Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
27 stycznia 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Zawiadomienie kandydatów na urząd Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i Jarosława Kaczyńskiego oraz Donalda Tuska o podejrzeniu (nie)istnienia państwa bezprawia w środku Europy dr Janusz B. Kępka

Warszawa, 25 czerwca 2010 r.

Kandydaci na urząd Prezydenta RP

Pan Bronisław Komorowski

Pan Jarosław Kaczyński

Prezes Rady Ministrów

Pan Donald Tusk

List otwarty

Zawiadomienie

o uzasadnionym podejrzeniu

(nie)istnienia państwa bezprawia

dokładnie w środku Europy

W Preambule Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., czytamy:

„ … my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej,…
w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem,

ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości,…”.

W ramach kampanii prezydenckiej, należy jasno wskazać Narodowi Polskiemu – wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, czy kandydaci na Urząd Prezydenta odpowiadają przed Bogiem czy też przed własnym sumieniem, deklarując tym samym posiadanie wiary lub sumienia.

Ponadto, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi:

Art. 4.

1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.

2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Wskazana Konstytucja też stanowi:

Art. 173.

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz.

Art. 182.

Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości określa ustawa.

Jeżeli władza zwierzchnia należy do Narodu oraz Naród ten sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli (Art. 104) lub bezpośrednio, to sądy i trybunały nie są i nie mogą być władzą odrębną i niezależną od władzy zwierzchniej Narodu. Posłowie są przedstawicielami Narodu, a nie sędziowie!

Władzę obywateli (władzę tego Narodu) określa Konstytucja (Art. 4.1.), a nie ustawa (Art. 182).

Powyższe, to jeden z wielu tzw. „podwójnych przekrętów” Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi:

Art. 180.

1. Sędziowie są nieusuwalni.

3. Sędzia może być przeniesiony w stan spoczynku na skutek uniemożliwiających mu sprawowanie jego urzędu choroby lub utraty sił. Tryb postępowania oraz sposób odwołania się do sądu określa ustawa.

Wszyscy inni (nie sędziowie) są usuwalni (kadencyjność prezydenta RP, posłów, senatorów).

Wszyscy inni podlegają ocenie ich działalności, sprawdzeniu ich majątków.

Ale, nikomu nie wolno oceniać pracy sędziów, nie wolno sprawdzać ich majątków.

Ponadto, sędziowie osądzają i skazują wszystkich innych. Ale nie jest też odwrotnie!

Członkowie Rady Ministrów ponoszą pełną odpowiedzialność przed sejmem. Sędziowie przed nikim!

Ponieważ, wg łacińskiej paremii prawnej:

„Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse haberet.”

Nie można przenieść na drugiego więcej praw, niż ma się samemu.

to sędziom takich praw oraz władzy nie mógł nadać Sejm (władza ustawodawcza), ponieważ takiej władzy oraz takich praw jak sędziowie, to posłowie nie posiadają!

Ale powyższe oznacza, że w Rzeczypospolitej Polskiej tzw. władza sądownicza jest nielegalna!

A więc kto sędziom nadał takie prawa i taką (nielegalną!) władzę nad wszystkimi innymi?

Swego czasu, Pan Aleksander Kwaśniewski (kompletnie trzeźwy) zeznał publicznie:

Mój dobry przyjaciel, George W. Bush, zapytał mnie kiedyś: „Aleksander, co za idiota pisał wam konstytucję?”. Ja mu na to odparłem: „George, nawet nie pytaj, sam ją pisałem”.

Ta konstytucja powstała w 1997 roku, za mojej prezydentury. Jestem pewien, że to był dobry pomysł.

Kiedyś, władza królów pochodziła od Boga. Natomiast powyższe wprost wskazuje, że obecnie władza sędziów, a zapisana w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wprost pochodzi od… idiotów!

W czasopiśmie internetowym AFERY PRAWA ,a także w książce: Ryszard Henryk Kozłowski, Aleksander Nowak – „Jaka Polska?”, można znaleźć pełny dowód (z dokumentów!) tego, że wybory do sejmu przeprowadzane są niezgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

A to oznacza, że kolejne sejmy (władza ustawodawcza) w Rzeczypospolitej Polskiej są nielegalne!

Ale to także oznacza, że kolejne rządy RP są także nielegalne, ponieważ tzw. skład Rady Ministrów, włącznie z premierem, zatwierdzani są przez nielegalny(!) sejm!

Powyższe wprost oznacza, że w Rzeczypospolitej Polskiej, (prze)zwanej też III RP:

1o władza sądownicza (sędziowie) jest nielegalna;

2o władza ustawodawcza (posłowie, sejm) jest nielegalna;

3o władza wykonawcza (rząd, ministrowie) jest nielegalna.

Jeżeli tak, a tak właśnie jest, to Rzeczpospolita Polska jest nielegalna!

To co w tej „krainie nad Wisłą” jest legalne?

Legalny jest Naród Polski, systematycznie niszczony przez nielegalnych, jak wyżej.

Niektóre dowody powyższego.

a) straty Rzeczypospolitej w czasie II Wojny Światowej ocenia się na ok. 40% majątku narodowego.

Nadrobiono je w czasie Planu 3-letniego (1947-1949) w „okropnych czasach” Polski Ludowej;

b) w „okropnych czasach PRL’u” przybyło 14 (czternaście!) milionów Polaków. Z 24 mln na 38 mln.

c) w „okropnych czasach PRL’u” odbudowano i zbudowano miasta, porty, stocznie, fabryki, kopalnie,
służbę zdrowia, szkoły (np. „1000 szkół na Tysiąclecie”), wyższe uczelnie, itp., itd.

Wobec tego:

d) po „obaleniu komunizmu”, a którego nigdy i nigdzie nie było, w III RP natychmiast zlikwidowano
1000 szkół („barankami łatwiej rządzić”), „zreformowano” służbę zdrowia („dupa po śmierci
nie rządzi”), rozkradziono – pardon! – „sprywatyzowano” ponad 80% majątku Narodu Polskiego.

e) po 1989 r., z Polski uciekło kilka milionów ludzi. W Polsce codziennie popełnia samobójstwo
17 osób (ze szczęścia, oczywiście), a 40 osób ginie bez śladu. W takiej sytuacji, podgatunek
togowych, zwany prokuratorami… umarza śledztwo. „I nie ma sprawy”!

I dzięki powyższemu, Polaków ubywa. „I o to właśnie chodzi!”. „Uprzejmie donoszę”, jak wyżej.

A.D. 2010 dr Janusz B. Kępka

Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu: celowego ukrywania prawdy oraz poświadczania nieprawdy (art. 271 k.k.) itd. - przez Andrzej Janecki zatrudniony na stanowisku Prokuratora Okręgowego w Warszawie

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Janusz
06-01-2011 / 08:32
Z powodu łamania art.176.1 Konstytucji RP wszyscy prokuratorowie i sedziowie funkcyjni ,i nie tylko,kwalifikują się do natychmiastowego i dyscyplinarnego usunięcia ze stanowisk. Na oczach całej Polski w sprawie ważności wyborów prezydenta RP przewodniczacy całej Izby Pracy SN POŚWIADCZYŁ NIEPRAWDĘ o znaczeniu prawnym, że 3 obywateli nie jest UCZESTNIKAMI postępowania bo mieli za dużo do powiedzenia. W tak ważnej sprawie trwa idealna CISZA. DLACZEGO ?!!!!!
~Janusz
25-06-2010 / 00:00
Witam serdecznie. Brawo!!! Kamień spadł mi z serca. Polska już od dawna nie ma żadnych praw. Całkowicie popieram działania "Afery Prawa". Polska potrzebuje teraz Trybunału Obywatelskiego!!!! A nie parlamentu i prezydenta!!!! Przecież to widać że Polską rządzą przestępcy!!!! Obserwuję TV, internet i nie mogę uwieżyć że gadanie tych rządzących jest sprzeczne z moim sumieniem i wyznaniem chsześcijańskim. Łamana jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej! Łamana jest zasada ustanowienia tej Konstytucji! Dlaczego tak się dzieje? Czy jest ktoś kto zamknie granice Rzeczpospolitej Polskiej i zrobi z tym bagnem porządek? Z całym szacunkiem dla dr. Janusza B. Kępki. Pozdrawiam serdecznie.