Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 lipca 2020
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Zmieniajmy Konstytucję - ale tak, co by i nam się lepiej żyło.

„My Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary – pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.”

Powyższe, to fragmenty preambuły, czyli wstępu do najwyższego aktu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej - Konstytucji.

No właśnie, to my Naród Polski - władza zwierzchnia - biorąc udział w referendum daliśmy przyzwolenie naszym „wybrańcom” prawo do jej uchwalenia.

Wówczas, nie zdawaliśmy sobie sprawy, jaką krzywdę wyrządziliśmy władzy wykonawczej, czyli rządzącym nami, którzy obecnie w trosce o swoje przywileje już bez Naszego udziału biorą się za łby i usiłują zmienić to, co wspólnie ustaliliśmy.

Oczywiście chcą zmienić tylko to, co im jest niewygodne, całkowicie nie zauważając, że niektóre zapisy Konstytucji nam również nie odpowiadają i też byśmy chcieli uszczknąć przy okazji coś dla siebie!

Nie władzy pragniemy, lecz praworządności i sprawiedliwości, której obecnie nam panująca Konstytucja nie gwarantuje, bo władza sądownicza nie jest w stanie tego zapewnić.

W konstytucji zapisaliśmy, Art. 173 że „Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz”. Niby wszystko w porządku, ale tylko pozornie, bo już w Art. 178 Konstytucji zapisano, że „Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom”.

Co to oznacza?

Mam przed sobą - podręcznik praktyczny POSTĘPOWANIE KARNE - autorstwa Teresy Gardockiej, która jest doktorem habilitowanym nauk prawnych. Na stronie dwudziestej piątej tego podręcznika można przeczytać, że „ Obowiązek zachowania niezawisłości sprowadza się do tego, że sędzia podczas rozstrzygania nie może kierować się niczym innym niż brzmieniem przepisów prawa”.

Idźmy dalej. W Art. 87 ust. 1 Konstytucji RP ustanowiono, że „Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia”.

Jeżeli tak stanowi Konstytucja, to zajrzyjmy do Ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz.U. 1985 Nr 31 poz 138 z póżn. zm.), która w art. 8 pkt 1 stanowi, że „Prokurator przy wykonywaniu czynności określonych w ustawach jest niezależny, z zastrzeżeniem przepisów ust. 2-5”. Jeżeli do tego uwzględnimy treść art. 2 Ustawy o prokuraturze, który stanowi, że „Zadaniem prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw”, to wyraźnie widać, że uprawnienia procesowe prokuratora są większe od roli procesowej niezawisłego sędziego.

Niby wszystko w porządku, bo proces karny – postępowanie przygotowawcze wszczyna lub nadzoruje niezależny prokurator i nikt mu w tym przeszkodzić nie może. Chyba, że pryncypał, czyli przełożony prokuratora, który nie życzy sobie tego, co często się zdarza.

Ale, i w takim przypadku teoretycznie jest rada, bo niekorzystną dla nas decyzję niezależnego prokuratora możemy zaskarżyć do niezawisłego sądu, który skontroluje poczynania prokuratora.

Z własnego doświadczenia wiem, że jest to iluzoryczna kontrola, bo sędzia przecież niegłupi jest i wie, że prokurator niezależny jest i przy pierwszej okazji, gdy sędziemu się noga podwinie postawi sędziego w stan oskarżenia.

Należy bowiem pamiętać, że zgodnie z art. 45 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks postępowania karnego „Oskarżycielem publicznym przed wszystkimi sądami jest prokurator”. Jak zatem niezawisły sędzia ma kontrolować niezależnego (od wszystkiego) prokuratora wiedząc, że przestępstwo (występek) z art. 231 § 1 k.k. należy do przestępstw ściganych przez prokuratora z urzędu? A to się może zdarzyć.

Z immunitetem sędziowskim prokurator, jak tylko będzie chciał łatwo sobie poradzi mając do dyspozycji art. 13 k.p.k., który nakłada na prokuratora obowiązek uzyskania zezwolenia na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej.

A co może sędzia wobec prokuratora, który rażąco naruszy prawo? Owszem, sąd może zawiadomić prokuratora przełożonego osoby, która dopuściła się uchybienia. Odpis zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim sąd przesyła Prokuratorowi Generalnemu.

A co może Prokurator Generalny?

Zgodnie z ustanowionym prawem może wiele, ale niech spróbuje!!!

Były Prokurator Generalny - Zbigniew Ziobro próbował i co z tego wyszło? Komisja do spraw nacisków, posądzenie o ręczne sterowanie prokuraturą i morderstwo na laptopie.

Nie przesądzam, że tak nie było – nie jestem uprawnionym, ale ostatnie doniesienia prasowe o umorzeniach postępowań przygotowawczych utwierdzają w przekonaniu, że Ziobro miał racje. Wypada, więc zaapelować do spierających się o kompetencje prezydenta i premiera.

Panowie nie zapominajcie o Konstytucji PRL-owskiej, w której tak stało!

Art. 65

1. Prokuratora generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej powołuje i odwołuje Rada Państwa.

2. Tryb powoływania i odwoływania prokuratorów podległych prokuratorowi generalnemu, jak również zasady organizacji i postępowania organów prokuratury określa ustawa.

3. Prokurator generalny zdaje sprawę Radzie Państwa z działalności prokuratury.

Art. 66

Organy prokuratury podlegają prokuratorowi generalnemu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i w sprawowaniu swych funkcji są niezależne od organów terenowych.

W obecnie panującej nam Konstytucji (Art. 175) zapisano, że „Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe”.

W Konstytucji PRL-owskiej stało tak!

Art. 58

Sądy stoją na straży ustroju Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, ochraniają zdobycze polskiego ludu pracującego, strzegą praworządności ludowej, własności społecznej i praw obywateli, karzą przestępców.

W tej sytuacji nie należy się dziwić, że niezależny (od wszystkiego i wszystkich) prokurator - umarza postępowanie przygotowawcze i stwierdza, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego, pomimo, że czyn stanowił zbrodnię zabójstwa. Decyzji tej nie ośmielili się podważyć niezawiśli sędziowie dwóch instancji.

Jest to oczywista patologia, którą niejako przy okazji trzeba zmienić. Nie należy się tylko wzdrygać na wspomnienia niektórych zapisów PRL-owskiej konstytucji. Wystarczy zmodyfikować je tak tak, by były kompatybilne do zmian ustrojowych, które nastąpiły po 89 r. Nie może być tak, aby prokurator był niezależny i bezkarny do tego stopnia by z łatwością ulegał wpływom organów terenowych, czyli miejscowej sitwie i był postrachem dla pokrzywdzonych.

Z tego powodu uważam, że przy okazji zmian w Konstytucji urząd prokuratora powinien uzyskać rangę organu Konstytucyjnego.

„Odcisk”

Analiza porównawcza w zakresie wyborów prezydenta, posłów i senatorów oraz wyborów samorządowych, a także sądownictwa, w odniesieniu do aktualnie obowiązującej Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r.dr Janusz B. Kępka

WĄTPLIWA KONSTYTUCYJNOŚĆ – ROZWAŻANIA NA PŁASZCZYŹNIE ZNOWELIZOWANEGO ART. 49 KPC - wyłączenie sędziego

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Darek
15-02-2010 / 00:00
Posłuchaj BYDLAKU bez podpisu Romka znam i nawet prowadzi moją sprawę ,jeśli chcesz przyjść to w czwartek tj.18.02.2010r o godz.10.oo w Białymstoku w Sądzie Apelacyjnym.A odnośnie tego czy WAM coś zrobimy czy nie to niebawem się przekonasz gdy trochę was zadynda na stryczku ustawionym przed SĄDAMI,a wierz miże ta chwila tuż tuż !!!!!!!!!!
~Darek
14-02-2010 / 00:00
"JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA PUKI MY ŻYJEMY ,CO NAM OBCA PRZEMOC WZIĘŁA SZABLĄ ODBIERZEMY .....ŁĄCZMY SIĘ Z NARODEM ". Łączmy się i zróbmy to co powinniśmy byli zrobić już dawno,zorganizujmy dziejową ZAWIERUCHĘ i WYMIEĆMY tych ŚMIECI z NASZEGO DOMU !!!
~Gawronski-rafzen
13-02-2010 / 00:00
Szanowni państwo. Proszę zrozumieć że zmiana Konstytucji RP jest wybiegem ograniczenia praw dla Polaków w ich własnym kraju. Wszelkie dyskusje na ten temat to woda na młyn dla totalitarnych zbrodniarzy takich jak wszyscy sędziowie, prokuratorzy, posłowie itd. Należy osądzić najpierw tych zbrodniarzy nowej ery i wtedy rozpocząć dyskusję nad ewentualnymi zmianami.