Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
25 września 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Pan Cogito i wybór Prokuratora Generalnego

Od wtorku do czwartku /5-7 stycznia 2010 r./ Krajowa Rada Sądownictwa przesłuchuje kandydatów na Prokuratora Generalnego.

Właśnie powstaje na naszych oczach - pobłogosławiona przez Sejm - nowa korporacja, tym razem prokuratorów.

O tym, jak będzie działać Prokuratura pod rządami nowej Ustawy decydować będą przede wszystkim inni prokuratorzy. Kontrola parlamentarna i społeczna nad środowiskiem prokuratorskim będzie iluzoryczna.

Kompetencje organów Prokuratury

Prześledźmy kompetencje organów Prokuratury, zgodnie z nowelizacją Ustawy o prokuraturze z dnia 9.10.2009 r.

Prokurator Generalny

· przedstawia co roku Prezesowi Rady Ministrów sprawozdanie z rocznej działalności Prokuratury,

· powołuje prokuratorów powszechnych i wojskowych jednostek prokuratury na wniosek Krajowej Rady Prokuratury,

· wnioskuje do Prezydenta o powołanie Zastępców Prokuratora Generalnego,

· wnioskuje do Prezydenta o odwołanie Zastępców Prokuratora Generalnego,

· powołuje prokuratorów apelacyjnych spośród prokuratorów po zasięgnięciu opinii zgromadzenia prokuratorów w prokuraturze apelacyjnej,

· powołuje prokuratorów okręgowych na wniosek właściwego prokuratora apelacyjnego po zasięgnięciu opinii zgromadzenia prokuratorów w prokuraturze apelacyjnej,

· w tym samym trybie powołuje prokuratorów rejonowych,

· może odwołać prokuratora apelacyjnego lub jego zastępców oraz /z urzędu lub na wniosek właściwego prokuratora apelacyjnego/ prokuratorów okręgowych i rejonowych lub ich zastępców, ale tylko po podjęciu przez Krajową Radę Prokuratury uchwały zezwalającej na odwołanie,

· obwieszcza w Dzienniku Urzędowym o wolnych stanowiskach prokuratorskich,

· może odwołać prokuratora jednostki prokuratury, jeśli ten mimo dwukrotnego ukarania przez Sąd Dyscyplinarny popełnił przewinienie służbowe - po wysłuchaniu wyjaśnień prokuratora i po zasięgnięciu opinii zebrania prokuratorów Prokuratury Generalnej lub zgromadzenia prokuratorów w prokuraturze apelacyjnej.

Krajowa Rada Prokuratorów/w skład której wchodzą: Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny, przedstawiciel Prezydenta, 4 posłów, 2 senatorów, prokurator wybrany przez zebranie Naczelnej Prokuratury Wojskowej, prokurator wybrany przez zebranie prokuratorów IPN, 3 prokuratorów wybranych przez zebranie prokuratorów Prokuratury Generalnej, 11 prokuratorów wybranych przez zgromadzenia prokuratorów w prokuraturach apelacyjnych/ - m.in.:

· wybiera kandydata na Prokuratora Generalnego,

· występuje z wnioskiem do Prezydenta o odwołanie Prokuratora Generalnego, występuje do Sądu Dyscyplinarnego z wnioskiem o pociągniecie Prokuratora Generalnego do odpowiedzialności dyscyplinarnej,

· rozpatruje i ocenia kandydatury do pełnienia stanowisk prokuratorskich oraz przedkłada Prokuratorowi Generalnemu wnioski o ich powołanie,

· zajmuje stanowisko w sprawie odwołania podczas kadencji z pełnienia funkcji prokuratora apelacyjnego, okręgowego i rejonowego lub ich zastępców.

Zgromadzenia Prokuratorów w prokuraturach apelacyjnych/składają się z prokuratorów prokuratury apelacyjnej oraz delegatów prokuratur okręgowych i rejonowych działających na terenie apelacji/ - m.in.:

· wybierają przedstawicieli do Krajowej Rady Prokuratury,

· wybierają członków sądów dyscyplinarnych,

· wyrażają opinie o kandydatach na prokuratorów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych.

Prokurator Generalny ma pozornie duże kompetencje w zakresie powoływania i odwoływania prokuratorów funkcyjnych, ale może być w swoich działaniach blokowany zarówno przez Krajową Radę Prokuratorów, jak i Zgromadzenia Prokuratorów w prokuraturach apelacyjnych.

W przepisach o Prokuraturze bardzo istotne jest to, że żaden prokurator nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej, ani tymczasowo aresztowany bez zgody prokuratorskiego Sądu Dyscyplinarnego.

Nie można też w łatwy sposób zwolnić słabego merytorycznie lub stronniczego prokuratora, gdyż dla takiej decyzji kluczowe są orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego.

Czyli zarówno o nominacjach, jak i odwołaniach prokuratorów, w tym także na stanowiskach kierowniczych, decydują w praktyce prawie wyłącznie środowiska prokuratorskie.

Czy tak być musi?

Pisałam w tekście "Wymiar sprawiedliwości a obywatelski projekt konstytucji", że podstawowym polskim problemem jest całkowita bezkarność prokuratorów i sędziów. Nie muszą oni przestrzegać prawa procesowego, bo za błędy lub stronniczość w praktyce nie odpowiadają.

Nie ma w Polsce takiego "szeryfa", który byłby w stanie uporządkować zły stan organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Są w Polsce sędziowie i prokuratorzy niezawiśli, podlegający tylko ustawom, godnie sprawujący urząd - przestrzegający prawa, dający gwarancję bezstronności w stosunku do uczestników postępowania.

Zgoła inaczej przedstawia się sytuacja, gdy analizą objąć prokuraturę i wymiar sprawiedliwości w całości.

Środowisko prokuratorów i sędziów wymknęło się spod kontroli. Ministerstwo Sprawiedliwości, KRS oraz prezesi Sądów i szefowie prokuratur nie reagują na nadużycia, a często je aktywnie tuszują, a nawet - wydaje się - wcale nie tak rzadko w nich uczestniczą lub wręcz bezprawie organizują.

Trzeba wprowadzić inne zmiany, niż te, które zadekretowano w nowej Ustawie o prokuraturze.

1/ Prokurator Generalny i prokuratorzy funkcyjni winni być powoływani w drodze wyborów powszechnych.

2/ Należy wprowadzić procedurę impeachmentu sędziów i prokuratorów łamiących prawo - przez publicznie działającą Komisję ulokowaną przy Parlamencie.

Nowa Ustawa uniezależnia prokuraturę od jakiejkolwiek FAKTYCZNEJ kontroli społecznej. Z prokuratorów en masse o wątpliwych kompetencjach fachowych i etycznych - poprzez wyłączenie ich spod jakiejkolwiek rzeczywistej kontroli Suwerena, czyli całkowicie "niezależnych" - ma powstać doskonała prokuratura.

Przecież to jest niemożliwe.

Tymczasem w konsekwencji błędnych lub stronniczych prokuratorskich i sądowych decyzji tysiące niewinnych ludzi /Sumlińscy, Kluskowie, Olewnicy i inni nieznani szerokiej opinii publicznej/ traciło i traci wolność, firmy, majątki, dobre imię, zdrowie, a nawet życie.

Nasz system jest chory, a nowa Ustawa o prokuraturze to umacnia.

W ugruntowanych demokracjach nominacje oraz impeachment sędziów i prokuratorów nie jest powierzany ich samorządom. Sędziów mianuje najczęściej władza ustawodawcza po rzetelnej publicznej procedurze "prześwietlenia" kandydata.

W USA sędziowie federalni są powoływani przez prezydenta za radą i zgodą senatu, a sędziowie stanowi są wybierani w powszechnych wyborach stanowych. Podobnie - w trybie powszechnych wyborów - są powoływani stanowi prokuratorzy. Prokurator Generalny jest powoływany przez Prezydenta, ale po zatwierdzeniu kandydatury przez Senat. Odwoływanie niegodnych pełnienia funkcji funkcjonariuszy publicznych odbywa się poprzez publicznie prowadzoną procedurę impeachmentu.

Co można dzisiaj zrobić?

Moim zdaniem nic zasadniczego. Od wtorku do czwartku Krajowa Rada Sądownictwa publicznie przesłuchuje kandydatów na Prokuratora Generalnego /zgłosiło się 11 prokuratorów i 5 sędziów/.

Szczegóły dotyczące kandydatów i trybu przesłuchania można znaleźć tutaj i tutaj.

Pod Krajową Radą Sądownictwa odbył się we wtorek protest Stowarzyszeń przeciwko Bezprawiu, których przedstawiciele - pomimo zgłoszenia - nie otrzymali informacji, czy zostaną wpuszczeni na salę przesłuchań.

Wybór kandydatów na polskiego Prokuratora Generalnego odbędzie się zakulisowo, przy mizernym zainteresowaniu społecznym.

Prezydentowi pozostanie pozorny wybór spośród dwóch kandydatów wskazanych przez organ niewybieralny przez społeczeństwo – Krajową Radę Sądownictwa. Jak bardzo się to różni od wyborów w USA, gdzie Prokuratora Generalnego wskazuje Prezydent, a kandydaturę musi zatwierdzić Senat.

To wszystko z tego powodu, że jesteśmy bierni.

Ilu ludzi, poza prokuratorami i sędziami, ma jakiegoś faworyta na stanowisko Prokuratora Generalnego w Polsce? Co wiemy o kandydatach aspirujących do objęcia stanowiska o potężnych kompetencjach w zakresie obsadzania stanowisk prokuratorów funkcyjnych w całym kraju?

Dlaczego śpimy?

Polecam przesłanie Herberta.

Krystyna Górzyńska

Gehenna Janusza Górzyńskiego pokrzywdzonego przez prokuraturę i Sąd

O tym, jak fałszywie oskarżają prokuratorzy, a Sądy się temu nie sprzeciwiają


Tematy w dziale dla inteligentnych:

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.