Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 10-11-2013

WOLNY CZYN: Porwanie A. Słomki - kim jest prokurator Wilczyński ?

Obraz w treści 1

Być może wiemy więcej o prokuratorze Jarosławie Wilczyńskim, który postanowił dokonać napadu i uprowadzić Adama Słomkę 5 listopada b.r.

5 i 6 listopada – wczoraj i przedwczoraj – pisałem o porwaniu Adama Słomki przez Moskali (milicję rosyjską). W kilku miejscach sieci pojawiły się ciekawe wypowiedzi. Do kilku z nich warto nawiązać, dla pożytku ogólnego ;-))

A. Słomka został zwolniony po krótkim przesłuchaniu.

Po pierwsze, określanie funkcjonariuszy rządu najezdniczego jako „Moskali” albo „Rosjan” wielu z państwa dziwi. Z kolei mnie dziwi, że to dziwi państwa ;-)) Szerzej o tym wkrótce, tymczasem jednak, by krótko zasugerować o co chodzi, wspomnę o J. M. Rymkiewiczu i Jego wypowiedziach o „dwu narodach” i o naszych „Moskalach wewnętrznych”; i o. J. M. Bocheńskim i Jego definicji „polskości”. Wypowiedzi o sensie tożsamym i podobnym jest więcej; sądziłem, że państwo to czytali. A warto.

Po drugie, część komentatorów twierdzi, że skoro A. Słomka nie otworzył drzwi Moskalom to oni cóż, nieboraki… musieli wejść do środka wraz z witryną. Bardzo to być może, polecam jednak uważną lekturę postanowienia o uprowadzeniu A. Słomki, jakie 4 listopada b.r. podpisał prokurator Jarosław Wilczyński i które zostało opublikowane (zob. http://naszeblogi.pl/42071- porwanie-adama-slomki-dalsze- informacje  ) – a zwłaszcza punkt 2: „w razie konieczności z dokonaniem siłowego wejścia do przedmiotowych pomieszczeń”… Możliwe że państwo tego nie wiedzą, ale „siłowe wejścia” nie są jednak regułą, nawet w Trzeciej Rzeszy Pospolitej; ludzie bowiem z reguły drzwi w tych sytuacjach otwierają, choćby dlatego, że miłe są im ich własne framugi. Ale widać Jarosław Wilczyński to człek jakoś przewidujący i już w przeddzień, z góry wie, że konieczne będzie „siłowe wejście do przedmiotowych pomieszczeń”.

Grunt to umiejętność jeśli nie jasnowidzenia, to choćby przewidywania. Clairvoyance, wicie-rozumicie. A już w Polsce jasnowidzów mamy bez liku. Najbardziej znany z góry wiedział, że prezydent gdzieś poleci i wszystko się zmieni.

To prowadzi nas do zastanowienia, kim właściwie jest pan Jarosław Wilczyński z Prokuratury Rejonowej Katowice Północ w Katowicach. Roztrząsając tę kwestię nie możemy nie zauważyć, że najsłynniejszym z katowickich Wilczyńskich jest Kazimierz Wilczyński, pułkownik i dowódca jednostki ZOMO w czasie pacyfikacji kopalni Wujek; pułkownik Wilczyński wniósł w tę pacyfikację swoisty wkład osobisty. Mianowicie usiłował spałować Stanisława Płatka, jednego z górników rannych od kul plutonu morderców; rannego Płatka zaslonił nieznany wojskowy[1].  Nie wiadomo jednak, czy prokurator Wilczyński jest spokrewniony z najsłynniejszym  Wilczyńskich; zbieżność nazwisk okazać się może przypadkowa i to tym bardziej, że nazwisko jest popularne (sam znam jednego Wilczyńskiego po stronie polskiej) i nie warto byłoby o tym pisać gdyby nie fakt, że nie spodziewam się prostej odpowiedzi na pytanie dziennikarskie. Sąd Apelacyjny w Katowicach w przeszłości odrzucał me niewczesne a bezczelne pytania o tożsamość i zbieżności nazwisk sędziów i prokuratorów, najwyraźniej kierując się zasadą, że im mniej Polnische Schweine wiedzą, tym lepiej. Nie da się ukryć, że w takim poglądzie kryłaby się jednak swoista mądrość ludowa wywodząca się jeszcze z państwa carów, gdzie mądrość tę przekształcono w maksymę, że kto nie wie, ten leży w poduchach; a kto wie, tego wiodą w łańcuchach. Lecz ta mądrość ludowa państwa rabów stawia nas, ludzi wścibskich, w sytuacji bez wyjścia. Nie żałujmy sobie więc i zastanawiajmy się publicznie nad zbieżnościami nazwisk i tym, co z takich zbieżności wynika dla nas, dla nich, dla interesu publicznego i zwłaszcza nad tym, kto tak naprawdę na krótką, i na dłuższą zwłaszcza metę zyska, a kto straci gdy wiedzieć nam zaprieszczajetsia.

Po przeszukaniu dokumentów z ostatnich lat – czemuś bowiem nazwisko jednak się kojarzyło – okazało się, że są i konkrety o prokuratorze Jarosławie Wilczyńskim. Trudno nie uśmiechnąć się na wieść, że i w przeszłości przesyłał on świadkom wezwania, które nie mogły być doręczone, a Wilczyński kłamał że jest inaczej by tym świadkom zaszkodzić.

Poniżej kopie dwu dokumentów ze stosownymi opisami. 

Katowice, 26 marca 2012 r.

2 DS 148/12

Mariusz Cysewski
(adres)

Sąd Okręgowy

 w Katowicach

 za pośrednictwem:

 Prokuratura Rejonowa Katowice-Północ

ZAŻALENIE

20 lutego/19 marca 2012 r.[2] Prokuratura Rejonowa w Katowicach, realizując niejawne i niemerytoryczne decyzje anonimowych dysponentów z zewnątrz, postanowiła („Sporne Postanowienie”) odmówić wszczęcia śledztwa, a zatem i postawienia w stan oskarżenia funkcjonariuszy milicji i sądu w związku przestępstwami, jakich dopuścili się w Sądzie Rejonowym w Katowicach 30 listopada 2011 r. W Spornym Postanowieniu prokurator dopuścił się zresztą kolejnego przestępstwa, opisanego w Uzasadnieniu niżej.

Niniejszym zaskarżam Sporne Postanowienie w całości.

Wnoszę o rozpoznanie nin. Zażalenia przez sąd niezależny, tj. ławę przysięgłych ustanowioną wg załączonego Oświadczenia Rzecznika KPN – a w konsekwencji uchylenie Spornego Postanowienia i nakazanie prokuraturze przeprowadzenie koniecznych czynności.

 

UZASADNIENIE. Ciąg przestępstw, jakich 30 listopada ub.r. dopuścili się funkcjonariusze w Sądzie Rejonowym w Katowicach nie polegał tylko na „wyłączeniu jawności” z naruszeniem Art. 6 § 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (a zatem grupowym nadużyciu uprawnień służbowych na szkodę interesu publicznego i prywatnego i działaniu w zorganizowanej grupie przestępczej, tj. z naruszeniem art. 231 § 1 kk w zw. z art. 258 kk) – jak to kłamliwie sugeruje prokurator. Przestępstwo to już samo w sobie wystarczy by oskarżyć, a następnie skazać winnych; a jeżeli prokurator od czynności tej uchyla się z uzasadnieniem arbitralnym, to sam przez się nasuwa się zarzut, że działa on w przestępczej zmowie z podejrzanymi, a jego uzasadnienie jest nie tyle wyssane z palca czy wzięte z sufitu - co wynika z realizacji z góry powziętego zamiaru anonimowych decydentów z zewnątrz.

Innymi słowy, autor Spornego Postanowienia sam powinien zasiąść na ławie oskarżonych wraz ze swymi karalnie protegowanymi.

30 listopada 2011 w Sądzie Okręgowym w Katowicach doszło też i do innych przestępstw na szkodę interesu publicznego i prywatnego. Były to w szczególności groźby bezprawne, przemoc i naruszanie nietykalności osobistej uczestników postępowania, groźby karalne, a trzy osoby bezprawnie pozbawiono wolności.

Zarzut o przestępności Spornego Postanowienia wynika też z okoliczności następującej. Po złożeniu pisemnego Zawiadomienia o przestępstwie prokurator winien jednak wykonać jakieś czynności; w przeciwnym razie jego postanowienie jest bezpodstawne, niezależnie od tego czy jest dla zawiadamiającego korzystne czy nie. W sprawie niniejszej prokurator nawet nie udawał, że zamierza wykonać jakiekolwiek czynności. Do czynności takich w szczególności należało przynajmniej wezwanie zawiadamiającego i przyjęcie formalnie, do protokołu jego zeznania. W tym wypadku prokurator (Jarosław Wilczyński) twierdzi, że jakoby wzywał mnie w tym celu, a ja jakoby „nie stawiłem się”. W rzeczywistości doręczano mi wezwania do Katowic doręczano mi zawsze po terminie. Sąd stwierdzi to sam; jeżeli w aktach nin. sprawy znajdują się pocztowe „zwrotki” to wpisuję na nich datę i robię to zawsze, gdyż przestępstwo Wilczyńskiego jest przestępstwem pospolitym, prymitywnym. Sądzę że chcąc ukryć dowody swego przestępstwa, Wilczyński usunął te zwrotki z akt. Zawarte w Spornym Postanowieniu twierdzenie Wilczyńskiego mam za poświadczenie nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści osobistej przez Wilczyńskiego i jego grupę przestępczą i dlatego równolegle z nin. Zażaleniem składam stosowne, kolejne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, tym razem przez Jarosława Wilczyńskiego.

Naturalnie żądam też jak na wstępie.

Niniejsze pismo jest pismem publicznym, w obronie Polski przed przestępcami z prokuratury.

 

 Łączę wyrazy.

                                                                                     Mariusz Cysewski 

 

Katowice, 25 marca 2012 r.

Mariusz Cysewski
WOLNY CZYN
Pismo KPN Obszaru V

(adres)

Prokuratura Rejonowa

Katowice-Północ

ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA

20 lutego 2012 r. w aferze 2 DS 148/12 (Prokuratura Rejonowa Katowice-Północ) postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa wydał niejaki Jarosław Wilczyński.

Postanowienie to jest wyrazem zmowy Wilczyńskiego, który na rozkaz anonimowych dysponentów z zewnątrz postanowił zapewnić karalną protekcję przestępcom, których dotyczyło zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Już to, samo w sobie, powinno zapewnić Wilczyńskiemu miejsce na ławie oskarżonych obok tych przestępców.

Lecz skazanie Wilczyńskiego powinno być jeszcze prostsze. Oto w postanowieniu z 20 lutego, chcąc uzasadnić dlaczego nie przeprowadził w  sprawie 2 DS. 148/12 jakichkolwiek czynności powiada on oto, że nie udało mu się wezwać Mariusza Cysewskiego i przyjąć do protokołu zawiadomienia o przestępstwie gdyż, jakoby, Mariusz Cysewski nie stawił się na wezwanie. W rzeczywistości wezwania do Katowic doręczano jednak zawsze po terminie. Dowód na prawdziwość tego zarzutu jest momentalny. Jeżeli w aktach sprawy 2 DS 148/12 znajdują się pocztowe „zwrotki”, to wpisana jest na nich data - i robię to zawsze, gdyż przestępstwo Wilczyńskiego jest przestępstwem pospolitym, prymitywnym. Sądzę że chcąc ukryć dowody swego przestępstwa, Wilczyński usunął te zwrotki z akt.

Przestępstwo takie niewiele da sprawcy. Widać nie przewidział on, że zawsze zachowuję wszystkie pisma, w tym koperty opatrzone pocztowym stemplem z datą doręczenia. Oczywiście posiadam te dowody.

Zawarte w postanowieniu z 20 lutego 2012 twierdzenie Wilczyńskiego mam za poświadczenie nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści osobistej przez Wilczyńskiego i jego grupę przestępczą.

Żądam ścigania i ukarania sprawcy.

(…)

Mariusz Cysewski

 Więcej:

Tematy  w dziale dla inteligentnych:  
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników  

"AFERY PRAWA" 
 
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
  redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm  - Polska
aferyprawa@gmail.com 
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

 

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~pietia goras
23-12-2013 / 11:41
*** NAZIZM po POLSKU (Bezprawie + Siła) > Polska klasyka ... brak prawno-kryminalistycznego rozpoznania sprawy ... PROFILAKTYKA w kierunku ŁAMANIA RACJI STANU Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski połączone z ŁAMANIEM Praw Człowieka ... Wydarzenia na SZKODĘ wójta UG Nozdrzca p. Antoni GROMALA stanowią wydarzenia o charakterze polityczno-kryminalnym ... wójtowi konkurencja .... ZGOTOWAŁA NIEpospolitą PROWOKACJĘ ... *** Komu zależało na utrąceniu wójta ?! na to pytanie winni odpowiedzieć kolesie TOMKA z CBA ... a prokuratura i prokuratorzy ... kury im macać TOGOWYM PARANOIKOM ... siedzą w koncie chleją wódę (PPR Jerzy SEJCHTA - PR Szczecinek - Szef ... PPR Liliana Czuchryta - PR Koszalin) trzepią proncie ... zdegenerowani i zdemoralizowani posiadaniem w "DAROWIŹNIE" Immunitetów & NIEzawisłości >> do potęgi n-tej ... pozbawieni logiki rozumowania, zasad etyczno-moralnych ... zlasowane mózgi od wódy ... pospolita kupa gnoju ... ale za to czyn ... NIE zabroniony (prokurator) .... społecznie -znikoma szkodliwość (sędzia) ... ale zaistniał !! na przesłankach KORUPCJI w trybie art. 231 kk w zw. INNE > patrz : uchwała Sądu Najwyższego Znamiona KORUPCJI: czyny zdefiniowane w art. 231 kk: z 24 stycznia 2013 r., sygn. akt I KZP 24/12. CURIOZUM stanowią działania CBA >>> raptem w roku 2012 agenci CBA ujawnili i sformalizowali na terytorium Rzeczpospolitej Polski raptem aż ... cztery przypadki KORUPCJI ... LULJA PICERA ... "0" no cóż ... zabrakło TOMKA ... ten TO potrafił ... NIE chciał ale musiał ... na całego wpadł w SEJMIE ... bo się przejęzyczył ... NEMO est SUPRA Leges ...
~rick
18-12-2013 / 00:38
*** Czy na pewno prawo stalinowskie ?! BEZPRAWIE + Siła = N A Z I Z M ... w Koszalinie N A Z I Z M przejawia się wykładnią bełkotu TOGOWEJ dziczy magistrów prawa szumnie zwących się prokuratorami i sędziami ...wg promotora SSR Małgorzata WIŚNIEWSKA (aktualnie Prezes Sądu Rejonowego w Koszalinie) ... głoszącej do OFIAR PRZEMOCY **Jerzego Bylickiego >> nałogowego alkoholika (ALK. 16/96 SR K-lin) z objawami schizofrenii maniakalnej & seksualnego zboczeńca (zoo i pedofil ..) KONFABULACJE insynuacji urojeń własnych .... Wiśniewska głosiła w swych publikacjach procesowego awanturnictwa cit. " ... kurator, prokurator, sędzia może mówić , robić i pisać co chce ..." czyli STANDARDOWE widzimisię TOGOWEJ HOŁOTY uzbrojonej w IMMUNITETY ... HOŁOTY pozbawionej zasad etyczno-moralnych oraz logiki rozumowania ... PREFERUJĄCEJ procesową ślizgawkę , fałszowanie protokółów sądowych niszczenie materiału dowodowego ... lecz NIE dowodzenie i dochodzenie prawdy materialnej metodami prawno kryminalistycznymi ... Podstawę TAKTYKI i STRATEGII postępowania procesowego wg takiej filozofii TOGOWCÓW stanowi ich NIEpoczytalność umysłowa - TOGOWI PARANOICY ... wynikająca z posiadania schizofrenii maniakalnej jednostki chorobowej zakłócającej funkcjonowanie sfery świadomościowej w przekonaniu utożsamiania się TOGOWCÓW w osobniczych KATEGORIACH jako właściwościach NADLUDZI w trybie NAZISTOWSKIEJ doktryny ... "GOTT mit uns" TOGOWA HOŁOTA ... zdemoralizowana dzicz magistrów prawa ... nadętych jak HIMALAJE gówniarzy ... zgraja niepoczytalnych umysłowo - paranoików ... ubzdurała sobie, że będą bez końca ... w nieskończoność poniewierać, szastać ludzkim życiem , Godnością i Honorem ... będą bezkarni ... a posady, które służbowo obsadzają ... funkcjonując jako prywatny biznes pod państwowym szyldem w resorcie sprawiedliwości ... pecunio non olet ... i TAK pod Szyldem Wolnej, Niepodległej i Demokratycznej Rzeczpospolitej Polski odbywają się pospolite przestępstwa kryminalne, grabież i MORDOWANIE Obywateli ZORGANIZOWANE w ciągłości przez urzędy, instytucje, organa ścigania i wymiar sprawiedliwości... pod osłoną pseudo patriotycznego bełkotu trybem HIPOKRYZJI Prezydenta Bronisława KOMOROWSKIEGO ... cit. "Przezwyciężyliśmy ciężki czas ... podły czas ..." przy RÓWNOLEGŁYM wtórze bełkotu o "Zielonej Wyspie" i innych urojeniach insynuacji własnych kolesia po fachu ... kłamcy, oszusta, złodzieja i błazna imieniem : Donald TUSK, który zarządza przestępczością zorganizowaną państwowej administracji STRUKTUR państwowości RP ...