Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
18 sierpnia 2017
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 04-08-2014

WIECZYSTY PRAWNY BAŁAGAN W WARSZAWIE

Rozprawa w sprawie skargi Stowarzyszenia Interesu Społecznego "Wieczyste" z dn. 28.06.2013 r. ws. niezgodności z prawem uchwały Rady Warszawy z dnia 18.12.2008 r. nr XLVI/1422/2008 zwana także uchwałą kompetencyjną w części dot. kompetencji w zakresie aktualizacji opłat wieczystego użytkowania (II SA/Wa1447/13) była oczekiwana od ponad roku. 16 lipca po wielomiesięcznych perypetiach i wnioskach stron wreszcie nastąpiła, ale nie odbyło się bez skandalu. Najpierw Sąd zmienił salę z F na A, nie powiadomił skarżącego, w elektronicznym terminarzu rozpraw nie napisał czego sprawa dotyczy. 

ROZPRAWA W OBECNOŚCI POLICJI: W środę 16 lipca przed salą rozpraw zebrał się spory tłum użytkowników wieczystych zwolenników Stowarzyszenia. Na miejscu przybyła też policja, która spisała prezesa Stowarzyszenia dra Daniela Alain Korony (który miał w razie potrzeby zgodę na demonstrację). O 9-tej zaczęła się rozprawa, prezes Stowarzyszenia zapytał Sędziów czy rozprawa ma odbyć w obecności policji (była na sali rozpraw oraz przed salą) i usłyszał odpowiedź twierdzącą. Dlaczego spytała skarżąca Maria Kondratowicz, także działacz Stowarzyszenia - sąd nie musi uzasadniać usłyszała w odpowiedzi. Mieszkańców Warszawy, osoby starsze potraktowano jak potencjalnych kryminalistów, "Warchołów", "chuliganów". Tak sąd potraktował osoby, które przecież miały jako użytkownicy wieczyści prawdo do udziału w postępowaniu nie tylko jako widzowie, ale także jako uczestnicy postępowania (choć akurat z tego nie skorzystali). Sędzia nakazała także policji nie wpuszczenie osób, które przebyły po godz. 9.00 na salę rozpraw. Sąd nie zgodził się na rejestrację dźwięku i obrazu z rozprawy, o co wnioskowało Stowarzyszenie, jedynie zgodził się na rejestrację z ogłoszenia wyroku. W trakcie rozprawy sędzia wyraźnie prowokował obecnych sali, którzy usłyszeli na wniosek o głośniejsze mówienie, że sąd nie będzie mówił głośniej, że publiczność ma prawo tylko milczeć. W pewnym momencie nawet sędzia zagroziła usunięciem z sali. Prezes Stowarzyszenia wezwał do uspokojenia.

TO PROCES UCHWAŁY I AROGANCJI WŁADZY: Po zreferowaniu sprawy, głos zabrał prezes Stowarzyszenia Interesu Społecznego dr Daniel Alain Korona, który w bardzo dobrym przemówieniu wyraźnie udowodnił, że uchwała kompetencyjna w zakresie w jaki przekazuje kompetencje ws. opłat użytkowania wieczystego jest niezgodna z prawem. Jest to proces nie tylko o zgodność z prawem tzw. uchwały kompetencyjnej w części dot. aktualizacji opłat użytkowania wieczystego, ale także proces arogancji władzy – Stwierdził lider SIS. Sąd aż podskoczył i chciał przerwać, ale Daniel się nie dał i kontynuował - arogancji, bo jak można twierdzić że użytkownicy wieczyści nie mają interesu prawnego w określeniu jaki organ jest właściwy czyli kompetentny ws. aktualizacji. A tymczasem art,78 i 81 ustawy o gospodarce nieruchomościami wskazuje że wniosek składa się przeciw/do właściwemu organowi. A ustawa i uchwała inaczej wskazują inne organa właściwe.
W październiku ubr. sędzia Dorota Bassa z Sądu Rejonowego Warszawa Żolibórz w sprawie I C729/13 na wzmiankę o uchwale kompetencyjnej zadała pytanie czy w drodze uchwały można zmienić, uchylić ustawę? Odpowiedź była negatywna. Na dzisiaj rozprawie nie rozstrzygamy o zasadności aktualizacji pani X, Y, Z, te kwestie rozstrzyga sąd powszechny. Nie rozstrzyga się także ważność pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta, będzie to przedmiot odrębnego postępowania Stowarzyszenia. Przedmiotem oceny i rozstrzygnięcia jest czy Rady Warszawy może uchwałą czyli aktem prawa miejscowego przekazać kompetencji dzielnicom w zakresie aktualizacji opłat użytkowania wieczystego (czyli w sprawach cywilnych).

UCHWAŁA PRZEKAZUJE KOMPETENCJE NIEZGODNIE Z USTAWĄ: §7 pkt. 1-3 uchwały kompetencyjnej stwierdza, że przekazuje zadania i kompetencje, a nie że można przekazać. Zatem nie ulega wątpliwości, że przekazano kompetencje.  Urząd Miasta uzasadnia uchwałę powołując się na art.39 ust.4 ustawy o samorządzie gminnym i art.11 ust.1 ustawy o Ustroju Miasta Stołecznego Warszawa. Ale ww. przepisy umożliwiają jedynie przekazanie kompetencji w sprawach administracyjnych. Z kolei przepisy Statutu Warszawy §44 ust.2 i Statutu Dzielnic np. Mokotowa w §6 przewidują możliwość przekazania spraw nieruchomości położonych na obszarze dzielnicy, ale zastrzega że nie zastrzeżone dla organów miasta. Ustawa o  gospodarce nieruchomościami wyraźnie zaś wskazuje że organem właściwym jest organ wykonawczy Miasta czyli Prezydent Miasta Stołecznego Warszawa.

KOLEGIUM PODOBNIE JAK STOWARZYSZENIE: Zresztą podobnego zdania co Stowarzyszenie jest samorządowe kolegium odwoławcze, które w orzeczeniu KOX/4200/Po/11 z dnia 7 stycznia 2013 roku (i wielu innych) stwierdza, że "zgodnie z art.,7 konstytucji organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Oznacza to, że nie można domniemywać istnienia po stronie danego organu kompetencji, które nie zostały mu powierzone przepisami prawa. W konsekwencji Rada m.st. Warszawy nie jest uprawniona do powierzenia kompetencji do wypowiadania wysokości opłat za użytkowanie wieczyste, ponieważ w tym zakresie organem właściwym jest Prezydent m.st. Warszawy jako organ wykonawczy gminy." Także Sąd Rejonowy Warszawa Żolibórz w wyroku z dn. 11.01.2012 r. sygn. I C 207/11 stwierdza że "Uchwała XLVI/14222008 Rady Miast Stołecznego Warszawa z dnia 18.XII.2008 r w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy wykonywanie niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy nie może stanowić normy szczególnej względem art.4 ust.9 u.g.n.". To delikatny sposób sformułowania niezgodności z prawem.

CHCIAŁBYM MÓC POWIEDZIEĆ: Gdy wszczynaliśmy postępowanie wiele osób nam mówili - że nic to nie da, że w tej kwestii interes władzy będzie silniejszy od aspektu prawnego, że sprawiedliwości w sądzie nie znajdziemy. Chciałbym móc powiedzieć tym ludziom, opinii publicznej, że się pomylili, że zapis o demokratycznym państwie prawnym, o sprawiedliwości, o prawie to nie tylko puste slogany konstytucyjne, ale rzeczywistość, fakt czemu ten Sąd dał wyraz. Chciałbym móc to powiedzieć – tymi słowami zakończył swoje przemówienie prezes Stowarzyszenia dr Daniel Alain Korona

WYROK POLITYCZNY, A NIE PRAWNY: Przedstawiciel urzędu miasta próbował uzasadnić, że nie przekazywano kompetencji, a udzielone są przez pani prezydent pełnomocnictwa. Po naradzie Sąd ogłosił wyrok, oddalił skargę na uchwałę kompetencyjną, mętnie uzasadniając ustrojem Warszawy i prawem do przekazywania przez Radę Gminy kompetencji. Wyrok jest nieprawomocny.  Prawdopodobnie zostanie złożona skarga kasacyjna, po otrzymaniu z urzędu pisemnego wyroku wraz z uzasadnieniem (co może potrwać nawet 2-3 miesiące).

NIE MA ZGODY NA ZŁODZIEJSTWO PRAWNE: Po rozprawie odbył się wiec na którym szef Stowarzyszenia Daniel Alain Korona zapowiedział kontynuację walkę z podwyżkami wieczystego, że nie ma już zgody na podwyżki w warunkach budowania tęczy za 70 tys. zł, pomnika waryńskiego za 100 tys. zł, milionowego wydatków Miasta na unijne gadżety, na obiadki ministerialne po 1400 zł itd. Zapowiedziano nowe postępowania sądowe, a zwłaszcza kontynuacja projektu obywatelskiej ustawy. W sumie było spokojnie, ale sprawa będzie miała swój ciąg dalszy.
To co zdarzyło się na sali rozpraw w WSA w Warszawie to wielki skandal. Sposób traktowania ludzi - osób starszych, obecność policji na sali rozpraw, groźby i arogancja sądu. Ale Stowarzyszenie Interesu Społecznego "Wieczyste" nie tylko nie daje się zastraszyć, ale z tych spraw wychodzi coraz bardziej wzmocniony, nawet w przypadku przegranych. Ma coraz większe poparcie społeczne, wypracowuje kolejne metody nękania władzy, a władza ma coraz większe kłopoty. Szkoda, że takich stowarzyszeń nie ma więcej.

KTÓRY ORGAN WŁAŚCIWY: Paradoksalnie orzeczenie WSA stwarza jeszcze większy problemy prawne, niż gdyby Stowarzyszenie wygrało. Dlaczego?. Skoro  - jak stwierdza dr Daniel Alain Korona - uchwała kompetencyjna jest według WSA w części dot. przekazania kompetencji dzielnicom ważna, innymi słowy kompetencje w zakresie aktualizacji posiada zarząd dzielnicy, zatem Prezydent Warszawy już nie ma kompetencji, nie jest już organem właściwym w sprawie. Dwa organa nie mogą być właściwe w sprawie - jest nim albo zarząd dzielnicy, albo prezydent Warszawy. Zatem zarówno wypowiedzenia dokonane przez Prezydenta jak i pełnomocnictwa udzielone przez Prezydenta Warszawy są zatem nieważne, bo nie można udzielać więcej kompetencji niż się samemu posiada, a jak wynika z wyroku WSA od 2009 r. kompetencje posiadała dzielnica a nie Prezydent Miasta. Stowarzyszenie zapowiada zatem kwestionowanie pełnomocnictw udzielonych pełnomocnikom Miasta, bowiem powinny być udzielone w związku z wyrokiem WSA przez organ właściwy czyli zarząd dzielnicy, a nie przez prezydenta Miasta/. Może zatem okazać się zatem, że wyrok WSA przyniesie odwrotny skutek od zamierzonego i spowoduje jeszcze większe perturbacje ws. wieczystego niż do tej pory.

Spotkanie ze 
Stowarzyszeniem Interesu Społecznego "Wieczyste" i Stowarzyszeniem Obrony Spółdzielców 
20 sierpnia 2014 o 17.00 
W Warszawie, ul. Puławska 95,
                                  Salka przy Kościele Św. Michała.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

 
~dongdong8
16-06-2017 / 05:00
www.outletcoachfactory.us.com www.adidastrainersuk.co.uk www.vansshoesoutlet-store.com www.sac-longchamppas-cher.fr www.fitflopssaleclearance.us.org www.michael--korsoutlet.us www.coachoutletonlineshop.us.com www.polooutletstores.in.net www.converseshoes.us.org www.nikesb.us www.louisvuittonoutlettrade.us.com www.christianlouboutinoff.us www.ferragamobelt.us.com www.columbiaoutlet-store.com www.poloralphlauren-outlet.com www.adidasyeezy-boost350v2.us.com www.katespadeoutletsale.us.com www.noltingorgelgendringen.nl www.mlbjerseyswholesale.us.com www.adidasoriginalsshoes.in.net www.fitflops.org www.manoloblahnik.us www.grupolanda.es www.coachoutletfactoryonline.us.org www.burberryoutlet-online.cc www.michaelkors--outlet.us.org www.cheap-snapbackswholesale.us.com www.oakley-sunglassesonsale.us.com www.underarmouroutletclearance.com www.truereligion-jeans.com.co www.cheap-jordans.us.com www.adidasstansmith.org.uk www.ralphlaurenoutletofficial.us.com www.christianlouboutinonlineoutlet.us.com www.manchesterunitedjersey.co.uk www.mbt.us.com www.adidasyeezy350.us.com www.michaelkorsoutletonlinesales.us.com www.mbt-shoes.in.net www.montblancpenofficial.us.com www.anzeigenmaerkte.ch www.handbags-michaelkors.us.com www.michaelkorsoutletsale.us.org www.christianlouboutinsale.org.uk www.adidasfootballboots.me.uk www.pandorajewelryuk.org.uk www.cheapchristianlouboutinshoes.us.com www.ctss.se/Nike Air Max.html www.maccosmeticsonline.us.com www.ray-banssunglasses.me.uk www.ed-hardy.us.org www.birkenstockoutlet.us.org www.sevensoulmotion.be www.airmaxuk.uk www.levisjeans.us.com www.nba-jerseys.us.com www.sunglassesoakley.com.co www.bliriknu.se www.wholesale-nfljerseys.us.com www.michaelkorsbagsuk.co.uk www.cheapraybans.ca www.nikerunning.org.uk www.jaggabite.nl www.recoilmag.com.au/adidas-yeezy.html www.salomon-shoes.in.net www.nikeairmaxuk.me.uk www.nikeairmax2016.in.net www.archivigramsci.it www.polo-ralphlaurenshirts.us.com www.coachoutlet-purses.us.com www.valentinoshoes-outlet.us.com www.toryburchsale.us.com www.canadagoosesale.com.co www.vitax.se www.nike-rosherun.in.net www.adidas.in.net www.katespade-outlet.net.co www.poloralphlauren-outlet.in.net www.alupro.fr www.michaelkorsuk.com.co www.nfljerseyswholesalecheap.us.com www.michaelkorsoutletfactoryonline.us.com www.michael-korsoutletus.us.com www.raybans--sunglasses.us.com www.birkenstocksandals.org www.michaelkorsoutletonline.us.org www.michaelkors--outlet.com.co www.lecoqsportifchaussures.fr www.michaelkorsbags.in.net www.poloralphlaurenuk.uk www.converse-outletstore.com www.nikefactoryoutletstores.us.com www.adidas-ultraboost.com www.nike-airmax.me.uk www.realfres.es www.fitflops.us.org www.cheapraybansunglasses.net.co www.tory-burchoutletonline.us.com www.ralphlaurenuk.uk www.nikehuarache.me.uk www.vibramfivefingers.in.net www.hermesbirkinhandbags.us.com www.nikecortez.org www.pandora-jewelry.name www.fredperrypoloshirts.us.com www.northfacerainjacket.us.com www.nfl-jerseys.in.net www.suprashoesoutlet-inc.com www.the-northfaceoutlet.net.co www.asics.in.net www.hermes.in.net www.jordanshoes.us.org www.lecoqsportifshoes.us.com www.nikeairforce1.in.net www.cheap--nfljersey.us.com www.truereligionoutlet.eu www.ralphlaurenoutlet.nom.co www.coachoutletfactoryoutlet.us.com www.catboots.us.com www.cheapairjordan-shoes.us.com www.michael-kors-handbags.us.org www.softworx.it www.nikefactory-outlet.com www.yeezys350boostv2.us.com www.uggbootsclearance.net.co www.energimamerking.no/ray-ban.html www.michaelkorsoutletclearance.us.org www.guccishoes.net.co www.louboutinoutlets.us.com www.coach-factoryonline.us.org www.oakleystore.com.co www.nikefreerun.us.com www.rdsk.ch www.pradaoutletonlinestore.us.com www.adidasoutletstore.net www.nikehuarache.in.net www.coachfactoryoutletonlineofficial.us.com www.burberryhandbagsoutlets.us.com www.outletslongchamp.us.com www.michael--kors--canada.ca www.cheapjordansshoes.us.com www.rosherun.org www.cheap-airjordanshoes.us.com www.ralphlaurenpolo.in.net www.christianlouboutin.name www.underarmour.in.net www.pradahandbagsoutlet.us.com www.coachoutlet-storeonline.us.org www.truereligionjeans-outlet.us.com www.funoase.at www.nikeairmax2017.org www.adidasoutletclearance.com www.buymichaelkorshandbags.us.com www.ferragamooutlet.us.com www.kobe12shoes.us.com www.burberryonlineoutlet.net.co www.giuseppe-zanotti.us.com www.columbiashoes.us.com www.villafranchi.it www.michaelkorsoutletonlinesale.us.com www.longchamp-outlet.us.org www.raybansunglassesoutlet.net.co www.cocoritosrl.it www.pandoracharms.us.org www.fitflopssaleuk.org.uk www.michaelkors-outlet.nom.co www.officialcoachoutletonline.us.com www.mcm.us.org www.jordanretro.us www.outletcoachs.us.com www.birkenstock.us.org www.ray-bansunglassesoutlets.us.com www.louis-vuittonoutlet.net.co www.cheap-jordan-shoes.us.com www.shopxpert.dk www.toryburchoutletsonline.us.com www.truereligionsale.com.co www.coachfactoryoutletstore-online.us.com www.true-religionjeans.us.org www.ctss.se/Ray Ban.html www.michaelkorstote.us.com www.adidasyeezy-boost.us.com www.coachoutletonlinesales.us.com www.coachhandbags.cc cheapoakley.sunglassesonline.us.com www.michaelkorsoutletstores.us.org www.dardanet.se/rolex.html www.chelseajersey.org.uk www.raybanssunglasses.com.co www.nikeroshe.us.com www.edhardyclothing.in.net www.pradashoes-outlet.com www.christianlouboutinoutletusa.us.com www.michaelkorsoutletcanada.com.co www.adidas-nmd.co.uk www.nikeairmaxshoes.us.com www.pradabags.in.net www.nhlhockey-jerseys.us.com www.mcm.com.co www.thenorthfaceoutletjackets.us.com www.eccoshoes.in.net www.nikeblazers.in.net www.grnet.ch www.pandorajewelryoutlet.us.org www.adidasukoriginals.org.uk www.michaelkorshandbagsuk.uk www.hermesbeltoutlet.com www.poloshirtsralphlauren.us.com www.converse.in.net www.nikesoccershoes.us.com www.calvinklein.co.com www.coachoutletsclearance.us.com www.recoilmag.com.au/ralph-lauren.html www.uggbootsclearances.com.co www.adidastrainers.uk www.raybanwayfarer.com.co www.michael-kors--handbags.com www.nikeoutletstore.us.com www.jordansretro.us.com www.proglas.at www.poloralphlauren--outlet.us.com www.adidas-nmdr1.us.com www.outletnike.org www.coachoutletpurses.us.com www.montblanc.com.co www.sproeiendekutjes.nl www.burberrysale.net.co www.coachfactory-outletstoreonline.us.com www.coachwallets.us.com www.supop.fr www.tretronik.se www.poloralphlaurenonlineoutlet.us.com www.cheapjordansshoes.in.net www.energimamerking.no/ugg.html www.michaeljordan-shoes.com www.generaliopen.at www.recoilmag.com.au/christian-louboutin.html www.mlbjerseys.org www.outletpolo-ralphlauren.us.com www.lebron13shoes.com www.katespade.nom.co www.thenorthfacesale.us.com www.clarksoutlet.in.net www.michaelkors.me.uk www.reebok-shoes.us.com www.oakleysunglasses-outlet.com.co www.raybansonsale.com.co www.coachsfactoryoutlet.us.com www.cheap-mlb-jerseys.us.com www.chaussureschristianlouboutin.fr www.yslhandbags.us www.michaelkorsonlineoutlet.us.org www.jpgconseil.fr www.michaelkors--outlet.us.com www.louboutinparis.fr www.kibbie.at www.newbalance-shoes.us.com www.oakleys-sunglassesoutlet.us.com www.lebronjamesshoes14.us www.adidassuperstar.name www.cheapoakleysunglasses.net.co www.adidas-neo.us.com www.adidaszxflux.org.uk www.michaelkorsoutletonlineshop.us.com www.coach--purses.in.net www.adidas-nmdxr1.us.com www.clarks-shoes.in.net www.pandora-rings.net www.reebokshoesoutlet.us.com www.coachoutletstoreonlineofficial.us.com www.kevindurant9shoes.org www.gosl.co.uk www.vansshoesoutlet.us.com www.macysmichaelkorshandbags.us.com www.oakleyssunglasseswholesale.us.com www.oakleys.com.co www.michaelkorstotebags.us.com www.fitflops.us.com www.raybanpascher.fr www.airjordan-14.us www.mizunorunningshoes.us.com www.new-balanceshoes.us.com www.redbottoms.me.uk www.columbiasportswear.in.net www.oakley--sunglasseswholesale.us.com www.christianlouboutin.me.uk www.niketrainers.uk www.cheapnhljersey.us.com www.oakleysunglassesoutletwholesale.us.org www.nikefootballboots.org.uk www.longchamp-handbags.us.org www.officialcoachfactoryonlinesale.us.com www.dardanet.se/Ralph lauren.html www.coachfacyoryoutletonlinee.us.com www.energimamerking.no/canada-goose.html www.ferragamoshoesoutlet.us.com www.nikeoutlet-online.com www.ralphlaurenukofficial.org.uk www.vayrocana.de www.true-religion.me.uk www.oakleysunglassescanada.ca www.oakleysunglassess.com.co www.recoilmag.com.au/rolex.html www.coachhandbags-onlineoutlet.us.com www.michael--kors--outlet.ca www.pandorajewelry.in.net www.vans-store.in.net www.toryburchoutlet.net.co www.nylonic.co.uk www.recoilmag.com.au/michael-kors.html www.coachcanadaoutlet.com.co www.poloralphlaurenoutletonilne.us.com www.coachfactoryoutletonlinesale.us.com www.michael-korsbags.us.org www.replica-watches.us.com www.adidasyeezy-boost350v2.us www.energimamerking.no/michael-kors.html www.prada.us.org www.mathcad.be www.adidassoccershoes.us www.kate-spadeoutletonline.us.com www.outletschristianlouboutin.us.com www.truereligion.net.co www.kobeshoes.us.com www.stansmithadidas.us.com www.outletpoloralphlauren.us.com www.adidas-nmdshoes.us.com www.pandoraoutlet.us.org www.mamiundich.ch www.adidasshoes.in.net www.kate-spadeoutletonline.us www.nikeroshe.org.uk www.clarksshoesoutlet-online.com www.salvatore-ferragamo-outlet.in.net www.suprashoes.in.net www.converseshoesoutlet.us.com www.louis-vuittonoutletus.us.com www.aididasyeezy.org.uk www.fitflopsoutlet.us.com www.adidasyeezyboost350v2.in.net www.ralphlauren.eu.com www.ray-banwayfarer.me.uk www.columbiasportswearoutlet-inc.com www.hermes.me.uk www.rayban-sunglasses.com.co www.vansshoes.us.org www.ray-banssunglasses.com.co www.jordans.in.net 20176.16wengdongdong
~Michał Lorenc
02-02-2015 / 20:30
Tak, jak masz w firmie lub innej organizacji dane pracowników czy Klienta (mail, adres czy nawet telefon) to musisz wdrożyć dokumentacje przetwarzania danych a niektóre zbiory konsumentów musisz zarejestrować w GIODO. Od tego nie ma odstępstwa a kary, cytuje z ustawy sięgają: „Zgodnie z art. 121 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wysokość grzywy wynosi: - dla osób prawnych do 50 000 zł za każde uchybienie, ale nie więcej niż 200 000 zł w jednym postępowaniu egzekucyjnym - dla osób fizycznych do 10 000 zł za każde uchybienie, ale nie więcej niż 50 000 zł w jednym postępowaniu egzekucyjnym art. 12 ustawy o ochronie danych osobowych” Dokumentacje możesz opracować sam, na podstawie rozporządzenia do art. 39a ustawy o ochronie danych – ale to karkołomne. Dlatego lepiej skorzystać z wyspecjalizowanej kancelarii. Ja wdrożyłem dokumentacje ochrony danych RBDO Tutaj mają ofertę: rbdo.pl/sklep/ Można też dowiedzieć się więcej o ochronie danych i o nowych przepisach obowiązujących od 1 stycznia 2015 roku w serwisie RBDO na rbdo.com.pl/category/informacje-prawne/ Zdaje się że po nowelizacji ustawy od 1 stycznia 2015 r. pojawi się obowiązek wyznaczenia i zgłoszenia tzw. Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) dla firm które nie chcą zgłaszać zbiorów do GIODO. Ponoć korzystniejsze jest po staremu zgłoszenie do GIODO zbioru – tutaj rekomendacje – rbdo.com.pl/promocja/
~Władysław Michalski
02-02-2015 / 20:30
Czy ktoś wie coś więcej w temacie że dd 1 stycznia wchodzą w życie nowe przepisy ochrony danych? Czy jak mam dane osobowe Klientów to muszę wyznaczyć Administratora Bezpieczeństwa Informacji?
~Krzysztof Super Plebs 2014
07-09-2014 / 14:26
I jeszcze pracy magisterskiej sam nie napisał oszust jeden "mgr prawa", który jednego zdania nie potrafi ułożyć, podobnie jak "doktor" AWF we Wrocławiu jego kumpel, też kablarz podpułkowniczyna edward janusz trzaskoma
~ewa11
14-08-2014 / 20:08
GRZEGORZ PADZIK - kret komuny w szeregach prawicy, oszust wybrany przez bolkowe odłamy "Solidarności" na szefa Oddziału w Mińsku Mazowieckim. UWAGA na tego oszusta i manipulatora! Wszelkie informacje na temat tego "działacza" proszę kierować na mail: praworządnosc@gmail.com celem podjęcia kroków prokuratorskich przeciwko tej gnidzie.
~alex38waw
06-08-2014 / 02:04
"Reforma Wymiaru Sprawiedliwości powinna być dogłębna" www.youtube.com/watch?v=UvwqEgm--Yg
~jerozolita
05-08-2014 / 11:22
tak sie robi kasę. Na wojnach i bagnie. jak coś jest P0układane należy znaleźć sP0sób aby to zniszczyć i P0układać interesy świata P0 swojemu. Teraz wprowadzamy II front czyli JKM. Pełny sukces. To jest nasz ping-pong. My gramy o miliardowe stawki .