Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
25 września 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu działania zorganizowanej grupy przestępczej w prokuraturach warszawskich - prokurator Beata Dzbańska, Agnieszka Muł, Ewa Chałupczak-Zdrodowska

Warszawa, 2 marca 2010 r.

Prokurator Apelacyjny

ul. Krakowskie Przedmieście 25

00-951 Warszawa

Zawiadomienie

o uzasadnionym podejrzeniu działania zorganizowanej grupy przestępczej

w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ,

oraz w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie,

w składzie:

prokurator Beata Dzbańska

prokurator Agnieszka Muł

oraz szefowa grupy przestępczej

Ewa Chałupczak-Zdrodowska,

tytułowana też jako

Z-ca Prokuratora Rejonowego

Warszawa Śródmieście-Północ,

a która zajmuje też stanowisko Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Wskazana grupa przestępcza, z zamiarem bezpośrednim, oraz prawdopodobnie w zmowie przestępczej, wielokrotnie dopuściła się:

celowego ukrywania prawdy oraz poświadczania nieprawdy (art. 271 k.k.);

pomaganie sprawcy przestępstwa uniknięcia odpowiedzialności karnej (art. 239 § 1 k.k.);

Należy tu także uwzględnić, iż Beata Dzbańska oraz Ewa Chałupczak‑Zdrodowska mogły przyjąć znaczne korzyści majątkowe (art. 228 k.k.).

Wskazane wyżej osoby dopuszczając się celowego przekraczania swoich uprawnień, prawdopodobnie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i/lub osobistej, dopuściły się działania na szkodę interesu publicznego i prywatnego (art. 231 k.k.);

oraz

wniosek o wszczęcie postępowania karnego przeciwko wskazanym wyżej przestępczyniom zatrudnionym na etatach prokuratorskich.

U z a s a d n i e n i e

1. W dniu 10 lipca 2006 r. złożyłem w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie „Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Franciszek Krzyżaniak…” – wskazując, że biegły sądowy Franciszek Krzyżaniak wystawił fałszywą opinię sądową w ten sposób, że użył „Gusowski wsk. aktualizacji 2,35 , za pomocą którego fałszywie zwiększył 2,35 razy wyliczoną przez siebie wysokość wkładu budowlanego. Na dowód prawdziwości zarzutu, załączyłem pismo Głównego Urzędu Statystycznego (znak: DUI-3611(377)06/JD z dnia 02.02.2006 r.), w którym Urząd ten poświadcza, że nie opracowywuje takich wskaźników (w aktach 1 Ds 856/06/I, Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście‑Północ).

2. Postanowieniem, znak 1 Ds. 856/06/I z dnia 11 października 2006 r., Beata Dzbańska, prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście‑Północ, umorzyła śledztwo – wywodząc, że – cytuję: „Gusowski wskaźnik aktualizacji 2,35 to wskaźnik o który z uwagi na denominację złotego w 1995 r. należało zwiększyć wartość środków trwałych wg. stanu wartości środków trwałych na dzień 01.01.1995 r.”, koniec cytatu.

3. W dniu 14 kwietnia 2008 r. złożyłem Ministrowi Sprawiedliwości-Prokuratorowi Generalnemu „Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Beata Dzbańska zatrudniona na stanowisku prokuratora”.

Wskazałem, że wbrew oszukańczym zapewnieniom prokuratorki Beaty Dzbańskiej, nie istniał i nie istnieje „Gusowski wsk. aktualizacji 2,35 , a co potwierdza na piśmie Główny Urząd Statystyczny, a także nieprawdą jest, że – ponownie cytuję: „Gusowski wskaźnik aktualizacji 2,35 to wskaźnik o który z uwagi na denominację złotego w 1995 r. należało zwiększyć wartość środków trwałych wg. stanu wartości środków trwałych na dzień 01.01.1995 r.”.

A to z tego prostego względu, że z definicji (!) denominacja nie powoduje i nie wynika z inflacji.

4. W odpowiedzi na powyższe, w piśmie znak: RS 02/25/08 z dnia 1 lipca 2008 r., Z-ca Prokuratora Rejonowego Warszawa Śródmieście Północ, Ewa Chałupczak‑Zdrodowska przedstawiła, że – cytuję: „Analiza treści pisma jak i akt sprawy 1 Ds. 856/06/I daje podstawę do uznania skargi jako bezpodstawnej.”, koniec cyt. Wg tej prokuratorki, zawiadomienie o przestępstwie to tylko pismo!

I na zakończenie, prokurator Ewa Chałupczak‑Zdrodowska przedstawia – cytuję: „…w istocie stanowi polemikę z postanowieniem o umorzeniu poistępowania i stanowi wyraz niezadowolenia z decyzji, która nie spełnia subiektywnych oczekiwań.”, koniec cytatu.

5. W dniu 7 lipca 2008 r. złożyłem Zbigniewowi Ćwiąkalskiemu, Ministrowi Sprawiedliwości – Prokuratorowi Generalnemu „Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu uprawiania działalności przestępczej przez tytułowaną Z-ca Prokuratora Rejonowego Warszawa Śródmieście Północ Ewa Chałupczak‑Zdrodowska”.

Zarzucałem m.in., że wskazana prokurator Ewa Chałupczak‑Zdrodowska nie podaje żadnego uzasadnienia swej decyzji, ukrywa pismo Głównego Urzędu Statystycznego, że nie istniał i nie istnieje „Gusowski wsk. aktualizacji 2,35 , oraz ukrywa oszustwa prokuratorki Beaty Dzbańskiej, że jakoby należało zwiększać wartość środków trwałych ze względu na denominację.

6. W odpowiedzi na powyższe zawiadomienie o przestępstwach prokuratorek Beaty Dzbańskiej i Ewy Chałupczak‑Zdrodowskiej z Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ, otrzymałem pismo (znak RS 02/28/08 z dnia 1 sierpnia 2008 r.) z… tej właśnie Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ(!), podpisane przez prokurator Agnieszka Muł, która przedstawia – cytuję: …informuję, iż nie podzielam zasadności podnoszonych przez Pana zarzutów. Zawarte przez Pana w treści pisma z dnia 07.07.2008r. subiektywne sformułowania i zarzuty kierowane wobec w/wym prokuratorów nie tylko nie znajdują żadnego racjonalnego uzasadnienia ale również ze względu na ich treści pozostawiam je bez komentarza.”, koniec cytatu i pisma tej prokuratorki.

Uwagi do powyższego:

a) wskazana prokuratorka A. Muł nie podała żadnego uzasadnienia „niepodzielania zasadności podnoszonych zarzutów”. Jest to typowa bełkotka przestępców‑oszustów w togach prokuratorskich;

b) moje zawiadomienie o przestępstwach Ewy Chałupczak‑Zdrodowskiej, zajmującej stanowisko Z-cy Prokuratora Rejonowego Warszawa Śródmieście Północ, a która także zajmuje stanowisko prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie (ale ustawiona!), rozpatruje i „nie podziela” prokurator Agnieszka Muł, która jest podwładną(!) szefowej Ewy Chałupczak‑Zdrodowskiej.

No, niechby ta Mułowata chciała coś nie podzielać z szefową i niechby coś wskazała na szefową!

Powyższe może wprost sugerować, że Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście Północ to… speluna przestępcza w składzie wymienionym wyżej.

7. W dniu 22 czerwca 2009 r. ponownie wystąpiłem do Głównego Urzędu Statystycznego z zapytaniem, czy istniał „Gusowski wsk. aktualizacji 2,35 oraz czy prawdziwe jest twierdzenie prokurator Beaty Dzbańskiej, że – cytuję:

„Gusowski wskaźnik aktualizacji 2,35 to wskaźnik o który z uwagi na denominację złotego w 1995 r. należało zwiększyć wartość środków trwałych wg. stanu wartości środków trwałych na dzień 01.01.1995 r.”.

W opowiedzi (pismo znak DI-7-611(2769)09/EL/MK z dnia 12.08.2009) Główny Urząd statystyczny przedstawia – cytuję:

– „… Departament informuje ponadto, że nie opracowywuje „wskaźnika aktualizacji”;

– „Departament informuje, że aktualizacja wyceny środków trwałych w 1995 r. wg stanu w dniu 01.01.1995 r. nie była związana z denominacją złotego”, koniec cytatów.

8. W tej sytuacji, w dniu 14 października 2009 r., w Ministerstwie Sprawiedliwości-Prokurator Krajowy złożyłem „Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Franciszek Krzyżaniak…”.

Wskazałem, w powołaniu się na pisma Głównego Urzędu Statystycznego, że nie istniał „Gusowski wsk. aktualizacji 2,35 , a także nowy fakt i dowód z dokumentu, że denominacja złotego nie była związana z aktualizacją wyceny środków trwałych. Tym samym, opinia biegłego Franciszka Krzyżaniaka dla Sądu Apelacyjnego w Warszawie jest fałszywą opinią, a biegły ten dopuścił się czynu z art. 233 § 4 k.k.

Powyższe Zawiadomienie było także publikowane na stronie internetowej:

/index2.php?p=teksty/show&dzial=wyceny&id=3030

9. W odpowiedzi na powyższe, w dniu 4.01.2010 r. otrzymałem dwa pisma podpisane przez Z-ca Prokuratora Rejonowego Warszawa Śródmieście Północ oraz prokuratora Prokuratury Okręgowej Ewa Chałupczak‑Zdrodowska.

W piśmie z dnia 29 grudnia 2009 r., znak Rs 02 84/09, wskazana wyżej prokuratorka Ewa Chałupczak‑Zdrodowska przedstawia, że – cytuję: „Po przeanalizowaniu pisma jak również akt sprawy 1 Ds. 856/06/I nie podzielam zasadności podnoszonych zarzutów.… a podnoszone przez Pana zarzuty są wyrazem niezadowolenia z wydanego postanowienia kończącego postępowanie.”, koniec cytatu.

Ale ta prokuratorka o podwójnym nazwisku nie wskazuje jednak dlaczego(!) nie podziela zasadności podnoszonych zarzutów. Oznacza to, iż także ma podwójną moralność.

Przy optymistycznym założeniu, że ma jakąkolwiek moralność.

Natomiast w piśmie z dnia 30 grudnia 2009 r. podwójna prokurator Ewa Chałupczak-Zdrodowska pisze – cytuję: „Okoliczności podnoszone przez Pana stanowią tylko polemikę z merytorycznym roztrzygnięciem i były one już przedmiotem analizy dokonanej przez prokuratora. Równocześnie informuję o możliwości pozostawienia bez biegu następnych pism w tej samej sprawie, jeżeli nie zostaną przedstawione nowe okoliczności uzasadniające kontynuowanie prawomocnie umorzonego postępowania przygotowawczego.”, koniec cytatu i pisma wskazanej prokuratorki o podwójnej moralności.

10. W dniu 22.01.2010 r., złożyłem do Prokuratury Okręgowej w Warszawie skargę na przestępcze działania podwójnej prokurator Ewy Chałupczak‑Zdrodowskiej, a co było też publikowane na stronie internetowej:

/index2.php?p=teksty/show&dzial=prokuratura&id=3260

Na podstawie art. 327 § 2(207) k.p.k. wnosiłem o wznowienie postępowania przygotowawczego, ponieważ ujawniły się nowe fakty i dowody, że nie istniał „Gusowski wsk. aktualizacji 2,35 oraz że aktualizacja wyceny środków trwałych w 1995 r. nie była związana z denominacją złotego, na dowód czego przedstawiłem kolejne pismo Głównego Urzędu Statystycznego (w aktach sprawy 1 Ds. 856/06/I).

Wnosiłem też o wydanie Postanowienia na moje Zawiadomienie z dnia 14 października 2009 r.

Także wnosiłem, aby prokuratorzy zaniechali wystawiania dokumentów, w których dopuszczają się ukrywania przestępstw (art. 239 § 1 k.k. oraz poświadczania nieprawdy (art. 271 k.k.).

Wskazałem i udowodniłem z dokumentu(!), że prokurator Beata Dzbańska niezgodnie z prawdą przedstawiła, że istniał „Gusowski wsk. aktualizacji 2,35” oraz niezgodnie z prawdą przedstawiła, że o wskaźnik ten należało zwiększyć wartość środków trwałych z uwagi na denominację złotego.

11. W odpowiedzi na powyższe, w dniu 16 lutego 2010 r. otrzymałem pismo z Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ (znak; 1 Ds. 856/06/I z dnia 11 lutego 2010 r., w którym prokurator Ewa Chałupczak‑Zdrodowska przedstawia – cytuję:

W odpowiedzi na Pana pismo z 22 stycznia 2010 r. informuję…

I zaraz dalej: „ Podtrzymuję swoje stanowisko wyrażone w piśmie z 30.12.2009 r.. Kolejne pismo nie zawiera żadnych nowych okoliczności uzasadniających kontynuowanie postępowania. Równocześnie informuję kolejny raz o możliwości pozostawienia bez biegu następnych pism w tej samej sprawie, jeżeli nie zostaną przedstawione nowe okoliczności uzasadniające kontynuację prawomocnie umorzonego postępowania.”, koniec cytatu i pisma znanej przestępczyni prokurator Ewy Chałupczak‑Zdrodowskiej.

Uwagi do powyższego: moją skargę na przestępcze działania prokurator Ewy Chałupczak‑Zdrodowska rozpatrywała… znana przestępczyni Ewa Chałupczak‑Zdrodowska!

To już jest szczyt zwyrodnialstwa prokuratorskiego!

Przestępczyni Ewa Chałupczak-Zdrodowska ukrywa nowe okoliczności w postaci pisma Głównego Urzędu Statystycznego, że nie istniał „Gusowski wsk. aktualizacji 2,35 , a także denominacja złotego nie była związana z aktualizacją wyceny środków trwałych.

12. Dwa dni później otrzymałem drugie pismo z tej samej Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ, podpisane tym razem przez drugą prokuratorską przestępczynię Agnieszkę Muł, podwładną znanej przestępczyni Ewy Chałupczak Zdrodowskiej która przedstawia, że:

Po rozpoznaniu… pisma Pana z dnia 22.01.2010 r. przekazanego do tut. jednostki… stanowiącego w swej treści skargę na Zastępcę Prokuratora Rejonowego Warszawa Śródmieście Północ – Panią Ewę Chałupczak‑Zdrodowską niniejszym informuję, iż nie podzielam zasadności podnoszonych zarzutów. I zaraz dalej w ostatnim zdaniu: „Uprzednia Pana korespondencja w niniejszej sprawie nie zawierała bowiem nowych faktów lub dowodów uzasadniających podjęcie na nowo przedmiotowego postępowania i jego kontynuowania.”, koniec cytatów.

Niniejszym, ja Janusz B. Kępka odpowiadam na powyższe:

Jeżeli prokuratorki: Beata Dzbańska, Ewa Chałupczak‑Zdrodowska oraz Agnieszka Muł

z Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ twierdzą uparcie przez kilka lat, że istniał i istnieje „Gusowski wskaźnik aktualizacji 2,35 to wskaźnik o który z uwagi na denominację złotego w 1995 r. należało zwiększyć wartość środków trwałych wg. stanu wartości środków trwałych na dzień 01.01.1995 r.”,

to ja Janusz B. Kępka twierdzę, że wskazane wyżej z imienia i nazwiska prokuratorki są prymitywnie bezczelnymi oszustkami.

13. W dniu 5 lutego 2010 r., na korytarzu przed salą 213 Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie sygn. akt: I C 602/09, pan Franciszek Krzyżaniak oświadczył mi osobiście i potwierdził to przed sądem, że nigdy i nigdzie nie wskazywał jakoby „Gusowski wskaźnik aktualizacji 2,35 to wskaźnik o który z uwagi na denominację złotego w 1995 r. należało zwiększyć wartość środków trwałych wg. stanu wartości środków trwałych na dzień 01.01.1995 r.”.

Oznacza to, że wskazane wyżej z imienia i nazwiska prokuratorkie oszustki same to zmyśliły!

14. Świńskim – pardon! – prokuratorskim obowiązkiem jest wystawienie Postanowienia o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępowania (art. 305 § 1(169) k.p.k.). Jednak, wskazane wyżej prokuratorki nie wystawiają takiego Postanowienia, a co jest ich obowiązkiem z ustawy , lecz wypisują pisma‑listy, że „nie podzielają zasadności podnoszonych zarzutów”, itp., patrz wyżej.

Ale to jest styl pracy internetowych „pań do towarzystwa”, a nie prokuratorek!

15. Uwzględniając powyższe, domagam się:

1. Skierowanie do sądu aktu oskarżenia przeciwko Franciszkowi Krzyżaniakawi za celowe wystawienie fałszywej opinii sądowej, na szkodę Sądu Apelacyjnego oraz niżej podpisanego.

2. Zlikwidowanie, wskazanej wyżej, szajki przestępczej w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ oraz w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie.

bezpośrednio pokrzywdzony: Janusz B. Kępka

ul. Łukowa 3 m 114,

02-767 Warszawa

Warszawa, 2 marca 2010 r.

P.S: niedawno temu, były minister sportu Mirosław Drzewiecki oświadczył publicznie
w USA, że „Polska to dziki kraj.” Jest to tylko częściowa prawda.

Polska to wyjątkowo wredny kraj wyjątkowo wrednych oszustek‑prokuratorek! Jak wyżej.

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Janusz Komór
10-03-2011 / 07:15
W związku z OCZYWISTYM POPEŁNIENIEM przestepstw urzędniczych przez wymienionych prokuratorów wystąpiłem o ich ściganie karne jednak przestępczość zorganizowana panuje już w Prokuraturze Generalnej i ubezwłasnowolniony został pan Andrzej Seremet.
~ella
26-03-2010 / 00:00
Do tej osoby która się podpisuje sąd ! Oby cię ćwoku rak stoczył i abyś po sobie nie zostawił potomstwa bo to plugawiło by naród polski jak ty go ćwoku plugawisz.a moje się spełnia.Przeklinam cię starą cygańską klątwą.
~ella
26-03-2010 / 00:00
Połowa Platformy to martwe dusze a polak głupi i przed szkodą i po rozbiorze polski będzie głupi Tyle tylko że już ojczyzny która by o niego zadbała nie będzie miał. My naród niejednokrotnie oddawaliśmy życie za swój kraj a teraz ten kraj nas ograbia i niszczy A napisane jest w statucie ONZ i innych iż : Ludobójstwo to fizyczne i psychiczne wyniszczenie nacji - czyli to co dziś pod rządami nie polaków robi z nami kasta mośków. A wykorzystują przeciw nam policję, policję skarbową, żydowskie sądy, żydowskie i prokuratury, żydowskie banki, i żydowskie apteki w których nie ma leków tylko same wspomagacze. A polaczek jak był głupi tak nadal jest i sam sobie do gardła skacze.