Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
25 czerwca 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 30-03-2012

Sąd Najwyższy orzekł: jak najszersza jawność posiedzeń sądu

Sąd Najwyższy 28 marca 2012 r. w uchwale siedmiu sędziów stwierdził, że w postępowaniu karnym jawne są posiedzenia, na których sąd "rozpoznaje lub rozstrzyga sprawę" dotyczącą konstytucyjnych praw i obowiązków.

SN: jak najszersza jawność posiedzeń sądu

Sąd Najwyższy stwierdził wyraźna lukę w przepisach kpk i dlatego musiał posłużyć się ustawą o ustroju sądów powszechnych. Oczywiste jest, że rozprawy sądowe są jawne, problem postał przy rozstrzyganiu na posiedzeniach sądu. Tu sądy karne okręgowe i apelacyjne postępowały dotąd bardzo różnie, a nawet Sąd Najwyższy stosował odmienne interpretacje. Dlatego I prezes zadał pytanie rozszerzonemu składowi.
Sąd Najwyższy wyjaśnił także, jak należy rozumieć pojęcie "sprawa", zgodnie z sugestią prokurator Beaty Mikz prokuratury generalnej.  Jest to wiec sprawa w zakresie głównego przedmiotu postępowania, a także kwestii incydentalnej, która związana jest z możliwą ingerencją w sferę podstawowych praw zagwarantowanych przepisami Konstytucji (w postępowaniu karnym jawne są posiedzenia, na których sąd "rozpoznaje lub rozstrzyga sprawę" w rozumieniu art. 42 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.). Pojęcie "sprawa", interpretowane przy uwzględnieniu treści art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, oznacza sprawę w zakresie głównego przedmiotu postępowania, a także kwestii incydentalnej, która związana jest z możliwą ingerencją w sferę podstawowych praw zagwarantowanych przepisami Konstytucji. Np. będzie to kwestia
Wyłączenie jawności posiedzenia, na którym sąd rozpoznaje lub rozstrzyga sprawę, dopuszczalne jest jedynie w wypadku przewidzianym w ustawie (art. 42 § 3 u.s.p.). Wyłączenie jawności posiedzenia, na którym sąd rozpoznaje lub rozstrzyga sprawę, dopuszczalne jest jedynie w wypadku przewidzianym w ustawie (art. 42 § 3 u.s.p.). Sędzia sprawozdawca prof. Piotr Hofmańskiwymienił kilka przykładów, gdy sprawy nie mogą być ujawnione np. decyzja sądu o założeniu podsłuchu.
- Sąd opowiada się za najszerszą transparentnością i jawnością posiedzeń – podkreślił na koniec rozprawy przewodniczący składu sędziowskiego sędzia Stanisław Zabłocki.
Sygn. akt I KZP 26/11

www.lex.pl/czytaj/-/artykul/sn-jak-najszersza-jawnosc-posiedzen-sadu 

Relacja z pikiety pod Sądem Najwyższym

Protest przeciw nadużyciom w Sądach i Prokuraturze

 

Stop bezprawiu w Sądach Rodzinnych

 

Okradziony rolnik protestuje

 

Fotorelacja:

 

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska

aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~gość
01-04-2012 / 00:09
Transmisja ONLINE z pikiety pod Sądem Najwyższym www.sprawiedliwosc.org/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Ite
~Czesłąw45
31-03-2012 / 03:16
W Koszalinie NIE obowiązuje Prawo, kodeks prawa kpk lub kk, czy każdy INNY oraz Postanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej włącznie z PRAWAMI Człowieka. W Koszalinie rządzi widzimisię dziczy magistrów prawa uzbrojonych w IMMUNITETY. Pozbawionych zasad etyczno moralnych, logiki rozumowania i elementarnego człowieczeństwa. Skorumpowanie, RASIZM i NAZIZM to podstawa funkcjonowania tej dziczy. Tu obowiązuje, głoszona w toku przewodów sądowych i innych czynności procesowych, do OFIAR prokuratorsko-sędziowskiej PRZEMOCY dewiza : cit. "... kurator, prokurator, sędzia może robić, mówić i pisać co chce .." - promotor SSR Małgorzata WIŚNIEWSKA - Prezes Sądu Rejonowego w Koszalinie. Wobec orzeczeń Sądu Najwyższego obowiązuje staropolskie : Każdy wuj na swój strój". Czyli po prostu. Po IMIENIU. W Koszalinie prokuratorzy i sędziowie DUPĘ sobie podcierają wszelkimi postanowieniami i tym co się postanawia by zapewnić rzetelny proces sądowy. W Koszalinie NIE nagrywa się rozpraw. Posiedzenia są NIEjawne mimo, że wokandy tego NIE publikują. Protokóły sądowe są fałszowane w ciągłości CELOWEGO NIECHLUJSTWA procesowego. Tworzą obraz STERTY gnoju procesowego. Na kontrolerach ( curiozum, czy tacy funkcjonują w ramach nadzoru ? ) i po skutkach ich działalności NIE ma reakcji, że w ogóle akta spraw były przeglądane/ analizowane. Solidarnością zawodową sitwy są opiniowane zdawkowo. Wniosek : KURWA KURWIE ŁBA NIE URWIE. W bezczelny sposób dzicz magistrów prawa z Koszalina łamie Konstytucyjne Prawo Oskarżonego do obrony. Oskarżony, który ma czelność się bronić jest zaszczuwany przez prokuratorsko-sędziowską HOŁOTĘ. Jest po hitlerowsku poddawany badaniom PSYCHIATRYCZNYM. Obowiązuje dyżurny werdykt : zespół paranoidalny. Badanie psychiatryczne trwa 20-30min. W Koszalinie funkcjonuje Nazistowska grupa biegłych lekarzy psychiatrów : Barbara Bretner & Helena Steć - Matuszewska & Elżbieta Kondaków-Konarska & Stanisław Doirosz & Dariusz SZNAJDROWICZ & SSO Ignacy JÓŹWIAK (curiozum śledczy UB) & PPR Tomasz Bodo & PPR Karol Kuszmar - Koszalin, dr Ewa Grusza-Jończyk & L. Koziorowska (córka Elżbiety Bartkowskiej) - Gryfice; I. Sikorska & A.Goździk – Szczecinek. Koszalińscy prokuratorzy i sędziowie w skomplikowanych sprawach psychiatrycznych od ponad 12 LAT korzystają z usług biegłej sądowej prof. nauk weterynaryjnych Elżbieta Bartkowska vel Bylicka zam. ul. Kwiatowa 44 w Koszalinie * *Dowód : NAZISTOWSKA ZBRODNIA na Jedynym Żywicielu Rodziny z posesji Nr 23 w Dunowie 76-024 Świeszyno. Promotor Zbrodni SSR Sylwia W R Ó B E L . Bardzo szybko awansowana z asesora na sędziego. Obecnie Przewodnicząca kolejno Sądu Grodzkiego, Wydziału VIII. Aktualnie Wydziału X SR K-lin. Jej tupet i bezczelność dorównują jej NIEPOCZYTALNOŚCI umysłowej. Prostak mniej niż zero, który w porozumieniu z adwokatem wobec NIE posiadania dowodów winy oskarżonego usiłował za pośrednictwem adwokata przekazywać groźby. Adwokacina (gwiazda koszalińskiej palestry ubzdurała sobie, że jego klient-OFIARA jest tak wystarczająco zastraszona groźbami) zapomniała wziąć uzasadnienia wyroku na piśmie i położyła sprawę. ADWOKACKIE kurwiszcze NIE zapomniało wziąć od OFIARY 3000,00 PLN za swój prawny BUBEL uczynek. Prokuratura i sąd to NIE BURDEL. Wbrew pozorom w B U R D E L U jest porządek. Tu się łóżek nie przestawia, Koszalińską prokuraturę i sąd opanowała epidemia syfilisu schizofrenii paranoidalnej. Ta epidemia jest już tak czytelna i pnie się w górę, że wobec braku reakcji mimo powiadamiania przez OFIARY NAZISTOWSKIEJ prokuratorsko-sędziowskich ZBRODNI powiatowego zadupia do Prokuratury Generalnej, Sądu Najwyższego oraz Trybunałów takich siakich i owakich Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwa Sprawiedliwości .Jest ponad wszelką wątpliwość wiadomym i jednoznacznym. Epidemia syfilisu schizofrenii paranoidalnej opanowała resort sprawiedliwości w całości. NIEPOCZYTALNOŚĆ umysłowa dziczy prawniczej jest POPRAŻAJĄCA. ODBYWA się pod przykrywką „Got mit uns” To już bracia Polacy przerabiali. Ten wrzód pęknie. Prawda * Honor * Wolność Czesław Świątek ul. Bursztynowa 5 w Sarbinowie 76-024. OFIARA NAZISTOWSKIEJ ZBRODNI zarejestrowana w Council of Europe – Strasbourg. KR/DPL / jtc. Nr 1960/09