Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
31 stycznia 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

USTAWA O KARCIE POLAKA LIST OTWARTY DO RZĄDU

Ustawa o Karcie Polaka - czy faktycznie służy Polakom? - list otwarty do Rządu.

Szanowny Pan Prof. Lech Kaczyński, Prezydent R.P.!
Szanowny Pan Donald Tusk, Premier Rządu R.P.!
Szanowny Pan Bronisław Komorowski, Marszałek Sejmu R.P.!

W dniu 7 września 2007r. została uchwalona przez Parlament R.P. Ustawa o Karcie Polaka.
Umożliwia ona posiadaczowi Karty Polaka wg. art 6:
1) zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w Polsce,
2) podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej na takich samych zasadach , jak obywatele polscy,
3) podejmowanie i odbywanie studiów, studiów doktoranckich oraz innych form kształcenia , a także uczestniczenie w badaniach naukowych i pracach rozwojowych,
4) korzystanie z form kształcenia,
5) ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu kolejowego,
6) bezpłatnego wstępu do muzeów państwowych.

Natomiast art. 7 Ustawy przewiduje, że:
1) Przyznanie Karty Polaka nie oznacza nabycia polskiego obywatelstwa ani stwierdzenia polskiego pochodzenia.
2) Karta Polaka nie jest dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy ani do osiedlania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

A zatem Ustawa o Karcie Polaka nie rozwiązuje podstawowego problemu, jakim jest umożliwienie powrotu do Ojczyzny Polakom, którzy nie ze swej winy znaleźli się po II wojnie światowej na wschodzie poza obrębem Polskiej Rzeczypospolitej.

Dotychczasowe przykre doświadczenia Polaków z Kazachstanu, którzy powrócili do Polski po 1989r. świadczą, że nadal problem powyższy nie jest właściwie rozwiązywany.
Zdaniem Związku Repatriantów R.P. w sprawie tzw. repatriacji Polaków z Kazachstanu powinny być podjęte następujące modyfikacje prawne:
1. Repatriacja winna odbywać się na poziomie państwowym.
2. Konieczne jest powołanie urzędu przesiedleńczego lub pełnomocnika ds. repatriacji podlegającego bezpośrednio Premierowi rządu R.P. Powinny zostać powołane delegatury wojewódzkie takiego urzędu , a Rząd ( wzorem Niemiec) zobowiązać wojewodów do przyjęcia określonej liczby Rodaków z Kazachstanu, zgodnie z zaplanowaną polityką repatriacyjną państwa.
3. Potrzebna jest zmiana nazwy z "Ustawy o repatriacji" na "Ustawę o deportowanych" , czyli posiadających akty rehabilitacji , świadczące o deportacji . Najlepszym rozwiązaniem byłby rządowy lub prezydencki projekt tej ustawy.
4. W przedmiotowej ustawie należy kategorycznie zerwać z podziałem zaproszeń na tzw. "imienne" - służące łączeniu rodzin i dobrej adaptacji Repatriantów w Polsce, oraz "anonimowe" (baza "Rodak"), z której w ciągu 4 lat do Polski przybyło tylko około 300 osób!!!
Takie zróżnicowanie zaproszeń jest niesprawiedliwe i krzywdzące. Na zaproszenie imienne czteroosobowa rodzina otrzymuje obecnie z budżetu państwa na remont lokalu mieszkalnego 16 tysięcy złotych. Tymczasem na zaproszenie anonimowe ta sama rodzina otrzymuje około 120 tysięcy złotych. Jest to ogromnie niesprawiedliwe." Anonimowa repatriacja " nie daje także możliwości łączenia rodzin marzących o powrocie.
Ojczyzna skazuje więc Rodaków na ból kolejnych rozłąk. To generalnie przekłada się na niski wskaźnik repatriacji.
5. Pilnych regulacji wymaga sprawa emerytur i rent dla repatriantów oraz członków ich rodzin będących innej narodowości.
Przykład : Repatriant z 40-letnim stażem pracy w Kazachstanie otrzymuje obecnie najniższą emeryturę , a członek jego rodziny o innej narodowości nie otrzymuje
żadnych świadczeń. Rodziny te żyją w skrajnym ubóstwie.
Wskazane jest:
a) Uregulowanie z Rządem Kazachstanu sprawy przekazania Polsce funduszy emerytalnych osób repatriowanych.
b) Zaliczenie stażu pracy w Kazachstanie do tzw. okresu składkowego, stanowiącego podstawę do ustalenia wysokości świadczenia emerytalnego i rentowego. Bez tego wypłacane są obecnie repatriantom najniższe świadczenia, skazujące ich na życie w skrajnym ubóstwie.
c) Skrócenie oczekiwania na obywatelstwo polskie współmałżonków repatriantów innej narodowości i uregulowanie spraw ich świadczeń emerytalnych i rentowych.

WNIOSKI
1. Dotychczasowa Ustawa o repatriacji Polaków z Kazachstanu posiada tak poważne wady i błędy ( zamierzone i niezamierzone), które praktycznie spowodowały znikome efekty repatriacji zarówno pod względem prawnym, ekonomicznym , organizacyjnym i moralnym.
2. Nadal nie jest rozwiązany zasadniczy problem Polaków, którzy pozostali na wschodzie poza nowymi granicami Polski, ustalonymi w Teheranie i Jałcie przez przedstawicieli USA, Anglii i ZSRR bez udziału władz polskich na Obczyźnie ( chodzi przede wszystkim o Polaków na Litwie, Białorusi i Ukrainie).
3. Ustawa o Karcie Polaka, którą scharakteryzowałem na początku daje wprawdzie pewne przywileje, ale nie rozwiązuje sprawy obywatelstwa polskiego i możliwości powrotu na stałe Polaków z byłych polskich kresów wschodnich.
4. Z wypowiedzi wieloletniego senatora R.P. Pana Andrzejewskiego dowiedziałem się podczas spotkania pt "Sytuacja repatriantów" , które odbyło się w Instytucie Kresowym w Warszawie w dniu 18 grudnia 2007r., że podstawowym problemem powrotu Polaków ze wschodu jest brak woli politycznej w Parlamentach R.P. w latach 1989- 2007 merytorycznego rozwiązania tego problemu.
Jako Wilnianin interesujący się od lat powyższą problematyką uzyskałem potwierdzenie moich dotychczasowych obserwacji i kontaktów z członkami Parlamentów R.P., w tym Komisjami Sejmowymi R.P. i Senackimi R.P.
5. Sytuacja ta pozwala również sformułować bardzo jednoznaczny i kompromitujący wniosek, że wszystkie władze polskie w latach 1989-2007 nie kierowały się dostatecznie filopolonizmem, lecz neutralnością przechodzącą w antypolonizm. ( Takie opinie wypowiadane były także podczas dyskusji w Instytucie Kresowym).

Panie Prezydencie R.P., Panie Premierze R.P.i Panie Marszałku Sejmu R.P.
istnieje nadal możliwość zmiany tej sytuacji w imię tradycyjnej polskiej racji stanu i godności narodu polskiego.

Z poważaniem
Zbigniew Dmochowski,
dr hab. inż., em. prof. Politechniki Białostockiej - Wilnianin

Polecam sprawy poruszane w działach:

SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Krzysztof Maciąg, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu sympatyków SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Petre
06-02-2015 / 02:42
Zwycięstwa gratuluję! Nie oewckizałem takiego (4:1) wyniku.Polacy - kompromitacja. Małe szanse na awans.Marynarze polscy.Nie wszyscy klęczą - rf3żne ludzkie reakcje.Pozdrawiam. dhmhidemgk.com [url=lltxepxe.com]lltxepxe[/url] [link=caqqrigyjdf.com]caqqrigyjdf[/link]
~Melanie
05-02-2015 / 03:10
Ważniejsze - z Rosją nie przegrać! Też będzie enaujztm" rel="nofollow">humstjv.com">enaujztm i nie mały ;)(pamiętasz ostatni mecz Polska - CCCP w 1982 r. ? Polacy pamiętają)Bojowa drużyna - w 1. połowie. A Grecy niezbyt silni i Polska jako gospodarz powinna była pokazać się lepiej!Może z Niemcami Rosja będzie grać. W Gdańsku!Idę zaraz na mecz Espana-Italia. A Ty za kim kibicujesz?
~Camilo
03-02-2015 / 18:19
Ostatni mecz ze Związkiem Sowieckim (Radzieckim) to był w 1983 r. w eliminacjach do ME 1984. Remis 1:1 na Stadionie Dziesięciolecia i bodaj 0:2 w Moskwie.Zresztą może był jeczsze jakiś mecz towarzyski przed 1991 r. Jeżeli tak, to raczej na pewno przegrany. Mamy lepszą statystykę meczf3w z Rosją niż z ZSRR.
~Mickey
05-01-2015 / 00:24
Real brain power on diylpas. Thanks for that answer! ittsxabk.com [url=ovcaen.com]ovcaen[/url] [link=wjkbppudrj.com]wjkbppudrj[/link]
~Sibel
24-12-2014 / 04:17
Idę zaraz na mecz Espana-Italia. A Ty za kim kibicujesz?------------------------Итальянцы красиво играют, но жесткости им не хватает. Хотел бы за них болеть, только вот испанцы все равно выиграют.
~Jasmin
20-12-2014 / 10:32
Dzięki Andrzeju! Zdecydowanie zaczęło się dla mnie coś nowego. Droga sammeu bywa trudna jak cholera, ale jedyna w swoim rodzaju. Nie wiem jeszcze jak to opisać, ale wszystko wydaje się zmieniać dokoła mnie i we mnie. Lepiej, gorzej? Po prostu jest zupełnie inaczej!!!