Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
21 września 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 05-03-2012

Pan Jacek Radoniewicz - Rzecznik Dyscyplinarny Prokuratora Generalnego RP - Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko prokurator Katarzynie Napora-Brodowy. 

    Zwracam się do Pana o zbadanie opisanej sprawy i wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko prokurator Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe Katarzynie Napora-Brodowy, która wykorzystuje urząd prokuratora do popełniania kolejnych przestępstw, na moją szkodę i pokrzywdzonych w aferze finansowej wywołanej przez przedstawicieli Getin Banku SA. Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1 Ds 73/12 i inne akta oraz dokumenty.

    Do niniejszego wniosku załączam zawiadomienie o przestępstwie popełnionym przez prokuratora Katarzynę Napora-Brodowy, która szydząc z przepisów prawa i marnotrawiąc środki publiczne, prowadziła mistyfikację dochodzenia przeciwko swojej osobie i innym zwyrodniałym funkcjonariuszom publicznym, którzy bezprawnie zadawali mojej mamie Michalinie Jączek ogromny ból, cierpienie psychiczne i silny stres, co doprowadziło ją do udaru mózgu i śmierci, to jest o przestępstwo z art. 231 §1 KK w związku z art. 156 §3 KK oraz art. 286 §1 KK w związku z art. 294 KK i art. 258 §1 KK oraz inne, z datą 3 marca 2012r., zaadresowane do Sądu Najwyższego w Warszawie i do Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach.

    Fakt powszechnie znany w Polsce to dramatyczny rozpad wymiaru sprawiedliwości a w szczególności głęboka jest zapaść i korupcja w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach, która nie daje żadnych możliwości pokrzywdzonym przez Getin Bank SA w ustaleniu prawdy i stanu faktycznego sprawy. Sądy i prokuratura w okręgu apelacji katowickiej straciły wiarygodność a część sędziów i prokuratorów to ignoranci prawa, pozbawieni kultury prawnej i odruchów ludzkich, którzy w sprawach prostych i oczywistych rażąco łamią prawo na szkodę pokrzywdzonych, nie ponosząc żadnej odpowiedzialności dyscyplinarnej ani karnej. Dowód: liczne i obszerne akta sprawy dotyczące pokrzywdzonych Michaliny i Jana Jączek znajdujące się w Prokuraturze Apelacyjnej w Katowicach i w podległych jej jednostkach, w  Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, w Sądzie Okręgowym w Katowicach i w Sądach Rejonowych w Katowicach.

    Podkreślić należy, że wielokrotnie zawiadamiałem Prokuratora Generalnego RP i Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego RP o przestępstwach popełnianych na moją szkodę przez prokuratorów popełniających czyny karalne na moją szkodę i pokrzywdzonych w aferze finansowej przez oszustów z Getin Banku SA. Na podstawie art. 35 § 1, § 2 i § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego składam wniosek o udzielenie mi odpowiedzi (bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty wpływu niniejszego pisma): Jakie działania podjął Pan, proszę o podanie daty, w kwestii złożonych przeze mnie kilkadziesiąt pism zaadresowanych do Prokuratora Generalnego RP i Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego RP?  
Dowód: obszerna dokumentacja dotycząca pokrzywdzonych Michaliny Jączek i Jana Jączek znajdująca się w Prokuraturze Generalnej RP i w podległych jej jednostkach.     

 Niniejszy wniosek wysyłam również do Najwyższych Przedstawicieli Państwa Polskiego, między innymi do: Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Premiera RP, Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Posłów na Sejm RP, Przedstawicieli Mediów, Organizacji Walczących o Podstawowe Prawa Człowieka i innych, z uprzejmą prośbą o zbadanie akt opisanej sprawy i zgodnie z treścią art. 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka podjęcie skutecznej interwencji w niniejszej sprawie.     

Biorąc pod uwagę powyższe fakty i okoliczności wniosek jest konieczny i w pełni zasadny.                                                         
Z poważaniem Jan Jączek

 Więcej:

CBŚ skorumpowane? Wniosek o odwołanie z funkcji Dyrektora Centralnego Biura Śledczego Adama Maruszczaka, który bezprawnie chroni przed odpowiedzialnością karną aferzystów z Getin Banku SA i skorumpowanych funkcjonariuszy publicznych
Getin Noble Bank nie opuści cię nawet po śmierci i doprowadzi do bankructwa. 
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prokuratora Prokuratury Generalnej RP Sławomira Górnickiego w ukrywaniu afery oszustwa klientów przez GETIN BANK SA.
Wniosek pokrzywdzonego do Posłów na Sejm RP o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej celem zbadania afery finansowej Getin Banku SA
List otwarty Jana Jączka pokrzywdzonego przez Leszka Czarneckiego, właściciela Getin Banku S.A. do Premiera Donalda Tuska - czy kolejny poszkodowany przez organa władzy ma zacząć głodówkę, czy spalić się pod budynkiem rządowym?
Zawiadomienie o przestępstwie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach w osobie Rafała Nagrodzkiego i reszty tej, nie tylko katowickiej sądowo-prokuratorskiej mafii ukrywających oszustwo Getin Banku S.A. i im podobnych
WNIOSEK do Posłów na Sejm RP w sprawie powołania Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania aferY finansowej wywołanej przez przedstawicieli Getin Banku S.A., na szkodę wielu klientów tego banku
Siła brudnych pieniędzy aferzystów z Getin Banku S.A. jest silniejsza od przepisów prawa i władzy Państwa Polskiego -APEL JANA JĄCZKA
Andrzej Seremet Prokurator Generalny - list otwarty dotyczy Getin Bank S.A. oraz bezczynności Prokuratora RP i podległych mu prokuratorów w sprawie brutalnego łamania praw człowieka przez funkcjonariuszy publicznych, na szkodę Michaliny Jączek.
Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka - zawiadomienie o oszustwach w Getin Banku S.A.
ZAPRASZAMY MEDIA na rozprawę Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie rażących zaniechań prokuratorów broniących oszustów z Getin Banku S.A., którzy przejęli miliony z majątków swych klientów.
Jak Czarnecki Leszek właściciel Getin Banku S.A. we współpracy z Domem Maklerskim IDM S.A. oszukuje klientów i manipuluje kursami akcji. 
Jak prokurator Mariola Musiał z Katowic chroni przed odpowiedzialnością karną oszustów z Getin Banku S.A.
List otwarty do sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Prokuratora Generalnego w sprawie doprowadzenia kilkuset klientów Getin Banku S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o znacznej wartości przez osoby działające w imieniu tego banku.

Polecamy sprawy tematyczne poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~marek777
06-08-2012 / 10:53
„Z A D U C H szmaba” wg działalności ministra Krzysztofa KWIATKOWSKI- ego. cd. do Rafała Krzyształowskiego ze Szczecinka – OFIARA koszalińskich szarlatanów Niepospolitych kryminalnych przestępców w T O G A C H. ***S A M O G W A Ł T - Anny W A L E N C I A K*** w dniu 18-07-2012r - sala Nr 3 Sądu Rejonowego w Koszalinie. **SSR A. Walenciak do spółki, w POROZUMIENIU z **PPR I. Paczkowska - Łabędź został poprzedzony w dniu 17-04-2012r i 27-04-2012r II Kp.787/11/AW Grą w DURNIA z Zygmuntem Cąkała – OFIARA przestępczości zorganizowanej na przesłankach kryminalno - politycznych w której TE pierwsze skrzypce „grał” wójt gminy ŚWIESZYNO mgr inż. Franciszek SZCZEPANIK** oraz jego wspólnik OSZUST do potęgi N-tej - S K R Z Y P E K**. Całość OPERACJI okradania Z. CĄKAŁY z hektarów, kredytów i awanturnictwa matactwem odsetek KONTROLOWAŁA koszalińska – zachodniopomorska mafijna ośmiornica koordynowana przez : Stanisława GAWŁOWSKIEGO – poseł Platformy Obywatelskiej. W dniu 18-07-2012r Sądowe SZAMBO PROCESOWE – kontynuuje tradycje koszalińskiej dziczy magistrów prawa uzbrojonych w IMMUNITETY „widzimisię” pozbawionych logiki rozumowania jako E R Z A T Z P R A WA z insynuacji urojeń własnych prokuratorów i sędziów – od ponad 12 lat. D O W Ó D : O F I A R A NAZISTOWSKIEJ ZBRODNI koszalińskich TOGOWCÓW podpartych M i n i s t e r s t w e m S P R A W I E D L I W O Ś C I w autoryzacji : RYDZAK & REWA & RESIAK z MS oraz Antonina S U W A Ł A od sędziego A. S E R E M E T PG. Robią WAŁA ciągłością tradycji ministerialnych DURNI z obecnego pryncypała – prof. J. G O W I N. Był Kalwas, Ziobro, Ćwiąkalski i Czuma – pośrednik Pana Boga. Zrobili własne interesy i … poszli dalej „usprawniać” RESORT S P R A W I E D L I W O Ś C I. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-07-2012r - Marek Krasnopolski – emerytowany oficer policji państwowej, ekspert kryminalistyki. Spełniający od roku 2000 Konstytucyjny Obywatelski Obowiązek Udzielania Obowiązku POMOCY OFIAROM PRZEMOCY w Rodzinie. W stanie NARUSZENIA ***Racji Stanu Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej *** sprowadzonych do poziomu rolki papieru toaletowego przez : ***SSR Anna W A L E N C I A K*** rozpoczęła GRĘ w Durnia ze swoją ofiarą. NIEPOCZYTALNOŚĆ umysłowa ? psychiczna choroba sędziego ?! czy polityczno - kryminalna działalność " GOSPODARCZA " koszalińskiej prokuratorsko-sędziowskiej dziczy magistrów prawa jak przystało na prywatny folwark pod szyldem Ministerstwa Sprawiedliwości wg wytycznych jakie A S Krzysztof K W I A T K O W S K I pozostawił po „USPRAWNIANIU” Ministerstwa SPRAWIEDLIWOŚCI - patrz dz. „FAKT” z dnia 16-10-2009r . WYTYCZNE : Udaremniać OFIAROM PRZEMOCY czynności procesowe. Zgodnie z zastosowaną koszalińską technologią sądową. SSR A. WALENCIAK rozpoczęła przewód sądowy „powtórką SZWINDLU” przez użycie „sprawdzonego” scenariusza sprawy VIII K. 945/03/KK SR K-lin, gdzie OFIARĘ napadu trójki pijanych bandytów : Jerzy Bylicki & Elżbieta Bartkowska vel Bylicka & Agnieszka KOZIOROWSKA – córka Elżbiety Bartkowskiej – konkubiny nałogowego alkoholika (ALK. 16/96 SR K-lin) z objawami schizofrenii maniakalnej -seksualnego zboczeńca (zoo i pedofil) – przerabiano na sprawcę napadu - M. KRASNOPOLSKI. Na wyżyny Niepoczytalności umysłowej w tamtym czasie WYSZEDŁ V Wydział Karny Odwoławczy (SO K-lin PREZES SSO J. SKIBICKI) pod przewodniczącym** felczer I. Jóźwiak. awansowany na - śledczego **UB-e, następnie awansowany* na SSO. Jego wspólnikami w procesowym SZWINDLU GRĄ w DURNIA byli : SSO A. Jaracz, M. Mazur, G. Polewiak, B. Lewandowski, R. Rzepecka - Gawrysiak i I N N I. SSR A.WALENCIAK tą samą metodą usiłowała przygotować swoją „procesową ślizgawkę” pod nieobecność prokuratora. Tak jak w sprawie VIII K. 945/03/KK SSR Katarzyna Krystowczyk udaremniała nagrywanie rozprawy. Tak też ślizgacz SSR A. WALENCIAK usiłowała poprowadzić przedmiotowy SZWINDEL procesowy bez rejestracji na taśmie audio – video. N I E wyraziła zgody na rejestracje przewodu sądowego przy udziale dziennikarza śledczego aferyprawa.eu. Zgodnie z oczekiwaniami SSR A. WALENCIAK przy udziale protokolanta sfałszowała protokół sądowy sprawy II K. 343/12/AW z dnia 18-07-2012r. Co sobie ubzdurała SSR A. Walenciak i jej wspólnicy : SSR J. Sroczyński & PPR T. BODO, SSR S. Wróbel, G. RUDY, M. Wiśniewska, K. Krystowczyk i cała reszta sędziowsko - prokuratorskiej przestępczej zgrai. Taki przebieg SZWINDLU jaki się odbył w dniu 18-07-2012r miał zapewnić wiarygodność wystawionej przez B. Bretner opinii psychiatrycznej. Stary oszust (wiadome od roku 2002) – Ofiara ponad 30-letniej Przemocy w Rodzinie – sprawca Jerzy BYLICKI - NA ZLECENIE SUPER DURNIA SSR T. KRZEMIANOWSKI - przerobiona przez lekarskiego matołka Barbara BRETNER na osobnika z zespołem paranoidalnym – Jedyny ŻYWICIEL RODZINY - Matka samotnie wychowująca dzieci – patrz operacja „TOYOTA”. SSR A. WALENCIAK dokonała SAMOGWAŁTU na samej SOBIE. Procesowo obnażyła się jako pospolity cwaniaczek. GÓWNIARZ z IMMUNITETEM, który w miejsce SZTUKI PRAWA i Jego zasad. Logiki rozumowania. Dochodzenia i dowodzenia prawdy materialnej. Racji Stanu Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski oraz zwykłej ludzkiej rzetelności i uczciwości U D O W O D N I Ł, że jest osobą bez honoru i godności. WALENCIAK J E S T osobnikiem B E Z T W A R Z Y. *PRAWDA * HONOR * WOLNOŚĆ * Pozostaję wierny przysiędze służyć Polsce, Narodowi i Ludziom Mimo przeciwnego wiatru kierunku NIE zmienię. KTO otarł się o śmierć NIE boi się żyć. Marek Krasnopolski.
~Ania
18-03-2012 / 19:05
To kolejne pismo Pana Jana...tu zadaje pytanie wymienionym togowcom: za kogo uważają osoby pokrzywdzone, piszące do nich rzetelne pisma z prośbą o ściganie przestępców? Broni się przestępców,aferzystów,oszustów ...kolejne pytanie: skoro broni się przestępców czy nie zachodzi tu przestępstwo ze strony tzw. "stróżów prawa"? Daję to pod rozsądek RDPG i wnioskuje kolejny raz o rzetelność bo tego was prawnicy chyba uczono? Jeśli nie to oddajcie dyplomy! Rodzino Pokrzywdzonych - musimy udowodnić naszą wierność prawu i ukazywać przekręty osób, które to zobligowane są przez Prawo do uczciwości!
~Analityk
12-03-2012 / 22:57
Popieram wniosek Jana Jączka o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec prokurator Katarzyny Napora - Brodowy.
~Edek2
12-03-2012 / 21:02
wez ją Jasiu do jakiegoś trujkącika to może bedzie PO twojej stronie.....
~Adam
11-03-2012 / 22:01
Swietny tekst, tak trzeba konskwentnie ujawniac z nazwiska przedstawicieli mafii wymiaru niesprawiedliwosci oraz z nimi walczyc. sam od lat borykam sie ze zbrodniarzami komunistycznymi kierujacymi policja, prokuraturą i sadami. Czas na protesty ! Dosc bezprawia ! Adam
~alonzzo
10-03-2012 / 19:48
Ja wiem jedno ! Kurw... w togach w pustych łbach się powywracało i tylko wieszanie jeszcze niezawisłych sędziów i prokuratorów moze coś zmienić w tym państwie bezprawia zwanym ogólnie burdelem. Na szafot z łachami i ich immunitetami. Powstańcie których gnębi smród nie pranych latami tóg.
~Ania
10-03-2012 / 18:01
Kochana Rodzino Pokrzywdzonych przez wymiary sprawiedliwości...jest nas coraz więcej w naszym kraju, musimy zmienić chory system niesprawiedliwości opanowany przez grupę togowców, całkowicie oderwanych od rzeczywistości i społeczeństwa. Zapraszamy na 31 marca 2012r na Kongres Protestu w Warszawie...do zobaczenia!
~gość
09-03-2012 / 18:59
togokiler- może coś wiesz o sędzi Maneckiej-Kurotaki z Katowic ?
~togokiler
06-03-2012 / 22:41
Pani prokurator Napora – Brodowy to etatowa „umarzaczka” postępowań przeciwko przestępcom w togach sędziowskich na terenie Katowic. Osobiście doświadczyłem bezczelności i zakłamania tej niby-prokurator. Niestety mafijne struktury tzw. „wymiaru” potrzebują takich karykatur a więc Pan rzecznik-figurant też nic nie zrobi. Panie Janie, smaruj Pan skargi i pisma poza granice naszego bandyckiego państwa, bo innej rady nie ma. Im więcej w świat pójdzie informacji o panoszącej się ponad prawem mafii todziarzy w naszym państwie, tym większe prawdopodobieństwo, że zostanie na Polsce wymuszone poszanowanie praw jej Obywateli. Pozdrawim i życzę powodzenia.
~hanka
06-03-2012 / 19:27
Bulwersuje fakt, że prokurator z Katowic Katarzyna Napora-Brodowy zachowuje się , jakby czuła się właścicielką niewolników. Posiadając immunitet może łamać prawo i gwizdać na wszystkie kodeksy. Kodeksy są dla maluczkich , "togowcy" są ponad prawem. Dlatego jak najszybciej tym przestępcom w togach należy odbierać immunitety, zlustrować i posadzić na ławie oskarżonych. Dość bezprawia w sądach i prokuraturach !