Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
21 października 2017
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 22-07-2013

Prawa przestępców nad prawa obywateli?  - czy dochodzi do promowania kryminalnych zachowań przez prokuraturę nowotarską? List Otwarty do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta.

            Wystosowano w odpowiedzi na odmowę wszczęcia postępowania przez prokurator Bernadetę Jarosz-Zaczyńską w sprawie gróźb karalnych Tomasza Hurkały, skierowanych bezpośrednio do dziennikarza w wiadomościach SMS.

Sygnatura akt 2Ds. 407/13. w sprawie popełnienia przestępstwa z artykułu  43 ustawy z dnia  26. stycznia 1984r. Prawo prasowe. 

Jako redakcja  "Kuriera Pienińskiego" jesteśmy szczególnie oburzeni faktem, że prawa urzędników są dla prokurator Bernadety Jarosz-Zaczyńskiej ważniejsze niż prawa uczciwych mieszkańców naszego regionu. Odmowa wszczęcia postępowania w tym oczywistym przypadku godzi w elementarne poczucie tego co sprawiedliwe.

Po raz kolejny postaramy się przybliżyć tę sprawę. Kolejny, ponieważ otrzymał Pan wniosek o przekazanie prowadzenia dochodzenia przez Prokuraturę Rejonową. W naszej ocenie zasadną była obawa granicząca z pewnością, że Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu  nie zachowa należytego obiektywizmu  w powyższej sprawie - i nie myliliśmy się.

Wniosek zawierał informacje, że sprawa dotyczy p. Tomasza Hurkały, wysokiego rangą urzędnika jednostki samorządu terytorialnego – Miasta Szczawnica, sprawującego jednocześnie mandat radnego Powiatu Nowotarskiego.  Zastępcą Prokuratora Rejonowego jest Zbigniew Gabryś, który pochodzi ze Szczawnicy. Wielokrotnie na przestrzeni lat widoczne jest jak prokuratura przymyka oko na łamanie prawa przez włodarzy miasta, a teraz - już w sposób jawny - ochrania kryminalne zachowania, bo do takich należy zaliczyć wysyłanie wiadomości z pogróżkami.

Niespełna kilka godzin po opublikowaniu materiału: „Paraliż” w Szczawnicy – służby nie zdały egzaminu” nasz redakcyjny kolega otrzymał serię wiadomości tekstowych:  „Trzeba mieć niezły tupet i kompletny brak przyzwoitości żeby w takiej sytuacji w ten sposób pisać o mojej nieobecności”.  „Widzę że to rozumu daleko, ale my rozumu nauczymy”.  „O dwa słowa za dużo, miarka się przebrała”. Na te trzy wiadomości dziennikarz nie reagował, dopiero o g. 22:54 odpisał wiadomość tekstową: „o czym piszesz?”.  Otrzymał  odpowiedź w postaci wiadomości tekstowej sms (g. 22:55): „Zobacz stronę miasta to zrozumiesz!!!”. Odpowiedział wiadomością tekstową sms (g. 22:59): „nie śledzę tej strony”. Otrzymał odpowiedź (g. 23:00): „to błąd o którym się wnet przekonarz” (oryginalna pisownia autora).

Prokurator ustalił, iż pokrzywdzony odebrał otrzymane wiadomości jako kierowane pod jego adresem groźby, mające na celu zmuszenie go do zaniechania działalności dziennikarskiej i publikowania krytycznych artykułów.    Jednocześnie uznał, iż treści ww. wiadomości SMS nie mają postaci gróźb bezprawnych, a co najwyżej «w sposób krytyczny podważają osobiste cechy adresata w tych miejscach, gdzie ich nadawca pisze do dziennikarza „widzę, że do rozumu daleko” lub „trzeba mieć niezły tupet i kompletny brak przyzwoitości”», zaś takie postępowanie może wyczerpywać znamiona przestępstwa znieważenia, który to czyn jest ścigany z oskarżenia prywatnego.    Prokurator w swojej ocenie zupełnie pominął treści wiadomości, które faktycznie stanowią groźby bezprawne w rozumieniu przepisu określonego w art. 43 ustawy Prawo prasowe oraz w art. 115 § 12 k.k. i art. 190 k.k., tj. „widzę, że do rozumu daleko, ale my rozumu uczymy”, „o dwa słowa za dużo miarka się przebrała”, „zobacz stronę miasta to zrozumiesz”, „to błąd o którym wnet się przekonasz”, a tym samym uznał, iż czyny Tomasza Hurkały nie wyczerpują znamion czynu zabronionego, określonego w art. 43 ustawy Prawo prasowe.

Takie działanie stanowi naruszenie przepisów postępowania, mające wpływ na treść zaskarżonego orzeczenia, bowiem podstawę orzeczenia może stanowić jedynie całokształt okoliczności ujawnionych w postępowaniu, mających znaczenie dla rozstrzygnięcia. Ponadto wskazać należy, iż treści wiadomości sms w szczególności w brzmieniu „widzę, że do rozumu daleko, ale my rozumu uczymy”, „o dwa słowa za dużo miarka się przebrała”, „to błąd o którym wnet się przekonasz„ uzasadniają przekonanie pokrzywdzonego, iż są to groźby popełnienia przestępstwa na szkodę pokrzywdzonego lub osoby dla niego najbliższej, które wkrótce zostaną spełnione. W związku z tym, iż wiadomości te były reakcją Tomasza Hurkały na publikacje zamieszczone przez pokrzywdzonego jako dziennikarza (co ustalono w toku postępowania sprawdzającego), niewątpliwie miały na celu zastraszenie pokrzywdzonego i zmuszenie do zaniechania dalszego publikowania materiałów prasowych na temat Tomasza Hurkały.           

W związku z taką ignorancją przepisów prawa prosimy Pana o wyciągniecie konsekwencji służbowych wobec pani prokurator Bernadety Jarosz-Zaczyńskiej. Nie można wyrazić akceptacji do legalizacji tego typu zachowań, tym bardziej, że w innej analogicznej sytuacji Prokuratura zachowała się zgoła odmiennie, a mamy tutaj na myśli sytuację związaną z mailami przesłanymi do żydowskiego przedsiębiorcy: "Interes ten prowadzi typowy Gruby Żyd z wielką głową"; "Przestrzegam was przed tą firmą. To są typowi rasowi Żydzi"; "On gra nie fair, bo jest żydowskim ścierwem"/ za http://wiadomosci.gazeta.pl/.

Tę sytuację tak komentuje  poseł Barbara Bartuś, która swego czasu była przedstawicielką Sejmowej Komisji Praw Człowieka: Są środowiska, które potrafią dbać o swoje interesy. Uważam, że jeżeli ktoś jest Żydem, to nie należy tego piętnować i jeśli zdarzają się takie sytuacje to dobrze, że Prokurator Generalny interweniuje, ale z drugiej strony Polacy powinni być traktowani tak samo, gdyż odnoszę takie wrażenie, że nie ma równości wobec prawa. To Platforma doprowadziła do tego, jak usytuowana jest prokuratura w dzisiejszym prawie do tego, że parlamentarzyści i cały rząd na takie działania nie mają wpływu. Z drugiej strony spotkanie Prokuratora Generalnego z szefem prokuratury pokazuje, że PO zostawiła sobie możliwość wpływania na prokuraturę, a tylko udaje, że tego nie robi.

Jeżeli prokurator Bernadeta Jarosz-Zaczyńska nie widzi niczego złego w sms-ach wysyłanych przez samorządowca, który grozi, ubliża, łaja i zastrasza, to przecież daje jasny i czytelny sygnał, że takie postępowanie nie jest łamaniem prawa, trudno więc się dziwić, że w następstwie jakiś obywatel nie skorzysta z tego rozwiązania. Prokuratura zalegalizowała opisane działania, a dopiero w przypadku gdy tego typu występki dotkną  środowisk żydowskich  następuje wrzawa, wielkie  larum, szukanie winnych.

Odnosimy wrażenie jakby w Polsce obowiązywało inne prawo dla środowisk żydowskich i inne dla Polaków, jakby były dwa kodeksy karne, bardzo prosimy, aby nam Pan Prokurator - lub służby Panu podległe - wyjaśniły tę sytuację.

Prokurator Bernadeta Jarosz-Zaczyńska w naszej ocenie wykazała się szczególnym niechlujstwem i zaniedbaniem obowiązków, prokuratora pokazała akceptację do łajdackich występków i jest to wersja łagodnej oceny, choć nasuwają się też inne wnioski.

Z naszych informacji i dokumentów wynika, że takich uchybień pani prokurator nie dopuściła się po raz pierwszy. Nie może być zgody na to, by godność przestępców była nad godnością uczciwych obywateli. Należy również rozważyć czy takie różnicowanie obywateli nie zakłóci i tak trudnych relacji polsko-żydowskich, nie trudno przewidzieć jak to zostanie odebrane przez osoby z określonych kręgów. 

Akceptacja dla kryminalnych zachowań polityków niższego szczebla ma opłakane skutki, na które nie trzeba było długo czekać, przykład sprzed kilku dni opublikowany przez redakcję „Kuriera Pienińskiego”: Recydywa - Sekretarz UMIG Szczawnica Tomasz Hurkała znowu grozi, tym razem byłemu radnemu -  http://www.kurierpieninski.pl/aktualnosci.html  

Jeśli pozwala się samorządowcom na takie działania, nie wyciągając konsekwencji, to trudno potem się dziwić, że są one ponawiane i kontynuowane, i że korzystają z tych rozwiązań po raz kolejny.

Oczekujemy rzetelnego prowadzenia tej sprawy, zgodnie z kodeksem karnym, tak jak jest to prowadzone w przypadku środowisk żydowskich. W przypadku  przedsiębiorcy pochodzenia żydowskiego wykazał się Pan niebywałą aktywnością, w związku z tym oczekujemy, że w tej sytuacji zachowa się  Pan w sposób analogiczny, tak jak każdy uczciwy, bezstronny Prokurator Generalny.

Przykład Szczawnicki jest o wiele poważniejszy i groźniejszy, ma o wiele większe konsekwencje jeżeli przeanalizujemy kto i do kogo wysyła te wiadomości, włączając w to ich treść.  Mamy nadzieję, że na rzetelne postępowanie przed wymiarem sprawiedliwości mogą poza środowiskami żydowskimi liczyć również Polacy. Jak wiemy, prokurator jest obowiązany postępować zgodnie ze ślubowaniem, w służbie i poza służbą strzec powagi sprawowanego urzędu i unikać wszystkiego, co mogłoby przynieść ujmę godności prokuratora lub osłabiać zaufanie do jego bezstronności. Rak jaki trawi Prokuraturę Nowotarską jest  ogólnie znany, mamy na myśli np. publikacje „Tygodnika Podhalańskiego” i materiał filmowy stacji TVN: Sąd w Nowym Targu stał się polem do popisu nieformalnego "dream teamu", wzajemnie wspierających się sędzi i adwokata; Rzekomo, gdy sprawą zajmuje się duet, to niemal na pewno wyrok będzie korzystny dla adwokata. http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju

Chcemy podkreślić, że krytyczna ocena tego typu zachowań to  nie jest nasz subiektywny punkt widzenia i pragniemy przytoczyć opinie osób trzecich, niezwiązanych z tą sprawą w sposób emocjonalny.

Eurodeputowany Zbigniew Ziobro w komentarzu odnośnie odmowy wszczęcia dochodzenia przez Prokuraturę Rejonową w Nowym Targu w sprawie gróźb karalnych kierowanych przez Tomasza Hurkałę pod adresem dziennikarza:

 „Jest to smutny obraz prokuratury, która często kieruje się interesem statystycznym umarzając w ten sposób wiele zasadnych zawiadomień ze strony obywateli, a później mówi, że sprawę załatwiła, a jeżeli jest dobra "załatwialność’' spraw w danej prokuraturze, to znaczy, że ta prokuratura jest efektywna, bo odmawia. Najlepiej zlikwidować prokuraturę, to wtedy będzie w 100% efektywna, albo można wszystkie sprawy w ten sposób kończyć, można je załatwić nawet w ciągu jednego dnia. Rodzi się oczywiście podejrzenie, że ktoś z zainteresowanych, poprzez polityków, mógł mieć wpływ na taką decyzję, ale ja nie chcę tutaj spekulować, natomiast uważam, że zażalenie jest jak najbardziej zasadne”. Jakże adekwatne wydaja się także słowa Jarosława Gowina: „niezależność (prokuratury / red.) nie może być rozciągana do granic patologii, jaką bywa zamiatanie pod dywan rażących błędów, a nawet naruszeń prawa […].”

Na temat SMS-ów wysyłanych dziennikarzowi przez sekretarza miasta Szczawnicy Tomasza Hurkałę i reakcji prokuratury zabrali głos lokalni politycy samorządowcy i prawnicy. Poniżej prezentujemy fragmenty ich wypowiedzi: 

Senator Stanisław Kogut - Zastraszanie to forma karalna, takie zachowanie świadczy nie tylko o bardzo niskiej klasie urzędnika, ale i całego urzędu. W tym przypadku to jest prawdziwy skandal. Nie może być mowy o bezkarności. Pójdzie to prosto pod nadzór Prokuratury Generalnej.

Poseł Wiesław Janczyk - Istnieje odpowiedzialność za czyny. Władzy nie można tylko przytakiwać, bo jest to droga donikąd. To jest droga do psucia państwa. A psucie państwa może trwać w nieskończoność...

Poseł Andrzej Romanek - Taki SMS może wywołać wrażenie tłumienia krytyki życia publicznego, a tego w państwie demokratycznym absolutnie być nie może.

Poseł Andrzej Czerwiński  - Jeśli ktoś rzeczywiście mówi, że „ja ci pokażę, bo coś mówisz o mnie”, to zastanowiłbym się jednak czy aby na pewno jest na właściwym miejscu.

Radny Województwa Małopolskiego Grzegorz Biedroń -  Niedobre świadectwo dla władzy, którą ten Pan reprezentuje. Trzeba tej władzy lokalnej patrzeć na ręce.

Wicestarosta Nowosądecki Mieczysław Kiełbasa - Groźby karalne podlegają pod konkretny paragraf, to tym bardziej szokujące, że dotyczy pracownika samorządowego – jest to nieetyczne i niemoralne.

Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek  - Ja sobie nie mogę takiej sytuacji wyobrazić.  Język jest w mojej ocenie niedopuszczalny, jeśli chodzi o kontakt z przedstawicielem prasy.

Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego - Mieczysław Uryga - taki styl dialogu nie jest dopuszczalny.

Szczawnicki adwokat dr Paweł Bała - Oceniam, że postanowienie w tym kształcie może stanowić naruszenie przepisów postępowania, bowiem podstawę postanowienia może stanowić jedynie całokształt okoliczności ujawnionych w postępowaniu, mających znaczenie dla rozstrzygnięcia. Wydaje się, że nie sposób przedmiotowych wiadomości sms nie traktować jako tłumiących krytykę prasową. Treść publikacji zamieszczonych przez pokrzywdzonego przesądza, iż była to krytyka publikowana w społecznie uzasadnionym interesie, bowiem obnażała nieprawidłowości w funkcjonowaniu Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.

Na koniec pragniemy przytoczyć słowa Wicestarosty Nowotarskiego Macieja Jachymiaka, na  temat Prokuratury Nowotarskiej: "Polska nie jest państwem prawa. Ja wiem coś na ten temat. Ja parę zawiadomień o przestępstwie złożyłem, m.in. na temat gigantycznego złodziejstwa, które miało miejsce w Nowym Targu. Prokuratura potrafi umorzyć poważne postępowania, bez wysłuchania świadków, jeszcze mnie - jako zawiadamiającego - w ogóle o tym nie powiadamia. Ja nawet nie wiem, że postępowanie jest umorzone."

Panie Prokuratorze Generalny, stanowisko Prokuratury Nowotarskiej kompromituje nasze państwo na arenie międzynarodowej. Pierwszy kanał polityczny ukraińskiej telewizji tę sytuację skomentował jednoznacznie „W Polsce rządzą ci sami bandyci, co kiedyś”. Nie widzimy innego rozwiązania jak odwołanie się do opinii międzynarodowej  i taką kampanię zamierzamy  rozpocząć jeśli ta sprawa nie przestanie być zamiatana pod dywan.

Przykład Szczawnickiego samorządowca Tomasza Hurkały stawia Polskę na równi z krajami totalitarnymi, gdzie pozbawieni zasad moralnych watażkowie sprawują władzę. W związku z tym Polska nie ma i nie będzie miała moralnego prawa, aby pouczać Aleksandra Łukaszenkę czy prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowicza, w jaki sposób mają traktować opozycję, dziennikarzy, ponieważ standardów europejskich sami nie wypełniamy. Panie Prokuratorze Generalny, proszę przemyśleć, jaki obraz Polski kreują podlegli prokuratorzy i wyciągnąć konsekwencje służbowe wobec osób, które dopuściły się uchybień w tej bulwersującej sprawie.
                                                                                                     Z poważaniem
                                                                                                 Redaktor naczelny
                                                                                                     Jacek Pisecki

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

 
~wangjuan
05-03-2016 / 09:03
0305wangjuan www.storecoachoutlet.us.com www.jeanstruereligion.in.net www.wholesale-nbajerseys.com www.coach-factoryoutlets.us.com www.handbagsdesigner.us.com www.burberryoutlet-sale.us.com www.ralphlaurenpoloshirts.org.uk www.outletlongchamp.in.net www.ralphlauren-outletuk.co.uk www.ferragamooutletstore.net www.tiffanyandcos.in.net www.coach-onlineoutlet.us.com www.mulberryhandbagssale.co.uk www.polo-ralphlauren.com.co www.oakley-sunglasseswholesale.us.com www.ralph-laurenoutlet.in.net www.handbagslongchamp.us.com www.wholesaleoakleysunglassess.us.com www.clearancefitflopssale.com www.burberryoutletstores.in.net www.cheapreplicawatches.net www.wholesale-oakleysunglasses.us.com www.chanel-handbagsoutlet.us.com www.ralphlaurenoutlet.org.uk www.truereligionjeansoutlet.co.uk www.swarovskicrystal.in.net www.babylissflatiron.us.com www.outletchanel.us.com www.toryburchoutletstore.in.net www.oakleysunglassessdiscount.us.com www.poloralph-lauren.in.net www.michael-korsoutlet.me.uk www.rolexoutlet.us.com www.coachhandbagsclearance.us.com www.oakleysunglassesswholesale.us.com www.michaelkors-outlet.me.uk www.oakleysunglassescanada.ca www.swarovskicrystals.com.co www.oakleysunglassess-outlet.us.com www.coachoutletclearance.us.com www.hollisterclothing.cn.com www.ferragamo.me.uk www.michael-korsfactoryoutlet.us.com www.katespadehandbags.co.uk www.fitflopssale.co.uk www.toryburchshoes.in.net www.louisvuitton-handbags.me.uk www.outletraybansunglasses.us.com www.cheapoakleysunglassesss.us.com www.oakley-sunglasses.me.uk www.oakleysunglasses-cheap.us.com www.replicawatches-forsale.us.com www.ralphlauren-polo.org.uk www.longchamp-handbags.com.co www.coachoutletonline-factory.us.com www.fitflopssale.in.net www.coachoutletfactory-store.us.com www.ray-bansunglassessale.us.com www.rolexwatchesforsale.in.net www.beats-bydre.org.uk www.hollisteruk.org.uk www.ferragamoshoes.org.uk www.lululemonoutlet.org.uk www.outlettoryburch.in.net www.tiffany-jewelry.com.co www.tomsshoes.me.uk www.coachoutlethandbags.us.com www.toryburchoutlet-online.us.com www.replicahandbagsoutlet.us.com www.mulberrysale.co.uk www.fitflopsoutletsale.com www.hollistershirts.org.uk www.outletlululemon.in.net www.salvatore-ferragamo.in.net www.bottega-venetaoutlet.net www.katespade.org.uk www.ralphlaurenpolo.us.com www.coachoutletonline-stores.us.com www.discount-raybansunglasses.us.com www.beatsbydre.me.uk www.poloralph-lauren.us.com www.michael-korshandbags.co.uk www.ralphlaurenpolo.com.co www.mulberry-handbagsoutlet.org.uk www.ralphlauren-polo.in.net www.ghdhairstraighteners.org.uk www.cheapoakley-sunglasses.us.com www.coachoutletstoreclearance.us.com www.hollisterclothingstore.in.net www.ralphlauren-uk.org.uk www.rayban--sunglasses.me.uk www.toryburchhandbags.in.net www.rolexwatchesoutlet.us.com www.outletmulberry.org.uk www.lululemonoutletonline.us.com www.michael-korsoutlet.org.uk www.fitflopsshoes.org.uk www.mulberry-handbags.co.uk www.handbagschanel.us.com www.tiffanyoutlet.in.net www.katespadeuk.org.uk www.tiffanyand-co.in.net www.truereligionjeans.org.uk www.truereligion.org.uk www.truereligionjeanssale.in.net www.ferragamo-shoes.us.com www.rolexwatchesforsale.me.uk www.omegawatches.me.uk www.ferragamoshoes.com.co www.canadaoakleysunglasses.com www.louisvuitton-handbags.org.uk www.truereligion-sale.in.net www.montblancpenss.us.com www.outlettruereligion.in.net www.raybansunglasses-online.us.com www.tiffanyjewellery.org.uk www.cheapiphonecases.in.net www.celine-outlet.us.com www.truereligionoutlet.org.uk www.fitflopsshoes.in.net www.burberryoutlet-store.in.net www.oakley-sunglasses.org.uk www.sunglassesrayban.org.uk www.fitflopssaleclearance.in.net www.tiffanyandco.me.uk www.jewelrytiffany.in.net www.poloralph-lauren.org.uk www.mulberry-bags.co.uk
~201631linb
02-03-2016 / 09:34
" rel="nofollow">www.fitflop.in.net">fitflop clearance " rel="nofollow">www.nikeairhuarache.org.uk">nike huarache " rel="nofollow">www.jordanshoes.us.com">jordan shoes 2015 " rel="nofollow">www.cheapnfljerseys.org">cheap nfl jerseys " rel="nofollow">www.raybansun-glasses.us.com">ray ban sunglasses " rel="nofollow">www.michaelkorswallet.net">michael kors wallet sale " rel="nofollow">www.cheap-jordanshoes.us.com">cheap jordan shoes " rel="nofollow">www.cheapjordan-shoes.us.com">cheap jordans " rel="nofollow">www.rolexwatches.in.net">rolex watches for sale " rel="nofollow">www.hermesbags.co.uk">hermes outlet " rel="nofollow">www.nbajerseyswholesale.us.com">nba jerseys " rel="nofollow">www.pradahandbagsoutlet.co.uk">prada outlet " rel="nofollow">www.michaelkorsoutlets.org.uk">michael kors uk " rel="nofollow">www.michaelkorswholesale.us.com">michael kors handbags wholesale " rel="nofollow">www.truereligionjeanscanada.com">true religion canada " rel="nofollow">www.ralphlaurenoutlet.in.net">ralph lauren outlet " rel="nofollow">www.ralphlaurenoutlet.in.net">ralph lauren polo " rel="nofollow">www.cheapsoccerjersey.net">soccer jerseys " rel="nofollow">www.swarovski-outlet.co.uk">swarovski crystal " rel="nofollow">www.mbtshoesoutlet.us.com">mbt shoes " rel="nofollow">www.michaelkorshandbagsclearances.us.com">michael kors handbags " rel="nofollow">www.mcm.in.net">mcm outlet " rel="nofollow">www.nikeairmaxshoess.co.uk">air max 90 " rel="nofollow">www.rolexwatches-uk.co.uk">rolex uk " rel="nofollow">www.coachoutletstores.com.co">coach outlet " rel="nofollow">www.poloralphlaurenshirts.us.com">ralph lauren shirts " rel="nofollow">www.nfljerseys-wholesale.us.com">nfl jerseys wholesale " rel="nofollow">mulberryoutlet.outlet-store.co.uk">mulberry outlet " rel="nofollow">www.michaelkorsusa.us">michael kors outlet " rel="nofollow">www.michaelkorsfactory-outlet.us.com">michael kors factory store " rel="nofollow">www.michaelkorsfactoryoutlet.us.org">michael kors outlet " rel="nofollow">www.toms.us.com">toms outlet " rel="nofollow">www.michaelkorsoutlets.org.uk">michael kors outlet " rel="nofollow">www.michaelkorsoutletusa.net">michael kors outlet " rel="nofollow">www.lacostepoloshirts.cc">lacoste polo shirts " rel="nofollow">www.cheap-jordanshoes.us.com">cheap jordans " rel="nofollow">www.michaelkorsusa.us">michael kors handbags " rel="nofollow">www.jordan-shoes.us.com">cheap jordans " rel="nofollow">www.truereligionjean.in.net">true religion outlet " rel="nofollow">www.tomsoutlet-stores.com">toms outlet store " rel="nofollow">www.tiffany-outlet.us.com">tiffany and co " rel="nofollow">www.jordan-shoes.us.com">jordan shoes " rel="nofollow">www.michaelkorssale.in.net">michael kors outlet sale " rel="nofollow">www.mbtshoesoutlet.us.com">mbt shoes outlet " rel="nofollow">www.tiffanyjewelleryoutlets.co.uk">tiffany outlet " rel="nofollow">www.michaelkorsoutlet-store.us.com">michael kors outlet " rel="nofollow">www.calvinklein.in.net">calvin klein outlet " rel="nofollow">www.truereligionjean.in.net">true religion jeans " rel="nofollow">michaelkors.outletonlinestores.us.com">michael kors outlet online " rel="nofollow">www.michaelkorswallet.net">michael kors wallet " rel="nofollow">www.louisvuittonhandbags.org.uk">louis vuitton handbags " rel="nofollow">www.cheapmlbjerseys.us.com">mlb jerseys " rel="nofollow">www.michaelkors-outlets.us.com">michael kors outlet " rel="nofollow">www.herveleger.us.com">herve leger dresses " rel="nofollow">www.michaelkorsbags.uk">michael kors uk " rel="nofollow">www.tiffanyjewelleryoutlets.co.uk">tiffany jewellery " rel="nofollow">www.ralphlaurenpolo.it">ralph lauren,polo ralph lauren,ralph lauren outlet,ralph lauren italia,ralph lauren sito ufficiale " rel="nofollow">www.coachoutletstore.com.co">coach outlet " rel="nofollow">www.cheap-nfljersey.us.com">cheap nfl jerseys " rel="nofollow">www.hermesbirkin.org">hermes birkin bag " rel="nofollow">www.cheapmlbjerseys.net">cheap mlb jerseys " rel="nofollow">www.adidasoutletstore.us.com">adidas outlet " rel="nofollow">www.swarovskicrystal.me.uk">swarovski outlet " rel="nofollow">www.calvinklein.in.net">calvin klein underwear " rel="nofollow">www.nbajerseyswholesale.us.com">cheap nba jerseys " rel="nofollow">www.michaelkorsoutletonline.in.net">michael kors outlet online " rel="nofollow">www.truereligionoutletstore.us.com">true religion outlet " rel="nofollow">www.pradahandbagsoutlet.co.uk">prada handbags " rel="nofollow">www.nhljerseyswholesale.us.com">nhl jerseys " rel="nofollow">www.pandora.eu.com">pandora outlet " rel="nofollow">www.air-jordanshoes.us.com">air jordan shoes " rel="nofollow">www.michaelkorsoutletonlinestores.us.com">michael kors outlet " rel="nofollow">www.hermesbelts.us">hermes belt for sale " rel="nofollow">www.nike-airhuarache.co.uk">nike air huarache " rel="nofollow">www.kobebryantshoes.in.net">kobe shoes " rel="nofollow">www.hermesbelts.us">hermes belt " rel="nofollow">www.ray-bansunglasses.eu.com">ray-ban sunglasses " rel="nofollow">www.beatsbydrdre-headphones.us.com">beats by dre " rel="nofollow">www.soccerjerseys.us.com">soccer jerseys wholesale " rel="nofollow">michaelkors.outletonlinestores.us.com">michael kors outlet " rel="nofollow">www.michaelkorsoutletcanada.in.net">michael kors canada " rel="nofollow">www.lebronjamesshoes.in.net">lebron shoes " rel="nofollow">mulberryoutlet.outlet-store.co.uk">mulberry uk " rel="nofollow">www.louisvuitton.in.net">louis vuitton handbags " rel="nofollow">www.soccerjerseys.us.com">soccer jerseys " rel="nofollow">www.futbol-baratas.com">camisetas futbol baratas " rel="nofollow">www.cheapmichaelkorshandbag.in.net">cheap michael kors handbags " rel="nofollow">www.discountmichaelkorshandbags.in.net">discount michael kors handbags " rel="nofollow">www.adidaswings.in.net">adidas wings shoes " rel="nofollow">www.oakleysunglassess-outlet.us.com">oakley sunglasses " rel="nofollow">www.michaelkorsoutlet.org.uk">michael kors outlet " rel="nofollow">www.michaelkors-outlets.us.com">michael kors outlet online " rel="nofollow">www.michaelkorsfactory-outlet.us.com">michael kors factory outlet " rel="nofollow">www.nikerosherunwomen.co.uk">nike roshe run " rel="nofollow">www.louisvuittonus.us.com">louis vuitton outlet " rel="nofollow">www.ralphlaurenpolo.it">ralph lauren " rel="nofollow">www.hermesbirkin.org">hermes birkin " rel="nofollow">www.kobeshoes.us">kobe shoes " rel="nofollow">www.truereligionjeanscanada.com">true religion jeans " rel="nofollow">www.cheapjordan-shoes.us.com">cheap jordan shoes " rel="nofollow">www.kobeshoes.us">kobe bryants shoes " rel="nofollow">www.tiffany-outlet.us.com">tiffany outlet " rel="nofollow">www.raybansunglass.us.com">ray ban outlet " rel="nofollow">www.cheapmichaelkorshandbag.in.net">michael kors handbags " rel="nofollow">www.truereligionjeansoutlets.us.com">true religion jeans " rel="nofollow">www.hermesbags.co.uk">hermes bags " rel="nofollow">www.christianlouboutinonline.us.com">christian louboutin online " rel="nofollow">www.michaelkorsoutletonlinestores.us.com">michael kors outlet online " rel="nofollow">www.michaelkorsoutletclearance.us.com">michael kors outlet clearance " rel="nofollow">www.thomassabos.co.uk">thomas sabo uk " rel="nofollow">www.discountmichaelkorshandbags.in.net">michael kors handbags " rel="nofollow">www.fitflop.in.net">fitflop sale " rel="nofollow">www.michaelkorshandbags.in.net">michael kors outlet " rel="nofollow">www.cheapfootballshirt.org.uk">football shirts " rel="nofollow">www.michaelkorsoutlet-store.us.com">michael kors outlet store " rel="nofollow">www.louisvuittonbag.us.com">louis vuitton bags cheap " rel="nofollow">www.michaelkorsonlinesale.us.com">michael kors online outlet " rel="nofollow">www.cheapnfljerseys.org">nfl jerseys " rel="nofollow">www.asicsisrael.com">asics,asics israel,asics shoes,asics running shoes,asics israel,asics gel,asics running,asics gel nimbus,asics gel kayano " rel="nofollow">www.michaelkorsbags.uk">michael kors bags " rel="nofollow">www.michaelkorsoutlet.org.uk">michael kors uk outlet " rel="nofollow">www.mulberryoutlet.com.co">mulberry outlet store " rel="nofollow">www.swarovski.in.net">swarovski crystal " rel="nofollow">www.tomsoutlet-stores.com">toms outlet " rel="nofollow">www.louisvuittonoutlet.in.net">louis vuitton outlet store " rel="nofollow">www.nhljerseyswholesale.us.com">cheap nhl jerseys " rel="nofollow">www.basketballshoes.us.com">basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes " rel="nofollow">www.airmax2015.in.net">air max 2015 " rel="nofollow">www.cheap-snapbacks.us.com">cheap snapbacks " rel="nofollow">www.raybansunglass.us.com">ray ban sunglasses " rel="nofollow">michaelkors.outletstoreonline.us.com">michael kors outlet online " rel="nofollow">www.nikeairhuarache.org.uk">nike air huarache " rel="nofollow">www.michaelkorsfactoryoutlets.in.net">michael kors factory outlet " rel="nofollow">www.michaelkorsoutletclearance.us.com">michael kors outlet " rel="nofollow">www.pandorajewelryoutlet.us.com">pandora jewelry " rel="nofollow">www.airforce1.us.com">nike air force 1 " rel="nofollow">www.oakleysunglassess-outlet.us.com">cheap oakley sunglasses " rel="nofollow">www.truereligionjeansoutlet.com">true religion jeans " rel="nofollow">www.michaelkorshandbagsoutletstore.us.com">michael kors handbags " rel="nofollow">www.michaelkorsfactoryoutlets.in.net">michael kors outlet " rel="nofollow">www.michaelkorsonlinesale.us.com">michael kors online " rel="nofollow">www.christianlouboutinoutlet.me.uk">christian louboutin uk " rel="nofollow">www.louisvuitton.in.net">louis vuitton outlet " rel="nofollow">www.michaelkorshandbagsclearances.us.com">michael kors handbags clearance " rel="nofollow">www.juicycoutureoutlet.net">juicy couture outlet " rel="nofollow">www.michaelkorssale.in.net">michael kors sale " rel="nofollow">www.raybansunglassesonline.us.com">cheap ray ban sunglasses " rel="nofollow">www.pradashoes.us">prada shoes " rel="nofollow">www.christianlouboutinonline.us.com">christian louboutin outlet " rel="nofollow">www.mcm.in.net">mcm backpack " rel="nofollow">www.michaelkorswholesale.us.com">michael kors wholesale " rel="nofollow">www.truereligionoutletstore.us.com">true religion jeans " rel="nofollow">www.lebronjames.us.com">lebron shoes " rel="nofollow">www.michaelkorsoutletcanada.in.net">michael kors outlet " rel="nofollow">www.rolexwatches-uk.co.uk">rolex watches " rel="nofollow">www.raybansunglassesonline.us.com">ray ban sunglasses " rel="nofollow">www.michaelkorshandbags.in.net">michael kors handbags " rel="nofollow">www.linksoflondons.co.uk">links of london jewellery " rel="nofollow">www.louisvuittonbag.us.com">louis vuitton bags " rel="nofollow">www.louisvuittonhandbags.org.uk">louis vuitton handbags outlet " rel="nofollow">www.michaelkorsoutletonlinstore.us.com">michael kors outlet online " rel="nofollow">www.airmax2015.in.net">nike air max " rel="nofollow">www.louisvuittonhandbag.us">louis vuitton handbags " rel="nofollow">www.longchampoutlet.name">longchamp handbags " rel="nofollow">www.pandora.eu.com">pandora jewelry " rel="nofollow">www.toms.us.com">toms shoes " rel="nofollow">www.lacostepoloshirts.cc">lacoste shirts " rel="nofollow">www.lebronjames.us.com">lebron james shoes " rel="nofollow">www.michaelkorsoutletonlinstore.us.com">michael kors outlet " rel="nofollow">www.louisvuittonhandbagsoutlet.co.uk">louis vuitton bags " rel="nofollow">www.swarovskicrystal.us.com">swarovski crystal " rel="nofollow">www.air-jordanshoes.us.com">air jordan shoes for sale " rel="nofollow">www.longchamphandbag.us.com">longchamp handbags " rel="nofollow">www.michaelkorsoutletusa.net">michael kors outlet online " rel="nofollow">www.cheap-nfljersey.us.com">cheap nfl jersey " rel="nofollow">www.ray-bansunglasses.eu.com">ray ban sunglasses " rel="nofollow">www.michaelkorsclearance.in.net">michael kors clearance " rel="nofollow">www.raybansunglass.com.au">ray-ban sunglasses " rel="nofollow">www.louisvuittonoutletstore.name">louis vuitton outlet store " rel="nofollow">www.pandorajewelryoutlet.us.com">pandora outlet " rel="nofollow">www.mulberryoutlet.com.co">mulberry outlet " rel="nofollow">www.juicycoutureoutlet.net">juicy couture tracksuit " rel="nofollow">www.timberlandboots.name">timberland shoes " rel="nofollow">www.nikerosherunwomen.co.uk">nike roshe " rel="nofollow">www.swarovski.in.net">swarovski jewelry " rel="nofollow">www.michaelkorsfactoryoutlet.us.org">michael kors factory outlet " rel="nofollow">www.swarovskicrystal.us.com">swarovski outlet " rel="nofollow">www.rolexwatches.in.net">rolex watches " rel="nofollow">www.hermesoutletstore.us.com">hermes outlet store " rel="nofollow">www.louisvuittonhandbag.us">louis vuitton handbags outlet " rel="nofollow">www.timberlandboots.name">timberland boots " rel="nofollow">www.coachoutletcanada.com.co">coach outlet online " rel="nofollow">www.swarovskicrystal.me.uk">swarovski crystal " rel="nofollow">www.cheapmlbjerseys.net">mlb jerseys " rel="nofollow">www.louisvuittonoutletstore.name">louis vuitton outlet " rel="nofollow">www.louisvuittonoutlet.in.net">louis vuitton outlet " rel="nofollow">www.adidaswings.in.net">adidas wings " rel="nofollow">www.cheapmlbjerseys.us.com">cheap mlb jerseys " rel="nofollow">www.beats-headphones.in.net">beats headphones " rel="nofollow">www.adidasoutletstore.us.com">adidas outlet store " rel="nofollow">www.asicsisrael.com">asics " rel="nofollow">www.truereligionjeansoutlet.com">true religion outlet " rel="nofollow">www.christianlouboutinoutlet.me.uk">christian louboutin shoes " rel="nofollow">www.futbol-baratas.com">futbol baratas " rel="nofollow">www.pradashoes.us">prada sneakers " rel="nofollow">www.nikeairmaxshoess.co.uk">nike air max " rel="nofollow">www.michaelkorsclearance.in.net">michael kors handbags clearance " rel="nofollow">www.raybansunglass.com.au">ray ban sunglasses " rel="nofollow">www.coachoutletcanada.com.co">coach outlet canada " rel="nofollow">www.swarovski-outlet.co.uk">swarovski outlet " rel="nofollow">www.hermesoutletstore.us.com">hermes outlet " rel="nofollow">www.michaelkorshandbagsoutletstore.us.com">michael kors handbags outlet " rel="nofollow">www.pradaoutlet.us">prada outlet online " rel="nofollow">www.michaelkorshandbagsale.us.com">michael kors handbags sale " rel="nofollow">www.airforce1.us.com">air force 1 shoes " rel="nofollow">www.louisvuittonus.us.com">louis vuitton outlet online " rel="nofollow">www.longchampoutlet.name">longchamp outlet " rel="nofollow">www.longchamphandbag.us.com">longchamp handbags outlet " rel="nofollow">www.nike-airhuarache.co.uk">nike huarache " rel="nofollow">www.basketballshoes.us.com">basketball shoes " rel="nofollow">www.louisvuittonhandbagsoutlet.co.uk">louis vuitton handbags " rel="nofollow">www.lebronjamesshoes.in.net">lebron james shoes " rel="nofollow">www.nfljerseys-wholesale.us.com">nfl jersey wholesale " rel="nofollow">www.michaelkorshandbagsale.us.com">michael kors handbags " rel="nofollow">www.cheap-snapbacks.us.com">snapbacks wholesale " rel="nofollow">michaelkors.outletstoreonline.us.com">michael kors outlet store " rel="nofollow">www.cheapfootballshirt.org.uk">cheap football shirts " rel="nofollow">www.cheapsoccerjersey.net">cheap soccer jerseys " rel="nofollow">www.pradaoutlet.us">prada outlet " rel="nofollow">www.coachoutletstore.com.co">coach outlet store " rel="nofollow">www.michaelkorsoutletonline.in.net">michael kors outlet " rel="nofollow">www.truereligionjeansoutlets.us.com">true religion jeans outlet " rel="nofollow">www.coachoutletstores.com.co">coach outlet online " rel="nofollow">www.kobebryantshoes.in.net">kobe bryant shoes " rel="nofollow">www.beats-headphones.in.net">beats by dre " rel="nofollow">www.poloralphlaurenshirts.us.com">polo shirts " rel="nofollow">www.beatsbydrdre-headphones.us.com">beats by dr dre " rel="nofollow">www.thomassabos.co.uk">thomas sabo outlet " rel="nofollow">www.herveleger.us.com">herve leger outlet " rel="nofollow">www.jordanshoes.us.com">jordan shoes " rel="nofollow">www.linksoflondons.co.uk">links of london
~poznan
13-08-2014 / 23:32
Ten temar jest b.ważny dla mnie. Mogę udowodnić, są na to akta, iż przestępcy .są chronieni i ptzez policję i przez prokuraturęoto Jeśli chodzi o narkotyki to w poznaniu- dilerzy są chronieni!! To ofiary ich kradzieży i przestępstw ma problem-nie oni przeczyjcie-bo jesteście pierwsi co się o tym dowiedzą. Tu, w poznaniu, w relacji do inwalidy, urzędy,policja,prokuratura, stosują terror!! Jeszcze nie podaję nazwiska-także inwigilują telefon! zostałem pobity przez policję sądową poznań stare miasto. Ich działania, to kontynuacja działań - napaści na mnie, lata 2009-10, (kradzieże są do dziś) i doszczętnie okradziono mnie. S: 1ds 1138/10 ;1372/10 itd. Także podejmowano działania w celu z a m o r d o w a n i a. mnie: nie jest to, niestety, fantazja-patrz akta: ale ten aspekt, z uwagi na jego kryminalny charakter, nie opisuję. W aktach jednoznacznie opisane. Dlatego wnoszę, tylko taka terminologia, o podjęcie działań w sprawie; i jeszcze jedno:dowód osobisty pozostawiony na. Komisariacie policji (2010r.) został podrzucony do mieszkania! Odnośnie pobicia- to wie o tym prezes sądu rejonowego p-n stare miasto. Podjął pewne działania w sprawie. Można zatelefonować. Reasumując: Oskarżam policję, iż poprzez swych ludzi dokonują kradzierzy. Morderstwa (...) i pospolite. Narkotyki. I tworzenie organizacji przestępczych. Udowodnione! Z uwagi, iż zbyt dużo wiem,obecnie oskarżyli mnie o znieważenie funkcjonariuszy i 65 jakiś 141 z kodeksu wykroczeń. Komisariat marcinkowskiego 31 a s. Kr III ASM 5601-74/4175/14 tel. 61 84 12406 Oskarżenia w aktach.  Aby ukryć przestępstwa, policja fałszowała protokoły i zniszczyła zapisy 997. W - 2010 r.  Także w prokuraturze fałszowano protokoły! Ponadto: kradnie się pisma wysłane do trybunału w strasburgu oraz przerabia się! Pisma żę strasburga! Jest to naruszenie konwencji iż kraje nie będą stosowały przeszkód w wymianie pism z trybunałem! Te listy i dowody mi ukradziono- jak około 1,5m akt! Dlatego informuję o tym, jak realizuje się, konwencję w Polsce. I w jaki sposób, postępuje się w relacji do ofiar przestępstw.
~marek777
22-08-2013 / 10:00
*** www.marek777pl.tl >>>POLSKA fikcja trwania. POLSKA filozofia społeczna. "Konia NIE zrobić w konia ?! ( w prokuraturze, sądzie, na policji, w urzędzie ... a nawet w SEJMIE !!! i przez RZĄD !!!) to KAŻDY dzień stracony !! malarz - alpinista kominów elektrociepłowni Donald TUSK - a rzucił Obywatelom Rzeczpospolitej Polski groźbę i wyzwanie : cit. " ... NIE oddam Polski bez walki !! ..." patrz : www.youtube.com/watch?v=T7rrKNRuCas; www.youtube.com/watch?v=KO9jApqttXI ; >> TUSK-a realizuje Doktrynę APELU BERMANA z kwietnia 1945 roku > APEL do ŻYDÓW ... likwidacja biologiczna Polaków ...
~Również ofiara przestępstwa
27-07-2013 / 13:23
W Pleszewie mamy również Rejonowe Przedsiębiorstwo Prokuratorskie.
~Rademenes
23-07-2013 / 00:08
w tym kraju jest to normalne ze prokuratura to skupisko idiotów i przestępców sam jestem ich ofiarom prokuratora BartŁomieja Maniary z wodzisławia który na pewno nie robi niczego bezinteresownie prokuratura to jest chory organ
~marek777
22-07-2013 / 23:40
*** Prokuratury i prokuratorzy pod "przykrywką" Immunitetów mają za zadanie prowadzić działalność gospodarczą a NIE dochodzenie/dowodzenie prawdy materialnej ... SYMBOL GP oznaczać może tylko : Gospodarstwo Pomocnicze ... na czym ma to POLEGAĆ ?? aby się zabezpieczyć przed bezrobociem .... trzeba robić bałagan .... CELOWY i zaplanowany ze z góry powziętym zamiarem ... całość stanowi, ze jest to urzędowa PROWOKACJA dokonana przez funkcjonariuszy publicznych ... i stanowi zagrożenie dla bezwzględnego BEZPIECZEŃTSTWA Państwa i Jego OBYWATELI ... Naruszone są znamiona ustawowe przestępstwa ... PRZESTĘPCAMI są prokuratorzy ... każde jednak zawiadomienie zakończy się umorzeniem .... a złożone zaskarżenie uzyska w sądzie Postanowienie o umorzeniu ... jako, że czyn NIE jest zabroniony i NIE jest szkodliwy społecznie ... tak postanowi sędzia .... daje to obraz o przestępczości zorganizowanej funkcjonującej w strukturach państwowości i na żołdzie Rzeczpospolitej Polski ...