Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
6 października 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Skorumpowany ? czy chory umysłowo "narkotyczny" prokurator Prokuratury Krajowej Janusz Jaroch delegowany do Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu - z cyklu "dajcie człowieka a paragraf się znajdzie"...

Pan Zenon prowadził w Warszawie w przydomowym garażu zakład blacharstwa samochodowego. Jak każdy usługodawca wykonywał naprawy samochodów po stłuczkach oraz inne zlecenia blacharskie - fachowiec typy "złota rączka". Pracował ciężko, nieraz po kilkanaście godzin, żeby utrzymać rodzinę na "jakim takim" poziomie życia. Jedynie czego się dorobił, to samochodu który po stłuczce odkupił od klienta. A podobno z narkotykowego procederu miał stały dochód... Dlaczego nawet komornik nic u niego nie znalazł? Skąd więc prokuratorska bajka?
Dla Zenka zlecenie zrobienia dodatkowego baku na paliwo, skrytki na narzędzia czy zaopatrzenie w długą trasę nie było niczym dziwnym i niewykonalnym. Za to całkowicie jego i rodzinę wyprowadziło z równowagi gdy został oskarżony przez funkcjonariusza prokuratury Janusza Jarocha o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przemytem narkotyków z Turcji do Anglii i Hiszpanii itp. Okazało się, że zrobiony przez niego w samochodzie zbiornik został użyty do przewozu narkotyków.
I na nic się zdały tłumaczenia, fakty że żadnych materialnych dowodów przestępstw jak: narkotyków, pistoletów, fałszywych banknotów jak u innych oskarżonych nie znaleziono na jego posesji - gdzie podobno publicznie ładowano narkotyki zeznania - nie liczył się. Nie wzięto pod uwagę zeznania jego światków, brak karalności czy też brak dowodów że kiedykolwiek wyjeżdżał za granicę lub choćby do Zgorzelca.
Wg. funkcjonariusza Jarocha sam fakt, że przyznał się do zrobienia skrzynki (niby czemu miałby zaprzeczać wykonaniu usługi?) jest dowodem jego przestępczego działania w "zorganizowanej grupie przestępczej". Idąc dalej tokiem tego nielogicznego, wręcz chorego rozumowania prokuratora J. Jarocha dochodzimy do wniosku, że producenta kija baseballowego który został użyty przez przestępcę do zabicia człowieka też można oskarżyć o współudział w zbrodni, ba, można by oskarżyć nawet automat do produkcji noży gdyby okazało się że tym nożem kogoś zamordowano - słowem paranoja.
Takie częste zachowania funkcjonariuszy wynikają z braku ścisłej wiedzy oraz z faktu, że prawie każdy prokurator chce się wykazać jak największymi osiągnięciami w zamknięciu jak najwięcej ludzi - winny czy niewinny paragraf się znajdzie.

To że z logiką i analizą faktów funkcjonariuszy prokuratur i urzędników sadowych jest naprawdę kiepsko dowodzą fakty w tej sprawie z uzasadnienia wyroku sądowego.
Zapoznając się z tym pismem dowiadujemy się, że tzw. grupa warszawska pod przywództwem Rafała M. spokojnie przemycała narkotyki od 1997r. I pewnie spokojnie dalej by przemycali pod ochroną polskich funkcjonariuszy - gdyby nie wypadek samochodowy w Turcji w 2004r. Policja turecka badając uszkodzony samochód odkryła skrytkę - a w niej narkotyki. W tej sytuacji powiadomili funkcjonariuszy polskich a ci, jak "sprawa się rypła" chcąc nie chcąc kolejno aresztowali winnych i niewinnych znajomych idąc "w ilość" a nie w jakość. Słowem - normalne stalinowskie działanie prokuratorów postkomunistycznych którzy zamiast wiedzy mają w głowach słomę.
Zatrzymano w sumie ponad 20 osób.
W uzasadnieniu czytamy tylko jedno zdanie dot. P. Zenka: cyt: Skrytki w samochodach wykonał Zenon S. który miał warsztat samochodowy, z tym że w tym okresie nie wiedział on co będzie przemycane w skrytkach.
Jednak, gdy "gościa" przetrzymuje się bez winy w areszcie ponad dwa lata to "mus" - trzeba mu dorobić paragraf ponieważ żaden funkcjonariusz - a zwłaszcza nawiedzony, uważający się za "bożka" - Janusz Jaroch nie przyzna się do błędów logicznych i braku dowodów materialnych w prowadzonej sprawy. Tak więc na prokuratorskie pomówienia odpowiadamy pomówieniami - przyjemnie?

Typowe "ble ble" znajdujemy w sądowych postanowieniach np. w postanowieniu o tymczasowym aresztowaniu które podpisuje SSR A. Łazowska_Bigaj z Sądu Rejonowego Wrocław_Śródmieście, czy o utrzymanie tymczasowego aresztowania P. Zenka które podpisali sędziowie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze: SO Marek Buczek, SO Robert Bednarczyk, SO Marek Klebanowicz. (poniżej w ramkach)

nar.postan.tymczas.areszt.10.02.06s1.gif (20413 bytes) nar.postan.tymczas.areszt.10.02.06s2.gif (16805 bytes) nar.postan.tymczas.areszt.06.07.07s1.gif (13873 bytes) nar.postan.tymczas.areszt.06.07.07s2.gif (23030 bytes)

Analizą skazujących wyroków sądowych w tej sprawie wydanych przez SO Marka Buczka z Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, jak też sędziów Sądu Apelacyjnego: SSA Robert Wróblewski, SSA Andrzej Krawiec, SSOdel.Bogusław Tocicki zajmiemy się później - tu, zaczynając od poczatku, dla pouczenia sędziów informujemy jakie warunki powinno spełniać postanowienie o przedłużeniu aresztu tymczasowego.
Tymczasowe aresztowanie jest najbardziej dolegliwym środkiem zapobiegawczym. Jego konsekwencją jest pobawienie wolności osoby, której wina nie została jeszcze potwierdzona prawomocnym wyrokiem sądowym.
W związku z tym przepisy Kodeksu postępowania karnego ograniczające stosowanie tymczasowego aresztowania do 2 lat mają na celu przede wszystkim zagwarantowanie poszanowania prawa do wolności i nietykalności osobistej osoby, wobec której zastosowano ten środek. Tymczasowo aresztowany ma znacznie mniejsze uprawnienia w porównaniu ze skazanym. Nie korzysta z przepustek, jego korespondencja jest cenzurowana przez organ, do którego dyspozycji pozostaje, nie może też korzystać z telefonów. Dodatkowo organ, w dyspozycji którego pozostaje może zarządzić stosowanie wobec osadzonego innych przepisów regulujących status tymczasowo aresztowanego.
W związku z tym rygorystycznie muszą być przestrzegane konstytucyjne warunki ograniczania wolności, przede wszystkim wymóg jasnego, precyzyjnego i kompletnego określenia podstaw zatrzymani.
Po pierwsze - sędzia musi dowieść wysokiego stopień prawdopodobieństwa, że oskarżony jest sprawcą zarzucanego mu przestępstwa - ów wysoki stopień prawdopodobieństwa musi wynikać z zebranych dowodów w sprawie.
Po drugie - uzasadnić możliwości realnego mataczenia procesowego np. przez układy i wpływy kasę itd.
Po trzecie - uprawdopodobnić fakt możliwości ucieczki za granicę np. poprzez znalezienie u zatrzymanego kilku paszportów, większej ilości gotówki, znajomości, układów itp.

NIC TAKIEGO NIE ZNALEZIONO U P. ZENKA I NIE ZASUGEROWANO W POSTANOWIENIACH O PRZEDŁUŻANIU TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA.

Co ciekawe, np. szefa gangu zwolniono z aresztu tymczasowego przed wydaniem wyroku i nie obawiano się - ciekawe za ile?
Nawet pijani kierowcy oskarżeni o nieumyślne zabójstwo w wypadkach samochodowych zagrożeni większą karą są wypuszczani po złożeniu zeznań do czasu uprawomocnienia się wyroku.
Tymczasem z analizy dokumentów logicznie wynika, że P. Zenka ustawicznie "próbowano zmiękczyć" żeby przyznał się do czegoś czego nie robił. Czy to nie dowód naruszenia jego praw?
Bezprawnie (bez dowodów) przetrzymując P. Zenka ponad 2 lata w areszcie w konsekwencji naruszono też prawo do sądu właściwego do przedłużania stosowania tymczasowego aresztowania ponad okres 2 lat. Sądem właściwym w tej kwestii jest sąd apelacyjny, który bada nie tylko zasadność dalszego stosowania tymczasowego aresztowania, ale i kontroluje prawidłowość dotychczasowego postępowania - tego oczywiście nie zrobiono.

Sąd może odstąpić też od tymczasowego aresztowania, kiedy to:
- spowodowałoby dla jego życia lub zdrowia poważne niebezpieczeństwo,

- pociągałoby wyjątkowo ciężkie skutki dla oskarżonego lub jego najbliższej rodziny.
Te warunki zachodziły i zachodzą w sprawie P. Zenka.

Istotne jest, że obciąża go tylko świadek koronny Piotr Z. - dla ratowania swojej skóry. Jego zeznania są b. niewiarygodne i wielokrotnie sprzeczne z zeznaniami innych oskarżonych. Naiwne jest twierdzenie prokuratora Jarocha, że załadunku dokonywano w biały dzień, w miejscu publicznym - jakim bez wątpienia jest zakład usługowy, zaś narkotyki przynoszono w reklamówkach i to w każdej po 20kg? Gdzie dowody choćby zapachowe? Gdzie te reklamówki jako dowody? - sam chciałbym zobaczyć taką wytrzymałą reklamówkę - musiałaby być chyba z włókna węglowego, jak skrzydła samolotów wojskowych...
W dodatki jak czytamy dalej - jedyna odpowiedzialną osobą za załadunek był Artur L. - co sam potwierdził i oskarżeni. Skąd więc zarzuty dla Zenka?

Jednak o niewiarygodności zeznań światka koronnego dowodzi choćby wyrok w sprawie b. szefa policji w Wyszkowie
- to nie może być wystarczającą podstawą skazania - tak sąd uzasadnił uniewinnienie policjanta Andrzeja Sz. od zarzutów przekazywania za łapówki policyjnych informacji gangowi 'Uchala'. po niemal czteroletnim procesie
Obrona i sam oskarżony domagali się uniewinnienia. Sz. mówił, że Wiesław P. i inny gangster - którym miał przekazywać informacje - pomawiają go, mszcząc się za to, że "był skuteczny". Jego obrońca mec. Andrzej Orliński zarzucał prokuraturze, że bezkrytycznie dała wiarę "Koczisowi" i podkreślał, że zeznań skruszonego bandyty nie poparto innymi "obiektywnymi dowodami".
Sędzia Mariusz Iwaszko w ustnym uzasadnieniu wyroku stwierdził, że w sytuacji, gdy słowa świadka koronnego - czyli, jak przypomniał sąd - byłego przestępcy - są jedynym obciążającym dowodem, nie mogą być wystarczającą podstawą skazania. "
Osoba oskarżona ma ograniczone pole obrony: może tylko zaprzeczać. I nic ponadto" - oświadczył sędzia. Zeznania świadka sąd uznał za "zbyt ogólne i nie umiejscowione w czasie".
- i w sprawie P. Zenona mamy identyczną sytuację.
Czy w Sądzie Najwyższym znajdą się myślący sędziowie i uwzględnią popełnione błędy proceduralne w sprawie dla prawidłowego rozpatrzenia.

Ale my nie ograniczymy się tylko prawnej oceny błędów prokuratorskich.
W kolejnym odcinku tej sprawy będzie logiczna analiza pierdoł napisanych przez nawiedzone funkcjonariusza Janusza Janocha w odpowiedzi na wniesioną kasację.
Dla zainteresowanych poniżej ekstra-głupoty prokuratorskie - polecam zwłaszcza narracyjny popis na str.9 i dalszy kit humanisty który wyraźnie rozminął się powołaniem...

nar.kasacja.odp.prok.jaroch.s1.gif (9800 bytes) nar.kasacja.odp.prok.jaroch.s2.gif (17797 bytes) nar.kasacja.odp.prok.jaroch.s3.gif (20519 bytes) nar.kasacja.odp.prok.jaroch.s4.gif (23248 bytes) nar.kasacja.odp.prok.jaroch.s5.gif (20999 bytes)
nar.kasacja.odp.prok.jaroch.s6.gif (21931 bytes) nar.kasacja.odp.prok.jaroch.s7.gif (21998 bytes) nar.kasacja.odp.prok.jaroch.s8.gif (23258 bytes) nar.kasacja.odp.prok.jaroch.s9.gif (24819 bytes) nar.kasacja.odp.prok.jaroch.s10.gif (22856 bytes)
nar.kasacja.odp.prok.jaroch.s11.gif (24166 bytes) nar.kasacja.odp.prok.jaroch.s12.gif (24028 bytes) nar.kasacja.odp.prok.jaroch.s13.gif (23203 bytes) nar.kasacja.odp.prok.jaroch.s14.gif (8827 bytes)

Oczywiście, czytając takie pierdoły prokuratora nie poparte żadnymi dowodami materialnymi wcale nam nie jest do śmiechu.
Tego człowieka i jego rodzinę skazano bezmyślnie na 10 lat więzienia. Niejednokrotnie na stronach AP dokumentowaliśmy głupotę podobnych funkcjonariuszy. Najgorsze, że tacy umysłowi imbecyle po komunistycznej szkole, z typowym urojeniowym nielogicznym i subiektywnym podejściem do faktów dalej ciągle decydują o ludzkich losach...

CDN.

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.