Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA PROKURATOR ANDRZEJ DWORZAŃSKI I JEGO OSZUSTWA PROKURATURA OKRĘGOWA W KROŚNIE

Andrzej Dworzański - skorumpowany szef Prokuratury Okręgowej w Krośnie - z cyklu patologie organów władzy. 

O majaczącym prokuraturze Andrzeju Dworzański z mataczącej Prokuratury Okręgowej w Krośnie już raz napisałem.  

Z dziennikarskiego obowiązku chciałbym zwrócić uwagę, że  prokuratury okręgowe (czytaj kołujące :-)  to sztuczne twory (bez przydziału obowiązków), które zostały po likwidacji województw, całkiem niepotrzebne, ponieważ dublują się z prokuratorami apelacyjnymi. Tam zostają zatrudnieni  nieodpowiedzialny, nieefektywni i niedouczeni prokuratorzy z którymi "coś trzeba było zrobić", a nie dało się wyrzucić z powodu panujących układów. Prokuratorzy zależni są od wzajemnych rodzinnych lub koleżeńskich układów, a specjalizują się głównie w ukryciu przekrętów znajomych aferzystów jak też własnych oszustw prawnych i przestępczych o czym stale informują mnie czytelnicy. Pisma które tam docierają nie zostają załatwione proceduralnie, ponieważ pracujący tam funkcjonariusze prokuratury (dawne SB) po prostu nie znają przepisów prawnych. Z własnego doświadczenia wiem, że 90% pism tam trafiających leży miesiącami bez odpowiedzi. Prokuratorzy działają "na przeczekanie" a potem dokumenty trafiają do kosza. Typowym dowodem tych faktów może być zawiadomienie skierowane do Ministerstwa Sprawiedliwości pismem z dnia 31.01.2006r o przestępstwie - mataczenie aktami sprawy - czyli "zagubieniem" paru stron dokumentacji przez prokuratora sanockiego Adama Sawickiego. Pismo to trafiło do Prokuratury Okręgowej w lutym i tam dokumenty chyba już szlak trafił, ponieważ oszukany Z. Raczkowski do dnia dzisiejszego nie otrzymał żadnego postanowienia. Logiczne że już samo to jest pośrednim dowodem korupcji prokuratorów, których jedynym zadaniem jest wzajemna ochrona nieetycznie postępujących urzędników. 

Kolejne istotne dowody potwierdzające skorumpowania prokuratorów krośnieńskim przedstawię poniżej. 
Odpowiedzialność za nieetycznych prokuratorów Macieja Marcinkowskiego i Janusza Ochara wziął na siebie szef Prokuratury Okręgowej Andrzej Dworzański podpisując się pod nieproceduralnym dokumentem.

Pismem z dnia 29.04.2006r (poniżej) Prokuratura Apelacyjna otrzymała ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE PRZECIWKO WYMIAROWI SPRAWIEDLIWOŚCI - POTWIERDZENIA NIEPRAWDY jak też przestępstwie karno-skarbowym, przez byłego prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie Waldemara Garbińskiego przy współudziale byłej księgowej Urszuli Mierzwy  - zgłaszane na okoliczność otrzymania nowych dokumentów (księgowych) w sprawie dokonanych przestępstw na stronie – kolejny dowód mataczenia i manipulacji dokumentami dla Sądu Rejonowego w Brzozowie (sygn.akt.IC.16/06).

Nowe okoliczności w sprawie oszustwa na Z. Raczkowskim wynikają z faktu, że od nowego prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie powód w kwietniu 2006r otrzymał jako wyjaśnienia w odpowiedzi na pozew zapłaty - dokumenty księgowe, oraz pisma SM w Brzozowie z dnia 16.01.06r i z dnia 13.03.06r z których jasno wynika, że w 1998r nie było żadnego zadłużenia Raczkowskiego w spółdzielni. 
Dodatkowo z tych nowych dokumentów w sprawie wynikają fakty szeregu oszustw księgowych: zawyżenia do rozliczenia kwotę czynszu prawie o 300zł miesięcznie niezgodnie z zawartą umową najmu, przemieszczanie środków z jednego konta do drugiego - co w księgowości jest niedozwolone,  błędnie fakturowanie itd. 
TYLKO NA TYM TRZEBA SIĘ ZNAĆ, A TRUDNO OD PROKURATORÓW OCZEKIWAĆ ZNAJOMOŚCI KSIĘGOWANIA JAK NAWET NA PRAWIE SIĘ NIE ZNAJĄ.
Przepraszam za fatalną jakość dokumentów, ale takie zostały dostarczone przez pozwanego SM.

sm_ksiegowy1.gif (23658 bytes) sm_ksiegowy2.gif (28699 bytes)

Dokumenty księgowości są bardzo istotnym dowodem w sprawie - wcześniejsze nie uwzględnienie tych istotnych faktów przez prokuratorów krośnieńskich dowodzi niekompetencji, stronniczości a nawet skorumpowania urzędników sądowych i funkcjonariuszy prokurator: brzozowskiej, sanockiej oraz krośnieńskiej rozpatrujących pozwy i zawiadomienia o przestępstwach dokonanych na Z. Raczkowskim - to taka "rodzinka wzajemnej adoracji". 
W każdej z tych prokuratur znajduje się ktoś z rodziny prawniczej.  Np. tatuś i mamusia Oharowie są w krośnieńskiej prokuraturze okręgowej, a ich synek jest prokuratorem w Sanoku i aktualnie kolejny raz nieproceduralnie prześladuje redaktora Raczkowskiego za opisywanie prawdy o tej mafijnej klice. Logiczne, że jakiekolwiek zażalenie na jego nieproceduralne postępowanie zostanie olane przez tatusia, czy mamusie w Prokuraturze Okręgowej. Podobnie rodzinną prokuraturę Sawickich znajdziemy w Brzozowie i Sanoku i tak mogę wyliczać długo. Podobne rodzinne układy panują w sądach - co aktualnie rozpracowuje. Np. prezes Dziewulski w krośnieńskim Sądzie Okręgowym rozpatruje zażalenia na swojego synalka urzędującego w Sądzie Rejonowym w Sanoku. Logiczne, że w takiej sytuacji trudno o jakąkolwiek sprawiedliwość w sądzie. Takie rodzinne powiązania prokuratorsko-sądowe wyjaśniają dlaczego pomimo przedstawienia szeregu dowodów oszustw na Raczkowskim jego sprawy zostają niedopuszczone do rozpatrzenia, a on sam jest stale prześladowany przez tych urzędników za to że walczy o swój rodzinny dorobek życiowy i dokumentuje fakty nieetyki urzędniczej.

A w grę wchodzi spora kasa: kradzież (z włamaniem) towarów handlowych firmy w kwocie sprzedaży na 87.161,21zł (stan remanentu), wyposażenia firmy i mienia prywatnego w kwocie min. 22.000,00zł, straty powstałe w wyniku bezprawnego zablokowania działalności firmy z tytułu nieosiągniętych zysków, jak też straty poniesione w wyniku nielegalnego przejęcia (bezpodstawne wzbogacenie) zmodernizowanych przez poszkodowanego pomieszczeń (po byłej kotłowni) na pomieszczenia handlowe w kwocie ponad 65.000zł., oraz nie wywiązania się z zawartej umowy najmu – wyrzuceniem bez wypowiedzenia. Mamy też szereg dowodów fałszowania dokumentów dla potrzeb sądu i prokuratury.

Nie ujawniając tych dokumentów księgowości, prezes SM wniósł do sądu fałszywe oświadczenia, że są zaległości czynszowe, po znajomości w ciągu 24h otrzymał nakaz i przez komornika zablokował działalność firmy. Ponieważ to nic nie dało, zaspawał drzwi do firmy, a nast. wywiózł towary i wyposażenie. W tym czasie naiwny Raczkowski dochodził w skorumpowanym sądzie ochronę swego stanu posiadania...
W odpowiedzi na 3-stronnicowe oficjalne zawiadomienie o przestępstwie z dziesięcioma załącznikami -

dworzanski-zawiadom.s1.gif (16260 bytes) dworzanski-zawiadom.s2.gif (24680 bytes) dworzanski-zawiadom.s3.gif (16826 bytes)

Raczkowski otrzymał śmieszne nieproceduralne, dowodzące wręcz głupoty prokuratorskiej pismo podpisane przez prokuratora A. Dworzańskiego - w ogóle nie na temat - czyli mamy tu wyraźny dowód schizofrenii prawniczej. Można to też potraktować jako dowód nieznajomości przepisów prawa przez prokuratorów, lub wręcz jako dowód korupcji panującej w tej prokuraturze.

Oczywiście, że b. prezes SM W. Garbiński miał konkretny powód przejęcia majątku firmy, jak też miał z czego opłacić odpowiednich urzędników z sądu i prokuratury.
Jak widać z kolejnych zdarzeń dogadał się nie tylko z prokuratorem Sawickim, ale nawet z prezesem Sądu Okręgowego w Krośnie Zbigniewem Dziewulskim, który pochodzi z Brzozowa i mieszka nad siedzibą prezesa SM - jakie to proste...

Dzisiaj Raczkowski nie jest już przedsiębiorcą, ale jako doświadczony i wykształcony obywatel stoi na straży prawa i walczy ze skorumpowanymi urzędnikami władzy. Dzięki temu przekrętowi został prezesem Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich, redaktorem, dziennikarzem i nawet radnym - czyli pełni odpowiedzialne funkcje i ma zaufanie społeczne, oczywiście znacznie większe niż sędziowie czy prokuratorzy.   

 ZAWIADOMIENIE POLICJI I PROKURATURY W BRZOZOWIE O ZABLOKOWANIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

"POMROCZNOŚĆ INTELEKTUALNA" prokuratora sanockiego Edwarda Martuszewskiego

Zbigniew Pankowski - prokurator brzozowski - niedouczony czy tylko skorumpowany?

Podobne tematy znajdziesz w dziale: 
 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników
a dla inteligentnych:  ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia
i wiele innych w kolejnych w działach czasopisma "AFERY PRAWA"

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe 
www.aferyprawa.com  
Redaktor Naczelny:
mgr inż.  ZDZISŁAW RACZKOWSKI

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
 

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.