Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
8 grudnia 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Czy niedoświadczony asesor Rafał Łazarczyk z Prokuratury Rejonowej w Rybniku jest w stanie zanalizować przekręty warszawskiego adwokata Piotra Skrzydelskiego?.

Sprawa dot. firmy P. Heleny Fleszar była wielokrotnie poruszana na stronach czasopisma AFERY PRAWA, jak choćby w tekście: Prześladowanie właścicielki Spółki TECHDOM z Rybnika przez GILLETTE i PROCTER & GAMBLE oraz warszawskiego adwokata Piotra Skrzydelskiego .
PRAWO I DOWODY W SPRAWIE – A BEZWZGLĘDNA WŁADZA SĘDZIEGO SĄDU REJONOWEGO W RYBNIKU ANDRZEJA GOZDAWA – GRAJEWSKIEGO.
OBRONA FIRMY TECHDOM Z RYBNIKA - DAWIDA PRZED GOLIATEM - CZYLI PRZED GILLETTE a aktualnie PROCTER & GAMBLE .

Problem polskich organów (nie)sprawiedliwości polega na tym, że sprawy wymagające wiedzy technicznej, analizy i doświadczenia, często dostają do oceny asesorowie albo młodzi, bez doświadczenia sędziowie , których wiedza i umiejętności nie pozwalają na prawidłowe i rzetelne rozpatrzenie spornych problemów.
Bez wątpliwości taką osobą niekompetentną jest asesor Rafał Łazarczyk z Prokuratury Rejonowej w Rybniku który miał osądzić starego wyjadacza warszawskiego adwokata Piotra Skrzydelskiego.
W zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa postawiono zarzuty:

Rybnik dnia 31.sierpień2009r

HT-II-/102/2009

Prokuratura Rejonowa w Rybniku

Ul. Chrobrego 41

44-200 Rybnik

ZAWIADOMIENIE

O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA ŚCIGANEGO Z URZĘDU

Niniejszym, jako właściciel TECHDOM - Hurtowni AGD w Rybniku zawiadamiam o popełnieniu na szkodę mojej firmy przestępstwa z :

  1. Art. 284. [Przywłaszczenie] § 1kk,
  2. Art. 308. [Odpowiedzialność prowadzącego sprawy innej osoby]
  3. Art. 233 . [Fałszywe zeznanie] § 1 kk
  4. Art. 234. [Fałszywe oskarżenie]
  5. Art. 238. [Zawiadomienie o przestępstwie niedopełnionym]

- przez pełnomocnika firmy Gillette Poland S.A. adwokata Piotra Skrzydelskiego (adres do korespondencji: LEX-ALPXA 00-895 Warszawa ul. Biała 4)

Oraz wnoszę o wszczęcie i przeprowadzenie w tej sprawie postępowania przygotowawczego na podstawie art. 303 kpk.

UZASADNIENIE

Adwokat Piotr Skrzydelski - zgodnie z własnym oświadczeniem z dnia 8 stycznia 2004r. (zał.1) reprezentujący kancelarię adwokacką LEX-ALPXA która zgodnie z pismem Prezesa Zarządu Gilette Poland Larsem Hoglund (zał. 2) zobowiązana została do rozwiązania sporu z firmą TECHDOM. Warunki rozwiązania sporu zostały podane m.in. wyrokiem z dnia 26września 2002 roku sygn. akt XGC 175/02 Sądu Okręgowego Gliwice oraz wyrokiem z dnia 24 lipca 2003 roku sygn. akt ACa 1676/02 Sądu Apelacyjnego Katowice – w których sąd odrzuca roszczenia pieniężne Gillette.

I co najistotniejsze w niniejszej sprawie - oświadczeniem podpisanym przez trzech członków Zarządu Gillette Poland S.A. (z dnia 7 stycznia 2004r zał.3) ustalającymi warunki wzajemnego rozliczenia stron, a to cyt:

- TECHDOM otrzyma fakturę korygującą od Gillette Poland

- TECHDOM zwróci towar stanowiącą własność Gillette Poland

- Gillette Poland skompensuje należność z tytułu brakującego towaru z należnością za składowanie towaru przez TECHDOM.

- Gillette wypłaci odszkodowanie spółce TECHDOM do wysokości 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

Jednak adwokat Piotr Skrzydelski ukrył przed stroną pismo trzech członków Zarządu Gillette Poland S.A. ustalające warunki wzajemnego rozliczenia się stron sporu – strona o tym piśmie dowiedziała się dopiero po prawomocnie zakończonych sprawach – co pozwala domniemywać stronie, że przywłaszczył sobie odszkodowanie jej przyznane, a więc popełnił przestępstwo z art. 284. § 1kk. - tym samym uniemożliwił zakończenie sporu już w 2004r!!!


Swoją stronniczością i niekompetencją oraz złośliwością wykazywał się w też w następnych latach nie potrafiąc zorganizować zgodnie z ustaleniami Zarządu Gillette, wyrokiem sądowym, jak też rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania przepisów „ustawy o podatku od towarów i usług” obowiązującą obie strony dot. wystawienia faktury korygującej jednocześnie ze zwrotem towarów handlowych do czego wielokrotnie był wzywany pismami TECHDOM, czym doprowadził do obniżenia wartości handlowej majątku swojego mocodawcy tj. do przestępstwa z art. 300 § 2 kk. jak też art. 308kk.

Jednocześnie adwokat Piotr Skrzydelski popełnia w następnych latach sporu przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości wprowadzając organy władzy wielokrotnie w błąd, czego dowodem jest np. wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku z dnia 7 czerwca 2006r sygn. akt. VI GC 60/06, czy Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 14.wrzesnia 2007r sygn. akt X Ga 144/07 oddalający powództwo Gillette o zapłatę, jak też postanowienie o umorzeniu śledztwa przez Prokuraturę Rejonową w Rybniku z dnia 29.09.2007r sygn. akt 2 Ds. 1789/07 gdzie próbuje zarzucić stronie przywłaszczenie towarów – pomimo, że zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 lipca 2005r strona ma prawo do zatrzymania towarów z powodu bezumownego przechowywania towarów do czasu uregulowania zadłużenia przez dostawcę z tytułu nakładów mających na celu zachowania rzeczy w należytym stanie. Tak więc kolejno popełnia przestępstwa z Art. 233 . [Fałszywe zeznanie] § 1. Art. 234. [Fałszywe oskarżenie] jak też Art. 238. [Zawiadomienie o przestępstwie niepopełnionym].

Jednocześnie przez swoją prywatę adwokat cały czas działa na szkodę swojego mocodawcy narażając go na niepotrzebne koszty jak też straty z tytułu utraty wartości handlowych towarów.

Z uwagi na ostatnią próbę podjętą dnia 08 i 09 czerwca 2009r przez TECHDOM przy współudziale Redakcji AFERY PRAWA - celem zakończenia ugodowo sporu pomiędzy firmami (zał.4) - co spotkało się z odmową przez Piotra Skrzydelskiego polubownego zakończenia sprawy (zał 5).
Tak więc w dalszym ciągu działa zarówno na szkodę firmy TECHDOM jak też Gillette – PROCTER&GAMBLE.

Dlatego wnoszę jak na wstępie.

Helena Fleszar

W tym 10-letnim sporze istotne jest, że P. Helena dziesiątki razy zwraca się do firmy GILLETTE oraz do następcy prawnego PROCTER & GAMBLE o zabranie NIEZAMÓWIONEGO TOWARU, a adwokat P. Skrzydelki który podpisał inwentaryzacje 18.11.2002r DO DNIA DZISIEJSZEGO nie jest w stanie dopilnować żeby zgodnie z obowiązującą firmy ustawą VAT o podatku od towarów i usług WYSTAWIĆ FAKTURY KORYGUJĄCE VAT NA ZWROT TOWARÓW. Za to wymusza na niekompetentnym sędzim rybnickim A. Gozdawie- Grajewskim nieproceduralne postanowienie wyjawienie majątku?!? Jest to niewiarygodne bo jest dowód na to ,że P.Fleszar na każdej rozprawie podnosiła że chce oddać towar, a nawet żąda jego zabrania ale stawia warunek - prawidłowy dokument zwrotu towaru, faktury VAT korygujące. Natomiast jest zmuszana karami pieniężnymi grzywny do wydania towaru bez dokumentu po to, aby można było ją pozwać o zapłatę wraz z odsetkami za 9 lat, a z tego wyliczenia byłaby bajońska suma. Dlatego P. Helena nie może dać się zastraszyć i wydać towaru bez dokumentu zwrotu i rozliczenia za tyle lat wymuszonego magazynowania.

skrzyd.prok.odmowa.s1.jpg (68964 bytes) skrzyd.prok.odmowa.s2.jpg (78688 bytes) skrzyd.prok.odmowa.s3.jpg (99132 bytes) skrzyd.prok.odmowa.s4.jpg (20707 bytes)

W postanowieniu o odmowie wszczęcia jak widać wyżej prokurator podał na stronie drugiej, że przeanalizował zebrany w sprawie materiał dowodowy. Nie wiadomo jaki to materiał zebrał skoro nie dopuszczono kombinacjami do przesłuchania na Policji ani Prokurator nie wezwał pokrzywdzonej na przesłuchanie. Zastanawiające jest jak Prokurator dokonał analizy bez przedstawienia dowodów tej analizy. Zadaniem Sądu będzie sprawdzenie, że Prokuratura rzeczywiście jakiejkolwiek analizy dokonała, że coś takiego faktycznie miało miejsce. Jeśli taka analiza akt została dokonana to Sąd winien wyjaśnić co faktycznie rozumie przez słowo "analiza"

Logiczne, że prawnik, czyli humanista nie jest w stanie dokonać analizy setki dokumentów firmowych, dowodów księgowych itp. chociaż w swoim postanowieniu o odmowie wszczęcia śledztwa naiwnie pisze, że dokonał analizy? - ciekawe jakiej? i dlaczego nie ma takiego dokumentu w aktach? Dlaczego, jak niby cokolwiek zanalizowano to nie pozwolono przeglądnąć dokumentów mgr inż. Z. Raczkowskiemu? - na jego studiach (AGH) stale coś się analizowało...
A tymczasem, jak widzimy powyżej, kolejny bajkopisarz asesor prokuratury R. Łazarczyk pisze kolejne bajki dziecinnie usprawiedliwiając przekręty adwokackie... wiadomo, kruk krukowi oka nie wykole...

Bajer w tym, że Raczkowski może pisać swoje bajki, na tyle popularne, że czytane są w 90 krajach, za to bajki wypisywane przez sędziów czy prokuratorów z reguły lądują gdzieś w piwnicznych archiwach i zabawa polega na tym, żeby jak najmniej osób mogło je poczytać...
Problem w tym, że szkody robione ludziom przez niekompetentnych urzędników sądowych czy funkcjonariuszy prokuratury niejedną rodzinę doprowadziły do tragedii, tymczasem nie ma żadnego kompetentnego sędziego, który tylko z zasady ludzkiej sprawiedliwości potrafiłby naprawić szkody wyrządzone przez innego urzędnika.

Informujemy, że dnia 31 maja 2010 roku nastąpi ciąg dalszy- o godzinie 14 w sali nr 129 w Sądzie Rejonowym w Rybniku przy Placu Kopernika 2 odbędzie się posiedzenie Sądu w ww. sprawie.

My tam będziemy - ZAPRASZAMY media i publiczność.

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~komitet obywatelski
13-03-2013 / 18:41
Komitet Obywatelski ds. Praworządności i Walki z Korupcją w Koszalinie Ogłasza PRZETARG nieograniczony na wyprowadzenie Korupcji i KONFABULACJI insynuacją urojeń własnych magistrów prawa uzbrojonych w IMMUNITETY bezkarności NIE zawisłości prokuratorów i sędziów z koszalińskiego wymiaru (NIE)sprawiedliwości. Parametry techniczne i założenia technologiczne patrz : www.aferyparawa.eu. Celem przetargu jest : 1. Doprowadzenie w REANIMACJI procedur postępowań i czynności procesowych dla osiągnięcia STANDARDU NORM na poziomie gwarantowanym RACJĄ STANU Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 2.Wyeleminowanie aktualnie funkcjonującej NAZISTOWSKIEJ doktryny stosowanej do OFIAR PRZEMOCY prokuratorów i sędziów cit. „ …kurator, prokurator, sędzia może mówić, robić i pisać co chce ...” PRAWDA, HONOR, WOLNOŚĆ i Rodzina – Komitet Obywatelski „Jeszcze Polska NIE zginęła póki my żyjemy …” POLSKĄ FIKCJĄ JEST B E Z P I E C Z E Ń S T W O. *** S T O P dla PATOLOGII w PAŃSTWOWOŚCI ***
~p7bo
24-11-2012 / 11:52
~HANKA
24-09-2010 / 00:00
Nareszcie ktoś napisał prawdę w tej sprawie.Pani Helena to przebiegła kobieta,która szuka kasy.
~anonim
09-09-2010 / 00:00
Czy nie wstyd w tej kilkuletniej dramatycznej dla jednostki sprawie sędziom prowadzącym ją ??? Czy wszystko można kupić za pieniądze ???? A czy śmierć męża tej Pani to nic nie znaczy - z informacji wynika, że zmarł w wyniku zastraszań wymyślonymi powodami.
~Andrzej, USA
26-08-2010 / 00:00
Zdaję sobie sprawę z tego, że Polska jest krajem bezprawia. Niemniej zanim ta pani zwróci niezamówiony towar (za pokwitowaniem oczywiscie) powinna (w/g praw USA) obliczyć koszty składowania tego towaru w swoim magazynie i obciążyć tym producenta. W USA mogłaby po niezapłaceniu tego rachunku sprzedać (sądownie) ten towar na koszty składowania i albo zwrócić nadwyżkę, albo domagać się dopłaty. Co tu ma prokurator do tego?
~Towarzystwo Obrońców Praw Człowieka
28-06-2010 / 00:00
RODACY Wzywamy wszystkich Polaków do ogólnopolskiego protestu przeciw grupie rządzącej Donalda Tuska.W dniu 1.07.2010r w Warszawie przed budynkiem Urzędu Rady Ministrów •ul. Al. Ujazdowskie 1/3. Zarzucamy obecnemu Rządowi Donalda Tuska niszczenie gospodarki Narodowej tolerowanie korupcji. Brak reakcji w przypadkach naruszania prawa przez Sędziów i Prokuratorów tzw. wymiaru sprawiedliwości, który się stał wymiarem niesprawiedliwości. Polacy! Tolerowanie niszczenia Polskiego Narodu jest niedopuszczalne, dlatego wzywamy wszystkich naszych Rodaków, brońmy egzystencji Narodu Polskiego, Polska jest Naszą Ojczyzną. Nie pozwólmy na Holokaust Narodu Polskiego! Dość rządów Czerwonej Burżuazji, która naruszając art.21, art.32, art.30, art.35, oraz inne art. Konstytucji R.P. skazuje swoim postępowaniem nasz Naród na nędze i biologiczne zniszczenie. Jeśli jesteś Polakiem przyjdź 1.07.2010r. o godz.13.00 Al. Ujazdowskie 1/3. Wspólnie odsuniemy SZKODNIKÓW niszczących Polskę. Wzywamy wszystkich Polaków do obrony interesu Narodowego. BOG HONOR OJCZYZNA WOLNOŚĆ – SPRAWIEDLIWOŚĆ – JEDNOŚĆ NARODOWA Towarzystwo Obrońców Praw Człowieka w Warszawie Tel. 513 819 228, Lub 514 74 72 73
~andrzej
27-06-2010 / 00:00
Mieszkam w UK i obserwuje sprawę Pani z Rybnika już od dłuższego czasu.Nasuwa mi się pytanie:Co znaczy w naszym państwie PRAWO,SPRAWIEDLIWOŚĆ,RÓWNOŚĆ,SUMIENIE,PRAWORZĄDNOŚĆ I UCZCIWOŚĆ? Czy te słowa powinny stać za ludzmi,którzy sprawują władzę w Polsce? Myślę ,że osoby, które opisane są w sprawie p.Heleny -mam na myśli tych,którzy chcą zniszczyć p.Fleszar powinny mieć wytatuowane na czołach"DAJ SREBRNIKA,A ZAŁATWIĘ KAŻDEGO",
~Violetta
19-06-2010 / 00:00
LENA czemu Cię nie było na Kongresie Kobiet ? Zaatakowany słownie Kalisz zrobił się czerwony jak burak i zwiał.... I stwierdził, że on nie jest za wymiar sprawiedliwości odpowiedzialny, ale pani Gronkiewicz-Walz jest osobą chętną do pomocy.
~kandydat
17-06-2010 / 00:00
www.samoobrona.org.pl/pages/00.Start/ ................... Kazdy Polak glosuej na Leppera !!!
~ktos
17-06-2010 / 00:00
A tu odpowiedz na to : dlaczego tak boja sie Leppera :..................... www.youtube.com/watch?v=Th6i-KyWul8&feature=related