Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
27 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 17-03-2012

Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko prokurator Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty w Łodzi Marzenie Malka-Pałys i przeciwko prokuratorowi Prokuratury Generalnej RP Sławomirowi Górnickiemu.

Tychy, dnia 16 marca 2012r.  

                                                                       Pan Jacek Radoniewicz
                                                                       Rzecznik Dyscyplinarny Prokuratury Generalnej RP
                                                                       ul. Barska 28/30
                                                                       02-315 Warszawa
 

Wnioskodawca: pokrzywdzony Jan Jączek,

Zwracam się do Pana Rzecznika Dyscyplinarnego o zbadanie opisanej sprawy i wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko prokurator Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty w Łodzi Marzenie Malka-Pałys i przeciwko prokuratorowi Prokuratury Generalnej RP Sławomirowi Górnickiemu, którzy wykorzystują urząd prokuratora do popełniania szeregu przestępstw, na moją szkodę i pokrzywdzonych w aferze finansowej wywołanej przez przedstawicieli Getin Banku SA.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty w Łodzi, sygn. akt 1Ds 88/11, liczne i obszerne akta sprawy dotyczące pokrzywdzonych Michaliny i Jana Jączek znajdujące się w Prokuraturze Generalnej RP w Warszawie.  

Do niniejszego wniosku załączam „Zawiadomienie o przestępstwie popełnionym przez prokuratora  Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty w Łodzi w osobie Marzena Malka-Pałys, która marnotrawiąc środki publiczne, prowadziła mistyfikację śledztwa przeciwko swojemu koledze-prokuratorowi Andrzejowi Pankiewicz zatrudnionemu w tej samej prokuraturze i prokuratorowi Prokuratury Generalnej RP Sławomirowi Górnickiemu, mimo że zgodnie z procedurą śledztwo powinno być prowadzone na szczeblu Prokuratury Apelacyjnej przez Wydział Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji , czym popełniła czyn karalny z art. 231 §1 KK w związku z art. 258 §1 KK i inne, z datą 15 marca 2012r. zaadresowane do Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty w Łodzi i do Sądu Okręgowego w Łodzi.  

W powyższym zawiadomieniu o przestępstwie wskazałem i udowodniłem czyny karalne popełnione przez prokuratora Marzenę Malka-Pałys:  

A) Brak umiejętności czytania ze zrozumieniem lub świadome nierozumienie czytanego tekstu, w celu wytworzenia podstawy do odmowy wszczęcia śledztwa, to jest naruszenie art. 7 KPK -nieuwzględnienie zasad prawidłowego rozumowania … , naruszenie art. 10 KPK i inne,

B) Przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków służbowych - art. 231 §1 KK,

C) Poświadczenie nieprawdy - art. 271 §1 KK,

D) Poplecznictwo - art. 239 §1 KK,

E) Popełnienie oszustwa procesowego z art. 286 §1 KK w związku z art. 294 KK,

F) Działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, która seryjnie popełnia oszustwa procesowe, by chronić przed odpowiedzialnością karną oszustów z Getin Banku SA, na szkodę pokrzywdzonych, to jest o przestępstwo z art. 258 §1 KK w związku z art. 231 §1 KK i inne.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty w Łodzi, sygn. akt 1Ds 88/11.  

W nawiązaniu do powyższej treści, nie mam żadnych wątpliwości, że za powyżej wskazanym  karykaturalnym śledztwem stoi prokurator Prokuratury Generalnej RP Sławomir Górnicki, przeciwko któremu dyspozycyjna prokurator Marzena Malka Pałys pozorowała czynności, szydząc z przepisów prawa , naruszając powagę urzędu prokuratora i autorytet wymiaru sprawiedliwości. Dodać należy, że Sławomir Górnicki pełni ważną funkcję Zastępcy Dyrektora Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Generalnej  i od ponad trzech lat skutecznie chroni przed odpowiedzialnością karną oszustów z Getin Banku SA i działających w zmowie przestępczej skorumpowanych prokuratorów i innych funkcjonariuszy publicznych.

Dowód: Liczne i obszerne akta sprawy dotyczące pokrzywdzonych Michaliny i Jana Jączek znajdujące się w Prokuraturze Generalnej RP w Warszawie i w podległych jej jednostkach.

Fakt powszechnie znany w Polsce to dramatyczny rozpad wymiaru sprawiedliwości a w szczególności głęboka jest zapaść i korupcja w prokuraturze, która nie daje żadnych możliwości pokrzywdzonym przez Getin Bank SA w ustaleniu prawdy i stanu faktycznego sprawy. Prokuratorzy w  Polsce stracili wiarygodność w społeczeństwie a duża część prokuratorów to ignoranci prawa, pozbawieni kultury prawnej i odruchów ludzkich, którzy w sprawach prostych i oczywistych rażąco łamią prawo na szkodę pokrzywdzonych, nie ponosząc żadnej odpowiedzialności dyscyplinarnej ani karnej.  

Jest jawnie nie do przyjęcia, szokujące i odrażające, by seryjni przestępcy w togach prokuratorskich, utrzymywani za pieniądze podatników, przez ponad trzy lata bezprawnie szydzili z przepisów prawa – chroniąc przed odpowiedzialnością karną i cywilną oszustów z banku, na szkodę pokrzywdzonych.

Dowód: Liczne i obszerne akta sprawy dotyczące pokrzywdzonych Michaliny i Jana Jączek znajdujące się w Prokuraturze Generalnej RP w Warszawie i w podległych jej jednostkach.  

Podkreślić należy, że wielokrotnie zawiadamiałem Prokuratora Generalnego RP i Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego RP o przestępstwach popełnianych przez prokuratorów na moją szkodę i pokrzywdzonych w aferze finansowej przez oszustów z Getin Banku SA. Na podstawie art. 35 § 1, § 2 i § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego składam wniosek o udzielenie mi odpowiedzi, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty wpływu niniejszego pisma:  

Jakie działania podjął Rzecznik Dyscyplinarny, proszę o podanie daty, w kwestii złożonych przeze mnie kilkadziesiąt pism zaadresowanych do Prokuratora Generalnego RP i Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratury Generalnej RP?

Dowód: obszerna dokumentacja dotycząca pokrzywdzonych Michaliny Jączek i Jana Jączek znajdująca się w Prokuraturze Generalnej RP i w podległych jej jednostkach.  

Niniejszy wniosek wysyłam również do Najwyższych Przedstawicieli Państwa Polskiego, między innymi do: Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Premiera RP, Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Posłów na Sejm RP, Przedstawicieli Mediów, Organizacji Walczących o Podstawowe Prawa Człowieka i innych, z uprzejmą prośbą o zbadanie akt opisanej sprawy i zgodnie z treścią art. 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka podjęcie skutecznej interwencji przeciwko seryjnym przestępcom w togach prokuratorskich, w sposób nieludzki krzywdzących pokrzywdzonych. Biorąc pod uwagę powyższe fakty i okoliczności wniosek jest konieczny i w pełni zasadny.  

                                                                        Pokrzywdzony i spadkobierca Michaliny Jączek

                                                                                                Jan Jączek

Więcej:

CBŚ skorumpowane? Wniosek o odwołanie z funkcji Dyrektora Centralnego Biura Śledczego Adama Maruszczaka, który bezprawnie chroni przed odpowiedzialnością karną aferzystów z Getin Banku SA i skorumpowanych funkcjonariuszy publicznych

Getin Noble Bank nie opuści cię nawet po śmierci i doprowadzi do bankructwa. 
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prokuratora Prokuratury Generalnej RP Sławomira Górnickiego w ukrywaniu afery oszustwa klientów przez GETIN BANK SA.
Wniosek pokrzywdzonego do Posłów na Sejm RP o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej celem zbadania afery finansowej Getin Banku SA
List otwarty Jana Jączka pokrzywdzonego przez Leszka Czarneckiego, właściciela Getin Banku S.A. do Premiera Donalda Tuska - czy kolejny poszkodowany przez organa władzy ma zacząć głodówkę, czy spalić się pod budynkiem rządowym?
Zawiadomienie o przestępstwie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach w osobie Rafała Nagrodzkiego i reszty tej, nie tylko katowickiej sądowo-prokuratorskiej mafii ukrywających oszustwo Getin Banku S.A. i im podobnych
WNIOSEK do Posłów na Sejm RP w sprawie powołania Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania afery finansowej wywołanej przez przedstawicieli Getin Banku S.A., na szkodę wielu klientów tego banku
Siła brudnych pieniędzy aferzystów z Getin Banku S.A. jest silniejsza od przepisów prawa i władzy Państwa Polskiego -APEL JANA JĄCZKA
Andrzej Seremet Prokurator Generalny - list otwarty dotyczy Getin Bank S.A. oraz bezczynności Prokuratora RP i podległych mu prokuratorów w sprawie brutalnego łamania praw człowieka przez funkcjonariuszy publicznych, na szkodę Michaliny Jączek.
Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka - zawiadomienie o oszustwach w Getin Banku S.A.
ZAPRASZAMY MEDIA na rozprawę Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie rażących zaniechań prokuratorów broniących oszustów z Getin Banku S.A., którzy przejęli miliony z majątków swych klientów.
Jak Czarnecki Leszek właściciel Getin Banku S.A. we współpracy z Domem Maklerskim IDM S.A. oszukuje klientów i manipuluje kursami akcji. 
Jak prokurator Mariola Musiał z Katowic chroni przed odpowiedzialnością karną oszustów z Getin Banku S.A.
List otwarty do sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Prokuratora Generalnego w sprawie doprowadzenia kilkuset klientów Getin Banku S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o znacznej wartości przez osoby działające w imieniu tego banku.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska

aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~prezes
21-03-2012 / 19:00
Afera za aferą i kolejni przestępcy w togach.Jak ma być dobrze w takim Państwie.Popieram działania Pana Jana ,podziwiam jego wytrwałośc i determinację.
~togokiler
21-03-2012 / 08:58
Kolejne pismo Pana Jana, ewidentnie dowodzące, że tzw."wymiar" w naszym bantyckim państwie to postawiona ponad prawem organizacja przestępcza. Ludzie, apeluję nagłaśniajcie sprawy poza Polską, inaczej nie rozwalimy tej bandy todzarzy!!!
~Prawnik
20-03-2012 / 14:03
Górnicki jest zamieszany w bardzo duże afer, na przykład przykrywa białostocki gang w togach, który fałszował tłumaczenia w sprawie białorusina A. Żukowca.
~Analityk
18-03-2012 / 17:00
Popieram wysiłki Jana Jączka w celu pociągnięcia do odpowiedzialności winnych zaniedbań i przestępstw funkcjonariuszy publicznych utrudniających wyjaśnienie okoliczności gigantycznego oszustwa Getin Banku, a jednocześnie utrudnianie pociągnięcia do odpowiedzialności karnej winnych tego procederu.