Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
8 grudnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 20-02-2013

2013.02.15 Wniosek Zbigniewa Kękusia do sędzi Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny Elżbiety Bednarczuk o dopuszczenie w sprawie z powództwa Z. Kękusia przeciwko byłemu RPO Andrzejowi Zollowi postanowienia z dnia 14 czerwca 2006 r. prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławy Ridan o umorzeniu śledztwa

Kraków, dnia 15 lutego 2013 r.

Zbigniew Kękuś

SSO Elżbieta Bednarczuk

Sąd Okręgowy w Krakowie

I Wydział Cywilny

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

Sygn. akt: I C 2213/12

Przeciwko Andrzejowi Zollowi o odszkodowanie

Dotyczy:
 1. Zawiadomienie, najważniejszym zarzutem, który stawiam Andrzejowi Zollowi w pozwie jest, że mi zniszczył opinię na rynku pracy, a z tym życie przez uczynienie mnie przestępcą, w tym w sprzeczności z teorią prawa karnego podawaną w Komentarzu do kodeksu karnego wydanego pod jego redakcją.

 2. Dowód w sprawie sygn. I C 2213/12postanowienie z dnia 14 czerwca 2006 r. prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławy Ridan w sprawie sygn. 1 Ds.80/06/s.

 3. Wniosek o dopuszczenie dowodu, jak w p. II.

Wielce Szanowna Sędzio Bednarczuk,

Pismem z dnia 14 lutego 2013 r. złożyłem:

Wniosek o dopuszczenie akt sprawy Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód, sygn. akt 1Ds. 80/06/S Prokuratury na okoliczność, że w tej samej sprawie karnej przeciwko mnie, w której zeznania w postępowaniu przygotowawczym złożył Andrzej Zoll, sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy SSR Maria Włodarczyk zawiadomiła prokurator Radosławę Ridan, że nie czuje się przeze mnie pokrzywdzona i z tego powodu prokurator wydała w dniu 14 czerwca 2006r. postanowienie o umorzeniu śledztwa.”

Wcześniej wniosek, jak wyżej złożyłem w pozwie.

Wnioskowałem o dopuszczenie postanowienia prokurator Radosławy Ridan z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie sygn. 1 Ds. 80/06/S.

Podczas pierwszego posiedzenia prowadzonego przez Panią w sprawie sygn. akt I C 2213/12 w dniu 13 lutego 2013 r. zapowiedziała Pani wydanie wyroku w dniu 20 lutego 2013 r.

Na wypadek, gdyby nie dopuściła Pani - w oczywistym zamiarze ochrony interesu Andrzeja Zolla - postanowienia, jak wyżej, przesyłam jego kopię.

W egzemplarzu, który załączam do niniejszego pisma, prezentuję pełną treść postanowienia.

Ponieważ sędzia Maria Włodarczyk okazała się sędzią niezawisłą i przeciwstawiła się woli prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie SSA Włodzimierza Barana, który zgłosił ją – razem z Andrzejem i Wiesławą Zoll oraz piętnastoma sędziami Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie - jako pokrzywdzoną przeze mnie, w kopiach, które doręczę Adresatom wymienionym na pierwszej stronie niniejszego pisma usunięte zostaną te fragmenty postanowienia, w których prokurator Radosława Ridan podała zarzuty, stawiane przeze mnie sędzi Marii Włodarczyk.

Oto treść postanowienia prokurator Radosławy Ridan z dnia 14 czerwca 2006 r. – Załącznik 1:

Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód, 1 ds. 80/06/s Kraków, 14.06.2006r. POSTANOWIENIE o umorzeniu śledztwa

Radosława Ridan – prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków – Śródmieście Wschód, po zapoznaniu się z aktami sprawy sygn. 1 ds. 80/06/S przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi podejrzanemu o przest. z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk na zasadzie art. 322 § 1 kk postanowił umorzyć śledztwo w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi podejrzanemu o to, że: w okresie od czerwca 2005r. do sierpnia 2005r - w Krakowie działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu - za pośrednictwem portalu internetowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca - WWW. zgospo.webpark.pl i założonej przez siebie strony pod domeną zkekus.winteria.pl znieważył Sędzię Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy Wydział III Rodzinny i Nieletnich – Marię Włodarczyk w związku z pełnieniem przez nią obowiązków służbowych używając wobec niej słów obraźliwych i pomówił ją o takie postępowanie i właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla wykonywania zawodu sędziego, tj. o przest. z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 1 kk w zw. z art. 12 kk wobec braku podstaw do wniesienia aktu oskarżenia.

UZASADNIENIE

Prokuratura Rejonowa – Kraków Śródmieście Wschód prowadziła pod sygn. 1 Ds. 39/06/S postępowanie z zawiadomienia Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakwoie przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi zakończone skierowaniem przeciwko wymienionemu aktu oskarżeni o przestępstw z art. 226 § 1 kk i 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i przestąp z art. 241 § 2 kk do Sądu Rejonowego dla Krakowa-śródmieścia Wydział XIV karny w Krakowie.

Z przedmiotowej sprawy do niniejszego postępowania wyłączono materiały dotyczące zarzutu popełnienia przestępstwa z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk przez wymienionego wobec SSR dla Krakowa-Krowodrzy Wydział II Rodzinny i Nieletnich.

Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego stwierdzono, co następuje.

Zbigniew Kękuś w związku z prowadzoną przed Sądem Okręgowym Wydział XI Rodzinny sprawę z własnego powództwa o rozwód wniósł pozew do Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział XI Rodzinny i Nieletnich o zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej. Postępowanie prowadziła SSR Maria Włodarczyk. W toku sprawy wymieniony wniósł szereg pism oraz wniosków /ciąg dalszy patrz: Załącznik 1 – ZKE/.

(…) W toku postępowania przygotowawczego w sprawie z zawiadomienia Prezesa Sądu Apelacyjnego podjęto czynności w kierunku przesłuchania w charakterze świadka SSR Marii Włodarczyk. Jednakże wymieniona oświadczyła, iż nie stawi się na wezwanie albowiem nie jest zainteresowana prowadzeniem postępowania odnośnie jej osoby i nie czując się pokrzywdzoną działaniem Zbigniewa Kękusia nie chce aby były prowadzone z jej udziałem jakiekolwiek czynności procesowe.

Mając powyższe na uwadze – w zakresie czynu opisanego w sentencji niniejszego postanowienia – śledztwo przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi należało umorzyć wobec stwierdzenia, że postępowanie w tym zakresie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia.

Prokurator Radosława Ridan”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód, sygn. akt 1Ds. 80/06/S, postanowienie prokurator Radosławy Ridan z dnia 14 czerwca 2006r. o umorzeniu śledztwa

Podany przez prokurator R. Ridan jako podstawa prawna postanowienia z dnia 14 czerwca 2006 r. w przedmiocie umorzenia śledztwa art. 322 § 1 k.p.k. stanowi:
§ 1. Jeżeli postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia , a nie zachodzą warunki określone w art. 324, umarza się śledztwo bez konieczności uprzedniego zaznajomienia z materiałami postępowania i jego zamknięcia.”

Pozwany w sprawie Sądu Okręgowego w Krakowie sygn. akt I C 2213/12, Andrzej Zoll także mógł zachować się w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez prokurator Radosławę Ridan w sprawie do sygn. 1 Ds. 39/06/S, jak SSR Maria Włodarczyk, tj. zawiadomić prokurator R. Ridan, że nie czuje się pokrzywdzony moim działaniem i nie chce, aby były prowadzone z jego udziałem jakiekolwiek czynności procesowe.

Prokurator Radosława Ridan umorzyłaby wtedy – jak w przypadku SSR Marii Włodarczyk – śledztwo w sprawie przeciwko mnie, podając w uzasadnieniu „(…)wobec braku podstaw do wniesienia aktu oskarżenia.”

Andrzej Zoll bardzo pragnął mnie jednak uczynić przestępcą i złożył zeznania w sprawie sygn. 1 Ds. 39/06/S w dniu 11 kwietnia 2005 r., co skutkowało:

 1. sporządzeniem przez prokurator R. Ridan w dniu 12 czerwca 2006 r. aktu oskarżenia, w którym podała:
  „Akt oskarżenia przeciwko Zbigniewowi Kękuś o przest. z art. (…) 226 § 3 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w w zw. z art. 12 kk (…) Oskarżam Zbigniewa Kękusia (…) Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, a to zeznań świadków (…) Andrzeja Zolla (k:256-257) (…) o to, że (…) XVII w okresie od stycznia 2003 r do maja 2005r - w Krakowie działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu - za pośrednictwem portalu internetowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca - WWW. zgospo.webpark.pl i założonej przez siebie strony pod domeną zkekus.winteria.pl znieważył urząd Rzecznika Praw Obywatelskich używając wobec piastującego go Andrzeja Zolla słów obraźliwych i pomówił go o takie postępowanie i właściwości, które mogą poniżyć go w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla piastowanego urzędu. Podała także prokurator: Nadto swoimi wypowiedziami wymienionygodził w prestiż urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich – konstytucyjnego organu RP deprecjonując ten Urząd w osobie go piastującejAndrzeju Zoll .
  Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 451/06 następnie: II K 854/10/ akt oskarżenia
  prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód, Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

 2. wydaniem w dniu 18 grudnia 2007 r. przez sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczmę wyroku /sygn. akt II K 451/06/, którym orzekł:
  „Sygn. akt II K 451/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Rejonowy w Dębicy w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Tomasz Kuczma (…) w obecności Prokuratora Rejonowego w Dębicy Jacka Żaka (…) XVII uznaje oskarżonego Zbigniewa Kękusia za winnego tego, że w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r. – w Krakowie działając z wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, także wspólnie i w porozumieniu z inną osobą – za pośrednictwem portalu internetowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl oraz strony internetowej pod domeną www.zkekus.w.interia.pl znieważył Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich i piastującego ten urząd Andrzeja Zolla używając wobec niego słów obraźliwych i pomówił go o takie postępowanie i właściwości, które mogą poniżyć go w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla wykonywanej funkcji, tj. przestępstwa z art. 226 § 3 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art.12 kk i za to na podstawie art. 226 § 3 kk w zw. z art. 11 § 3 kk w zw. z art. 12 kk skazuje go na karę grzywny w wymiarze 40 (czterdziestu ) stawek dziennych przy określeniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 100(sto) złotych.”

Dowód : Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 451/06, wyrok sędziego T. Kuczma z dnia 18 grudnia 2007 r.

Jak informowałem w pozwie oraz w piśmie z dnia 11 lutego 2013 r., nie dość, że Andrzej Zoll złożył zeznania uważając się za pokrzywdzonego przeze mnie, to złożył je w sprawie, w której ścigano mnie i skazano na podstawie art. 226 § 3 k.k., tj. za znieważenie konstytucyjnego organu RP, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastującego ten urząd Andrzeja Zolla, tj. w sprzeczności z doktryną prawną uznawaną za słuszną przez wielu ekspertów w dziedzinie prawa karnego.

W Komentarzu do kodeksu karnego pod redakcją samego Andrzeja Zolla podano:

Art. 226 § 3. (…) Przedmiot czynności wykonawczej (…) Przedmiotem czynności wykonawczej typu czynu zabronionego opisanego w art. 226 § 3 są konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres znaczeniowy tego terminu jest sporny w doktrynie (por. A. Zoll (w: ) Kodeks Karny …, red. A. Zoll, s. 736. (…) W doktrynie słusznie jednak wskazano, iż nie każdy organ konstytucyjny jest jednocześnie organem Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. takim, który jest powiązany z wykonywaniem jednego z trzech rodzajów władzy w odniesieniu do państwa. Według tego poglądu organami RP są zatem tylko: Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrów, ministrowie, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny.” / Źródło: Kodeks karny część szczególna, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcją Andrzeja Zolla, 3 wydanie, 2008r., LEX Wolters Kluwer business, s. 942/.

W Komentarzu wydanym pod redakcją Andrzeja Zolla, Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest zaliczany do konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z powyższym, raz jeszcze informując, że najważniejszym zarzutem, który stawiam Andrzejowi Zollowi jest, że mi zniszczył opinię na rynku pracy, a z tym życie przez uczynienie mnie przestępcą, w tym w sprzeczności z teorią prawa karnego podawaną w Komentarzu do kodeksu karnego wydanego pod jego redakcją, wnoszę jak na wstępie.

dr Zbigniew Kękuś

Załączniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód, sygn. akt 1Ds. 80/06/S, postanowienie prokurator Radosławy Ridan z dnia 14 czerwca 2006r. o umorzeniu śledztwa

Do wiadomości:

 1. Sędzia Maria Włodarczyk, Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy, Wydział III Rodzinny i Nieletnich, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków

 2. Sędzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków

 3. Sędzia Barbara Baran, Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków

 4. Sędzia Beata Stój, Prezes Sądu Rejonowego w Dębicy, ul. Słoneczna 3, 39-200 Dębica

 5. Pan insp. Mariusz Dąbek, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

 6. Ks. kard. Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków

 7. Pan Jan Kuklewicz, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, ul. Batorego 17, 31-135 Kraków

 8. Państwo: Bogusław Kośmider, Małgorzata Jantos, Sławomir Pietrzyk, Józef Pilch - Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

 9. Pan Stanisław Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego, SOZOZ w Krakowie, ul. Józefa Babińskiego 29, 30-393 Kraków

 10. Panie: Krystyna Sosińska-Stępniewska, lek. med. Ewa Burzyńska-Rzucidło, Szpital im. dr J. Babińskiego, SOZOZ w Krakowie, ul. Józefa Babińskiego 29, 30-393 Kraków

 11. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

 12. Pan Marian Mikołajski, Konsul Honorowy Królestwa Norwegii w Krakowie, ul. Mazowiecka 25, 30- 019 Kraków

 13. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

 14. Pan Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

 15. Pan Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 16. Państwo: Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowiński, Stanisław Karczewski, Maria Pańczyk - Pozdziej - Marszałek i Wicemarszałkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 17. Państwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcińskii, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszałek i Wicemarszałkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 18. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 19. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

 20. Pan Jarosław Gowin, Minister Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
  Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Karmelicka 1/3, 31-133 Kraków

 21. Pan Andrzej Duda, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Kraków

 22. Pani Anna Grodzka, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Kraków

 23. Pan Jarosław Kaczyński - Prezes Prawo i Sprawiedliwość, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa

 24. Pan Leszek Miller - Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ul. Rozbrat 44a, 00-419 Warszawa

 25. Pan Janusz Palikot, Przewodniczący Ruchu Palikota, ul. Fabryczna 16/22 lok. 24, 00-446 Warszawa

 26. Pan Janusz Piechociński - Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

 27. Pan Wojciech Biedroń, Redaktor Naczelny „Fakt Kraków”, ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków

 28. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

 29. Pan Marek Kęskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

 30. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków

 31. Pan Józef Stachów, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Kraków”, ul. Szewska 5, 31-009 Kraków

 32. Mirosław Błaszczyk - Prezes Zarządu Telewizji Polsat S.A., ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa

 33. Juliusz Braun - Prezes Zarządu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawła Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 34. Grzegorz Jankowski - Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 35. Pan Jacek Karnowski – Redaktor Naczelny, „wSieci”, ul. Saska 9a, 03-968 Warszawa

 36. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek", ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 37. Pan Paweł Lisicki, Redaktor Naczelny „DO RZECZY”, ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa

 38. Adam Michnik - Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 39. Jadwiga Sztabińska - Redaktor Naczelny, Dziennik Gazeta Prawna, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa

 40. Markus Tellenbach - Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 41. Strony internetowe: www.zkekus.pl, www.aferyprawa.eu, www.monitor-polski.pl, www.NowyEkran.pl

 42. i inni

2013.02.15_Pismo.gif

2013.02.15_pismo_zal1s1.gif

2013.02.15_pismo_zal1s2.gif

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~roman
19-12-2015 / 16:25
Okazuje sie,czytajac fakty przytoczone przez pokrzydwdzonego ze, sady w Polsce maja strukture mafijna.Tzw prokuratorzy i sadziowie pracuja, jeden jako naganiacz ofiar, drugi to oprawca. Okazuje sie ze, czlowiek niewinny z ulicy, moze przez ta mafie zostac zniszczony,a prokuratorzy przygotuja odpowiednio spreparowane dla tzw sadu tzw dowody. Takiego "wymiaru sprawiedliwosci" nie powstydzilby sie nawet zbrodniarz chilijski general Pinochet, ktory tysiace ludzi w podobny polski sposob sadzil, tyle ze w Ameryce Pld. POdobnie fabrykowal dowody przeciw Polakom, tzw wymiaru sprawiedliwosci, podlegly bezposrednio zbrodnarzowi Jaruzelskiemu, ktory nawet legalnie wypowiedzial Polakom wojne. Oczywoscie ten sam tzw wymiaru sprawiedliwosci, tegoz rodzimego zbrodniarza chronil od odpowiedzialnosi karnej za jego zbrodnie przeciw narodowi polskiemu, az do naturalnej smierci tegoz zbrodniarza.Po smierci tegoz, oprawcy wladze Polski pogrzebaly tegoz zbrodniarza jak bohatera narodowego, na koszt polskich podatnikow,i w dodatku obok jego ofiar, na miejscu dla ludzi basluzonych.. Czy potrzeba wiecej dowodow na to, czym jest tzw wymiar sprawiedliwosci w naszym kraju??
~marek777
05-03-2013 / 09:49
F I K C J A F I K C J I TYDZIEŃ POMOCY Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 25-02-2013 - 02-03-2013r w Ministerstwie (NIE)SPRAWIEDLIWOŚCI opanowanym epidemią syfilisu schizofrenii paranoidalnej pod okupacją dziczy magistrów prawa Przez LATA w Koszalinie trwa awanturnicze MATACTWO procesowe - NAZIZM - z Konfabulacji insynuacją urojeń własnych przy braku zasad etyczno - moralnych i logiki rozumowania z NIEpoczytalności umysłowej dziczy magistrów prawa uzbrojonych w Immunitety bezkarności z NIEZAWISŁOŚCI. Szumnie zwących się prokuratorami i sędziami. By przez 7dni perfumować gówno procesowe w trybie kuglarskich sztuczek charakterystycznych dla ruchów frykcyjnych polskiej państwowości godnych wyświechtanej polskiej demokracji. PRAWDA MATERIALNA istota dochodzenia i dowodzenia jej w postępowaniach procesowych. Niekonstytucyjna interpretacja prawa przez sędziów i prokuratorów - bezprawny immunitet funkcjonariuszy władzy. D O W Ó D : wprowadzenie w błąd i wykorzystanie błędu celem osiągnięcia korzyści materialnych w K o s z a l i n i e wg. PPR K. KRET & as. PR M. Wilczopolska & T. BODO & B. Wysocka vel NIEDEK cit. “ … NIE JEST to czyn zabroniony …”zaskarżone przez pełnomocnika : otrzymały wymiar wg SSR Anna WALENCIAK cit. “... brak interesu społecznego ...”- 1 Ds. 975/11; II Kp.252/ 12: II Kp. 557/12: II K. 343/12 i I N N E - od roku 2000. Zaskarżone ponownie. Uzbrojone Wnioskiem Dowodowym - zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w trybie art. 231 § 1 i 2 kk przez funkcjonariuszy publicznych uzbrojonych w IMMUNITETY prokuratorów i sędziów z Koszalina. Otrzymują w Ministerstwie (NIE)Sprawiedliwości przy pomocy GENIUSZY zespołu 3 x R (Rydzak & Resiak & Rewa) a w Prokuraturze Genetralnej przy pomocy Antonina SUWAŁA NAKAZ administracyjny - POWRÓT – do miejsca wyprodukowania procesowego GNOJU pod IMMUNITETEM. JAK WEKSEL - wraca koszaliński OBORNIK - dokumenty procesowego awanturnictwa do K O S Z A L I N A zgodnie z NAZISTOWSKĄ doktryną OBOWIĄZUJĄCĄ w Koszalinie : cit. “... Swobodna ocena dowodów ..” - PPO B. KONDEK & J. OŻÓG i I N N I oraz cit. „ … kurator, prokurator, sędzia może robić, mówić i pisać co chce ...” - SSR M. WIŚNIEWSKA obecnie PREZES SR Koszalin & J. SROCZYŃSKI & J. C. STEBELSKI & B. LEWANDOWSKI i I N N I. Jak nakazuje warszawka - załatwić we własnym zakresie. DWA magistra prawa z IMMUNITETAMI : PPR Tomasz BODO & SSR Jarosław SROCZYŃSKI w POROZUMIENIU solidarnością zawodową sitwy ZARZĄDZAJĄ badania psychiatryczne Zarządzają badania psychiatryczne pełnomocnika. PROKURATOR Tomasz BODO - NIE odróżniający amputacji kutasa u SPRAWCY ponad 30-letniej PRZEMOCY w Rodzinie : Jerzy BYLICKI – nałogowy alkoholik (ALK> 16/96 SR Koszalin) z objawami schizofrenii maniakalnej, kryminalista od roku 1964, seksualny zboczeniec (zoo i pedofil) od kupionego zatoru płucnego. POSIADA NIEDOSYT – sporządza do spółki z PPR Beata WYSOCKA vel NIEDEK - Wniosek do prezydenta miasta Koszalina - Piotr JEDLIŃSKI ***Pa -165/12/TB & BW vel NIEDEK.- Cit. „Pełnomocnik jest psychicznie chory i zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym.” Itd itp. KOMU ? przeszkadza *** PRAWDA Niszczenie pracy i dóbr osobistych dziennikarzy i współpracowników – z POMOCĄ pospolitego PRZESTĘPSTWA. NISZCZĄC dokumentowanie PRAWDY przez jej ujawnianie i identyfikowanie spełniając od roku 2000 Konstytucyjny Obywatelski Obowiązek Udzielania Obowiązku Pomocy OFIAROM PRZEMOCY na podstawie *** RACJI STANU Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski. Co ze S Ł U Ż E B N O Ś C I Ą ?! Dziennikarze oraz sędziowie mają obowiązek*** służenia społeczeństwu - *** DEMOKRACJA POLEGA NA WOLNOŚCI SŁOWA i WYPOWIEDZI - NIE TYLKO dla sędziów. Aby TO zrozumieć trzeba rozpocząć analizę od konstytucji jako najwyższego aktu prawnego w kraju. Młodym ludziom startującym w DOROSŁE życie wydaje się, że JEST TO tylko *** „jakiś tam” akt prawny. JAK się nad tym Głęboko zastanowić i uważnie go przeanalizować. TO zaczyna się wyłaniać fundament konstrukcji stanowiącej PODSTAWĘ *** istoty funkcjonowania PAŃSTWOWOŚCI. Pojawia się pytanie. Dlaczego w Polsce tak często zmieniano konstytucję ? Szczególnie po roku 1980 ?! Jeżeli się zmienia *** konstytucję TO musi tego być jakiś POWÓD ? Albo *** kryje się za tym jakiś P O D S T Ę P ? Podstęp *** jaki został wprowadzony przez polityków szczególnie po 1997r. odebrał władzę społeczeństwu i doprowadził do obecnego B A J Z L U (NIE mylić z burdelem. TAM wbrew porzekadłu jest porządek. Tam się łóżek NIE przestawia). W systemie prawnym, w sądownictwie (władza sędziów) DEMOKRACJA *** w prawie już była za komuny. Tylko, że społeczeństwo jej NIE realizowało. ***Władza realizowała swoje widzimisię *** OSZUKUJĄC społeczeństwo. Obecnie demokracja została *** zlikwidowana prawnie. NIE TRZEBA NICZEGO oszukiwać bo władza jest w rękach partyjnych CWANIACZKÓW. Obowiązuje *** ponad 1000LETNIA *** staropolska doktryna : „ …każdy wuj na swój strój …” ponad czasowe polskie NIECHLUJSTWO, ślizgawka, cwaniactwo … żulia … Bez armat i czołgów zachód wziął braci Polaków jak … chłopa w sądzie … Zamienił stryjek … siekierkę na … kijek .. ***Za komuny społeczeństwo miało władzę nad władzą. patrz : Konstytucja PRL 1952r – 7lat po II Wojnie Światowej.