Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
20 lutego 2020
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Pytania Redakcji AFER PRAWA do kandydatów na Prezydenta RP.

Nie mamy „murowanego” kandydata na prezydenta. Mamy za to pytania do wszystkich kandydatów. Pytania, które pozwolą ocenić ich poglądy na sprawy najważniejsze dla Polski - na polskie prawo i jego respektowanie. Tak, by Czytelnicy „Afer Prawa” mogli wyrobić sobie pogląd na to, co każdy z kandydatów zamierza zrobić po wygraniu wyborów.

A oto nasze pytania. Sformułowaliśmy je na podstawie napływających do redakcji sygnałów od Czytelników.
Do Komitetów Wyborczych wszystkich kandydatów wysłaliśmy poniższy list.

Redakcja Czasopisma Internetowego „AFERY PRAWA”

adres dla korespondencji : aferyprawa@gmail.com

Dnia 2010.06.03

Szanowni Państwo!

Reprezentujemy liczną rzeszę ludzi zainteresowanych funkcjonowaniem polskiego wymiaru sprawiedliwości. Większość naszych Czytelników miała wiele nieproceduralnie prowadzonych spraw niezrozumiałych dla nich. W naszej opinii Polska nie może się normalnie rozwijać bez gruntownej reformy prawa i sposobów jego przestrzegania. Nie znamy, niestety na ten temat poglądów osób kandydujących .
W imieniu Czytelników przekazujemy kandydatowi na prezydenta pytania i oczekujemy rzetelnej odpowiedzi na nie.

1/ Czy chciałby Pan wzmocnić władzę sądowniczą, czy też raczej ją osłabić przekształcając sądy w urzędy interpretujące obowiązujące w Polsce prawo? Wiązało by się to głównie ze zniesieniem posiadanego dziś przez sędziów i prokuratorów immunitetu i znacznym uproszczeniem prawa. Tak, by było ono bardziej czytelne dla przeciętnego obywatela.

2/ Czy widzi Pan możliwość rozliczenia popełnianych przez osoby z wymiaru sprawiedliwości przestępstw? Nie chodzi tu o „działanie prawa wstecz”, ale o ukaranie winnych oczywiście nieprawidłowych orzeczeń, np. uznawania „wnikliwych analiz”, po których nie ma śladu w aktach sprawy, uznawania za dowody zeznań protokolantów po kilku miesiącach od spraw, których zeznania te dotyczą i podobnych oczywiście naciąganych, a uznawanych przez sądy za poprawne, nieprawidłowości. To jest absolutnie zgodne z obowiązującym prawem i nie wymaga żadnych jego modyfikacji.

3/ Czy uważa Pan za celowe przeprowadzenie politycznej i majątkowej lustracji sędziów?

4/ Czy uważa Pan za celowe dalsze ograniczanie prawa obywateli poprzez wprowadzenie przymusu adwokacko – radcowskiego również w sądach drugiej instancji? Chodzi tu o istniejący projekt ustawy nakazujący obywatelowi występowanie przed sądem drugiej instancji wyłącznie za pośrednictwem adwokata lub radcy prawnego.

5/ Czy uważa Pan za celowe przynajmniej zbadanie postulowanej przez Konstytucję równości stron wobec prawa? Chodzi głównie o taką interpretację Kodeksów Postępowań (Karnego i Cywilnego), która zagwarantowała by rzeczywistą równość stron i uniemożliwiła np. posługiwanie się przez prokuraturę gołosłownymi uzasadnieniami. np., że „dokonano analizy”.

6/ Czy uważa Pan za celowe dokonanie analizy poprawności dotychczasowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości? Chodzi o OCZYWISTE naruszanie procedury sądowej nie o zwykłe pomyłki. Czy uważa Pan za celowe ponowne zbadanie spraw upublicznionych przez media jako przestępstwa lub oczywiste pomyłki wymiaru sprawiedliwości

7/Czy ma Pan jakąś koncepcję naprawy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości?

8/ Czy uważa Pan, że pobyt w więzieniu rzeczywiście reedukuje skazanego? Czy ma Pan wyniki badań na ten temat? Jeśli tak, to jakie? Czy według Pana ma sens skazywanie na karę więzienia np.osób bezrobotnych niepłacących alimentów ?

9/ Czy akceptuje Pan tymczasowy, długotrwały areszt „wydobywczy”? Czy ma Pan pomysł na ograniczenie tej patologii?

10/ Czy akceptuje Pan wnoszenie oskarżeń prywatnych np. o naruszanie wolności seksualnej (gwałt) po upływie długiego czasu od ich popełnienia? Jeśli tak, to jaka jest motywacja? Czy należy takie oskarżenie rozpatrywać w każdym przypadku, czy tylko w niektórych? Jakich?

11/ Czy jest Pan za cenzura Internetu, a co za tym idzie ograniczeniem wolności wypowiedzi i poglądów?

Będziemy wdzięczni za udzielenie nam odpowiedzi.
Umieścimy ją natychmiast na naszej stronie, by przybliżyć obywatelom prezentowane poglądy, które będą pomocne w podjęciu właściwej decyzji wyborczej.

W imieniu naszych Czytelników i własnym z góry dziękujemy za szybką odpowiedź.

Z pozdrowieniami
Redakcja Czasopisma „AFERY PRAWA” www.aferyprawa.com

PYTANIA OTRZYMUJĄ:

Nazwa komitetuAdres strony internetowej

Komitet Wyborczy
Kandydata na Prezydenta
Waldemara Pawlaka


www.prezydentpawlak.eu

komitet@prezydentpawlak.eu

Komitet Wyborczy
Kandydata na Prezydenta
Kornela Morawieckiego


www.kornelmorawiecki-razem.pl

Sztab Wyborczy: kornelmorawiecki.razem@gmail.com

Komitet Wyborczy
Kandydata na Prezydenta
Andrzeja Zbigniewa Leppera


www.kw-andrzejaleppera.pl

samoobrona@samoobrona.org.pl

Komitet Wyborczy
Kandydata na Prezydenta
Marka Jurka


www.marekjurek2010.pl

Robert Kuraszkiewicz
Szef Sztabu
kom.: 791-506-904
e-mail: robert.kuraszkiewicz@gmail.com

Komitet Wyborczy
Kandydata na Prezydenta
Bogdana Szpryngiela


www.bogdan.szpryngiel.pl

Komitet Wyborczy
Kandydata na Prezydenta
Bogusława Zbigniewa Ziętka


www.zietek.org

bzietek@wzz.org.pl

Komitet Wyborczy
Kandydata na Prezydenta
Bronisława Komorowskiego


www.bronislawkomorowski.pl

e-mail: sztab@bronislawkomorowski.pl

Komitet Wyborczy
Kandydata na Prezydenta
Janusza Korwin-Mikke


www.kw-jkm.pl

Komitet Wyborczy
Kandydata na Prezydenta
Romana Mariusza Sklepowicza


www.sklepowicz.pl

stowarzyszenie@sklepowicz.pl

Komitet Wyborczy
Kandydata na Prezydenta
Andrzeja Olechowskiego


www.olechowski.pl

http://www.olechowski.pl/contact

Komitet Wyborczy
Kandydata na Prezydenta
Zdzisława Zbigniewa Podkańskiego


www.kwzzpodkanski.pl

podkanskizdzislaw@tlen.pl

Komitet Wyborczy
Kandydata na Prezydenta
Grzegorza Napieralskiego


www.napieralski.com.pl

sztab@napieralski.com.pl

Komitet Wyborczy
Kandydata na Prezydenta
Jarosława Kaczyńskiego


www.kwjaroslawakaczynskiego.pl

ul. Nowogrodzka 84/86
02-018 Warszawa

Komitet Wyborczy
Kandydata na Prezydenta
Krzysztofa Radosława Mazurskiego


www.krzysztof-mazurski.pl

http://www.krzysztof-mazurski.pl/kontakt.html

Komitet Wyborczy
Kandydata na Prezydenta
Gabriela Janowskiego


www.gabrieljanowski.pl

gabriel.janowski@gmail.com

Kandydaci na prezydenta Rp 2010

Dziś trzeba nam Polaka wielkiego umysłem, sercem, wolą, miłością do Polski. Kogo wybierzemy?

Lista Kandydatów

Ostatecznie kandyduje 10 osób

Waldemar Pawlak,

Marek Jurek,

Grzegorz Napieralski,

Jarosław Kaczyński,

Bronisław Komorowski,

Andrzej Olechowski,

Bogusław Ziętek,

Janusz Korwin-Mikke,

Kornel Morawiecki

Andrzej Lepper.

Wykaz złożonych zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

(stan na dzień 30 kwietnia 2010 r.) ZPOW-640-1/10
2010.04.23
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Waldemara Pawlaka
Józef Szczepańczyk
Henryk Cichecki
00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26.04.2010 r. o przyjęciu zawiadomienia

ZPOW-640-2/10

2010.04.23
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Kornela Morawieckiego
Adam Słomka
Michał Gabryel
00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5 lok. 27
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26.04.2010 r. o przyjęciu zawiadomienia

ZPOW-640-3/10

2010.04.24
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Andrzeja Zbigniewa Leppera
Bogdan Socha
Halina Sikorska
00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 30 IIIp
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26.04.2010 r. o przyjęciu zawiadomienia

ZPOW-640-4/10

2010.04.24
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Marka Jurka
Lech Marek Łuczyński
Piotr Zbigniew Cichoń
37-450 Stalowa Wola, ul. Wałowa 1A
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26.04.2010 r. o przyjęciu zawiadomienia

ZPOW-640-5/10

2010.04.25
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Bogdana Szpryngiela
Marek Tadeusz Olżyński Renata Kulik
47-208 Reńska Wieś, Dębowa, ul. Główna 2,
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29.04.2010 r. o przyjęciu zawiadomienia
Wada została usunięta

ZPOW-640-6/10

2010.04.25
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Bogusława Zbigniewa Ziętka
Janusz Stefan Anioł
Andrzej Chyłek
00-570 Warszawa, Al. Wyzwolenia 18
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26.04.2010 r. o przyjęciu zawiadomienia

ZPOW-640-7/10


2010.04.25
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Bronisława Komorowskiego
Grzegorz Wójtowicz
Andrzej Włodzimierz Wyrobiec
00-490 Warszawa, ul. Wiejska 14/5
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26.04.2010 r. o przyjęciu zawiadomienia

ZPOW-640-8/10

2010.04.25
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Janusza Korwin – Mikke
Małgorzata Maria Szmit
Renata Mroczkowska
03-831 Warszawa, ul. Podskarbińska 11A
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27.04.2010 r. o przyjęciu zawiadomienia

ZPOW-640-9/10

2010.04.26

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Romana Mariusza Sklepowicza
Violetta Małgorzata Gut
Wiesław Strózik
60-179 Poznań, ul. Grunwaldzka 222
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26.04.2010 r. o przyjęciu zawiadomienia

ZPOW-640-10/10

2010.04.26
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Ludwika Wasiaka
Zbigniew Józef Skatulski
Bożenna Kubiak

92-538 Łódź, ul. Czernika 1A m. 9
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29.04.2010 r. o przyjęciu zawiadomienia
Wada została usunięta

ZPOW-640-11/10


2010.04.26
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Zdzisława Kazimierza Jankowskiego

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26.04.2010 r. o odmowie przyjęcia zawiadomienia
Komitet wniósł skargę. Sąd Najwyższy uznał skargę za niezasadną *)

ZPOW-640-12/10


2010.04.26
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Józefa Franciszka Wójcika
Roman Repeć
Maria Moroz
Rumia, ul. Wiejska 8
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29.04.2010 r. o przyjęciu zawiadomienia
Wada została usunięta

ZPOW-640-13/10


2010.04.26
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Andrzeja Olechowskiego
Maciej Szmigiero
Sławomir Potapowicz
00-021 Warszawa, ul. Chmielna 9
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29.04.2010 r. o przyjęciu zawiadomienia

Wada została usunięta

ZPOW-640-14/10


2010.04.26

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Zdzisława Zbigniewa Podkańskiego
Krzysztof Sadurski
Tomasz Jakub Byzdra
20-716 Lublin, ul. Rzemieślnicza 6
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26.04.2010 r. o przyjęciu zawiadomienia

ZPOW-640-15/10


2010.04.26

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Grzegorza Napieralskiego
Katarzyna Bernadetta Olszewska
Edward Kuczera
00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 20 lok. 6
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26.04.2010 r. o przyjęciu zawiadomienia

ZPOW-640-16/10


2010.04.26

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Jarosława Kaczyńskiego
Krzysztof Sobolewski
Stanisław Kostrzewski
02-018 Warszawa, ul. Nowogrodzka 84/86
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26.04.2010 r. o przyjęciu zawiadomienia

ZPOW-640-17/10


2010.04.26
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Krzysztofa Radosława Mazurskiego
Włodzimierz Rynkowski
Agnieszka Rosłoniec
00-634 Warszawa, ul. Jaworzyńska 8 lok. 10.
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27.04.2010 r. o przyjęciu zawiadomienia

ZPOW-640-18/10


2010.04.26
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Gabriela Janowskiego
Jan Strzeżek
Irena Małgorzata Żebrowska
00-687 Warszawa, ul. Wspólna 59 lok. 25.
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27.04.2010 r. o przyjęciu zawiadomienia

Czytelnikom zaś proponujmy nie być dla kandydatów ani zbyt okrutnym w krytyce, ani zbyt wulgarnym w komentarzach. To także ludzie. Jeśli kandydaci odpowiedzą na postawione pytania w sposób rzeczowy i bez zakłamań, będą mieli na plus. Jeśli będą nam bajdurzyć i kręcić, zasłużą na minus.
Jeśli nas zignorują, będziemy mieli prawo zignorować i pominąć ich podczas głosowania.
Zatem reguły są jasne, przejrzyste i bez preferencji dla któregokolwiek z kandydatów.

Podstawowe pytania do kandydatów na Urząd Prezydenta RP w wyborach 2010

PYTANIA DO KANDYDATA KOMOROWSKIEGO – Aleksander Ścios

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Roberson18Colette
23-02-2011 / 05:20
Just for fun
~LenoraHOLDEN
07-12-2010 / 14:42
Just for fun
~prezydent
18-06-2010 / 00:00
Wiec popatrzcie - KTO i DLACZEGO boi sie Leppera : ............................. www.youtube.com/watch?v=Th6i-KyWul8&feature=related
~LUDZISKA SŁUCHAJCIE
16-06-2010 / 00:00
Pod Ministerstwem Sprawiedliwości grupka osób przykuła się łańcuchami i zakleili tablicę Min Spr. Widnieje tam MINISTERSTWO NIESPRAWIEDLIWOŚCI.
~Do forumowiczów
13-06-2010 / 00:00
Drodzy forumowicze, podawajcie fakty, konkrety, niejasne okoliczności d/t zachowań sędziów, o których wiecie ale przestańcie lżyć urzędników sądowych bo tylko tracicie wiarygodność. Złość nic nie pomoże.
~Pytanie do forumowiczów
13-06-2010 / 00:00
Czy ANDRZEJ LEPPER chce zmian w sektorze prokuratorsko-sędziowskim ? Na tym portalu podane są FAKTY d/t łamania prawa przez sędziów. Czy chociaż jednej pokrzywdzonej osobie pomógł ? Wdzięczny pokrzywdzony na pewno umieściłby podziękowania na tej stronie. Komu pomógł, proszę odezwijcie się i podajcie konkrety a nie obelgi.
~Violetta
10-06-2010 / 00:00
Byłam u Leppera (rozmowa z Panem B. Socha) oraz u (rozmowa z P. Szrotem) Kaczyńskiego. Byłam też w Kancelarii Tuska. Wiedzą o funkcjonujących "układach". Jak myślicie dlaczego sprawia im trudność wystosowania do KRS pisma zawierającego jedno pytanie. Pytać wszak każdy może.. Jakby chcieli ten Wymiar Sprawiedliwości RP naprawiać to podejmowaliby chociaż proste działania, o które proszą obywatele. A może taki ten Wymiar ma być aby kolejna ekipa polityczna mogła być "oczyszczana" z afer ? Może Oni nie chcą ani prawa ani sprawiedliwości ?
~kandydat
09-06-2010 / 00:00
Do "Janek" - mylisz sie, nie wolno olac wyborow dopoki nie zostanie odwolane ze wzgelu na kleske zywiolowa jaka jest powodz. I widac ze zle szukasz a to dlatego ze Lepper powiedzial ze ma zamiar zrobic porzadek z wymiarem "niesprawiedliwosci" i tylko w tej dziedzinie. Lepper to facet ktorego wszyscy boja sie jak ognia gdyz nie maja hakow na niego i jest czysty jak lza, kapujecie. Wejdzcie sobie na strone Samoobrony i poczytajcie. Poki co trzeba glosowac na Leppera.
~Komunikat
09-06-2010 / 00:00
Dnia 10 czerwca 2010 (czwartek), Kandydat na Prezydenta RP Pan Andrzej Lepper spotka się z mieszkańcami Opolszczyzny i Dolnego Śląska godz. 8.30 - na targowisku w Grodkowie godz. 10.30 - w Opolu (okolice Starego Miasta) godz. 11.00 - konferencja prasowa w Opolu (Pomnik Bojowników o Wolność Śląska Opolskiego) godz. 13.30 - konferencja prasowa we Wrocławiu (Rynek pod pręgierzem) godz. 14.00 Wrocław, Plac Solny Organizator: Janusz Maksymiuk tel. 696-657-683
~zenek
09-06-2010 / 00:00
Wy wszyscy chyba jestescie jacys potraceni, nic nie rozumiecie. Poczytajcie sobie co chce zrobic Samoobrona i Lepper, to jedyna partia ktora na prawde chce cos zmienic na lepsze w naszj umeczonej Ojczyznie. Przeciez zostaly nie ukonczone komisje afer: PZU, ORLEN, FOZZ i inne o ktorych dzis sie juz nie mowi nawet tzw. "opozycja" juz zapomniala byc moze jest tez umaczana. Taka jedna afera FOZZ to roczny budzet panstwa, to sa ogromne pieniadze a nik o nie nie walczy, ale Samoobrona chce dokonczyc sledztwa w tej i innych sprawach. Szybko znajda sie winni smierci i gen Papaly, syna Olewnika i inne morderstwa. Ale musicie poczytac i wiedziec kto chce sie tym tak na prawde zajac a nie udawac. Nie liczcie na tych co 1 kwietnia 2008 roku zdradzili nas Polakow w glosowaniu gdy oddano nasza suwerennosc w obce rece bez naszej zgody, na nich juz nie liczcie. Nie wierzcie antypolskim mediom, i w ich sondaze, to wszystko nieprawda. Myslcie i jeszcze raz myslcie.