Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
8 sierpnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

ETYKA SĘDZIOWSKA - SĄDY DYSCYPLINARNE ?
DLA KOGO TE BAJERY?

Sprawy nieetyki sędziowskiej, korupcji w sądach są niejednokrotnie poruszane w tym wydawnictwie.
Oprócz informacji o typowych przestępstwach sędziów, czym wcale nie wyróżniają się od innych obywateli RP, to istotne jest, jak traktowane są przestępstwa popełnione przez sędziów przez ich kolegów - sędziów, którzy mają ich osądzić. Nie trudno domyśleć się, że jak ognia starają się tego uniknąć choćby z uwagi na wzajemną solidarność łączącą ta klikę. Tu kolejny już raz poruszę parę spraw, jak to wygląda w praktyce.

Zacznę od sprawy A. Lobrowa, który wniósł do Rzecznika Dyscyplinarnego o ściganie karno-dyscyplinarne sędziego Sądu Rejonowego II Wydz. Karny w Gdyni Anny Lewandowskiej. Zarzuca jej czyn z art. 231§ 1kk w związku z art. 271§1 kk w zw. z 18§1kk. Uważa, że gdyńska sędzi przeciwstawiła się zasadom etyki sędziowskiej, praworządności i że przez jej działanie zostały złamane Prawa Konstytucji RP. 
A jak na oskarżenie A. Lobrowa tłumaczy się Paweł Misiak - Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych?
Kolejny raz dowodzi, że ta instytucja ma za zadanie ochronę przekrętów sędziowskich, a nie ich osądzanie.
Sędzia P. Misiak piszę, cyt: W związku z okolicznościami podniesionymi w skargach uprzejmie informuję, że rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych nie jest podmiotem uprawnionym do kontroli orzeczeń wydawanych przez niezawisłe sądy ani tez ingerencji w postępowanie, które nie zostały jeszcze zakończone prawomocnymi wyrokami. Kontrola taka dokonywana jest wyłącznie w trybie instalacyjnym, a więc tylko w drodze przewidzianych prawem środków odwoławczych strony postępowania mogą dążyć do poważania wydanych orzeczeń"
I nie widzi powodów do wszczęcia czynności dyscyplinarnych.
Pan Lobrow, aktualnie mieszka w Stanach Zjednoczonych, gdzie skarga na nieproceduralne postępowanie sędziów jest inaczej traktowana. Nie godzi się z faktem, że sędzia od tak po prostu oszukuje i wszystko mu uchodzi na sucho. Swoje przekonanie wyraził w odpowiedzi do rzecznika podsumowując znanym dla prawników sformułowaniem: 
Kto wspólnym milczeniem pozwala na bezprawie ten staje się współodpowiedzialnym za przestępstwo.
Dokumentuje to odpowiedzią rzecznika P. Misiaka i ripostą A. Lobrowa w ramkach.

lobrow-misiak-odp.gif (16866 bytes) lobrow-misiak-odp.krytyka.gif (28042 bytes)

Sprawa etyki została też poruszona w polemice z prof. Marek Safjanem - Prezesem Trybunału Konstytucyjnego, a Zdzisławem Raczkowskim - Redaktorem Naczelnym wydawnictwa AFERY
w odpowiedzi na jego artykuł pt. "Jak budować wiarygodność wymiaru sprawiedliwości"?

A jak to jest w przypadku nie budzącym żadnych kontrowersji, nie zależnym od sędziego? np. zwyczajnej kradzieży dokonanej przez sędziego w sklepie. Czy też jest ponad prawem przy popełnieniu tak pospolitego przestępstwa?
I tu mamy taki kolejny przykład, jak postępuje się w sądzie dyscyplinarnym :-) 

Złapana na kradzieży sędzia X orzeka w Wydziale Rodzinnym Sądu Rejonowego w Świnoujściu. Sąd jest obiektem kpin, ale jego szefowie są bezradni.W świetle prawa X jest niewinna. Sąd dyscyplinarny tak długo badał sprawę, aż się przedawniła.Głośno o sędzi X zrobiło się 4 maja 1999 r. Tego dnia złapano ją na kradzieży w popularnym w Świnoujściu dużym sklepie spożywczo-przemysłowym. Wartość ukradzionych towarów była niska - 38,75 zł, więc czyn zakwalifikowano jako wykroczenie. A wykroczeniami sędziów zgodnie z prawem o ustroju sądów powszechnych zajmuje się sąd dyscyplinarny (jeszcze wtedy obydwie jego instancje mieściły się w Warszawie, dziś pierwsza jest w odpowiedniej apelacji, dla Szczecina - w Poznaniu). Ten dopiero 9 maja 2000 r. wydał uchwałę o rozpoczęciu postępowania.- Wydalenie ze służby - brzmiał wyrok pierwszej instancji. Zapadł 9 kwietnia 2002 r. Obwiniona odwołała się.- Już wtedy wiedziałam, że będzie przedawnienie. Rozmawiałam więc z sędzią X - mówi Jadwiga Józefiak-Maciesowicz, prezes Sądu Rejonowego w Świnoujściu. - Ale mamy zupełnie inne widzenie sprawy. Gdyby sędzia miała choć odrobinę ambicji nie wracałaby do nas do pracy, nie byłoby tych kpin z nas i wstydu.

Ludzie z nas drwią
Instancja odwoławcza, Wyższy Sąd Dyscyplinarny 25 czerwca 2002 r. - uchylił wyrok, a postępowanie umorzył, bo nastąpiło przedawnienie karalności. Dlaczego do tego doszło?

W biurze prasowym Sądu Najwyższego usłyszeć można jedynie, że ta sprawa była niejawna i odpowiedź na to pytanie byłaby, zgodnie z obowiązującą wtedy ustawą, ujawnieniem tajemnicy państwowej.

- Znowelizowane w lipcu 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych odtajnia takie postępowanie - tłumaczy profesor Piotr Hofmański, rzecznik Sądu Najwyższego. - Ale mówienie o przebiegu tamtego wymagałoby podania elementów, których ujawnić nie można.

Sędzia, która od 13 września 2001 r. była zawieszona w czynnościach, wróciła do pracy. Przełożeni nie tylko musieli ją przyjąć, ale jeszcze wypłacić zaległe pieniądze - w czasie zawieszenia X otrzymywała tylko 50 proc. pensji.

- Bardzo mi przykro, że to spotkało mój sąd - martwi się sędzia Jadwiga Józefiak-Maciesowicz. - Wiem, że ludzie teraz z nas drwią. Niestety, jedyne co mogłam zrobić w tej sytuacji, to poprosić za pośrednictwem Kolegium Sędziów Sądu Okręgowego o przeniesienie X gdzie indziej.

11 lipca 2002 r. Kolegium Sędziów SO w Szczecinie wystąpiło do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, by ten nakazał przeniesienie pani X na inne miejsce służbowe poza teren apelacji ze względu na naruszenie powagi stanowiska. Do dziś nie ma odpowiedzi.

- Nie ma tu z naszej strony żadnej dłużyzny, przewlekłości - tłumaczy sędzia Franciszek Hrycaj, wizytator ds. karnych Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. - Już w sierpniu, jak nakazuje procedura, wylosowany został skład dyscyplinarny. We wrześniu zwróciliśmy się do prezesa okręgu o pogłębioną opinię i jednocześnie wystąpiliśmy do ministerstwa sprawiedliwości. Wyłoniła się tutaj bowiem kwestia nie tyle faktyczna, ile prawna. Przecież sędzia, choć że tak powiem złapana in flagranti, nie została w końcu skazana prawomocnym orzeczeniem. Postępowanie wobec niej umorzono, bo wykroczenie się przedawniło. Czy teraz więc jest podstawa do przeniesienia?
- Mamy tu sytuację patową - uważa profesor Hofmański. - Skoro nie ma prawomocnego orzeczenia, nie można uznać, że ona dopuściła się tej kradzieży.
Nie będę o tym rozmawiać.
Sędzia Hrycaj mówi, że już w grudniu miało odbyć się posiedzenie sądu dyscyplinarnego, ale X nie przyjechała: - Usprawiedliwiła się. Miała tego dnia wokandę. Jej obecność nie jest obowiązkowa, ale ona ma prawo tu się bronić.Pani prezes Józefiak-Maciesowicz jest załamana. Z niecierpliwością czeka na decyzję. - Chodzi mi tylko o dobre imię sądu - podkreśla.Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie sędzia Grzegorz Chojnowski wręcz wścieka się, gdy zapytać go o tę sprawę: - A co ja mogę zrobić? - pyta. - Hańba i tyle. Uważam, że jeśli ta pani ma być w służbie, to na pewno nie w moim okręgu. Ale ja jej nie mogę teraz wywalić. Co mogłem, zrobiłem - zwróciliśmy się o przeniesienie jej. Teraz czekam.
Sama sędzia mówi tylko: - Postępowanie w mojej sprawie zakończyło się. Nie zostałam uznana winną.
- Bo postępowanie się przedawniło - stwierdzam. Na to sędzia: - Nie będę o tym rozmawiać.
Pytam więc: - Czy sędzia nie wstydzi się teraz orzekać w Świnoujściu?
X przed rozłączeniem się: - Dziękuję za rozmowę.


za http://www1.gazeta.pl/szczecin/1,34939,1277184.html 

W sprawie załączam wypowiedzi i opinie internautów, tak żeby nie było że to ja jestem stronniczy: 
 
Ojciec [213.77.231.166] Temat: Kto podważa autorytet sędziów?

 wyslane przez Ojciec dnia 2004-05-21 00:46:53

W odpowiedzi na : sędzina sądu rodzinnego wyslane przez Ojciec dnia 2004-02-04 08:38:49:

 : Złapana na kradzieży sędzia X orzeka w Wydziale Rodzinnym Sądu Rejonowego w Świnoujściu.

 Niestety, to jedynie kolejny przykład codziennej rzeczywistości zdegenerowanego państwa bezprawia!

 "Przedawnienie sprawy sędziego Wielkanowskiego jest dowodem na to, jak funkcjonują sądy dyscyplinarne profesji sędziowskiej. Innymi słowy, jak daleko sądom polskim do standardów, jakie powinny obowiązywać tę szczególną (być może najważniejszą) grupę funkcjonariuszy państwa. Wśród sędziów jako grupy dominuje poczucie prosto pojmowanego, korporacyjnego interesu, a więc obrony za wszelką cenę swoich zawodowych towarzyszy. Ta postawa wydaje się im na tyle naturalna, że nie ukrywają jej nawet. Wielkanowski nie mógł ze względów zdrowotnych stawić się na swoje rozprawy, ale mógł uczestniczyć w rozprawach, które wytaczał piszącym o nim dziennikarzom. Sąd dyscyplinarny akceptował ten stan rzeczy. Sprawa Wielkanowskiego jest tylko, być może najbardziej jaskrawym, świadectwem kryzysu.

Krajowa Rada Sądownictwa wyraziła stanowczy protest przeciw "bezmyślnej i nieetycznej akcji grupy dziennikarzy wymierzonej przeciw niezawisłemu sądownictwu". Warto przypomnieć sędziom, że "niezawisłość sądownictwa" nie jest wartością ostateczną, ale instrumentem dla obrony państwa prawa. Jeśli niezawisłość służy obronie korporacyjnych interesów, sprzeciwia się swojemu fundamentalnemu uzasadnieniu.

Sędziowie narzekają, że działania mediów niszczą ich społeczny autorytet. W rzeczywistości nikt tego autorytetu skuteczniej nie niszczy niż sami sędziowie. Jeśli nawet uda się im zastraszyć dziennikarzy, czego próbuje nie tylko Wielkanowski, autorytetu nie odzyskają. Mogą to zrobić, jeśli spróbują się oczyścić, na co, niestety, nie wydają się gotowi". 

 [212.14.34.80] Temat: Re: Kto podważa autorytet sędziów?

 wyslane przez Piotr dnia 2004-05-21 15:42:41

Oni myślą że autorytet sie kupuje, wyrabia kolbami karabinów lub ma od urodzenia na zawsze? Myslą jak bydło..

 Krzysztof  [212.14.50.1]

Temat: Re: Kto podważa autorytet sędziów? 

wyslane przez Krzysztof dnia 2004-05-21 15:46:18

W odpowiedzi na : Re: Kto podważa autorytet sędziów? wyslane przez Piotr dnia 2004-05-21 15:42:41: 

Jako osoba obyta z bydłem chyba nie powinieneś mylić procesów myślowych z instynktem ;) 

Pozdrawiam.

 Malky  [213.77.231.25]

Temat: Re: Kto podważa autorytet sędziów?

 wyslane przez Malky dnia 2004-05-25 19:43:29

Zastanawiam się dlaczego sędziom wogóle nie zależy na oczyszczeniu swojego środowiska?

Przecież to zwyczajnie śmierdzi. Cały kraj nie może znieść tego smrodu a ci udają, że to tylko małe pierdnięcie. Może z zawodowej hipokryzji a może z przyzwyczajenia. Ciekawe jak długo tacy ludzie będą decydowali w tym kraju o ludzkich losach? Gdzie jest walec?

Czy musimy się godzić na to w milczeniu?

 Piotr

 [212.14.34.80]

Temat: Re: Kto podważa autorytet sędziów?

wyslane przez Piotr dnia 2004-05-26 12:43:18

[przegladarka]

Malky.

 Też uważam że czas by latarnie zamienić w szubienice. IPN taka inicjatywę nazywa to "walką narodowo wyzwoleńczą"

 Krzysztof  [212.14.50.1]

Temat: Re: Kto podważa autorytet sędziów?

wyslane przez Krzysztof dnia 2004-05-26 13:34:08

W odpowiedzi na : Re: Kto podważa autorytet sędziów? wyslane przez Piotr dnia 2004-05-26 12:43:18:

 : uważam że czas by latarnie zamienić w szubienice.

 Już znam takiego jednego, który przed laty mówił, że: "na drzewach, zamiast liści będa wisieć komuniści". Dostał za to 4 lata więzienia, przeszedł resocjalizację i nic mu z tego nie wyszło. Teraz nalepiej współpracuje mu się z aparatczykami PZPR.

Jestem trochę młodszy i nie mam wątpliwości, że drogę ewolucji w tym "państwie" już przerobiliśmy.

wyslane przez Piotr dnia 2004-05-28 12:46:47

A czytaliście "oskarzenia " tego lipnego IPN ??. w/g tych oskarzeń,do 89 r wyroki wydawali sędziowie a nie sądy/jak by ich nie było??/???, a dopiero po 89 r jak sie dowiaduję np.z pisma rzeżnika praw, prezesów sądów..etc,-.wyroki wydają tylko sądy.

 Antoni  [217.98.225.25]

Temat: Re: Kto podważa autorytet sędziów?

 wyslane przez Antoni dnia 2004-06-21 21:23:49

O to, że w Polsce jak ktoś kradnie to jest złodziejem a jak kradnie sędzia sądu rodzinnego to nie jest złodziejem tylko SSR. 

 Sefana  [83.30.16.239]

Czy to oznacza, że SSR może być świętą krową?

 2003-02-19 20:21:50 204.213.198....

Skoro jak specjaliści twierdzą "Stało się tak w wyniku KARYGODNEJ opieszałości sędziów z Sądu Dyscyplinarnego!" to gdzie ta kara? Dlaczego w tym kraju wykroczenia popęłniane przez sędziów, policję, lekarzy i bankowców ulegają przedawnieniu? Stajemy się powoli rajem dla bandytów, taka druga Columbia w centrum europy, nie ma co.

 Alex 2003-02-19 20:16:01 62.233.173....

To tylko temat zastępczy. Przyjrzyjcie się lepiej co się dzieje w Sądzie okręgowym w Szczecinie. Ta pani ukradła 40 zł. to było wykroczenie. A co byście powiedzieli na sedziego który popełnie PRZESTĘPSTWO drogowe (jedzie po pijanemu) a sprawa jest tuszowana. No ale od czego są koledzy w sądzie. Pan prezes nie da skrzywdzić kumpla. pani sedzia ze świniouścia nie była kumplem.

 Roman 2003-02-19 15:42:34 81.15.139....

Widać że w Polsce dzieli się ludzi na lepszych i gorszych a sędziowie , posłowie i policjańci są bezkarni . 

Zbulwersowany  2003-02-19 13:22:47 192.249.47....

Kobieta chciala przez chwile poczuc sie "jak z drugiej strony barykady".Zobaczyc jak to jest "byc winnym",odebrano jej mozliwosc poczucia sie "skazanym". Byc moze to doswiadczenie bylo jej potrzebne do wykonywania jej obowiazkow-a tu taka KRYTYKA.

yan 2003-02-19 10:24:52 172.18.8....

Co na to minister KURCZUK - tak głośno i pięknie zapowiadał walkę z przejawami ... Wpadł w to bagno i klepie łapkami jak wszyscy inni z jego otoczenia ??? Nie widzi jak kolesie nic zdrożnego w takim zachowaniu ? Kpina i skandal !!!

 2003-02-19 09:10:34 213.64.159....

witam ze stockholmu!!! tutaj jakby sedzia ukradl nawet gume do zucia-zamiata ulice!!

W polskich kryminalach siedzi tysiace skazanych z´poszlakow ktorym nigdy nieudowodniono winy!!! za to sie wezcie.Za przestepstwa na salach sadowych,w prokuratorach,policji.Czy wy wiecie ze Ci ludzi ktorzy wsadzali na lata politycznych i nie tylko pracuja do dzis w policji,sadach w caly skorumpowanym polskim WS???!!!ALKOHOLICY,PEDOFILE I CALA RESZTA??? I ONI UCZA MORALNOSCIchwalac sie statystykami zatrzyman? a to wszystko klamstwa ,blef i same gowno!!! znam to z autopsji.,Wpolsce powinno sie zalozyc organizacje pomocy wiezniom i tym co latami siedzieli niewiadomo za co poniewaz media i lokalne brukowce sa razem skorumpowane z kolesiami z sadow,kupujacych wiadomosci ze skledztw od policjantow i duzo tu mozna pisac.Media klamia w sposob absolutny!!!media pomagaja prokuratorom i policji nakrecac sztuczne afery skandale i czerpac z tego korzysciPamietajcie jedno "wladza demoralizuje zas wladza absolutna demoralizuje w sposob absolutny!!!" tak jest w polsce-napisal to zagorzaly komunista i mial racje!!!!gnoic sady policje i cala reszte tej masoneri obupulnego adorowania sie!!! wywalac na wierzch cale te immunitetowe przekrety ,niezawisle pierdoly!!! jak w samochodzie szlag trafi silnik -wymienia sie go na nowy-dlaczego w polsce niewypiepszono na bruk komunistyczny aparat WS.pOPATRZCIE NA WEGRY,CZECHY,SLOWACJE ,RUMUNIE!!! KULA W LEB I DO KOMUNISTYCZNEGO PANA BOGA!! ZYCZE MILEGO DNIA CZYTAJACY A DZINNIKARZOM WZIECIA SIE ZA ROBOTE I NAPISANIE ILE MILIONOW ZLOTYCH IDZIE NA BZDURY O RYWINIE I ILE KASY NA TYM ZAROBIA CI POJEBCY W SEJMOWYCH KOMISJACH-SAMOWYBRANCY SPORAWIEDLIWOSCI I MORALNOSCI ha! ha! ha! A naiwny podatnik placi!! oi! apokalipsa bylaby lepsza dla tych kolesi!!!

peppo 2003-02-19 08:39:55 10.100.0....

Jestem za pozostawieniem Pani sędzi na stanowisku. Może być nawet bardziej eksponowane. Bez ręki.

 Charnas. 2003-02-19 08:19:24 10.2.6....

no tak, każdy bandyta, każdy złodziej w tym kraju wie że tutaj wszystko uchodzi na sucho, no a jeśli do tego przekonuje wymiar sprawiedliwości, to chyba nie mam co się obawiać o swoją przyszłość gdy stracę pracę. Przecież to takie proste i niewinne. Dziękujemy ci nasza kochana władzo. 

dancan 2003-02-19 08:13:59 195.205.222....

To że takie zjawisko istnieje są winni pismaki, którzy ukrywają te podłości. Dziwić musi, że ukazał się taki artykuł w prasie. Przecież w Polsce udział w okradania państwa biora udział sędziowie i prokuratorzy. Jest to hańba dla tego środowiska. Jak długo będzie tolerowało się takie zjawiska to będzie hańbą dla pismaków, którzy boją się ujawniacz publicznie te przewałki.

 ofiara tego systemu  

 Alka  [81.210.27.46]

Temat: Re: Kto podważa autorytet sędziów?

kolejny przypadek  Link: Sędzia jechał po pijanemu - nie poniesie kary

 Krzysztof  [212.14.50.1] Temat: Re: Kto podważa autorytet sędziów?

wyslane przez Krzysztof dnia 2004-09-13 10:17:27

Dziś pod tym linkiem można się dowiedzieć o zeznaniach byłej Minister Sprawiedliwości na temat ew. dyspozycyjności politycznej tej instytucji. Tak swoją drogą, pani sędzia, która kradła lub uczyła kraść swoją córkę, chyba nadal orzeka w sprawach rodzinnych i to jest przerażające :(

 Link: Wśród polskich sędziów przyzwoitość jest zbędna!

Nowe publikacje o tematyce aferalnej i korupcyjnej:
 KANDYDACI NA PREZYDENTURĘ W POLSCE NA 2005R.
w stałym opracowaniu i uzupełnianiu...
CO BĘDZIE Z TĄ POLSKĄ POD ŻYDOWSKĄ WŁADZĄ?  PISMO DO KOFI ANANA SEKRETARZA GENERALNEGO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH (ONZ) - SKARGA KOMITETU NARODOWEGO POLSKI
Dla kogo elitarne stowarzyszenie "ORDYNACKA"???
KIM NAPRAWDĘ JEST PREZYDENT R.P.???? ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI, CZY MOŻE STOLZMAN???
NIEZNANE FAKTY Z ŻYCIA KWAŚNIEWSKIEGO - KOLEJNA AFERA SLD?
"CZY JOLANTA KWAŚNIEWSKA  MA SZANSE  ZOSTAĆ PREZYDENTEM RZECZPOSPOLITEJ???"
czy fundacje "piorą pieniądze?" , zostały tylko wspomnienia J. Kwaśniewskiej
"Bóg Honor Ojczyzna" - krzyż narodu polskiego? - Judaizm, czyli "Jak rozpoznać Żyda".
10 kłamstw Aleksandra Kwaśniewskiego??? - a co na to Unia Europejska ? - podaj dalej...

TAJNE - JAWNE TAJEMNICE PAŃSTWOWE?
Raport o działalności pułkownika Władimira Ałganowa z KGB w sprawach:
Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Premiera Józefa Oleksego i Leszka Millera, szefa MSWiA oraz Ministra Spraw Zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza, Ministra Skarbu Wiesława Kaczmarka, oraz biznesmena Jana Kulczyka.
TYLKO ŻEBRZĄCE "PRUSKIE POWIERNICTWO" ??? , czy kolejny “Drang nach Osten"???
witryna OBYWATELSKIE NIEPOSŁUSZEŃSTWO  i dodatkowo:

 WIELKIE BRANIE  ,    fakty o korupcji  , KORUPCJA ,  korupcja - uzasadnienie "wpadki parlamentarzystów", 
Kto może zostać politykiemco kryje przywilej immunitetu? odszkodowania - Sąd Najwyższy,
dowCIPY spod §... i wiele innych... 

tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sądownictwa polskiego", ale to tylko dla osób myślących, a więc nie dla prawników...
...jasne, że terror rodzi terror, tak więc z uwagi na typowo stalinowskie prześladowanie  mojej osoby i prowadzonej działalności publicystycznej, moim celem jest obnażenie impotencji organów władzy...
POLECANE WITRYNY PATRIOTÓW POLSKICH http://www.polonica.net I http://www.ojczyzna.pl 

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Eddi
05-01-2015 / 00:33
That's really thinking at an imeipssrve level ryopru.com [url=ibwooadjo.com]ibwooadjo[/url] [link=mrccvyijkan.com]mrccvyijkan[/link]
~Wakana
24-12-2014 / 04:31
Just what the doctor orreded," rel="nofollow">fusbch.com">orreded, thankity you!
~Rico
20-12-2014 / 10:46
This aritlce keeps it real, no doubt.