Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
3 lutego 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 17-10-2012

2012.10.17. Prośba Zbigniewa Kękusia do:

1. Wojciecha Biedronia, Redaktora Naczelnego "Faktu Kraków"
2. Wojciecha Harpuly, Redaktor Naczelnego, "Gazety Krakowskiej"

3. Marka Kęskrawca, Redaktora Naczelnego "Dziennika Polskiego"o oddelegowanie dziennikarzy "Dziennika Polskiego", "Faktu Kraków" i "Gazety Krakowskiej" na:

1. spotkanie w dniu 29 października 2012 r. z Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosławem Gowinem

2. rozprawę, w dniu 18 października 2012 r. przed Sądem Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie VI Wydział Cywilny w sprawie z powództwa Z. Kękusia przeciwko Skarbowi Państwa – Prezesowi Sądu Okręgowego w Krakowie o zapłatę.

Kraków, dnia 17 października 2012 r.

Zbigniew Kękuś

Panowie,

 1. Wojciech Biedroń, Redaktor Naczelny "Fakt - Kraków”, ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków

 2. Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, "Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

 3. Marek Kęskrawiec, Redaktor Naczelny "Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

Dotyczy:

 1. Prośba o oddelegowanie dziennikarzy "Dziennika Polskiego”, "Faktu Kraków” i "Gazety Krakowskiej” na:

  1. spotkanie w dniu 29 października 2012 r. z Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosławem Gowinem Państwa Sieglindy Broda, Teresy Kawiak, Wacława Stechnija i mną, w Biurze Posła w Krakowie, ul. Karmelicka 1/3, godz. 11:00,

  2. rozprawę, która odbędzie się w dniu 18 października 2012 r. przed Sądem Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie VI Wydział Cywilny /ul. Przy Rondzie 7, godz. 09:00, sala B-103/ w sprawie z mojego powództwa przeciwko Skarbowi Państwa – Prezesowi Sądu Okręgowego w Krakowie o zapłatę.

 2. Podziękowanie za opublikowanie informacji o proteście prowadzonym przeze mnie. przed Sądem Okręgowym w Krakowie.

Szanowni Panowie,

Serdecznie dziękuję za opublikowane – a Autorom za przygotowanie - w "Dzienniku Polskim”, "Fakcie Kraków” i "Gazecie Krakowskiej” materiały /reportaże, zdjęcia/ z prowadzonego przeze mnie od dnia 26 lipca 2012 r. przed Sądem Okręgowym w Krakowie proteście, w tym do dnia 10 sierpnia 2012 r. głodowym.

Zamieściły je – w kolejności chronologicznej:

 1. "Gazeta Krakowska” -Marcin Karkosza,"Gorączka protestów przed gmachem sądu”; "Gazeta Krakowska”, 8 sierpnia 2012 r., s. 5,

 2. "Dziennik Polski” – Marcin Banasik."Głodują przed krakowskim sądem”; "Dziennik Polski”, 10 sierpnia 2012 r., s. A 06,

 3. "Gazeta Krakowska” -Marcin Karkosza,"Protest: sposób na sąd”,"Gazeta Krakowska”, 14-15 sierpnia 2012 r., s. 1,

 4. Marcin Karkosza,"Protestował 16 dni, sąd umorzył sprawę”,"Gazeta Krakowska”, 14-15 sierpnia 2012 r., s. 4

 5. "Fakt Kraków” -"Protest przed sądem – Żądamy sprawiedliwości”; "Fakt Kraków”, 5 września 2012 r., s. II

 6. "Dziennik Polski” –"Nie skończy się protest przed krakowskim sądem”; "Dziennik Polski”, 11 września 2012 r., s. 1

 7. "Dziennik Polski” – Dorota Stec-Fus,"Temida sprzeczna z prawem”; "Dziennik Polski”, 11 września 2012 r., s. A 04

O prowadzonym przeze mnie proteście informowały także Panorama TVP, Polsat News oraz media internetowe, w tym monitor-polski.pl, Afery Prawa, Nowy Ekran, Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu, Lex Nostra, Telewizja Niezależna i inne.

Od dnia 6 sierpnia 2012 r. protest przed Sądem prowadziła także Pani Teresa Kawiak (64 l.) /do dnia 17.08.2012 r. był to protest głodowy/, a potem dołączyła do nas Pani Sieglinde Broda (70 l.).

Protesty prowadziliśmy – do dnia 9 października 2012 r. – całodobowo.

W ciągu dnia towarzyszyła nam liczna grupa osób, jak my pokrzywdzonych przez sędziów sądów regionu krakowskiego.

W dniu 9 października 2012 r., po kilku nieudanych próbach przekonania do spotkania z nami Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Gowina, po tym, Poseł gdy wycofał się z wcześniej danej nam obietnicy spotkania się z nami, rozpoczęliśmy przed jego Biurem Poselskim w Krakowie /ul. Karmelicka 1/3/ akcję pod nazwą"Czekamy na Posła Gowina”.

Panie Teresa Kawiak i Sieglinde Broda spędziły przed kamienicą, w której mieści się jego Biuro Poselskie noc z 9 na 10 października 2012 r.

Gdy je opuszczałem w dniu 10.10.2012 r. o godz. 0:30 temperatura wynosiła … 3ºC.

O akcji informował "Dziennik Polski” zamieszczoną w wydaniu z dnia 11 października 2012 r. informacją Aleksandry Sibistowicz pt."Czekają na ministra”.

W dniu 10 października 2012 r. reprezentujący Posła, Pan Maciej Schab, Doradca Ministra Sprawiedliwości, zaprosił nas na spotkanie z Posłem w dniu 29 października 2012 r., o godz. 11:00.

Oto treść zaproszenia sporządzonego przez Pana Macieja Schaba –Załącznik I:

"Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 10.X.2012 r. Kraków Oświadczenie/Zaproszenie

W związku z porozumieniem zawartym w Biurze Poselskim z Panem Zbigniewem Kękusiem oraz grupą Osób towarzyszących zapraszam Państwa do udziału w spotkaniu z Ministrem Jarosławem Gawinem, Posłem na Sejm RP w dniu 29.10.2012 r. o godz.11:00 w Biurze Poselskim ul. Karmelicka 1/3 w Krakowie. Maciej Schab Doradca Ministra Sprawiedliwości.

Podpisali: Teresa Kawiak, Sieglinde Broda, Zbigniew Kękuś Wacław Stęchnij”

Dowód: Biuro Poselskie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Gowina, Zaproszenie z dnia 10 października 2012 r. Doradcy Ministra Sprawiedliwości Macieja Schaba –Załącznik I

Celem spotkania będzie, między innymi, zaprezentowanie przez Posła Jarosława Gowina jego stanowiska w zgłoszonych mu przez nas sprawach.

Uprzejmie proszę, w imieniu osób zaproszonych na spotkanie, o oddelegowanie na nie przez Panów Dziennikarzy kierowanych przez Panów Dzienników.

O ich ewentualnej obecności uprzedziłem Posła.

Dostarczę mu także kopię niniejszego pisma.

Pragnę ponadto poinformować, że w dniu 18 października 2012 r. odbędzie się przed Sądem Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie VI Wydział Cywilny prowadzona przez sędzię Ewę Krakowiak rozprawa w sprawie z mojego powództwa przeciwko Skarbowi Państwa-Prezesowi Sądu Okręgowego w Krakowie o zapłatę.

Informuje o niej Zawiadomienie z dnia 22 sierpnia 2012 r. o treści –Załącznik II:
"Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie VI Wydział Cywilny/adres – ZKE/Kraków 22/08/2012 r. Sygn. akt VI C 1353/12/S TERMIN: 18 października 2012 r. o godz. 09:00 sala B-103 Pan Zbigniew Kękuś/adres – ZKE/ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE (stawiennictwo nieobowiązkowe) Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VI Cywilny zawiadamia o posiedzeniu Sądu, które odbędzie się w dniu: 18/10/2012 r. o godz. 09:00 w sprawie z powództwa Zbigniewa Kękuś przeciwko SP-Sądowi Okręgowemu w Krakowie o zapłatę. Z upoważnienia Kierownika Sekretariatu Prot. Katarzyna Tatarska – Kasperek”
Źródło: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie VI Wydział Cywilny, sygn. akt VI C 1353/12/S,

Zawiadomienie o rozprawie z dnia 22 sierpnia 2012 r. –Załącznik II

Uprzejmie proszę o oddelegowanie przez Panów Dziennikarzy kierowanych przez Panów Dzienników na tę rozprawę.

Przyczyny złożenia przeze mnie pozwu, jak w Zawiadomieniu, przedstawiłem w załączonym do niniejszego pisma Oświadczeniu z dnia 15 października 2012 r. w sprawie odpowiedzi na pozew –Załącznik III.

Przedstawione w nim fakty i kopie załączonych do niego dokumentów, poświadczają, że jestem ofiarą"wymuszenia sądowniczego”.

Chociaż działania wobec mnie lepiej będzie chyba nazwaćdokonanym przez sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie"wymuszeniem rozbójniczym”.

Opisywany przez kierowane przez Panów Dzienniki protest, który prowadziłem od dnia 26 lipca 2012 r. przed Sądem Okręgowym w Krakowie oraz kontynuacja jednego z jego wątków w postaci sprawy rozpoznawanej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia VI Wydział Cywilny do sygn. akt VI C 1353/12/S ilustrują asymetrię pozycji sędziego i strony prowadzonego przez niego postępowania, dominację sędziego w identycznych prawnie okolicznościach.

Sędzia dysponuje aparatem terroru wtedy, gdy doprowadzić chce do wyegzekwowania wydanego przez niego orzeczenia.

Nawet wtedy, gdy tytuł egzekucji uległ przedawnieniu.

Ja musiałem natomiast prowadzić przez 16 dni protest głodowy, narażać zdrowie, by członkowie najwyższego kierownictwa Sądu Okręgowego w Krakowie ulegli prezentowanemu przeze mnie od dawna Prezesowi Sądu, sędzi Barbarze Baran słusznemu, tj. zgodnemu z prawem stanowisku, że egzekwowane przez komornika roszczenie Sądu wobec mnie przedawniło się w dniu 11 kwietnia 2009 r.

Że już w momencie wydania w dniu 13 listopada 2009 r. przez sędzię Teresę Dyrga zarządzenia w przedmiocie ściągnięcia ode mnie kwoty orzeczonej przez nią wyrokiem z dnia 22.11.2004 r., tytuł roszczenia był od wielu miesięcy przedawniony.

Ta sama sędzia Teresa Dyrga:

 1. wydała – razem z sędzinami Agnieszką Oklejak i Małgorzatą Ferek nieistniejące w sensie prawonoprocesowym postanowienie, co skutkowało wydaniem przez sędzię Izabelę Strózik dotkniętego nieważnością wyroku kończącego sprawę z mojego powództwa w pierwszej instancji,

 2. wydała wyrok kończący sprawę w pierwszej instancji dwa dni po tym, gdy sąd pierwszej instancji wydał postanowienie w przedmiocie oddalenia mojego wniosku o jej wyłączenie i … pięć miesięcy przed uprawomocnieniem się tego postanowienia, tzn. wydała wyrok dotknięty nieważnością.

Sędzia może wszystko, a przede wszystkim naruszać prawo.

To sędzia je zresztą – wbrew zapisom Konstytucji i ustaw – stanowi.

Z powodu bezprawnych działań wyżej wymienionych sędzin poniosłem stratę łączną w kwocie ponad 25.000,00 zł.

I od wielu lat nie mogę się doprosić, by Sąd zwrócił mi zagrabioną kwotę.

Już łącznie tuzin sędziów wmówiło mi, że oczywiście i rażąco naruszające prawo działania w.w. sędzin były w zgodzie z prawem.

Takie zachowania sędziów mają przyczynę w stworzonych sędziom "cieplarnianych” warunkach pracy, które demoralizują osoby o niskim morale.

Oto te warunki:

 1. postanowieniem z dnia 25 sierpnia 1971 (sygn. I CZ 212/71 (publ. OSNC 1972/3/55)Sąd Najwyższy orzekł, że wszyscy sędziowie są autorytetami moralnymi. Poinformowało mnie o tym trzech sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie, w tym jego obecny Prezes, sędzia Andrzej Struzik, żeby uchronić sędzię Teresę Dyrga przed wyłączeniem.

 2. postanowieniem z dnia 21 sierpnia 1970 r. (IPZ 41/70, Lex nr 6779). ) Sąd Najwyższy orzekł, że sędzia nie musi posiadać kwalifikacji merytorycznych do wykonywania zawodu. Jak mnie zawiadomiło troje sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie uzasadnieniem do postanowienia w przedmiocie oddalenia mojego wniosku o wyłączenie sędzi Teresy Dyrga:Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym nieznajomość prawa, przejawiająca się w niewłaściwym prowadzeniu procesu nie uzasadnia wniosku o wyłączenie sędziego (postanowienie Sądu Najwyższego z 21.08.1970 r., IPZ 41/70, Lex nr 6779). Dzieje się tak dlatego, że wszelkie uchybienia procesowe i merytoryczne strona może zwalczać wnosząc odpowiedni środek zaskarżenia.Uchybienia, a nawet poważne błędy – zdarzające się w każdej ludzkiej działalności – nie dowodzą zamiaru celowego (świadomego) ich popełnienia, a w procesie sądowym same w sobie nie świadczą o braku bezstronności sędziego.”

 3. Artykuł 180.1 stanowi:"Sędziowie są nieusuwalni.

 4. Artykuł 417 Kodeksu cywilnego stanowi:"§ 1.Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwalub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa.”

Trudno w to uwierzyć, ale niektórzy sędziowie, dorośli przecież ludzie, powołują się na zacytowane wyżej bzdury sprzed czterdziestu lat, gdy trzeba chronić koleżanki i kolegów sędziów przed konsekwencjami uprawianej przez nich hucpy.

A one powinny być usunięte z orzecznictwa i zakazane do publikowania jako demoralizujące maluczkich, a w części kwalifikującej wszystkich, en block, sędziów do kategorii "autorytety moralne”, jako sprzeczne nie tylko ze stanem faktycznym, ale przede wszystkim ze zdrowym rozsądkiem.

Co się tyczy warunków pracy sędziów … .

Porównajcie Panowie, proszę, podane wyżej z tymi, w jakich Wy sami pracujecie.

Codziennie – kilka, kilkanaście razy dziennie, bez przerwy – musicie dowodzić, że jesteście autorytetami moralnymi.

Gdybyście nie posiadali kwalifikacji fachowych, po tygodniu "pracy” musielibyście szukać nowego pracodawcy.

Mimo, że jesteście autorytetami moralnymi i profesjonalistami, pięć minut po zakończeniu lektury niniejszego pisma możecie otrzymać informację, że Wasz pracodawca z Was zrezygnował /nie dlatego, broń Boże, że przeczytaliście niniejsze pismo, lecz z tej przyczyny, że sytuacja każdego pracobiorcy jest … dynamiczna/.

Ponosicie Panowie odpowiedzialność materialną za podejmowane przez Was decyzje.

Tak ma każdy pracobiorca1

A sponsorowany przez Panów i inne potencjalne ofiary jego hucpy sędzia, nie.

Aż dziw bierze, że niektórzy tak bardzo będąc wyróżnionymi. tak bardzo się – oraz swoich klientów - nie szanują,

Taka np. Teresa Dyrga.

Gdy zgłaszałem jej przełożonym, że jest niesprawiedliwa, stronnicza i niekompetentna, otrzymywałem riposty, że ona jest autorytetem moralnym, bo tak orzekł Sąd Najwyższy w 1971 r. oraz że wcale nie musi posiadać kwalifikacji, bo tak też orzekł Sąd Najwyższy, w 1970 r.

Dlatego wydała Teresa Dyrga – razem z sędziami Agnieszką Oklejak i Małgorzatą Ferek - postanowienie nie istniejące w sensie prawnoprocesowym.

Rok czekałem aż Sąd Apelacyjny w Krakowie usunie skutki błędu … jaki zdarza się przecież w każdej ludzkiej działalności.

Potem nie orzekła o zwróceniu mi należnej mi kwoty 7.700,00 zł, ale … błędy zdarzają się w każdej ludzkiej działalności.

Następnie uczyniła mnie przestępcą za jej znieważenie w związku z pełnieniem obowiązków służbowych /art. 226 § 1 kk/, bo nie wiedziała w 2007 r. – sędzia jest tylko człowiekiem i zdarzają mu się jbłędy, typowe dla każdej ludzkiej działalności - gdy mnie obciążała zeznaniami, że ściganie z tego artykułu jest niedopuszczalne od dnia 19 października 2006 r.

Na koniec postanowiła, że pozbawi moje dzieci mieszkania – patrz:Załącznik II.

W tym przypadku też popełniła błąd.

Ale przecież błędy zdarzają się w każdej ludzkiej działalności.

W nagrodę za wzorowe wykonywanie obowiązków sędziego, z dniem 27 września 2012 r. sędzia Teresa Dyrga została powołana na trzyletnią kadencję, tj. do dnia 26 września 2015 r. na członka Kolegium Sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie.

A mnie pracownica Biura Prasowego Sądu Okręgowego w Krakowie Aneta Rębisz zaprezentowała Krakowianom jako wariata, informując ich za pośrednictwem "Gazety Krakowskiej –Załącznik IV.IV:

"Przedstawiciele sądu twierdzą, żeprotest był niepotrzebny.Gdybypan Kękuś wcześniej złożył odpowiednie pismo, sprawa mogła być załatwiona już dawnomówi Aneta Rębisz z Sądu Okręgowego w Krakowie.

Dowód: Marcin Karkosza,"Protestował 16 dni, sąd umorzył sprawę”,"Gazeta Krakowska”, 14–15 sierpnia 2012 r.,

s. 4Załącznik IV.IV

Tymczasem ja złożyłem od grudnia 2009 r., gdy mnie na zarządzenie sędzi Teresy Dyrga wezwano do uiszczenia opłaty z tytułu w kwietniu 2009 r. przedawnionego roszczenia, około tuzina pism.

Problem sędziów ze mną na tym polega, że doskonale wiedzą, że … ja nie powinienem ich składać.

Skoro roszczenie Sądu wobec mnie uległo przedawnieniu w dniu 11 kwietnia 2009 r., to po tej dacie żaden uczciwy i nający prawo sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie nie powinien był wydać zarządzenia w przedmiocie jego ode mnie ściągnięcia.

A sędzia Teresa Dyrga wydała takowe siedem miesięcy później, tj. w dniu 13 listopada 2009 r. – błędy zdarzają się w każdej ludzkiej działalności.

Potem, w maju 2012 r. miała okazję wycofać się z pomyłki – patrz:Załącznik IV.VII- ale że to przecież nie była pomyłka, ale świadome działanie, to się nie wycofała.

Błędy zdarzają się przecież w każdej ludzkiej działalności.

A że ostatecznie protestem głodowym zmusiłem Sąd do rezygnacji z realizacji jej planu wobec mnie i mojej rodziny, to trzeba zrobić ze mnie wariata, który głodował przed Sądem przez szesnaście dni oraz spędził tam szesnaście nocy zamiast napisać odpowiednie pismo.

Dowodem wielce osobliwego traktowania sędziów społecznej misji jest treść pisma, które skierował do mnie były Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie sędzia Włodzimierz Baran w piśmie do mnie z dnia 1 stycznia 2004 r.

Poinformował mnie nim pan Prezes – Załącznik VIII:

"Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie/adres – ZKE/Prez. Wiz.S.A. – Sk.051/12/03 Kraków, dnia 2004-01-06 PAN ZBIGNIEW KĘKUŚ/adres – ZKE/W odpowiedzi na kolejne pismo z dnia 8 grudnia 2003 r. wyjaśniam, co następuje

(…) 2) Przykłady obraźliwych i niedopuszczalnych sformułowań, jakie zawarł Pan w poszczególnych pismach kierowanych również do mnie, to m.in."żałosny tchórz, oszustka, kłamca, całkowite moralne dno”– dotyczące pełnomocnika pozwane/adw. Wiesława Zoll – ZKE/;"służalcza, okrutna, mściwa”– dotyczące sędzi/Agata Wasilewskiej-Kawałek – ZKE/"tchórz”– dotyczące Rzecznika Praw Obywatelskich/Andrzej Zoll – ZKE/.

3. Zawarte w piśmie z dnia 27 listopada 2003 r. stanowisko Wiceprezesa tut Sądu Apelacyjnego/SSA Tomasz Duski – ZKE/(a nie wyżej wymienionych osób), iż sformułowania (których przykłady podano powyżej) są obraźliwe i niedopuszczalne w korespondencji urzędowej, ma charakter obiektywny i stanowisko to w pełni akceptuję.

Zwracam jednocześnie uwagę, że mimo zawartego w ostatnim zdaniu pisma z dnia 27 listopada 2003 r. ostrzeżenia o możliwym następstwie zamieszczanie w korespondencji skargowej, kierowanej do mnie, tego typu sformułowań – w swym piśmie z dnia 8 grudnia 2003 r. (np. na str 7) ponawia je Pan i rozszerza.
Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie SSA Włodzimierz Baran.”

Źródło: Sąd Apelacyjny w Krakowie, sygn. akt Prez.Wiz.S.A. –Sk.051/12/03, pismo Prezesa Sądu SSA

Włodzimierza Barana z dnia 2004-01-06 –Załącznik VIII

Nie wiem, dlaczego tchórza nie wolno nazwać tchórzem.

Być może to rani tchórza – i tchórza środowisko – ego.

Potem, w czerwcu 2004 r., złożył sędzia Włodzimierz Baran w Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód zawiadomienie o popełnieniu przeze mnie przestępstw znieważenia i zniesławienia za pośrednictwem Internetu kilkunastu sędziów sądów krakowskich, RPO Andrzeja Zolla i jego małżonki, adw. Wiesławy Zoll.

Oni obciążyli mnie zeznaniami i uczynili przestępcą.

Z tchórzem Andrzejem Zollem sytuacja jest więcej niż groteskowa.

On sam zdemaskował, co się naprawdę kryje za jego tzw. autorytetem, moralnym oraz eksperta w dziedzinie prawa karnego.

Po tym, gdy zamiast wypełnić jego konstytucyjne obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich wobec mojego małoletniego chorego syna, krzywdzonego na życzenie jego małżonki adw. Wiesławy Zoll przez sędzię sadystkę Agatę Wasilewską-Kawałek złożyłem wniosek do niego, by złożył dymisję z urzędu RPO z powodu sprzeniewierzenia się złożonemu przed Sejmem RP ślubowaniu - art. 7.2 Ustawy o RPO z dnia 15 lipca 1987 r.

Zwierzchnikiem RPO jest Sejm, Andrzej Zoll powinien zatem złożyć dymisję, albo skierować mój wniosek w sprawie RPO do Marszałka Sejmu.
Tchórz Andrzej Zoll przekazał go znajomym w Ministerstwie Sprawiedliwości, a ci niżej, do … Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie, sędziego Włodzimierzowi Baranowi.

I oddany mu sędzia Włodzimierz Baran wystąpił w roli Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, rozpoznał – i oddalił – mój wniosek do Andrzeja Zolla, by ten złożył dymisję z urzędu RPO.

Andrzej Zoll uchodzi w jego środowisku za autorytet, dla niektórych jego ortodoksyjnych wielbicieli nawet za … niekwestionowany autorytet.

Jakie środowisko, takie tego środowiska autorytety, w tym niekwestionowane.

Kto zakwestionuje zostaje przestępcą.

W – bywa - groteskowych okolicznościach.

Andrzej Zoll – ekspert prawny "Gazety Wyborczej”, Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości - obciążył mnie zeznaniami w sprawie, w które ścigano mnie za jego, RPO znieważenie jako konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej /art. 226 § 3 kk/.

Tymczasem on sam podaje w publikacjach wydawanych pod jego redakcją, że … RPO nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej.

Nie wiem jak zdefiniować taką przypadłość.

Normalne to nie jest.

A łaskawy dla tchórza Andrzeja Zolla sędzia Włodzimierz Baran?

Gdy mnie w dniu 7 maja 2007 r. obciążał przed sędzią Sądu Rejonowego w Dębicy Tomaszem Kuczmą zeznaniami w sprawie z jego zawiadomienia, w której ścigano mnie m.in. za jego znieważenie w związku z pełnieniem obowiązków służbowych /art. 226 § 1 kk/ poinformował sędziego, że czyni tak przez wzgląd na – jakże by inaczej –dobro wymiaru sprawiedliwości.

Od dnia 19 października 2006 r. niedopuszczalne jest ściganie za znieważenie funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.

Bo tak orzekł Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 11 października 2006 r. /Dz. U. z dnia 19.10.2006 r., Nr 190, poz. 1409/.

Nie wiedział o tym sędzia Baran w maju 2007 r.

Nie żeby sędzia Baran był mściwym tumanem, po prostu … uchybienia, a nawet poważne błędy zdarzają się w każdej ludzkiej działalności.

Ja na sprostowanie błędu sędziego Barana czekałem ... 4 lata.

Mnóstwo razem z moją rodziną ponosząc jego dramatycznych konsekwencji.

Nie zdziwcie się więc Panowie, gdy Was ktoś z Biura Prasowego Sądu Okręgowego w Krakowie - może Aneta Rębisz, jest w tym, tj. okłamywaniu mediów naprawdę dobra - poinformuje w dniu 19 października 2012 r., że Zbigniew Kękuś znieważył, zniesławił sędzię Ewę Krakowiak podczas rozprawy w dniu 18 października 2012 r. /już wiedzą, że pisać o nich prawdę, tj. "znieważać” ich w związku z pełnieniem obowiązków wolno, mogą zatem wymyślić "znieważenie” podczas pełnienia obowiązków, za które można skończyć w więzieniu/.

A jej przełożeni będą się zaklinać, że to prawda najprawdziwsza.

Sędziowie lubią tworzyć prawdę sytuacyjną.

Nie takie rzeczy wymyślają, nie brak im inwencji, gdy sytuacja tego wymaga, tj. gdy chodzi o ich prywatne interesiki zwane przez nich …"dobrem wymiaru sprawiedliwości”.

A że ich "dobro” złem bywa dla stron prowadzonych przez nich postępowań, to czasem ofiara ich patologii musi pogłodować przed Sądem, żeby zapobiec jej skutkom.

Rodzi się oczywiście pytanie, ilu nie głodowało i stracili, mieszkania, domy, parcele, samochody, zdrowie, życie.

Bo ich "Dyrgi” wzięły "w obroty”.

Żeby wiedzieć, jak było naprawdę podczas rozprawy w dniu 18 października 2012 r., oddelegujcie Panowie na nią, proszę, Waszych podwładnych.

Jeśli sędzia Ewa Krakowiak sprawiedliwą jest i bezstronną sędzią, będą mieli okazję uczestniczyć w klęsce krakowskiej sitwy.

Jeśli otrzymała zadanie ochrony sitwy i będzie je chciała wykonać, nakaże Policji wynieść z sali Waszych pracowników i publiczność, a następnie – tj. pozbywszy się świadków - wezwie po mnie karetkę pogotowia.

Żeby mnie dostarczono tam, gdzie mnie chce odesłać Aneta Rębisz z jej przełożonymi z Sądu Okręgowego w Krakowie, a gdzie już dawno pobyć powinna trochę Teresa Dyrga, sędzia.

Do niniejszego pisma załączam:

 1. Załącznik IV- Zaproszenie z dnia 16.10.2012 r. dla sędziów Teresy Dyrga, Małgorzaty Ferek, Agnieszki Oklejak, Piotra Rusina, Pawła Rygla, Krzysztofa Sobierajskiego, Izabeli Strózik,Andrzeja Struzikana rozprawę, jak w p. I, s.1 niniejszego pisma.

 2. Załącznik V- Pismo z dnia 16.10.2012 r. do Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział VI Cywilny, zawierające wnioski o:

  1. wydanie polecenia sporządzenia protokołu za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk i obraz z przebiegu rozprawy, która odbędzie się w dniu 18 października 2012 r.

  2. wyrażenie zgody na rejestrowanie przebiegu rozprawy za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk i obraz,

  3. nie wyłączenie jawności rozprawy w dniu 18 października 2012 r., w tym o dopuszczenie do udziału w niej publiczności oraz przedstawicieli mediów.

 3. Załącznik VI- Pismo z dnia 16.10.2012 r. do Panów, insp. Mariusza Dąbka, Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji iWiktora Jaworskiego, Dyrektora Micros Sp. z o.o.Oddział w Krakowie.

 4. Załącznik VII- Pismo z dnia 16.10.2012 r. do Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Gowina.

Z poważaniem,

Zbigniew Kękuś

Załączniki:

 1. Biuro Poselskie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Gowina, Oświadczenie z dnia 10 października 2012 r. Doradcy Ministra Sprawiedliwości Macieja Schaba

 2. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie VI Wydział Cywilny, sygn. akt VI C 1353/12/S, Zawiadomienie o rozprawie z dnia 22 sierpnia 2012 r.

 3. Odpowiedź z dnia 15.10.2012 r. na odpowiedź z dnia 1.10.2012 r. radcy prawnego Sądu Okręgowego w Krakowie mgr Jerzego Szkodzińskiego na pozew przeciwko Skarbowi Państwa-Prezesowi Sądu Okręgowego w Krakowie o zapłatę.

 4. Pismo z dnia 16.10.2012 r. do sędziów Teresy Dyrga, Małgorzaty Ferek, Agnieszki Oklejak, Piotra Rusina, Pawła Rygla, Krzysztofa Sobierajskiego, Izabeli Strózik,Andrzeja Struzika

 5. Pismo z dnia 16.10.2012 r. do Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział VI Cywilny

 6. Pismo z dnia 16.10.2012 r. do Panów, insp. Mariusza Dąbka, Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji,Wiktora Jaworskiego, Dyrektora Micros Sp. z o.o.Oddział w Krakowie

 7. Pismo z dnia 16 października 2012 r. do Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Gowina

1 A jeśli już trzeba go bronić przed stawianymi mu zarzutami, to nie bredniami, że cała grupa zawodowa, której jest członkiem to same autorytety moralne oraz że nie musi posiadać kwalifikacji fachowych, bo skutki jego niekompetencji wyeliminuje ktoś inny.

Jeśli nawet to … po roku, dwóch, pięciu ... .

Mnie skazał sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasz Kuczma wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. za 18 czynów, których nie ja byłem sprawcą. Sąd Okręgowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. poświadczył, że 16-e z nich już w dniu orzekania nie były czynami zabronionymi. Sąd Najwyższy poświadczył wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r., że w aktach sprawy przeciwko mnie nie ma żadnych dowodów, że ja byłem sprawcą czynów, za które zostałem skazany i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Dębicy, a koleżanka sędziego T. Kuczmy, sędzia Beata Stój wydała … nie, nie … nie uniewinniający mnie wyrok Postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym.

Do wiadomości:

 1. Państwo: Sieglinde Broda, Teresa Kawiak, Wacław Stęchnij oraz osoby, które popierały protesty prowadzone od dnia 26 lipca 2012 r. przed Sądem Okręgowym w Krakowie

 2. Sędzia Ewa Krakowiak, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, VI Wydział Cywilny, ul. Przy Rondzie 7, 31-543 Kraków, sygn. akt VI C 1353/12/S

 3. Pracownicy Sądu Okręgowego w Krakowie, FunkcjonariuszePolicji Sądowej SąduOkręgowego w Krakowie,Pracownicy Firmy świadczącej Sądowi usługę ochrony

 4. Państwo: SSO Janusz Beim, SSO Marek Marewicz, SSO Anna Nowak, SSR Maciej Czajka, SSR Cezary Czech-Śmiałkowski, SSR Marta Kowalska, SSR Anna Sikora-Ciba, Członkowie Kolegium Sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie, Sąd Okręgowy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków

 5. Sędzia Barbara Baran, Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków

 6. Insp.Mariusz Dąbek, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji,KomendaWojewódzka Policji w Krakowie,ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

 7. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

 8. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

 9. Pan Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

 10. Ks. kard. Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski,Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków

 11. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersów 18, 31-553 Kraków

 12. Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 13. Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowiński, Stanisław Karczewski, Maria Pańczyk - Pozdziej - Marszałek i Wicemarszałkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 14. Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchciński, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszałek i Wicemarszałkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 15. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 16. Stanisław Dąbrowski, PrezesSądu Najwyższego, Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 17. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

 18. Jarosław Gowin, Minister Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
  Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Karmelicka 1/3, 31-133 Kraków

 19. Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28, 02-315 Warszawa

 20. Jarosław Kaczyński - Prezes Prawo i Sprawiedliwość, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa

 21. Leszek Miller- Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ul. Rozbrat 44a, 00-419 Warszawa

 22. Janusz Palikot, Przewodniczący Ruchu Palikota, ul. Fabryczna 16/22 lok. 24, 00-446 Warszawa

 23. Waldemar Pawlak - Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

 24. Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków

 25. Marcin Pulit, Dyrektor Radio Kraków S.A., Al. Słowackiego 22, 30-007 Kraków

 26. Józef Stachów, Redaktor Naczelny "Gazeta Wyborcza – Gazeta Kraków”, ul. Szewska 5, 31-009 Kraków

 27. Juliusz Braun - Prezes Zarządu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawła Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 28. Grzegorz Jankowski - Redaktor Naczelny, "Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 29. Tomasz Lis, Redaktor Naczelny "Newsweek", ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 30. Adam Michnik - Redaktor Naczelny, "Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 31. Jadwiga Sztabińska - Redaktor Naczelny, Dziennik Gazeta Prawna, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa

 32. Markus Tellenbach - Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Grupy TVN,ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 33. Strony internetowe:www.zkekus.pl,www.aferyprawa.eu,www.monitor-polski.pl,www.NowyEkran.pl

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~jakel
28-10-2012 / 00:01
Rodacy ! Przekazuję ZDARZENIE jakie odbyło się dnia 29-09-2012r w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 97 za sprawą wypłukanej z mózgów, zasad etyczno-moralnych i logiki rozumowania ale doskonale uzbrojonej w hitlerowsko- stalinowskie zwyczaje ministerialnej HOŁOTY z Ministerstwa Sprawiedliwości al. Ujazdowskie 11 w Warszawie. Po kilkunastodniowej GŁODÓWCE Urszuli ROWIŃSKIEJ na terenie ministerialnego obiektu OFIARY NAZISTOWSKIEJ ZBRODNI koszalińskich TOGOWYCH przestępców wróciła z pisemnym zapewnieniem, że sprawa samozwańczej DECYZJI „ojca chrzestnego” PS. DYZMA – herszt „koszalińskiej PIRAMIDY” b. V-ce Prezydent m. Koszalina – Stanisław GAWŁOWSKI – patrz : www.pokrzywdzeniprzezgawlowskiego.pl zostanie w trybie pilnym ZREWIDOWANA. SUPER HIT. Jak „zrewidowano” sprawę ROWIŃSKICH. Z udziałem Marek WINNICKI – komornik + bandyci w policyjnych mundurach „wynieśli na pałach” Urszulę i Wiesława Rowińskich. Wyp… ich z mieszkania jak psy … na ulicę. C U R I O Z U M Stanisław GAWŁOWSKI żołnierz PO – poseł (sekretarzyna w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Prezes Rady Nadzorczej Fundacji Ochrony Środowiska zarządzający – 5mld złotych pranymi przez Szwajcarię na zakodowane konta) w dniu 29-09-2012r rozliczył się z Wiesławem. Swoim partyjnym kolegą z PO. GAWŁOWSKI pretendent do fotela po Donaldino TUSK. Buduje swoje IMPERIUM wzorem miliardera KULCZYKA. Polska JEST N I E P O D L E G Ł A, D E M O K R A T Y C Z N A i WOLNA. Do 1989r Pod przykrywką „budowy komunizmu” Niepospolita kurwa i złodziej kradła i grabiła Polski Naród. Po 1989r „PROsolidarnościowe” LARWY zżerają PRL-owskiego TRUPA. Aktualnie pod przykrywką „niszczenia komunizmu” HOŁOTA okrada i grabi Obywatela w Polsce rzekomo Wolnej, Niepodległej i Demokratycznej. Ministerstwo Sprawiedliwości , Racja Stanu Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski ?! czy pospolita KUPA GNOJU, plantacja bambusa i niewolnictwo ? pod przykrywką Orła z korona ale z gołą d … JEST Pomnik DONALDA - BASEN NARODOWY, ślizgacz MUCHA – ministra i … JEDEN Wielki P I C po polsku. NIECH żyje Polska …
~teresa Kawiak
22-10-2012 / 07:07
Rozprawy nie było. Pani sędzia nagle się pochorowała.
~Obywatel
19-10-2012 / 20:29
Z niecierpliwością czekam na wiadomości o sytuacji w tej sprawie. Pozdrawiam