Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA ZMIANA USTAWA O PROKURATURZE WIĘKSZA KONTROLA NAD PROKURATORAMI NIEETYKA PROKURATORÓW

Prokuratura pod lupą - czy nowa ustawa zmobilizuje prokuratorów do kształcenia i zmniejszy skorupowanie tych funkcjonariuszy?

W tym tygodniu Sejm ma uchwalić pierwszą z przygotowanych zmian w ustawie o prokuraturze. Rząd przygotował kilka projektów zmian ustawy o prokuraturze (Broszura „Pierwszy rok reformy wymiaru sprawiedliwości” (format PDF, 1,131 KB)
Mają one przede wszystkim dać kierownictwu prokuratur i ministrowi sprawiedliwości silniejszą kontrolę nad śledztwami, które jak wiemy ciągną się nieudolnie latami, a niedoświadczeni asesorzy prokuratury którym niejednokrotnie daję się do rozstrzygnięcia istotne sprawy gospodarcze co raz popełniają wszelkiego rodzaju gafy, świadczące że w samym kształceniu prawników trzeba wiele zmienić. Zresztą podobną niekompetencję wykazują się też asesorzy w sądownictwie.

Weryfikacja pracy młodego i niedoświadczonego funkcjonariusza przez bardziej doświadczonego szefa pozwoli na pewno na uniknięciu wielu błędów proceduralnych i zmniejszy ilość wpadek prokuratorów o czym ostatnio sporo piszą media. Przełożony będzie mógł uchylić lub zmienić decyzję prowadzącego sprawę mniej doświadczonego funkcjonariusza.

Logiczne, że Stowarzyszenia Prokuratorów RP uważa, że nowe przepisy naruszą niezależność prokuratorów i umożliwią jeszcze szerszą ingerencję przełożonych. Taką opinię Stowarzyszenie posłało do Ministerstwa Sprawiedliwości - autora projektu.

Kolejny projekt to możliwość przeniesienie prokuratora, bez jego zgody, do innej prokuratury nie jak dziś na sześć, ale na dwanaście miesięcy. Ma to uniemożliwić powstawania patologicznych korupcyjnych układów w prokuraturach które dzisiaj występują. Logiczne, że to też rodzi sprzeciw prokuratorów.
Za to doświadczeni prokuratorzy, mający osiągnięcia będą mieli łatwiejszą drogę kariery i będzie można ich oddelegować do Prokuratury Krajowej, oczywiście z wyższą pensją.
Bez wątpienia trzeba wreszcie zniszczyć mafijno-rodzinne układy panujące w większości prokuratur  i dodać trochę "świeżej krwi" w to zatęchłe układowe środowisko. 

Śmieszne jest też podejście do tego tematu  prof. Andrzeja Rzeplińskiego z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. 
Fundacja ta posiada wiele dowodów nieproceduralności funkcjonariuszy prokuratorskich na które z reguły nie odpowiada broniąc starych układów. Tym sposobem sama stała się jednym z trybików nieetyki korporacyjnej.
- Byli ministrowie wstrzemięźliwi, ale byli i tacy - Jerzy Jaskiernia (SLD), Lech Kaczyński czy obecnie Zbigniew Ziobro - którzy korzystają z możliwości nacisku bez skrępowania. Ten nowy pomysł to kolejny akt degradacji prokuratury jako niezależnej instytucji - mówi Rzepliński.
- cóż, może prof. Rzepliński zajął by się statutową działalnością prowadzonej fundacji, która od dawna fatalnie funkcjonuje i interwencją w zaległych sprawach a nie obroną starych skorumpowanych korporacyjnych układów?

Istotne jest, że prokuratorzy chętnie zajmują się kradzieżą przez małolata czekoladki z supermarketu, czy gównem zostawionym przez psa emeryta, za to unikają proceduralnego rozpatrzenia dochodzeń w sprawie kradzieży i śledztw gospodarczych.
No i oczywiście wykorzystują swój urząd i pieniądze podatnika do prześladowania wszelkiej krytycznej działalności dziennikarskiej.

Podsumowując wypowiedz - wszystkie zmiany mające ukrócić korupcje korporacji prawniczych proponowane przez Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro spotykają się z generalną negacją lobby prawniczych. Dzisiaj wiadomo, że same korporacje nie są w stanie uzdrowić się i wszelkimi siłami bronią się przed zmniejszeniem swych wpływów, ukrywają nieetyczne postępowań urzędników korporacyjnych oraz niewspółmiernych dochodów co do jakości świadczonych usług. Nadzór jest tylko pozorowany, czego dowodem jest brak reakcji na wyrządzane społeczeństwu szkody przez nieetycznych prawników.
Obejmując urząd Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego - Zbigniew Ziobro powiedział: „Nie przyszedłem tu po to, by zyskiwać poklask elit, lecz by zmieniać wymiar sprawiedliwości. Moje działania reformatorskie naruszają rozmaite interesy, przyzwyczajenia, a także przywileje.” 

Zbigniew Ziobro sprawuje urząd Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego dopiero od listopada 2005 r. Przez ten czas przygotowanych zostało kilkadziesiąt niezwykle ważnych projektów ustaw, które składają się na kompleksową reformę wymiaru sprawiedliwości. 
Do najważniejszych należą:
- Postępowanie dyscyplinarne dla zawodów prawniczych - celem zmian jest określenie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego oraz wykonywania kar dyscyplinarnych wobec: sędziów i asesorów sądów powszechnych, prokuratorów i asesorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury itd. - czyli bogowie na ziemię koniec z matactwami - to ich najbardziej boli :-)
- ZMIANY W PRAWIE KARNYM - Projekt zakłada zaostrzenie represji karnej za przestępstwa o charakterze chuligańskim oraz wprowadzenie skróconego i uproszczonego do minimum trybu rozpatrywania spraw dotyczących przestępstw o drobnej i średniej wadze, w tym o charakterze chuligańskim.
- Dyscyplinowanie uczestników postępowań karnych - Projekt zakłada zwiększenie efektywności pracy sądów poprzez wyposażenie ich w skuteczne instrumenty prawne dyscyplinowania uczestników postępowania karnego – m.in. świadków, biegłych, tłumaczy, a także adwokatów i radców prawnych.
- Zwiększenie ochrony i porządku w miejscach publicznych - Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw ochrony i porządku, w szczególności w miejscach publicznych, a przez to zwiększenie bezpieczeństwa obywateli.
-
Zmiany przepisów wynikające z orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego - sędzia nie może i nie powinien zajmować się polityką...
- ZMIANY W PRAWIE CYWILNYM - Usprawnienie pracy sądów gospodarczych usprawnienie procedury w zakresie rozpoznawania przez sądy spraw gospodarczych, m.in. poprzez uściślenie pojęcia sprawy gospodarczej i pojęcia przedsiębiorcy, oraz wydłużenie terminu przedawnienia.
- ORGANIZACJA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI - czyli profesjonalna kadra w sądach i prokuraturze sprawdzanie pod względem kwalifikacji moralnych i poziomu etycznego kadry urzędniczej - dzisiaj z tym jest całkiem kiepsko...
-
Nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa - czas najwyższy wziąć się za tych próżniaków
- i nadzór Ministra Sprawiedliwości nad korporacjami prawniczymi
- konkurencja na rynku komorników - koniec z okradaniem wierzycieli i dłużników
-
zmiany ustawy Prawo o notariacie wraz z aktami wykonawczymi w tym powoływania i zawieszania w obowiązkach służbowych notariuszy - koniec z lewymi wpisami do ksiąg hipotecznych i nieproceduralnymi umowami.
-
Wprowadzenie instytucji lekarza sądowego - koniec z lewymi zwolnieniami i dalej z zresztą lewymi opiniami biegłych.
-
Licencja syndyka z wraz z ustawa - nie dobijać leżącego...
-
Świadczenie usług prawniczych przez prawników spoza korporacji, oraz pomoc prawna dla najuboższych.

No i na koniec to, co mi się najbardziej podoba:
Krajowego Centrum kształcenia kadr wymiaru sprawiedliwości. Czyli dokształcanie i szkolenia sędziów, asesorów sądowych, asesorów prokuratury, referendarzy sądowych oraz urzędników sądów i prokuratury - koniec z głupolami w sądach.
Czekamy jednak ciągle na ustawę o asesurze, która z którą od roku jakoś sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie potrafią sobie dać rady, chociaż w decyzjach politycznych byli tacy szybcy :-)

Minister Ziobro ma ambitne plany na uzdrowienie schorowanych i schizofrenicznych organów sprawiedliwości. Ambitnie i konsekwentnie postępują też Premier i Prezydent dążąc do celu pomimo trudności jakie codziennie napotykają. 

Jak zwykle w takich sporach - punk widzenia zależy od punktu siedzenia.

Odpowiedz na artykuł Gazety: Przełożeni będą zmieniali decyzje prokuratorów

Kolejne strony dokumentują stale uzupełniane cykle nieodpowiedzialnego zachowania się funkcjonariuszy władzy i urzędników państwowych:
Sędziowie - oszuści. W tym dziale przedstawiamy medialne dowody łamania prawa przez sędziów - czyli oszustwa "boskich sędziów". Udowodnione naruszania procedury sądowej, zastraszania świadków, stosowania pozaproceduralnych nacisków na poszkodowanych i inne ich nieetyczne zachowania. Czas spuścić ich "z nieba na ziemię" :-)
  Prokuratorzy - czyli tzw. "odpady prawnicze", śmiecie, najczęściej nieetyczni i nie dokształceni funkcjonariusze władzy. Aktualizacja na rok 2007.
Prokuratorzy do zwolnienia od razu - ARCHIWUM - 2006r
SKORUMPOWANI SĘDZIOWIE I PROKURATORZY - czyli nie tylko pijackie wpadki
 "boskiej władzy" , którzy w końcu spadli na ziemię...:-)

Oszustwa polityków - przekręty i wpadki znanych "mniej lub więcej" polityków, czyli urzędników państwowych oszukujących i pasożytujących na narodzie - stale uzupełniany cykl: POLITYKA WłADZA PIENIąDZ
Policyjne afery 2007 - handel tajnymi informacjami ze śledztw, narkotykami, wymuszenia policyjne, pijani policjanci, policjanci terroryzujący własną rodzinę i świadków... - słowem "psie przękręty".
oszustwa komornicze - pasożytów społeczeństwa, często typowych chamów i nieuków,  którzy oszukują właścicieli firm, poszkodowanych i wierzycieli oraz w dupie mają obowiązujące PRAWO
Urzędnicy państwowi i ich matactwa 2007 - dokumentujemy tu oszustwa urzędników państwowych takich jak: polityk, wójt, starosta, burmistrz, prezydent, rzecznik - wszelkich kombinatorów na których utrzymanie pracujące całe społeczeństwo, a którzy swoje publiczne stanowisko wykorzystują dla swojej prywaty i zysku. 
UDOKUMENTOWANE  FAKTY POMYŁEK LEKARSKICH
Psychiatryczne przekręty pseudo-biegłych udających lekarzy - aktualny stale uzupełniany cykl przedstawiający typowych schizofreników, decydujących o zdrowiu i majątkach ludzi, którzy bez wiedzy za to za kasę wydają opinie niezgodne z prawdą i nie mające nic z fachowością...
  Poseł to ma klawe życie :-)

Krytyka wyroków sądowych nie jest godzeniem w niezawisłość sędziowską. Nadmiar prawa prowadzi do patologii w zarządzaniu państwem - Profesor Bronisław Ziemianin

Polecam sprawy poruszane w działach:
 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników  

Tematy  w dziale dla inteligentnych:  
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com  
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński i sympatycy SOPO

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm 
redakcja@aferyprawa.com 
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.