Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
6 października 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

IWONA CZERWONKA-ROGOŚ? -
podobno jest taki PROKURATOR PROKURATURY REJONOWEJ W KROŚNIE???

       O popełnieniu przestępstwa przez biegłych psychiatrów krośnieńskich  Adama Drechera i Pawła Hejnara
zawiadomiłem prokuraturę w Strzyżowie, czyli schorowanego jeszcze? prokuratora Jacka Złotko, który miał udawać że prowadzi jakieś dochodzenie o pomówienie i prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie Tadeusza Waltera, który kombinuje jak się z honorem pozbyć tego zlecenia.  Sprawa trafiła do Prokuratury Rejonowej w Krośnie, gdzie postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa wypisała Iwona Czerwonka-Rogoś. 
Miałem skromną nadzieję, że w prokuraturze krośnieńskiej znajdzie się jakiś "chłop z jajami", ale nie, mamy typową blondynkę Iwonkę, która dostała za zadanie zatuszowanie niekompetencji swojego tatusia Stanisława Czerwonki??? i mataczenie prezesa Zbigniewa Dziewulskiego??? Te rodzinne powiązanie w klikach prokuratorsko-sędziowskich to już typowa choroba tych organów [nie]sprawiedliwości. 
       Cóż, jak zwykle w takim wypadku pośmiejemy się  z nielogicznego typowego dla blondynki  uzasadnienia pani prokurator, które otrzymałem 16.06.04r. - i zatapiamy kolejną niewiastę w tym bagnie impotencji umysłowej. Może pocieszy ją doborowe towarzystwo np. naczelnik Elżbiety Kosior?
         Jak postępują skorumpowani biegli i jakie przepisy prawa ich obowiązują wypisałem dla pouczenia prokuratorów jakieś trzy miesiące wcześniej. Ale widać, zapoznanie się z obowiązującym prawem przerasta prokuratorskie możliwości umysłowe. 
       Przeanalizujmy więc uzasadnienie: Pani prokurator stwierdza cyt.: Zdzisław Raczkowski odmówił poddania się badaniom, w których uczestniczył tylko biegły Paweł Hejnar - i to jest fakt, a dalej pisze: Według Zdzisława Raczkowskiego opinia z dnia 09 września 2002r podpisana przez biegłego P. Hejnara i biegłego A. Drehere jest poświadczeniem nieprawdy. Lekarze w opinii tej stwierdzili, iż w warunkach jednorazowego badania nie są w stanie postawić pełnej diagnozy i wydać wiążącej opinii o jego poczytalności w stosunku do zarzucanego czynu.-  haaa, no właśnie, mamy przykład typowej pomroczności umysłowej blondynki. Jeżeli Raczkowski odmówił badań, to nie można było wystawić opinii [czyżby telepatycznie?] - to chyba logiczne. Jednocześnie jak był tylko jeden lekarz, to drugi podpisując świstek nazwany przez prokuraturę opinią? popełnił jednak przestępstwo potwierdzenia nieprawdy - co wynika już z wstępu prokurator Czerwonki-Rogoś. Art. 202. § 1kpk wyraźnie precyzuje: W celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, powołuje co najmniej dwóch biegłych lekarzy psychiatrów. - jest to warunek, który po prostu nie został spełniony. Zresztą nie tylko ten, sama opinia też nie spełnia warunków tego dokumentu, ale żeby to stwierdzić należy znać PRAWO i Kodeks Postępowania Karnego, czego nie można powiedzieć o blondynce Iwonie Czerwonce-Rogoś.  
    Ale w dalszej części uzasadnienia mamy jeszcze lepsze numery jej nielogicznego uzasadnienia, cyt.:  Zdzisław Raczkowski do Poradni Zdrowia Psychicznego w Krośnie przymusowo został doprowadzony w dniu 09.wrzesnia 2002r. Z treści opinii sporządzonej i podpisanej przez biegłych psychiatrów Adama Drehera i Pawła Hejnara wynika, iż biegli spisali dane osobowe podejrzanego, czyn jaki jest mu zarzucony, przeprowadzili z nim szczegółowy wywiad dotyczący stany zdrowia i sytuacji rodzinnej od czasu wczesnego dzieciństwa. Biegli ujęli w opinii, iż podejrzany odmówił badania fizykalnego i neurologicznego. - haaa, haaa, śmiech na sali z tego masła maślanego. Już nie wnikając w takie kłamstwo, jak biegli mogli spisać dane osobowe, jak podejrzany Raczkowski nie miał przy sobie żadnych dokumentów, ponieważ został siłą zabrany przez policjantów w czasie koszenia trawnika przed domem. W dodatku to niby jak mogli przeprowadzić szczegółowy wywiad i to od czasu dzieciństwa, jak sama prokurator dalej piszę, ze Raczkowski odmówił poddania się badaniom? - komu ten kit chce wcisnąć? A ukrywanie przestępstwa jest karalne, ale zdziecinniała prokurator blondynka? nie odpowiada za fałszywe oświadczenia - to dla ukrycia matactw prokuratorzy sobie wcześniej zapewnili.     
    W dalszej części prokurator pisze wypracowanie "nie na temat" usprawiedliwiając swoją niekompetencje, tak ze nie chce mi się tych bajek przepisywać - dotyczy to  opinii słynnego z przekrętów kolejnego biegłego Antoniego Ferenca, którego już opisałem, tak ze nie będę zanudzał czytelników. W każdym bądź razie podsumowuje swoje nielogiczne uzasadnienie, typowym dla prokurator-blondynki "masłem maślanym" cyt.: Oceniając treść zawiadomienia odnośnie potwierdzenia nieprawdy przez biegłych A. Drehera i P. Hejnara po zapoznaniu się z aktami sprawy DS 208)02 należy uznać, iż brak jest jakichkolwiek podstaw do przypuszczeń, iż biegli przeprowadzając badania podejrzanego w dniu 09 września 2002r i sporządzając opinię dopuścili się przestępstwa. Jak wynika z treści opinii oparta jest ona na wywiadzie przeprowadzonym z podejrzanym, zawiera wzmiankę o odmowie poddania się badaniom przez podejrzanego, bez stawiania wniosków końcowych odnośnie stanu poczytalności i istnienia przesłanek z art.31§1 i 2 kk. Opinia podpisana przez biegłych psychiatrów powołanych przez Prokuraturę. Spełnia wymogi prawne. Oceniając powyższy materiał dowodowy nie zachodzi więc jakiekolwiek podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 271§1 kk. Uzasadniona jest odmowa wszczęcia śledztwa w tej sprawie.
[przepisane z błędami stylistycznymi jak w oryginale]
    tyle, cóż zadaniem prokurator było ukrycie przestępstwa popełnionego przez przebiegłych biegłych lekarzy  [skorumpowanych?] na Raczkowskim. Pisząc to, dowiaduję się o matactwach lekarzy FOZ w Krakowie, i wypisywaniu "lewych" badań w innych rejonach. Czy prokuratura podkarpacka skarze nieetycznych lekarzy krośnieńskich? - mało prawdopodobne, w końcu działają na polecenie GTW, a to wyższy cel i PRAWO nie ma tu nic do rzeczy. Oczywiście, ze prokurator postąpiła nieproceduralnie i stronniczo. Jej obowiązkiem było przesłuchanie świadków i nie tylko... Publikuję tą  "maślaną" i pełnej sprzeczności nic nie wyjaśniającej wypowiedz dla uświadomienia tych czytelników, którzy jeszcze wierzą w nieskorumpowane organy [nie]sprawiedliwości...   

Może napiszę jakiś uczciwy biegły, czy te świstki zamieszczone poniżej można w ogóle nazwać w ogóle opinią?

opinia_dreher.s1.gif (55869 bytes) opinia_dreher.s2.gif (45918 bytes) opinia_dreher.s3.gif (72995 bytes) opinia_dreher.s4.gif (24559 bytes)

Logiczne, że niekompetencja i stronniczość krośnieńskiej  prokurator Iwony Czerwonka-Rogoś  została opublikowana, podobnie jak niedouczonego, sędziego Piotra Wojtowicza- kozła ofiarnego majaczącego prezesa Zbigniewa Dziewulskiego.

Dlaczego prokurator łamie ślubowanie? - za friko czy o coś chodzi?

Tak więc cała ta etyka, przysięga itp. to tylko bajery dla naiwnych... tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sądownictwa polskiego", ale to tylko dla osób myślących, a więc nie dla prawników.

www.aferyprawa.com - Niezależne Wydawnictwo Internetowe "AFERY KORUPCJA BEZPRAWIE" Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.