Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

UNIA EUROPEJSKA SKUTKI WPROWADZENIA TRAKTATU LIZBOŃSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA - skutki wprowadzenia w życie Traktatu z Lizbony

1. Unia Europejska otrzymuje osobowość prawną, przekształca się w europejskie superpaństwo. Państwa członkowskie przekazują na rzecz Unii Europejskiej atrybuty państwowości. W licznych sprawach wyłączne prawo decyzji otrzymuje Unia.

2. Potwierdzona zostaje nadrzędność prawa unijnego nad prawem krajowym, w tym nad narodowymi konstytucjami.

3. Utrata waluty narodowej i własnej polityki finansowej.

4. Utrata prawa weta wobec niekorzystnych dla Polski unijnych decyzji.

5. Budowanie nowego porządku społecznego opartego na negacji Prawa Bożego i Prawa Naturalnego. Promocja patologii uderzających w rodzinę.

6. Zaostrzenie nadzoru i systemu kar wobec ustaw i decyzji krajowych niezgodnych z unijnymi celami. Już dziś tego doświadczamy - sprawa Rospudy, kwoty produkcyjne w rolnictwie i kwoty połowowe dla rybaków, wygaszanie produkcji polskich stoczni, hut, cukrowni itd.

7. Wzrost znaczenia instytucji unijnych - Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Przewodniczącego Rady Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

8. Degradacja polskiego Parlamentu, Rządu i centralnych instytucji państwa polskiego.

9. Traktat z Lizbony praktycznie nie różni się w założeniach i zapisach od Eurokonstytucji odrzuconej wcześniej przez społeczeństwa Francji i Holandii. Przyznają to sami autorzy i promotorzy obu dokumentów.

10. Po wejściu w życie Traktatu z Lizbony pozycja i głos Polski w Europie ulegną znacznemu osłabieniu. Potwierdzają to nawet tzw. euroentuzjaści.

Nasza obecność w Unii Europejskiej nie musi oznaczać zgody na zniewolenie Narodu Polskiego i degradację Państwa Polskiego.

Aby współpracować z innymi narodami Europy, nie jest konieczny Traktat Lizboński ani inny substytut Eurokonstytucji, który prowadzi do likwidacji państw narodowych i dominacji jednych narodów nad drugimi.
Odebranie narodom Europy prawa do wyrażenia opinii o Traktacie w referendum świadczy o odrzuceniu demokracji przez przywódców Unii i o zamiarze budowy państwa totalitarnego.
My, Polacy, szczególnie znamy wartość wolności.

Dlatego domagamy się referendum w sprawie ratyfikacji Traktatu z Lizbony, który odbiera Polsce suwerenność, wywalczoną za cenę krwi naszych przodków.

W imieniu Komitetu na rzecz Referendum w sprawie Ratyfikacji Traktatu z Lizbony

Posłowie Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego
(-) Urszula Krupa (-) Witold Tomczak
Bruksela, 5.03.2008 r.

ŻĄDANIE DO POSŁÓW, SENATORÓW I RZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

SEJM, SENAT, RZĄD RP. ANNO DOMINI 2008

EMIGRACJA POLSKA :
ŻĄDA POWSTRZYMANIA PROCESU PARLAMENTARNEGO RATYFIKACJI TRAKTATU EUROPEJSKIEGO DO CZASU PRZEPROWADZENIA REFERENDUM.

PRZYJĘTA FORMA JEST NIEZGODNA Z KONSTYTUCJĄ :

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.)

Art. 90.

1. Rzeczpospolita Polska może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach.

2. Ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, o której mowa w ust. 1, jest uchwalana przez Sejm większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

3. Wyrażenie zgody na ratyfikację takiej umowy może być uchwalone w referendum ogólnokrajowym zgodnie z przepisem art. 125.

4. Uchwałę w sprawie wyboru trybu wyrażenia zgody na ratyfikację podejmuje Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Art. 125.

1. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe.

2. Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub Prezydent Rzeczypospolitej za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

3. Jeżeli w referendum ogólnokrajowym wzięło udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, wynik referendum jest wiążący.

4. Ważność referendum ogólnokrajowego oraz referendum, o którym mowa w art. 235 ust. 6, stwierdza Sąd Najwyższy.

5. Zasady i tryb przeprowadzania referendum określa ustawa.

UNIA EUROPEJSKA JEST TWOREM PAŃSTWOWYM O CZYM JEDNOZNACZNIE ŚWIADCZY POPRZEDNIA PRÓBA WPROWADZENIA KONSTYTUCJI.
UBEZWŁASNOWOLNIONE PAŃSTWA KTÓRE STRACĄ SWOJĄ SUWERENNOŚĆ W NASTĘPNYM KROKU BĘDĄ ZMUSZONE PRZYJĄĆ KONSTYTUCJĘ UE.

PRZYJĘCIE TRAKTATU EUROPEJSKIEGO PRZEZ PARLAMENT ZOSTANIE UZNANE ZA ZDRADĘ STANU A SKŁAD OSOBOWY W/W INSTYTUCJI ZOSTANIE UZNANY ZA ZDRAJCÓW NARODU I PAŃSTWA POLSKIEGO. JEST TO CZYN ZBRODNICZY.

ŻĄDAMY WPROWADZENIA PRAWORZĄDNOŚCI W KRAJU.

SYSTEM SPRAWIEDLIWOŚCI W POLSCE JEST NIESPRAWIEDLIWY DLA NARODU POLSKIEGO : POLACY W 97 % SĄ ZATRZYMYWANI W ARESZTACH BEZ WYROKÓW

PRZEZ SYSTEM ADMINISTROWANY OSOBNIKAMI INNEJ NARODOWOŚCI- AKTUALNIE POLICJA, PROKURATURA I SĄDY SĄ OBSADZONE W NIEKTÓRYCH REJONACH KRAJU NAWET W 100% ŻYDAMI LUB AGENTAMI SŁUŻB SPECJALNYCH Z PRL..

ŻĄDAMY NATYCHMIASTOWEGO ZWOLNIENIA Z ARESZTU REKTORA ANTONIEGO JAROSZA KTÓRY JEST PRZYKŁADEM GDZIE POLAK , CZŁOWIEK SUKCESU ZAWODOWEGO JEST NISZCZONY PRZEZ PROKURATORÓW I SĘDZIÓW BYŁEGO SYSTEMU UB Z PRL.

ŻĄDAMY USUNIĘCIA Z SYSTEMU SPRAWIEDLIWOŚCI W POLSCE LUDZI KTÓRZY UŻYWAJĄ GO DO WŁASNEGO INTERESU , DOKONYWANIA PRZESTĘPCZOŚCI , TERRORU I NISZCZENIA LUDNOŚCI POLSKIEJ.

ŻĄDAMY LUSTRACJI I KOREKTY LUB ZNIESIENIA USTAW KTÓRE W WIĘKSZOŚCI SĄ NIE ZGODNE Z KONSTYTUCJĄ RP.

Bohdan Szewczyk
Przedstawiciel Prasowy

EMIGRACJA POLSKA
bszewczyk@yahoo.com

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Emilia Cenacewicz, Małgorzata Madziar, Krzysztof Maciąg, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu sympatyków SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.