Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
27 września 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 28-01-2012

Zawiadomienie o przestępstwie popełnionym przez prokuratora z Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałty w Łodzi Andrzeja Pankiewicza

 

Tychy, dnia 8 stycznia 2012r.

Sąd Okręgowy w Łodzi
Wydział Karny 

Za pośrednictwem: Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałty w Łodzi
ul. Ciesielska 7
91-308 Łódź  

Dotyczy: akt sprawy Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałty w Łodzi, sygn. akt 1 Ds. 2612/11.  
Skarżący: pokrzywdzony Jan Jączek,

Zażalenie pokrzywdzonego

na postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałty w Łodzi Andrzeja Pankiewicza, z dnia 15 grudnia 2011r., sygn. akt 1 Ds. 2612/11, doręczone mi dnia 2 stycznia 2012r.  

Zawiadomienie o przestępstwie

popełnionym przez prokuratora z Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałty w Łodzi w osobie Andrzej Pankiewicz, który marnotrawiąc środki publiczne, prowadził mistyfikację śledztwa przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej, mimo że zgodnie z procedurą śledztwo powinno być prowadzone na szczeblu Prokuratury Apelacyjnej przez Wydział Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji , czym popełnił czyn karalny z art. 231 §1 KK w związku z art. 258 §1 KK i inne.  

Na podstawie art. 25 §1 pkt 2 KPK wnoszę o przekazanie niniejszej sprawy do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Łodzi, jako Sądowi pierwszej instancji, z uwagi na popełnione przestępstwa z art. 286 §1 KK w związku z art. 294 §1 KK oraz art. 258 §1 KK i inne.  

I. Działając w imieniu własnym, na podstawie art. 306 §1 KPK i art. 465 §2 KPK zaskarżam w całości postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałty w Łodzi, z dnia 15 grudnia 2011r., sygn. akt 1 Ds. 2612/11, o odmowie wszczęcia śledztwa przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze korupcyjnym, działającej w polskim wymiarze sprawiedliwości i wnoszę o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości oraz przekazanie sprawy do Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji właściwej Prokuratury Apelacyjnej, celem przeprowadzenia rzetelnego śledztwa w opisanej sprawie.  

II. Postanowieniu powyższemu wydanemu przez prokuratora Prokuratury Rejonowej w Łodzi w osobie Andrzej Pankiewicz zarzucam:  

A. Brak dobrej woli w ustaleniu prawdy w tej sprawie przez prokuratora, który bezczelnie i w sposób oczywisty łamie przepisy prawa.  

B. Umyślne i celowe łamanie procedury, co polega na tym, że prokurator Andrzej Pankiewicz prowadził mistyfikację śledztwa przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej działającej w kierownictwie Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach i w podległych jej jednostkach na szkodę pokrzywdzonych przez oszustów z Getin Banku S.A. , mimo że zgodnie z procedurą śledztwo powinno być prowadzone przez Wydział Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji znajdujący się na szczeblu Prokuratury Apelacyjnej.  

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałty w Łodzi, sygn. akt 1 Ds. 2612/11, akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Katowicach, sygn. akt V Ds. 35/11, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, sygn. akt V Kp 95/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty.  

III. Należy podkreślić, że pokrzywdzony Jan Jączek od ponad trzech lat demaskuje przestępstwa aferzystów z Getin Banku S.A. wspieranych praktykami skorumpowanych prokuratorów, skorumpo­wanych sędziów i funkcjonariuszy administracji rządowej, które zagrażają funkcjonowaniu struktur Państwa Polskiego. Vide: www.aferyprawa.eu , „Skarga Michaliny Jączek na bezczynność i zaniechania Ministra Sprawiedliwości RP i podległych mu funkcjonariuszy publicznych w sprawie brutalnego łamania praw człowieka przez sędzię SR Arletę Miszczyk, sędziów Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w osobach: Jolanta Kurzawińska–Pasek, Elżbieta Ozga-Świetlik, Sławomir Kaczanowski (...)”, zaadresowana z datą 13 czerwca 2011r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałty w Łodzi, sygn. akt 1 Ds. 2612/11, akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Katowicach, sygn. akt V Ds. 35/11, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, sygn. akt V Kp 95/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty.  

IV. Skala i ogromna ilość nieprawidłowości i przestępczych działań, które popełnili funkcjonariusze publiczni rozpoznający niniejszą sprawą wymaga, by Posłowie na Sejm RP powołali Sejmową Komisję Śledczą do zbadania genezy powstania afery finansowej, w wyniku której pracownicy - oszuści z Getin Banku S.A. doprowadzili bezprawnie do przejęcia mienia od swoich klientów na rzecz Leszka Czarneckiego w kwocie 689 milionów PLN a władze prokuratorskie i władze sądownicze mataczą i wspierają działania przestępcze aferzystów z Getin Banku S.A. by chronić ich przed odpowiedzialnością karną i cywilną.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałty w Łodzi, sygn. akt 1 Ds. 2612/11, akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Katowicach, sygn. akt V Ds. 35/11, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, sygn. akt V Kp 95/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty.  

Uzasadnienie  

1. Zawiadamiam, że dnia 13 czerwca 2007r., działając w dobrej wierze w imieniu mojej matki Michaliny Jączek, której jedynym źródłem utrzymania była emerytura, wówczas w kwocie około tysiąc siedemset PLN, pod wpływem przedstawicieli Getin Banku S.A. i IDM S.A. podpisałem umowę kredytu z Getin Bank S.A, na kwotę dwadzieścia milionów PLN.

Umowę podpisałem na skutek podstępnie i przebiegle zaplanowanego oszustwa finansowego przez Leszka Czarneckiego i jego pracowników „żołnierzy” z Getin Banku S.A., z którymi w zmowie przestępczej działali przedstawiciele Domu Maklerskiego IDM S.A.  

Oszustwo finansowe polega na tym, że Leszek Czarnecki chcąc sprzedać swoje akcje LC Corp S.A. na GPW w Warszawie po jak najwyższym kursie, wykorzystał Getin Bank S.A., którego jest właścicielem (większościowym akcjonariuszem) do udzielenia klientom tego banku kredytów w sposób sprzeczny z Ustawą Prawo Bankowe – co jest przestępstwem - by sztucznie wygenerować popyt, następnie dokonać redukcji kupna sprzedanych przez niego akcji i w konsekwencji podnieść cenę sprzedaży akcji LC Corp S.A. po maksymalnej cenie 6,50 PLN za sztukę.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałty w Łodzi, sygn. akt 1 Ds. 2612/11, akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Katowicach, sygn. akt V Ds. 35/11, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, sygn. akt V Kp 95/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty.  

Poniżej przedstawiam stan faktyczny jaki miał miejsce w niniejszej sprawie.  

A) Istotny merytorycznie jest fakt, że klienci (kredytobiorcy) zostali wprowadzeni w błąd przez przedstawicieli Getin Banku S.A. i przedstawicieli Domu Maklerskiego IDM S.A., co do rzeczywistej wartości ceny emisyjnej, po której mieli nabyć akcje LC Corp S.A. Polega to na tym, że w momencie podpisywania umowy kredytowej, kredytobiorcy nie znali ceny emisyjnej akcji LC Corp S.A. Podawano informacje w Getin Banku S.A., w Domu Maklerskim IDM S.A. i w mediach, że będzie to cena nieco ponad 5 PLN za akcję LC Corp S.A., cytuję: „(…) Oznacza to, że przy tym poziomie wpływów i maksymalnej liczbie oferowanych papierów cena emisyjna wynosiłaby nieco ponad 5 złotych za walor (…)”.

Dowód: Gazeta Parkiet, z dnia 9-10 czerwca 2007r., w artykule „Czy LC Corp powtórzy niedawny sukces Noble Banku”, vide: zeznania czterech świadków-pokrzywdzonych złożone w dniu 1 marca 2011r. przed Sądem Okręgowym w Katowicach w sprawie o sygn. II C 597/08/2, łącznie jedenaście stron formatu A4.  

B) Faktem bezspornym jest to, że właścicielem (większościowym akcjonariuszem) Getin Banku S.A. jest Leszek Czarnecki, który w tym czasie sprzedawał swoje akcje LC Corp S.A., udzielając na ten cel kredytów z jego banku w kwocie minimalnej od 4 950 000,00 PLN do 40 000 000,00 PLN, by sztucznie wywołać ogromną przewagę popytu do ilości akcji LC Corp S.A. oferowanej do sprzedaży.  

C) Istotny jest również bezsporny fakt, że Leszek Czarnecki jako właściciel Getin Banku S.A. wykorzystał pracowników tego banku, by udzielali klientom kredytów w wysokości dziewięćdziesiątdziewięć razy środki własne klientów, na zakup jego akcji, mimo że zdecydowana większość klientów nie miała zdolności kredytowej, co jest działaniem niezgodnym z art. 70 ust. 1 Prawo Bankowe.  

D) Kolejnym faktem bezspornym jest to, że Getin Bank S.A. udzielił za ponad dziesięć miliardów PLN „pustych” kredytów - klientom tego banku – na zakup od Leszka Czarneckiego akcji LC Corp S.A. Podkreślić należy, że były to kredyty udzielone „tylko na papierze”, bowiem Getin Bank S.A. nie posiadał środków finansowych w wysokości dziesięć miliardów PLN. Dodać należy, że Getin Bank S.A. za udzielenie klientom „kredytów na papierze” osiągnął bezprawnie wielomilionowe korzyści finansowe, w tym bezprawnie od Michaliny Jączek potrącił na swoją rzecz kwotę około 49 tysięcy PLN.

Dowód:. dokumentacja dotycząca Michaliny Jączek znajdująca się w Getin Banku S.A.  

Reasumując powyższe okoliczności faktyczne i prawne, Getin Bank S.A. w dacie udzielania kredytów na zakup akcji LC Corp S.A. nie posiadał środków finansowych na realizację zawartych umów kredytowych.

Getin Bank S.A. udzielił na ponad 10 miliardów PLN „pustych” kredytów świadomie i celowo, aby „nadmuchać” popyt na akcje, następnie dokonać redukcji zleceń kupna 98,12 procent i w konsekwencji sztucznie podnieść cenę sprzedaży akcji LC Corp S.A. do 6,50 PLN za sztukę.  

Doszło więc do zaplanowanej i umyślnej manipulacji kursem akcji - co jest przestępstwem- z mocy art. 183 §1 w związku z art. 39 §1 i §2 pkt 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z 23 września 2005r.) w związku z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.) i inne.

Zakładając, że redukcja zleceń kupna byłaby 50 procent, zamiast 98,12 procent to większość kredytobiorców otrzymałaby wielomilionowe kredyty przekraczające ich zdolność kredytową. W sytuacji mojej matki byłby to kredyt 10 milionów PLN, absolutnie niemożliwy do spłaty z renty w kwocie około 1700 PLN. Zakładając nawet wyższą stopę redukcji około 80 procent, sytuacja kredytobiorców również w sposób istotny przekroczyłaby ich zdolność kredytową, w sytuacji mojej matki byłby to kredyt 4 miliony PLN.

Dowód: dokumentacja dotycząca Michaliny Jączek znajdująca się w Getin Banku S.A., akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum-Zachód w Katowicach, sygn. akt 1Ds 198/09, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, sygn. akt VI Ds. 123/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08, sygn. akt V Kp 95/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09, akta sprawy Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sygn. akt II Kar – 0112-86/11 oraz inne akta i dokumenty.  

2. W wyniku tej afery finansowej właściciel Getin Banku S.A. zagrabił majątek wielu swoich klientów w kwocie 689 milionów PLN, a Michalina Jączek wraz z synem Janem Jączkiem stracili dorobek całego życia w kwocie 326 592,82 PLN. Ponadto oszuści z Getin Banku S.A. bezprawnie doprowadzili do powstania zadłużenia na rachunku Michaliny Jączek obecnie w kwocie około 100 000,00 PLN.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Katowicach, sygn. akt V Ds. 35/11, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum-Zachód w Katowicach, sygn. akt 1Ds 198/09, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, sygn. akt VI Ds. 123/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08, sygn. akt V Kp 95/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09, akta sprawy Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sygn. akt II Kar – 0112-86/11 oraz inne akta i dokumenty.

3. Należy podkreślić, że debet-zadłużenie na rachunku Michaliny Jączek w kwocie 67 317,09 PLN powstał z powodu celowego i zaplanowanego z góry działania Getin Banku S.A.

Działanie powyższe polegało na tym, że mimo spadającego kursu akcji LC Corp S.A. poniżej zabezpieczenia kredytu, bank nie dokonał żadnych czynności, w celu zabezpieczenia interesu klienta, aby nie powstał debet po sprzedaży akcji. W związku z powyższym Getin Bank S.A. złamał warunki umowy kredytowej nr 73393 §2 punkt 5, ponieważ nie sprzedał akcji gdy były warte 110 procent udzielonego kredytu.

Dowód: dokumentacja dotycząca Michaliny Jączek znajdująca się w Getin Banku S.A. oraz umowa kredytowa nr 73393 zawarta pomiędzy Getin Bankiem S.A. i Michaliną Jączek.  

Getin Bank S.A. umyślnie zaniechał sprzedaży akcji LC Corp S.A., po to, aby w przyszłości wymusić na pokrzywdzonej Michalinie Jączek podpisanie kredytu konsolidacyjnego. Takie działanie jest rażąco sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i przepisami prawa, to jest z art. 486 §2 Kodeksu Cywilnego, który stanowi, cytuję:  

"Wierzyciel dopuszcza się zwłoki, gdy bez uzasadnionego powodu bądź uchyla się od przyjęcia zaofiarowanego świadczenia, bądź odmawia dokonania czynności, bez której świadczenie nie może być spełnione, bądź oświadcza dłużnikowi, że świadczenia nie przyjmie".  

Natomiast art. 486 §1 Kodeksu Cywilnego stanowi, cytuję: „w razie zwłoki wierzyciela dłużnik może żądać naprawienia wynikłej stąd szkody (...)”.  

Nawiązując do powyższej treści, według ogólnie przyjętych standardów jest zasada, że gdy wartość zabezpieczenie kredytu spada poniżej kwoty stanowiącej minimum 110 procent udzielonego kredytu, bank sprzedaje akcje będące zabezpieczeniem kredytu. Tymczasem Getin Bank S.A. nie sprzedał Michalinie Jączek akcji, gdy były warte 300 tysięcy PLN, 200 tysięcy PLN, 110 tysięcy PLN, lecz w momencie, gdy kurs akcji był najniższy w historii po 59 groszy a wartość akcji wynosiła około 35 tysięcy PLN.

Takie działanie pracowników banku jest niewątpliwie działaniem sprzecznym z art. 486 §2 Kodeksu Cywilnego, z zasadami współżycia społecznego i z zasadami prawidłowego rozumowania. Nadto w październiku 2008 r. pracownicy Getin Banku S.A. nakłaniali pełnomocnika pokrzywdzonej Jana Jączek do podpisania kredytu konsolidacyjnego, którego spłata miesięcznie miała wynosić około trzech tysięcy PLN, w sytuacji gdy cała miesięczna emerytura Michaliny Jączek wynosiła około 1700 PLN i stanowiła jedyne źródło utrzymania Michaliny Jączek, co jest sprzeczne z art. 70 ust. 1 Ustawy-Prawo Bankowe.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum – Zachód w Katowicach, sygn. akt 1 Ds. 198/09, akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, sygn. akt VI Ds. 123/11 i inne akta oraz dokumenty.

Tymczasem sędziowie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w osobach: Jolanta Kurzawińska–Pasek, Elżbieta Ozga-Świetlik, Sławomir Kaczanowski, umyślnie i celowo pominęli powyższe istotne okoliczności i w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wydali postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2009r., sygn. akt VI Cz 504/09, niezgodne z art. 379 pkt 3 KPC w związku z art 199 § 1 pkt 2 KPC, na mocy którego co miesiąc komornik sądowy ograbiał moją matkę z emerytury, zadając Jej ogromny ból i cierpienie psychiczne, co dprowadziło moją mamę do udaru mózgu i w dniu 31sierpnia 2011r. do śmierci.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, sygn. akt I Co. 958/09, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, sygn. akt V Kp 95/11 i inne akta oraz dokumenty.

4. W nawiązaniu do powyższej treści, jest to jedna z największych afer finansowych w Polsce a władze prokuratorskie i władze sądownicze ukrywają niniejszą aferę oraz chronią przestępców przed odpowiedzialnością karną i cywilną.

Biorąc pod uwagę, ogromną ilość zaniechań, matactwa i pozornych działań funkcjonariuszy publicznych w tej sprawie, uważamy że, mamy do czynienia z dwiema zorganizowanymi grupami przestępczymi.

l Pierwsza grupa przestępcza to część pracowników z Getin Banku S.A., którzy łamiąc m.in. przepisy Prawa Bankowego doprowadzili bezprawnie do przejęcia mienia od swoich klientów na kwotę 689 milionów PLN na rzecz Leszka Czarneckiego – właściciela Getin Banku S.A. kosztem setek osób klientów tego banku, w tym oszukali Michalinę Jączek i Jan Jączek na kwotę ponad 326 tysięcy PLN. Jednocześnie oszuści z Getin Banku SA dodatkowo zrobili zadłużenie Michalinie Jączek w kwocie obecnie około 100 tysięcy PLN.  

l Druga grupa przestępcza to przekupni prokuratorzy, przekupni sędziowie i inni funkcjonariusze publiczni, którzy „stworzyli” związek przestępczy o charakterze korupcyjnym, tj. MAFIĘ SĄDOWO – PROKURATORSKĄ i chronią przed odpowiedzialnością karną i cywilną oszustów z Getin Banku S.A., łamiąc prawa człowieka na szkodę pokrzywdzonych przez Getin Bank S.A. irracjonalnie i dowolnie stosują przepisy prawa, usuwają ważne dokumenty z akt sprawy, umyślnie pomijają istotne dowody w sprawie itd. co uwłacza godności Urzędu Sędziego i Urzędu Prokuratora.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, sygn. akt I Co. 958/09, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, sygn. akt VI Ds. 123/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08, sygn. akt V Kp 95/11 oraz inne akta i dokumenty.  

5. W nawiązaniu do powyższej treści, informuję, że dnia 28 listopada 2008r. Jan Jączek złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na szkodę Michaliny Jączek i jego osoby, przez przedstawicieli Getin Banku S.A. i Leszka Czarneckiego, zaadresowane z datą 28 listopada 2008r. do byłej Prokuratury Krajowej, Wydział Przestępczości Zorganizowanej.

Podkreślić należy, że od dnia 28 listopada 2008r. do chwili obecnej władze prokuratorskie nie chcą przesłuchać Leszka Czarneckiego, jednego z najbardziej wpływowych oligarchów finansowych w Polsce, którego majątek szacuje się na około 6 miliardów PLN mimo, że z premedytacją łamiąc szereg ustaw ‑co jest oczywistym przestępstwem – przejął bezprawnie majątek wielkiej wartości klientów Getin Banku S.A.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, sygn. akt I Co. 958/09, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, sygn. akt VI Ds. 123/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08, sygn. akt V Kp 95/11 i inne akta.

Poniżej przedstawiam fakty obrazujące irracjonalny i karykaturalny sposób stosowania prawa przez władze prokuratorskie i władze sądownicze zajmujące się niniejszą sprawą.

Przykłady  

Po pięciu miesiącach od złożenia powyższego zawiadomienia o przestępstwie, prokurator Mariola Musiał z Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum-Zachód w Katowicach, wydała postanowienie z dnia 29 kwietnia 2009r., sygn. akt 1 Ds. 198/09/Z, odmawiające wszczęcia śledztwa w tej sprawie. Podkreślić należy, że prokurator Mariola Musiał, jak również jej przełożeni prokuratorzy nie przeprowadzili żadnych czynności wnioskowanych przez pokrzywdzonych przeciwko sprawcom oszustwa z Getin Banku S.A. i odmówili wszczęcia śledztwa w tej sprawie.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum – Zachód w Katowicach, sygn. akt 1 Ds. 198/09 i inne akta oraz dokumenty.  

Podkreślam, że błędny sposób stosowania prawa w tej sprawie przez prokuratorów różnych szczebli narusza szereg przepisów prawa, m.in.:  

A. Art. 307 § 1 KPK stanowi: „Jeżeli zachodzi potrzeba, można zażądać uzupełnienia w wyznaczonym terminie danych zawartych w zawiadomieniu o przestępstwie lub dokonać sprawdzenia faktów w tym zakresie. W tym wypadku postanowienie o wszczęciu śledztwa albo o odmowie wszczęcia należy wydać najpóźniej w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia.”  

W tej sprawie postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa wydano PO PIĘCIU MIESIĄCACH, od złożenia przez Jana Jączek zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa a śledztwo wszczęto dnia 5 sierpnia 2010r., tj. PO DWUDZIESTU MIESIĄCACH od daty złożenia zawiadomienia o przestępstwie.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum – Zachód w Katowicach, sygn. akt 1 Ds. 198/09 i inne akta oraz dokumenty.  

Tymczasem zgodnie z procedurą karną organ powołany do ścigania przestępstw jest obowiązany do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania przygotowawczego, a oskarżyciel publiczny także do wniesienia i popierania oskarżenia a śledztwo powinno być ukończone w ciągu 3 miesięcy-vide: art. 10 § 1 KPK i art. 310 § 1 KPK, cytuję:  

B. Art. 10 § 1 KPK stanowi: „Organ powołany do ścigania przestępstw jest obowiązany do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania przygotowawczego, a oskarżyciel publiczny także do wniesienia i popierania oskarżenia - o czyn ścigany z urzędu.”  

C. Art. 310 § 1 KPK stanowi: „Śledztwo powinno być ukończone w ciągu 3 miesięcy”.  

W powyższej sprawie zostały złamane procedury i zasady obowiązujące w państwach demokratycznych, ponieważ prokuratorzy zajmujący się tą sprawą nie chcą ustalić prawdy i ścigać sprawców przestępstwa z art. 286 §1 KK w związku z art. 294 §1 KK oraz art. 258 §1 KK i inne, mimo że mają taki obowiązek służbowy wynikający z powyżej wskazanej ustawy.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum – Zachód w Katowicach, sygn. akt 1 Ds. 198/09, akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, sygn. akt VI Ds. 123/11, akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Katowicach, sygn. akt V Ds. 35/11 i inne akta oraz dokumenty.  

6. Podkreślić należy, że sędzia SO Damian Owczarek rozpoznając zażalenie na postanowienie Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, z dnia 5 listopada 2010r. sygn. akt 1Ds 388/10, bezprawnie uniemożliwił pokrzywdzonym (poza Janem Jączkiem) i publiczności wzięcia udziału w posiedzeniu Sądu, jak również zaniechał rozpoznania istotnych i poważnych zarzutów przeciwko pracownikom Getin Banku S.A.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt V Kp 95/11 oraz kilkunastu świadków.  

Prawo do jawnego rozpatrzenia sprawy zostało zagwarantowane w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP i w art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, jak również w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które to polskie sądy muszą stosować. Jawność postępowania oznacza, że rozpoznanie sprawy sądowej jest ogólnie dostępne dla publiczności i co do zasady każdy ma prawo wstępu na salę sądową. Obecność publiczności podczas postępowania ma zapewnić społeczną kontrolę sposobu procedowania i prawidłowość orzeczeń wydanych przez Sąd.  

Jawność postępowania może być wyłączona tylko ze względu na moralność, bezpieczeństwo państwa, porządek publiczny, ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny. Sędzia SO Damian Owczarek mimo posiadania powyższej wiedzy, z premedytacją na wstępie rozpoznawania sprawy złamał obowiązujące przepisy prawa uniemożliwiając pokrzywdzonym - oszukanym przez Getin Bank S.A. i przybyłej publiczności wzięcie udziału w posiedzeniu Sądu.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt V Kp 95/11 i kilkunastu świadków.  

Dodać należy, że zgodnie z treścią art. 31 ust. 3 Konstytucji RP ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanowione tylko w ustawie. Źródłem naruszenia praw jednostki nie może stać się tym bardziej samowola sędziego SO Damiana Owczarka, który bezprawnie ograniczył jawność rozpatrzenia sprawy pokrzywdzonym przez Getin Bank S.A. i przybyłej publiczności do Sądu. Podkreślić należy , że wniosek Jan Jączka o wyłączenie zdeprawowanego sędziego SO Damiana Owczarka nie odniósł żadnego skutku prawnego.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt V Kp 95/11 i kilkunastu świadków.  

Siła brudnych pieniędzy aferzystów z Getin Banku S.A. dla sędziego SO Damiana Owczarka była i jest silniejsza od przepisów prawa, godności i powagi Urzędu Sędziego.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt V Kp 95/11 i kilkunastu świadków.  

7. W postanowieniu Prokuratury Okręgowej w Warszawie, z dnia 2 czerwca 2011r., sygn. akt VI Ds. 123/11, prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów Joanna Chojnowska pisze:  

„(…) Decyzja ta została zaskarżona. Po rozpoznaniu zażalenia Sąd Okręgowy w Katowicach Wydział V Karny postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2011r. utrzymał w mocy postanowienie z dnia 5 listopada 2010r. o umorzeniu śledztwa. Tym samym postanowienie to zyskało walor prawomocności.

Kopie materiałów opisanego wyżej postanowienia zostały przesłane do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdyż dotychczas nie została rozstrzygnięta, podnoszona w zawiadomieniu o przestępstwie i innych pismach procesowych Jana Jączka, kwestia manipulacji akcjami spółki LC Corp S.A. i nieujawnienia istotnych danych w prospekcie emisyjnym tej spółki (…)”. – vide: str. 1 i 2 powyższego postanowienia.  

W związku z powyższym należy zadać fundamentalne pytanie:  

Dlaczego Sąd Okręgowy w Katowicach – sędzia SO Damian Owczarek umorzył śledztwo w niniejszej sprawie, mimo powyższej wiedzy, cytuję: „nie została rozstrzygnięta, podnoszona w zawiadomieniu o przestępstwie i innych pismach procesowych Jana Jączka, kwestia manipulacji akcjami spółki LC Corp S.A. i nieujawnienia istotnych danych w prospekcie emisyjnym tej spółki”?  

Odpowiedź na powyższe pytanie jest oczywista, zażalenie rozpoznawał sędzia SO Damian Owczarek, dla którego poczucie bezkarności, arogancja władzy i siła brudnych pieniędzy oszustów z Getin Banku S.A. jest ważniejsza od przepisów prawa, godności Urzędu Sędziego i powagi Instytucji Sądu.  

Dlatego też sędzia Damian Owczarek uniemożliwił osobom pokrzywdzonym wejście na salę sądową, gdzie pozorował rozpoznanie powyższego zażalenia na bezprawne umorzenie śledztwa przez prokuratora - oszusta procesowego Katarzynę Napora-Brodowy. Sędzia SO Damian Owczarek krzykiem, agresją i zastraszaniem wymusił na publiczności i pokrzywdzonych przez Getin Bank S.A. opuszczenie sali sądowej, bowiem na każdą osobę znajdującą się na sali sądowej (poza Janem Jączkiem) chciał nałożyć karę grzywny w kwocie 2 tysiące PLN a po chwili 5 tysięcy PLN, czym naruszył art. 231 §2 KK w związku z art. 258 §1 KK i inne.

Dowód: świadkowie Jan Jączek, Tadeusz Pruszyński, Edward Dobosz i inni.  

Nie ma żadnych wątpliwości, że sędzia SO Damian Owczarek swoim przestępczym działaniem uwłacza godności urzędu sędziego i naruszył powagę instytucji Sądu, mimo że jest utrzymywany z publicznych pieniędzy.  

Sposób stosowania prawa przez tego sędziego uniemożliwia ustalenie prawdy, dochodzenia sprawiedliwości, blokuje możliwość odzyskania zagrabionych środków pieniężnych wielkiej wartości przejętych bezprawnie przez oszustów z Getin Banku S.A., na szkodę pokrzywdzonych.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt V Kp 95/11 oraz świadkowie, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum – Zachód w Katowicach, sygn. akt 1 Ds. 198/09, akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, sygn. akt VI Ds. 123/11, akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Katowicach, sygn. akt V Ds. 35/11 i inne akta oraz dokumenty.  

8. Istotny jest również fakt, że od dnia 15 grudnia 2008r. do chwili obecnej przed Sądem Okręgowym w Katowicach z powództwa Michaliny Jączek przeciwko Getin Bankowi S.A. toczy się proces, by na podstawie art. 58 §1 i §2 Kodeksu Cywilnego, Sąd unieważnił umowę kredytową zawartą pomiędzy Michaliną Jączek i Getin Bank S.A. i dokonał zwrotu powódce bezprawnie przejętego majątku przez oszustów z Getin Banku S.A.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08.  

Skandalem jest bezsporny fakt, że sędziowie Sądu Okręgowego w Katowicach pozorujący rozpoznanie niniejszej sprawy przez ponad dwa lata umyślnie i celowo nie rozpoznali istotnych wniosków dowodowych, złożonych przez nieżyjącego już adwokata Leszka Piotrowskiego, który był pełnomocnikiem Michaliny Jączek, jak również nie rozpoznali przez ponad dwa lata ważnych wniosków złożonych przez pełnomocnika Jana Jączek.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08.  

Ilość i skala nieprawidłowości popełnionych przez sędziów, którzy rozpoznawali powyższą sprawę z powództwa Michaliny Jączek przeciwko Getin Bankowi S.A. jest tak ogromna, co wskazałem i udowodniłem na kilkuset stronach formatu A4, że mamy do czynienia nie z instytucją Sądu, ale ze związkiem przestępczym w togach sędziowskich, pozbawionym jakichkolwiek zasad.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, dokumentacja znajdująca się w Ministerstwie Sprawiedliwości RP i w Prokuraturze Generalnej RP, dotycząca pokrzywdzonej Michaliny Jączek oraz petycja – podpisana przez 51 osób, z dnia 12 stycznia 2011r. złożona do Pana Jerzego Buzka Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.  

Obecnie proces pozoruje-prowadzi sędzia SO Izabella Knych, która łamiąc art. 61 §4 i art. 61 §5 Kodeksu Postępowania Cywilnego na szkodę powódki, uniemożliwiła wstąpienie do niniejszego postępowania sądowego organizacji społecznej „Bona Fides” w Katowicach.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08.  

Dodać należy, że sędzia SO Izabella Knych w swoim bezprawnym działaniu ma oparcie w skorumpowanych sędziach Sądu Apelacyjnego w Katowicach, którzy są „ślepi i głusi” na jej przestępcze działania wobec powódki Michaliny Jączek.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08.  

Dla sędzi SO Izabelli Knych i działających z nią w zmowie przestępczej sędziów Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego w Katowicach siła brudnych pieniędzy aferzystów z Getin Banku S.A. jest silniejsza od przepisów prawa, godności Urzędu Sędziego i powagi Instytucji Sądu.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08, na kilkuset stronach formatu A4 Jan Jączek wskazał szereg czynów karalnych popełnionych przez sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Apelacyjnego w Katowicach, na szkodę powódki, do dziś bez żadnego skutku prawnego.  

9. Dnia 16 maja 2011r. Jan Jaczek działając w imieniu matki Michaliny Jaczek wysłał listem poleconym priorytetem do Prokuratora Generalnego RP pismo o treści: „Skarga Michaliny Jączek – obecnie 81 letniej pokrzywdzonej na bezczynność i zaniechania Prokuratora Generalnego RP i podległych mu prokuratorów w sprawie brutalnego łamania praw człowieka przez sędzię SR Arletę Miszczyk, sędziów Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w osobach: Jolanta Kurzawińska–Pasek, Elżbieta Ozga-Świetlik, Sławomir Kaczanowski i działającego z nimi w zmowie przestępczej komornika sądowego Roberta Hańskiego, na szkodę Michaliny Jączek, tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 KK w związku z art. 231 § 2 KK i inne”, zaadresowana z datą 16 maja 2011r. do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Dowód: dokumentacja znajdująca się w Prokuraturze Generalnej RP i w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie dotycząca Michaliny Jaczek.  

W powyższej skardze, na ośmiu kartkach formatu A4, wskazałem i udowodniłem że Prokurator Generalny RP i podlegli mu prokuratorzy wszystkich szczebli, łamią procedurę karną i Ustawę Prawo o Ustroju Sądów Powszechnych, w sytuacji gdy sędzia popełnił przestępstwo lub jest podejrzany o popełnienie przestępstwa, w celu chronienia przed odpowiedzialnością dyscyplinarną i karną przestępców w togach sędziowskich w osobach: Arleta Miszczyk, Jolanta Kurzawińska–Pasek, Elżbieta Ozga-Świetlik, Sławomir Kaczanowski.  

Dnia 22 czerwca 2011r. otrzymałem pismo z Sądu Apelacyjnego w Warszawie, z datą 10 czerwca 2011r., sygn. akt II Kar – 0112–86/11, podpisane przez Kierownika Sekcji Zażaleniowo-Wnioskowej, II Wdział Karny, sędzię SA Iwonę Konieczną o treści, cytuję:  

„Sąd Apelacyjny w Warszawie II Wydział Karny w załączeniu uprzejmie przesyła skierowane do tutejszego Wydziału przez Prokuraturę Generalną w Warszawie pisma Pana Jan Jączka z dnia 1 czerwca 2011r., sygn. PG VII Ko1 182/11 oraz z dnia 2 czerwca 2011r., sygn. PG VII G 052/34/11 wraz z załącznikami dotyczące skargi na przewlekłość postępowań toczących się w: Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze sygn. VI Cz 504/09, Sądzie Okręgowym w Katowicach sygn. II C 597/08 oraz Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim sygn. I Co 958/09 – jako omyłkowo nadesłane do Wydział Karnego Sądu Apelacyjnego w Warszawie”.  

Wyjaśniam, że zgodnie z treścią Ustawy z dnia 17 czerwca 2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 z późn. zm.), obowiązkiem władz prokuratorskich jest natychmiastowe przekazanie skargi na bezczynność i zaniechanie prokuratury do Sądu, natomiast obowiązkiem władz sądowniczych jest rozpoznanie tej skargi w ciągu dwóch miesięcy.

Dowód: zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 17 czerwca 2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, cytuję: „Sąd wydaje orzeczenie w terminie dwóch miesięcy, licząc od daty złożenia skargi”.

Tymczasem sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie Iwona Konieczna, prymitywnie kłamie twierdząc, że na bezczynność i zaniechania Prokuratora Generalnego RP i podległych mu prokuratorów (…) nie można złożyć skargi do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Sędzia ta w sposób oczywisty i rażący łamie Ustawę z dnia 17 czerwca 2004r. (...), bowiem uniemożliwia rozpoznanie tej skargi w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, w celu chronienia skorumpowanych funkcjonariuszy publicznych, którzy bezprawnie działają na rzecz oszukańczego Getin Banku S.A. łamiąc obowiązujące przepisy prawa.

Dowód: pismo z Sądu Apelacyjnego w Warszawie, podpisane przez Kierownika Sekcji Zażaleniowo-Wnioskowej, II Wdział Karny, sędzię SA Iwonę Konieczną, z datą 10 czerwca 2011r., sygn. akt II Kar – 0112–86/11, doręczone Janowi Jączek w dniu 22 czerwca 2011r.  

10. Dnia 15 lipca 2011r. otrzymałem pismo od Przewodniczącego VI Wydziału Cywilnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w osobie Walenty Młodzianowski z datą 29 czerwca 2011r., sygn. L.dz. 78/11, który wzywa mnie, abym w terminie 7 dni odpowiedział czy wyżej wymieniona „Skarga Michaliny Jączek na bezczynność i zaniechania Prokuratora Generalnego RP i podległych mu prokuratorów (…)”, z datą 16 maja 2011r.,

cytuję: „są w istocie skargami na przewlekłość postępowań (…)” w sprawach Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne.

Dowód: pismo Przewodniczącego VI Wydziału Cywilnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Zielonej Górze Walentego Młodzianowskiego z datą 29 czerwca 2011r., sygn. L.dz. 78/11, zaadresowane do Jana Jączka, doręczone mi dnia 15 lipca 2011r.  

Nie ma żadnych wątpliwości, iż sędzia SA Iwona Konieczna i sędzia SO Walenty Młodzianowski działają wspólnie i w porozumieniu w ramach związku przestępczego o charakterze korupcyjnym, co jednoznacznie wynika z ich absurdalnych działań sprzecznych z elementarnymi zasadami procedury postępowania, w sytuacji gdy Jan Jączek złożył do Sądu Apelacyjnego w Warszawie pismo o treści „Skarga Michaliny Jączek na bezczynność i zaniechania Prokuratora Generalnego RP i podległych mu prokuratorów (…)”, z datą 16 maja 2011r.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09, akta sprawy Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sygn. akt II Kar – 0112-86/11 oraz inne akta i dokumenty.  

11. Podkreślić należy, że przestępcy kilkakrotnie używali gróźb karalnych wobec pokrzywdzonego Jana Jączek, cytuję: „skończysz w piachu”, itp. Natomiast skorumpowani funkcjonariusze śląskiego wymiaru sprawiedliwości chronią przestępców w osobach: Ginter Baran, Wiesław Komorowski i innych, którzy zagrażają mojemu zdrowiu i życiu. Nadto wielokrotnie urzędnicy sądów katowickich szydzili ze mnie, prowokując mnie do niewłaściwego zachowania.  

Jednocześnie stosuje się wobec mojej osoby represje finansowe, w celu „zamknięcia mi ust” , co polega na tym, że bezprawnie i bezpodstawnie nałożono na mnie karę grzywny w wysokości 500 PLN, za rzekomą obrazę sądu, po złożeniu przeze mnie wniosku o wyłączenie od udziału w sprawie sędzi SR Beaty Niedziela -Bujak, która na sali sądowej bezczelnie łamała procedurę karną, celem chronienia przed odpowiedzialnością karną skorumpowanych prokuratorów w osobie Mariola Musiał i Bogdan Łabuzek.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach, sygn. akt III Kp 398/10/Z/BNB oraz około dziesięciu świadków, którzy byli obecni na sali sądowej.  

12. W książce „POLSKA MAFIA”, autora Sylwestra Latkowskiego, wydanej przez Świat Książki, Warszawa 2011r. opisana jest grupa przestępcza o szerokich kontaktach w środowisku tak zwanego wymiaru sprawiedliwości, administracji rządowej, w środowisku polityków, etc.  

Ja natomiast w niniejszym zawiadomieniu wskazałem i udowodniłem, że Leszek Czarnecki to człowiek o szerokich kontaktach ludzi z byłej Służby Bezpieczeństwa PRL-u, a obecnie jeden z najbogatszych Polaków, jest całkowicie bezkarny mimo, że przy pomocy swoich „żołnierzy” bezprawnie ograbił na kilkaset milionów PLN klientów Getin Banku S.A., gdzie jest większościowym akcjonariuszem.  

Nie ma żadnych wątpliwości, że Leszek Czarnecki zbudował swoje „imperium”-bogactwo na ogromnej krzywdzie, bólu i cierpieniu wielu pokrzywdzonych osób, łamiąc szereg przepisów prawa i korumpując zwyrodniałych funkcjonariuszy publicznych, utrzymywanych z pieniędzy podatników.

Vide: www.aferyprawa.eu, „Skarga Michaliny Jączek na bezczynność i zaniechania Ministra Sprawiedliwości RP i podległych mu funkcjonariuszy publicznych w sprawie brutalnego łamania praw człowieka przez sędzię SR Arletę Miszczyk, sędziów Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w osobach: Jolanta Kurzawińska–Pasek, Elżbieta Ozga-Świetlik, Sławomir Kaczanowski (...)”, zaadresowana z datą 13 czerwca 2011r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.  

W Stanach Zjednoczonych za podobne oszustwa finansowe Bernard Madoff został skazany na 150 lat więzienia, a cały proces trwał zaledwie pół roku.  

Tymczasem w Polsce bezczynność i umyślne zaniechania władz prokuratorskich, władz sądowniczych i administracji rządowej zapewniają Leszkowi Czarneckiemu, że jest szarą eminencją świata przestępczego w Polsce, którego media kreują na filantropa, rzetelnego i uczciwego człowieka, gdy w rzeczywistości jest przestępcą pozbawionym cech ludzkich.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum-Zachód w Katowicach, sygn. akt 1Ds 198/09, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, sygn. akt VI Ds. 123/11, akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Katowicach, sygn. akt V Ds. 35/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08, sygn. akt V Kp 95/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09, akta sprawy Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sygn. akt II Kar – 0112-86/11 i inne akta oraz dokumenty.  

13. Z uwagi na fakt, że przez ponad trzy lata jestem oszukiwany przez przekupnych prokuratorów i przekupnych sędziów, którzy kpią i szydzą z Państwa Prawa, z mojej osoby i innych pokrzywdzonych przez ten bank, niniejsze zawiadomienie wysyłam pocztą elektroniczną do Najwyższych Przedstawicieli Państwa Polskiego, m.in.: Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Premiera RP, Posłów na Sejm RP, Posłów do Parlamentu Europejskiego, itd. z uprzejmą prośbą o zbadanie wskazanych akt sprawy i zgodnie z artykułem 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka podjęcie skutecznej interwencji przeciwko mafii sądowo-prokuratorskiej bezprawnie chroniącej oszustów z Getin Banku S.A. przed odpowiedzialnością karną i cywilną.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum-Zachód w Katowicach, sygn. akt 1Ds 198/09, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, sygn. akt VI Ds. 123/11, akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Katowicach, sygn. akt V Ds. 35/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08, sygn. akt V Kp 95/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09, akta sprawy Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sygn. akt II Kar – 0112-86/11 i inne akta oraz dokumenty.  

14.W niniejszym piśmie przedstawiłem część gehenny jaką przeżywam bezpośrednio w wyniku rażącego łamania prawa - podstawowych praw człowieka - przez zwyrodniałych funkcjonariuszy opłacanych bardzo hojnie z pieniędzy podatników. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności faktyczne i prawne, to jest bezczynność, matactwo i umyślne zaniechania władz prokuratorskich, władz sądowniczych oraz administracji rządowej niniejsze zawiadomienie jest konieczne i w pełni zasadne. Dlatego też wnoszę o wyznaczenie przez Prokuratora Generalnego RP, Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, właściwej Prokuratury Apelacyjnej, celem przeprowadzenia rzetelnego śledztwa w opisanej sprawie.  

Pokrzywdzony
Jan Jączek

Więcej o oszustwach bankowych:

Getin Noble Bank nie opuści cię nawet po śmierci i doprowadzi do bankructwa. 

Zażądał od Banku PKO BP 200 mln zł odszkodowania - Leszek Kopczyński  znany bełchatowski przedsiębiorca twierdzi, że przez bank stracił wszystko...

Rozprawa Apelacyjna Tadeusza Chołdy w Krakowie - 20.12.2011 r o godz. 10, 10 w sali E ul. Przy Rondzie 7 oraz Tomasza Polewki w Katowicach przeciwko ING Banku Śląskiego S.A - zapraszamy publiczność.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prokuratora Prokuratury Generalnej RP Sławomira Górnickiego w ukrywaniu afery oszustwa klientów przez GETIN BANK SA.

Wniosek pokrzywdzonego do Posłów na Sejm RP o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej celem zbadania afery finansowej Getin Banku SA

Polsce zagraża Zamach Stanu – BANKOWY. Polska stacza się PO równi POchyłej w NIEBYT jako kraj niepodległy. Na dowód kopia interesującego artykułu Paula Watsona z USA.

Eurobank zapłacił karę ponad 1,2 mln złotych za bezprawne windykacyjne i zastraszenie konsumentów - upadające (nie)polskie banki to kwestia czasu.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~filemon
29-07-2015 / 19:40
Nikt nie kazał autorowi brać kredytu na 20 baniek w imieniu emerytki.
~marek777
06-08-2012 / 11:00
„Z A D U C H szmaba” wg działalności ministra Krzysztofa KWIATKOWSKI- ego. cd. do Rafała Krzyształowskiego ze Szczecinka – OFIARA koszalińskich szarlatanów Niepospolitych kryminalnych przestępców w T O G A C H. ***S A M O G W A Ł T - Anny W A L E N C I A K*** w dniu 18-07-2012r - sala Nr 3 Sądu Rejonowego w Koszalinie. **SSR A. Walenciak do spółki, w POROZUMIENIU z **PPR I. Paczkowska - Łabędź został poprzedzony w dniu 17-04-2012r i 27-04-2012r II Kp.787/11/AW Grą w DURNIA z Zygmuntem Cąkała – OFIARA przestępczości zorganizowanej na przesłankach kryminalno - politycznych w której TE pierwsze skrzypce „grał” wójt gminy ŚWIESZYNO mgr inż. Franciszek SZCZEPANIK** oraz jego wspólnik OSZUST do potęgi N-tej - S K R Z Y P E K**. Całość OPERACJI okradania Z. CĄKAŁY z hektarów, kredytów i awanturnictwa matactwem odsetek KONTROLOWAŁA koszalińska – zachodniopomorska mafijna ośmiornica koordynowana przez : Stanisława GAWŁOWSKIEGO – poseł Platformy Obywatelskiej. W dniu 18-07-2012r Sądowe SZAMBO PROCESOWE – kontynuuje tradycje koszalińskiej dziczy magistrów prawa uzbrojonych w IMMUNITETY „widzimisię” pozbawionych logiki rozumowania jako E R Z A T Z P R A WA z insynuacji urojeń własnych prokuratorów i sędziów – od ponad 12 lat. D O W Ó D : O F I A R A NAZISTOWSKIEJ ZBRODNI koszalińskich TOGOWCÓW podpartych M i n i s t e r s t w e m S P R A W I E D L I W O Ś C I w autoryzacji : RYDZAK & REWA & RESIAK z MS oraz Antonina S U W A Ł A od sędziego A. S E R E M E T PG. Robią WAŁA ciągłością tradycji ministerialnych DURNI z obecnego pryncypała – prof. J. G O W I N. Był Kalwas, Ziobro, Ćwiąkalski i Czuma – pośrednik Pana Boga. Zrobili własne interesy i … poszli dalej „usprawniać” RESORT S P R A W I E D L I W O Ś C I. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-07-2012r - Marek Krasnopolski – emerytowany oficer policji państwowej, ekspert kryminalistyki. Spełniający od roku 2000 Konstytucyjny Obywatelski Obowiązek Udzielania Obowiązku POMOCY OFIAROM PRZEMOCY w Rodzinie. W stanie NARUSZENIA ***Racji Stanu Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej *** sprowadzonych do poziomu rolki papieru toaletowego przez : ***SSR Anna W A L E N C I A K*** rozpoczęła GRĘ w Durnia ze swoją ofiarą. NIEPOCZYTALNOŚĆ umysłowa ? psychiczna choroba sędziego ?! czy polityczno - kryminalna działalność " GOSPODARCZA " koszalińskiej prokuratorsko-sędziowskiej dziczy magistrów prawa jak przystało na prywatny folwark pod szyldem Ministerstwa Sprawiedliwości wg wytycznych jakie A S Krzysztof K W I A T K O W S K I pozostawił po „USPRAWNIANIU” Ministerstwa SPRAWIEDLIWOŚCI - patrz dz. „FAKT” z dnia 16-10-2009r . WYTYCZNE : Udaremniać OFIAROM PRZEMOCY czynności procesowe. Zgodnie z zastosowaną koszalińską technologią sądową. SSR A. WALENCIAK rozpoczęła przewód sądowy „powtórką SZWINDLU” przez użycie „sprawdzonego” scenariusza sprawy VIII K. 945/03/KK SR K-lin, gdzie OFIARĘ napadu trójki pijanych bandytów : Jerzy Bylicki & Elżbieta Bartkowska vel Bylicka & Agnieszka KOZIOROWSKA – córka Elżbiety Bartkowskiej – konkubiny nałogowego alkoholika (ALK. 16/96 SR K-lin) z objawami schizofrenii maniakalnej -seksualnego zboczeńca (zoo i pedofil) – przerabiano na sprawcę napadu - M. KRASNOPOLSKI. Na wyżyny Niepoczytalności umysłowej w tamtym czasie WYSZEDŁ V Wydział Karny Odwoławczy (SO K-lin PREZES SSO J. SKIBICKI) pod przewodniczącym** felczer I. Jóźwiak. awansowany na - śledczego **UB-e, następnie awansowany* na SSO. Jego wspólnikami w procesowym SZWINDLU GRĄ w DURNIA byli : SSO A. Jaracz, M. Mazur, G. Polewiak, B. Lewandowski, R. Rzepecka - Gawrysiak i I N N I. SSR A.WALENCIAK tą samą metodą usiłowała przygotować swoją „procesową ślizgawkę” pod nieobecność prokuratora. Tak jak w sprawie VIII K. 945/03/KK SSR Katarzyna Krystowczyk udaremniała nagrywanie rozprawy. Tak też ślizgacz SSR A. WALENCIAK usiłowała poprowadzić przedmiotowy SZWINDEL procesowy bez rejestracji na taśmie audio – video. N I E wyraziła zgody na rejestracje przewodu sądowego przy udziale dziennikarza śledczego aferyprawa.eu. Zgodnie z oczekiwaniami SSR A. WALENCIAK przy udziale protokolanta sfałszowała protokół sądowy sprawy II K. 343/12/AW z dnia 18-07-2012r. Co sobie ubzdurała SSR A. Walenciak i jej wspólnicy : SSR J. Sroczyński & PPR T. BODO, SSR S. Wróbel, G. RUDY, M. Wiśniewska, K. Krystowczyk i cała reszta sędziowsko - prokuratorskiej przestępczej zgrai. Taki przebieg SZWINDLU jaki się odbył w dniu 18-07-2012r miał zapewnić wiarygodność wystawionej przez B. Bretner opinii psychiatrycznej. Stary oszust (wiadome od roku 2002) – Ofiara ponad 30-letniej Przemocy w Rodzinie – sprawca Jerzy BYLICKI - NA ZLECENIE SUPER DURNIA SSR T. KRZEMIANOWSKI - przerobiona przez lekarskiego matołka Barbara BRETNER na osobnika z zespołem paranoidalnym – Jedyny ŻYWICIEL RODZINY - Matka samotnie wychowująca dzieci – patrz operacja „TOYOTA”. SSR A. WALENCIAK dokonała SAMOGWAŁTU na samej SOBIE. Procesowo obnażyła się jako pospolity cwaniaczek. GÓWNIARZ z IMMUNITETEM, który w miejsce SZTUKI PRAWA i Jego zasad. Logiki rozumowania. Dochodzenia i dowodzenia prawdy materialnej. Racji Stanu Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski oraz zwykłej ludzkiej rzetelności i uczciwości U D O W O D N I Ł, że jest osobą bez honoru i godności. WALENCIAK J E S T osobnikiem B E Z T W A R Z Y. *PRAWDA * HONOR * WOLNOŚĆ * Pozostaję wierny przysiędze służyć Polsce, Narodowi i Ludziom Mimo przeciwnego wiatru kierunku NIE zmienię. KTO otarł się o śmierć NIE boi się żyć. Marek Krasnopolski.
~OOOOOO
25-05-2012 / 04:07
SPRAWDZA POLICJA TEGO PROKVRATORA Z KTORY POPOLNIL WYKROCZENIE I POWINIEN ZOSTAC ZWOLNINY ZA PRZESTEPSTWO POWINIEN ODPOWIEDZIEC POZDRO
~BARTEK2
24-04-2012 / 13:20
Tez mialem doswiadczenia z ta prokuratura.Niestety tam faktycznie dzieje sie zle.Pozdrawiam.
~Polak
02-02-2012 / 12:40
A czy pan prokurator słyszał o artykułach 286 i 296 kk?
~togokiler
29-01-2012 / 19:10
Prawdopodobnie Pan Czarnecki ma sporo swych przedstawicieli w przedsiębiorstwie rodzinno - towarzyskim w Polsce pod tytułem wymiar sprawiedliwości, myślę że powinien Pan Panie Janku zawrzeć bliższą znajomość z Panem Kałasznikowem z byłego ZSRR, na pewno coś zaradzi