Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 20-05-2013

W OBRONIE NARODU POLSKIEGO Polska Wspólnota Narodowa - Polski Komitet Słowiański – Przewodniczący Bolesław Tejkowski

Konstytucyjnym obowiązkiem Państwa Polskiego i jego władzy jest organizowanie Narodu Polskiego w zbiorowym działaniu i zapewnienie Polakom bezpieczeństwa, mieszkania, kształcenia, leczenia, pracy i zarobków pozwalających dostatnio żyć.

Ale Państwo Polskie jest zorganizowane przeciwko Narodowi Polskiemu, a władza jest wybierana spośród zaprzedanych Zachodowi mafii partyjnych realizujących antypolskie interesy USA, Izraela, Unii Europejskiej i kierujących nią Niemiec.

Taka ustawiana przez Zachód władza w Polsce nie dba o bezpieczeństwo Polaków, nie umacnia Wojska Polskiego a je osłabia, rozbudowując w naszym Kraju zagrażające nam bazy amerykańskich i niemieckich wojsk NATO wciągających nas w agresje zbrojne i działania wojskowe skierowane przeciwko Rosji. Władza nie umacnia nawet Policji Polskiej, planując używanie w Polsce szkolonej w Niemczech policji unijnej mającej tłumić narastające protesty Polaków.

Władza nie buduje mieszkań komunalnych a je odbiera lokatorom i oddaje prywatnym właścicielom–spekulantom, zwiększając liczbę bezdomnych Polaków lub wyzyskiwanych wysokimi czynszami. Władza nie otwiera szkół a je zamyka, zawężając program nauczania obniżający poziom umysłowy i wynaradawiający Polaków. Władza nie rozwija lecznictwa a je ogranicza, utrudniając Polakom dostęp do leczenia. Władza nie buduje zakładów pracy a je likwiduje lub wyprzedaje ze złożami surowców obcokrajowcom za bezcen. Władza nie sprzedaje państwowej ziemi rolnej polskim rolnikom a sprzedaje ją Niemcom zagrażającym naszym ziemiom odzyskanym po II wojnie światowej. Władza nie zwiększa produkcji i zatrudnienia a je zmniejsza i zmusza bezrobotnych Polaków do opuszczania Kraju. Władza utrzymuje zarobki ludzi pracy na najniższym poziomie w Europie a nadmiernie podnosi dochody ludzi kapitału i władzy.

Ta działająca w Polsce na rozkaz Unii Europejskiej antypolska władza odebrała Narodowi Polskiemu większość, bo aż 9 tysięcy najważniejszych przedsiębiorstw oraz większość złóż surowcowych, pomniejszyła Polskę o 1 milion hektarów ziemi rolnej sprzedanej Niemcom chcącym wykupić jeszcze 2 miliony hektarów państwowej ziemi rolnej odmawianej polskim rolnikom.

Rabowanie i niszczenie polskiego majątku narodowego przez Unię Europejską spowodowało nędzę, głód, bezdomność, bezrobocie i emigrację milionów Polaków, osłabiło i zadłużyło Państwo Polskie na 900 miliardów zł wobec Państw zachodnich, z tego w ponad połowie wobec Niemiec żądających spłaty długu polską ziemią, surowcami, przedsiębiorstwami i domami.

Naród Polski jest wydziedziczany z majątku, niszczony stosowaniem szkodliwych szczepień, zatruwaniem powietrza, wody, gleby oraz żywności i lekarstw, wprowadzaniem śmiercionośnych genetycznie modyfikowanych nasion, roślin i żywności, osłabianiem małżeństwa i rodziny oraz zmniejszaniem liczby rodzących się dzieci, propagowaniem wynaturzonych związków partnerskich, demoralizowaniem i narkotyzowaniem młodzieży, wypieraniem polskiej kultury, rozbijaniem wspólnoty narodowej Polaków na nieistniejące a wymyślone przez Niemców Narody Ślązaków, Kaszubów i innych dla rozbicia Państwa Polskiego na kilka Państw.

Wykupywana przez Niemców polska ziemia oraz opróżnione z lokatorów w wielu polskich miastach tysiące pustych domów mają być bazą materialną dla osiedlanych w Polsce Niemców, Żydów z Izraela i innych obcokrajowców z Afryki i Azji, przy jednoczesnym opuszczaniu Polski przez Polaków. Ta czystka etniczna ma czyścić bogatą Polskę z biednych Polaków, ułatwić przejęcie przez Niemcy polskich ziem zachodnich i północnych oraz przesunięcie polsko-niemieckiej granicy z Odry i Nysy na wschód.

W walce z zagrożeniami Narodu Polskiego siłą największą są polscy rolnicy broniący polskiej ziemi przed Niemcami. Obowiązkiem rolników jest utrzymanie swoich gospodarstw rolnych i wykupienie pozostałych 2 milionów hektarów państwowej ziemi rolnej, bowiem zachowanie w rękach Polaków całej polskiej ziemi pozwoli odzyskać pozostały zrabowany nam majątek narodowy oraz zwiększyć produkcję rolną i przemysłową stanowiącą podstawę bogactwa.

Realizowane przez Zachód okradanie, niszczenie, zniewalanie, pomniejszanie i wynaradawianie Narodu Polskiego powstrzymamy jedynie przez wystąpienie z Unii Europejskiej i NATO, a tym samym przywrócenie Polsce niepodległości i możliwości samodzielnego rozwoju dającego powszechny dobrobyt w oparciu o wielkie bogactwa naturalne naszego Kraju oraz  wielkie zdolności i pracowitość Polaków. Pomoże nam w tym najkorzystniejszy dla Polski sojusz ze Słowiańską Rosją, Białorusią i Ukrainą, Czechami i Słowacją, Bułgarią i Serbią oraz pozostałymi Państwami Jugosłowiańskimi.

Uzyskanie samodzielności wymaga mobilizacji i jedności całego Narodu Polskiego, a zwłaszcza polskich rolników w przeciwstawieniu się unijnej i natowskiej niewoli. Zjednoczyć trzeba w tym celu w jednej organizacji szeroki ruch wspólnoty narodowej Polaków, zdolny zdobyć władzę i odzyskać Polskę z rąk wrogów i zdrajców, którzy za działalność na szkodę Narodu Polskiego będą surowo karani.

Zwracamy się do hierarchii Kościoła Katolickiego, Kościoła Prawosławnego i pozostałych Kościołów w Polsce o pomoc w wyprowadzeniu naszego Kraju z NATO i Unii Europejskiej – tego antypolskiego, antysłowiańskiego, antychrześcijańskiego imperium zła siejącego zniszczenie, zwróconego przeciwko narodowym i naturalnym prawom Bożym.

Zjednoczony Naród Polski uzyska wolność, niepodległość, majątek narodowy i dobrobyt, stworzy warunki większego przyrostu naturalnego i powrotu do Polski Polaków z Polonii światowej, zwłaszcza tych zmuszonych przez Unię Europejską do tułaczki po Świecie. Nie rozproszony po Świecie a skupiony w Polsce i powiększony Naród Polski osiągnie trwałą wielkość. 

Polska Wspólnota Narodowa - Polski Komitet Słowiański – Przewodniczący Bolesław Tejkowski

POLSKA WSPÓLNOTA NARODOWA

ZARZĄD NACZELNY 

00-521 Warszawa, ul. Hoża 25 m. 13, telefon: 22-6215571, 6293606
Adres pocztowy: 00-956 Warszawa 10, skrytka pocztowa 15

http://www.pwn.waw.pl
     e-mail: pwn@pwn.waw.pl
 

Warszawa, maj 2013 rok
 

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~obiektywnie
21-05-2013 / 06:16
Unia nie traktuje Nas równo.To już narusza jakiekolwiek relacje. Państwo za ileś lat policzy straty -nieodwracalne. Polak mądry po szkodzie. Pachołki Europy to Polacy,kto tam sprząta ? Polacy.