Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
19 lutego 2017
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 15-01-2017

Zażalenie na przestępcze postanowienie prokuratora Marioli Sienkiewicz z Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp.

Wydawać by się mogło, że w sytuacji cyklicznego upublicznienia arsenału twardych dowodów obciążających wieloletnią działalnością przestępczą kilkudziesięcioosobową grupę ze sobą sędziów, prokuratorów, policjantów, adwokatów, radców prawnych, oraz różnej maści biegłych rzeczoznawców sądowych, nie będzie możliwości zakpienia z udokumentowanych faktów i zamiecenia sprawy pod dywan. Do tego wątku nawiązuje poniższa publikacja z dnia 20.05.2015r:

„Mafia sądowa okręgu Koszalina nie będzie sędzią we własnej sprawie. Zarzuty Pokrzywdzonych zostaną zweryfikowany przez Prokuraturę Rejonową w Gorzowie Wielkopolskim – Relacja ze spotkania Rafała Krzyształowskiego z Jerzym Ożóg, Szefem skorumpowanej Prokuratury Okręgowej w Koszalinie”.

Ale jak na tradycję przystało Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wielkopolskim rozpostarła parasol ochronny nad koszalińską mafią sądową odwracając kota ogonem.


Do tego skandalicznego postanowienia noszącego jaskrawe znamiona przestępstwa dosadnie odnosi się poniższe zażalenie.

Szczecinek 31.11.2015r

Rafał Krzyształowski
78-400 Szczecinek
Ul Wyszyńskiego 67/8

Sygn. akt 3 Ds.84/15/ś

Sąd Rejonowy
  w Gorzowie Wlkp.
Wydział Karny

za pośrednictwem

Prokuratury Rejonowej
w Gorzowie Wlkp.
Ul. Moniuszki 2
66-400 Gorzów Wlkp.

Zażalenie

Na przestępcze postanowienie „prokuratora” Marioli Sienkiewicz z Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. wydane w dniu 21.10.2015r pod sygn. akt 3 Ds.84/15/ś, o odmowie wszczęcia śledztwa przeciwko mafii sądowej okręgu Koszalina.

Wskazując na powyższe stanowczo domagam się;

1. Uchylenia wydanego postanowienia.
2. Zweryfikowania przez Sąd całego materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy sygn. akt 3 Ds.84/15/ś. Nie pomijając w tym sto dwuminutowego materiału filmowego zawartego na płycie CD, zatytułowanej „SKORUMPOWANI BEZKARNI – MAFIA SĄDOWA OKRĘGU KOSZALINA” . Stanowiącej zaledwie mały wycinek dokumentacji wieloletniego bandytyzmu skołtunionych ze sobą przedstawicieli „wymiaru sprawiedliwości” okręgu Koszalina i podległych im dyspozycyjnych sługusów. Policjantów, prawników, biegłych lekarzy sądowych psychiatrów i rzeczoznawców.
3. Wyłączenia od sprawy Prokuraturę Rejonową w Gorzowie Wlkp. i przekazania sprawy do rozpoznania równorzędnej Prokuraturze Rejonowej w Pile, Bydgoszczy lub Poznaniu.
4. Zainicjowania z urzędu postępowania dyscyplinarnego wobec „prokuratora” Marioli Sienkiewicz w oparciu o zarzuty opisane w części uzasadnienia.
5. Przydzielenie mi do pomocy w sprawie wskazanego imiennie adwokata z urzędu w osobie Artura Kotyni z Kancelarii Adwokackiej w Szczecinku przy ulicy Szkolnej 2.

Uzasadnienie

Prokurator Mariola Sienkiewicz wydając postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa w niniejszej sprawie, poza niedopełnieniem obowiązku służbowego z premedytacją dopuściła się ewidentnego przestępstwa skatalogowanego w art. 239§ 1 kk – klasycznego poplecznictwa . Ignorując cały arsenał żelaznych dowodów obciążających ewidentnymi przestępstwami kilkudziesięcioosobową zorganizowaną grupę notorycznych bezwzględnych przestępców, sprawujących wymiar sprawiedliwości w Szczecinku, Koszalinie, Białogardzie, Sławnie, Wałczu o którym mowa w moich zeznaniach i sto dwuminutowym materiale filmowym zawartym na płycie DVD, znajdującej się w aktach sprawy, noszącej tytuł „SKORUMPOWANI BEZKARNI – MAFIA SĄDOWA OKRĘGU KOSZALINA”, po barbarzyńsku zbezcześciła MAJESTAT PRAWA.

W uzasadnieniu swojego postanowienia podała, cytuję:
W NINIEJSZEJ SPRAWIE PO PRZEPROWADZENIU STOSOWNYCH CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCYCH USTALONO NASTĘPUJĄCE OKOLICZNOŚCI”.
Jednak pomimo wnikliwego przestudiowania tego bzdurnego uzasadnienia nie sposób rozszyfrować co kryje się w sformułowaniu „stosownych czynności sprawdzających”, albowiem zgromadzony w aktach sprawy materiał dowodowy koliduje z jej absurdalnymi ustaleniami prowadząc do zupełnie odmiennych wniosków.
Ponadto Mariola Sienkiewicz odwracając kota ogonem zarzuca mi niebywałe rzeczy. Między innymi, cytuję;
„Wskazać w końcu należy, iż zawiadomienia o przestępstwie kierowane przez Rafała Krzyształowskiego mogą i muszą być oceniane w kontekście popełnienia przez niego kolejnych przestępstw z art. 238kk i art. 234kk (fałszywe oskarżenie i zawiadomienie o niepopełnionym przestępstwie) – w związku z czym Rafał Krzyształowski liczyć się musi z odpowiedzialnością za ich popełnienie”.
Na marginesie podaję również, że w/w bezpodstawnie zarzuciła mi jakobym miał dopuścić się fałszywego oskarżenia doktora Wojciecha Mitrę, którego w istocie nie znam i nic mi nie było wiadomo o jego istnieniu. Natomiast faktem jest, że zarzut rewidowania mnie z lubieżnym obmacywaniem postawiłem publicznie Władysławowi Sternie z psychuszki w Gorzowie Wlkp. A dopuścił się tego czynu w dniu 31.08.2010r podczas badania psychiatrycznego w obecności lekarza psychiatry Zofii Kołtowskiej i psychologa Justyny Urbaniak. Fakt ten jest rzetelnie udokumentowany upublicznionym filmem znajdującym się w aktach sprawy o sygn. akt IIK 174/08, znajdujących się w wałeckim sądzie. Nosi on tytuł „Macane badania psychiatryczne w psychuszce w Gorzowie Wlkp.”
W związku z nasileniem działalności przestępczej na moją szkodę przez zorganizowaną grupę sędziów i prokuratorów ze Szczecinka, Koszalina, Białogardu, Sławna, Wałcza, a obecnie wspieranych także poplecznictwem prokuratora Marioli Sienkiewicz, udzielenie mi pomocy prawnej z urzędu przez wskazanego w moich pismach adwokata Artura Kotynię jest konieczne, albowiem nie będąc prawnikiem siłą rzeczy jestem pozbawiony możliwości zapewnienia sobie realnej obrony. Ponadto w dniu 12.11. 2015r mam się stawić w Zakładzie karnym w Szczecinku celem odbycia kary więzienia w wymiarze 78 dni, objętej przestępczym wyrokiem wydanym po stalinowsku przez Sąd Rejonowy w Wałczu. (Sygn. akt IIK 174/08).
Gdyby Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. miał jakieś wątpliwości dotyczące zasadności mojego zawiadomienia o przestępstwach objętych odmownym postanowieniem prokuratora Marioli Sienkiewicz, to wszelkie dowody istniejącego od lat stanu rzeczy, poza aktami spraw o których mowa w moich obszernych zeznaniach oraz złożonym do akt filmie zatytułowanym „Skorumpowani bezkarni – mafia sądowa okręgu Koszalina” , bez trudu można przywołać na stronach NCI Barwy Bezprawia. Wystarczy kliknąć w nową publikację zatytułowaną; „Zażalenie na przestępcze postanowienie prokuratora Marioli Sienkiewicz z Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. wydane w dniu 21.10.2015r pod sygn. akt 3 Ds.84/15/ś, o odmowie wszczęcia śledztwa przeciwko mafii sądowej okręgu Koszalina” .
Kiedy będę już pozbawiony wolności to wszelką korespondencję dotyczącą powyższej sprawy proszę kierować do mnie na adres:

Rafał Krzyształowski
Zakład Karny
78 – 400 Szczecinek
Ul. Bohaterów Warszawy 42a

Wskazując na powyższe wnoszę jak na wstępie.

Rafał Krzyształowski

 

Załączniki:
1. Publikacja Barwy Bezprawia zatytułowana; „Mafia sądowa okręgu Koszalina nie będzie sędzią we własnej sprawie. Zarzuty Pokrzywdzonych zostaną zweryfikowane przez Prokuraturę Rejonową w Gorzowie Wielkopolskim – relacja ze spotkania Rafała Krzyształowskiego z Jerzym Ożóg, szefem skorumpowanej Prokuratury Okręgowej w Koszalinie”.
2. Płyta DVD (Sony) ze 102 minutowym filmem zatytułowanym „Skorumpowani, bezkarni – mafia sądowa okręgu Koszalina”.
3. Wezwanie do stawiennictwa w Zakładzie Karnym z dnia 12.11.2015r celem odbycia 78 dni kary pozbawienia wolności – doręczone w dniu 26.10.2015r.


zażalenie 001

Informacyjnie:
1. Zgodnie z wnioskiem Rafała Krzyształowskiego Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. zarządzeniem z dnia 9.02.2016r przydzielił mu do pomocy w sprawie adwokata z urzędu w osobie Błażeja Kowalczyka. Mamy nadzieję, że prawnik ten podobnie jak Artur Kotynia i Damian Wiśniewski z Kancelarii Adwokackiej w Szczecinku bez uprzedzeń do swojego klienta wykaże się rzetelnością obrony jego interesów. Będzie umiał wykazać przed sądem zasadność wniesionego zawiadomienia o rozlicznych przestępstwach popełnionych na jego szkodę przez funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości okręgu Koszalina jak też dowieść zasadności zażalenia na odmowę wszczęcia śledztwa w tej sprawie przez prokuratora Mariolę Sienkiewicz. Posiedzenie w sprawie rozpoznania zażalenia na odmowę śledztwa przeciwko koszalińskiej mafii sadowej odbędzie się w dniu 24.02.2016r.

Postanowienie mir 002
2. Natomiast Sąd Okręgowy w Koszalinie zarządzeniem z dnia 2 02.2016r wyznaczył Rafałowi Krzyształowskiemu adwokata z urzędu w osobie Pawła Mirskiego do postępowania w sprawie zamiany kary prac społecznych na pozbawienie wolności na okres od 78 do 98 dni. Zasadzonej przestępczym wyrokiem karnym wyprodukowanym stalinowskimi metodami pod sygn. IIK 174/08 przez sędziego Piotra Boguszewskiego w skorumpowanym Sądzie Rejonowym w Wałczu. Od adwokata Pawła Mirskiego Pokrzywdzony również oczekuje rzetelności obrony. Mając to na względzie zobowiązał swojego obrońcę do sporządzenia na piśmie stanowiska procesowego w sprawie z uwzględnieniem całego materiału dowodowego sprawy oraz weryfikację obszernego materiału dowodowego znajdującego się między innymi na płycie CD. W postaci obszernego filmu dokumentalnego, zatytułowanego „Skorumpowani, bezkarni – mafia sądowa okręgu Koszalina”. Stanowiącego koronny dowód bezpodstawnego skazania. Jednocześnie poprosił o złożenie wniosku o przeprowadzenie posiedzenia w sali wyposażonej w aparaturę rejestrującą obraz i dźwięk z urzędową rejestracją posiedzenia oraz umożliwienie mu jako Pokrzywdzonemu i dziennikarzowi zarejestrować przebieg posiedzenia własną kamerą. Posiedzenie w sprawie dozoru elektronicznego = osadzenia w szczecineckim więzieniu odbędzie się w dniu 23.02.2016r.

Postanowienie mir 001

3. W dniu 23.02.2016r w Sądzie Okręgowym w Koszalinie zostanie także rozpoznana apelacja adwokata Artura Kotyni od przestępczego wyroku sędziego Emilii Błażewicz zapadłego w skorumpowanym Sądzie Rejonowym w Wałczu pod sygn. akt IIW 448/14.
Apelacja adwokata Artura Kotyni od przestępczego wyroku SSR Błażewicz o sygn. akt II W 448/14, ukręcającego łeb cuchnącej sprawie, spreparowanej Rafałowi i Mariuszowi Krzyształowskim przez szczecinecką Ośmiornicę.

Trzy postępowania sądowe w dwa dni, w odległych od siebie miejscowościach nasuwają uzasadnione podejrzenie, że jak zwykle rozstrzygnięcia procesowe zostały ustalone przed wywołaniem spraw. Zwłaszcza, że wszystkie one, pośrednio lub bezpośrednio, dotyczą zbrodni sądowych popełnianych z premedytacją na szkodę Rafała Krzyształowskiego i jego syna Mariusza. Krótko mówiąc zapowiadają się kolejne farsy procesowe z wyłączeniem jawności.

CDN.

1. Publikacja z dnia 19.08.2008r ; „Szczecin Szczecinek cała Polska – zniszczyć firmę, człowieka czy rodzinę to takie proste dla skorumpowanych organów władzy. Skazany bez winy Rafał Krzyształowski”

2. Publikacja z dnia 13.12.2008r ; „Prześladowany przez władze Rafał Krzyształowski – wniosek o wyłączenie sędziów Sądu Rejonowego w Szczecinku i Koszalinie zakończony skierowaniem do psychiatryka… – z listów i z życia wzięte…”.
3. Publikacja z dnia 31,01.2009r ; „Rafał Krzyształowski „gra w pomidora” przez sędziów i prokuratorów ze Szczecinka i okolic”.
4. Publikacja z dnia 13.03.2009r ; „Prezes Sądu Rejonowego w Szczecinku Leszek Miazek nie jest w stanie logicznie zrozumieć nie tylko tekstu?”.
5. Publikacja z dnia 25.04.2009r ; „List otwarty Rafała Krzyształowskiego do wszystkich władz R.P. oraz całego społeczeństwa w sprawie naruszenia przez lokalną władzę jego konstytucyjnych praw i całkowitego pozbawienia ochrony prawnej”.
6. Publikacja z dnia 2.05.2009r ; „Typowy sądowy dzień w typowym polskim skorumpowanym sądzie przy udziale niekompetentnych urzędników sądowych… dzień z życia poszkodowanego Rafała”…
7. Publikacja z dnia 28.06.2009r ; „Rafał Krzyształowski na pewno nie podda się w walce o swoje prawa”.
8. Publikacja z dnia 7.09.2010r ; „Drugi list otwarty do Prokuratora Generalnego Andrzeja Czumy – Rafała Krzyształowskiego – ofiary wieloletniego sądowego, prokuratorskiego i policyjnego bandytyzmu”.
9. Publikacja z dnia 20.02.2010r ; „Znowu wybija szambo w Sądzie Okręgowym w Koszalinie i Sądzie Rejonowym w Wałczu”.
10. Publikacja z dnia 8.08.2010r ; „ SZCZECINEK – W TYGLU SĄDOWEGO BEZPRAWIA – SPRAWA RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO”.
11. Publikacja z dnia 10.10.2010r ; „PRAWO CZY SĄDOWE BESTIALSTWO?……. GRYPSUJĄCY PARAGRAFAMI SKAZALI RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO NA ZŁY DOTYK BIEGŁEGO LEKARZA SĄDOWEGO PSYCHIATRY WŁADYSŁAWA STERNY Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP”.
12. Publikacja z dnia 13.10.2010r ; „W koszalińskim „togostanie” ciągle obowiązuje stalinowski porządek prawny – prawo na telefon” .
13. Publikacja z dnia 6. 11. 2010r ; „TOGOWA DINTOJRA – ZA NAPISANIE PRAWDY O BARBARZYŃSKIM ROZSTRZYGNIĘCIU PROCESOWYM SĘDZIEGO JOANNY CHMARY Z SĄDU REJONOWEGO W SZCZECINKU, CELEBROWANA PO ZBÓJECKU PRZEZ PROKURATORA BEATĘ SZEFLER Z PROKURATURY REJONOWEJ W KOSZALINIE.”.
14. Publikacja z dnia 9.12.2010r ; „Szczecinek – Perfidne przekręty sędziego Joanny Chmary i prokuratora Janusza Bugaja”.
15. Publikacja z dnia 13.12.201or ; „Boże, chroń nas przed pseudo usługami szczecineckich adwokatów z urzędu, Grzegorza Misiakowskiego, Mirosława Wacławskiego, Tomasza Musiała i innych nieetycznych „prawników” z koszalińskiego układu”.
16. Publikacja z dnia 16.12.2010r ; „SZWINDLARSKI UKŁAD WICEPREZESA SĄDU REJONOWEGO W WAŁCZU, SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA Z PROKURATOREM POWIATOWYM W SŁAWNIE JAROSŁAWEM PŁACHTĄ, ADWOKATEM CEZARYM SKRZYPCZAKIEM Z WAŁCZA I PSYCHIATRAMI Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.”
17. Publikacja z dnia 11.01.2011r ; „ POLICYJNY TERROR I NIEKOMPETENTNY KOMENDANT POLICJI W SZCZECINKU JÓZEF HATAŁA”.
18. Publikacja z dnia 13.01.2011r ; „WAŁCZ – ŁAJDACTWA PROCESOWE SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA I JEGO WSPÓLNIKA ADWOKATA CEZAREGO SKRZYPCZAKA – PSYCHUSZKA DLA UROJONEGO OSKARŻONEGO ZAMIAST UCZCIWEGO PROCESU KARNEGO”..
19. Publikacja z dnia 15.03.2011r ; „WAŁCZ – LIST OTWARTY OSKARŻONEGO RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO DO ADWOKATA Z URZĘDU BOGUSŁAWA RADZICKIEGO”.
20. Publikacja z dnia 4.05.2011r ; „ODPOWIEDŹ OSKARŻONEGO RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO NA BEZPODSTAWNY AKT OSKARŻENIA AUTORSTWA ADWOKATA CEZAREGO SKRZYPCZAKA Z WAŁCZA”.
21. Publikacja z dnia 20.10.2011r ; „Wniosek Rafała Krzyształowskiego do Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zarzutów wobec sędziów i prokuratorów”.
22. Publikacja z dnia 24.10.2011r ; „ List otwarty Rafała Krzyształowskiego do siódmego obrońcy z urzędu – adwokata Mateusza Nowaczyka”.
23. Publikacja z dnia 30.11.2011r ; „KOSZALIN-NA SĄDOWYM FOLWARKU SSO MARIANA WAWRZYNKOWSKIEGO, SSR MARCINA WAWRZYNKOWSKIEGO, SSR AGATY MARSZAŁEK I RESZTY TOGOWYCH SZWINDLERÓW, SZALEJE CHORA PSYCHICZNIE TEMIDA W KOMINIARCE”.
24. Publikacja z dnia 01.12.2011r ; „ Wałcz – Wniosek do Prezesa Sądu Rejonowego Małgorzaty Dering-Suskiej o nadzór nad postępowaniem o sygnaturze akt IIK 174/08, ustalenia i udzielenie wiążącej odpowiedzi”.
25. Publikacja z dnia 2.01.2012r ; „Przyzwolenie Rzecznika Praw Obywatelskich i Prezesa Sądu Rejonowego w Wałczu Małgorzaty Dering – Suskiej na gwałcenie prawa i konstytucji przez togowo – policyjno – psychiatryczną mafię – koszalińską Cosa Nostrę” .
26. Publikacja z dnia 18.04.2012r ; „Sąd Najwyższy w roli Poncjusza Piłata”
27. Publikacja z dnia 20.06.2012r ; „ Skazany ustawami na pastwę togowych przestępców z okręgu Koszalina”.
28. Publikacja z dnia 04.02.2013r ; „Wałcz – niezawisły sędzia Marcin Myszka wygnany na banicji a SR Piotr Boguszewski los cuchnącej sprawy karnej przekazuje do decyzji SN”.
29. Publikacja z dnia 14.02.2013r ; „Szczecinek – dewiacje prawnicze sędziego Katarzyny Brambor-Kwiatkowskiej i adwokata Tadeusza Tyki” .
30. Publikacja z dnia 19.08.2013r ; „Czy Sędzia Piotr Boguszewski ze skorumpowanego Sądu Rejonowego w Wałczu będzie miał odwagę spojrzeć prawdzie w oczy i odwzorować niezwykłą postawę Sędziego Marcina Myszki?. Uniewinnić ofiarę wieloletniego togowo-policyjno-psychiatrycznego bandytyzmu”.
31. Publikacja z dnia 21.08.2013r ; „Skorumpowany adwokat Cezary Skrzypczak z Wałcza pozwany do sądu za bezpodstawne oskarżenie i naruszenie dóbr osobistych swojego klienta”.
32. Publikacja z dnia 14.11.2113r ; „Prześladowanie przez funkcjonariuszy Redaktora Naczelnego „Barwy Bezprawia”. Rafała Krzyształowskiego”.
33. Publikacja z dnia 11.12. 2013r ; „Zawiadomienie Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta o możliwości popełnienia przez sędziego z Sądu Rejonowego w Koszalinie. Tomasza Szantyra”.
34. Publikacja z dnia 17.12.2013r ; „ Zawiadomienie Rafała i Mariusza Krzyształowskich o możliwości popełnienia kolejnych przestępstw przez herszta skorumpowanej KPP w Szczecinku Józefa Hatała i jego podwładnych”.
35. Publikacja z dnia 28.12.2013r ; „Twarde dowody matactw procesowych, obecność obserwatorów i włączona kamera powodem ucieczki z sali rozpraw składu orzekającego – togowych szubrawców”.
36. Publikacja z dnia 08.03.2014r ; „Koszaliński „UKŁAD ZAMKNIĘTY” przeprowadza szarżę na senatorski stołek – kandydatem na senatora herszt Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Jerzy Ożóg”.
37. Publikacja z dnia 23.03.2014r ; Wałcz 28.03.2014r – Lincz sądowy na niepokornym Redaktorze Naczelnym NCI Barwy Bezprawia w wykonaniu SSR Piotra Boguszewskiego, prokuratora Michała Radzika z współudziałem „obrony”.
38. Publikacja z dnia 05.11.2014r ; Zawiadomienie Ministra Sprawiedliwości o kolejnym fałszywym oskarżeniu Rafała i Mariusza Krzyształowskich przez szajkę policyjną podinspektora Jacka Procia, bezpodstawnym skazaniu zaocznym wyrokiem nakazowym przez SSR Katarzynę Sikorską, zastosowaniu represji psychiatrycznej przez SSR Emilię Błażewicz, oraz karygodnych zachowaniach adwokata z urzędu Marka Klocka”.
39. Publikacja z dnia 09.12.2014r ; Idiotyczna odpowiedź adwokata oszusta Marka Klocka na udokumentowane zarzuty zmowy przestępczej, budzi poważne wątpliwości dotyczące jego poczytalności”.
40. Publikacja z dnia 19.12.2014r ; Chwila prawdy dla Sądu Najwyższego… Kasacja przestępczego wyroku karnego uprawomocnionego przez sędziów szwindlerów z Sądu Okręgowego w Koszalinie podlegających wyłączeniu. Sławomira Przykuckiego, Marka Mazura i Renatę Rzepecką – Gawrysiak”.
41. Publikacja z dnia 19.12.2014r ; „Dwa i pół miesiąca kryminału dla Redaktora NCI Barwy Bezprawia zapowiedział kurator sądowy Łukasz Storch, za odmowę zrealizowania przestępczego wyroku o sygn. akt II K 174/08, wyprodukowanego w skorumpowanym Sądzie Rejonowym w Wałczu”.

42. Publikacja z dnia 18.01.2015r ; „Petycja w sprawie wieloletniego bandytyzmu mafii sądowej okręgu Koszalina do RPO Ireny Lipowicz, Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, Ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka, Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz Prezesa Rady Ministrów Ewy Kopacz: o zbadanie publicznych zarzutów Rafała Krzyształowskiego i poparcie kasacji przestępczego wyroku Sądu Rejonowego w Wałczu o sygn. akt II K 174/08”.

43. Publikacja z dnia 28.01.2015r :„Zażalenie adwokata Artura Kotyni na nielegalne, bezzasadne oraz nieprawidłowe zatrzymanie Rafała i Mariusza Krzyształowskich przez szczecineckich policjantów, zlecone przez sędzię przestępcę Emilię Błażewicz z Sądu Rejonowego w Wałczu”.

44. Publikacja z dnia 16.03.2015r :„Kompromitacja Prokuratury Generalnej…. przekazała petycję dotyczącą rozlicznych przestępstw koszalińskiej mafii sądowej do rozpoznania skorumpowanej Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie – poplecznika.”.

45. Publikacja z dnia 20.05.2015r : „Mafia sądowa okręgu Koszalina nie będzie sędzią we własnej sprawie. Zarzuty Pokrzywdzonych zostaną zweryfikowany przez Prokuraturę Rejonową w Gorzowie Wielkopolskim – Relacja ze spotkania Rafała Krzyształowskiego z Jerzym Ożóg, Szefem skorumpowanej Prokuratury Okręgowej w Koszalinie”.

46. Publikacja z dnia 1.09.2015r : Niezależny adwokat Artur Kotynia obnażył przestępstwa SSR Klaudii Juraszczyk – Dudy, SSR Krzysztofa Koczenasza, SSR Emilii Błażewicz oraz szczecineckiej policji, popełnionych z premedytacją na szkodę Rafała i Mariusza Krzyształowskich.

46. Publikacja z dnia 1.09.2015r : W dniu 25.11.2015r sędzia Emilia Błażewicz z premedytacją ukręciła łeb cuchnącej sprawie o sygn. akt IIW 448/14, umarzając problematyczne postępowanie w oparciu o kodeks towarzyski togowo policyjnej sitwy – spreparowany proces Rafała i Mariusza Krzyształowskich o wykroczenie.

Komentarze internautów:

 
~chenlina
07-02-2017 / 03:38
chenlina20170207 www.ralphlauren.eu.com www.michaelkorstotebags.us.com www.louisvuittonoutletbuy.us.com www.niketrainers.uk www.truereligion.net.co www.gucci-inc.com www.instyler.in.net www.pandorajewelry.us.org www.adidaszxflux.org.uk www.outletuggboots.com.co www.tomsoutlet.org www.raybanssunglasses.org uggs.uggaustralia.qc.com www.nikeairmax2017.org www.gucci-outlet.org www.tommyhilfigeroutlet.us.org www.uggsoutletsale.us.com www.nikeairmaxuk.me.uk oakley.sunglassesonline.us.com www.clevelandcavaliersjerseys.us.com www.cheapnfljerseys-wholesale.us.com www.oakleysunglassescanada.ca www.tomsuk.org.uk www.moncler--paris.fr www.michael-kors--handbags.com www.jordan13.org www.uggsaustralia.it www.nfljerseyswholesales.us www.authenticlouisvuittonhandbags.us.com www.guccishoes.net.co www.outlet-celine.com www.cheapraybans.ca www.chanelbags.in.net www.christianlouboutinoff.us www.longchamp.us.com www.burberryhandbagsoutlet.in.net www.louisvuittonofficial.us.com www.washingtonwizardsjerseys.com www.adidasnmd-shoes.us.com www.mlbjerseyswholesale.us.com www.jordan6.net www.chicagobullsjerseys.com www.coachhandbags.cc www.redbottoms.org.uk www.louboutinshoes.cc www.coachfactoryoutlet-online.us.org www.coachoutletstoreonlinesale.us.com www.uggsbootscheap.us.com www.cheaptoryburchoutlet.com www.coachoutletofficial.us.com www.nba-jerseys.us.com www.truereligionjeans-outlet.us.com www.adidas-nmd.co.uk www.louis-vuitton.me.uk www.retrojordans.name www.jordanretro.name www.vansshoes.name www.clarisonic.com.co www.adidastrainers.uk www.nike-airmax.me.uk www.rolexwatches.us.com www.nikehuarache.in.net www.adidasshoesoutlet.us.com www.christianlouboutinoutlet.com www.louboutinshoesoutlet.co.uk www.christianlouboutin-paris.fr www.nike-airmaxpascher.fr www.abercrombieandfitchoutlet.in.net www.thenorthface.net.co www.louboutin.us.com www.ugg-bootscheap.com.co www.louisvuitton-handbags.com.co www.wholesalecheapsnapbacks.us.com www.coachoutletstoreonline.us www.raybansunglasses.me.uk www.ralphlaurenpolooutlet.cc www.rolexwatchesforsale.name www.michaelkorsoutletcanada.com.co www.ugg-sale.cc www.curry3.name www.cheapuggsboots.eu.com www.coachfactoryoutletclearances.us.com www.replicawatches.name www.miamiheatjerseys.us.com www.adidas.in.net www.poloralphlaurenuk.co.uk www.lebronjames-shoes.name www.truereligionsale.com.co www.edhardyclothing.in.net www.louboutinfemme-pascher.fr www.poloralphlauren.nom.co www.michael--korsoutlet.us.com www.jordan8.net www.coachfactory-outletonline.eu.com www.cheapoakleysunglassess.com.co www.jordanfemmepascher.fr www.nikecortez.org www.mcmbags.com.co www.christianlouboutin-pas-cher.fr www.nikefactoryoutlet.org www.longchamp-sac.fr www.cheaprolexforsale.com www.moncleroultet.us.com www.fitflops.us.com www.cheaprolexwatches.name www.canadagooseukoutlet.me.uk www.katespade-outlet.net.co www.toms-shoes.cc www.outlets-michaelkors.us.com www.oakleysunglasses-outlet.com.co www.coachfactoryoutlet-onlinestore.us.com www.hogan-scarpe.it www.asicsshoes.name www.raybansonsale.com.co www.fitflops.us.org www.cheapjordansshoes.in.net www.louis-vuittonoutlets.us.org www.michaelkors--outlet.us.com www.ugg-boots.fr www.christianlouboutinsale.me.uk www.goldenstatewarriorsjerseys.us.com www.tomsshoes.nom.co www.nikefreerun.us.com www.sunglassesoakley.com.co www.true-religionjeans.us.org www.raybansunglassess.com.co www.michael-kors-handbags.us.org www.raybanpascher.fr www.monclerjacketsonline.us.com www.coachfactoryoutlet-stores.us.org www.abercrombiefitchoutlet.com.co www.rosherun.org www.canadagoosecanada.us.org www.oakleystore.com.co www.louis-vuittonoutlet.net.co www.outletcanadagoose.com.co www.montblanc.com.co www.oakleysunglassesoutletwholesale.us.com www.tomswedges.us www.prada.us.org www.oakleyssunglasseswholesale.us.com www.louisvuittonoutletmalls.us.com www.hollister-outlet.org www.fitflopsuk.me.uk www.coachoutletcheap.us.com www.chanelhandbags.name www.uggclassic.in.net www.nikesb.us www.uggscheapboots.us.com www.hollisterclothing.net www.nikeroshe.org.uk www.pandorajewelry.in.net www.jordan3.net www.uggoutlets.com.co www.fitflops.org www.outletmichaelkorshandbags.us.com www.northface.us.com www.nikeoutletstores.us.com www.christianlouboutin.name www.outletuggsboots.us.com www.louis-vuitton-borse.it www.katespade.nom.co www.michaelkorsoultet.us.com www.ralphlaurenukofficial.org.uk www.basketballshoes.name www.cincinnatibengalsjerseys.us.com www.sanantoniospursjerseys.us.com www.gucci.me.uk www.ugg-italia.it www.raybansunglassesoutlet.net.co www.replica-watches.us.com www.hilfigeroutlet.in.net www.truereligion-jeans.us www.poloralph-lauren.us.org www.aididasyeezy.org.uk www.katespadeoutlets.us.org www.niketn-pascher.fr www.nike-rosherun.in.net www.raybansunglasses.uk www.omegawatches.us.com www.ralphlaurenoutletsuk.co.uk www.ralphlaurenpolo.in.net www.adidassuperstar.name www.adidasoriginals.in.net www.hollisteroutletclothing.com www.timberlandboots.net.co www.oakleys.com.co www.michaelkorsoutletstores.us.org www.burberryoutlet-online.net.co www.raybanssunglasses.com.co www.true-religion.me.uk www.coach-factoryonline.us.org www.redbottoms.me.uk www.louisvuitton-outlet.ca www.gooseoutlet.us.com www.ray-banssunglasses.com.co www.louboutinshoessale.com www.monclerpascherhomme.fr www.cheapnhljersey.us.com www.newenglandpatriotsjerseys.us.com www.pandorauk.me.uk www.gucci--outlet.us.com www.minnesotavikingsjerseys.us.com www.fitflopssaleclearance.us.org www.gucci-outlet.cc timberland.officialfree.net www.canadagoosecanada.com.co www.raybanwayfarer.com.co www.coachclearance.us.com www.cheapoakleysunglasses.net.co www.oakleysunglassess.com.co www.coachoutletonlinesale.eu.com www.mbt.us.com www.michaelkorsoutlet-store.us.org www.adidas-ultraboost.com www.bostoncelticsjerseys.com www.uggbootscanada.ca www.uggoutlet.nom.co www.toms.us.org www.pradahandbags.net www.airjordan-pascher.fr www.cheapuggoutlet.us.com www.nikeairmax2016.in.net www.cheapraybansunglasses.net.co www.cheapjordansshoes.us.com www.uggoutletstore.com.co www.tiffanyco.nom.co www.uggs-pascher.fr www.adidasoriginalsuk.co.uk www.seattleseahawksjerseys.us.com www.cheap-jordans.us.com www.canadagoose.com.co www.jordan4.net www.uggsbootsoutlet.com.co www.rolexwatchesoutlet.us www.supra-shoes.net www.coachfactoryoutletmall.us.com www.calvinklein.co.com www.michael-korsbags.us.org www.kevindurantshoes.name www.adidasoutletstore.net www.kobeshoes.org www.louis-vuittonoutlet.cc www.outletuggs.gr.com www.oakleyssunglasses.com.co www.coachfactoryoutlet-online.eu.com www.outletuggs.com.co www.michaelkorsuk.com.co www.hermesbags.us.org www.pittsburghsteelersjerseys.us.com www.ray-ban-sunglasses.com.co www.louisvuittonparis.fr www.rayban-sunglasses.com.co www.nike--rosherun.fr www.celine-outlet.us www.montblanc-pen.name www.moncler.me.uk www.nikeoutlet-online.com www.nhlicejerseys.org www.beatsbydrdre.co.com www.nikehuarache.me.uk www.jordanconcords.net www.ralphlaurenoutlet.nom.co www.michaelkorshandbag.us www.montblancpenofficial.us.com www.losangelesclippersjerseys.com www.jordanoutlet.us.com www.ugg-canada.ca www.denverbroncosjerseys.us.com www.uggsuk.me.uk www.mlbjerseys.org www.outlet-toms.cc www.dallasmavericksjerseys.com www.adidastrainersuk.co.uk www.raybanoutlet.net.co www.louis-vuittonoutlet.us.com www.adidasyeezy350.us.com www.jordanshoes.us.org www.nikeblazers.in.net www.michaelkorsoutletsale.us.org www.louisvuittonoutlettrade.us.com www.cheapuggboots.gr.com www.coachcanadaoutlet.com.co www.uggoutlet-stores.us.com www.canadagooseoutlet.nom.co www.louisvuittonusa.us.com www.hollister.in.net timberlandboots.hugeoff.net www.outletugg.com.co www.louisvuittonlvoutlet.us.com www.mcm.us.org www.canadagoosecanada.name www.pradaoutlet.net.co www.adidas-yeezy.us.com www.toryburchoutlet.us.org www.oakley-sunglasses.net.co www.kobebryantshoes.name www.poloralphlauren-outlet.com www.ugg-australiaboots.us.com www.louisvuittonstores.us.com www.michaelkorsoutletclearance.us.org www.louisvuittonbelt.us.com www.newyorkknicksjerseys.us.com www.cheap-mlb-jerseys.us.com www.ralphlaurenoutletofficial.us.com www.beatsbydrdresolo.us www.coachoutletstoreonlineclearances.us.com www.jordans.in.net www.airmaxuk.uk www.truereligionoutlet.eu www.louis--vuittonhandbags.us.com www.uggsofficialsite.us.com www.uggbootaustralia.us.com www.airmaxssale.com www.nikeairforce1.in.net www.michaelkorsonlineoutlet.us.org www.oklahomacitythunderjerseys.us.com www.oakleysunglasses.gr.com www.todsoutlet.in.net www.abercrombieoutletonline.cc www.ugg.com.co www.monclerjacketsuk.me.uk www.seattleseahawksjersey.us.com www.poloralphlaurenukonline.co.uk www.nikeoutletstore.us.com www.uggboots.nom.co www.canadagoosejacketsoutlet.us.org www.uggbootsparis.fr www.ray-banwayfarersunglasses.us.com www.outletslouisvuitton.us.com www.timberlandoutlet.name www.nikeroshe.us.com www.ed-hardy.us.org www.truereligion-jeans.com.co www.outletcanadagoose.name www.polooutlet-online.us.com www.coachoutlet-online-store.com www.lebronjames-shoes.net www.michaelkors--outlet.com.co www.giuseppe-zanotti.us.com chenlina20170207
~Nizłomny
28-01-2017 / 20:27
"Wydawać by się mogło, że w sytuacji cyklicznego upublicznienia arsenału twardych dowodów obciążających wieloletnią działalnością przestępczą kilkudziesięcioosobową grupę ze sobą sędziów, prokuratorów, policjantów, adwokatów, radców prawnych, oraz różnej maści biegłych rzeczoznawców sądowych, nie będzie możliwości zakpienia z udokumentowanych faktów i zamiecenia sprawy pod dywan". Faktycznie wydawać by się mogło, niestety rzeczywistość jest porażająca - obecnie wymiar sprawiedliwości stoczył się na samo dno.