Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
26 stycznia 2020
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Ustawa dezubekizacyjna – trwają próby jej unieważnienia

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego br. nie zakończyło ostatecznie sprawy ustawy „dezubekizacyjnej”. Środowiska grupujące byłych funkcjonariuszy SB nadal podejmują próby obalenia tej ustawy.

W Trybunale Konstytucyjnym nadal toczy się postępowanie w sprawie wniosku NSZZ Policjantów, który zaskarżył niekonstytucyjność ustawy.

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych (d. resortu spraw wewnętrznych) złożyło 22 kwietnia w Parlamencie Europejskim petycję, zwracając się o ochronę, gdyż ustawa „dezubekizacyjna” zdaniem SE i RP narusza konstytucję RP, zasady prawa oraz godność byłych f. SB.

SE i RP organizuje także akcję składania skarg do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu i Międzynarodowego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu przez emerytów SB.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Byłych Funkcjonariuszy MO Represjonowanych Za Działalność Związkową i Polityczną w Latach 1981 -1989 „Godność” w dniu 26 czerwca krytycznie oceniło tezy tej petycji.
Na tej podstawie, Zarząd SFMO „Godność” wystąpił do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka z petycją popierającą ustawę „dezubekizacyjną”, aby europosłowie zapoznali się także z argumentami innych zainteresowanych stron, zwłaszcza osób represjonowanych w okresie PRL.
Z petycją SFMO „Godność” można zapoznać się na stronie Stowarzyszenia: www.sfmo.ovh.org – Menu – Petycja do Parlamentu Europejskiego.

Zwracamy się do organizacji działaczy opozycji antykomunistycznej z okresu PRL o wysyłanie do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, na podstawie art. 20 pkt 2d i art. 227 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, petycji popierających ustawę „dezubekizacyjną” i protestujących przeciwko petycji SE i RP z 22 kwietnia 2010 r.

Wiktor J. Mikusiński

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.