Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

BIAŁYSTOK - DOWODY SKORUMPOWANIA SSR ANNY KAMIŃSKIEJ - przez niedopuszczenie do zbadania w jakim stopniu doszło do błędu w sztuce lekarskiej przez Waldemara Kuczyńskiego w jego prywatnej Klinice Leczenia Niepłodności Małżeńskiej "Kriobank"

Media, podobnie jak urzędnicy państwowi są w służbie społeczeństwa. Co to oznacza? - proste, że zarówno dziennikarze, jak też urzędnicy np. sądowi mają obowiązek społeczeństwo ochraniać, ostrzegać przed katastrofami, przestępcami itp. czynnikami szkodliwymi. Dodatkowa rola mediów jest nauczanie, uświadamianie i zabawianie społeczeństwa. Żeby efektywnie służyć społeczeństwu dziennikarz często musi nie tylko narażać się przestępcom ale i urzędnikom sądowym. Bywa też, że będąc np. sprawozdawcą zamieszek lub afer naraża swoje życie. Globalnie, rokrocznie kilkuset dziennikarzy jest więzionych za głoszenie niewygodnej dla władzy prawdy, a kilkadziesiąt ginie - tak więc jest to ryzykowny zawód.
Przekonał sie o tym kolejny raz Redaktor Naczelny czasopisma AFERY PRAWA Zdzisław Raczkowski, który trybem zaocznym, czyli sądu kapturowego, bez proceduralnego zbadania sprawy o pomówienie, został (i to Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej) przez urzędnika państwowego Sądu Rejonowego w Białymstoku - młodziutką i niedoświadczoną SSR Anna Kamińska - skazany na karę grzywny bez możliwości obrony.
A przecież prawo do obrony gwarantuje mu Konstytucja i szereg przepisów prawnych. Mówi się i pisze w orzeczeniach sądowych o etyce dziennikarza, staranności i rzetelności jego pracy. A co z etyką sędziego? Dlaczego od dziennikarzy wymaga się, żeby to oni zadbali o abstrakcyjną etykę sędziowską poprzez nie nagłaśnianie oszustw sędziowskich, podczas gdy sami sędziowie kryjąc się za immunitetem systematycznie naruszają procedury sądowe i obowiązujące PRAWO? Wolny zawód wykonuje zarówno dziennikarz jak i sędzia. Różnica jest taka, że sędzia ma osądzić sprawę, a dziennikarz może osądzić nawet działalność Prezydenta oraz może wydać opinię o pracy urzędnika sądowego - zwłaszcza że sami nie są w stanie wyeliminować ze swojego środowiska przestępców w togach. Sędzia nie odpowiada za popełnione błędy ale odpowiedzialności wymaga się od dziennikarza który niejednokrotnie ma znacznie większą wiedzę i doświadczenie niż sędzia...
Ostatnio pojawił się w necie dowcip o sprawiedliwym sądzie... z adnotacją, gdzie taką bajkę można przeczytać? :-)

Przechodzimy do faktów.
Tekst o niezachowaniu procedury sądowej i stronniczości sędzi A. Kamińskiej podczas posiedzenia sądowego w dniu 15.05.2009r ukazał się już 24 maja bieżącego roku pt. Białystok - tylko nieproceduralność sędzi Anny Kamińskiej? .
Sędzi postawiono 7 zarzutów (grzechów głównych ) nieproceduralnego postępowania dowodzące ewidentnie jej skorumpowania
1/ Sędzia utajnia sprawę jakby była wagi państwowej lub małoletnich dzieci - nawet w tzw. "aferze łowców skór" tak nie postąpiono
2/ Nie zgadza się na nagrywanie posiedzenia, chociaż stroną jest dziennikarz.
3/ Bezprawnie dzieli pozew (stroną staje się dziennikarz) pomimo że autorem wypowiedzianych słów jest świadek, a dziennikarz tylko pośrednikiem w nagłośnieniu oszustwa lekarza.
4/ Zgadza się, aby świadek w sprawie - pacjentka lekarza - pełniła jednocześnie funkcje radcy prawnego oskarżonego
5/ Odrzuca wnioski strony o przesłuchanie świadka - osoby poszkodowanej, które słowa zostały uznane o pomówienie lekarza jak też wniosek o wystawienie opinii przez biegłych lekarzy sądowych dla ustalenia w jakim stopniu popełniono błędy w sztuce lekarskiej zgłoszone do prokuratury przez pacjentkę.
6/ Zarzuty zniesławienia stawiane są nie Redakcji "AFERY PRAWA" a redaktorowi Z. Raczkowskiemu, pomimo że słowa użyte w informacji o błędach w sztuce i zachowaniu lekarza należą do osoby poszkodowanej przez niego i oskarzonej.
7/ Nie weryfikuje treści zarzutów stawianych lekarzowi przez pokrzywdzoną.

Ale najistotniejsze jest, że nie popełnia przestępstwa "pomówienia" określonego w art. 212 § 1 lub § 2kk, ten
kto publicznie podnosi lub rozgłasza prawdziwy zarzut służący obronie społecznie uzasadnionego interesu; - art.213kk

Z uwagi na niefachowość sędzi pouczono ją też jaka jest procedura sądowa w sprawach o pomówienie. Dnia 15 maja 2009 r. z uwagi na ewidentną tendencyjność postępowania sędzi i oraz późną porę (dochodziła godz. 15) Redaktor Z. Raczkowski wniósł o wyłączenie przewodniczącej z prowadzenia tej sprawy co zakończyło posiedzenie tego dnia i czekał cierpliwie na zawiadomienie o kolejnym posiedzeniu...
Po kilku miesiącach okazało się, że sędzia A. Kamińska tak bardzo poświeciła się sprawie ukrycia oszustw na pacjentce Waldemara Kuczyńskiego w jego prywatnej Klinice Leczenia Niepłodności Małżeńskiej "Kriobank" w Białymstoku, że w godzinach nadliczbowych dalej prowadziła nieproceduralnie sprawę (ciekawe za co tak bardzo się poświęciła?) , pomimo że drugiej strony już nie było. Logiczne, że wyrok wydany przez sędziego zawnioskowanego do wyłączenia jest dotknięty nieważnością, z uwagi na fakt, że sędzi była pacjentka kliniki, tak więc łączy ją "osobisty stosunek" z oskarżycielem prywatnym. Tak więc jej poświęcenie można traktować jedynie jako kolejny dowód układu korumpcyjnego.

Ewidentnym dowodem korupcji SSR Anny Kamińskiej oprócz odrzucenia wszystkich wniosków Raczkowskiego, oraz kontynuowania posiedzenia pomimo zawnioskowania jej wyłączenia są też fakty, że:
- strona nie została poinformowana o zamknięciu przewodu sądowego
- strona nie została poinformowana o terminie ogłoszenia wyroku - które podobno odbyło się to 20 maja 2009 r.
- stronie w obligatoryjnym terminie nie został wysłany wyrok celem uniemożliwienia złożenia apelacji od tego kapturowego wyroku.
Z uwagi na powyższe zarzuty oraz fakt otrzymania orzeczenia dopiero w dniu 02.listopada 2009r. teraz możemy odnieść się do jego treści.

Przypominamy fakty:
W piśmie do Prokuratury Okręgowej w Białymstoku opublikowanym w czasopiśmie, poszkodowana i oszukana przez W. Kuczyńskiego jego była pacjentka zarzuca mu kolejno:
1/ wykonywanie eksperymentów medycznych: wyjął z biurka 8 opakowań po 100ml Viargry, zapisując na swojej karteczce kwotę 480zł
2/ handel embrionami bez zgody dawców
3/ popełnienia błędów lekarskich
4/ brak jasnych rozliczeń z pacjentkami i oszustwa podatkowe.

Ponadto klientka zarzuciła lekarzowi lekceważący, wręcz chamski stosunek do pacjentek, traktowanie ich jak bezmózgowe maszyny do rodzenia itp. Sam Kuczyński porównywał za to siebie do Boga, co jednoznacznie dowodzi, że powinien być poddany leczeniu psychiatrycznemu.

Redaktor Z. Raczkowski wg. sędzi A. Kamińskiej ma być ukarany za sam fakt "bycia redaktorem czasopisma".
Sędzi nie zarządziła przeprowadzenia żadnych dowodów w sprawie:
1/ Np. na okoliczność, że słowa użyte celem pomówienia w tekście są słowami pacjentki Kuczyńskiego, a nie Raczkowskiego - co mogła by potwierdzić gdyby zgodnie z obowiązującą procedurą sądową została wezwana lub sprowadzona na rozprawę celem przesłuchana.
2/ Odmówiła przeprowadzenia dowodów z opinii biegłego lekarza sądowego, oraz z karty leczenia celem weryfikacji faktów jaki został popełniony błąd lekarski ,czy nastąpiło pomówienie przez pacjentkę o popełnieniu błędu w leczeniu przez W. Kuczyńskiego.
3/ Brak dokumentacji prokuratorskiej z przeprowadzanego dochodzenia przeciwko W. Kuczyńskiemu, na złożone dość mocne zarzuty (opis jakimi lekami i w jakich dawkach je podawano pacjentka miała tu między innymi na uwadze - Viagrę ) jak też brak dokumentów kontroli skarbowej z działalności jego prywatnej kliniki .Pacjentka miała problem uzyskać potwierdzenie wpłaty gotówki za leczenie w kwocie 10.700 zł ( dziesięć tysięcy siedemset złotych).

Banalne jest stwierdzenie sędzi (zresztą nie tylko tej) w cyt.: Od dziennikarza wymagana jest szczególna staranność w zakresie sprawdzenia prawdziwości informacji, które zamierza publikować. - tu należy zwrócić uwagę sędzi Kamińskiej, że z uwagi na jej stanowisko TO OD SĘDZIEGO BARDZIEJ NIŻ OD DZIENNIKARZA WYMAGANA JEST STARANNOŚĆ, OBOWIĄZKOWOŚĆ, ZACHOWANIE PROCEDURY SĄDOWEJ ORAZ PRZEDE WSZYSTKIM SPRAWDZENIE FAKTÓW I PRZEPROWADZENIE DOWODÓW W SPRAWIE. SĘDZIA TEŻ NIE POWINNA UDAWAĆ ŻE ROZPATRUJE SPRAWĘ W KTÓREJ MA OSOBISTY INTERES I WIĘZI EMOCJONALNE Z OSKARŻYCIELEM. - a tego nie zrobiła.


Na dzień dzisiejszy Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku Tomasz Kałużny do którego został wysłany tekst artykułu: Białystok - tylko nieproceduralność sędzi Anny Kamińskiej? odpisał cyt. ...w toku podjętych przeze mnie czynności w ramach nadzoru administracyjnego sprawowanego nad działalnością powierzonego mi Sądu stwierdzam, iż niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Cóż, od dawna wiemy, iż "kruk krokowi oka nie wykole" oraz "łatwiej znaleźć igłę w stogu siana niż sprawiedliwość w sądzie :-)

Z uwagi na fakt, że sędzia powinien stać na straży PRAWA, pełni bardzo odpowiedzialne stanowisko urzędnicze -
REDAKCJA AFER PRAWA ZADECYDOWAŁA O KOLEJNYM NAGŁOŚNIENIU NIEETYCZNEGO POSTĘPOWANIA SSR ANNY KAMIŃSKIEJ ORAZ POINFORMOWANIA O TYM WŁADZE ZWIERZCHNIE.


Oczekujemy, że instytucje nadrzędne po zbadaniu stawianych jej zarzutów postąpią zgodnie z obowiązującym prawem i procedura i (jeszcze sędzia) Anna Kamińska przestanie pełnić odpowiedzialne stanowisko urzędnicze.

PS.

Wybrane opinie o lekarzu Kuczyńskim zamieszczone na portalu "ZNANY LEKARZ"
- a może wszystkich autorów tych negatywnych opinii sędzia Kamińska też sądownie skaże za nagłaśnianie prawdy?

leo2 [dodano 2009-03-12 16:30:30] · zgłoś nadużycie Ocena:Odradzam Komentarz

Ja tez trafilam do Kriobanku, i jak wiekszosc jestem gleboko razczarowana Profesorem. Zamiast leczenia nieplodnosci Profesor powinien zajac sie psychologia, bo podejscie to on ma, ale jak kase wyciagnac, a nie wyleczyc. Wszystko z poczatku mialo byc takie proste i latwe, a pierwsza proba inseminacji kosztowala ok. 5 tysiecy. A wiec odradzam wszystkim tego "uzdrowiciela". Zaluje ze wczesniej nie znalam opinii o tym lekarzu, bo bym nigdy sie do niego nie wybrala.

~Gość [dodano 2009-02-02 09:05:51] · zgłoś nadużycie Ocena:Odradzam Komentarz

W 100%-tach zgadzam sie z opiniami poprzednikow. Ja tez sie przekonalam, ze u Pana K. liczy sie naprawde tylko kasa.
Bylam u niego tylko na pierwszej wizycie, ktorej koszt wyniosl mnie 950 zl !!!, nie mowiac nic o chorobach, ktore wynalazl Pan Profesor u mnie, a ktore "z pewnoscia wyleczylby jego kolega w swojej prywatnej klinice". Wyszlam od niego ze lzami w oczach, i udalam sie do 3 niezaleznych ginekologow, ktorzy podwazyli i wysmiali diagnoze Pana Profesora.
Bylam tam tylko raz i nigdy wiecej.

~Gość [dodano 2009-02-06 21:46:32] · zgłoś nadużycie Ocena:Odradzam Komentarz


Odradzam wszystkim parom starającym się o dziecko!..Byłam,przeżyłam i nadal jestem zbulwersowana tym wydarzeniem.Zainteresowanie dotyczy jedynie pięniędzy nie samopoczucia pacjentek!..Specjalista,wyniosły, oschły zapewniając o swoim geniuszu zapomina że kobiety

to ludzie...No i te 'procedury',które dotyczą tylko płatności.Mam żal. Odradzam.

~Gość [dodano 2009-01-23 09:41:51] · zgłoś nadużycie Ocena:Odradzam Komentarz

Kasa, kasa, kasa, mercedes 500 SEL nówka sztuka, zegarek TAG, okulary Armani (lub inne) - jak macie ochotę "zasponsorować" go na kolejne 20.000 (gotówka do szuflady) - to bardzo proszę. "Procedury" o których opowiada - dotyczą jedynie waszych ... terminów płatności . Reszta to byc może dobre rzemiosło - ale na granicy dobrego smaku i przyzwoitości. ~Gość [dodano 2009-03-01 17:12:13] · zgłoś nadużycie Ocena:Odradzam Komentarz

Bardzo gratuluje Panu Kedrynie, nie mniej jednak opinie o Panu Kuczynskim mam zupelnie inna. Uwazam, ze nie zasluguje na miano bardzo dobrego lekarza. Dla czlowieka, u ktorego liczy sie tylko kasa, a nie pacjent nie moze byc dobrym lekarzem. Ja bylam u niego tylko raz. Jego stosunek do pacjentow jest straszny.

~Gość [dodano 2008-12-08 23:28:08] · zgłoś nadużycie Ocena:Odradzam Komentarz

Liczy się tylko kasa. Brak jakichkolwiek skrupułów moralnych. Wszystko jedno, czy w ciążę chce zajść pani po 50-ce, panna, czy lesbijka, aby zapłaciła. Dużo obiecuje, słono liczy sobie nie wiadomo tak naprawdę za co. Uciekają od niego po kolei pracownicy (dr Mrugacz, dr Wasilewski i inni).

~Gość [dodano 2009-02-11 17:33:20] · zgłoś nadużycie Ocena:Odradzam Komentarz

Prof kuczynski to wyniosła postac, zgadzam sie z przedmówca słono sobie liczy ale w koncu trzeba miec na kolejne rarytasy wycieszki, samochody , zegarki , okulary koszule a wszystko z najwiekszej półki

~Gość [dodano 2008-12-08 20:50:41] · zgłoś nadużycie Ocena:Odradzam Komentarz

biznesmen tylko kasa sie liczy

ARESZTOWAĆ REDAKTORA NACZELNEGO AFER PRAWA ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO ZA UJAWNIANIE OSZUSTW I UKŁADÓW SĄDOWYCH.

Białystok - tylko nieproceduralność sędzi Anny Kamińskiej?

Klinika Leczenia Niepłodności Małżeńskiej "Kriobank" Białystok, ul Stołeczna 11... i metoda "na viagre" leczenia przez Waldemara Kuczyńskiego bezpłodności kobiet.


Tematy w dziale dla inteligentnych:

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~NBA Canotte 2016
14-05-2016 / 06:17
www.2016nbacanotte.com/ NBA Canotte 2016 www.lefenil.fr/ Chaussures NIKE www.icefandom.com/ NHL Jerseys www.06annonces.fr/ Nike Air Max pas chers www.computer-slave.fr/ Nike Air Max pas cher www.3610.fr/ Chaussures Nike Air Max 90 www.vitameen.fr Nike Air Jordan
~Mustafa
23-12-2014 / 12:36
Nowy Batman to zupelnie nowa gra, baierzdj" rel="nofollow">mftmsew.com">baierzdj dopracowana, mroczna i dynamiczna.. tak mi sie przynajmniej wydaje. dla mnie pozycja obowiazkowa i wlasnie w tej chwili skladam preordera na gre.
~Vanapilli
19-12-2014 / 20:40
Wszystko fajnie, ale Bulletstorm jest tylko do spezidarnwa na 60 min trial. dla plusowcf3w.Ace Combat Assault Horizon sprawdzałem rano (14.09.11r. 06:00) jeszcze nie było.