Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 10-03-2015

Czy w KRS są dysydenci czy w MS konfabulanci ? - z cyklu fakty i kity III RP

Polecam na stronie Ministerstwa (Nie)sprawiedliwości sprostowania i oświadczenia . Szukać w aktualnościach, pod hasłem informacje. Produkuje je Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji. 
Głównie dotyczą one doniesień prasowych o bezczynności  MS i jego szefów i są kategorycznymi zaprzeczeniami  kolumnom mediów. Jakość merytoryczna  kategorycznych zaprzeczeń wskazuje, iż lekcje technik propagandowych brali u mistrzów poprzedniego systemu. Pisałam  o tych kategorycznych zaprzeczeniach, a tu przypadkowo natknęłam się na aferę przez duże A!
 

6 marca 2015 Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji poleciał po bandzie. Funkcjonariuszka tego wydziału, wprowadziła i wyedytowałazdanie odrębne członków Krajowej Rady Sądownictwa do stanowiska z dnia 5 marca 2015 r.”[i][i] To stanowisko KRS dotyczyło kolejnego dłubania i majstrowania po raz n-ty,  przez n-tego (coś koło 28-30) ministra (nie)sprawiedliwości przy ustawie o sądach powszechnych, które to majstrowanie przyklepał po raz n-ty nasz parlament.  

Czytałam i oczy przetarłam parę razy. W KRS rozłam!  Jak to? Tyle lat głównym i niemalże jedynym zajęciem KRS jest walka ze znienawidzonym MS, zawsze zwarci i gotowi, a tu jacyś zdrajcy, dysydenci rączka w rączkę ze śmiertelnym wrogiem? Tylko nazwisk tych ze zdaniem odrębnym funkcjonariuszka nie podała. To mnie trochę zaalarmowało. 

Rzucam się do źródła i ...jest jeszcze ciekawiej. Na stronie KRS sędzia Waldemar Zurek, Rzecznik KRS, w Komunikacie żąda wykasowania tych łgarstw przez MS i zamieszczenie rzeczonego Komunikatu.[ii][ii] Nie wiem czy płakać czy śmiać się. 

W poważnym kraju, z poważnymi funkcjonariuszami państwa to by już głowy leciały. A tutaj w MS cisza jak makiem zasiał. A to wyprodukowane w ministerstwie fałszywe zdanie odrębne dysydentów KRS  4 dzień wisi na stronie MS! 

Poniżej tekst pierwotny. 2015-03-04 kategoryczne zaprzeczenia dotyczyły styczniowego artykułu „Newsweek”  - WIĘŹNIOWIE W PRACY I KŁOPOT MINISTRA GRABARCZYKA”. Wynika z tego zaprzeczenia, iż sprawa dotyczy nieodpłatnej  pracy więźniów w dniach 10-13 oraz 23-25 października 2013 r. przy porządkowaniu terenów przyległych do obwodnicy Żyrardowa. No to to już rok z dobrym okładem. 

 MS otrzymało informacje o możliwych nieprawidłowościach (dopiero) w lipcu 2014r. i natychmiast Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji  zwrócił się do Dyrektora Generalnego SW o zajęcie stanowiska. No, a Dyrektor Generalny SW wydał (również natychmiast) polecenie przeprowadzenia kontroli. 20. 08.14 zaś (nie jest jasne czy na podstawie wyników kontroli) wszczął wobec dyrektorów ZK postępowania dyscyplinarne. No ale tu kicha, bowiem postępowanie trzeba było umorzyć - minęło już określone w Ustawie o Służbie Więziennej 90 dni od dnia powzięcia przez przełożonego dyscyplinarnego wiadomości o popełnieniu przewinienia dyscyplinarnego. No a minister Grabarczyk w tym nie brał udziału, bo jeszcze nie pieścił tego odpowiedzialnego stanowiska. 

Ale tu coś się w rachunkach nie zgadza, no bo jak MS dowiedziało się w lipcu i niechby to nawet był 1 lipiec, a Dyrektor SW dostał to zwrócenie się o zajęcie stanowiska z MS, bardzo optymistycznie zakładając 2 lipca,  a postępowanie wszczęto 20 sierpnia to jest te optymistyczne 50 dni, a nie 90.  

Ale, tutaj są poważniejsze pytania, na które niby mgliście odpowiedziano w kategorycznym zaprzeczeniu, ale o tym za chwilę.  No bo przecież, ci oficjale w MS i SW (większość to absolwenci prawa), mieli ustawowy obowiązek zawiadomić właściwą prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Kodeks karny wykonawczy reguluje kwestię odpłatnego i w wyjątkowych, ściśle określonych przypadkach  nieodpłatnego zatrudniania więźniów.  A TK parę lat temu orzekł, że zgodnie z art. 41 ustęp 4 Konstytucji  trzeba humanitarnie traktować więźniów i ich pracę godnie wynagradzać i bulić co najmniej najniższą ustawową stawkę. A do tego art. 65 ust. 1 Konstytucji gwarantuje wolność pracy. No i ciężka artyleria -  jest to naruszenie Konwencji Praw Człowieka  art 4 - zabrania przymuszania do świadczenia pracy.  

No,  a teraz, ta odpowiedź MS na te pytania. MS przekazało zgodnie z właściwością Prokuratorowi Generalnemu “...materiały w zakresie zarzutów podnoszonych wobec funkcjonariuszy Służby Więziennej, pracowników samorządu terytorialnego oraz firmy Bogl a Krysl, w związku z pracą osadzonych przy obwodnicy Żyrardowa, celem rozważenia zbadania tych zarzutów pod kątem zrealizowania znamion czynów zabronionych (...) przekazało również Prokuraturze Okręgowej w Warszawie kopie dokumentów wpływających, które dotyczyły tej sprawy oraz kopie korespondencji z organami Służby Więziennej, a także udzielanych odpowiedzi w związku z prowadzonym postępowaniem przygotowawczym...”  

I w konkluzji – „Mając na uwadze wszystkie w/w okoliczności, należy stanowczo zaprzeczyć tezie, iż – jakoby – Minister Sprawiedliwości nie podejmował jakichkolwiek działań zmierzających do pełnego wyjaśnienia przedmiotowej sprawy”. 

No ale ta konkluzja to jedno wielkie łgarstwo! Bo jakoś nikt przed publikacją w Newsweek o tym śledztwie Prokuratury Okręgowej w Warszawie nie słyszał.  A, o jakiejś wcześniejszej tajności tegoż śledztwa,   też ani słowa w kategorycznym zaprzeczeniu. 

W kontekście powyższych niezgodnych z prawem jak i deontologią zawodową anonimowych funkcjonariuszy MS produkujących ww. oświadczenia, sprostowania i informacje  uważam, że teza  w artykule red. Małgorzaty Kryszkiewicz pt. „Zaostrza się walka o  prywatność stających przed sądami”, opublikowanego w „Dzienniku Gazecie Prawnej”  27  lutego 2015 r, iż „najnowsza nowela prawa o ustroju sądów powszechnych pozwoli Ministrowi Sprawiedliwości sięgać po dane wrażliwe obywateli zawarte w aktach sądowych” jest  wysoce prawdopodobna. 
Ta nowela nie jest jeszcze podpisana przez Prezydenta i wprowadzona w życie.[iii][iii] I nie powinna być zważywszy na fakt, jakie siły szefują ministerstwu i są tam zatrudnione.

 

Więcej:

Każde społeczeństwo ma tyle praw i wolności, ile sobie wywalczy i tyle bezprawia i zamordyzmu na ile pozwoli - z art. 226 k.k. - z cyklu mity i hity III RP
Wyroki Strasburga i nie nadawanie biegu interpelacji poselskiej - z cyklu mity i hity III RP
Biegli sądowi to kasta nietykalnych??? z cyklu mity i hity III RP
Refleksje nad "pomyłkami?" prokuratorów... z cyklu mity i hity III RP
Demokratyczne mechanizmy korygowania "pomyłek" sądowych z cyklu mity i hity III RP
Każdy Polak płaci za kiepskie, często stronnicze usługi sądowe 27 zł miesięcznie z cyklu mity i hity III RP
PROCEDER CZY PRECEDENS? OFIARA ZABÓJSTWA MIAŁA DWA CIAŁA - USTALILI OLSZTYŃSCY ŚLEDCZY... z cyklu mity i hity III RP
Jednowymiarowy świat sędziów - z cyklu mity i hity III RP
Wprost z Belką w oku?... Latkowski, Belka, Sikorski, Sienkiewicz, Sumliński, Rostowski, nielegalne nagrania, niezależność prokuratury ? hity i mity III RP
Zabijanie niewinnych - jak ważne jest dla Amerykanów posiadanie broni - z cyklu fakty i mity o Ameryce
Kpk i Ameryka w polskich sądach, czyli poprawki kodeksu postępowania karnego z cykli mity i hity III RP
Ekstradycja E. Mazura i dowody miernoty prokuratorskiej w sprawie zabójstwa generała Papały - hity i mity II RP  
Szacunek dla sędziego – nagroda czy obowiązek? z cyklu mity i hity III RP
Czym skorupka za młodu... czyli sędziowska mentalność... z cyklu hity i mity III RP
Sprawiedliwość na niby osiąga punkt krytyczny - cyklu mity i hity III RP
 Nasz cyrk, nasze małpy…czyli kto, kiedy i dlaczego będzie strzelał - Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego z cyklu mity i hity III RP
Mayday ! Rząd upadł na głowę, lecimy bez pilota... z cyklu mity i hity III RP.
Ameryka w polskich sądach - uwagi do nowelizacji kpk min. Gowina - z cyklu mity i hity III RP
Do decydentów i wszystkich funkcyjnych organów ścigania i wymiaru niesprawiedliwości - z cyklu mity i hity III RP
Milczenie wobec bezprawia delegowania sędziów - z cyklu mity i hity III RP
Tragiczna nicość i śmiech olbrzymi…Krajowa Rada Sądownicza w akcji... mity i hity III RP
 Minister Gowin zagrożeniem państwa prawa ? - z cyklu mity i hity III RP
Ilu mamy sędziów Milewskich w sądach? - z cyklu mity i hity III władzy...
Różnica pomiędzy opinią biegłych, a opinią naukowców – przyczyny śmierci Madzi z cyklu mity i hity III władzy
Reformy Gowina a totalitaryzm prokuratury polskiej - z cyklu mity i hity III władzy...

 

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.