obmacania i sprawdzenia tożsamości (patrz Sąd Rejonowy w Rybniku).

Mamy rekordową, po Niemczech, liczbę zatrudnionych, w większości niekompetentnych - aż 10 322!!! sędziów. Urzędników sądowych, asystentów, kuratorów i referendarzy jest  ponad 42 tys. Na koszt procujących obywateli zatrudnionych jest 13 tys. 617 prokuratorów, ponad 29,5 tys. pracowników więziennictwa oraz kilka tysięcy innych osób związanych z wymierzaniem sprawiedliwości. 
Średnia płaca sędziów i prokuratur (ponad 10tyś złotych brutto - nie płacą ZUSu!?!) przekracza 3-krotnie średnią wynagrodzenia krajowego, gdzie większość emerytów musi się utrzymać za mniej niż 1000zł miesięcznie. Ale im ciągle mało - aktualnie mamy kolejne "dni bez wokand".  

Tymczasem efekty zwielokrotnionych nakładów i pracy blisko stutysięcznej "armii Temidy" w tym  ponad 50tyś. niekompetentnych "humanistów w togach" nie zachwycają ani fachowców, ani obywateli. Mamy do dnia dzisiejszego "komunistyczny tryb kształcenia prawników" - nie produkujący fachowców tylko cwaniaków. Ewidentnie prawnicy oprócz zafałszowanej historii powinni zdawać egzaminy z przedmiotów ścisłych, specjalizując się już podczas studiów w orzekaniu w konkretnie tematycznie działach - tak żeby sędzia rozpatrujący spór między firmami wiedział, że faktura VAT to nie spis towarów handlowych, wiedział jak prawidłowo się księguje operacje gospodarcze w przedsiębiorstwie, odróżniał gips od cementu,  a chorego psychicznie od człowieka znajdujące się w stanie złości emocjonalnej lub w depresji... Zastrzeżeń można mieć sporo, zwłaszcza do młodych sędzin,  którym karze się rozpatrywać skomplikowane sprawy rodzinne czy adaptacyjne, przyszłość dzieci,  a które nie mają w tym temacie żadnego doświadczenia życiowego, ponieważ dalej znajdują się w większości na etapie akademickiego bajerowania i randkowania.   

Niekompetencja?, układy? cwaniarstwo?  togowców - wszystko to powoduje, że mamy "błędne koło" w orzekaniu, które odnosi się do działania sędziów jak i prokuratorów. 
Ludzkiej sprawiedliwości w sądach od dawna nie możemy oczekiwać, i to w nie tylko w polskich. Sędziowie teoretycznie stoją na straży wymyślonego dla plebsu - nielogicznego, zgrzybiałego żydo-postkomunistycznego PRAWA, w sieć które łapie sie muchy, a szerszenie spokojnie przelatują przez nią. Wynika to nie tylko z cwaniactwa urzędników i aferzystów, ale też z braku jakiejkolwiek kontroli jakości ich pracy oraz odpowiedzialności za popełnione błędy. Tym sposobem  proste sprawy są przez niekompetentnych  urzędników sądowych komplikowane i trwają latami - patrz sprawa Olewników ciągnie się 9 rok, Oleksego 15 lat, sprawy Raczkowskiego 12 lat, sprawy Fleszar 10 lat... i tak w nieskończoność można by wyliczać co dokumentowane jest w czasopiśmie AP. Należy zwrócić uwagę, że na "czarnej liście AP" jest kilkaset nazwisk urzędników sądowych i funkcjonariuszy prokuratury którym postawiliśmy zarzuty co najmniej naruszania procedury prawnej...

Jak widać z tego wstępu, sędziowie czują się bogami, panami życia i śmierci obywateli, mają władzę większą niż Premier czy Prezydent - ponieważ mają dożywotni immunitet chroniący ich od przekrętów, a Trybunał Konstytucyjny skutecznie kontroluje i nadzoruje Rząd.    

Władzę swą wykorzystują nie tylko do zdobywania majątków dla siebie i znajomych - sami nie rozliczają się z fiskusem, a w sądach obraca się rocznie miliardami złotych -  ale też do wyeliminowania  osób poszkodowanych i niezadowolonych wysyłając ich do psychiatryków, a dziennikarzy nagłaśniających ich nadużycia karząc aresztem i karami pieniężnymi. 

Jako dowód  takiego postępowania dokumentujemy kolejne matactwa sędziego białostockiego Andrzeja Kochanowskiego.
Na stronach AP dla ostrzeżenia pacjentów został nagłośniony błąd medyczny i oszustwa lekarza Waldemara K z tzw. kliniki leczenia bezpłodności? "KRIOBANK" z Białegostoku którego pacjentka wniosła zarzuty do Prokuratury w Białymstoku. Lekarz poczuł się subiektywnie urażony nagłośnieniem swojej wpadki i wniósł pozew przeciwko pacjentce i redaktorowi AP niby o pomówienie - co oczywiście wolno mu ( każdy chce uniknąć odpowiedzialności ) -  podobnie jak nam nagłaśniać takie incydenty. 
Jak dziennikarz wykonujący prawidłowo swą pracę i  piszący prawdę może być ukarany - dla ostrzeżenia i przestrogi przedstawiamy skrótowo poniżej.
Dziennikarz dla udowodnienia swoich racji wniósł o przesłuchanie pacjentki jako świadka - w końcu to jej zarzuty zostały przedstawione w tekście. Wniósł o opinię biegłego - czy lekarz popełnił błąd w sztuce. Lekarzowi, który chciał się oczyścić z zarzutów powinno zależeć na konfrontacji faktów - jak inaczej udowodnić swoje racje lub swoją niewinność?
Lekarz jednak wolał skorzystać z układów jakie posiada w Białymstoku i skorumpować prowadzącego sędziego, ponieważ ewidentnie sędzia skupiła się jedynie na ukaraniu dziennikarza, a nie zweryfikowaniu żądnych faktów i zarzutów- co zostało przedstawione w tekście pt: 
BIAŁYSTOK - DOWODY SKORUMPOWANIA SSR ANNY KAMIŃSKIEJ - przez niedopuszczenie do zbadania w jakim stopniu doszło do błędu w sztuce lekarskiej przez Waldemara Kuczyńskiego w jego prywatnej Klinice Leczenia Niepłodności Małżeńskiej "Kriobank"
Stawiane sędzi A. Kamińskiej zarzuty naruszenia PRAWA dotyczą jednoaktowego jednoosobowego spektaklu sądowego jaki nieproceduralnie przeprowadziła 15 maja 2009r w  Sądzie  Rejonowym Sądzie  Grodzkm w Białymstoku.:
- odrzucenie wszystkich wniosków dowodowych Redaktora Z. Raczkowskiego a przede wszystkim o powołaniu świadków i opinii biegłego
- nie rozpatrzenie wniosku o przyznanie adwokata z urzędu
- kontynuowanie posiedzenia pomimo nieobecności strony z powodu zawnioskowania o wyłączenie przewodniczącego poprzez pisemne profesjonalne  
uzasadnienia naruszenia procedury sądowej i praw obywatelskich.
- strona nie została poinformowana o zamknięciu przewodu sądowego, tym samym ograniczono jej prawa procesowe np. przez możliwość zadawania pytań świadkowi - radczyni lekarza i jemu samemu. 
- strona nie została poinformowana o terminie ogłoszenia wyroku - które podobno odbyło się to 20 maja 2009 r.
- stronie w obligatoryjnym terminie zgodnie z PRAWEM nie został wysłany wyrok celem uniemożliwienia złożenia apelacji od tego kapturowego wyroku.

Z uwagi na powyższe zarzuty oraz fakt otrzymania uzasadnienia wyroku  dopiero w dniu 02.listopada 2009r. już dnia 09.11.2009r Redaktor AP złożył zgodnie z obowiązującym PRAWEM apelację - co zostało olane, bez odpowiedzi (czyt. wrzucone do kosza) i Z. Raczkowski kolejny raz dopiero z pisma egzekucyjnego dowiedział się że ma być aresztowany za publikację?!? 
Tym razem zawiadomiony prawidłowo stawia się z ekipą AP do sądu. Tam z wokandy czytamy, że sprawę poprowadzi znany nam z niekompetencji SSR Andrzej Kochanowski (kto zaliczył mu aplikacje sędziowską?!?) i w iście odrzutowym terminie - jedna sprawa co minuta - kasuje ludzi. Dla Raczkowskiego wyjątkowo 5 min - czyta akta szybciej niż Pentium3? Dyskutujemy jednak aż 37 min - oczywiście sędzia wyrzuca towarzyszących mu dziennikarzy z sali pomimo że kodeks wyraźnie mówi: 

Rozdział 3. Posiedzenia sądowe

Art. 148. [Zasada]
§ 1. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, posiedzenia sądowe są jawne, a sąd orzekający rozpoznaje sprawy na rozprawie.
§ 2. Sąd może skierować sprawę na posiedzenie jawne i wyznaczyć rozprawę także wówczas, gdy sprawa podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym.

Sędzia zamienia Redaktorowi AP areszt na 8 miesięcy prac społecznych - czekamy aż nadrzędni, również niekompetentni urzędnicy zgodnie z procedurą zaczną wreszcie działać, a nie tylko za darmo brać kasę pracując 2-3 dni w tygodniu.
Kolejny raz terminowo (zaraz po posiedzeniu ) składamy wniosek o wydanie postanowienia wraz z uzasadnieniem - i tym razem dowiadujemy się, że kolejny raz nasze zażalenie zostaje złożone niby po terminie?!?  
Ponieważ od czytelników mamy też doniesienia, że sędziowie często nie informują poszkodowanych o ich prawach i terminach sądowych - poniżej publikujemy zażalenie z pouczeniem sędziego jakie przepisy prawne ma obowiązek przestrzegać.     

SĄD OKRĘGOWY W BIAŁYMSTOKU
WYDZIAŁ KARNY ODWOŁAWCZY
Za pośrednictwem
SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU
XIII WYDZIAŁ KARNY
Ul. ADAMA MICKIEWICZA NR 103
15 - 257 BIAŁYSTOK

Sygnatura akt : XIII K 43 / 08

Strona : Redaktor Naczelny czasopisma internetowego AFERY PRAWA
Mgr inż.
ZDZISŁAW RACZKOWSKI
Adres do korespondencji:
38 -500 Sanok ul. Polna Nr 15

Z A Ż A L E N I E

Na zarządzenie odmawiające przyjęcia środka odwoławczego wobec wniesienia po terminie ?? Sądu Rejonowego w Białymstoku XIII Wydziału Karnego z dnia 09.11.2010r o sygnaturze jak wyżej, a otrzymane dnia 15.11.2010r w przedmiocie umorzenia grzywny oraz zamiany kwoty grzywny na 8 miesięcy pracy społecznie użytecznej .

ZASKARŻAM

powyższe zarządzenie w całości.

WNOSZĘ

O PROCEDURALNE POSTĘPOWANIE W/w SPRAWIE

UZASADNIENIE

Nie jest prawdą, jak sugeruje sędzia Andrzej Kochanowski w swym zarządzeniu z dnia 09.11.2010r, że zażalenie na Postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku XIII Wydziału Karnego z dnia 21 października 2010 roku o sygnaturze jak wyżej, a otrzymane wraz z uzasadnieniem dnia 29 października 2010 roku w przedmiocie umorzenia grzywny oraz zamiany kwoty grzywny na 8 (osiem) miesięcy pracy społecznie użytecznej zostało złożone po terminie.

Należy zwrócić uwagę, że na otrzymanym postanowieniu sędziego A. Kochanowskiego z dnia 21.10.2010r – pomimo, ze strona nie występowała z pełnomocnikiem, który powinien jej być przyznany w trakcie postępowania sądowego, to kolejny raz strona nie została obligatoryjnie pouczona o przysługującej jej prawach.

Dla przypomnienia - zgodnie z Art. 460. KPK [Termin wniesienia zażalenia] Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty ogłoszenia postanowienia, a jeżeli ustawa nakazuje doręczenie postanowienia – od daty doręczenia. Dotyczy to również zażalenia na rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów lub opłat zawarte w wyroku; jeżeli jednak odwołujący się złoży wniosek o sporządzenie na piśmie oraz doręczenie uzasadnienia wyroku, zażalenie można wnieść w terminie przewidzianym do wniesienia apelacji

W tym wypadku strona złożyła pisemny wniosek o postanowienie wraz uzasadnieniem dnia 21 października 2010 roku co zostało potwierdzone w biurze podawczym sądu.

Ponadto: Zgodnie z Art. 123. KPK [Obliczanie terminów] § 1. Do biegu terminu nie wlicza się dnia, od którego liczy się dany termin.

Tak więc, jeżeli strona otrzymała postanowienie z uzasadnieniem w dniu 29.10.2010r, a zażalenie zostało wysłane w dniu 04.11.2010r – czyli w szóstym dniu po otrzymaniu - a proceduralnie jest na to 14 dni – to w żaden sposób nie uchybiła terminowi, wprost przeciwnie – zażalenie zostało wysłane 8 dni wcześniej od obowiązującego zgodnie z PRAWEM terminu wynikającego z Kodeksu Postępowania Karnego.

Z tego powodu strona wnosi jak na wstępie.

Wymyślone, abstrakcyjne i niby obowiązujące PRAWO nie ma nic wspólnego z nauką, logiką, raczej kojarzy się z wróżbiarstwem, astrologią, leczeniem dotykiem :-)
Z tego powodu sędziowie obawiają się weryfikacji swoich wiadomości, oceny swej pracy a wszyscy, zwłaszcza dziennikarze, którzy stawiają im zarzuty niewiedzy czy niekompetencji są przez prawników traktowani po stalinowsku - jako wrogowie których należy zniszczyć. 

Bezsprzecznie, droga dojścia do funkcji sędziego lub prokuratora musi być wieloetapowe - jak choćby w prawie anglosaskim. 
Nie może tak być, żeby kandydatów na sędziów oceniają sami sędziowie, a na prokuratorów - prokuratorzy. 
SĘDZIA  TAK  SAMO  JAK  POSEŁ  POWINIEN  BYĆ  WYBIERANY  KADENCYJNIE I PRZEZ OBYWATELI  A  NIE  TYLKO  PRZEZ RODZINNE UKŁADY  PRZEDSTAWICIELI  PRAWNICZYCH.
WŁADZA SĄDOWA - ZGODNIE Z KONSTYTUCJA RP  - NIE MOŻE MIEĆ WIĘCEJ PRAW NIŻ WŁADZA USTAWODAWCZA. 

I jeszcze jedno, konieczne jest żeby w sądach polskich podobnie jak w amerykańskich wyroki były precedensowe i wiążące - nie może być tak aby młody niedoświadczony sędzia mówił, że on jest sędzią niezależnym i gdzieś tam ma wyroki Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego i nie będzie wniosków w oparciu o takie wyroki rozważał. Takim postępowaniem sędziowie sami podważając swój autorytet uznając np. że pies po to ma zęby żeby gryźć, a więc może dziecko pogryźć, chociaż pies powinien być być w kagańcu... tym samym tacy urzędnicy podważają też autorytet całego sądownictwa.
Konsekwencje jednak są inne - dzisiaj adwokat nie jest w stanie przewidzieć jaki wyrok wyda sędzia - często zależy to od układów i kasy stron dlatego zmuszony jest do bajerowania i oszukiwania klientów. Amerykański adwokat nie bierze kasy "z góry" - bierze procent od wygranej ponieważ wie że daną sprawę wygra lub nie ma szans powołując się na wcześniej wydany precedensowy wyrok. 

Istotny jest też problem obecności ławników w sądzie, którzy zostali wyrzuceni żeby sędziowie mogli swobodniej popełniać przestępstwa sądowe.

TVG-9 Porozumienie Rawskie - Dyskusja z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie ławników sądowych.

AP

PS.
Senyszyn nazwała Trybunał Konstytucyjny - Trybunałem Prostytucyjnym .
I nic.
Tak jakby nazwani w sposób pośredni przez Senyszyn ludzi zasiadających tam prostytutkami nic nie znaczyło .
Korwin Mikke nazwał ludzi , będących sędziami w Sądzie Lustracyjnym zwykłymi s..synami Było to po orzeczeniu w sprawie Jurczyka . 
Mimo ewidentnych dowodów, że Jurczyk był agentem, ludzie wyłonieni bez demokratycznych bezpośrednich wyborów stwierdzili, że tym agentem nie był.
Aby nie ośmieszać sparszywiałego już i tak autorytetu wymiaru sprawiedliwości ludzie, będący tam sędziami nie odważyli się wytoczyć Korwinowi Mikke procesu .

:-)))

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Joshuawef
07-03-2017 / 12:32
~NBA Canotte 2016
14-05-2016 / 05:33
www.2016nbacanotte.com/ NBA Canotte 2016 www.lefenil.fr/ Chaussures NIKE www.icefandom.com/ NHL Jerseys www.06annonces.fr/ Nike Air Max pas chers www.computer-slave.fr/ Nike Air Max pas cher www.3610.fr/ Chaussures Nike Air Max 90 www.vitameen.fr Nike Air Jordan
~CrdsdHes
20-02-2016 / 10:58
There are ways to buy-essays-for-collegebuyessay.net/#custom-paper-aferyprawa.eu from the Internet. from Omsk | Simple management of ED at buy-research-papersbuyessay.net/#thesis-database-aferyprawa.eu sold on the Internet have been removed because of safety. Read more at dissertation-help-servicebuyessay.net/#custom-essay-writing-aferypra ! Order reliable products from us. Special offers can help you essayhelpbuy-essays-online-safe.net/#dissertation-assistance-aferypr for proper guidance. Can I expect more discounts if I buy paper-writing-servicebuyessay.net/#dissertation-assistance-aferypraw and manage your health problem
~Early
04-01-2015 / 18:40
I was drawn by the honetsy of what you write obwiadrhrx.com [url=khwmcm.com]khwmcm[/url] [link=cknmcmhfn.com]cknmcmhfn[/link]
~Alexander
24-12-2014 / 11:16
Drodzy blogarianie. Po co" rel="nofollow">bcoakzcug.com"> uduntriać. Mamy linię trendu pochodzącą z gf3rnej części ograniczenia trf3jkąta, ktf3ra opada 0,5 pkt na sesję. Teraz wystarczy wyrysować wznoszącą się po ok. 1 pkt dziennie linię od 19 stycznia dolny cień luki startu, dolny cień z 7 marca i dolny cień z ostatniego piątku. To jest linia wsparcia. Zatem minimalny zasięg wzrostf3w w sekwencji od tydodnia do 3 tygodni wyniesie trochę ponad 100 pkt od 2246 licząc, gdyż da się poprowadzić linię rf3wnoległą po szczytach (lokalnych) z 29 lutego i 16 marca. Wykresy bardzo rzadko zatrzymują się w tych samych miejscach i dlatego tworzą się linie nieco ukośne. Wyjątkiem i perełką inwestycyjną był w ostatnich miesiącach mw40, ktf3ry uformował niemal w poziomie dużo dołkf3w. Kto nie bał się przebicia w df3ł jest dzisiaj znacznie spokojniejszy finasowo. Pozdrowienia!
~Athira
24-12-2014 / 01:42
i am just awe with all your cards. love the brilliant ideas shown here...ohh i wish you cretae" rel="nofollow">gnyezsk.com">cretae a catalogue for your cards collections i will buy! seriously buy! your huge fans :)yenni
~Vishal
20-12-2014 / 17:17
MMMMM weekend! Love all these shots, we had pakeancs today but they didn't look that good. Its finally stopped raining here after two weeks and some parts of our country flooding, we hopped in the car and drove to our nearest water fall and it was astoundingly spectacular! The sheer volume of water. We walked the bush track too about 1.5 klms and came home satisfied and tired. Hope your weekend is fab xxCorrina
~King
20-12-2014 / 13:06
Findnig this post solves a problem for me. Thanks!
~harry potter
30-09-2011 / 08:29
Przepraszam a jakoś zapomina się w sądach zawitały raczej zwyczaje sanacyjnej II RP.
~Społeczestwo Wrocławia
24-11-2010 / 17:00
we Wrocławiu rozpoczęto referendum w sprawie odwołania prezydenta Dutkiewicza, który sieje spustoszenia gospodarcze, majątkowe, psychologiczne w naszym mieście. Ma za sboą jedynie 20% wrocławian. Rozprawiliśmy się z Piechotą PO, Jackiewiczem z PIS to i Dupkie...