Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA CELEM PROCESOWEGO ZAŁATWIENIA PRZEZ
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

ASR Rafał Leśniak Sąd Rejonowy w Brzozowie

Pozew o ustalenie został wniesiony do sądu brzozowskiego 30.10.2000r. Chodzi o to, że umowa najmu pomieszczeń od spółdzielni  zawarta na czas określony pięć lat - do 2000r, została jednoosobowo rozwiązana przez prezesa spółdzielni w 1998r. Takich  możliwości nie dopuszcza polskie prawo. Ale Brzozów to wieś gdzie nie obowiązuje żadne prawo. Spółdzielnia z prokuraturą i sądem już trzeci rok kombinują, jak nie dopuścić sprawy do rozpatrzenia.  A tu typowy przykład braku odpowiedzialności i stronniczości. Sędzia ASR R. Leśniak ponad rok zastanawiał się nad swoją kompetencją. Ostatecznie Postanowieniem z dnia 04.12.2001 stwierdził niewłaściwość sądu. Chyba dużo za późno. Mógłbym dyskutować z uzasadnieniem. Sąd miał ustalić, czy tzw. "umowa trójstronna" była zawarta zgodne z prawem. Spór między podmiotami powstałby dopiero po tym orzeczeniu i wtedy faktycznie prowadzony byłby w sądzie gospodarczym. Takie postępowanie ma za zadanie pogrążyć powoda i takie kombinacje z dokumentami, żeby doprowadzić do umorzenia z powodów błędów formalnych itp... bez wątpienia mamy tu przykład "zabawy w sprawiedliwość" , tylko kiedy wreszcie te nasze "organy [nie]sprawiedliwości dorosną i staną się odpowiedzialne?
... a tu wieloletnia historia "pozwu o ustalenie" - czyli jak rozpatrywać, żeby nic nie rozpatrzyć... czeka teraz w Strasburg...  cdn.

tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sądownictwa polskiego", ale to tylko dla osób myślących, a więc nie dla prawników.

www.aferyprawa.com - Niezależne Wydawnictwo Internetowe "AFERY KORUPCJA BEZPRAWIE" Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.