Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 04-08-2014

WIECZYSTY PRAWNY BAŁAGAN W WARSZAWIE

Rozprawa w sprawie skargi Stowarzyszenia Interesu Społecznego "Wieczyste" z dn. 28.06.2013 r. ws. niezgodności z prawem uchwały Rady Warszawy z dnia 18.12.2008 r. nr XLVI/1422/2008 zwana także uchwałą kompetencyjną w części dot. kompetencji w zakresie aktualizacji opłat wieczystego użytkowania (II SA/Wa1447/13) była oczekiwana od ponad roku. 16 lipca po wielomiesięcznych perypetiach i wnioskach stron wreszcie nastąpiła, ale nie odbyło się bez skandalu. Najpierw Sąd zmienił salę z F na A, nie powiadomił skarżącego, w elektronicznym terminarzu rozpraw nie napisał czego sprawa dotyczy. 

ROZPRAWA W OBECNOŚCI POLICJI: W środę 16 lipca przed salą rozpraw zebrał się spory tłum użytkowników wieczystych zwolenników Stowarzyszenia. Na miejscu przybyła też policja, która spisała prezesa Stowarzyszenia dra Daniela Alain Korony (który miał w razie potrzeby zgodę na demonstrację). O 9-tej zaczęła się rozprawa, prezes Stowarzyszenia zapytał Sędziów czy rozprawa ma odbyć w obecności policji (była na sali rozpraw oraz przed salą) i usłyszał odpowiedź twierdzącą. Dlaczego spytała skarżąca Maria Kondratowicz, także działacz Stowarzyszenia - sąd nie musi uzasadniać usłyszała w odpowiedzi. Mieszkańców Warszawy, osoby starsze potraktowano jak potencjalnych kryminalistów, "Warchołów", "chuliganów". Tak sąd potraktował osoby, które przecież miały jako użytkownicy wieczyści prawdo do udziału w postępowaniu nie tylko jako widzowie, ale także jako uczestnicy postępowania (choć akurat z tego nie skorzystali). Sędzia nakazała także policji nie wpuszczenie osób, które przebyły po godz. 9.00 na salę rozpraw. Sąd nie zgodził się na rejestrację dźwięku i obrazu z rozprawy, o co wnioskowało Stowarzyszenie, jedynie zgodził się na rejestrację z ogłoszenia wyroku. W trakcie rozprawy sędzia wyraźnie prowokował obecnych sali, którzy usłyszeli na wniosek o głośniejsze mówienie, że sąd nie będzie mówił głośniej, że publiczność ma prawo tylko milczeć. W pewnym momencie nawet sędzia zagroziła usunięciem z sali. Prezes Stowarzyszenia wezwał do uspokojenia.

TO PROCES UCHWAŁY I AROGANCJI WŁADZY: Po zreferowaniu sprawy, głos zabrał prezes Stowarzyszenia Interesu Społecznego dr Daniel Alain Korona, który w bardzo dobrym przemówieniu wyraźnie udowodnił, że uchwała kompetencyjna w zakresie w jaki przekazuje kompetencje ws. opłat użytkowania wieczystego jest niezgodna z prawem. Jest to proces nie tylko o zgodność z prawem tzw. uchwały kompetencyjnej w części dot. aktualizacji opłat użytkowania wieczystego, ale także proces arogancji władzy – Stwierdził lider SIS. Sąd aż podskoczył i chciał przerwać, ale Daniel się nie dał i kontynuował - arogancji, bo jak można twierdzić że użytkownicy wieczyści nie mają interesu prawnego w określeniu jaki organ jest właściwy czyli kompetentny ws. aktualizacji. A tymczasem art,78 i 81 ustawy o gospodarce nieruchomościami wskazuje że wniosek składa się przeciw/do właściwemu organowi. A ustawa i uchwała inaczej wskazują inne organa właściwe.
W październiku ubr. sędzia Dorota Bassa z Sądu Rejonowego Warszawa Żolibórz w sprawie I C729/13 na wzmiankę o uchwale kompetencyjnej zadała pytanie czy w drodze uchwały można zmienić, uchylić ustawę? Odpowiedź była negatywna. Na dzisiaj rozprawie nie rozstrzygamy o zasadności aktualizacji pani X, Y, Z, te kwestie rozstrzyga sąd powszechny. Nie rozstrzyga się także ważność pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta, będzie to przedmiot odrębnego postępowania Stowarzyszenia. Przedmiotem oceny i rozstrzygnięcia jest czy Rady Warszawy może uchwałą czyli aktem prawa miejscowego przekazać kompetencji dzielnicom w zakresie aktualizacji opłat użytkowania wieczystego (czyli w sprawach cywilnych).

UCHWAŁA PRZEKAZUJE KOMPETENCJE NIEZGODNIE Z USTAWĄ: §7 pkt. 1-3 uchwały kompetencyjnej stwierdza, że przekazuje zadania i kompetencje, a nie że można przekazać. Zatem nie ulega wątpliwości, że przekazano kompetencje.  Urząd Miasta uzasadnia uchwałę powołując się na art.39 ust.4 ustawy o samorządzie gminnym i art.11 ust.1 ustawy o Ustroju Miasta Stołecznego Warszawa. Ale ww. przepisy umożliwiają jedynie przekazanie kompetencji w sprawach administracyjnych. Z kolei przepisy Statutu Warszawy §44 ust.2 i Statutu Dzielnic np. Mokotowa w §6 przewidują możliwość przekazania spraw nieruchomości położonych na obszarze dzielnicy, ale zastrzega że nie zastrzeżone dla organów miasta. Ustawa o  gospodarce nieruchomościami wyraźnie zaś wskazuje że organem właściwym jest organ wykonawczy Miasta czyli Prezydent Miasta Stołecznego Warszawa.

KOLEGIUM PODOBNIE JAK STOWARZYSZENIE: Zresztą podobnego zdania co Stowarzyszenie jest samorządowe kolegium odwoławcze, które w orzeczeniu KOX/4200/Po/11 z dnia 7 stycznia 2013 roku (i wielu innych) stwierdza, że "zgodnie z art.,7 konstytucji organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Oznacza to, że nie można domniemywać istnienia po stronie danego organu kompetencji, które nie zostały mu powierzone przepisami prawa. W konsekwencji Rada m.st. Warszawy nie jest uprawniona do powierzenia kompetencji do wypowiadania wysokości opłat za użytkowanie wieczyste, ponieważ w tym zakresie organem właściwym jest Prezydent m.st. Warszawy jako organ wykonawczy gminy." Także Sąd Rejonowy Warszawa Żolibórz w wyroku z dn. 11.01.2012 r. sygn. I C 207/11 stwierdza że "Uchwała XLVI/14222008 Rady Miast Stołecznego Warszawa z dnia 18.XII.2008 r w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy wykonywanie niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy nie może stanowić normy szczególnej względem art.4 ust.9 u.g.n.". To delikatny sposób sformułowania niezgodności z prawem.

CHCIAŁBYM MÓC POWIEDZIEĆ: Gdy wszczynaliśmy postępowanie wiele osób nam mówili - że nic to nie da, że w tej kwestii interes władzy będzie silniejszy od aspektu prawnego, że sprawiedliwości w sądzie nie znajdziemy. Chciałbym móc powiedzieć tym ludziom, opinii publicznej, że się pomylili, że zapis o demokratycznym państwie prawnym, o sprawiedliwości, o prawie to nie tylko puste slogany konstytucyjne, ale rzeczywistość, fakt czemu ten Sąd dał wyraz. Chciałbym móc to powiedzieć – tymi słowami zakończył swoje przemówienie prezes Stowarzyszenia dr Daniel Alain Korona

WYROK POLITYCZNY, A NIE PRAWNY: Przedstawiciel urzędu miasta próbował uzasadnić, że nie przekazywano kompetencji, a udzielone są przez pani prezydent pełnomocnictwa. Po naradzie Sąd ogłosił wyrok, oddalił skargę na uchwałę kompetencyjną, mętnie uzasadniając ustrojem Warszawy i prawem do przekazywania przez Radę Gminy kompetencji. Wyrok jest nieprawomocny.  Prawdopodobnie zostanie złożona skarga kasacyjna, po otrzymaniu z urzędu pisemnego wyroku wraz z uzasadnieniem (co może potrwać nawet 2-3 miesiące).

NIE MA ZGODY NA ZŁODZIEJSTWO PRAWNE: Po rozprawie odbył się wiec na którym szef Stowarzyszenia Daniel Alain Korona zapowiedział kontynuację walkę z podwyżkami wieczystego, że nie ma już zgody na podwyżki w warunkach budowania tęczy za 70 tys. zł, pomnika waryńskiego za 100 tys. zł, milionowego wydatków Miasta na unijne gadżety, na obiadki ministerialne po 1400 zł itd. Zapowiedziano nowe postępowania sądowe, a zwłaszcza kontynuacja projektu obywatelskiej ustawy. W sumie było spokojnie, ale sprawa będzie miała swój ciąg dalszy.
To co zdarzyło się na sali rozpraw w WSA w Warszawie to wielki skandal. Sposób traktowania ludzi - osób starszych, obecność policji na sali rozpraw, groźby i arogancja sądu. Ale Stowarzyszenie Interesu Społecznego "Wieczyste" nie tylko nie daje się zastraszyć, ale z tych spraw wychodzi coraz bardziej wzmocniony, nawet w przypadku przegranych. Ma coraz większe poparcie społeczne, wypracowuje kolejne metody nękania władzy, a władza ma coraz większe kłopoty. Szkoda, że takich stowarzyszeń nie ma więcej.

KTÓRY ORGAN WŁAŚCIWY: Paradoksalnie orzeczenie WSA stwarza jeszcze większy problemy prawne, niż gdyby Stowarzyszenie wygrało. Dlaczego?. Skoro  - jak stwierdza dr Daniel Alain Korona - uchwała kompetencyjna jest według WSA w części dot. przekazania kompetencji dzielnicom ważna, innymi słowy kompetencje w zakresie aktualizacji posiada zarząd dzielnicy, zatem Prezydent Warszawy już nie ma kompetencji, nie jest już organem właściwym w sprawie. Dwa organa nie mogą być właściwe w sprawie - jest nim albo zarząd dzielnicy, albo prezydent Warszawy. Zatem zarówno wypowiedzenia dokonane przez Prezydenta jak i pełnomocnictwa udzielone przez Prezydenta Warszawy są zatem nieważne, bo nie można udzielać więcej kompetencji niż się samemu posiada, a jak wynika z wyroku WSA od 2009 r. kompetencje posiadała dzielnica a nie Prezydent Miasta. Stowarzyszenie zapowiada zatem kwestionowanie pełnomocnictw udzielonych pełnomocnikom Miasta, bowiem powinny być udzielone w związku z wyrokiem WSA przez organ właściwy czyli zarząd dzielnicy, a nie przez prezydenta Miasta/. Może zatem okazać się zatem, że wyrok WSA przyniesie odwrotny skutek od zamierzonego i spowoduje jeszcze większe perturbacje ws. wieczystego niż do tej pory.

Spotkanie ze 
Stowarzyszeniem Interesu Społecznego "Wieczyste" i Stowarzyszeniem Obrony Spółdzielców 
20 sierpnia 2014 o 17.00 
W Warszawie, ul. Puławska 95,
                                  Salka przy Kościele Św. Michała.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Michał Lorenc
02-02-2015 / 20:30
Tak, jak masz w firmie lub innej organizacji dane pracowników czy Klienta (mail, adres czy nawet telefon) to musisz wdrożyć dokumentacje przetwarzania danych a niektóre zbiory konsumentów musisz zarejestrować w GIODO. Od tego nie ma odstępstwa a kary, cytuje z ustawy sięgają: „Zgodnie z art. 121 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wysokość grzywy wynosi: - dla osób prawnych do 50 000 zł za każde uchybienie, ale nie więcej niż 200 000 zł w jednym postępowaniu egzekucyjnym - dla osób fizycznych do 10 000 zł za każde uchybienie, ale nie więcej niż 50 000 zł w jednym postępowaniu egzekucyjnym art. 12 ustawy o ochronie danych osobowych” Dokumentacje możesz opracować sam, na podstawie rozporządzenia do art. 39a ustawy o ochronie danych – ale to karkołomne. Dlatego lepiej skorzystać z wyspecjalizowanej kancelarii. Ja wdrożyłem dokumentacje ochrony danych RBDO Tutaj mają ofertę: rbdo.pl/sklep/ Można też dowiedzieć się więcej o ochronie danych i o nowych przepisach obowiązujących od 1 stycznia 2015 roku w serwisie RBDO na rbdo.com.pl/category/informacje-prawne/ Zdaje się że po nowelizacji ustawy od 1 stycznia 2015 r. pojawi się obowiązek wyznaczenia i zgłoszenia tzw. Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) dla firm które nie chcą zgłaszać zbiorów do GIODO. Ponoć korzystniejsze jest po staremu zgłoszenie do GIODO zbioru – tutaj rekomendacje – rbdo.com.pl/promocja/
~Władysław Michalski
02-02-2015 / 20:30
Czy ktoś wie coś więcej w temacie że dd 1 stycznia wchodzą w życie nowe przepisy ochrony danych? Czy jak mam dane osobowe Klientów to muszę wyznaczyć Administratora Bezpieczeństwa Informacji?
~Krzysztof Super Plebs 2014
07-09-2014 / 14:26
I jeszcze pracy magisterskiej sam nie napisał oszust jeden "mgr prawa", który jednego zdania nie potrafi ułożyć, podobnie jak "doktor" AWF we Wrocławiu jego kumpel, też kablarz podpułkowniczyna edward janusz trzaskoma
~ewa11
14-08-2014 / 20:08
GRZEGORZ PADZIK - kret komuny w szeregach prawicy, oszust wybrany przez bolkowe odłamy "Solidarności" na szefa Oddziału w Mińsku Mazowieckim. UWAGA na tego oszusta i manipulatora! Wszelkie informacje na temat tego "działacza" proszę kierować na mail: praworządnosc@gmail.com celem podjęcia kroków prokuratorskich przeciwko tej gnidzie.
~alex38waw
06-08-2014 / 02:04
"Reforma Wymiaru Sprawiedliwości powinna być dogłębna" www.youtube.com/watch?v=UvwqEgm--Yg
~jerozolita
05-08-2014 / 11:22
tak sie robi kasę. Na wojnach i bagnie. jak coś jest P0układane należy znaleźć sP0sób aby to zniszczyć i P0układać interesy świata P0 swojemu. Teraz wprowadzamy II front czyli JKM. Pełny sukces. To jest nasz ping-pong. My gramy o miliardowe stawki .