Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
27 września 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 17-03-2012

Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko prokurator Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty w Łodzi Marzenie Malka-Pałys i przeciwko prokuratorowi Prokuratury Generalnej RP Sławomirowi Górnickiemu.

Tychy, dnia 16 marca 2012r.  

                                                                       Pan Jacek Radoniewicz
                                                                       Rzecznik Dyscyplinarny Prokuratury Generalnej RP
                                                                       ul. Barska 28/30
                                                                       02-315 Warszawa
 

Wnioskodawca: pokrzywdzony Jan Jączek,

Zwracam się do Pana Rzecznika Dyscyplinarnego o zbadanie opisanej sprawy i wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko prokurator Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty w Łodzi Marzenie Malka-Pałys i przeciwko prokuratorowi Prokuratury Generalnej RP Sławomirowi Górnickiemu, którzy wykorzystują urząd prokuratora do popełniania szeregu przestępstw, na moją szkodę i pokrzywdzonych w aferze finansowej wywołanej przez przedstawicieli Getin Banku SA.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty w Łodzi, sygn. akt 1Ds 88/11, liczne i obszerne akta sprawy dotyczące pokrzywdzonych Michaliny i Jana Jączek znajdujące się w Prokuraturze Generalnej RP w Warszawie.  

Do niniejszego wniosku załączam „Zawiadomienie o przestępstwie popełnionym przez prokuratora  Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty w Łodzi w osobie Marzena Malka-Pałys, która marnotrawiąc środki publiczne, prowadziła mistyfikację śledztwa przeciwko swojemu koledze-prokuratorowi Andrzejowi Pankiewicz zatrudnionemu w tej samej prokuraturze i prokuratorowi Prokuratury Generalnej RP Sławomirowi Górnickiemu, mimo że zgodnie z procedurą śledztwo powinno być prowadzone na szczeblu Prokuratury Apelacyjnej przez Wydział Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji , czym popełniła czyn karalny z art. 231 §1 KK w związku z art. 258 §1 KK i inne, z datą 15 marca 2012r. zaadresowane do Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty w Łodzi i do Sądu Okręgowego w Łodzi.  

W powyższym zawiadomieniu o przestępstwie wskazałem i udowodniłem czyny karalne popełnione przez prokuratora Marzenę Malka-Pałys:  

A) Brak umiejętności czytania ze zrozumieniem lub świadome nierozumienie czytanego tekstu, w celu wytworzenia podstawy do odmowy wszczęcia śledztwa, to jest naruszenie art. 7 KPK -nieuwzględnienie zasad prawidłowego rozumowania … , naruszenie art. 10 KPK i inne,

B) Przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków służbowych - art. 231 §1 KK,

C) Poświadczenie nieprawdy - art. 271 §1 KK,

D) Poplecznictwo - art. 239 §1 KK,

E) Popełnienie oszustwa procesowego z art. 286 §1 KK w związku z art. 294 KK,

F) Działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, która seryjnie popełnia oszustwa procesowe, by chronić przed odpowiedzialnością karną oszustów z Getin Banku SA, na szkodę pokrzywdzonych, to jest o przestępstwo z art. 258 §1 KK w związku z art. 231 §1 KK i inne.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty w Łodzi, sygn. akt 1Ds 88/11.  

W nawiązaniu do powyższej treści, nie mam żadnych wątpliwości, że za powyżej wskazanym  karykaturalnym śledztwem stoi prokurator Prokuratury Generalnej RP Sławomir Górnicki, przeciwko któremu dyspozycyjna prokurator Marzena Malka Pałys pozorowała czynności, szydząc z przepisów prawa , naruszając powagę urzędu prokuratora i autorytet wymiaru sprawiedliwości. Dodać należy, że Sławomir Górnicki pełni ważną funkcję Zastępcy Dyrektora Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Generalnej  i od ponad trzech lat skutecznie chroni przed odpowiedzialnością karną oszustów z Getin Banku SA i działających w zmowie przestępczej skorumpowanych prokuratorów i innych funkcjonariuszy publicznych.

Dowód: Liczne i obszerne akta sprawy dotyczące pokrzywdzonych Michaliny i Jana Jączek znajdujące się w Prokuraturze Generalnej RP w Warszawie i w podległych jej jednostkach.

Fakt powszechnie znany w Polsce to dramatyczny rozpad wymiaru sprawiedliwości a w szczególności głęboka jest zapaść i korupcja w prokuraturze, która nie daje żadnych możliwości pokrzywdzonym przez Getin Bank SA w ustaleniu prawdy i stanu faktycznego sprawy. Prokuratorzy w  Polsce stracili wiarygodność w społeczeństwie a duża część prokuratorów to ignoranci prawa, pozbawieni kultury prawnej i odruchów ludzkich, którzy w sprawach prostych i oczywistych rażąco łamią prawo na szkodę pokrzywdzonych, nie ponosząc żadnej odpowiedzialności dyscyplinarnej ani karnej.  

Jest jawnie nie do przyjęcia, szokujące i odrażające, by seryjni przestępcy w togach prokuratorskich, utrzymywani za pieniądze podatników, przez ponad trzy lata bezprawnie szydzili z przepisów prawa – chroniąc przed odpowiedzialnością karną i cywilną oszustów z banku, na szkodę pokrzywdzonych.

Dowód: Liczne i obszerne akta sprawy dotyczące pokrzywdzonych Michaliny i Jana Jączek znajdujące się w Prokuraturze Generalnej RP w Warszawie i w podległych jej jednostkach.  

Podkreślić należy, że wielokrotnie zawiadamiałem Prokuratora Generalnego RP i Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego RP o przestępstwach popełnianych przez prokuratorów na moją szkodę i pokrzywdzonych w aferze finansowej przez oszustów z Getin Banku SA. Na podstawie art. 35 § 1, § 2 i § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego składam wniosek o udzielenie mi odpowiedzi, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty wpływu niniejszego pisma:  

Jakie działania podjął Rzecznik Dyscyplinarny, proszę o podanie daty, w kwestii złożonych przeze mnie kilkadziesiąt pism zaadresowanych do Prokuratora Generalnego RP i Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratury Generalnej RP?

Dowód: obszerna dokumentacja dotycząca pokrzywdzonych Michaliny Jączek i Jana Jączek znajdująca się w Prokuraturze Generalnej RP i w podległych jej jednostkach.  

Niniejszy wniosek wysyłam również do Najwyższych Przedstawicieli Państwa Polskiego, między innymi do: Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Premiera RP, Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Posłów na Sejm RP, Przedstawicieli Mediów, Organizacji Walczących o Podstawowe Prawa Człowieka i innych, z uprzejmą prośbą o zbadanie akt opisanej sprawy i zgodnie z treścią art. 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka podjęcie skutecznej interwencji przeciwko seryjnym przestępcom w togach prokuratorskich, w sposób nieludzki krzywdzących pokrzywdzonych. Biorąc pod uwagę powyższe fakty i okoliczności wniosek jest konieczny i w pełni zasadny.  

                                                                        Pokrzywdzony i spadkobierca Michaliny Jączek

                                                                                                Jan Jączek

Więcej:

CBŚ skorumpowane? Wniosek o odwołanie z funkcji Dyrektora Centralnego Biura Śledczego Adama Maruszczaka, który bezprawnie chroni przed odpowiedzialnością karną aferzystów z Getin Banku SA i skorumpowanych funkcjonariuszy publicznych

Getin Noble Bank nie opuści cię nawet po śmierci i doprowadzi do bankructwa. 
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prokuratora Prokuratury Generalnej RP Sławomira Górnickiego w ukrywaniu afery oszustwa klientów przez GETIN BANK SA.
Wniosek pokrzywdzonego do Posłów na Sejm RP o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej celem zbadania afery finansowej Getin Banku SA
List otwarty Jana Jączka pokrzywdzonego przez Leszka Czarneckiego, właściciela Getin Banku S.A. do Premiera Donalda Tuska - czy kolejny poszkodowany przez organa władzy ma zacząć głodówkę, czy spalić się pod budynkiem rządowym?
Zawiadomienie o przestępstwie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach w osobie Rafała Nagrodzkiego i reszty tej, nie tylko katowickiej sądowo-prokuratorskiej mafii ukrywających oszustwo Getin Banku S.A. i im podobnych
WNIOSEK do Posłów na Sejm RP w sprawie powołania Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania afery finansowej wywołanej przez przedstawicieli Getin Banku S.A., na szkodę wielu klientów tego banku
Siła brudnych pieniędzy aferzystów z Getin Banku S.A. jest silniejsza od przepisów prawa i władzy Państwa Polskiego -APEL JANA JĄCZKA
Andrzej Seremet Prokurator Generalny - list otwarty dotyczy Getin Bank S.A. oraz bezczynności Prokuratora RP i podległych mu prokuratorów w sprawie brutalnego łamania praw człowieka przez funkcjonariuszy publicznych, na szkodę Michaliny Jączek.
Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka - zawiadomienie o oszustwach w Getin Banku S.A.
ZAPRASZAMY MEDIA na rozprawę Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie rażących zaniechań prokuratorów broniących oszustów z Getin Banku S.A., którzy przejęli miliony z majątków swych klientów.
Jak Czarnecki Leszek właściciel Getin Banku S.A. we współpracy z Domem Maklerskim IDM S.A. oszukuje klientów i manipuluje kursami akcji. 
Jak prokurator Mariola Musiał z Katowic chroni przed odpowiedzialnością karną oszustów z Getin Banku S.A.
List otwarty do sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Prokuratora Generalnego w sprawie doprowadzenia kilkuset klientów Getin Banku S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o znacznej wartości przez osoby działające w imieniu tego banku.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska

aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Kenzo
24-12-2014 / 06:36
"I dlatego nie chca zeby wyrgal" rel="nofollow">vagjbyskp.com">wyrgal wybory w Polsce?"Nie chcą? Ja chce! Przecież jego rządzenie było takie zabawne, ze teraz dopiero nuda. Ja nie żyję w Polsce, mi tam wszystko jedno, byle nie nudno.
~Candid
20-12-2014 / 15:44
Cheers pal. I do apeitcrape the writing.
~tpgzgkfs
24-08-2012 / 15:27
~jcayiimdlw
21-08-2012 / 19:47
~Shan
20-08-2012 / 07:35
"serio sądzi Pan, że Ruscy chcą dostać Zakajewa?"Swoim tekstem nie doowdzę, że "Ruscy" chcą Zakajewa, ale doowdzę, że polski rząd jest obłudny twierdząc, że rosyjskie śledztwo prowadzone jest poprawnie.Każdy czujny obserwator widzi, że "polskie śledztwo" polega na domaganiu się (i to mało skutecznym) od Rosjan nowych dokumentf3w, ktf3re są potem tłumaczone z rosyjskiego na polski.A zaufanie do rosyjskiej prokuratury? Widać gołym okiem, że kuglują i mataczą, a nie wyjaśniają.
~marek777
06-08-2012 / 10:55
„Z A D U C H szmaba” wg działalności ministra Krzysztofa KWIATKOWSKI- ego. cd. do Rafała Krzyształowskiego ze Szczecinka – OFIARA koszalińskich szarlatanów Niepospolitych kryminalnych przestępców w T O G A C H. ***S A M O G W A Ł T - Anny W A L E N C I A K*** w dniu 18-07-2012r - sala Nr 3 Sądu Rejonowego w Koszalinie. **SSR A. Walenciak do spółki, w POROZUMIENIU z **PPR I. Paczkowska - Łabędź został poprzedzony w dniu 17-04-2012r i 27-04-2012r II Kp.787/11/AW Grą w DURNIA z Zygmuntem Cąkała – OFIARA przestępczości zorganizowanej na przesłankach kryminalno - politycznych w której TE pierwsze skrzypce „grał” wójt gminy ŚWIESZYNO mgr inż. Franciszek SZCZEPANIK** oraz jego wspólnik OSZUST do potęgi N-tej - S K R Z Y P E K**. Całość OPERACJI okradania Z. CĄKAŁY z hektarów, kredytów i awanturnictwa matactwem odsetek KONTROLOWAŁA koszalińska – zachodniopomorska mafijna ośmiornica koordynowana przez : Stanisława GAWŁOWSKIEGO – poseł Platformy Obywatelskiej. W dniu 18-07-2012r Sądowe SZAMBO PROCESOWE – kontynuuje tradycje koszalińskiej dziczy magistrów prawa uzbrojonych w IMMUNITETY „widzimisię” pozbawionych logiki rozumowania jako E R Z A T Z P R A WA z insynuacji urojeń własnych prokuratorów i sędziów – od ponad 12 lat. D O W Ó D : O F I A R A NAZISTOWSKIEJ ZBRODNI koszalińskich TOGOWCÓW podpartych M i n i s t e r s t w e m S P R A W I E D L I W O Ś C I w autoryzacji : RYDZAK & REWA & RESIAK z MS oraz Antonina S U W A Ł A od sędziego A. S E R E M E T PG. Robią WAŁA ciągłością tradycji ministerialnych DURNI z obecnego pryncypała – prof. J. G O W I N. Był Kalwas, Ziobro, Ćwiąkalski i Czuma – pośrednik Pana Boga. Zrobili własne interesy i … poszli dalej „usprawniać” RESORT S P R A W I E D L I W O Ś C I. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-07-2012r - Marek Krasnopolski – emerytowany oficer policji państwowej, ekspert kryminalistyki. Spełniający od roku 2000 Konstytucyjny Obywatelski Obowiązek Udzielania Obowiązku POMOCY OFIAROM PRZEMOCY w Rodzinie. W stanie NARUSZENIA ***Racji Stanu Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej *** sprowadzonych do poziomu rolki papieru toaletowego przez : ***SSR Anna W A L E N C I A K*** rozpoczęła GRĘ w Durnia ze swoją ofiarą. NIEPOCZYTALNOŚĆ umysłowa ? psychiczna choroba sędziego ?! czy polityczno - kryminalna działalność " GOSPODARCZA " koszalińskiej prokuratorsko-sędziowskiej dziczy magistrów prawa jak przystało na prywatny folwark pod szyldem Ministerstwa Sprawiedliwości wg wytycznych jakie A S Krzysztof K W I A T K O W S K I pozostawił po „USPRAWNIANIU” Ministerstwa SPRAWIEDLIWOŚCI - patrz dz. „FAKT” z dnia 16-10-2009r . WYTYCZNE : Udaremniać OFIAROM PRZEMOCY czynności procesowe. Zgodnie z zastosowaną koszalińską technologią sądową. SSR A. WALENCIAK rozpoczęła przewód sądowy „powtórką SZWINDLU” przez użycie „sprawdzonego” scenariusza sprawy VIII K. 945/03/KK SR K-lin, gdzie OFIARĘ napadu trójki pijanych bandytów : Jerzy Bylicki & Elżbieta Bartkowska vel Bylicka & Agnieszka KOZIOROWSKA – córka Elżbiety Bartkowskiej – konkubiny nałogowego alkoholika (ALK. 16/96 SR K-lin) z objawami schizofrenii maniakalnej -seksualnego zboczeńca (zoo i pedofil) – przerabiano na sprawcę napadu - M. KRASNOPOLSKI. Na wyżyny Niepoczytalności umysłowej w tamtym czasie WYSZEDŁ V Wydział Karny Odwoławczy (SO K-lin PREZES SSO J. SKIBICKI) pod przewodniczącym** felczer I. Jóźwiak. awansowany na - śledczego **UB-e, następnie awansowany* na SSO. Jego wspólnikami w procesowym SZWINDLU GRĄ w DURNIA byli : SSO A. Jaracz, M. Mazur, G. Polewiak, B. Lewandowski, R. Rzepecka - Gawrysiak i I N N I. SSR A.WALENCIAK tą samą metodą usiłowała przygotować swoją „procesową ślizgawkę” pod nieobecność prokuratora. Tak jak w sprawie VIII K. 945/03/KK SSR Katarzyna Krystowczyk udaremniała nagrywanie rozprawy. Tak też ślizgacz SSR A. WALENCIAK usiłowała poprowadzić przedmiotowy SZWINDEL procesowy bez rejestracji na taśmie audio – video. N I E wyraziła zgody na rejestracje przewodu sądowego przy udziale dziennikarza śledczego aferyprawa.eu. Zgodnie z oczekiwaniami SSR A. WALENCIAK przy udziale protokolanta sfałszowała protokół sądowy sprawy II K. 343/12/AW z dnia 18-07-2012r. Co sobie ubzdurała SSR A. Walenciak i jej wspólnicy : SSR J. Sroczyński & PPR T. BODO, SSR S. Wróbel, G. RUDY, M. Wiśniewska, K. Krystowczyk i cała reszta sędziowsko - prokuratorskiej przestępczej zgrai. Taki przebieg SZWINDLU jaki się odbył w dniu 18-07-2012r miał zapewnić wiarygodność wystawionej przez B. Bretner opinii psychiatrycznej. Stary oszust (wiadome od roku 2002) – Ofiara ponad 30-letniej Przemocy w Rodzinie – sprawca Jerzy BYLICKI - NA ZLECENIE SUPER DURNIA SSR T. KRZEMIANOWSKI - przerobiona przez lekarskiego matołka Barbara BRETNER na osobnika z zespołem paranoidalnym – Jedyny ŻYWICIEL RODZINY - Matka samotnie wychowująca dzieci – patrz operacja „TOYOTA”. SSR A. WALENCIAK dokonała SAMOGWAŁTU na samej SOBIE. Procesowo obnażyła się jako pospolity cwaniaczek. GÓWNIARZ z IMMUNITETEM, który w miejsce SZTUKI PRAWA i Jego zasad. Logiki rozumowania. Dochodzenia i dowodzenia prawdy materialnej. Racji Stanu Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski oraz zwykłej ludzkiej rzetelności i uczciwości U D O W O D N I Ł, że jest osobą bez honoru i godności. WALENCIAK J E S T osobnikiem B E Z T W A R Z Y. *PRAWDA * HONOR * WOLNOŚĆ * Pozostaję wierny przysiędze służyć Polsce, Narodowi i Ludziom Mimo przeciwnego wiatru kierunku NIE zmienię. KTO otarł się o śmierć NIE boi się żyć. Marek Krasnopolski.
~miki
05-05-2012 / 23:44
Aniu ... RODACY - "CHMARA ŚCIERWA" o której **jakel** jest pod państwową ochroną. Zachodzi pytanie - kogo właściciel Pensjonatu "ORZEŁ" Donald T U S K - czyli chłoptyś od kopania piłki wzywa do powrotu do POLSKI i po CO ?! Donald T U S K Gra w HUJA z 40 mln OBYWATELI. Na razie kombinuje ze swoją N A Z I S T O W S K Ą F E R A J N Ą OPANOWANĄ EPIDEMIĄ SYFILISU SCHIZOFRENII PARANOIDALNEJ jak zlikwidować świadków swojej NAZISTOWSKIEJ ZBRODNI - proste. Emerytury dostaną E M E R Y C I jak zdechną. Dowód : zgon mężczyzny to wiek ok. 65 LAT. Być może kobiety dożyją. No cóż L A R W Y żywią się TYLKO p a d l i n ą !!! Ś C I E R W O znajduje schronienie np. w Koszalinie przy ulicy Piłsudskiego 62. TO Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej. Tam NIE tylko szkoli się Straż Graniczną. Tam szkoli się nawet agentów A B W od gen. Krzysztofa Bondaryka. Wszyscy wyszkoleni w COSzSG wpadają na łapówkach i I N N Y C H szwindlach ?! CURIOZUM ? Czy to przypadek ? Angole szkoląc swoich kandydatów ***odpowiedników COSzSG i ABW - do łbów pompują : "PIERWSZY RAZ TO PRZYPADEK : DRUGI raz - " to jest tylko - * być może* - Trzeciego razu u angoli już NIE MA. W Polsce po 14 LATACH MORD na gen. Marek Papała - eureka - to pospolita kradzież samochodu i przypadkowa śmierć. MORD Krzysztofa O L E W N I K A ma być zakończony zapłatą RTEKOMPENSATY za poniesione koszta przez Rodzinę. Do M E R I T U M . W Koszalinie, prokuratorskie Ś C I E R W O PPR Liliana C Z U C H R Y TA otrzymało posadkę wykładowcy w C O S z SG jej dewizą jest : „ łapówki Są po to żeby B R A Ć” … „ dajcie mi człowieka a paragraf się znajdzie” … to NIE kto INNY jak ŚCIERWO Czuchryta robiła interesy z „młotkarzami” na terenie NIEMIEC. To NIE kto inny jak ŚCIERWO Czuchryta była wspólnikiem Tajnej OPERACJI koszalińskiej policji kr. „Janosik” reżyser omc. gen. Jarosław MA R Z E C *** koleś ministra MSW prokuratora Janusz Karczmarek & Komediant Główny Policji prokurator KONDRATOWSKI i I N N I. To NIE kto I N N Y jak ŚCIERWO Czuchryta pomagała okradać z działki NR 48 w Dunowie Matkę Samotnie Wychowującą Dzieci - OFIARĘ PRZEMOCY w Rodzinie której sprawca ponad 30 LETNIEJ Przemocy w Rodzinie posiadał Rodzinę pracującą w Sądzie Rejonowym w Koszalinie. To ŚCIERWO CZUCHRYTA – pomagała zlikwidować Policealną Szkołę Detektywów i Pracowników Ochrony prowadzoną przez legendę koszalińskiej policji. To ŚCIERWO CZUCHRYTA przerabiała OFIARE napadu - sprawca pijany kryminalista i jego psychicznie chora konkubina Elżbieta Bartkowska koleżanka prokuratorów i sedziów wraz pijaną córką Agnieszka KOZIOROWSKA – na sprawcę napadu. Pomagała fałszować protokóły i zniszczyć dowód rzeczowy w sprawie : C O R P U S D E L I C T I. i I N N E Itp. Itd. na kilogramy wyczyny ŚCIERWA CZUCHRYTA i jej kolesi z PR K-lin pod kierunkiem PPR T. BODO, G. Klimowicz pod nadzorem : PPO J. Ożóg & J. Rychliński – patrz Wykaz NAZISTOWSKICH ZBRODNIARZY z IMMUNITETAMI dziczy magistrów prawa zarejestrowany w Council of Europe. Czego może uczyć i szkolić w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej prokuratorskie kurwiszcze ?! pozbawiony zasad etyczno-moralnych i logiki rozumowania degenerat. ZDEMORALIZOWANA L. CZUCHRYTA magistra prawa. Pospolita ludzka kanalia. P R A W D A, H O N O R, W O L N O Ś Ć
~Ania
26-03-2012 / 22:21
Panie Janku...oni umieją czytać ale wg tzw."norm prawniczych" Wszyscy, normalni Obywatele, którzy nie mają przed nazwiskiem mgr prawa dla nich jest niczym, nie ma prawa sie odezwać, bo nie jest prawnikiem, jestem tego naocznym świadectwem.Pani z PO wprost mi zarzuciła, jakim to prawem ja śmiem oceniać prace prokuratora.Ano śmiem...bo mam takie prawo.Panie Janku tylko imiennie nazywanie - tak jak Pan to czyni -zła złem, jest odwagą, a odważnych ludzi na dzisiejsze czasy nam bardzo potrzeba. Panie Janku wytrwania...damy radę! W zupełności popieram a myślę,że jest nas wielu, tylko trzeba dodać odwagi! Pan jest tym Odważnym, co nazywa czyny po imieniu! Damy radę...tak nam dopomóż Bóg!
~marek777
25-03-2012 / 04:42
W Koszalinie funkcjonuje osobnik. To SSR Jarosław Cezary Stebelski - Prezes Sądu Rejonowego, który z 10km potrafi zidentyfikować nawet czy "ktoś" brał udział w przewodzie sądowym po alkoholu. Nałogowy alkoholik posiadający CERTYFIKAT, że jest alkoholikiem np. ALK.16/96 SR Koszalin - Jerzy Bylicki zam. Kwiatowa 44 - sprawca ponad 30letniej Przemocy w Rodzinie któremu udaremniono dwukrotnie zabójstwo żony i dzieci. Ponieważ ma rodzinę pracującą w Sądzie Rejonowym w Koszalinie - Prezes stwierdził powyższe na piśmie - BYLICKI jest czysty **SUPER CURIOZUM * Rodzina - Bożena i Małgorzata BARTULEWICZ (matka i córka) zasłynęły z okradania OFIARY PRZEMOCY na kwotę 10 tys. i samochodu m-ki toyota (wspólnicy : PPO Jerzy Ożóg (Szef PO), PPR Barbara Romaniuk vel Bator, Lilianna Czuchryta - zasłynęła w super tajnej operacji bandytów w policyjnych mundurach - kr. "Janosik" * Głos koszaliński opisywał szeroko - wyczyn prokuratorów i sędziów z Koszalina - "Latami do prawdy", "To nie jest jego głos", „Sąd prokuratura błądziła", "Zszargali mu życie" a 60-letni Marian LECH - koszaliński taksówkarz przesiedział NIEWINY w pierdlu 2 lata, bo bandyci w policyjnych mundurach wrobili go w podłożenie bomby. To z policji zadzwoniono do kurii Biskupiej). Kolesie Bartulewiczowej z prokuratury i sądu w Koszalinie SSR J. Sroczyński, T. Krzemianowski, PPR A. Skupień, Z. Ostrowska, T. Bodo. G. Klimowicz) "obrócili" procesowym awanturnictwem GRY w DURNIA z OFIARĄ sprawę tak, że to OFIARA Przemocy okradła Bożenę i Małgorzatę Bartulewicz. * Curiozalnym* jest TO, że Małgorzata Bartulewicz to synowa Ofiary Przemocy. Ofiara Przemocy & prokuratorsko-sędziowskiej hołoty pracowała w banku jako kasjerka. Gatunek bydła rodzaju ludzkiego (prokuratorzy i sędziowie) tak przeredagował sprawę, że kasjerkę zwolniono z pracy. Uczyniono bezrobotną. * MEGA Hit * Kobieta była jedynym żywicielem Rodziny, Matką samotnie wychowująca dzieci. Rodzinę postawiono w stan zagłady biologicznej. Dalszy ciąg KRYMINALNEJ działalności Małgorzaty Bartulewicz - awanturnika wyszkolonego na sądowych procesowych szwindlach (spełniała funkcję protokolanta sądowego) nastąpił po zmianie miejsca zamieszkania do Chełmnie. TAM wykorzystując swoje kryminalne doświadczenie i praktykę z Sądu Rejonowego w Koszalinie okradła na kwotę : 60 tys PLN pewną Rodzinę ze Świecia podrabiając podpisy i fałszując dokumenty. Następnie wykorzystując swoje koneksje & solidarność zawodową sitwy. Z pomocą "mamusi" i jej koneksji (mamusia -pracuje do dnia dzisiejszego w Sądzie Rejonowym w Koszalinie) z pomocą kolesiów po fachu (sędziowie) i przy pomocy adwokaciny którego *CURIOZUM* żona była Prezesem Sądu Rejonowego. Okradła procesowo bez skrupułów Rodzinę. Sprawę "przekrętu" szczegółowo opisał Kurier Pomorski. Takie zwyczaje i Takie kurwiszcza funkcjonują w resorcie sprawiedliwości. Liczą na to , że będą BEZKARNE. Będą na ślizgawce ciągłości robić z ludzi wariatów. Czas ujawniać. Obnażać tą Hołotę. Togowcom się "COŚ" pop ...ło w łbach. UBZDURALI sobie, że są tak doskonali i NIETYKALNI jak Ubermensche * Got mit uns * To już było przerabiane przez braci Polaków. Stajnię augiasza czas wyparzyć wrzątkiem. Obornik na widły i w pole. W burdelu łóżęk się NIE przestawia. Wbrew pozorom w burdelu jest porządek. Filozof - Gowin * wał z ministerstwa sprawiedliwości zajął się tymczasem perfumowaniem gówna. Bracia Polacy żarty się skończyły. ZBRODNIARZ Ewa Kopacz rozbabrała sprawę leków i AWANSOWANA zabrała DUPĘ w troki, emerytury rozbabrane, ACTA ?!! - za MORDYZM . PRZECIEŻ to jest BIOLOGICZNA ZAGŁADA Narodu Polskiego * PRAWDA* HONOR * WOLNOŚĆ * K O M I T E T O B Y W A T E L S K I ds. Praworządności i Walki z Korupcją w Koszalinie. patrz – http\\ : www.aferyprawa.pl W Y K A Z N A Z I S T O W S K I CH Z B R O D N I A R Z Y z IMMUNITETAMI prokuratorów i sędziów. Jarosław Sroczyński, Sylwia Wróbel, Katarzyna Krystowczyk, Marian Wawrzynkowski, Iwona Jankowska, Tomasz Bodo, Marek Paluch, Robert Mąka, Małgorzata Wiśniewska, Barbara Lubner, Jacek Bytner, Małgorzata Jarecka, Beata Wysocka, Jacek Matejko, Adriana Tynebor Mąka, Jarosław Cezary Stebelski, Izabella Sobolewska, Agnieszka Karbowska Suszek, Zuzanna Ostrowska, Aneta Skupień, Grzegorz Klimowicz, Barbara Romaniuk vel Bator, Krzysztof Smoliński, Iwona Kucharczyk, Bożena Kondek, Tomasz Krzemianowski, Piotr Wedman, Grzegorz Polewiak, Janusz Skibicki, Maria Jankowska, Ewa Kosiec, Andrzej Jaracz, Zbigniew Ambroziak , Radosław Chamionek Liliana Czuchryta - sporządził : asesor Prokuratury Rejonowej Dawid Kasprzyk. Solidarnością zawodową sitwy lokalną mafię wspierają kolesie prokuratorsko - sędziowskiego NAZISTOWSKIEGO awanturnictwa i bandytyzmu : Andrzej JARACZ, Sławomir Przykucki, Danuta Sokołowska, Aleksander Nowiński, Jerzy OŻÓG, Janusz RYCHLIŃSKI, Renata Rzepecka – Gawrysiak, Małgorzata Plesiewicz, Agnieszka Trośniak, Agnieszka Bajor, Piotr Walenciak, Karolina Szymczewska, Bogna Maria Mazur, Marek Mazur, Marcin Mazur, Małgorzata Ratajska - NOWAK vel Przykucka, Czesław Podgórny, Jacek Antoniewicz, Marta Knotz, Tadeusz Szkudlarek, Dariusz Jarząbek, Zbigniew Rdesiński, Urszula Fijałkowska, Wiesława Stawczyk, Agnieszka Sołtyka, Wacław JON, Marek Ciszewski, Hanna Życka, Małgorzata Szałankiewicz Warzyńska, Przemysław Kopaczewski, Sylwia Estkowska – Machuła, Małgorzata Stachowiak, Monika Zabel – Szafer, Piotr Cichoń, Wanda Wieczorek, Beta Słomczyńska – Kuźba, Maria Ferster, Leszek Miazek, Maria Łysień, Alicja Tyka, Agnieszka Plaga, Maciej Cuber, Anna Sus, Agniszka Oleksy, Łucja Laufer, Katarzyna KRET, Ewa DIKOLENKO, Marcin Wawrzynkowski, M. Paczkowska- Łabędź i I N N I. WYKAZ NAZISTÓW DEGENERATÓW z M S - Okręgu koszalińskiego z I M M U N I T E T A M I
~pokrzywdzony999
24-03-2012 / 19:03
Potrzebny jest proces konsolidacji społeczeństwa w tworzeniu odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego tak jak przy ACTA. Najprostszą metodą napełnienia skarbu państwa są praca i podatki obywateli. Czas najwyższy na pozbawienie immunitetu sędziów i prokuratorów, święte krowy tworzące gangi typu mafijnego. Osadzenie przekupnych śędziów i przestępców prokuratorów w więzieniach, egzekwowanie ich odpowiedzialności dyscyplinarnej i finasowej za swoje czyny to najprostsza droga do znalezienia środków także na emerytury. Państwo używa wymiaru sprawiedliwoiści do chronienia oszustów i przestępców gieldowych, którzy pozbawili tysiące ludzi dorobku życia, jak Pan Jan Jączek i są bezkarni. Stracić na giełdzie można ale zostać okradzonym w drodze kilkunastu przestępstw na kwotę około 500 tys zł. Ile tysięcy ludzi i na jakie kwoty okradł gang Getin Bank pojedynczych inwestorów? 5-10 tys, 1-5 mld zł? Nazwiska przestępców znajdziecie na tej i podobnych stronach.