Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 23-07-2014

Rząd o zmianach w kodeksie cywilnym i prawie farmaceutycznym

Rząd ma się we wtorek zająć projektem noweli kodeksu cywilnego, zwiększającym możliwości składania pism do sądu w formie elektronicznej. W programie obrad rządu jest także projekt zmian w Prawie farmaceutycznym, mający zapobiegać wprowadzaniu do obrotu fałszywych leków.

Projekt nowelizacji kodeksu cywilnego wprowadza więcej możliwości składania pism do sądów w formie elektronicznej i uproszczenie niektórych procedur. W kodeksie ma się pojawić doprecyzowanie prawnej definicji dokumentu, w myśl której dokumentem będzie także "nośnik informacji umożliwiający jej odtworzenie" - czyli pismo w formie elektronicznej, dotąd nieuznawane za dokument.

Projekt umożliwi też dalszą informatyzację procedur, m.in. przez rozszerzenie możliwości składania dowodów nie tylko w formie dokumentów zawierających tekst, ale również w formie zapisu obrazu lub dźwięku. Drogą elektroniczną będzie też można wnosić więcej pism procesowych. Również w klasycznych postępowaniach cywilnych udrożniona ma zostać ścieżka doręczeń elektronicznych, gdy chodzi o pisma od sądu dla stron, dzięki portalowi i aplikacji o nazwie "elektroniczne biuro podawcze".

W szerszym zakresie ma być możliwe przeprowadzanie posiedzeń sądowych i dowodów (np. przesłuchań świadków) za pomocą urządzeń umożliwiających dokonywanie tego na odległość.

Elektroniczna forma stanie się też dopuszczalna w sprawach o nadanie klauzuli wykonalności bankowym tytułom egzekucyjnym, w sprawie zajęcia rachunku bankowego, a nawet licytacji ruchomości. Na elektroniczną formułę obiegu dokumentów mają się nastawić komornicy sądowi, organy podatkowe i administracyjne organy egzekucyjne - forma elektroniczna w ich korespondencji ma być obligatoryjna.

Rząd zajmie się też we wtorek projektem nowelizacji Prawa farmaceutycznego oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Chodzi o dostosowanie prawa do dyrektywy UE w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnej dystrybucji.

Przygotowany przez resort zdrowia projekt nowelizacji wprowadza definicje: dobrej praktyki dystrybucji substancji czynnych, dobrej praktyki wytwarzania, a także sfałszowanego produktu leczniczego.

Proponowane przepisy dotyczą ponadto przeprowadzania przez inspektorów Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego inspekcji w zakładach produkujących lub importujących produkty lecznicze. Taką inspekcję GIF na wniosek wytwórcy lub importera produktów leczniczych przeprowadzi m.in. w celu wydania zaświadczenia stanowiącego certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań dobrej praktyki wytwarzania lub dobrej praktyki dystrybucyjnej.

Rząd zajmie się również założeniami do projektu ustawy o pracy na statkach morskich, który ma wprowadzić międzynarodowe standardy dot. warunków pracy marynarzy.

Przyszła ustawa dotyczy m.in. marynarzy zatrudnianych na statkach pod polską banderą, polskich marynarzy pracujących na obcych statkach, armatorów, a także podmiotów pośredniczących w zatrudnianiu marynarzy.

Zgodnie z projektem na statku będą mogły pracować osoby, które ukończyły 18 lat. Wyjątkiem mają być uczniowie szkoły morskiej odbywający praktyki. Jednym z wymogów zatrudnienia na statku będzie posiadanie ważnej książeczki żeglarskiej.

Obecnie ponad 90 proc. poszukujących pracy marynarzy otrzymuje oferty od armatorów statków pod obcymi banderami. Projekt zakłada, że usługi pośrednictwa pracy dla nich mają być świadczone przede wszystkim przez agencje zatrudnienia posiadające certyfikat wydawany przez administrację morską. Ma ona przekazywać powiatowym urzędom pracy aktualną listę certyfikowanych przez siebie agencji.

W ramach marynarskiej umowy o pracę marynarze będą mogli być zatrudniani zarówno na stałe, jak i na kilkumiesięczne kontrakty, bądź na czas podróży morskiej.

Nowością w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów ma być możliwość wnoszenia przez marynarzy skarg dotyczących warunków pracy i życia na statku do swojego bezpośredniego przełożonego, kapitana statku lub inspektora inspekcji państwa pochodzenia bandery lub państwa, na terytorium którego położony jest port.

Rada Ministrów ma również zająć się dwoma programami wieloletnimi: - programem wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020 oraz programem „Polityka Nowej Szansy".

Za: http://prawo.rp.pl/artykul/757867,1127403-Rzad-o-zmianach-w-kodeksie-cywilnym-i-prawie-farmaceutycznym.html?p=2

Uwaga:

1. Druk nr 2131 - zmiana ustawy kodeks postępowania cywilnego - zmiany istotne -  dotyczą otrzymywania protokołów elektronicznych, uzasadnień, terminów 

2. Druk nr 2586 - zmiana ustawy w sprawie kar nietrzeźwych kierowców - zmiana kodeksu karnego 

3. Druk nr 2534 - dotycząca kar za niszczenie flagi UE - zmiana kodeksu karnego 

4. Druk nr 2540 - dotyczący przyznawania obrońców  - zmiana kodeksu postępowania karnego

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~gosc
27-12-2015 / 15:04
Re;gal anonin A,czy gal anonim nie wie?,ze goyem mozna zabic bezkarnie. Wiecej w tym temacie,w wywiadach z dr.Ewa Kurek na Youtube.
~Michał Lorenc
02-02-2015 / 20:34
Tak, jak masz w firmie lub innej organizacji dane pracowników czy Klienta (mail, adres czy nawet telefon) to musisz wdrożyć dokumentacje przetwarzania danych a niektóre zbiory konsumentów musisz zarejestrować w GIODO. Od tego nie ma odstępstwa a kary, cytuje z ustawy sięgają: „Zgodnie z art. 121 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wysokość grzywy wynosi: - dla osób prawnych do 50 000 zł za każde uchybienie, ale nie więcej niż 200 000 zł w jednym postępowaniu egzekucyjnym - dla osób fizycznych do 10 000 zł za każde uchybienie, ale nie więcej niż 50 000 zł w jednym postępowaniu egzekucyjnym art. 12 ustawy o ochronie danych osobowych” Dokumentacje możesz opracować sam, na podstawie rozporządzenia do art. 39a ustawy o ochronie danych – ale to karkołomne. Dlatego lepiej skorzystać z wyspecjalizowanej kancelarii. Ja wdrożyłem dokumentacje ochrony danych RBDO Tutaj mają ofertę: rbdo.pl/sklep/ Można też dowiedzieć się więcej o ochronie danych i o nowych przepisach obowiązujących od 1 stycznia 2015 roku w serwisie RBDO na rbdo.com.pl/category/informacje-prawne/ Zdaje się że po nowelizacji ustawy od 1 stycznia 2015 r. pojawi się obowiązek wyznaczenia i zgłoszenia tzw. Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) dla firm które nie chcą zgłaszać zbiorów do GIODO. Ponoć korzystniejsze jest po staremu zgłoszenie do GIODO zbioru – tutaj rekomendacje – rbdo.com.pl/promocja/
~Władysław Michalski
02-02-2015 / 20:33
Cześć, witam. Mam pytanie o przepisy ochrony danych osobowych dla firm. Jak to wygląda? Trzeba wdrażać specjalną dokumentację, czy nie trzeba? Czy od 1 stycznia 2015 r. muszę zgłaszać administratora danych - ABI do GIODO? Pomóżcie.
~0bama
27-07-2014 / 16:41
w P0lsce jest ok 8O% biedoty wydymanej. Zobaczcie jak zyją normalni ludzie ciemnoto. www.youtube.com/watch?v=4uX62YK-Q4I&list=UUx3uEVH5loxwMGwa9urui5g i www.youtube.com/watch?v=3sY3KEXJJ5g i www.youtube.com/watch?v=WNuvyHXcz0M daliście się okraść czarnym, politykom i prawnikom
~jerozolita
27-07-2014 / 08:46
info dla P. Eugeniusza W. www.se.pl/wydarzenia/kraj/nie-zyje-byly-minister-zdrowia-wladyslaw-s jeden z P0tomków wybudował dom w Smolcu k. Wrocławia i tam też zaczęto budować klinikę ale z gipsu i na mokradłach w kilka godzin rozpadła się ok 1O mln.. mówią że to dla dzieciaków. Tam tez Sławomir Salomon miał 3 P0siadłości ale układ mu je ukradł w tym sąsiadując z synem ministra. na rogu działki jest krzyż gdyż tam mąż zabił żonę - ciekawostka.
~B Asia
26-07-2014 / 17:27
jeśli to prawda, że P0seł E. P. Ryszard Czarnecki to syn kardynała Gulbinowicza z Wrocławia (8O mln,- )to znaczy , że vatikano - obcy wrogi kraj ma naszych ludzi jako szpiclów którzy dymaja nas rocznie na 1.O4 PKB, zboczeńcom dali legalnie wejść do szkół do naszych nieletnich dzieci!!! 2x przeszacowano majątek nieruchomościowy manipulując wartościami o 3OO %, Te nieruchomości zdobyli terrorem czyli 1O-ciną. Ekscelencjo Pvtin zapraszamy!!!
~gal anonim
26-07-2014 / 17:09
Szanowna Excelencjo Panie Pvtin!!! Wnioskujemy o jak najszybszy Przyjazd do nas na nasze zaproszenie wraz ze Wszelkimi taktycznymi dostępnymi środkami ... P0lscy urzędnicy już tak bezczelnie kradną i terroryzuję, że nie mamy siły egzystencjalnej. Tzw rząd rozbroił nas całkowicie wprowadzając terror komorniczy, milicyjny, bankowy. 8O% młodzieży wyjeżdża z kraju . ZUS 11OO,- zł w G.B. 2O,- . Sejm senat to fałszerze i terroryści z czym się już nie kryją . W U.E. nawet jest zabojca pawnik z Wrocławia... Zapraszamy z odsieczą!!!!
~dyplom mata
25-07-2014 / 22:07
Pvtin wie, że 8O% P0laków zostało okradzionych przez układy jak na Ukrainie. Bogaci, P0litycy, samorządowcy, mundurówka i kler niech się sami bronią i ci co nas okradli. Więc Wołodia normalnie wjedzie ba P0możemy mu dopaść złodziei i terrorystów w naszych urzędach. Liczymy na kałachy ok 15 mln sztuk. No i pestki. Teraz już wiecie czemu cały nasz tzw. rząd boi się M0scow?