Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 04-02-2019

Zażalenie na przestępcze działania prokuratora Leszka Jaworskiego z PO Kielce Jan Jączek

Tychy, dnia 31 stycznia 2019r.


Prokuratura Okręgowa w Kielcach
Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej
ul. Mickiewicza 7 25-352 Kielce

Dotyczy: akt Prokuratury Okręgowej w Kielcach, sygn. akt PO II Ds 24.2017 i sygn. akt PO II Ds 46.2018

Pokrzywdzony: Jan Jączek, ul. Elfów 63/79, 43-100 Tychy, e-mail: jan.jaczek@gmail.com

Zażalenie i odpowiedź na zarządzenie

(tak zwanego) prokuratora Leszka Jaworskiego z Prokuratury Okręgowej w Kielcach z dnia 8 stycznia 2019 r., sygn. akt PO II Ds 46.2018, doręczone mi 24 stycznia 2019 r.

I. Dnia 24 stycznia 2019 r. doręczono mi zarządzenie z Prokuratury Okręgowej w Kielcach o sygn. PO II Ds 46.2018, wydane przez (tak zwanego) prokuratora Leszka Jaworskiego, który na podstawie art. 47 § 1 KPK w związku z art. 40 § 1 punkt 6 KPK JEST WYŁĄCZONY Z MOCY USTAWY od czynności w tej sprawie, ponieważ brał udział w wydaniu zaskarżonego postanowienia. Cytuję treść doręczonego mi zarządzenia:

(…) wezwać pokrzywdzonego Jana Jączka do usunięcia braku formalnego poprzez złożenie podpisu na piśmie procesowym stanowiącym m.in. jego wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu datowanym na dzień 27 grudnia 2018 r. - w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zarządzenia (...)”.

Dowód załącznik nr 1 (scan) zarządzenie prokuratora Leszka Jaworskiego z Prokuratury Okręgowej w Kielcach z dnia 8 stycznia 2019 r., sygn. akt PO II Ds 46.2018.

II. Na podstawie art. 304 § 1 KPK zawiadamiam, że dnia 27 grudnia 2018 r. złożyłem powyższe pismo procesowe na biurze podawczym w Prokuraturze Rejonowej w Tychach patrz: załącznik nr 2 , a nadto powyższe pismo (Wniosek dowodowy pokrzywdzonego w aferze finansowo-procesowej o zobligowanie tak zwanej Prokuratury Okręgowej w Kielcach do natychmiastowego przekazania akt sprawy o sygn. PO II Ds 24.2017 i sygn. PO II Ds 46.2018 do Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej, jako jednostki właściwej rzeczowo do przeprowadzenia śledztwa) złożyłem na Komendzie Miejskiej Policji w Tychach – patrz: załącznik nr 3.

Tymczasem prokurator Leszek Jaworski, KOLEJNY RAZ BEZPRAWNIE DRĘCZY MNIE PSYCHICZNIE i KOLEJNY RAZ POZORUJE ŚLEDZTWO w sprawie o sygn. akt PO II Ds 46.2018, mimo że, na podstawie art. 47 § 1 KPK w związku z art. 40 § 1 punkt 6 KPK JEST WYŁĄCZONY Z MOCY USTAWY od czynności w tej sprawie, ponieważ brał udział w wydaniu zaskarżonego postanowienia.

Prokurator Jaworski cały czas idzie w zaparte, w sposób sprzeczny z rozumem stosuje prawo, WYKORZYSTUJE PEŁNIONY URZĄD PROKURATORA do chronienia przed odpowiedzialnością aferzystów i skorumpowanych funkcjonariuszy publicznych, którzy przez ponad DZIESIĘĆ LAT UKRYWAJĄ aferę i wzajemnie się chronią.

Dowód: akta Prokuratury Okręgowej w Kielcach, sygn. akt PO II Ds 24.2017 i sygn. akt PO II Ds 46.2018 oraz ponad STO INNYCH AKT prokuratorskich sklonowanych mi przez MAFIĘ PROKURATORSKĄ.

III. Przez ponad DZIESIĘĆ LAT PAŃSTWO POLSKIE NIE ZAPEWNIŁO MI skutecznego śledztwa ani rzetelnego procesu, co jest rażącym złamaniem wszelkich przepisów i zasad obowiązujących w cywilizowanym świecie. Przeciwnie grupa skorumpowanych prokuratorów i sędziów, WYKORZYSTUJĄC PEŁNIONY URZĄD doprowadziła BEZPRAWNIE do zadłużenia mojej matki śp. Michaliny Jączek wobec Getin Banku SA, na kwotę 40 MILIONÓW PLN, co bezpośrednio Ją doprowadziło do ogromnego bólu, cierpienia, udaru mózgu a następnie śmierci.

Nadto skorumpowani funkcjonariusze BEZPRAWNIE SKLONOWALI MI PONAD STO SPRAW PROKURATORSKICH i SĄDOWYCH, z których treści niepodważalnie wynika, że w sposób haniebny, podły i nieludzki łamali prawo, by BEZPRAWNIE UKRYWAĆ AFERĘ i uniemożliwiać spadkobiercy kombatanta śp. Michaliny Jączek odzyskanie zagrabionych pieniędzy znacznej wartości, utraconych w aferze finansowej.

Dowód: akta Prokuratury Okręgowej w Kielcach, sygn. akt PO II Ds 24.2017 i sygn. akt PO II Ds 46.2018 oraz ponad STO INNYCH AKT prokuratorskich sklonowanych mi przez MAFIĘ PROKURATORSKĄ.

IV. Do niniejszego pisma załączam dokumenty, które mają istotne znaczenie w tej sprawie oraz stanowią uzupełnienie materiału dowodowego na okoliczność istnienia gangu prokuratorsko-sądowego w wymiarze sprawiedliwości:

Załącznik nr 1(scan) zarządzenie prokuratora Leszka Jaworskiego z Prokuratury Okręgowej w Kielcach z dnia 8 stycznia 2019 r., sygn. akt PO II Ds 46.2018.

Załącznik nr 2 (scan) Wniosek dowodowy pokrzywdzonego w aferze finansowo-procesowej o zobligowanie tak zwanej Prokuratury Okręgowej w Kielcach do natychmiastowego przekazania akt sprawy o sygn. PO II Ds 24.2017 i sygn. PO II Ds 46.2018 do Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej, jako jednostki właściwej rzeczowo do przeprowadzenia śledztwa, z dnia 27 grudnia 2018 r., złożony w Prokuraturze Rejonowej w Tychach.

Załącznik nr 3 (scan) Wniosek dowodowy pokrzywdzonego w aferze finansowo-procesowej o zobligowanie tak zwanej Prokuratury Okręgowej w Kielcach do natychmiastowego przekazania akt sprawy o sygn. PO II Ds 24.2017 i sygn. PO II Ds 46.2018 do Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej, jako jednostki właściwej rzeczowo do przeprowadzenia śledztwa, z dnia 27 grudnia 2018 r., złożony na Komendzie Miejskiej w Tychach.

Załącznik nr 4 Zapytanie poselskie nr 2396 złożone przez Posłów na Sejm RP Pana Jerzego Jachnika i Pana Janusza Sanockiego, zaadresowane do Ministra Sprawiedliwości RP.

Załącznik nr 5 Zapytanie poselskie nr 8186 złożone przez Posła na Sejm RP Pana Mirosława Suchonia do Prezesa Rady Ministrów.

Załącznik nr 6 Interwencja poselska złożona przez Posła na Sejm RP Pana Mirosława Suchonia, zaadresowana do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego RP.

V. Reasumując powyższe, jako spadkobierca mojej matki śp. Michaliny Jączek pokrzywdzonej w aferze finansowej, kombatanta, osoby odznaczonej przez Prezydenta RP Pana Lecha Kaczyńskiego, a zamęczonej na śmierć przez skorumpowanych funkcjonariuszy wymiaru (NIE)sprawiedliwości, Państwo Polskie ZOBOWIĄZANE JEST MI POMÓC odzyskać utracone środki pieniężne znacznej wartości w wyniku afery – piramidy kredytowej Getin Banku SA.

Na podstawie art. 467 § 1 KPK w związku z art. 23a KPK, wnoszę o NAPRAWIENIE SKUTKÓW ukrywania afery finansowej przez prokuraturę i podjęcie skutecznych środków prawnych, w tym skierowanie niniejszej sprawy na drogę POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO, w celu zwrotu zagrabionych mi pieniędzy znacznej wartości przez bank i zakończenie oczywistej sprawy, trwającej już ponad 10 lat.

VI. Apeluję do najwyższych przedstawicieli Państwa Polskiego i instytucji międzynarodowych z prośbą o interwencję i pomoc w opisanej sprawie, a także proszę dziennikarzy, blogerów, działaczy społecznych i ludzi dobrej woli o nagłośnienie AFERY FINANSOWEJ UKRYWANEJ PRZEZ PONAD DZIESIĘĆ LAT przez skorumpowanych prokuratorów, sędziów i inne służby
Pokrzywdzony Jan Jączek

 

Więcej:

Kielce Zażalenie pokrzywdzonego w aferze finansowo-procesowej Getinbank Jan Jączek
RZECZNIK PRASOWY SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH S.S.O. Jacek Krawczyk - interwencja Redakcji w sprawach oszukanego przez Getin Bank Jana Jączka
Zawezwany Skarb Państwa – Prokurator Okręgowy i Rejonowy w Katowicach w związku z aferą GETINBANK. Jan Jączek
Getinbank okradajacy klientów !?!
Protestowali przeciwko rządowi ….. i Getin Bankowi
Czy to bankowcy, czy „finansowi łowcy skór”? Oszustwa Getin(para)banku...
Getin Bank przestaje wypłacać pieniądze klientom
KATOWICE 22.08.2013r. PIKIETA W OBRONIE POKRZYWDZONYCH PRZEZ GETIN BANK SA
Oszukani przez Getin Bank i Czarneckiego
Klienci pokrzywdzeni przez Getin Bank protestują przed jego siedzibą
Zawiadomienie Prezydent Miasta Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz o zgromadzeniu publicznym 24.07.2013r.przed Zarządem Getin Banku –Getin Noble Banku SA
Katowice - wniosek pokrzywdzonego w aferze Getin Gangu Jana Jączka do SO Magdaleny Jagiełło
Warszawa - pikieta osób poszkodowanych przed siedzibą Getin Noble BANK 24 lipca 2013 r. Wniosek do SO Magdaleny Jagiełło
LIST OTWARTY POKRZYWDZONEGO PRZEZ GETIN GANG DO MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI MARKA BIERNACKIEGO
KATOWICE SĄD OKRĘGOWY ROZPRAWA W SPRAWIE AFERY GETIN (PARA) BANKU SA 21.06.2013r. godz.9 
Jan Jączek walczący z Getin Bankiem o ukradzione rodzinie pieniądze zatrzymany z art. 212 kk
Wniosek o ściganie karne prokuratora Małgorzaty Kaczmarczyk-Sucham skrywającą aferę finansową Getin Banku SA Jan Jączek
Afera Getin Banku setki razy większa od Amber Gold? Jan Jączek
Interpelacja Poseł Marii Nowak - OSZUSTWA BANKU i KORUPCJA NA SZCZYTACH WŁADZY na przykładzie Getin parabanku Jan Jączek
Zawiadomienie Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego - Sąd Okręgowy w Katowicach VII Wydział Karny 8 maja 2013 r. o g. 11,10 odbędzie się rozpoznanie skargi Jana Jończyka  na bezczynność i zaniechania prokuratury w sprawie oszustw Getin Banku
ZAPROSZENIE NA ROZPRAWĘ 17 KWIETNIA W SPRAWIE AFERY GETIN BANKU SA - KATOWICE godz. 9.20 
WNIOSEK POKRZYWDZONEGO W AFERZE FINANSOWEJ GETIN BANKU SA O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO PRZECIWKO PREZESOWI SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH JACKOWI GĘSIAKOWI
Pan Andrzej Seremet Prokurator Generalny ZAWIADOMIENIE POKRZYWDZONEGO W AFERZE FINANSOWEJ GETIN BANKU SA
KATOWICE - ZAPROSZENIE NA ROZPRAWĘ W SPRAWIE AFERY GETIN BANKU SA - 25 LUTY
WNIOSEK O BEZPOŚREDNI NADZÓR PROKURATORA APELACYJNEGO W WARSZAWIE NAD ŚLEDZTWEM DOT. OSZUSTW GETIN BANKU SA Jan Jączek
LIST OTWARTY POKRZYWDZONEGO W AFERZE FINANSOWEJ GETIN BANKU SA DO WICEPREZESA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DO ZBADANIA AFERY GETIN BANKU SA 
Zawiadomienie SN Izby Karnej przez poszkodowanego w aferze finansowej Getin Banku SA Jana Jączka o przestępstwach funkcjonariuszy władzy.

 

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.